Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 1 iulie 2020  privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 1 iulie 2020 privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 619 din 15 iulie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 122 din 1 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619 din 15 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Domeniu, scop, definiţii
    SECŢIUNEA 1
    Domeniu şi scop
    ART. 1
    (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare, respectiv pentru sistemele, structurile, componentele şi echipamentele acestora, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control, care au funcţii de securitate nucleară şi/sau sunt importante pentru funcţionarea fiabilă a instalaţiilor nucleare.
    (3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.
    (4) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.
    (5) Solicitanţii de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare trebuie să asigure condiţiile pentru îndeplinirea cerinţelor prezentelor norme din fazele de proiectare, respectiv construcţie şi montaj ale instalaţiei nucleare.
    (6) Prevederile prezentelor norme se aplică activităţilor de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie implementate atât în mod curent, cât şi în cadrul opririlor planificate şi neplanificate ale unei instalaţii nucleare, inclusiv la efectuarea lucrărilor de retehnologizare a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor unei instalaţii nucleare.

    ART. 2
    Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:
    a) centrale nuclearoelectrice;
    b) reactoare de cercetare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;
    c) reactoare de demonstraţie;
    d) fabrici de combustibil nuclear;
    e) instalaţii de stocare a combustibilului nuclear uzat;
    f) instalaţii de detritiere, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare echipate cu reactoare nucleare care folosesc apa ca agent de răcire;
    g) orice alte instalaţii nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parţială sau integrală, a acestor norme şi o impune prin condiţiile din autorizaţia de punere în funcţiune sau de exploatare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentelor norme.
    (2) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control.
    (3) Abrevierea LCTO se utilizează pentru a face referire la limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţia nucleară.
    (4) Funcţionarea de probă, funcţionarea propriu-zisă, întreţinerea, repararea, modificarea, inclusiv modernizarea şi retehnologizarea, atât în ce priveşte activităţile efectuate în funcţionare, cât şi activităţile care se execută în opririle planificate şi neplanificate şi conservarea instalaţiei nucleare sunt considerate componente ale fazei de exploatare.

    CAP. II
    Cerinţe generale privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 4
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să documenteze şi să implementeze programele de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare a SSCE, precum şi programe adecvate de management al duratei de viaţă pentru SSCE, pentru a se asigura că disponibilitatea, fiabilitatea şi funcţionalitatea lor rămân în conformitate cu bazele de proiectare pentru toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare.
    (2) Programele prevăzute la alin. (1) trebuie să includă inspecţii periodice şi teste ale SSCE, cu scopul de a stabili dacă acestea sunt acceptabile pentru a continua funcţionarea instalaţiei nucleare în condiţii de securitate nucleară şi fiabilitate sau dacă sunt necesare acţiuni corective.
    (3) Programele prevăzute la alin. (1) trebuie să ia în considerare LCTO şi să fie reevaluate periodic ţinând cont de experienţa de exploatare.
    (4) Programele prevăzute la alin. (1) trebuie să includă şi supravegherea, inspecţia, întreţinerea şi testarea periodică a structurilor, sistemelor, facilităţilor, instrumentelor, dispozitivelor, echipamentelor fixe şi mobile şi sistemelor de comunicaţie dedicate implementării răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă.
    (5) Programele prevăzute la alin. (1) trebuie să includă şi activităţile de urmărire în timp a structurilor şi construcţiilor cu specific nuclear.
    (6) Titularul de autorizaţie trebuie să menţină actualizată şi să transmită la CNCAN pentru aprobare lista SSCE care au funcţii de securitate nucleară şi/sau sunt importante pentru funcţionarea fiabilă a instalaţiilor nucleare, inclusiv pentru protecţia fizică a acestora şi pentru care se implementează programe de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare, precum şi programe de management al duratei de viaţă conform prevederilor prezentelor norme. Această listă va include cel puţin următoarele categorii de SSCE:
    a) SSCE cu funcţii de securitate nucleară, inclusiv SSCE cu funcţii de protecţie radiologică a personalului expus profesional;
    b) SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare;
    c) SSCE care fac parte din sistemul de protecţie fizică al instalaţiei nucleare.


    ART. 5
    Amploarea şi frecvenţa activităţilor de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare a SSCE trebuie determinate printr-o abordare sistematică, ţinând cont de:
    a) importanţa SSCE pentru securitatea nucleară şi pentru funcţionarea fiabilă a instalaţiei nucleare;
    b) fiabilitatea inerentă a SSCE;
    c) potenţialul de degradare al SSCE, bazat pe experienţa de exploatare, pe recomandările proiectanţilor, respectiv ale producătorilor/fabricanţilor, pe analizele mecanismelor de degradare, ale modurilor de defectare şi ale efectelor acestora şi pe rezultatele programelor de cercetare;
    d) rezultatele monitorizării stării SSCE;
    e) cerinţele, specificaţiile tehnice şi recomandările stabilite de proiectanţii SSCE;
    f) cerinţele şi dispoziţiile stabilite de CNCAN.


    ART. 6
    (1) SSCE trebuie să fie proiectate şi instalate astfel încât să poată fi testate, întreţinute, reparate şi inspectate sau monitorizate periodic, astfel încât să se asigure integritatea şi capabilitatea funcţională a acestora pe toată durata de exploatare a instalaţiei nucleare, fără a periclita securitatea lucrătorilor şi fără reducerea semnificativă a disponibilităţii SSCE, în conformitate cu codurile şi standardele aplicabile şi cerinţele rezultate din analizele de securitate nucleară, inclusiv din analizele de fiabilitate.
    (2) În cazul în care aceste prevederi nu se pot îndeplini, trebuie implementate metode alternative sau indirecte, validate prin experienţa de exploatare la nivel internaţional, prin care să se asigure că integritatea şi capabilitatea funcţională a SSCE sunt păstrate pe toată durata de exploatare a instalaţiei nucleare. Trebuie specificate şi asigurate măsurile de precauţie, relevante pentru securitatea nucleară, implementate pentru a compensa potenţialele defecte nedepistate.

    ART. 7
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească proceduri pentru activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie periodică în exploatare. Aceste proceduri trebuie revizuite, validate şi actualizate periodic, în conformitate cu cerinţele sistemului de management, ţinând cont de experienţa de exploatare, de cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile şi de dezvoltarea echipamentelor, mijloacelor şi metodelor tehnice utilizate pentru activităţile de întreţinere, testare, supraveghere şi inspecţie.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un sistem cuprinzător de planificare şi control al lucrărilor, pentru a se asigura că activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare sunt autorizate şi efectuate în conformitate cu procedurile aprobate şi respectă toate cerinţele aplicabile.
    (3) Procedurile trebuie să specifice, acolo unde este aplicabil, criteriile de acceptare şi acţiunile care trebuie întreprinse ca răspuns la abaterile de la criteriile de acceptare în activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie.
    (4) Procedurile trebuie să fie clare, concise şi să conţină informaţiile şi indicaţiile necesare pentru înţelegerea şi execuţia corectă a lucrării.
    (5) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească modul în care urmează a fi implementate procedurile de întreţinere, testare, supraveghere şi inspecţie.
    (6) Procedurile trebuie să fie la îndemâna executanţilor şi trebuie urmărite pas cu pas, acolo unde este aplicabil, în timpul efectuării activităţii, iar atunci când procedurile sunt găsite ca inadecvate lucrările trebuie oprite la primul pas sigur şi activităţile trebuie reluate numai după clarificarea deficienţelor semnalate.
    (7) Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri ca, atunci când printr-o procedură se cere documentarea unei acţiuni sau înregistrarea de date, informaţiile necesare să fie înregistrate şi disponibile înaintea repunerii în funcţiune a SSCE, astfel încât să reflecte modul în care a fost executată lucrarea.

