Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MODALITATEA din 8 februarie 2024  de derulare a procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aplicabilă beneficiarilor privaţi care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi lista utilizată pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MODALITATEA din 8 februarie 2024 de derulare a procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aplicabilă beneficiarilor privaţi care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi lista utilizată pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 372 din 8 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 27 februarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Scop şi reglementare
    1.1. Scopul prezentei anexe îl constituie reglementarea cadrului legal necesar derulării procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR), alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), de către beneficiarii privaţi care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a listei utilizate pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia.
    1.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie, respectiv cele prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, asumarea răspunderii.
    1.3. Raportat la principiile de mai sus, prezenta anexă descrie atât condiţiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privaţi care achiziţionează produse, servicii, lucrări, anterior sau după semnarea contractelor de finanţare, în cadrul proiectelor cu finanţare din fondurile externe nerambursabile şi/sau rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, cât şi condiţiile şi etapele minime privind verificarea acestor proceduri de achiziţie derulate de către autorităţile cu competenţe în domeniu.
    1.4. În derularea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări, beneficiarii privaţi vor corela prezentele prevederi cu prevederile normativelor naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor în vigoare, astfel:
    a) cu prevederile ghidurilor, cu prevederile contractelor de finanţare şi/sau, după caz, cu alte reglementări/recomandări ale autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi/sau rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, care nu contravin prezentei proceduri;
    b) cu prevederile privind criteriile UE valabile la data realizării achiziţiei directe sau la data publicării anunţului privind demararea procedurii de achiziţie, criterii referitoare la achiziţiile publice ecologice elaborate pentru a facilita includerea cerinţelor ecologice în documentele de achiziţie, criterii disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_ en.htm?etrans=ro;
    c) cu toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, în cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi legale incidente.

    1.5. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, au obligaţia de a efectua verificări ale achiziţiilor derulate de beneficiarii privaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale, şi anume:
    1. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    2. Acordul de finanţare şi Acordul de împrumut încheiate de România, prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Comisia Europeană, ce cuprind contribuţia financiară nerambursabilă şi împrumutul acordate României, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2023.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    2.1. Prezentele reglementări se aplică de către beneficiarii privaţi care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    2.2. Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul privat poate achiziţiona produse, servicii, lucrări, aplicând prevederile aferente achiziţiei directe prevăzute la cap. V.
    2.3. Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul privat poate achiziţiona produse, servicii, lucrări, aplicând prevederile aferente achiziţiei directe prevăzute la cap. V.
    2.4. Dacă beneficiarul privat nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din acelaşi act normativ, atunci beneficiarul privat achiziţionează produse, servicii, lucrări, aplicând instrucţiunile aferente procedurii competitive prevăzute la cap. VI.
    2.5. Dacă beneficiarul privat nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atunci beneficiarul privat achiziţionează produse, servicii, lucrări, aplicând instrucţiunile aferente procedurii competitive prevăzute la cap. VI.
    2.6. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.4 şi 2.5, beneficiarul privat poate atribui contractul unui anumit operator economic, aplicând instrucţiunile aferente achiziţiei directe prevăzute la cap. V, în următoarele situaţii:
    a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau a unei reprezentaţii artistice unice;
    b) concurenţa lipseşte din motive tehnice;
    c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.

    2.7. Beneficiarul privat poate aplica excepţiile de la pct. 2.6 numai dacă nu există o soluţie alternativă rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri competitive.
    2.8. Motivele tehnice menţionate la pct. 2.6 lit. b) pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea, care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate.
    2.9. Beneficiarul privat va menţiona detaliat şi motivat specificaţiile tehnice particulare, prevăzute la pct. 2.6, în următoarele situaţii:
    a) atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie nu prevede producţia în serie a unor cantităţi ale produsului în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare;
    b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial, desemnat ca urmare a derulării unei proceduri competitive pentru atribuirea unui contract de furnizare/servicii/lucrări, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune beneficiarul privat în situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente, care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;
    c) pentru cumpărarea de produse sau servicii (care îndeplinesc cerinţele tehnice necesare) în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.

    CAP. III
    Termeni şi expresii
    În sensul prezentei anexe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    3.1. principiul DNSH - principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ“, conform orientărilor Comisiei Europene https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01), definit in Ghidul solicitantului specific fiecărei investiţii;
    3.2. beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate/entitate contractantă, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a semnat un contract de finanţare sau care are calitatea de partener în cadrul unui contract de finanţare;
    3.3. beneficiar real - orice persoană fizică în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, aşa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.4. caiet de sarcini - document întocmit de beneficiarul privat, care conţine în mod obligatoriu specificaţiile tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui/fiecărei produs, serviciu sau lucrări să fie descris(ă) în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii beneficiarului privat;
    3.5. contract de furnizare - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect furnizarea de produse, ce poate include operaţiuni cu titlu accesoriu (de exemplu, instalare, punere în funcţiune, testare, instruirea personalului pentru utilizare, servicii de garanţie extinsă pe toată perioada de sustenabilitate);
    3.6. contract de lucrări - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări/construcţii sau realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii;
    3.7. contract de servicii - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii;
    3.8. dosarul achiziţiei - toate documentele elaborate pentru o achiziţie, atât cele elaborate de beneficiarul privat, cât şi cele elaborate de ofertanţi, şi anume: documente justificative care fundamentează cadrul stabilit pentru realizarea achiziţiei de produse/servicii/lucrări, respectiv documente care atestă realitatea tranzacţiei, inclusiv înregistrările financiar-contabile. Păstrarea documentelor justificative originale se va face cu respectarea prevederilor art. 75 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
    3.9. ofertă - document prezentat de către un operator economic în cadrul procedurii de achiziţie, prin care acesta îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-o relaţie contractuală şi care conţine informaţii tehnice şi financiare despre produsele/serviciile/lucrările pe care operatorul economic le poate furniza/presta/executa, precum şi alte documente stabilite prin anunţul procedurii de către beneficiarul privat;
    3.10. partener - entitate cu personalitate juridică care participă alături de beneficiarul privat la desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului;
    3.11. procedura de achiziţie - set de principii şi etape minime ce trebuie parcurse în derularea procedurilor de achiziţie de către beneficiarul privat, în vederea atribuirii unui contract pentru achiziţia de produse, servicii, lucrări, finanţat prin fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    3.12. valoare estimată a achiziţiei - valoarea pecuniară a obiectului unei achiziţii, care se determină prin însumarea contravalorii tuturor activităţilor prestate pentru îndeplinirea obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, după caz), astfel cum rezultă din piaţă, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.

    CAP. IV
    Prevederi generale
    4.1. În scopul asigurării unei identităţi vizuale integrate şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, anunţul privind demararea procedurii competitive trebuie să conţină elemente de identitate vizuală (logoul Uniunii Europene, cu textul „Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU“, sigla Guvernului României, logoul PNRR), având dimensiunile minime admise ale logourilor precizate în Manualul de identitate vizuală al PNRR, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)

    4.2. Beneficiarul privat va utiliza numai termenii reglementaţi prin prezenta anexă, pentru a facilita procesul de monitorizare, verificare, control, audit, în scopul evitării unor eventuale confuzii faţă de termenii utilizaţi în alte proceduri de achiziţie, inclusiv pentru a evita confuziile faţă de procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi faţă de cele prevăzute de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    4.3. Toate documentele aflate la dosarul achiziţiei vor fi redactate, respectiv publicate/transmise în limba română. Dacă se consideră necesar, documentele achiziţiei elaborate de beneficiarul privat pot fi traduse de către acesta şi într-o altă limbă. În această situaţie, beneficiarul privat se va asigura că nu există neconcordanţe între versiunea în limba română şi cealaltă/celelalte versiune/versiuni şi că în cazul unui conflict între versiunea în limba română şi orice versiune într-o altă limbă va prevala varianta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanţi documente redactate şi în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea ca ofertanţii să le prezinte şi traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    4.4. Beneficiarul privat are obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, toate documentele aferente procedurilor de achiziţie derulate în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
    4.5. Beneficiarii privaţi pot derula proceduri de achiziţii anterior semnării contractului de finanţare, dar nu anterior datei de 1 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2021/241, urmând ca acestea să devină eligibile doar dacă au fost aprobate în consecinţă în cadrul contractului de finanţare.
    4.6. În cazul procedurilor de achiziţie derulate de către beneficiarii privaţi, documentele specifice plăţilor cu numerar nu sunt acceptate.
    4.7. (1) Valoarea estimată a achiziţiei este determinată de către beneficiarul privat având în vedere valoarea totală, fără TVA, a contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare la data realizării achiziţiei directe sau la data publicării anunţului privind demararea procedurii de achiziţie.
    (2) Valoarea estimată a achiziţiei se determină pe baza ofertelor de preţ existente pe piaţă, primite/solicitate/obţinute prin studiu de piaţă etc., sau pe baza unor informaţii din achiziţiile/contractele anterioare recente, care se ataşează ca anexe, în scopul asigurării rezonabilităţii costurilor estimate.
    (3) Anterior iniţierii procedurii de atribuire/achiziţie directă se va întocmi nota justificativă privind determinarea valorii estimate, care va conţine cel puţin următoarele informaţii: denumirea produsului/serviciului/lucrării, cantitatea, preţul unitar, preţul total, sursa preţului.
    (4) În situaţia în care se constată că valoarea estimată stabilită la momentul demarării achiziţiei este mai mică sau mai mare decât valoarea estimată la momentul depunerii cererii de finanţare, beneficiarul privat o va actualiza în consecinţă, la data realizării achiziţiei directe sau la data publicării anunţului privind demararea procedurii de achiziţie.
    (5) În situaţia în care valoarea estimată a achiziţiei se actualizează conform prevederilor alin. (4), dacă aceasta este mai mare decât cea declarată în cererea de finanţare, diferenţa de preţ va fi suportată de către beneficiarul privat, în integralitatea sa, din bugetul propriu, din alte surse de finanţare sau va fi suplimentată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.
    (6) În situaţia în care valoarea estimată a achiziţiei se actualizează conform prevederilor alin. (4), dacă aceasta este mai mică decât cea declarată în cererea de finanţare, diferenţa va fi utilizată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.
    (7) Valoarea estimată a achiziţiei este determinată distinct, la nivelul fiecărei proceduri, aferentă fiecărui contract de finanţare, indiferent de numărul de contracte de finanţare pe care un beneficiar privat le are în implementare la un moment dat.
    (8) Beneficiarul privat nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a achiziţiei, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor privind procedura de achiziţie.
    (9) Încadrarea contractelor în funcţie de tipul lor se stabileşte în funcţie de obiectul lor principal, conform definiţiilor de la cap. III.
    (10) În cazul contractelor de lucrări, valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către beneficiarul privat, necesare pentru executarea lucrărilor.
    (11) În cazul contractelor care vizează cel puţin două obiecte, respectiv furnizare şi/sau servicii şi/sau lucrări, obiectul principal este cel căruia îi corespunde valoarea estimată cea mai mare a achiziţiei.
    (12) În situaţia în care contractul are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi execuţia de lucrări, acesta este considerat contract de lucrări, dacă valoarea estimată a achiziţiei în cazul execuţiei de lucrări este mai mare decât valoarea estimată a achiziţiei pentru furnizarea de produse.
    (13) Prin excepţie de la prevederile prezentei anexe, se va aplica art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care valoarea lucrărilor depăşeşte valoarea produselor şi sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile enumerate în cadrul art. 6 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ.
    (14) În situaţia în care contractul are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii, acesta este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a achiziţiei, în cazul prestării de servicii, este mai mare decât valoarea estimată pentru furnizarea de produse.
    (15) Prin excepţie de la prevederile prezentei anexe, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, în situaţia în care valoarea serviciilor depăşeşte valoarea produselor şi sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile enumerate în cadrul art. 6 alin. (3) din acelaşi act normativ.

