Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ÎNDRUMAR din 9 iulie 1993  privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/1993 privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării preţurilor şi tarifelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ÎNDRUMAR din 9 iulie 1993 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/1993 privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării preţurilor şi tarifelor

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 19 iulie 1993

    În baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993 privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării preţurilor şi tarifelor se emite prezentul îndrumar.
    1. Agenţii economici negociază preţurile şi tarifele cu beneficiarii în funcţie de condiţiile concrete de pe piaţă, pe baza cererii şi ofertei. La produsele şi serviciile prevăzute în anexa la hotărârea sus-menţionată, negocierea, de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se face sub supravegherea Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei. Pentru preţurile cu amănuntul supravegherea se exercită şi de Ministerul Comerţului.
    Preţurile cu ridicata sunt determinate de nivelul costurilor de producţie dimensionate în funcţie de parametrii tehnici, constructivi şi funcţionali şi de alte caracteristici de calitate a produselor, de condiţia de livrare (franco, ambalaj) a acestora, luându-se în calcul influenţele ce decurg din evoluţia factorilor prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr. 412/1992, precum şi de mărimea profitului rezultat în condiţii de concurenţă.
    Întrucât preţurile mai mari solicitate de furnizori pentru acele produse care reprezintă, faţă de cele similare, îmbunătăţiri ale parametrilor tehnici constructivi sau funcţionali ori ale altor caracteristici de calitate sau ale condiţiilor de calitate pot constitui, practic, majorare de preţ, aceste situaţii se încadrează în regulile de notificare prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993.
    Pentru livrările din depozitele agenţilor economici producători (inclusiv din depozitele de produse finite ale acestora) nu se justifică aplicarea de adaos comercial, deoarece în costurile de producţie trebuia să fie incluse toate cheltuielile necesare fabricării produsului, precum şi cele pentru desfacerea acestuia, în concordanţă cu condiţia de livrare în care a fost negociat preţul cu ridicata.
    Pentru livrările de produse din depozite, baze de aprovizionare şi altele asemenea, intermediarii au dreptul la adaos comercial cu ridicata.
    Pentru vânzarea de mărfuri prin magazinele cu amănuntul, indiferent de cantitatea vândută unui cumpărător, se aplică preţuri cu amănuntul care conţin adaos comercial cu amănuntul.
    Adaosul comercial cu ridicata şi cel cu amănuntul pot fi stabilite ca o mărime procentuală sau în sumă fixă, ca diferenţă între preţul pe care l-a negociat cu beneficiarii (respectiv cel practicat la amănunt) şi preţul cu ridicata la care s-a aprovizionat agentul economic cu activitate comercială cu ridicata (respectiv cea cu amănuntul).
    În cazul produselor ale căror preţuri se negociază sub supravegherea Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei şi a Ministerului Comerţului, adaosul comercial cuvenit agenţilor economici cu activitate comercială cu ridicata şi celor cu activitate comercială cu amănuntul va fi cel rezultat ca diferenţă între preţurile cu amănuntul şi cele cu ridicata prevăzute în notele de negociere încheiate. Împărţirea acestuia pe verigi se va face prin negocierea părţilor.
    2. Hotărârea Guvernului nr. 206/1993 abrogă prevederile art. 5 şi 14 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 şi reglementează în mod expres conţinutul (structura) preţului cu ridicata al bunurilor provenite din import.
    Agentul economic cu activitate de import, care efectuează aceste operaţiuni în calitate de intermediar (comisionar) are dreptul la o cotă de comision la nivelul convenit cu comitentul.
    Agentul economic proprietar al mărfii importate încasează de la beneficiari - pe lângă preţul cu ridicata al importatorului determinat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993 - şi un adaos comercial cuvenit importatorului, din care acesta îşi acoperă cheltuielile pentru desfacerea mărfurilor, inclusiv eventualul comision al societăţii comerciale de export-import intermediare, precum şi o cotă de profit.
    3. Potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor trebuie să fie notificată beneficiarilor, de agenţii economici furnizori, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate, cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea în aplicare.
