Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 9 mai 2024  de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 9 mai 2024 de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.495 din 9 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 14 mai 2024.
──────────
    1. Elemente de context
    Conform Planului naţional de combatere a cancerului, cancerul a fost şi va rămâne în continuare o problemă majoră de sănătate publică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial, fiind prima sau a doua cauză de decese premature (la vârste cuprinse între 30-69 ani) în 134 de ţări. Din nefericire, această afecţiune este responsabilă de aproximativ 10 milioane de decese în anul 2020, una din 11 femei şi unul din 8 bărbaţi decedând din cauza acesteia în fiecare an^1.
    ^1 Sursa: OMS - International Agency for Research on Cancer.

    Pe de altă parte, estimările World Cancer Report 2020 arată că atât incidenţa, cât şi prevalenţa acestei afecţiuni sunt în creştere, ceea ce ne obligă la măsuri imediate pentru limitarea poverii bolii. În UE, în anul 2020, au fost înregistrate 2,7 milioane de noi cazuri de cancer şi 1,3 milioane de decese datorate acestei maladii^2.
    ^2 Sursa: Globocan 2020.

    Conform Globocan, în România, în anul 2020, au fost înregistrate 98.886 de noi cazuri de cancer (53.881 de cazuri la sexul masculin şi 45.005 de cazuri la sexul feminin) şi 54.486 de decese (31.886 de decese la sexul masculin şi 22.600 de decese la sexul feminin). Cele mai frecvente localizări, la ambele sexe, au fost în ordine descrescătoare, colorectal, plămân, sân, prostată, vezică urinară.
    La sexul feminin cele mai frecvente cancere au fost înregistrate în strânsă legătură cu următoarele localizări: sân, colorectal, col uterin, plămân, corp uterin. La sexul masculin cele mai frecvente cancere au fost înregistrate în strânsă legătură cu următoarele localizări: plămân, prostată, colorectal, vezica urinară, stomac^3.
    ^3 Sursa: Globocan 2020.

    Astfel, nevoia de facilităţi care să poată oferi, la un nivel superior, servicii de diagnostic, tratament şi monitorizare prin investiţii în unităţile sanitare devine una evidentă.
    Scopul avizului de oportunitate îl reprezintă prioritizarea la finanţare a investiţiilor din domeniul oncologie finanţate prin Programul sănătate, în acord cu Planul european de control al cancerului, dar şi cu maparea reţelei de cancer (cartografierea serviciilor şi infrastructurii) realizată prin documentele operaţionale ale Ministerului Sănătăţii. Aceste cerinţe sunt menţionate expres în cadrul Programului sănătate, prioritatea 7 - Măsuri care susţin domeniile oncologie şi transplant, măsura A. Oncologie.

    2. Cadrul legislativ general aplicabil
    - Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţiune şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;
    – Regulamentul (UE) 2021/1.058 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă;
    – Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, aprobată prin Legea nr. 45/2024, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă;
    – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările ulterioare;
    – Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022“;
    – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. Modalitatea de evaluare a solicitărilor în vederea acordării avizului de oportunitate
    ART. 1
    (1) Avizul de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate este necesar pentru următoarele apeluri de proiecte:
    a) „Investiţii în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuţă» Cluj-Napoca;
    b) „Investiţii în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Regional de Oncologie Iaşi“;
    c) „Investiţii în infrastructura publică a unităţilor sanitare publice de interes regional/judeţean care diagnostichează şi tratează cancer“;
    d) „Investiţii în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică şi de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcţie de profilul tumoral identificat“.

    (2) Pentru acordarea avizului de oportunitate de către Ministerul Sănătăţii pentru investiţiile din domeniul oncologie finanţate prin Programul sănătate, solicitanţii transmit în format electronic cu adresă de înaintare la adresa de e-mail aviz.programsanatate@ms.ro următoarele documente:
    a) Solicitare pentru acordarea avizului de oportunitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    b) Declaraţie privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    c) Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    d) Declaraţie de eligibilitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    e) Declaraţie de angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta metodologie;


    ART. 2
    (1) La nivelul Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii, se constituie o comisie de evaluare care analizează documentele depuse de solicitanţi, în vederea acordării avizului de oportunitate.
    (2) Din componenţa comisiei de evaluare fac parte reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai altor instituţii din sistemul sanitar şi/sau universităţi.
    (3) Membrii comisiei de evaluare semnează declaraţii referitoare la evitarea conflictului de interese şi imparţialitate.
    (4) Comisia de evaluare analizează documentele transmise de către solicitant şi întocmeşte procesul-verbal al evaluării în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea tuturor documentelor necesare.
    (5) În situaţia în care documentele transmise de solicitant sunt incomplete sau nu conţin informaţii suficiente în vederea evaluării obiective a acestora, comisia de evaluare poate solicita documente suplimentare.