    4.8. (1) Beneficiarii privaţi au obligaţia de a lua măsuri preventive pentru evitarea situaţiilor de natură să genereze dublă finanţare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 şi cu prevederile art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.
    (2) Un beneficiar privat poate implementa două sau mai multe contracte finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente MRR, prin PNRR, cu condiţia ca fondurile alocate prin contractele de finanţare semnate să nu acopere aceleaşi costuri.
    (3) Beneficiarul privat va confirma lipsa existenţei situaţiei de dublă finanţare înainte ca orice reprezentant al său să îşi înceapă efectiv activitatea în legătură cu procedura de achiziţie, respectiv înainte de a începe orice activitate cu un operator economic. În acest sens, beneficiarul privat sau asociaţii trebuie să includă în dosarul achiziţiei declaraţiile pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanţări.
    (4) Modelul orientativ al declaraţiei privind evitarea dublei finanţări este prezentat în anexa nr. 1.

    4.9. (1) Beneficiarul privat are obligaţia de a lua toate măsurile în vederea respectării principiului DNSH la nivelul contractelor de furnizare de produse/prestare de servicii/ execuţie de lucrări pe care le implementează, în vederea îndeplinirii contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare, inclusiv transmiterea/punerea la dispoziţia coordonatorului de reformă şi/sau investiţii a datelor necesare verificării acestui angajament.
    (2) Cerinţele minime solicitate în vederea respectării principiului DNSH trebuie să fie în concordanţă cu condiţiile incluse în ghidul specific al proiectului, respectiv în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ“ 2021/C58/01, cu cele precizate la nivelul investiţiilor, în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României nr. 12.319/21 ADD 1 şi trebuie incluse în cadrul caietului de sarcini, la nivelul specificaţiilor tehnice, precum şi în cadrul contractului, la nivelul clauzelor contractuale.
    (3) Beneficiarul privat va asigura verificarea respectării principiului DNSH de către ofertanţi, la momentul evaluării ofertelor depuse de către aceştia. În acest sens, beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul achiziţiei inclusiv declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte faptul că ofertanţii se asigură de respectarea principiului DNSH pentru produsele/ serviciile/lucrările pe care le vor furniza/presta/executa.
    (4) Modelul orientativ al declaraţiei privind respectarea principiului DNSH este prezentat în anexa nr. 2.

    4.10. (1) Beneficiarul privat are obligaţia de a solicita şi colecta datele privind beneficiarul real al ofertantului câştigător, respectiv cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, anterior semnării contractului de achiziţie, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241.
    (2) Beneficiarul privat are obligaţia de a transmite datele privind beneficiarul real al ofertantului câştigător, respectiv cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, anterior semnării contractului de achiziţie, prin intermediul platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro.
    (3) Anterior semnării contractului, operatorul economic câştigător este obligat să comunice datele privind beneficiarul real al entităţii, după cum urmează:
    a) pentru ofertanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României se va depune un extras de la ONRC;
    b) pentru ofertantul/ofertanţii declarat(ţi) câştigător(i) care are/au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, beneficiarul privat colectează de la ofertant o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) pentru ofertanţii străini înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din ţara ofertantului, însoţite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi, în condiţiile legii;
    d) pentru ofertanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, beneficiarul privat colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul naţional al organizaţiilor neguvernamentale - ONG) privind beneficiarii reali ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, beneficiarul privat colectează de la ofertanţi o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal/ preşedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. V
    Achiziţia directă
    5.1. Beneficiarul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau decât pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.2. La calculul valorii estimate se au în vedere prevederile pct. 4.7.
    5.3. La demararea achiziţiei directe beneficiarii privaţi trebuie să publice un anunţ însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, secţiunea Transparenţă.
    5.4. Pentru a respecta prevederile enunţate mai sus, achiziţia directă se realizează doar în baza unor documente care atestă realitatea tranzacţiei, fără a fi necesare documente suplimentare care să justifice achiziţia.
    5.5. Lista documentelor care alcătuiesc dosarul achiziţiei în cazul achiziţiilor directe este prezentată în cadrul anexei nr. 3.
    CAP. VI
    Procedura competitivă
    6.1. (1) În cadrul caietului de sarcini, cerinţele/specificaţiile minime de ordin tehnic se definesc astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate a persoanelor cu dizabilităţi şi de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.
    (2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă toate cerinţele/specificaţiile necesare pentru elaborarea ofertei. În acest sens este recomandat ca beneficiarul privat să elaboreze caietul de sarcini într-o manieră cât mai obiectivă/clară, detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.
    (3) În cuprinsul caietului de sarcini specificaţiile tehnice se pot stabili, spre exemplu:
    a) prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiţia ca parametrii să fie suficient de precişi pentru a permite ofertanţilor să determine obiectul contractului şi beneficiarului privat să atribuie contractul;
    b) prin trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor. Fiecare astfel de trimitere este însoţită de menţiunea „sau echivalent“;
    c) prin combinarea sau prin utilizarea alternativă a celor două modalităţi descrise mai sus.

    (4) Specificaţiile tehnice din caietul de sarcini nu trebuie să precizeze un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici nu trebuie să se refere la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică ce ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.
    (5) Prin excepţie, stabilirea specificaţiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (4) se poate utiliza în situaţii excepţionale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă şi de inteligibilă a obiectului contractului, situaţie în care se va utiliza sintagma „sau echivalent“.
    (6) În cazul în care beneficiarul privat stabileşte specificaţiile tehnice pentru care utilizează sintagma „sau echivalent“, acesta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaţiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că îndeplineşte într-un mod echivalent cerinţele definite prin specificaţiile tehnice.
    (7) În cazul în care beneficiarul privat stabileşte specificaţiile tehnice cu referire la standarde, acesta nu respinge o ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard naţional care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificaţie tehnică comună, cu un standard internaţional sau cu un sistem de referinţă tehnic elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificaţii vizează cerinţele de performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de beneficiarul privat.
    (8) În situaţia în care se constată că specificaţiile tehnice menţionate în cererea de finanţare nu mai sunt actuale, beneficiarul privat poate să le aducă la nivelul pieţei fără a modifica tipul produsului/serviciului/lucrării care urmează să fie achiziţionat(ă) sau scopul pentru care a fost aprobată achiziţia ce face obiectul contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare.
    (9) În situaţia în care se doreşte modificarea tipului de produs/serviciu/lucrare care urmează să fie achiziţionat(ă), beneficiarul privat trebuie să obţină în prealabil acordul coordonatorului de reforme/investiţii în responsabilitatea căruia se află contractul/decizia/ordinul/acordul de finanţare, pentru ca acesta din urmă să verifice dacă se păstrează scopul pentru care a fost aprobată achiziţia.
    (10) Ofertantul este responsabil să demonstreze în cadrul ofertei sale, prin orice mijloace adecvate, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerinţele de performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de beneficiarul privat.
    (11) În cadrul caietului de sarcini se vor prezenta, în ordinea priorităţii, elementele de departajare a ofertelor, dacă este cazul.
    (12) Prezenta anexă nu reglementează noţiunea „criterii de calificare/selecţie“. Stabilirea acestora nu este obligatorie şi nu reprezintă o regulă. Dacă beneficiarul privat consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul/decizia/ordinul/acordul de finanţare este nevoie de o anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, atunci acesta poate include astfel de cerinţe la nivelul caietului de sarcini.
    (13) În situaţia în care beneficiarul privat a introdus cerinţe conform celor prevăzute la alin. (12), acesta nu va putea renunţa, în etapa de evaluare a ofertelor, la cerinţele scrise.
    (14) Beneficiarul privat nu trebuie să îngrădească dreptul ofertantului de a dovedi îndeplinirea cerinţelor menţionate prin orice tip de mijloace verificabile.
    (15) Nu se recomandă utilizarea modelelor standard de documentaţii de atribuire, specifice procedurilor de achiziţie publică. Utilizarea acestor modele poate conduce la erori, deoarece pot cuprinde cerinţe care nu se justifică în cazul beneficiarilor privaţi.
    (16) Prezenta procedură nu reglementează noţiunile de „garanţie de participare/garanţie de bună execuţie/depozite valorice“. Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, beneficiarul privat poate include în contract clauze care să garanteze implementarea în bune condiţii a contractului (de exemplu, penalităţi, verificări la anumite intervale prestabilite etc.).
    (17) Caietul de sarcini trebuie să fie public, iar beneficiarul nu are dreptul să încaseze de la ofertant vreo sumă, indiferent de natura sau titlul ei, pentru a-i permite acestuia din urmă să participe la procedură.
    (18) Prezenta procedură nu impune un anumit criteriu de atribuire. Beneficiarul este liber să stabilească un criteriu de atribuire sau să aleagă oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare.
    (19) În raportul procedurii de achiziţie se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea ofertei câştigătoare, raportat la cerinţele minime obligatorii solicitate de beneficiarul privat şi la cele suplimentare asumate de ofertanţi. Avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea se raportează exclusiv la informaţiile prezentate în oferte/ răspunsurile la clarificările solicitate.
    (20) Caietul de sarcini trebuie să conţină menţiuni privind posibilitatea de ajustare a preţului contractului.
    (21) Beneficiarul privat are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini modul concret de ajustare a preţului şi, după caz, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora (buletine statistice, cotaţii ale burselor de mărfuri sau alte documente oficiale care să justifice ajustarea preţului).
    (22) Orice modificare care prevede suplimentarea preţului contractului de achiziţie se face în condiţiile în care beneficiarul privat suportă diferenţa de preţ în integralitatea sa, din bugetul propriu sau din alte surse de finanţare.