    Modelul formularului ce se utilizează pentru notificarea preţurilor cu ridicata şi a tarifelor conţinând elemente minime necesare este redat în anexa nr. 1 la prezentul îndrumar.
    Pentru notificare se va proceda astfel:
    3.1. Intenţia de majorare a preţurilor şi a tarifelor trebuie anunţată în scris - în mod fundamentat - către toţi agenţii economici beneficiari ai produselor şi serviciilor în cauză, pentru ca aceştia să-şi poată stabili strategia de aprovizionare tehnico-materială şi de producţie sau de desfacere, în funcţie de noile condiţii de preţ solicitate de furnizor.
    Fundamentarea se referă, îndeosebi, la influenţele pe care le va primi (sau le-a primit) în mod obiectiv de la furnizorii proprii sau din activitatea de import, din evoluţia factorilor prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr. 412/1992, precum şi în ce măsură asemenea influenţe se vor regăsi şi la alţi producători sau importatori.
    În categoria cauzelor obiective care determină influenţe de natura celor sus-arătate, nu pot fi luate în considerare cele rezultate din utilizarea de către furnizori, în mod abuziv, a poziţiei dominante pe piaţă sau pe o parte substanţială a pieţei, care constituie contravenţii incriminate de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.
    3.2. În cadrul notificării, agentul economic furnizor va trebui să specifice explicit dacă intenţia de majorare a preţului sau a tarifului se referă la tranzacţii încheiate sau la viitoare, eventuale, tranzacţii. O asemenea precizare este indispensabilă deoarece, potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, agenţilor economici le este interzisă schimbarea unilaterală a preţurilor şi a tarifelor negociate pentru tranzacţiile încheiate şi, ca urmare, preţurile şi tarifele notificate constituie numai baza de negociere între părţi.
    3.3. Având în vedere prevederile pct. 3.2. de mai sus, se consideră util ca fiecare agent economic beneficiar, la primirea notei prin care i se notifică intenţia de majorare a preţului sau a tarifului negociat anterior, să îşi elaboreze analizele necesare din care să rezulte în ce măsura produsul ce va fi cumpărat la noul preţ, respectiv:
    - va avea asigurată vânzarea în formă prelucrată sau va putea fi revândut în starea cumpărată;
    - în situaţia în care va fi utilizat la fabricarea altor produse, dacă acestea vor putea fi vândute populaţiei sau altor beneficiari spre prelucrare sau revânzare, având o desfacere normală;
    - dacă există alte posibilităţi de aprovizionare de la agenţii economici din ţară sau din import la preţuri mai mici şi în condiţii mai bune.
    Pe baza unor asemenea analize, fiecare agent economic beneficiar, în cadrul termenului limită de 30 de zile, va fi în măsură să hotărască, în cazul tranzacţiilor în curs de derulare, dacă acceptă majorarea anunţată de beneficiar sau va negocia nivelul notificat în sensul reducerii acestuia ori pentru menţinerea preţului sau a tarifului convenit anterior.
    Pentru viitoarele tranzacţii, preţul notificat urmează să constituie baza de negociere între părţi.
    Din cele de mai sus rezultă că agentului economic beneficiar îi revine rolul esenţial în corecta dimensionare a preţurilor şi a tarifelor din economie.
    4. Termenul de cel puţin 30 de zile, prevăzut de art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, începe de la data comunicării (data poştei) făcută fiecărui agent economic beneficiar şi se referă la zile calendaristice.
    5. În situaţia în care intenţia de majorare a unui preţ sau tarif este considerată justificată şi corect dimensionată - la nivelul notificat sau la alt nivel, mai mic, negociat între părţi -, iar majorarea are influenţe semnificative în costul şi în preţul sau tariful produselor şi serviciilor pe care le execută agentul economic beneficiar, acesta, la rândul său, va anunţa beneficiarilor proprii intenţia de majorare a preţurilor şi a tarifelor, punerea în aplicare urmând să se facă după cel puţin 30 de zile de la data comunicării intenţiei fiecărui beneficiar.
    6. În cazul în care agentul economic beneficiar consideră că nivelul preţului sau al tarifului notificat nu este corect dimensionat, iar negocierile nu s-au putut încheia cu înţelegerea părţilor, în conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 15/1991, divergenţele vor putea fi supuse, în primă instanţă, arbitrării în vederea soluţionării serviciilor teritoriale de preţuri şi protecţie a concurenţei, iar în caz de nerezolvare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în scris a sesizării, Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei. Acestui minister i se supun direct spre rezolvare divergenţele în cazurile care nu se încadrează în prevederile ordinului sus-menţionat.