    ART. 8
    Datele privitoare la activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie a SSCE trebuie înregistrate, colectate într-o bază de date comună, păstrate şi analizate periodic. Înregistrările trebuie verificate pentru a căuta şi identifica indicaţii cu privire la defecte incipiente şi defecte recurente, pentru a iniţia acţiuni de întreţinere corectivă şi pentru a revizui în consecinţă programele de întreţinere preventivă şi predictivă.

    ART. 9
    (1) Riscul asociat implementării activităţilor de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare trebuie evaluat şi ţinut sub control.
    (2) Pentru instalaţiile nucleare cu mai multe unităţi trebuie evaluat şi controlat şi riscul global asociat activităţilor de întreţinere şi testare planificate în acelaşi timp pentru două sau mai multe unităţi. În particular, trebuie luate măsurile necesare pentru controlul lucrărilor astfel încât să se evite, în mod sistematic, în măsura în care este practic posibil, indisponibilizarea sau reducerea redundanţei sistemelor cu funcţii de securitate nucleară care asigură protecţia împotriva evenimentelor externe de origine naturală, simultan pentru mai multe unităţi ale unei instalaţii nucleare.
    (3) Înainte de scoaterea din funcţiune sau repunerea în serviciu a SSCE trebuie să se asigure evaluarea sistematică şi aprobarea modificării configuraţiei de exploatare, cu documentarea confirmării că noua configuraţie este corectă, precum şi cu teste funcţionale atunci când acestea sunt necesare, conform procedurilor titularului de autorizaţie privind controlul configuraţiei.
    (4) Pentru situaţiile în care activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare nu pot fi efectuate cu frecvenţa specificată în LCTO şi/sau în documentele bază de autorizare, trebuie evaluate impactul amânării acestora şi implicaţiile asupra securităţii nucleare.
    (5) Pregătirea activităţilor de întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare trebuie să includă evaluarea impactului acestor activităţi asupra SSCE respective, precum şi a altor SSCE potenţial afectate, luând în considerare următoarele aspecte:
    a) potenţiala indisponibilizare a SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau a SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare şi cerinţele privind repunerea acestora în serviciu;
    b) potenţialul de a cauza tranzienţi ai instalaţiei nucleare sau de a creşte frecvenţa estimată de apariţie a unui tranzient sau accident;
    c) condiţiile radiologice, expunerea personalului şi cerinţele de protecţie radiologică;
    d) riscurile pentru sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor;
    e) riscul de incendiu;
    f) potenţialul de a afecta calificarea la condiţii de mediu, calificarea seismică, protecţia la incendiu sau protecţia la inundaţii a SSCE;
    g) potenţialul de a afecta funcţionarea SSCE prin introducerea de materiale străine sau prin murdărirea chimică;
    h) estimarea cantităţilor şi caracteristicilor deşeurilor generate;
    i) potenţialele erori umane şi metodele de prevenire a acestora, inclusiv reducerea riscului de a produce defecte de cauză comună prin utilizarea de echipe diverse pentru lucrări asupra unor componente şi echipamente redundante.

    (6) Evaluarea cerută la alin. (5) trebuie să includă inspecţia în teren a SSCE care fac subiectul activităţilor de întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare respective, precum şi a altor SSCE potenţial afectate de aceste lucrări.
    (7) Pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară care pot fi scoase din funcţiune pe perioade stabilite conform LCTO, în anumite configuraţii ale instalaţiei nucleare, pentru efectuarea unor activităţi specifice de întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare, trebuie documentate şi validate procedurile de repunere în serviciu în caz de necesitate. Aceste proceduri trebuie să specifice timpul maxim admis pentru repunerea în serviciu, acţiunile specifice, necesarul de personal cu diferite calificări şi dispozitivele necesare. Validarea acestor proceduri se face prin simularea manevrelor în teren şi/sau prin utilizarea unor machete, modele, echipamente, componente similare cu cele din instalaţia nucleară.

    ART. 10
    În urma oricărui eveniment, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că funcţiile de securitate nucleară şi integritatea structurală şi funcţională a SSCE, care ar fi putut fi afectate de acel eveniment, sunt menţinute şi acesta trebuie să implementeze toate acţiunile corective necesare. Acţiunile corective includ activităţi de inspecţie, testare, întreţinere şi reparaţii, după caz.

    ART. 11
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie pentru SSCE şi serviciile tehnice aferente sunt evaluate, planificate, aprobate, efectuate, verificate, supervizate şi controlate de personal care deţine competenţele, calificările şi autorizările necesare, inclusiv experienţă practică relevantă în aceste activităţi în instalaţia nucleară respectivă sau în instalaţii nucleare şi alte instalaţii industriale cu SSCE similare.
    (2) În cazul în care activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie pentru SSCE şi serviciile tehnice aferente, inclusiv cele pentru evaluarea şi interpretarea rezultatelor inspecţiilor şi testelor, necesită expertiză tehnică de specialitate care nu este pe deplin disponibilă în cadrul organizaţiei titularului de autorizaţie, acestea trebuie implementate cu implicarea directă a proiectanţilor şi producătorilor/fabricanţilor originali ai SSCE sau a unor companii specializate a căror capabilitate tehnică este recunoscută oficial de proiectanţii şi producătorii/fabricanţii originali ai SSCE, în măsura în care acest lucru este practic posibil.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că activităţile de întreţinere, testare, supraveghere şi inspecţie pentru SSCE şi serviciile tehnice aferente sunt efectuate utilizând proceduri, echipamente şi metode adecvate, a căror eficacitate a fost demonstrată, în conformitate cu reglementările, codurile, standardele, prescripţiile şi ghidurile tehnice aplicabile şi ţinând cont de recomandările producătorilor SSCE respective, de experienţa de exploatare internă şi internaţională, precum şi de rezultatele activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică relevante.
    (4) Aplicând conceptul de client inteligent, titularul de autorizaţie trebuie să îşi dezvolte şi să îşi menţină, în cadrul organizaţiei proprii, personal care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare pentru a stabili standardele şi specificaţiile tehnice, respectiv pentru a evalua şi a verifica independent, în măsura în care acest lucru este practic posibil, lucrările efectuate în beneficiul său de organizaţii externe, cu scopul de a se asigura că acestea respectă toate cerinţele aplicabile.
    (5) Activităţile desfăşurate de către personalul furnizorilor de servicii, contractanţilor şi subcontractanţilor, cu impact direct asupra SSCE, trebuie să fie autorizate şi monitorizate de către un membru competent al personalului propriu al titularului de autorizaţie, care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare, special desemnat.

    ART. 12
    (1) Programele de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie trebuie revizuite şi actualizate, cu o frecvenţă mai mare decât cu ocazia revizuirii periodice a securităţii nucleare, pentru:
    a) a utiliza noi informaţii pe măsură ce acestea devin disponibile, inclusiv cele rezultate din activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică relevante;
    b) a ţine cont de noi aspecte relevante pe măsură ce apar, inclusiv din experienţa de exploatare internă şi internaţională din industria nucleară în particular, precum şi din industria energetică în general;
    c) a ţine cont de cele mai noi reglementări, standarde, coduri şi bune practici aplicabile şi recunoscute la nivel naţional şi internaţional, în industria nucleară în particular, precum şi în industria energetică în general;
    d) a utiliza instrumente şi metode moderne şi mai avansate, pe măsură ce acestea devin accesibile;
    e) a evalua eficacitatea practicilor de testare, supraveghere, întreţinere şi inspecţie în exploatare luate în considerare pe durata de exploatare a instalaţiei nucleare.