    6.2. (1) La demararea procedurii competitive beneficiarii privaţi trebuie să publice un anunţ, însoţit de caietul de sarcini aferent, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, secţiunea Transparenţă.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza art. 23 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu cerinţele din ghidurile specifice ale solicitantului, beneficiarii privaţi pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiţii publice anterior semnării contractului de finanţare, dar nu înainte de 1 februarie 2020, având obligaţia respectării principiilor de transparenţă, făcând dovada publicării anunţului pe website-ul propriu şi/sau într-un ziar/cotidian de interes naţional/local.
    (3) La publicarea anunţului, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro sunt solicitate următoarele informaţii:
    a) informaţii generale privind beneficiarul (nume, cod de identificare fiscală, date de contact: telefon, e-mail etc.);
    b) tipul procedurii;
    c) criteriul de atribuire;
    d) tipul contractului;
    e) valoarea estimată;
    f) data, modul de depunere a ofertelor şi mijloacele de comunicare;
    g) caietul de sarcini;
    h) dovada publicării anunţului pe website-ul propriu şi/sau într-un ziar/cotidian de interes naţional/local, în cazul beneficiarilor privaţi care au derulat procedura de achiziţie conform prevederilor alin. (2).

    (4) Mijloacele de comunicare stabilite în anunţ nu pot fi modificate ulterior (exemple de mijloace de comunicare: e-mail, fax, poştă etc.).
    (5) După publicarea anunţului privind lansarea procedurii de achiziţie pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, beneficiarul privat poate publica anunţul inclusiv în presă, dar fără ca aceste activităţi care asigură o publicitate suplimentară să fie obligatorii. Este recomandat ca beneficiarul privat să transmită şi linkul către anunţul publicat pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, cu menţiunea că în orice situaţie vor prevala informaţiile publicate pe această pagină web.
    (6) Între momentul publicării anunţului privind lansarea procedurii de achiziţie şi momentul depunerii ofertelor, în vederea clarificării oricăror neclarităţi din partea potenţialilor ofertanţi şi pentru pregătirea ofertelor, beneficiarul privat va stabili un termen de răspuns la clarificări, care nu va fi mai mic de 10 zile lucrătoare.
    (7) La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare a anunţului privind lansarea procedurii de achiziţie şi nici ziua în care se depun ofertele.
    (8) În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoştinţă, în acelaşi timp, tuturor operatorilor economici interesaţi. În acest sens se consideră că este satisfăcută cerinţa în momentul în care răspunsul la solicitările de clarificări a fost încărcat pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.
    (9) Ulterior încărcării răspunsului la solicitările de clarificări pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, beneficiarul privat poate să îl transmită şi pe e-mail sau prin alte mijloace de comunicare către operatorii economici care au adresat solicitările de clarificări.
    (10) Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor transmite cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
    (11) În situaţia în care, între momentul publicării anunţului privind lansarea procedurii şi momentul depunerii ofertelor, prin răspunsurile la clarificări, intervin situaţii care duc la modificări/ajustări ale caietului de sarcini, beneficiarul privat poate prelungi termenul de depunere al ofertelor cu minimum 5 zile lucrătoare, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor.
    (12) În situaţia prelungirii termenului de depunere a ofertelor, în condiţiile menţionate la alin. (10), beneficiarul privat va aduce la cunoştinţă această modificare, în acelaşi timp, tuturor operatorilor economici interesaţi, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.
    (13) Beneficiarul privat nu poate stabili prin clarificări criterii şi/sau condiţii noi şi nici nu le poate modifica pe cele existente.
    (14) La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, beneficiarul privat va comunica tuturor ofertanţilor, prin intermediul platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro, în rubrica „Achiziţii“, rezultatul procedurii competitive.
    (15) Pentru beneficiarii privaţi care derulează proceduri de atribuire conform prevederilor alin. (2) este obligatoriu ca în momentul completării informaţiilor pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro să încarce şi documentele aferente derulării procedurii de atribuire, cel puţin oferta tehnico-financiară, Raportul de atribuire şi contractul semnat cu ofertantul declarat câştigător.

    6.3. (1) Sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie, un ofertant nu poate depune mai mult de o ofertă.
    (2) Ofertanţii îşi pot retrage şi modifica oferta ori de câte ori doresc, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Aceste informaţii se vor consemna în raportul procedurii de atribuire.
    (3) Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunţul privind lansarea procedurii de achiziţie pentru depunerea lor.
    (4) Beneficiarul privat deschide ofertele în locul, la data şi ora stabilite în anunţul privind lansarea procedurii de atribuire. Este recomandat ca la deschiderea ofertelor beneficiarul privat să întocmească un raport cu documentele primite de la fiecare ofertant şi cu numărul de pagini aferent, pe care să îl primească toţi ofertanţii.
    (5) Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise în altă locaţie sau după termenul stabilit pentru depunerea lor (locul, data şi ora stabilite în anunţul privind demararea procedurii de achiziţie). Acestea nu se vor deschide, dar, dacă sunt cunoscute, vor fi menţionate în raportul procedurii de atribuire şi păstrate sigilate la dosarul achiziţiei.
    (6) În etapa de evaluare a ofertelor se ţine cont de toate cerinţele pe care beneficiarul privat le-a menţionat în caietul de sarcini, criteriu de atribuire, inclusiv cerinţele care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a ofertanţilor sau alt tip de cerinţe, dacă acestea au fost solicitate.
    (7) În perioada de evaluare, după deschiderea ofertelor, beneficiarul privat compară ofertele primite, prin raportarea lor la toate cerinţele din caietul de sarcini/anunţul de participare şi alege oferta care îndeplineşte aceste cerinţe.
    (8) În etapa de evaluare a ofertelor nu se pot adăuga alte cerinţe şi nu se poate renunţa la cerinţele deja enunţate în caietul de sarcini.
    (9) În cazul în care există neclarităţi asupra ofertelor depuse sau documente lipsă, altele decât propunerea tehnică şi propunerea financiară, beneficiarul privat poate solicita ofertanţilor clarificări ori de câte ori consideră că este necesar.
    (10) Dacă în etapa de evaluare beneficiarul privat identifică erori de fond în caietul de sarcini, care ar putea conduce la încălcarea principiilor, acesta poate dispune anularea procedurii şi redactarea Raportului procedurii de atribuire în consecinţă. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informaţiile de pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro vor fi modificate în consecinţă, conform prevederilor pct. 6.1 şi 6.2.
    (11) Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se elaborează raportul procedurii de achiziţie, detaliind avantajele şi dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificaţie din caietul de sarcini şi comparând fiecare dintre ofertele primite.
    (12) Se recomandă ca în cadrul raportului procedurii de achiziţie să se detalieze modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la realizarea proiectului, având în vedere că scopul procedurii de atribuire este realizarea optimă a obiectivelor proiectului finanţat.
    (13) Numele ofertantului desemnat câştigător şi preţul contractului vor fi menţionate în mod expres în raportul procedurii de achiziţie.
    (14) Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziţie cu o valoare mai mare decât valoarea estimată a achiziţiei, prin asumarea în mod expres în raportul procedurii de achiziţie a faptului că diferenţa de preţ va fi suportată de către beneficiarul privat, în integralitatea sa, din bugetul propriu, din alte surse de finanţare sau va fi suplimentată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.
    (15) În situaţia în care beneficiarul privat atribuie contractul la o valoare mai mică decât valoarea estimată a achiziţiei, diferenţa va fi utilizată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.
    (16) În situaţia în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor nu s-a depus nicio ofertă, după o analiză ale cărei concluzii sunt prezentate în raportul procedurii de achiziţie, se poate decide reluarea procedurii competitive sau se poate stabili prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Informaţiile de pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro vor fi modificate în consecinţă, conform prevederilor pct. 6.1 şi 6.2.
    (17) În situaţia în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor s-au depus numai oferte care nu respectă condiţiile stabilite în caietul de sarcini, beneficiarul privat dispune anularea procedurii şi redactarea raportului procedurii de atribuire în consecinţă. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informaţiile de pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro vor fi modificate în consecinţă, conform prevederilor pct. 6.1 şi 6.2.
    (18) Lista documentelor care alcătuiesc dosarul achiziţiei în cazul procedurii competitive este prezentată în cadrul anexei nr. 3.

    6.4. (1) După finalizarea evaluării ofertelor, beneficiarul privat trebuie să stabilească un termen de minimum 5 zile lucrătoare până la care operatorii economici care se consideră lezaţi în drepturile lor ca urmare a modului în care s-a desfăşurat procedura competitivă sau ca urmare a deciziilor luate în urma procesului de evaluare a ofertelor pot să înainteze contestaţii.
    (2) Termenul va fi comunicat împreună cu raportul procedurii de achiziţie către toţi operatorii economici care au înaintat oferte.
    (3) Beneficiarul privat va soluţiona şi va comunica răspunsul operatorului economic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.
    (4) În situaţia în care operatorul economic este nemulţumit de modul în care beneficiarul privat a soluţionat contestaţia, acesta se poate adresa coordonatorului de reforme şi/sau investiţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului, cu notificarea beneficiarului privat asupra acţiunii iniţiate.
    (5) Coordonatorul de reforme şi/sau investiţii va soluţiona şi va comunica răspunsul atât operatorului economic, cât şi beneficiarului privat, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.
    (6) În situaţia în care operatorul economic este nemulţumit de modul în care coordonatorul de reforme şi/sau investiţii a soluţionat contestaţia, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente, în condiţiile legii, şi cu notificarea atât a coordonatorului de reforme şi/sau investiţii, cât şi a beneficiarului privat asupra acţiunii iniţiate.
    (7) Mijloacele de comunicare utilizate sunt cele stabilite conform prevederilor pct. 6.2. alin. (4).

    6.5. (1) Ulterior parcurgerii termenelor precizate la pct. 6.4, beneficiarul privat va menţiona rezultatul activităţilor în raportul procedurii de achiziţie şi îl va transmite, prin mijloacele de comunicare stabilite conform prevederilor pct. 6.2alin. (4), către toţi operatorii economici care au înaintat oferte cu respectarea locului şi a termenului stabilit pentru depunerea lor.
    (2) Beneficiarul privat va transmite către ofertantul declarat câştigător invitaţia pentru semnarea contractului. Termenul poate fi de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei.
    (3) Dacă ofertantul declarat câştigător nu se prezintă în termenul stabilit pentru demararea formalităţilor necesare formalizării contractului şi nu prezintă nicio justificare scrisă cu privire la motivele absenţei sale, beneficiarul privat poate decide atribuirea contractului următorului clasat sau anularea procedurii, cu actualizarea raportului procedurii de achiziţie în consecinţă şi cu reluarea procedurilor de comunicare stabilite la alin. (1).
    (4) La finalul procedurii, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie, beneficiarul privat va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul procedurii competitive, prin publicarea pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.
    (5) În cazul procedurilor cu mai multe loturi, termenul de 5 zile lucrătoare se calculează de la semnarea ultimului contract de achiziţie sau de la anularea procedurii pentru loturile care nu au putut fi atribuite sau în cazul cărora, deşi au fost atribuite, ofertantul declarat câştigător nu a îndeplinit în termenul stabilit formalităţile pentru semnarea contractului.
    (6) Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat câştigător prin raportul procedurii de achiziţie.
    (7) Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, ajustarea preţului, modificarea contractului, rezilierea contractului etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.
    (8) Caietul de sarcini, clarificările, oferta operatorului economic declarat câştigător, precum şi declaraţiile prevăzute la pct. 4.8 şi 4.9 în forma actualizată, dacă este cazul, vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.
    (9) Nu se pot modifica prin contract caietul de sarcini şi oferta operatorului economic declarat câştigător, care au stat la baza atribuirii contractului.
    (10) Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii/executate lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte.
    (11) Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe sa producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi.