    ART. 3
    (1) Comisia de evaluare, în urma analizei tuturor documentelor, întocmeşte procesul-verbal de evaluare, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Procesul-verbal de evaluare semnat se înaintează ministrului sănătăţii în vederea aprobării.
    (3) Ministerul Sănătăţii, în baza procesului-verbal de evaluare al comisiei, prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din metodologie, eliberează avizul de oportunitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 4
    (1) La nivelul Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii, se constituie o comisie de soluţionare a contestaţiilor care analizează toate contestaţiile depuse de solicitanţi.
    (2) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt nominalizaţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai altor instituţii din sistemul sanitar şi/sau universităţi, alţii decât cei din componenţa comisiei de evaluare.
    (3) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor semnează declaraţii referitoare la evitarea conflictului de interese şi imparţialitate.
    (4) În termen de 48 de ore de la primirea rezultatului, solicitanţii pot formula contestaţii pentru care comisia de soluţionare a contestaţiilor va formula răspuns în maximum 2 zile lucrătoare.
    (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează documentele în baza cărora Comisia de evaluare a efectuat analiza şi întocmeşte procesul-verbal, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (6) Procesul-verbal de evaluare semnat se înaintează ministrului sănătăţii în vederea aprobării.
    (7) Rezultatul stabilit după soluţionarea contestaţiei rămâne definitiv.

    ART. 5
    (1) Ministerul Sănătăţii, în baza procesului-verbal de evaluare, respectiv în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor, eliberează avizul de oportunitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte toate cerinţele în vederea acordării avizului, comisia de evaluare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un proces-verbal în care sunt prevăzute motivele respingerii, pe care îl înaintează ministrului sănătăţii în vederea aprobării, şi înştiinţează solicitantul în termen de maximum 24 de ore de la aprobare.

    ANEXA 1

    la metodologie
    SOLICITARE
    pentru acordarea avizului de oportunitate în vederea implementării
    proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate
    Denumirea apelului de proiecte*:

┌──────────────────────────────────────┐
│[ ] „Investiţii în infrastructura │
│publică a institutelor oncologice - │
│Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion │
│Chiricuţă» Cluj-Napoca“ (IOCN Cluj) │
│[ ] „Investiţii în infrastructura │
│publică a institutelor oncologice - │
│Institutul Regional de Oncologie Iaşi“│
│(IRO Iaşi) │
│[ ] „Investiţii în infrastructura │
│publică a unităţilor sanitare publice │
│de interes regional/judeţean care │
│diagnostichează şi tratează cancer“ │
│[ ] „Investiţii în infrastructura │
│publică a laboratoarelor de genetică │
│şi de anatomie patologică pentru │
│diagnosticul cancerului în vederea │
│tratamentului personalizat în funcţie │
│de profilul tumoral identificat“) │
└──────────────────────────────────────┘


    * Se bifează apelul de proiecte unde va fi depus proiectul pentru care se solicită avizul de oportunitate.