    (2) Orice modificări propuse la programele de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie trebuie evaluate înainte de implementare, pentru a se estima efectele lor asupra disponibilităţii SSCE, impactul lor asupra securităţii nucleare şi asupra exploatării fiabile a instalaţiei nucleare, precum şi conformitatea cu cerinţele aplicabile.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Standarde şi ghiduri
    ART. 13
    (1) Solicitantul, respectiv titularul de autorizaţie, trebuie să identifice şi să ia în considerare standardele, codurile şi bunele practici curente, recunoscute la nivel internaţional în industria nucleară şi în industria energetică, aplicabile pentru supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru SSCE ale instalaţiei nucleare.
    (2) Documentele de referinţă menţionate în anexa nr. 2 la prezentele norme reprezintă exemple de standarde şi ghiduri privind bune practici recunoscute pe plan internaţional şi se recomandă ca orice nouă revizie a acestora să fie luată în considerare de către titularul de autorizaţie, în vederea îmbunătăţirii procesului şi activităţilor implementate pentru supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru SSCE ale instalaţiei nucleare.
    (3) Standardele, codurile, specificaţiile şi ghidurile tehnice aplicabile în activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţii în exploatare trebuie identificate şi documentate pentru fiecare SSCE.

    CAP. III
    Cerinţe privind supravegherea funcţionării instalaţiilor nucleare
    ART. 14
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure, în timp util şi la momentele oportune, monitorizarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi testele de supraveghere pentru:
    a) a cunoaşte starea generală a instalaţiei nucleare;
    b) a verifica disponibilitatea SSCE, parametrii de funcţionare ai instalaţiei nucleare şi conformitatea cu LCTO;
    c) a evalua performanţele de exploatare ale instalaţiei nucleare;
    d) a recomanda şi iniţia modificări sau îmbunătăţiri.

    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure stabilirea şi documentarea clară a LCTO din categoria cerinţelor de supraveghere a performanţelor de securitate nucleară.

    ART. 15
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un proces de supraveghere continuă a instalaţiilor nucleare şi a SSCE, pentru a verifica dacă acestea funcţionează în conformitate cu LCTO, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile stabilite prin documentaţia de proiectare şi autorizaţiile în vigoare.
    (2) Rutinele de monitorizare ale SSCE trebuie planificate şi stabilite cu o frecvenţă care să asigure detectarea în timp util a oricărei deficienţe. Rutinele de monitorizare trebuie să specifice parametrii urmăriţi, intervalul valorilor acceptabile ale acestora, tendinţele care trebuie urmărite şi măsurile care trebuie întreprinse în cazul deviaţiilor/condiţiilor anormale.
    (3) Activităţile de urmărire în timp a structurilor şi construcţiilor cu specific nuclear trebuie să cuprindă cel puţin următoarele, după caz, în funcţie de aplicabilitate:
    a) urmărirea curentă;
    b) urmărirea specială;
    c) urmărirea tasărilor;
    d) urmărirea sistemului de triangulaţie;
    e) urmărirea deformaţiilor;
    f) urmărirea sistemului de precomprimare;
    g) supravegherea seismică;
    h) urmărirea comportării protecţiei pasive la acţiunea focului;
    i) urmărirea comportării în timp a structurilor/construcţiilor la coroziune;
    j) urmărirea vibraţiilor;
    k) urmărirea nivelului şi calităţii apelor subterane;
    l) urmărirea stabilităţii taluzelor.


    CAP. IV
    Cerinţe privind testarea
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 16
    (1) Pe perioada punerii în funcţiune şi exploatării instalaţiei nucleare, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze următoarele categorii de teste pentru SSCE:
    a) teste inaugurale, la punerea în funcţiune a SSCE;
    b) teste de supraveghere în exploatare;
    c) teste funcţionale pe perioada exploatării.

    (2) Cerinţele de testare pentru SSCE, inclusiv frecvenţa testelor şi criteriile de acceptare pentru rezultatele acestora, trebuie incluse în LCTO din categoria cerinţelor de supraveghere a performanţelor de securitate nucleară.

    ART. 17
    Înregistrările rezultatelor monitorizărilor şi testelor trebuie păstrate şi analizate pentru a permite o detecţie rapidă a oricăror modificări faţă de rezultatele monitorizărilor şi testelor anterioare şi de rezultatele de referinţă înregistrate în timpul punerii în funcţiune.

    ART. 18
    După testare, SSCE trebuie să fie readuse la configuraţia prevăzută în documentaţia aprobată de punere în funcţiune sau de exploatare, imediat ce s-a încheiat testul.

    ART. 19
    Toate sistemele, echipamentele şi dispozitivele folosite pentru examinări şi teste, împreună cu accesoriile lor, trebuie să fie calificate şi calibrate înainte de a fi utilizate. Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că toate sistemele, echipamentele şi dispozitivele de examinare şi testare sunt identificate în mod corespunzător în înregistrările de calibrare şi să verifice periodic valabilitatea calibrărilor, în conformitate cu cerinţele sistemului de management, respectiv cu cerinţele din standardele şi specificaţiile tehnice aplicabile.

    ART. 20
    Neconformităţile descoperite prin testări trebuie analizate şi corectate sistematic, înainte de punerea/repunerea în funcţiune sau în intervalele de timp specificate, în scopul restabilirii condiţiilor optime de funcţionare şi pentru a preveni recurenţa.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Testele în timpul perioadei de punere în funcţiune
    ART. 21
    (1) În timpul perioadei de punere în funcţiune, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze testele pentru:
    a) a demonstra performanţa SSCE şi a instalaţiei nucleare în ansamblu;
    b) confirmarea sau determinarea acelor parametri şi caracteristici ai SSCE care trebuie cunoscuţi, dar care nu au putut fi determinaţi cu precizia cerută înaintea acestei faze;
    c) confirmarea că SSCE şi instalaţia nucleară în ansamblu se comportă în conformitate cu cerinţele de proiectare, inclusiv cu cerinţele de securitate nucleară;
    d) respectarea reglementărilor şi cerinţelor de testare din reglementările şi standardele aplicabile.

    (2) Rezultatele testelor inaugurale trebuie analizate şi aprobate de personal calificat pentru verificarea completitudinii testelor efectuate şi confirmarea că SSCE îndeplinesc cerinţele aplicabile. Se recomandă ca un reprezentant al autorităţii de proiectare să participe la aceste analize.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Testele de supraveghere
    ART. 22
    SSCE cu funcţii de securitate nucleară trebuie testate periodic pentru:
    a) a asigura că SSCE sunt disponibile pentru a funcţiona aşa cum este cerut prin documentaţia de proiectare;
    b) a detecta degradarea sau defectarea SSCE;
    c) a furniza datele necesare pentru confirmarea calculelor de fiabilitate pentru SSCE;
    d) a determina tendinţele necorespunzătoare pentru componentele individuale sau tipuri de componente pe perioade îndelungate;
    e) respectarea cerinţelor de testare stabilite prin reglementările şi standardele aplicabile şi prin autorizaţiile în vigoare.