    CAP. VII
    Verificări efectuate asupra procedurilor de atribuire
    7.1. În desfăşurarea acţiunilor de verificare a procedurilor de achiziţii, coordonatorii de reformă şi/sau investiţii, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare verifică procedurile de achiziţie desfăşurate de beneficiarii privaţi.
    7.2. Ca urmare a verificărilor realizate, coordonatorii de reformă şi/sau investiţii, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare întocmesc lista de verificare prezentată în cadrul anexei nr. 4.
    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    8.1. În urma derulării procedurii competitive, implementarea contractului de achiziţie se va realiza cu respectarea întocmai a clauzelor contractuale asumate.
    8.2. Orice modificare a contractului se efectuează prin întocmirea unui act adiţional, în condiţiile prevăzute de clauzele contractuale iniţiale. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.
    8.3. În situaţii cu totul excepţionale, produsele care fac obiectul contractului se pot modifica dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piaţă (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) şi dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic, care nu ridică probleme de compatibilitate, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului şi ale contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare, fără modificarea preţului.
    8.4. Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie efectuată astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare.
    8.5. În cazul în care durata de execuţie a constituit un avantaj în alegerea ofertei câştigătoare este permisă prelungirea duratei de execuţie doar dacă nu este afectat avantajul ofertantului declarat câştigător faţă de ceilalţi ofertanţi.
    8.6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.
    ANEXA 1

    la anexă
    Model orientativ declaraţie pe propria răspundere
    OFERTANT/ASOCIAT (după caz)
    (denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)
    DECLARAŢIE
    privind evitarea dublei finanţări în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile
    şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă
    Subsemnatul(a), ..................................................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ..... nr. ......, eliberat(ă) de ............, în calitate de reprezentant legal al ............................................., cu sediul social în .........................................., cod de înregistrare fiscală ................................., referitor la procedura de achiziţie ................................., derulată de către................................................. S.A./S.R.L., ca urmare a apelului de proiecte ..................................................... şi în cadrul Contractului de finanţare nr. ...................., pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
    - solicitantul, ..................................... S.A./S.R.L., pe care îl reprezint, sau bugetele administrate de aceasta sau în numele ei nu a beneficiat şi nu beneficiază în prezent de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi/sau rambursabile, pentru activităţile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru achiziţii;
    – nu am cunoştinţă de vreo situaţie de „dublă finanţare“, aşa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiţii şi autoritatea de audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
    Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
    Am luat cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziţie, precum şi obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.
    (numele şi funcţia)
    (data, semnătura)

    ANEXA 2

    la anexă
    Model orientativ de declaraţie pe propria răspundere
    OFERTANT/ASOCIAT (după caz)
    ...............................................................
    (denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)
    DECLARAŢIE
    privind respectarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm“ în obţinerea şi utilizarea
    fondurilor externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă
    Subsemnatul(a), ............................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria..... nr. ......, eliberat(ă) de ............................, în calitate de reprezentant legal al .............................., cu sediul social în ........................., cod de înregistrare fiscală ........................., referitor la procedura de achiziţie........................................, derulată de către ............................................................ S.A./S.R.L., ca urmare a apelului de proiecte .......................................................... şi în cadrul Contractului de finanţare nr. ..............................., pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
    - produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate respectă principiul DNSH, în concordanţă cu condiţiile incluse în ghidul specific al solicitantului, cu cele precizate la nivelul investiţiilor, precum şi cu cele enunţate în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României nr. 12.319/21 ADD, raportat la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01), şi cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2.800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852);
    – produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, respectiv:
    a) atenuarea schimbărilor climatice;
    b) adaptarea la schimbările climatice;
    c) utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi a celor marine;
    d) tranziţia către o economie circulară;
    e) prevenirea şi controlul poluării;
    f) protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.


    De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiţii şi Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
    Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
    Am luat cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziţie, precum şi obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul nerespectării principiului DNSH şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.
    ....................................
            (numele şi funcţia)
    ....................................
             (data, semnătura)

    ANEXA 3

    la anexă
    Documente care alcătuiesc dosarul achiziţiei

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Aplicabil pentru │Documente obligatorii│
├────────────────────────┬────────┬──────────────┼─────────┬───────────┤
│ │prestare│execuţie de │Achiziţia│Procedura │
│furnizare de produse │de │lucrări │directă │competitivă│
│ │servicii│ │ │ │
├────────────────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴───────────┤
│Documente justificative care fundamentează cadrul stabilit pentru │
│realizarea achiziţiei de produse/servicii/lucrări │
├────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┤
│Contractul/Decizia/Ordinul/Acordul de finanţare │DA │DA │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Nota privind determinarea valorii estimate │DA │DA │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Caietul de sarcini/Specificaţiile tehnice │ │ │
│(inclusiv versiunile lui actualizate în perioada│ │ │
│dintre publicarea anunţului privind lansarea │NU │DA │
│procedurii de achiziţie şi termenul stabilit │ │ │
│pentru depunerea ofertelor) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Solicitări de clarificări şi răspunsuri (după │ │ │
│caz), precum şi dovada transmiterii acestora │ │ │
│către toţi participanţii, dacă acestea sunt │NU │DA │
│primite în perioada dintre data transmiterii │ │ │
│anunţului şi data-limită de primire a acestora │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Verificarea beneficiarului real │DA │DA │
├────────────────────────┬────────┬──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │prestare│execuţie de │Achiziţia│Procedura │
│furnizare de produse │de │lucrări │directă │competitivă│
│ │servicii│ │ │ │
├────────────────────────┴────────┴──────────────┼─────────┼───────────┤
│Declaraţie pe propria răspundere privind │DA │DA │
│evitarea dublei finanţări │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Declaraţie pe propria răspundere privind │DA │DA │
│respectarea principiului DNSH │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Ofertele originale şi, după caz, clarificările │DA │DA │
│depuse de ofertanţi în perioada de evaluare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Raportul procedurii de achiziţie şi dovada │NU │DA │
│comunicărilor privind rezultatul procedurii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Contestaţii şi hotărâri ale instanţelor de │ │ │
│judecată referitoare la procedura de atribuire │NU │DA │
│(dacă este cazul) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Contractul de achiziţie/Comandă/Documentele de │DA │DA │
│transport şi, dacă este cazul, actele adiţionale│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Decizia de anulare a procedurii, dacă este cazul│NU │DA │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Dovada publicării anunţului pe platforma https:/│ │ │
│/proiecte.pnrr.gov.ro şi/sau pe website-ul │DA │DA │
│propriu şi în ziarul/cotidianul de interes │ │ │
│naţional/local │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Alte documente relevante │NU │DA │
├────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┤
│Documente care atestă realizarea achiziţiei │
├────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┤
│Factură/Bon fiscal │DA │DA │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│Ordin de plată │DA │DA │
├───────────────┬────────────────┬───────────────┼─────────┼───────────┤
│ │- raport de │În cazul │ │ │
│ │activitate; │lucrărilor de │ │ │
│ │- proces-verbal │construcţie │ │ │
│ │de │care nu │ │ │
│ │predare-primire;│necesită │ │ │
│- proces-verbal│- foi de │autorizare: │ │ │
│de │prezenţă; │- proces-verbal│ │ │
│predare-primire│- bilet de │de recepţie │ │ │
│(în cazul │transport sau │În cazul │ │ │
│mijloacelor │altele asemenea │lucrărilor de │ │ │
│fixe); │(în cazul │construcţie │ │ │
│- proces-verbal│mijloacelor │care necesită │ │ │
│de punere în │necorporale prin│eliberarea unei│ │ │
│funcţiune; │care se │autorizaţii de │ │ │
│- proces-verbal│transferă │construire: │ │ │
│de recepţie; │drepturi de │- proces-verbal│DA │DA │
│- alte │autor); │privind │ │ │
│documente │- proces-verbal │execuţia, │ │ │
│similare care │de punere în │avizul │ │ │
│atestă │funcţiune; │Inspectoratului│ │ │
│transferul │- proces-verbal │de Stat în │ │ │
│drepturilor │de acceptanţă; │Construcţii la │ │ │
│asupra │- alte documente│etapa de │ │ │
│produselor │similare care │execuţie şi │ │ │
│furnizate către│atestă │avizul la │ │ │
│beneficiarul │transferul │finalizarea │ │ │
│privat │drepturilor │lucrărilor; │ │ │
│ │asupra │- proces-verbal│ │ │
│ │serviciilor │de recepţie; │ │ │
│ │prestate către │- rapoartele │ │ │
│ │beneficiarul │dirigintelui de│ │ │
│ │privat │şantier │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───────────────┼─────────┼───────────┤
│Documente aferente înregistrărilor │DA │DA │
│financiar-contabile │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘    ANEXA 4

    la anexă
    ANTET COORDONATOR DE REFORMĂ ŞI/SAU INVESTIŢII
    Nr./Data ..............
    LISTA
    de verificare a achiziţiilor derulate de beneficiari privaţi
    Planul naţional de redresare şi rezilienţă
    Componenta:
    Reformă/Investiţia:
    Ţintă/Jalon/IP (nr./denumire):
    Ghid specific (nr./data ordinului de aprobare, link publicare)
    Apel de proiecte nume/nr.:
    Contract de finanţare nr./data:
    Durata contractului de finanţare:
    Valoare contract de finanţare (fără TVA):
    Obiectiv specific (dacă este cazul):
    Beneficiar privat/Contractant:
    Ofertant câştigător/Contractor:
    Nr./dată contract:
    Obiectul contractului (furnizare/prestare/execuţie, obiect)
    Valoare estimată (fără TVA):
    Valoare contractată (fără TVA):