    Ministerul Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei va rezolva sesizarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării (însoţită de fundamentarea preţurilor şi punctul de vedere al serviciului teritorial).
    7. În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, o copie după notificarea intenţiei de majorare a preţurilor şi a tarifelor va fi transmisă spre informare serviciilor teritoriale de preţuri şi protecţie a concurenţei ale Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei.
    În acest sens, se va proceda astfel:
    7.1. Copia după notificare va fi transmisă organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurentei în cel mult 2 zile (lucrătoare) de la data notificării făcute fiecărui beneficiar. Comunicarea se va face numai pentru produsele prevăzute la anexa nr. 2 la prezentul îndrumar.
    Pentru produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife au fost negociate sub supravegherea Ministerului Finanţelor şi, după caz, şi a Ministerului Comerţului, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, serviciile teritoriale vor transmite operativ Departamentului de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei copiile după notificările făcute beneficiarilor.
    În toate cazurile în care părţile au convenit asupra altui nivel de preţ sau tarif decât cel notificat, acesta va fi comunicat, înainte de aplicare, organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei.
    7.2. Serviciile teritoriale de preţuri şi protecţie a concurenţei vor asigura evidenţa preţurilor şi tarifelor pentru care s-a anunţat intenţia de majorare, precum şi nivelul acestora, care se aplică după termenul de cel puţin 30 de zile (nivel notificat sau negociat mai mic decât cel notificat).
    Evidenţa clară a nivelurilor de preţ sau de tarif va constitui şi sursa de documentare pentru organele cu atribuţii de control în domeniul preţurilor.
    7.3. Serviciile teritoriale de preţuri şi protecţie a concurenţei vor examina preţurile şi tarifele notificate ale principalelor produse şi servicii, pentru a depista cazurile în care nivelul acestora este rezultatul unor supraevaluări ale influenţelor primite în costuri, ori, îndeosebi, al unor practici care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea acţiunii liberei concurenţe ori utilizarea de manieră abuzivă a unei poziţii dominante pe piaţă, respectiv dacă sunt consecinţa:
    - unor înţelegeri între agenţii economici producători sau prestatori care să aibă ca efect impunerea de manieră directă sau indirectă a unor niveluri de preţ sau de tarif ori a altor condiţii contractuale neloiale;
    - aplicarea unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, producând unor parteneri comerciali dezavantaje în raporturile concurenţiale;
    - unor măsuri de limitare sau control al producţiei sau desfacerii, împărţirii pieţei ori a surselor de aprovizionare sau rezultatul unor acumulări de mărfuri de pe piaţa internă, pentru crearea unui deficit pe piaţă în scopul revânzării lor ulterioare la preţuri exagerate şi pentru suprimarea concurenţei loiale.
    În cazul preţurilor şi tarifelor negociate sub supravegherea Departamentului de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei din Ministerul Finanţelor analizele se vor desfăşura cu participarea acestui departament.
    8. În baza prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 412/1992, intenţia de majorare a adaosurilor comerciale şi a cotelor de comision, peste nivelul legal în vigoare la 30 iunie 1993, va fi anunţată organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor în vederea verificării temeiniciei acesteia şi luării în evidenţă a noului nivel.
    Prin abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 776/1991, desfiinţându-se nivelul de 30 de procente prevăzut de art. 6 din această hotărâre, atribuţia verificării temeiniciei intenţiei de majorare a adaosului comercial revine serviciilor de preţuri şi protecţie a concurenţei din judeţe şi municipiul Bucureşti, cu respectarea normelor tehnice emise în acest scop. Fac excepţie produsele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, ale căror preţuri se dimensionează sub supravegherea Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţie a concurenţei.
    9. În cazurile în care se vor identifica practici anticoncurenţiale de natura celor prevăzute la pct. 7.3., serviciile teritoriale de preţuri şi protecţie a concurenţei vor trebui să acţioneze potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990, Legii nr. 12/1990, aşa cum a fost modificată şi completată, precum şi celor ale Legii nr. 11/1991, pentru intrarea în legalitate, aplicându-se sancţiunile prevăzute de dispoziţiile acestor acte normative.