    ART. 23
    (1) Frecvenţa testelor trebuie stabilită în funcţie de rezultatele analizelor de fiabilitate, de experienţa de exploatare şi de cerinţele din reglementările şi standardele aplicabile.
    (2) După reparaţii sau modificări care presupun înlocuiri majore de componente se recomandă realizarea unor teste complete de anduranţă, similare cu cele de la punerea în funcţiune a SSCE respective, pentru a demonstra nivelul de performanţă cerut prin proiect.
    (3) Frecvenţa testelor poate fi crescută sau redusă, după caz, cu aprobarea CNCAN, la apariţia unor tendinţe de degradare a SSCE, ca urmare a procesului de îmbătrânire.

    ART. 24
    (1) Rezultatele testelor trebuie să fie analizate pentru a identifica SSCE a căror performanţă este mai slabă decât cea considerată în analizele de fiabilitate.
    (2) Înregistrarea şi prezentarea rezultatelor testelor trebuie să permită compararea cu uşurinţă cu rezultatele testelor anterioare, precum şi detectarea modificărilor faţă de testele anterioare, inclusiv faţă de valorile de referinţă măsurate pe perioada punerii în funcţiune.

    ART. 25
    (1) Parametrii de funcţionare pe perioadele testărilor trebuie precizaţi în procedurile de testare.
    (2) În cazul în care, pe perioadele de testare, valorile înregistrate pentru parametrii de funcţionare se găsesc în afara domeniului normal, trebuie precizate limitele admisibile în procedurile de testare.
    (3) Procedurile de testare trebuie să precizeze criteriile de acceptare pentru performanţa SSCE în cadrul testelor respective.

    ART. 26
    Valorile parametrilor de tipul sensului de rotaţie, temperatura lagărelor, vibraţii, timpii de întârziere şi capacitatea de control al funcţionării de la distanţă sau local trebuie înregistrate prin teste de supraveghere funcţionale.

    SECŢIUNEA A 4-A
    Testele funcţionale pe perioada exploatării
    ART. 27
    Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri pentru efectuarea de teste funcţionale pe perioada exploatării, ca urmare a efectuării unor activităţi de întreţinere, reparaţie, înlocuiri de echipamente, modificări ale SSCE sau modificări în procedurile de operare, pentru a se demonstra menţinerea performanţelor SSCE în conformitate cu cerinţele de proiectare.

    ART. 28
    În vederea efectuării testelor funcţionale trebuie asigurate următoarele:
    a) elaborarea de proceduri de testare detaliate, care să includă cerinţele aplicabile, condiţiile preliminare, numărul şi calificările personalului implicat, secvenţa activităţilor de testare, precauţiile necesare şi criteriile de acceptare ale rezultatelor testelor;
    b) analiza testelor în raport cu cerinţele proiectului şi evaluările de securitate nucleară, pentru a asigura desfăşurarea testelor în limitele evaluărilor de securitate nucleară;
    c) analize independente efectuate de grupuri multidisciplinare, pentru a asigura că toate pericolele sunt identificate şi controlate corespunzător;
    d) identificarea responsabilităţilor pentru testare;
    e) instrumentaţia corespunzătoare pentru monitorizarea evoluţiei testului şi detectării oricăror deficienţe;
    f) verificarea parametrilor SSCE ca urmare a modificărilor de configuraţie constând în modificări fizice sau modificări în procedurile de exploatare;
    g) identificarea acţiunilor care trebuie întreprinse în cazul apariţiei deficienţelor;
    h) respectarea cerinţelor de testare din reglementările şi standardele aplicabile.


    ART. 29
    Pentru reactoarele nucleare, după orice oprire în cursul căreia etanşeitatea sistemului primar de răcire a reactorului ar putea să fi fost afectată, trebuie efectuate teste de scăpări înainte de reluarea exploatării sau trebuie asigurate măsuri echivalente de confirmare a etanşeităţii.

    ART. 30
    Incinta sub presiune a circuitului primar de răcire al reactorului trebuie supusă unui test de rezistenţă la presiune la finalul fiecărui interval major de inspecţie, dacă este necesar, în conformitate cu standardele tehnice aplicabile.

    CAP. V
    Cerinţe privind inspecţiile în exploatare
    ART. 31
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un program de inspecţie periodică în exploatare în conformitate cu reglementările, codurile şi standardele aplicabile.
    (2) În programarea activităţilor de exploatare trebuie incluse prevederi care să permită efectuarea inspecţiilor periodice.
    (3) Cerinţele de inspecţie periodică pentru SSCE, inclusiv frecvenţa inspecţiilor şi criteriile de acceptare pentru rezultatele acestora, trebuie incluse în LCTO din categoria cerinţelor de supraveghere a performanţelor de securitate nucleară.

    ART. 32
    Inspecţiile în exploatare pentru SSCE trebuie efectuate la intervale alese în baza unor ipoteze conservative, astfel încât să se asigure că orice deteriorare a celei mai expuse componente este detectată înainte să conducă la o defectare.

    ART. 33
    Orice proces de inspecţie în exploatare trebuie să fie calificat în ceea ce priveşte ariile supuse inspecţiei, metodele de control nedistructiv, defectele care sunt urmărite şi cerinţele privind eficacitatea activităţilor de inspecţie. Această calificare presupune o demonstraţie că ansamblul de echipamente, proceduri de inspecţie şi personal calificat este adecvat pentru o anumită arie de inspecţie, conform specificaţiilor tehnice.

    ART. 34
    Atunci când rezultatele inspecţiei indică un defect care nu respectă criteriile de acceptare, trebuie efectuate examinări suplimentare pentru a investiga problema respectivă, inclusiv prin inspecţia şi analiza mai multor componente sau arii similare. Amploarea examinărilor suplimentare se stabileşte ţinând cont de natura defectului şi de măsura în care aceasta afectează evaluările de securitate nucleară pentru instalaţia respectivă, de consecinţele potenţiale, precum şi de standardele tehnice aplicabile.

    CAP. VI
    Cerinţe specifice privind supravegherea, testarea şi inspecţiile pentru instalaţiile nucleare dotate cu anvelopă de protecţie a reactorului
    ART. 35
    Pentru instalaţiile nucleare dotate cu anvelopă de protecţie a reactorului, măsurile de supraveghere, testare şi inspecţie necesare pentru a verifica funcţionarea anvelopei în conformitate cu cerinţele de proiectare trebuie să includă cel puţin următoarele:
    a) teste de rezistenţă la presiune, înainte de atingerea primei criticităţi a reactorului nuclear şi după orice modificare semnificativă a anvelopei reactorului sau după ce sistemul anvelopei a fost supus la presiuni diferenţiale ridicate ca urmare a unui accident sau la orice alte condiţii severe de mediu;
    b) teste de determinare a ratei de scăpări, înainte de atingerea primei criticităţi a reactorului nuclear şi la intervale de testare justificate corespunzător, luând în calcul rezultatele testelor anterioare, inclusiv cel preoperaţional; suplimentar faţă de testele de rutină, trebuie efectuat un test de determinare a ratei de scăpări la presiunea de proiectare de fiecare dată când este efectuat un test de rezistenţă la presiune;
    c) teste ale penetraţiilor şi ale dispozitivelor de izolare, cum ar fi ecluzele şi vanele care sunt parte din sistemul anvelopei, pentru demonstrarea etanşeităţii acestora şi a operabilităţii, acolo unde este necesar;
    d) inspecţii pentru evaluarea integrităţii structurale, cum ar fi cele necesare pentru verificarea tendoanelor de pretensionare, verificarea deformaţiilor structurilor şi cele pentru verificarea căptuşelii anvelopei, precum şi alte activităţi specifice de urmărire în timp a structurilor şi construcţiilor cu specific nuclear;
    e) monitorizarea continuă a condiţiilor din anvelopa reactorului, inclusiv a temperaturii, presiunii, umidităţii şi compoziţiei atmosferei;
    f) sistemele, echipamentele, instrumentele şi resursele de personal calificat asigurate pentru implementarea efectivă a programelor şi activităţilor prevăzute la lit. a)-e), pentru toată durata de exploatare a instalaţiei nucleare.