┌────┬───────────────┬──┬───────────────────────┬────────────────────┐
│ │Obiectul │ │ │ │
│ │verificării │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│Nr. │Ordinului │DA│ │ │
│crt.│ministrului │/ │Documente verificate │Observaţii │
│ │investiţiilor │NU│ │ │
│ │şi proiectelor │ │ │ │
│ │europene nr. │ │ │ │
│ │372/2024 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Valoarea estimată a │
│ │ │ │ │achiziţiei: │
│ │ │ │ │Nota privind │
│ │ │ │Se verifică dacă │determinarea valorii│
│ │ │ │achiziţia nu intră sub │estimate: │
│ │ │ │incidenţa prevederilor │Condiţiile │
│ │ │ │Legii nr. 98/2016, cu │cumulative pentru │
│ │ │ │modificările şi │atribuirea de către │
│ │ │ │completările │o entitate juridică │
│ │ │ │ulterioare, sau ale │fără calitate de │
│ │ │ │Legii nr. 99/2016, cu │autoritate │
│ │ │ │modificările şi │contractantă a unui │
│ │ │ │completările │contract de lucrări:│
│ │ │ │ulterioare. │Se verifică dacă s-a│
│ │ │ │Valoarea estimată a │ales corect │
│ │Domeniul de │ │achiziţiei este egală │procedura pornind de│
│ │aplicare - │ │sau mai mare decât │la valoarea │
│ │achiziţii │ │pragurile valorice │estimată. Dacă │
│ │pentru │ │prevăzute de art. 7 │valoarea estimată │
│ │beneficiarii │ │alin. (5) din Legea nr.│depăşeşte pragul │
│ │privaţi │ │98/2016, cu │valoric prevăzut de │
│ │Respectă │ │modificările şi │art. 7 alin. (5) din│
│ │prevederile │ │completările │Legea nr. 98/2016, │
│ │cap. II │DA│ulterioare, sau de art.│cu modificările şi │
│1. │„Domeniul de │/ │12 alin. (4) din Legea │completările │
│ │aplicare“ şi │NU│nr. 99/2016, cu │ulterioare, sau de │
│ │ale pct. 4.7 │ │modificările şi │art. 12 alin. (4) │
│ │„Valoarea │ │completările │din Legea nr. 99/ │
│ │estimată a │ │ulterioare. │2016, cu │
│ │achiziţiei“ din│ │Verificarea existenţei │modificările şi │
│ │cap. IV │ │notei privind │completările │
│ │„Prevederi │ │determinarea valorii │ulterioare, şi │
│ │generale“ │ │estimate │respectă prevederile│
│ │ │ │Beneficiarul privat │pct. 4.7 „Valoarea │
│ │ │ │achiziţionează produse,│estimată a │
│ │ │ │servicii, lucrări, │achiziţiei“ din cap.│
│ │ │ │aplicând instrucţiunile│IV „Prevederi │
│ │ │ │aferente procedurii │generale“, │
│ │ │ │competitive prevăzute │beneficiarul privat │
│ │ │ │la cap. VI. │trebuia să aplice │
│ │ │ │Se vor verifica, dacă │procedura │
│ │ │ │este cazul, excepţiile │competitivă. │
│ │ │ │de la aplicarea │Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │procedurii competitive,│Nu respectă │
│ │ │ │prin aplicarea │prevederile │
│ │ │ │achiziţiei directe. │menţionate la │
│ │ │ │ │obiectul verificării│
│ │ │ │ │(Se menţionează art.│
│ │ │ │ │/alin., după caz.). │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Exemplu: anunţul │
│ │ │ │ │..... │
│ │ │ │ │A fost publicat pe │
│ │ │ │ │https:// │
│ │ │ │ │proiecte.pnrr.gov.ro│
│ │ │ │ │secţiunea │
│ │ │ │ │Transparenţă: data │
│ │ │ │ │.... │
│ │ │ │ │Dovada publicării │
│ │ │ │ │anunţului pe │
│ │Demararea │ │Se va verifica dacă a │website-ul propriu │
│ │procedurii │ │fost publicat un anunţ,│şi în ziarul/ │
│ │competitive │ │însoţit de caietul de │cotidianul de │
│ │pct. 6.2 │ │sarcini, pe platforma │interes naţional/ │
│ │„Demararea │DA│https:// │local anterior │
│2. │procedurii │/ │proiecte.pnrr.gov.ro. │semnării │
│ │competitive“ │NU│Observaţii: Verificarea│contractului de │
│ │din cap. VI │ │se realizează pe │finanţare, dar nu │
│ │„Procedura │ │platforma https:// │înainte de 1 │
│ │competitivă“ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│februarie 2020: │
│ │ │ │ │DA (data/Se │
│ │ │ │ │specifică unde a │
│ │ │ │ │fost publicat.)/NU │
│ │ │ │ │... │
│ │ │ │ │Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │ │Nu respectă │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │menţionate la │
│ │ │ │ │obiectul verificării│
│ │ │ │ │(Se menţionează art.│
│ │ │ │ │/alin., după caz.). │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Exemplu: Se verifică│
│ │ │ │Se verifică stabilirea │dacă, cu excepţia │
│ │ │ │specificaţiilor tehnice│cazului în care │
│ │ │ │din caietul de sarcini:│acest lucru este │
│ │ │ │a) prin raportare la │justificat de │
│ │ │ │cerinţe de performanţă │obiectul │
│ │ │ │sau cerinţe │contractului, │
│ │ │ │funcţionale, inclusiv │specificaţiile │
│ │ │ │caracteristici de │tehnice nu │
│ │ │ │mediu, cu condiţia ca │precizează un anumit│
│ │ │ │parametrii să fie │producător, o │
│ │ │ │suficient de precişi │anumită origine sau │
│ │ │ │pentru a permite │un anumit procedeu │
│ │ │ │ofertanţilor să │care caracterizează │
│ │ │ │determine obiectul │produsele sau │
│ │ │ │contractului şi │serviciile furnizate│
│ │ │ │beneficiarului privat │de un anumit │
│ │ │ │să atribuie contractul;│operator economic şi│
│ │ │ │b) prin trimitere la │nici nu se referă la│
│ │ │ │specificaţii tehnice │mărci, brevete, │
│ │ │ │şi, ca ordine de │tipuri, la o origine│
│ │Încălcarea │ │prioritate, la │sau la o producţie │
│ │regulilor de │ │standarde naţionale │specifică, care ar │
│ │elaborare a │ │care transpun standarde│avea ca efect │
│ │specificaţiilor│ │europene, evaluări │favorizarea sau │
│ │tehnice │DA│tehnice europene, │eliminarea anumitor │
│3. │pct. 6.1 │/ │specificaţii tehnice │operatori economici │
│ │„Elaborarea │NU│comune, standarde │sau produse. │
│ │caietului de │ │internaţionale, alte │Stabilirea │
│ │sarcini“ din │ │sisteme de referinţă │specificaţiilor │
│ │cap. VI │ │tehnice instituite de │tehnice prin │
│ │„Procedura │ │către organismele de │precizarea │
│ │competitivă“ │ │standardizare europene │elementelor │
│ │ │ │sau, în lipsa oricărora│prevăzute mai sus se│
│ │ │ │dintre acestea, la │poate utiliza în │
│ │ │ │standarde naţionale, la│situaţii │
│ │ │ │agremente tehnice │excepţionale, în │
│ │ │ │naţionale sau │cazul în care nu │
│ │ │ │specificaţii tehnice │este posibilă o │
│ │ │ │naţionale referitoare │descriere suficient │
│ │ │ │la proiectarea, │de precisă şi de │
│ │ │ │calcularea şi execuţia │inteligibilă a │
│ │ │ │lucrărilor şi la │obiectului │
│ │ │ │utilizarea produselor. │contractului, │
│ │ │ │Fiecare astfel de │situaţie în care se │
│ │ │ │trimitere este însoţită│va utiliza sintagma │
│ │ │ │de menţiunea „sau │„sau echivalent“. │
│ │ │ │echivalent“; │Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │c) prin combinarea sau │Nu respectă │
│ │ │ │prin utilizarea │prevederile │
│ │ │ │alternativă a celor │menţionate la │
│ │ │ │două modalităţi │obiectul verificării│
│ │ │ │descrise mai sus. │(Se menţionează art.│
│ │ │ │ │/alin., după caz.). │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Publicare de anunţuri │ │
│ │ │ │pe platforma https:// │ │
│ │ │ │proiecte.pnrr.gov.ro - │ │
│ │ │ │anunţurile de atribuire│ │
│ │ │ │Observaţii: Se va │ │
│ │ │ │verifica respectarea │ │
│ │ │ │termenelor stabilite la│ │
│ │ │ │articolele în cauză │ │
│ │ │ │referitoare la regulile│ │
│ │ │ │de publicitate şi │ │
│ │ │ │transparenţă. │ │
│ │ │ │Termenul de depunere a │ │
│ │ │ │ofertelor nu va fi mai │ │
│ │ │ │mic de 10 zile │ │
│ │ │ │lucrătoare de la │ │
│ │ │ │publicarea anunţului │ │
│ │ │ │privind demararea │ │
│ │ │ │procedurii de │ │
│ │ │ │achiziţie. │ │
│ │ │ │Dacă este cazul, se │ │
│ │ │ │verifică: │ │
│ │Încălcarea │ │- răspunsurile la │Exemplu: A fost │
│ │regulilor de │ │solicitările de │publicat pe https://│
│ │publicitate şi │ │clarificări din partea │proiecte.pnrr.gov.ro│
│ │transparenţă │ │operatorilor economici │secţiunea │
│ │prevăzute în │ │să fie încărcate pe │Transparenţă. │
│ │ordin şi în │ │platforma https:// │Anunţul ..... │
│ │anexa la ordin:│ │proiecte.pnrr.gov.ro în│Termen de depunere │
│ │pct. 6.1 │ │rubrica „Lot anunţ │oferte: │
│ │„Elaborarea │ │achiziţie“, cu condiţia│Nr. zile depunere │
│ │caietului de │ │să nu se publice cu o │oferte: │
│ │sarcini“, │ │zi lucrătoare înainte │Contract nr. .... de│
│ │pct. 6.2 │ │de termenul stabilit │furnizare produse/de│
│ │„Demararea │ │pentru depunerea │prestare servicii/de│
│ │procedurii │DA│ofertelor. │execuţie lucrări │
│4. │competitive“, │/ │Atribuirea │........... │
│ │pct. 6.3 │NU│contractului: │Anunţ de atribuire │
│ │„Evaluarea │ │- în termen de 5 zile │............ │
│ │ofertelor şi │ │lucrătoare de la │Data publicării: │
│ │elaborarea │ │semnarea contractului │............ │
│ │raportului │ │de achiziţie, │Termen de │
│ │procedurii de │ │beneficiarul privat va │transmitere anunţ: │
│ │achiziţie“ │ │comunica tuturor │.... zile │
│ │şi pct. 6.5 │ │ofertanţilor rezultatul│Concluzie: Respectă/│
│ │„Atribuirea │ │procedurii competitive │Nu respectă │
│ │contractului“ │ │prin publicarea pe │prevederile │
│ │din cap. VI │ │platforma https:// │menţionate la │
│ │„Procedura │ │proiecte.pnrr.gov.ro; │obiectul verificării│
│ │competitivă“ │ │- în cazul procedurilor│(Se menţionează art.│
│ │ │ │cu mai multe loturi, │/alin., după caz.). │
│ │ │ │termenul de 5 zile │ │
│ │ │ │lucrătoare se │ │
│ │ │ │calculează de la │ │
│ │ │ │semnarea ultimului │ │
│ │ │ │contract de achiziţie │ │
│ │ │ │sau de la anularea │ │
│ │ │ │procedurii pentru │ │
│ │ │ │loturile care nu au │ │
│ │ │ │putut fi atribuite sau │ │
│ │ │ │în cazul cărora, deşi │ │
│ │ │ │au fost atribuite, │ │
│ │ │ │ofertantul declarat │ │
│ │ │ │câştigător nu a │ │
│ │ │ │îndeplinit în termenul │ │
│ │ │ │stabilit formalităţile │ │
│ │ │ │pentru semnarea │ │
│ │ │ │contractului. │ │
│ │ │ │Observaţii: Verificarea│ │
│ │ │ │se realizează pe │ │
│ │ │ │platforma https:// │ │
│ │ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│ │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Se verifică: │Exemplu: │
│ │Verificarea │ │- valoarea estimată din│Procedura de │
│ │contractului de│ │nota privind │atribuire: │
│ │achiziţie │ │determinarea valorii │Criteriul de │
│ │pct. 4.7 │ │estimate; │atribuire: │
│ │„Valoarea │ │- raportul procedurii │Valoare estimată a │
│ │estimată a │ │de atribuire şi dovada │achiziţiei (fără │
│ │achiziţiei“ │ │comunicărilor privind │TVA): ..... lei │
│ │alin. (5) şi │ │rezultatul procedurii, │Număr oferte depuse:│
│ │(6) din cap. IV│ │propunerea financiară a│......... │
│ │„Prevederi │ │ofertei câştigătoare; │Informaţii generale │
│ │generale“ şi │ │- contractul de │privind evaluarea │
│ │pct. 6.1 │DA│furnizare de produse/ │ofertelor │
│5. │„Elaborarea │/ │prestări servicii/ │Raportul procedurii │
│ │caietului de │NU│execuţie lucrări. │nr. ..../data │
│ │sarcini“ alin. │ │Contractul trebuie să │Comunicările către │
│ │(1)-(3), pct. │ │menţioneze: │ofertanţi: │