    ANEXA 1

                           NOTIFICARE
       privind intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor
           Data notificării ..............................

    Agentul economic Beneficiar*2) ..........
    care notifică ....................... Sediul..................
    Forma de proprietate ................ Destinaţia produsului*3)......
    Forma juridică ...................... ..............................
    Sediul - persoana juridică ..........
    Numărul din Registrul comerţului ....
    Codul fiscal*1)......................

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 Preţul sau Preţul sau
 Nr. Denumirea produsului, U.M. tariful tariful Motivaţia majorării
 crt. serviciului actual notificat
                                  lei/U.M. lei/U.M.
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 A B 1 2 C
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 L.S. Notificarea se semnează de persoanele
                                 responsabile împuternicite în acest scop.

----------------
    *1) Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 224/1993.
    *2) În cazul în care notificarea a fost făcută la mai mulţi beneficiari, cu acelaşi nivel de preţ sau de tarif, se va anexa numai lista beneficiarilor.
    *3) Consum productiv, export, consum populaţie, alte destinaţii.

    ANEXA 2

                        NOMENCLATORUL
        produselor din producţia internă ale căror preţuri
        se notifică de agenţii economici şi al serviciilor
           teritoriale, conform art. 3 alin. 2 din
               Hotărârea Guvernului nr. 206/1993

    - Minereu de fier
    - Gaze naturale
    - Cărbuni
    - Ţiţei
    - Produse petroliere
    - Energie electrică şi termică
    - Minereuri şi concentrate de metale neferoase, rare şi preţioase
    - Metale neferoase şi preţioase
    - Produse metalurgice feroase
    - Televizoare alb-negru
    - Frigidere şi congelatoare
    - Maşini de spălat rufe
    - Aparate de radio
    - Aragazuri
    - Acumulatori electrici
    - Lămpi cu incandescenţă 75, 100W
    - Masă lemnoasă pe picior
    - Lemn rotund pentru industrializare
    - Lemn pentru celuloză
    - Celuloză
    - Hârtie de ziar
    - Lemn de foc
    - Geamuri de 3mm, 4mm şi 5mm grosime
    - Fiole pentru medicamente
    - Autovehicule rutiere (exclusiv cele cu destinaţie civilă)
    - Autoturisme Dacia (altele decât cele cu destinaţie militară)
    - Automobile ARO (Idem)
    - Autoşasiuri (Idem)
    - Autocamioane (Idem)
    - Combine agricole
    - Semănători
    - Pluguri
    - Tractoare
    - Aeronave (exclusiv cele cu destinaţie civilă)
    - Aeronave IAR-99
    - Anvelope şi camere pentru Dacia, ARO şi maşini agricole
    - Folie din polietilenă şi pvc pentru solarii
    - Cauciuc sintetic
    - Medicamente de uz uman şi medicamente de uz veterinar
    - Îngrăşăminte chimice (până la 1 septembrie)
    - Antidăunători (cele plătite de la buget)
    - Săpun de rufe
    - Detergenţi
    - Pastă de dinţi
    - Proteze şi produse ortopedice
    - Ciment PA 35
    - Var pentru construcţii
    - Ipsos pentru construcţii
    - Lavoare şi vase WC din faianţă
    - Faianţă
    - Gresie
    - Pâine
    - Lapte şi produse lactate
    - Carne şi preparate din carne
    - Zahăr rafinat
    - Peşte proaspăt
    - Ouă de găină
    - Ulei comestibil rafinat
    - Vin
    - Bere
    - Spirtoase (alcool rafinat şi votcă)
    - Apă minerală
    - Ţigări
    - Grâu
    - Orz
    - Porumb
    - Floarea-soarelui
    - Soia boabe
    - Sfeclă de zahăr
    - Bovine tineret şi adulte
    - Porcine
    - Găini tinere şi adulte
    - Lapte de vacă cu 3,5% grăsime
    - Chirii pentru locuinţe din fondul de stat
    - Transport mărfuri şi călători pe calea ferată
    - Transport fluvial în Deltă şi pe relaţia Orşova - Moldova Nouă, Brăila - Hîrşova, Galaţi - Grindu, pentru localnici
    - Transport urban de călători în comun, inclusiv cu metroul
    - Servicii de poştă şi telecomunicaţii
    - Întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe
    - Produse şi servicii de gospodărire a apelor
    - Apă, canal, salubritate
    - Distribuţia energiei termice
    - Servicii medicale, inclusiv tarife pentru prestaţiile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 390/1991
    - Prestări de servicii efectuate, în condiţiile legii, de Ministerul de Interne.

                               ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016