    CAP. VII
    Cerinţe privind întreţinerea
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe generale privind întreţinerea
    ART. 36
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri pentru menţinerea SSCE în condiţii corespunzătoare de funcţionare, astfel încât:
    a) scurgerile fluidelor din sisteme să fie minimizate şi controlate;
    b) SSCE să fie protejate împotriva condiţiilor adverse de mediu;
    c) în timpul perioadelor de nefuncţionare prelungite să fie luate măsuri de protecţie şi conservare adecvate pentru a preveni deteriorarea SSCE;
    d) instrumentaţia şi dispozitivele de comandă să fie menţinute în funcţiune şi calibrate.

    (2) Cerinţele de întreţinere pentru SSCE, inclusiv frecvenţa activităţilor de întreţinere preventivă, trebuie incluse în LCTO din categoria cerinţelor de supraveghere a performanţelor de securitate nucleară.

    ART. 37
    Activităţile de întreţinere trebuie evaluate din punctul de vedere al securităţii nucleare înainte de efectuarea acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Planificarea activităţilor de întreţinere
    ART. 38
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să planifice activităţile de întreţinere.
    (2) Planificarea activităţilor de întreţinere şi controlul lor trebuie să includă:
    a) identificarea lucrărilor necesare pentru operarea şi menţinerea instalaţiei în stare corespunzătoare de funcţionare;
    b) identificarea şi integrarea metodelor, resurselor, secvenţelor şi aprobărilor necesare desfăşurării activităţilor;
    c) estimarea cerinţelor privind efectivele de personal şi pregătirea şi calificarea personalului;
    d) identificarea cerinţelor specifice ale proceselor de execuţie, cum ar fi aspectele de securitatea muncii, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, protecţie la incendiu, izolări de echipamente;
    e) identificarea activităţilor care afectează SSCE;
    f) starea SSCE, mecanismele de degradare, modurile de defectare şi efectele acestora, precum şi deficienţele cu impact potenţial asupra securităţii nucleare;
    g) punctele de control al calităţii/verificarea conformităţii cu cerinţele aplicabile;
    h) identificarea cerinţelor de verificare în instalaţii şi de raportare a stadiului realizării verificării;
    i) cerinţele de testare după finalizarea activităţilor de întreţinere şi înainte de repunerea echipamentului în exploatare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Întreţinerea corectivă
    ART. 39
    Reparaţiile SSCE trebuie planificate, autorizate şi efectuate în cel mai scurt timp practic posibil. Priorităţile trebuie stabilite ţinând cont, în primul rând, de impactul defectării SSCE respective asupra securităţii nucleare, respectiv asupra conformităţii cu LCTO, precum şi asupra exploatării fiabile a instalaţiei nucleare la parametrii nominali. Procedurile titularului de autorizaţie trebuie să includă criterii clare pentru prioritizarea activităţilor de întreţinere corectivă.

    ART. 40
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să determine prompt, să evalueze şi să înregistreze cauzele funcţionării defectuoase a SSCE şi trebuie să întreprindă acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor.
    (2) Rezultatele evaluării trebuie să fie utilizate pentru a determina dacă este necesară sau nu intervenţia asupra altor SSCE de acelaşi tip, pentru a preveni defectarea lor.
    (3) În cazul în care evaluarea indică componente identice/similare, aparţinând mai multor SSCE, care funcţionează nesatisfăcător, trebuie dispuse acţiuni corective în vederea înlocuirii, reparării sau modificării tuturor componentelor identice/similare.
    (4) În cazul în care un echipament găsit defect poate afecta funcţionarea fiabilă a instalaţiei nucleare, deficienţa trebuie să fie imediat adusă la cunoştinţa persoanei cu autoritate de decizie asupra continuării exploatării.
    (5) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că prin efectuarea înlocuirilor, reparaţiilor sau modificărilor nu se introduc deficienţe noi sistematice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Întreţinerea preventivă
    ART. 41
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să dezvolte şi să implementeze programe de întreţinere preventivă care să includă:
    a) frecvenţa şi tipul activităţilor de întreţinere preventivă care trebuie să menţină disponibilitatea SSCE;
    b) analiza periodică a eficacităţii programului de întreţinere preventivă.

    (2) Pentru o centrală nuclearoelectrică, programul de întreţinere preventivă trebuie să fie stabilit înaintea atingerii primei criticităţi a reactorului nuclear.