│ │6.3 „Evaluarea │ │- operatorul economic │Se verifică dacă s-a│
│ │ofertelor şi │ │desemnat câştigător │transmis comunicarea│
│ │elaborarea │ │prin raportul │privind operatorul │
│ │raportului │ │procedurii de │desemnat câştigător.│
│ │procedurii de │ │achiziţie; │Contractul: │
│ │achiziţie“ din │ │- datele de │Valoare contractată │
│ │cap. VI │ │identificare ale celor │(fără TVA): ........│
│ │„Procedura │ │două părţi semnatare, │lei │
│ │competitivă“ │ │obiectul, valoarea şi │Operatorul economic │
│ │ │ │durata contractului; │declarat câştigător:│
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- condiţii referitoare │ │
│ │ │ │la prestarea │ │
│ │ │ │serviciilor, execuţia │ │
│ │ │ │lucrărilor, livrare, │ │
│ │ │ │montaj, punere în │ │
│ │ │ │funcţiune, recepţie, │ │
│ │ │ │standarde de calitate, │ │
│ │ │ │service, garanţii, │ │
│ │ │ │posibilitatea de │ │
│ │ │ │acordare a unui avans │ │
│ │ │ │etc., după caz, conform│Anexe la contract: │
│ │ │ │prevederilor legale │Termenul de │
│ │ │ │aplicabile; │începere: │
│ │ │ │- anexe la contract: │Oferta câştigătoare │
│ │ │ │caietul de sarcini, │se încadrează în │
│ │ │ │clarificările şi oferta│valoarea estimată a │
│ │ │ │operatorului economic │achiziţiei, │
│ │ │ │declarat câştigător. │reprezentând .....% │
│ │ │ │Nu se pot modifica prin│din această valoare.│
│ │ │ │contract caietul de │Pentru diferenţa de │
│ │ │ │sarcini şi oferta │(x lei), aceasta se │
│ │ │ │ofertantului declarat │suportă de către │
│ │ │ │câştigător care au stat│beneficiar..../ se │
│ │ │ │la baza atribuirii │utilizează în │
│ │ │ │contractului. │conformitate cu │
│ │ │ │Orice contract semnat │prevederile ghidului│
│ │ │ │în condiţiile │(detaliere pentru │
│ │ │ │legislaţiei naţionale │oricare dintre │
│ │ │ │în vigoare începe să │situaţii). │
│ │ │ │producă efecte din │Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │momentul semnării │Nu respectă │
│ │ │ │acestuia de către │prevederile │
│ │ │ │ambele părţi. Anterior │menţionate la │
│ │ │ │semnării contractului │obiectul verificării│
│ │ │ │nu pot fi furnizate │(Se menţionează art.│
│ │ │ │produse/prestate │/alin., după caz.). │
│ │ │ │servicii/executate │ │
│ │ │ │lucrări şi nu pot fi │ │
│ │ │ │efectuate plăţi. │ │
│ │ │ │Acelaşi principiu este │ │
│ │ │ │aplicabil şi actelor │ │
│ │ │ │adiţionale la aceste │ │
│ │ │ │contracte. │ │
│ │ │ │Observaţii: Verificarea│ │
│ │ │ │se realizează pe │ │
│ │ │ │platforma https:// │ │
│ │ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│ │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Raportul procedurii, │ │
│ │ │ │motivul/motivele │ │
│ │ │ │anulării procedurii │ │
│ │ │ │Anularea procedurii: │ │
│ │ │ │a) în situaţia în care,│ │
│ │ │ │până la termenul │ │
│ │ │ │stabilit pentru │ │
│ │ │ │depunerea ofertelor, nu│ │
│ │ │ │s-a depus nicio ofertă;│ │
│ │ │ │b) dacă în etapa de │ │
│ │ │ │evaluare beneficiarul │ │
│ │ │ │privat identifică erori│ │
│ │ │ │de fond în caietul de │ │
│ │ │ │sarcini, care ar putea │ │
│ │ │ │conduce la încălcarea │ │
│ │ │ │principiilor; │ │
│ │ │ │c) dacă ofertantul │ │
│ │ │ │declarat câştigător nu │ │
│ │ │ │se prezintă în termenul│ │
│ │ │ │stabilit pentru │ │
│ │Anularea │ │demararea │ │
│ │procedurii de │ │formalităţilor necesare│ │
│ │atribuire │ │formalizării │ │
│ │pct. 6.3 │ │contractului şi nu │ │
│ │„Evaluarea │ │prezintă nicio │ │
│ │ofertelor şi │ │justificare scrisă cu │Exemplu: │
│ │elaborarea │ │privire la motivele │Raportul de anulare │
│ │raportului │ │absenţei sale, │a procedurii nr. ...│
│ │procedurii de │ │beneficiarul privat │Data întocmirii: │
│ │achiziţie“ │ │poate decide atribuirea│Motivul anulării: │
│ │alin. (10), │DA│contractului │Concluzie: Respectă/│
│6. │(16) şi (17) │/ │următorului clasat sau │Nu respectă │
│ │din cap. VI │NU│anularea procedurii, cu│prevederile │
│ │„Procedura │ │actualizarea raportului│menţionate la │
│ │competitivă“ │ │procedurii de achiziţie│obiectul verificării│
│ │pct. 6.5 │ │în consecinţă şi cu │(Se menţionează art.│
│ │„Atribuirea │ │reluarea procedurilor │/alin., după caz.). │
│ │contractului“ │ │de comunicare stabilite│ │
│ │alin. (3) şi │ │la pct. 6.5 alin. (1) │ │
│ │(5) din cap. VI│ │din cap. VI; │ │
│ │„Procedura │ │d) în cazul │ │
│ │competitivă“ │ │procedurilor cu mai │ │
│ │ │ │multe loturi, termenul │ │
│ │ │ │de 5 zile lucrătoare se│ │
│ │ │ │calculează de la │ │
│ │ │ │semnarea ultimului │ │
│ │ │ │contract de achiziţie │ │
│ │ │ │sau de la anularea │ │
│ │ │ │procedurii pentru │ │
│ │ │ │loturile care nu au │ │
│ │ │ │putut fi atribuite sau │ │
│ │ │ │în cazul cărora, deşi │ │
│ │ │ │au fost atribuite, │ │
│ │ │ │ofertantul declarat │ │
│ │ │ │câştigător nu a │ │
│ │ │ │îndeplinit în termenul │ │
│ │ │ │stabilit formalităţile │ │
│ │ │ │pentru semnarea │ │
│ │ │ │contractului. │ │
│ │ │ │Observaţii: Verificarea│ │
│ │ │ │se realizează pe │ │
│ │ │ │platforma https:// │ │
│ │ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│ │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Acte adiţionale, │ │
│ │ │ │facturi sau bon fiscal,│ │
│ │ │ │ordin de plată, │ │
│ │ │ │proces-verbal de │ │
│ │ │ │recepţie, note de │ │
│ │ │ │renunţare/suplimentare │ │
│ │ │ │În situaţia în care se │ │
│ │ │ │doreşte modificarea │ │
│ │ │ │tipului de produs/ │ │
│ │ │ │serviciu/lucrare care │ │
│ │ │ │urmează să fie │ │
│ │ │ │achiziţionat, │ │
│ │ │ │beneficiarul privat │ │
│ │ │ │trebuie să obţină în │ │
│ │ │ │prealabil acordul │ │
│ │ │ │coordonatorului de │ │
│ │ │ │reforme/investiţii în │ │
│ │ │ │responsabilitatea │ │
│ │ │ │căruia se află │ │
│ │ │ │contractul/decizia/ │ │
│ │ │ │ordinul/acordul de │ │
│ │ │ │finanţare, pentru ca │ │
│ │ │ │acesta din urmă să │ │
│ │ │ │verifice dacă se │ │
│ │ │ │păstrează scopul pentru│ │
│ │ │ │care a fost aprobată │ │
│ │ │ │achiziţia. │ │
│ │ │ │Posibilitatea de │ │
│ │ │ │ajustare a preţului │ │
│ │ │ │contractului trebuie să│ │
│ │ │ │fie precizată în │ │
│ │ │ │caietul de sarcini. │ │
│ │ │ │Dacă este acceptată │ │
│ │ │ │ajustarea de preţ, │ │
│ │ │ │beneficiarul privat are│ │
│ │ │ │obligaţia de a preciza │Modificări aduse │
│ │ │ │în caietul de sarcini │contractului: │
│ │ │ │modul concret de │Act adiţional nr./ │
│ │ │ │ajustare a preţului şi,│data │
│ │ │ │după caz, indicii care │Durata de prelungire│
│ │ │ │vor fi utilizaţi, │(dacă este cazul) │
│ │ │ │precum şi sursa │Valoarea │
│ │ │ │informaţiilor cu │suplimentată (dacă │
│ │ │ │privire la evoluţia │este cazul) │
│ │ │ │acestora (buletine │Sursa de finanţare │
│ │ │ │statistice, cotaţii ale│pentru diferenţa de │
│ │ │ │burselor de mărfuri sau│preţ (dacă este │
│ │ │ │alte documente oficiale│cazul) │
│ │ │ │care să justifice │Obiectul actului │
│ │ │ │ajustarea preţului). │adiţional │
│ │ │ │Orice modificare care │Se verifică: │
│ │ │ │prevede suplimentarea │- modificările │
│ │ │ │preţului contractului │clauzelor │
│ │ │ │de achiziţie se face în│contractuale; │
│ │Modificările │ │condiţiile în care │- impactul │
│ │aduse │ │beneficiarul privat │modificărilor │
│ │contractului: │ │suportă diferenţa de │efectuate (valoarea │
│ │- modificarea │ │preţ în integralitatea │modificărilor se va │
│ │tipului de │ │sa. │determina pe baza │
│ │produs/serviciu│ │În situaţia în care │valorii cumulate a │
│ │/lucrare; │ │valoarea estimată a │modificărilor │
│ │- ajustarea │ │achiziţiei se │succesive, dacă este│
│ │preţului │ │actualizează şi dacă │cazul); │
│ │pct. 4.7 │ │aceasta este mai mare │- respectarea │
│ │„Valoarea │ │decât cea declarată în │regulilor cu privire│
│ │estimată a │ │cererea de finanţare, │la ajustarea │
│ │achiziţiei“ │ │diferenţa de preţ va fi│preţului; │
│ │alin. (5) din │ │suportată de către │- încadrarea în │
│ │cap. IV │DA│beneficiarul privat, în│durata contractului │
│7. │„Prevederi │/ │integralitatea sa, din │de finanţare; │
│ │generale“, │NU│bugetul propriu, din │- încadrarea în │
│ │pct. 6.1 alin. │ │alte surse de finanţare│bugetul contractului│
│ │(8), (9), (20),│ │sau va fi suplimentată │de finanţare. │
│ │(21) şi (22), │ │în conformitate cu │În situaţii cu totul│
│ │pct. 6.5 │ │prevederile ghidului │excepţionale, │
│ │„Atribuirea │ │specific, dacă este │produsele care fac │
│ │contractului“ │ │cazul. │obiectul │
│ │alin. (7) din │ │Orice modificare a │contractului se pot │
│ │cap. VI. │ │contractului se │modifica, dacă ceea │
│ │„Procedura │ │efectuează prin │ce s-a ofertat nu se│
│ │competitivă“ │ │întocmirea unui act │mai comercializează │
│ │pct. 8.2-8.5 │ │adiţional, în │în mod curent pe │
│ │din cap. VIII │ │condiţiile prevăzute de│piaţă (cu │
│ │„Dispoziţii │ │clauzele contractuale │prezentarea unei │
│ │finale“ │ │iniţiale. Scopul │dovezi în acest │
│ │ │ │actului adiţional │sens) şi dacă │
│ │ │ │trebuie să fie strâns │produsele se │
│ │ │ │legat de obiectul │înlocuiesc cu │
│ │ │ │contractului iniţial. │produse cu │
│ │ │ │În situaţii cu totul │caracteristici egale│
│ │ │ │excepţionale, produsele│sau superioare din │
│ │ │ │care fac obiectul │punct de vedere │
│ │ │ │contractului se pot │tehnic care nu │
│ │ │ │modifica dacă ceea ce │ridică probleme de │
│ │ │ │s-a ofertat nu se mai │compatibilitate, │
│ │ │ │comercializează în mod │fără modificarea │
│ │ │ │curent pe piaţă (cu │preţului. │
│ │ │ │prezentarea unei dovezi│Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │în acest sens) şi dacă │Nu respectă │
│ │ │ │produsele se înlocuiesc│prevederile │
│ │ │ │cu produse cu │menţionate la │
│ │ │ │caracteristici egale │obiectul verificării│
│ │ │ │sau superioare din │(Se menţionează art.│
│ │ │ │punct de vedere tehnic,│/alin., după caz.). │
│ │ │ │care nu ridică probleme│ │
│ │ │ │de compatibilitate, cu │ │
│ │ │ │respectarea │ │
│ │ │ │prevederilor Ghidului │ │
│ │ │ │solicitantului şi ale │ │
│ │ │ │contractului/deciziei/ │ │
│ │ │ │ordinului/acordului de │ │
│ │ │ │finanţare, fără │ │
│ │ │ │modificarea preţului. │ │
│ │ │ │Orice modificare care │ │
│ │ │ │prelungeşte durata de │ │
│ │ │ │execuţie a contractului│ │
│ │ │ │trebuie efectuată │ │
│ │ │ │astfel încât │ │
│ │ │ │implementarea să fie │ │
│ │ │ │realizată înaintea │ │
│ │ │ │expirării contractului/│ │
│ │ │ │deciziei/ordinului/ │ │
│ │ │ │acordului de finanţare.│ │
│ │ │ │În cazul în care durata│ │
│ │ │ │de execuţie a │ │
│ │ │ │constituit un avantaj │ │
│ │ │ │în alegerea ofertei │ │
│ │ │ │câştigătoare este │ │
│ │ │ │permisă prelungirea │ │
│ │ │ │duratei de execuţie │ │
│ │ │ │doar dacă nu este │ │
│ │ │ │afectat avantajul │ │
