Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MODALITATE DE DECONTARE din 17 decembrie 2020  a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale şi indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MODALITATE DE DECONTARE din 17 decembrie 2020 a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale şi indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1297 din 28 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1297 din 28 decembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) În condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, persoanele cu handicap, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere depusă prin mijloace electronice sau la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

    ART. 2
    În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

    ART. 3
    (1) Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
    (2) Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

    ART. 4
    (1) Cererea de decontare cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Cererea de decontare se depune la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.
    (3) Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăşi numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

    ART. 5
    (1) Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    (2) Structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului urmăreşte încadrarea sumelor decontate în limitele prevăzute la art. 24 alin. (9) din lege.
    (3) În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

    ART. 6
    Pentru fiecare solicitant, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului emite un borderou de decont, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 7
    (1) În vederea decontării carburantului, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului depune, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, până pe data de 10 a lunii, decontul pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Decontul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza informaţiilor cuprinse în centralizatorul borderourilor de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 8
    (1) Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale până la sfârşitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.
    (2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului decontează carburantul către persoanele îndreptăţite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente.
    (3) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

    ART. 9
    Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

    ART. 10
    Limitele prevăzute la art. 24 alin. (9) din lege se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, odată cu creşterea ratei inflaţiei pe anul anterior.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta modalitate de decontare.

    ANEXA

    la modalitatea de decontare
    CERERE
    pentru exprimarea opţiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006
    privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
     - model -
    Nr. ......./.............
    Doamnă/Domnule Director,
    I. (Se completează de către persoana solicitantă.)
    Subsemnatul/Subsemnata:
    1. Numele şi prenumele ..........................................
    2. CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    3. Domiciliul: localitatea: sat .................. comună .............. oraş ................. sector/judeţ ..........., str. ...................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, interfon ......, cod poştal ............
    4. E-mail ..............................
    5. B.I./C.I. .......... seria ...... nr. ...... eliberat de .................. la data .............. valabilitatea: ...................................
    6. Telefon .....................


    II. (Se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.)
    1. Numele şi prenumele .....................................
    2. Domiciliul: localitatea: sat .................. comună ........................, oraş ...................., sector/judeţ ................., str. ............................ nr. …, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, interfon ...... cod poştal ..... .
    3. Telefon .....................
    4. E-mail ……………………………………………………

    Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal şi valabilitatea acestuia ......................................................
    Îmi exprim opţiunea
    [] pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban
    sau
    [] pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

    Data: ...................... Semnătura ................

    ANEXA

    la modalitatea de decontare
    CERERE
    pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006
    privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
     - model -
    Nr. ......./.............
    Doamnă/Domnule Director,
    I. (Se completează de către persoana solicitantă.)
    Subsemnatul/Subsemnata:
    1. Numele şi prenumele ..............................................
    2. CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    3. Domiciliul: localitatea: sat ...................... comună ................... oraş ................... sector/judeţ .............., str. ................. nr. ……., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., interfon ....., cod poştal ........
    4. Telefon .............................
    5. E-mail ............................


    II. (Se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.)
    1. Numele şi prenumele ...............................
    2. Domiciliul: localitatea: sat ....... comună .............. oraş ................ sector/judeţ ................, str. ................... nr. ..........., bl. ........., sc. ........, et. .........., ap. .........., interfon ....., cod poştal ............. .
    3. Telefon .......................
    4. E-mail .............................

    Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal şi valabilitatea acestuia .........................................................
    Solicit decontarea carburantului necesar următoarelor deplasări, pentru care ataşez bonurile fiscale aferente:

┌────┬──────────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Autoturismul cu care se efectuează deplasarea este în │
│ │Data │Nr. │ │Localitatea│proprietate/proprietatea* │
│Nr. │călătoriei│bon │Localitatea│de ├─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬────────────┤
│crt.│zz.ll.aaaa│fiscal│de plecare │destinaţie │ │ │asistentului│ │furnizorului│
│ │ │ │ │ │personală│familiei│personal │însoţitorului│de servicii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


    * Se va marca cu X situaţia corespunzătoare.

    Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie virată în contul ............................. .
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii prevăzut de Codul penal, că deplasările au fost efectuate numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare.

┌────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│........................│..........................│
└────────────────────────┴──────────────────────────┘

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    - copie de pe documentele de identitate;
    – certificat de încadrare în grad de handicap;
    – bonuri fiscale nr. .............../data ............................ .


    ANEXA

    la modalitatea de decontare
    Borderou de decont - model -
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) .............................................
    Nr. ............. data ..........................
    BORDEROU DECONT
    Decontare carburant în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
    Numele şi prenumele persoanei cu handicap ............................................
    CNP ....................................

┌────┬──────────┬──────┬───────────┬───────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoturismul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cu care se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │efectuează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │deplasarea │
│ │ │ │ │ │ │Tarif │ │este în │
│ │ │ │ │ │ │prevăzut │ │proprietate/ │
│ │ │ │ │ │ │în │Suma │proprietatea*│
│ │Data │Nr. │ │Localitatea│ │convenţia │calculată│1. personală │
│Nr. │călătoriei│bon │Localitatea│de │Nr.│dintre │pentru a │2. familiei │
│crt.│zz.ll.aaaa│fiscal│de plecare │destinaţie │km │DGASPC şi │fi │3. │
│ │ │ │ │ │ │operatorul│decontată│asistentului │
│ │ │ │ │ │ │de │ │personal │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │4. │
│ │ │ │ │ │ │feroviar │ │însoţitorului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │furnizorului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de servicii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sociale │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│24. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────┴───────────┴───────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────────┤
│TOTAL borderou decont │
├───────────────┬──────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────────┤
│Nr. călătorii │ │Nr.│ │Suma │ │
│ │ │km │ │decontată│ │
├───────────────┤ ├───┤ ├─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────────┘


    * Se va nota nr. corespunzător.
    Semnătură autorizată
    Director general

    ANEXA

    la modalitatea de decontare
    DECONT
    pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006
    privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - model -
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .............................................
    Nr. ............. data ..........................

┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Nr. persoane│Nr. total │ │ │
│ │cu │de │Nr. total │Suma │
│Nr. │dizabilităţi│călătorii │km pentru │solicitată│
│crt.│pentru care │pentru │care se │pentru │
│ │se solicită │care se │solicită │decontare │
│ │decontarea │solicită │decontarea│ │
│ │ │decontarea│ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Semnătură autorizată
    Director general

    ANEXA

    la modalitatea de decontare
    CENTRALIZATOR BORDEROURI DE DECONT

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numele şi │CNP-ul │Nr. total │ │ │
│ │prenumele │persoanei cu│de │Nr. total │Suma │
│Nr. │persoanei cu│dizabilităţi│călătorii │km pentru │solicitată│
│crt.│dizabilităţi│care │pentru │care se │pentru │
│ │care │solicită │care se │solicită │decontare │
│ │solicită │decontarea │solicită │decontarea│ │
│ │decontarea │ │decontarea│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Total │
├─────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │Nr. total │ │ │
│Nr. persoane cu │ │de │Nr. total │Suma │
│dizabilităţi care│ │călătorii │km pentru │solicitată│
│solicită │ │pentru │care se │pentru │
│decontarea │ │care se │solicită │decontare │
│ │ │solicită │decontarea│ │
│ │ │decontarea│ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Semnătură autorizată
    Director general
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016