    ART. 42
    Acolo unde este practic posibil, se recomandă ca titularul de autorizaţie să implementeze activităţi de întreţinere bazate pe fiabilitate, cu scopul de a optimiza întreţinerea preventivă a SSCE.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Întreţinerea predictivă
    ART. 43
    Acolo unde este practic posibil, se recomandă ca titularul de autorizaţie să utilizeze tehnici de întreţinere predictivă, cum ar fi analiza vibraţiilor, analize spectrale, urmărirea temperaturii lagărelor, urmărirea impurităţilor metalice din uleiurile de ungere, monitorizarea echipamentelor cu elemente rotative, termografie, înregistrarea curbei efortului de deplasare pentru monitorizarea integrităţii mecanice în cazul armăturilor acţionate cu motor, utilizarea sistemelor acustice pentru detectarea regimurilor de funcţionare anormale, monitorizarea rezistenţei cablurilor electrice, testarea eşantioanelor de cabluri electrice etc.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Asigurarea pieselor de schimb, a materialelor consumabile şi a serviciilor
    ART. 44
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice componentele şi piesele de schimb şi materialele consumabile necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiei nucleare, să stabilească minimul şi maximul cantităţii pieselor de rezervă şi materialelor consumabile necesare şi să menţină nivelul stocului pieselor de rezervă şi materialelor respective în aceste limite.
    (2) Trebuie asigurată aprovizionarea corespunzătoare cu piese de schimb, materiale consumabile şi serviciile aferente, în timp util, pentru a preveni situaţiile în care activităţile de întreţinere sunt amânate din cauza lipsei acestora.
    (3) Limitele de minim şi maxim pentru stocul de componente, piese de schimb şi materiale consumabile trebuie analizate periodic şi ajustate în funcţie de utilizare, experienţa de exploatare, perioadele de timp necesare de la întocmirea comenzilor până la recepţie şi perioadele de timp avute în vedere la planificarea activităţilor de întreţinere preventivă.
    (4) Calitatea componentelor, pieselor de schimb şi materialelor consumabile necesare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei nucleare trebuie să fie conformă cu reglementările, codurile şi standardele aplicabile, cu specificaţiile tehnice ale proiectanţilor originali ai SSCE în care se utilizează piesele şi materialele respective şi să respecte cerinţele rezultate din analizele şi evaluările de securitate nucleară şi de fiabilitate, inclusiv din evaluările experienţei de exploatare relevante.
    (5) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure procurarea de componente şi piese de schimb pentru SSCE direct de la producătorii/fabricanţii originali ai acestora sau de la furnizorii agreaţi de aceştia, în măsura în care este practic posibil, în baza specificaţiilor tehnice originale, pentru menţinerea proiectului aprobat/autorizat, în conformitate cu cerinţele privind controlul configuraţiei de proiectare, pentru evitarea modificărilor inadvertente, precum şi pentru evitarea produselor contrafăcute, frauduloase sau suspecte, inclusiv a celor care pot induce vulnerabilităţi de securitate cibernetică. Trebuie asigurată procurarea de componente şi piese de schimb de la producătorii/fabricanţii originali sau de la furnizorii agreaţi de aceştia şi în situaţia în care specificaţiile tehnice originale au fost revizuite, actualizate şi îmbunătăţite pentru a răspunde cerinţelor tehnologice curente, cum ar fi cele care derivă din cele mai noi standarde şi coduri industriale, tehnologii noi de fabricaţie, automatizări, experienţă de exploatare etc.
    (6) În situaţia în care cerinţele de la alin. (5) nu se pot respecta din cauza obsolescenţei sau a indisponibilităţii din alte motive întemeiate a pieselor de schimb de la producătorii originali ai SSCE, titularul de autorizaţie trebuie să asigure produse echivalente, pentru conformitatea cu specificaţiile şi intenţia de proiectare. Utilizarea componentelor şi pieselor de schimb instalate temporar trebuie menţinută la minimum şi controlată şi în conformitate cu cerinţele privind controlul configuraţiei de proiectare.
    (7) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure păstrarea în bune condiţii a componentelor, pieselor de schimb şi materialelor consumabile procurate, pentru a preveni degradarea acestora înainte de utilizare.
    (8) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să asigure priorităţile în procurarea componentelor, pieselor de schimb, echipamentelor şi materialelor consumabile necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiei nucleare, precum şi a serviciilor aferente, ţinând cont de următoarele criterii şi cerinţe:
    a) se va acorda prioritatea 1, cea mai înaltă, reprezentând un regim de urgenţă, activităţilor de procurare necesare pentru:
    (i) remedierea unei defecţiuni sau indisponibilităţi a SSCE cu impact asupra LCTO şi/sau asupra analizelor deterministe de securitate nucleară pentru evenimente anticipate în exploatare, accidente bază de proiect, condiţii de extindere a bazelor de proiectare sau accidente severe; aceste prevederi includ SSCE cu rol în depistarea timpurie a unor condiţii anormale care pot conduce la situaţii de tranzient sau accident, precum şi SSCE cu rol în monitorizarea parametrilor critici de securitate nucleară ai instalaţiei nucleare;
    (ii) remedierea unei defecţiuni sau indisponibilităţi a SSCE care creşte semnificativ riscul de producere a unui tranzient anticipat în exploatare sau care creşte cu mai mult de 1% frecvenţa estimată de avariere a zonei active a reactorului, pentru instalaţiile nucleare dotate cu reactoare nucleare;
    (iii) rezolvarea altor urgenţe, inclusiv activităţile de întreţinere corectivă pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi pentru SSCE necesare pentru funcţionarea fiabilă a instalaţiei nucleare la parametrii nominali, precum şi alte situaţii acoperite de prevederile art. 45 din prezentele norme;

    b) se va acorda prioritatea 2 activităţilor de procurare necesare pentru: înlăturarea unei modificări temporare la SSCE cu funcţii de securitate nucleară, implementarea unei acţiuni rezultate din aplicarea proceselor specifice de luare a deciziilor în exploatare sau de asigurare a operabilităţii SSCE, implementarea activităţilor de supraveghere, testare, întreţinere şi inspecţie periodică în exploatare în conformitate cu LCTO, implementarea acţiunilor din planul de priorităţi strategice, implementarea cerinţelor din normele emise de CNCAN, implementarea dispoziţiilor din procesele-verbale de control emise de CNCAN sau înlăturarea unor vulnerabilităţi cu impact asupra securităţii nucleare sau a producţiei, dacă acestea nu au fost deja incluse în cazurile prevăzute la lit. a);
    c) se va acorda prioritatea 3 activităţilor de procurare necesare pentru: implementarea unei îmbunătăţiri de proiect pentru alinierea la cele mai noi norme şi standarde de securitate nucleară, asigurarea stocurilor de piese de rezervă şi materiale consumabile în limitele stabilite conform prevederilor de la alin. (1), rezolvarea problemelor de obsolescenţă pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară; în cadrul acestei categorii de activităţi, prioritizarea activităţilor de procurare se va face ţinând cont de importanţa pentru securitatea nucleară, termenul stabilit pentru implementarea activităţilor care necesită echipamentele, piesele de schimb, componentele sau materialele respective şi timpul necesar pentru obţinerea efectivă a acestora, inclusiv timpul de fabricare şi timpul de livrare;
    d) se va acorda prioritatea 4 activităţilor de procurare necesare pentru alte activităţi de îmbunătăţire a programelor şi proceselor instalaţiei nucleare, care nu îndeplinesc criteriile de la lit. a)-c);
    e) se va acorda prioritatea 5, cea mai scăzută, activităţilor de procurare necesare pentru alte activităţi, care nu îndeplinesc criteriile de la lit. a)-d);
    f) atunci când în cadrul aceleiaşi activităţi de procurare se achiziţionează echipamente, componente, piese de schimb sau materiale care se încadrează în mai multe categorii de prioritate, se va stabili prioritatea activităţii de procurare respective, în ansamblu, în funcţie de cea mai înaltă categorie de prioritate alocată vreunuia dintre elementele individuale care trebuie procurate.

    (9) Prioritizarea activităţilor de procurare se va revizui periodic şi se va actualiza după cum este necesar pentru a asigura respectarea LCTO şi a cerinţelor din legislaţia, autorizaţiile şi standardele în vigoare, acordând prioritate securităţii nucleare.
    (10) Titularul de autorizaţie va stabili şi va implementa toate măsurile necesare pentru a asigura, prin procesul de procurare, evitarea produselor contrafăcute, frauduloase sau suspecte, inclusiv a celor care pot induce vulnerabilităţi de securitate cibernetică.

    ART. 45
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea în regim de urgenţă, inclusiv în afara orelor de program normal de zi, a componentelor, pieselor de schimb şi a materialelor consumabile, precum şi a serviciilor specializate de supraveghere, testare, inspecţie, întreţinere şi asistenţă tehnică aferentă, pentru situaţiile care nu pot fi anticipate şi în care este necesară remedierea în cel mai scurt timp a unor defecţiuni sau condiţii care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele criterii:
    a) pot afecta funcţionarea în condiţii optime a instalaţiei nucleare sau prezintă un pericol iminent pentru personalul instalaţiei nucleare;
    b) pot cauza indisponibilităţi ale SSCE cu funcţii de securitate nucleară;
    c) pot cauza deviaţii de la LCTO;
    d) pot duce la încălcări ale limitelor şi condiţiilor din autorizaţiile în vigoare;
    e) pot afecta implementarea măsurilor de răspuns la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă;
    f) pot cauza indisponibilităţi ale SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare şi/sau opriri neplanificate ale instalaţiei nucleare.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Calibrarea instrumentaţiei din instalaţia nucleară
    ART. 46
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure întreţinerea instrumentaţiei din instalaţia nucleară astfel încât să garanteze funcţionarea SSCE în conformitate cu LCTO.
    (2) Bazele, metodele şi frecvenţa de calibrare trebuie să fie definite.
    (3) Pentru calibrarea instrumentaţiei instalate trebuie folosite echipamente de măsură şi control adecvate.