│ │ │ │ofertantului declarat │ │
│ │ │ │câştigător faţă de │ │
│ │ │ │ceilalţi ofertanţi. │ │
│ │ │ │Observaţii: Verificarea│ │
│ │ │ │se realizează pe │ │
│ │ │ │platforma https:// │ │
│ │ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│ │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Informaţii cu │
│ │ │ │ │privire la │
│ │Verificarea │ │ │beneficiari reali ai│
│ │datelor privind│ │Se verifică existenţa │fondurilor care vor │
│ │beneficiarul │ │datelor privind │fi obţinute prin │
│ │real │ │beneficiarul real al │intermediul │
│ │art. 22 alin. │ │ofertantului/ │contractului de │
│ │(2) lit. d) │ │ofertanţilor declarat/ │achiziţie atribuit │
│ │pct. (iii) din │ │declaraţi câştigător/ │în urma derulării │
│ │Regulamentul │ │câştigători. │procedurii de │
│ │(UE) 2021/241 │ │În cazul absenţei │achiziţie. │
│ │art. 4 alin. │ │acestor informaţii, se │Informaţiile vor fi │
│ │(2) lit. a) │DA│poate solicita │colectate/solicitate│
│8. │pct. 1 din │/ │beneficiarilor privaţi │anterior semnării │
│ │Legea 129/2019,│NU│obţinerea acestor date │contractului de │
│ │cu modificările│ │de la ofertantul │achiziţie. │
│ │şi completările│ │declarat câştigător; │Numele şi prenumele:│
│ │ulterioare │ │acesta din urmă │Data naşterii: │
│ │pct. 4.10 │ │solicită extras ONRC │(pentru fiecare │
│ │„Beneficiar │ │privind beneficiarul │beneficiar real) │
│ │real“ alin. (1)│ │real/declaraţie/ │Concluzie: Respectă/│
│ │-(3) din cap. │ │documente justificative│Nu respectă │
│ │IV „Prevederi │ │/extras din Registrul │prevederile │
│ │generale“ │ │naţional ONG, după caz.│menţionate la │
│ │ │ │ │obiectul verificării│
│ │ │ │ │(Se menţionează art.│
│ │ │ │ │/alin., după caz.) │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Se verifică existenţa │ │
│ │ │ │celor două declaraţii: │ │
│ │ │ │- declaraţie pe propria│ │
│ │ │ │răspundere privind │ │
│ │ │ │evitarea dublei │ │
│ │ │ │finanţări; │ │
│ │ │ │- declaraţie privind │ │
│ │ │ │respectarea │Anexa nr. 1 │
│ │ │ │principiului DNSH. │„Declaraţie pe │
│ │ │ │Se verifică dacă, la │propria răspundere │
│ │ │ │nivelul caietului de │privind evitarea │
│ │ │ │sarcini/specificaţiilor│dublei finanţări“ la│
│ │ │ │tehnice/anunţului de │anexă │
│ │Verificarea │ │participare, au fost │Anexa nr. 2 │
│ │evitării dublei│ │incluse cerinţele │„Declaraţie privind │
│ │finanţări şi a │ │privind evitarea dublei│respectarea │
│ │principiului │ │finanţări/respectarea │principiului DNSH - │
│ │DNSH │DA│principiului DNSH, │Do No Significant │
│9. │pct. 4.8 şi │/ │astfel cum au fost │Harm │
│ │pct. 4.9 din │NU│acestea solicitate prin│Alte documente, dacă│
│ │cap. IV. │ │ghidul specific. │este cazul, conform │
│ │„Prevederi │ │Ofertantul câştigător │solicitării │
│ │generale“ │ │trebuie să includă în │beneficiarului │
│ │anexele nr. 1 │ │dosarul achiziţiei o │privat │
│ │şi 2 │ │declaraţie pe propria │Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │răspundere din care să │Nu respectă │
│ │ │ │rezulte că nu a │prevederile │
│ │ │ │încălcat prevederile │menţionate la │
│ │ │ │referitoare la dubla │obiectul verificării│
│ │ │ │finanţare şi că a │(Se menţionează art.│
│ │ │ │respectat principiul │/alin., după caz). │
│ │ │ │DNSH, precum şi alte │ │
│ │ │ │documente, dacă este │ │
│ │ │ │cazul. │ │
│ │ │ │Observaţii: Verificarea│ │
│ │ │ │se realizează pe │ │
│ │ │ │platforma https:// │ │
│ │ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│ │
├────┼───────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Se verifică dacă au │ │
│ │ │ │fost depuse contestaţii│ │
│ │ │ │după finalizarea │ │
│ │ │ │procedurii şi dacă s-au│ │
│ │ │ │respectat termenele de │ │
│ │ │ │răspuns la contestaţie.│ │
│ │ │ │Contestarea raportului │ │
│ │ │ │: │ │
│ │ │ │- termenul va fi │ │
│ │ │ │comunicat împreună cu │ │
│ │ │ │raportul procedurii de │ │
│ │ │ │achiziţie către toţi │ │
│ │ │ │operatorii economici │ │
│ │ │ │care au înaintat │ │
│ │ │ │oferte; │ │
│ │ │ │- beneficiarul privat │ │
│ │ │ │va soluţiona şi va │ │
│ │ │ │comunica răspunsul │ │
│ │ │ │operatorului economic │ │
│ │ │ │în termen de maximum 5 │ │
│ │ │ │zile lucrătoare de la │ │
│ │ │ │primirea contestaţiei; │ │
│ │ │ │- în situaţia în care │ │
│ │ │ │operatorul economic │ │
│ │ │ │este nemulţumit de │ │
│ │ │ │modul în care │Contestaţia nr. ... │
│ │ │ │beneficiarul privat a │Obiectul │
│ │Respectarea │ │soluţionat contestaţia,│contestaţiei: │
│ │termenelor │ │acesta se poate adresa │Răspunsul nr./ │
│ │privind │ │coordonatorului de │concluzie │
│ │modalitatea de │ │reforme şi/sau │contestaţie/admisă/ │
│ │contestare │ │investiţii în termen de│respinsă... │
│ │pct. 6.4 │ │maximum 5 zile │Termen depunere │
│ │„Contestarea“ │DA│lucrătoare de la data │contestaţie: │
│10. │şi pct. 6.5 │/ │primirii răspunsului, │Nr. zile până la │
│ │„Atribuirea │NU│cu notificarea │răspunsul la │
│ │contractului“ │ │beneficiarului privat │contestaţie: │
│ │alin. (1) din │ │asupra acţiunii │Concluzie: Respectă/│
│ │cap. VI. │ │iniţiate; │Nu respectă │
│ │„Procedura │ │- coordonatorul de │prevederile │
│ │competitivă“ │ │reforme şi/sau │menţionate la │
│ │ │ │investiţii va soluţiona│obiectul verificării│
│ │ │ │şi va comunica │(se menţionează art.│
│ │ │ │răspunsul atât │/alin., după caz). │
│ │ │ │operatorului economic, │ │
│ │ │ │cât şi beneficiarului │ │
│ │ │ │privat, în termen de │ │
│ │ │ │maximum 20 de zile │ │
│ │ │ │lucrătoare de la │ │
│ │ │ │primirea contestaţiei. │ │
│ │ │ │- În situaţia în care │ │
│ │ │ │operatorul economic │ │
│ │ │ │este nemulţumit de │ │
│ │ │ │modul în care │ │
│ │ │ │coordonatorul de │ │
│ │ │ │reforme şi/sau │ │
│ │ │ │investiţii a soluţionat│ │
│ │ │ │contestaţia, acesta se │ │
│ │ │ │poate adresa │ │
│ │ │ │instanţelor de judecată│ │
│ │ │ │competente în │ │
│ │ │ │condiţiile legii şi cu │ │
│ │ │ │notificarea atât a │ │
│ │ │ │coordonatorului de │ │
│ │ │ │reforme şi/sau │ │
│ │ │ │investiţii, cât şi a │ │
│ │ │ │beneficiarului privat │ │
│ │ │ │asupra acţiunii │ │
│ │ │ │iniţiate; │ │
├────┴┬──────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │
│ │ │ │comunicare utilizate │ │
│ │ │ │sunt cele stabilite │ │
│ │ │ │conform prevederilor │ │
│ │ │ │pct. 6.2. alin. (3) din│ │
│ │ │ │cap VI; │ │
│ │ │ │- ulterior parcurgerii │ │
│ │ │ │termenelor precizate │ │
│ │ │ │mai sus, beneficiarul │ │
│ │ │ │privat va menţiona │ │
│ │ │ │rezultatul │ │
│ │ │ │activităţilor în │ │
│ │ │ │raportul procedurii de │ │
│ │ │ │achiziţii. │ │
│ │ │ │Observaţii: Verificarea│ │
│ │ │ │se realizează pe │ │
│ │ │ │platforma https:// │ │
│ │ │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│ │
├─────┼──────────────┼──┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Documentele care │
│ │ │ │ │alcătuiesc dosarul │
│ │ │ │ │achiziţiei sunt: │
│ │ │ │ │A. Documente │
│ │ │ │ │justificative care │
│ │ │ │ │fundamentează cadrul│
│ │ │ │ │stabilit pentru │
│ │ │ │ │realizarea │
│ │ │ │ │achiziţiei de │
│ │ │ │ │produse/servicii/ │
│ │ │ │ │lucrări: │
│ │ │ │ │- contractul/decizia│
│ │ │ │ │/ordinul/acordul de │
│ │ │ │ │finanţare: număr/ │
│ │ │ │ │data; │
│ │ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │ │determinarea valorii│
│ │ │ │ │estimate: nr./data; │
│ │ │ │ │- caietul de sarcini│
│ │ │ │ │/specificaţiile │
│ │ │ │ │tehnice (inclusiv │
│ │ │ │ │versiunile lui │
│ │ │ │ │actualizate în │
│ │ │ │ │perioada dintre │
│ │ │ │ │publicarea anunţului│
│ │ │ │ │privind lansarea │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │achiziţie şi │
│ │ │ │ │termenul stabilit │
│ │ │ │ │pentru depunerea │
│ │ │ │ │ofertelor): da/nu; │
│ │ │ │ │- solicitări de │
│ │ │ │ │clarificări şi │
│ │ │ │ │răspunsuri (după │
│ │ │ │ │caz), precum şi │
│ │ │ │ │dovada transmiterii │
│ │ │ │ │acestora către toţi │
│ │ │ │ │participanţii, dacă │
│ │ │ │ │acestea sunt primite│
│ │ │ │ │în perioada dintre │
│ │ │ │ │data transmiterii │
│ │ │ │ │anunţului şi │
│ │ │ │ │data-limită de │
│ │ │ │ │primire a acestora: │
│ │ │ │ │număr/data; │
│ │ │ │ │- verificarea │
│ │ │ │ │beneficiarului real:│
│ │ │ │ │declaraţie nr./data │
│ │Documentele │ │ │sau datele │
│ │verificate │ │ │beneficiarului real;│
│ │pct. 5.5 din │ │ │- declaraţie pe │
│ │cap. V │ │ │propria răspundere │
│ │„Achiziţia │ │Se verifică existenţa │privind evitarea │
│ │directă“ şi │ │şi corectitudinea │dublei finanţări: da│
│ │pct. 6.3 │ │documentelor prevăzute │/nu; │
│ │„Evaluarea │ │în cadrul anexei nr. 3 │- declaraţie pe │
│ │ofertelor şi │DA│la anexă Documente care│propria răspundere │
│11. │elaborarea │/ │alcătuiesc dosarul │privind respectarea │
│ │raportului │NU│achiziţiei. │principiului DNSH: │
│ │procedurii de │ │Observaţii: Verificarea│da/nu; │
│ │achiziţie“ │ │se realizează pe │- ofertele originale│
│ │alin. (18) din│ │platforma https:// │şi, după caz, │
│ │cap. VI │ │coordonare.pnrr.gov.ro.│clarificările depuse│
│ │„Procedura │ │ │de ofertanţi în │
│ │competitivă“ │ │ │perioada de │
│ │şi anexa nr. 3│ │ │evaluare: da/nu; │
│ │ │ │ │- raportul │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │achiziţie şi dovada │
│ │ │ │ │comunicărilor │
│ │ │ │ │privind rezultatul │
│ │ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │ │- contestaţii şi │
│ │ │ │ │hotărâri ale │
│ │ │ │ │instanţelor de │
│ │ │ │ │judecată referitoare│
│ │ │ │ │la procedura de │
│ │ │ │ │atribuire (dacă este│
│ │ │ │ │cazul): nr./data; │
│ │ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │ │achiziţie/comandă/ │
│ │ │ │ │documentele de │
│ │ │ │ │transport şi, dacă │
│ │ │ │ │este cazul, actele │
│ │ │ │ │adiţionale : da/nu; │
│ │ │ │ │- decizia de anulare│
│ │ │ │ │a procedurii, dacă │
│ │ │ │ │este cazul: da/nu; │
│ │ │ │ │-dovada publicării │
│ │ │ │ │anunţului pe │
│ │ │ │ │platforma https:// │
│ │ │ │ │proiecte.pnrr.gov.ro│
│ │ │ │ │şi/sau website-ul │
│ │ │ │ │propriu şi în ziarul│
│ │ │ │ │/cotidian de interes│
│ │ │ │ │naţional/local: │
│ │ │ │ │număr sau link; │
│ │ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │ │relevante. │
│ │ │ │ │B. Documente care │
│ │ │ │ │atestă realizarea │
│ │ │ │ │achiziţiei : │
│ │ │ │ │- factură sau bon │
│ │ │ │ │fiscal: număr; │
│ │ │ │ │- ordin de plată: │
│ │ │ │ │număr; │
│ │ │ │ │- proces-verbal de │
│ │ │ │ │recepţie: număr. │
│ │ │ │ │Concluzie: Respectă/│
│ │ │ │ │Nu respectă │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │menţionate la │
│ │ │ │ │obiectul verificării│
│ │ │ │ │(Se menţionează art.│
│ │ │ │ │/alin., după caz). │
└─────┴──────────────┴──┴───────────────────────┴────────────────────┘