    ART. 47
    (1) Pentru SSCE în care instrumentaţia instalată este găsită în afara limitelor de calibrare, trebuie analizate şi evaluate consecinţele asupra funcţionării SSCE.
    (2) Calibrarea şi verificarea instrumentaţiei trebuie să fie realizate utilizând echipamente conforme cu un standard recunoscut la nivel naţional sau internaţional.
    (3) Când asemenea standarde naţionale sau internaţionale nu există, baza pentru calibrare trebuie să fie documentată şi justificată din punct de vedere tehnic.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Echipamentele de măsurare şi încercare
    ART. 48
    (1) Echipamentele de măsurare şi încercare trebuie să fie de tipul, din domeniul, cu starea şi precizia corespunzătoare pentru a permite măsurarea reală a valorilor parametrilor SSCE.
    (2) Echipamentele de măsurare şi încercare trebuie etalonate şi verificate faţă de mijloace de măsurare certificate prin standarde naţionale sau internaţionale, recunoscute de CNCAN.
    (3) Unde nu există etaloane naţionale sau internaţionale aplicabile, bazele utilizate pentru etalonare sau verificare trebuie fundamentate şi documentate.
    (4) Metoda şi frecvenţa verificărilor şi calibrării trebuie să fie stabilite având la bază precizia cerută/eroarea admisă, tipul echipamentului, caracteristicile de stabilitate şi fiabilitate, precum şi alţi factori relevanţi.
    (5) Titularul de autorizaţie trebuie să păstreze evidenţa echipamentelor de măsurare şi încercare şi înregistrările privind reglarea, întreţinerea, verificarea, calibrarea şi verificarea metrologică.
    (6) Echipamentele de măsurare şi încercare trebuie marcate corespunzător; acolo unde marcarea nu este posibilă, se vor utiliza alte mijloace pentru a da posibilitatea utilizatorului să identifice în mod facil stadiul de calibrare/verificare.
    (7) Dacă precizia oricărui echipament de măsură şi testare devine incertă, acesta trebuie verificat.
    (8) Când sunt identificate abateri de la limitele de precizie prescrise, trebuie evaluate validitatea şi acceptabilitatea citirilor măsurătorilor sau încercărilor anterioare începând cu data ultimei calibrări/verificări.
    (9) Echipamentele de măsurare şi încercare trebuie să fie depozitate într-un mod care să asigure protecţia împotriva pierderii, deteriorării sau distrugerii.
    (10) Echipamentele de măsurare şi încercare a căror perioadă de valabilitate a verificării metrologice a expirat sau care sunt defecte trebuie izolate fizic sau trebuie utilizate alte metode pentru a împiedica utilizarea inadvertentă a acestora.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Excluderea materialelor străine
    ART. 49
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze măsurile, procedurile şi mijloacele tehnice necesare pentru excluderea oricăror materiale şi obiecte străine care ar putea pătrunde accidental în SSCE ale instalaţiei nucleare şi care ar putea afecta negativ funcţionarea acestora. În acest scop, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un program de management al materialelor străine, luând în considerare cele mai noi reglementări, ghiduri, standarde, coduri şi bune practici aplicabile şi recunoscute la nivel naţional şi internaţional, precum şi experienţa de exploatare internă şi internaţională din industria nucleară în particular şi din industria energetică în general.
    (2) Programele de pregătire pentru tot personalul care desfăşoară activităţi cu impact direct asupra instalaţiei nucleare trebuie să includă informaţii cu privire la consecinţele potenţiale ale materialelor şi obiectelor străine asupra instalaţiei, precum şi procedurile pentru excluderea acestora.

    CAP. VIII
    Cerinţe privind înregistrarea istoriei activităţilor de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţie în exploatare pentru instalaţiile nucleare
    ART. 50
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea istoriei activităţilor de exploatare a instalaţiei nucleare.
    (2) Istoria exploatării instalaţiei nucleare trebuie să conţină date din următoarele domenii:
    a) performanţele în funcţionarea instalaţiei nucleare, inclusiv indicatorii de performanţă;
    b) înregistrările istoriei activităţilor de întreţinere;
    c) teste şi inspecţii;
    d) protecţia împotriva radiaţiilor ionizante;
    e) efluenţii şi deşeurile radioactive produse de instalaţia nucleară;
    f) componentele, piesele de schimb şi materialele aprovizionate.


    ART. 51
    (1) Sistemul de înregistrare a istoriei exploatării instalaţiei trebuie să identifice şi să includă SSCE pentru care este necesară colectarea datelor.
    (2) Sistemul de înregistrare a istoriei exploatării instalaţiei trebuie să definească şi să includă tipurile de date care trebuie colectate şi înregistrate pentru fiecare SSCE sau categorie de SSCE.
    (3) Datele colectate trebuie stocate într-o bază de date care să permită regăsirea cu uşurinţă a informaţiilor privind denumirea şi numărul unic de identificare ale SSCE, proiectantul/producătorul, înregistrările realizate pe parcursul execuţiei SSCE, modelul, numărul de serie şi alte date de pe plăcuţele de identificare, date privind activităţile de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţii în funcţionare, manualele şi desenele producătorului aplicabile, numerele de referinţă ale pieselor de schimb şi echipamentele comune/similare.
    (4) Pentru fiecare SSCE trebuie colectate, înregistrate şi păstrate pe toată durata de exploatare a instalaţiei nucleare cel puţin următoarele date şi informaţii, după caz:
    a) performanţele înregistrate la testele de punere în funcţiune;
    b) informaţii privind performanţele în exploatare, inclusiv parametrii de funcţionare monitorizaţi, alarmele care indică probleme în funcţionare, indisponibilităţile, defectările şi consecinţele acestora, precum şi orice alte neconformităţi şi condiţii anormale relevante pentru SSCE respectiv, împreună cu acţiunile corective sau de îmbunătăţire implementate;
    c) înregistrările activităţilor de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţii în exploatare; pentru orice activităţi amânate trebuie efectuate analize specifice pentru a determina impactul amânării activităţilor respective asupra fiabilităţii SSCE, respectiv asupra securităţii nucleare a instalaţiei şi asupra funcţionării acesteia la parametrii nominali;
    d) rapoartele de investigare şi rapoartele de analiză a cauzelor de profunzime pentru defectările cu impact asupra securităţii nucleare, protecţiei radiologice sau sănătăţii şi securităţii personalului şi/sau care au cauzat opriri neplanificate ale instalaţiei nucleare; acţiunile implementate pentru a preveni recurenţa acestor evenimente;
    e) informaţii privind durata de viaţă în serviciu a SSCE respectiv, atât cea proiectată, cât şi cea estimată în baza analizei ciclurilor de funcţionare, condiţiilor de exploatare, condiţiilor de mediu din instalaţie, a mecanismelor de îmbătrânire şi tendinţelor acestora; condiţiile de exploatare includ şi măsurile luate pentru respectarea cerinţelor privind menţinerea temperaturilor, presiunilor şi parametrilor chimici şi radiologici între limitele aprobate în conformitate cu cerinţele de proiectare şi LCTO;
    f) activităţile de verificare şi menţinere a calificării la condiţii de mediu în conformitate cu cerinţele de proiectare;
    g) programul de management al îmbătrânirii şi activităţile implementate în cadrul acestui program;
    h) modificările de proiect temporare şi permanente;
    i) situaţia stocurilor de piese de schimb şi materiale consumabile necesare şi măsurile implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate/suficiente;
    j) situaţia asigurării personalului calificat şi echipamentelor/ dispozitivelor speciale necesare pentru implementarea activităţilor de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţii în exploatare; în situaţiile în care pentru implementarea acestor activităţi se utilizează serviciile unor organizaţii externe, trebuie precizate măsurile luate pentru a asigura că lucrările contractate, inclusiv asistenţa tehnică necesară, se efectuează în timp util, în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite prin programele de supraveghere, întreţinere, testare şi inspecţii în exploatare pentru SSCE, inclusiv frecvenţa acestor activităţi.


    ART. 52
    (1) Înregistrările completate trebuie analizate din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor de păstrare şi utilizarea datelor corespunzătoare în programul de înregistrare a istoriei exploatării instalaţiei nucleare. Trebuie luate măsurile necesare pentru menţinerea unei copii actualizate a datelor înregistrate, în format electronic sau pe hârtie, în conformitate cu cerinţele aplicabile din sistemul de management.
    (2) Orice eroare aparentă, inconsistenţă sau omisiune a detaliilor trebuie tratată ca o neconformitate şi rezolvată corespunzător.

    ART. 53
    Personalul care efectuează planificarea activităţilor de supraveghere, testare, inspecţie şi întreţinere, coordonatorii, responsabilii de activităţi şi lucrătorii trebuie să utilizeze regulat istoria exploatării înregistrată, pentru planificarea activităţilor, pentru a prelua date privind lucrările şi rezultatele activităţilor anterioare, dispozitivele speciale necesare, tipul şi cantitatea de materiale necesare, forţa de muncă şi timpul necesar, informarea participanţilor la lucrări şi utilizarea procedurilor sau instrucţiunilor necesare.

    ART. 54
    (1) Activitatea de înregistrare a istoriei exploatării instalaţiei nucleare poate fi realizată manual sau cu tehnici de analiză automată.
    (2) Deficienţele legate de SSCE care persistă sau se repetă trebuie raportate responsabililor pentru activitatea de întreţinere şi/sau celor care asigură suportul tehnic pentru iniţierea şi implementarea acţiunilor corective.
    (3) Datele provenite din înregistrarea istoriei exploatării instalaţiei nucleare trebuie utilizate pentru:
    a) analiza defectărilor;
    b) evaluarea activităţii de întreţinere;
    c) întreţinerea preventivă şi predictivă;
    d) managementul opririlor planificate şi neplanificate;
    e) programul de reducere a expunerilor la radiaţii ionizante;
    f) analiza experienţei industriale şi a informaţiilor furnizorilor;
    g) managementul îmbătrânirii şi extinderea duratei de exploatare a instalaţiei nucleare;
    h) analizele şi evaluările periodice ale securităţii nucleare.

    (4) Aceste analize trebuie utilizate pentru îmbunătăţirea şi optimizarea proceselor instalaţiei nucleare şi a fiabilităţii SSCE şi pot ajuta la identificarea domeniilor în care este posibilă reducerea eforturilor privind întreţinerea.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 55
    În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare trebuie să transmită la CNCAN spre evaluare un raport care să prezinte analiza conformităţii cu cerinţele prezentelor norme şi un plan de acţiuni pentru implementarea integrală a cerinţelor. Planul de acţiuni trebuie supus aprobării CNCAN.

    ART. 56
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    Definiţii
    Întreţinere corectivă - ansamblu al lucrărilor de întreţinere neplanificate, care se execută după defectare sau după o întrerupere voită, pentru evitarea producerii unui defect a cărui apariţie este iminentă, în scopul readucerii SSCE în starea necesară pentru a-şi putea îndeplini funcţiile pentru care au fost proiectate
    Întreţinere bazată pe fiabilitate - ansamblu de acţiuni şi măsuri prin care se stabilesc cerinţe de întreţinere preventivă pentru SSCE cu scopul de a preveni defectarea acestora sau de a identifica modurile de defectare; conceptul de întreţinere bazată pe fiabilitate este ilustrat de un arbore logic de decizie prin care se identifică cerinţele de întreţinere, ţinând cont de impactul operaţional şi de securitate nucleară al fiecărui defect, precum şi de mecanismul de degradare ce a condus la defect.
    Întreţinere predictivă - ansamblu al lucrărilor de întreţinere preventivă prin care se monitorizează, se stabileşte tendinţa de evoluţie şi se analizează parametrii caracteristici de performanţă sau proprietăţile SSCE care dau indicii privind reducerea performanţelor sau apariţia iminentă a defectelor
    Întreţinere preventivă - ansamblu al lucrărilor de întreţinere planificate, cu caracter profilactic, executate pentru prevenirea defectelor, respectiv pentru reducerea probabilităţii de defectare sau degradare a SSCE; lucrările de întreţinere preventivă constau în lucrări care se efectuează la intervale de timp predeterminate, în vederea prevenirii defectării unor elemente componente ale SSCE sau pentru reducerea probabilităţii de evoluţie în timp a unor defecţiuni ale acestora.
    Funcţie de securitate nucleară - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare. Funcţiile generale de securitate nucleară sunt următoarele:
    a) controlul reactivităţii; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la reducerea puterii, oprirea reactorului şi menţinerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată, cât şi la prevenirea criticităţii în instalaţiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
    b) răcirea combustibilului nuclear; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la răcirea combustibilului din reactor, cât şi la răcirea combustibilului uzat din instalaţiile de depozitare aferente;
    c) reţinerea materialelor radioactive, inclusiv menţinerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;
    d) monitorizarea stării instalaţiei nucleare şi furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menţinerea funcţiilor prevăzute la lit. a)-c); serviciile-suport menţionate includ furnizarea de energie electrică, agent de răcire, aer instrumental şi gaze tehnice, după cum este necesar pentru buna funcţionare a SSCE cu funcţii de securitate nucleară.

    Proiectanţii şi producătorii/fabricanţii originali ai SSCE - companiile/organizaţiile care au proiectat, respectiv care au produs/fabricat SSCE aparţinând instalaţiei nucleare, aşa cum a fost autorizată, construită, pusă în funcţiune şi dată în exploatare şi care deţin drepturile de proprietate intelectuală şi toate cunoştinţele tehnice de specialitate, expertiza, datele şi specificaţiile tehnice originale şi actualizate privind proiectul şi detaliile de fabricaţie ale SSCE respective
    Securitate nucleară - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în bune condiţii, să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului expus profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva expunerii la radiaţii ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislaţia în vigoare
    SSCE - sistemele, structurile, componentele şi echipamentele instalaţiei nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control
    SSCE cu funcţii de securitate nucleară - acele SSCE care contribuie, direct sau indirect, în condiţii de operare normală, în cazul evenimentelor anticipate în exploatare şi/sau în condiţii de accident, la îndeplinirea funcţiilor generale de securitate nucleară; acestea includ SSCE a căror defectare poate avea un impact advers asupra îndeplinirii unei funcţii de securitate nucleară.
    SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare - acele SSCE care asigură funcţionarea instalaţiei nucleare în bune condiţii, la parametrii nominali şi a căror defectare poate cauza condiţii de operare anormală, tranzienţi, opriri neplanificate şi/sau acţionarea intempestivă a sistemelor cu funcţii de securitate nucleară; aceste SSCE contribuie la implementarea primului nivel de protecţie în adâncime pentru asigurarea securităţii nucleare, respectiv la prevenirea defectărilor şi a condiţiilor de operare anormală.

    ANEXA 2

    la norme
    Documente de referinţă
    1. Maintenance, Surveillance and In-Service Inspection in Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.6, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002
    2. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Western European Nuclear Regulators’ Association, 2014
    3. Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, ASME OM - 2017, American Society of Mechanical Engineers
    4. Maintenance, Periodic Testing and Inspection of Research Reactors, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-4.2, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2006

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016