    A. Rezultatele verificărilor procedurii de achiziţie
    Procedura aferentă achiziţiei a fost finalizată prin Contractul nr. ........... cu ofertantul declarat câştigător .................... S.R.L.
    Alte observaţii constatate în procesul de verificare: ...
    Concluzie:
    Din punct de vedere procedural, achiziţia respectă/nu respectă prevederile Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 372/2024 privind aprobarea modalităţii de derulare a procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, aplicabilă beneficiarilor privaţi, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi lista utilizată pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia. În urma analizării documentelor transmise de către beneficiarul privat ......................... s-au constatat următoarele nereguli: ...............................................


    B. Rezultatele verificărilor în urma încheierii modificărilor contractuale (acte adiţionale)
    Procedura aferentă achiziţiei a fost finalizată prin Contractul nr. .................. cu ofertantul declarat câştigător ........................ S.R.L. Procedura de achiziţie a fost/nu a fost verificată anterior şi a fost emis/emisă Raportul de verificare/Lista de verificare nr.: ....................................
    A fost încheiat Actul adiţional nr. .............. cu ................................. S.R.L./S.A., în valoare de ....................... lei fără TVA.
    Alte observaţii constatate în procesul de verificare.
    Concluzie:
    În urma analizării documentelor transmise de către beneficiarul privat ............... a fost încheiat actul adiţional cu respectarea/fără respectarea prevederilor privind modificările contractuale, fiind constatate următoarele nereguli:


┌────────┬──────────┬───────┬────┬─────────┐
│ │Prenumele,│Funcţia│Data│Semnătura│
│Aprobat │numele │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │Prenumele,│Funcţia│Data│Semnătura│
│ │numele │ │ │ │
│Întocmit├──────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │... │ │ │ │
└────────┴──────────┴───────┴────┴─────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016