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Denumirea solicitantului: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ordonatorul principal de │ │
│credite: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Denumirea obiectivului de │ │
│investiţii │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │[ ] │
│ │institut │
│ │oncologic│
│ │[ ] IOCN │
│ │Cluj │
│ │[ ] IRO │
│ │Iaşi │
│Tipologia unităţii sanitare:│[ ] │
│ │Spital │
│ │judeţean │
│ │[ ] │
│ │Spital │
│ │judeţean │
│ │de │
│ │urgenţă │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Adresa │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cod fiscal │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Contact │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│E-mail │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Telefon │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Reprezentant legal │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Funcţie │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Propunerea de investiţii │[ ] DA │
│face parte din categoria ├─────────┤
│unităţilor sanitare publice │[ ] NU │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Existenţa dreptului de │[ ] DA │
│proprietate sau a altui │ │
│drept asupra terenului care ├─────────┤
│permite realizarea dotărilor│[ ] NU │
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Existenţa acordului │[ ] DA │
│proprietarului în vederea │[ ] NU │
│realizării investiţiilor │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    Descrierea nevoii de finanţare şi justificarea necesităţii proiectului
    Se va indica obiectivul pe care proiectul îşi propune să îl atingă (completând tabelul de la punctul A şi/sau B în funcţie de obiectivul investiţiei).
    În vederea justificării proiectului se vor prezenta elemente precum cele de mai jos (Lista nu este limitativă.):
    - nevoile şi problemele identificate şi cum îşi propune proiectul să contribuie la satisfacerea nevoilor şi la soluţionarea problemelor identificate;
    – în cazul în care se solicită spre finanţare o acţiune deja începută (de exemplu, achiziţie demarată anterior depunerii cererii de finanţare), beneficiarul trebuie să demonstreze necesitatea demarării acţiunii înainte de semnarea/emiterea contractului/ordinului de finanţare;
    – competenţa solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor şi soluţionării problemelor identificate;
    – descrierea desfăşurării activităţii în prezent;
    – măsuri de asigurare a resursei umane specializate etc.

    A. Investiţii în infrastructură propuse (aplicabil doar pentru apelul „Investiţii în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuţă» Cluj-Napoca“)

┌───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────┐
│ │ │Personal │Justificarea │
│Denumirea │ │medical/ │oportunităţii │
│structurii │Stadiul din │nemedical │prin raportare │
│care │punctul de vedere│(nr./ │la maparea │
│beneficiază│al documentaţiei │specialitate│reţelei de │
│de │tehnico-economice│/categorii │cancer │
│investiţie │ │de personal │(cartografierea │
│ │ │specializat)│serviciilor şi │
│ │ │ │infrastructurii)│
├───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────────┘    B. Investiţii care constau în dotări

┌──────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────────┐
│ │Structura│ │Personal │Justificarea │
│ │vizată de│ │medical/ │oportunităţii │
│ │dotare │ │nemedical │prin raportare │
│Denumirea │din │Echipamente│(nr./ │la maparea │
│echipamentului│cadrul │în prezent │specialitate│reţelei de │
│ │unităţii │(nr.) │/categorii │cancer │
│ │sanitare │ │de personal │(cartografierea │
│ │publice │ │specializat)│serviciilor şi │
│ │ │ │ │infrastructurii)│
├──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────────┘    Documente ataşate:
    ....................................................
    Solicitant .............................
    Semnătura .............................
    Data .............................

    ANEXA 2

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări
    Subsemnatul/Subsemnata, .....(prenumele, numele)....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al .......(denumirea solicitantului/partenerului)......, în cadrul proiectului .........(titlul proiectului)..….., pentru a putea participa în proiectul sus-menţionat, pentru care se solicită finanţare din Programul sănătate, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că:
    - voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de selecţie, evaluare şi contractare a proiectului propus spre finanţare din Programul sănătate, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente;
    – proiectul propus spre finanţare (în întregime sau parţial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleaşi costuri;
    – proiectul propus spre finanţare (în întregime sau parţial) nu a mai beneficiat, în ultimii 5 ani, de sprijin financiar care să fi acoperit aceleaşi costuri.

    Am luat cunoştinţă de faptul că declaraţia în fals atrage după sine încetarea acordului de finanţare, precum şi obligarea organizaţiei pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanţării nerambursabile până la data descoperirii falsului.
    Numele şi prenumele: ............................
    Data: ............................
    Semnătura: ............................

    ANEXA 3

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., CNP ........................…, posesor/posesoare al/a CI seria .... nr ........, domiciliat(ă) în ............., e-mail ........., telefon .................., în calitate de reprezentant legal al ...........(Se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social al solicitantului.).................,
    declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Sănătăţii să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecţia şi contractarea cererii de finanţare cu titlul ..................., să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi să le prelucreze, să le stocheze/arhiveze conform normelor legale incidente.
    De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MS/MIPE/AA/DNA/DLAF şi altor instituţii implicate în sistemul de control şi/sau audit al fondurilor aferente Programului sănătate de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul ........(denumirea proiectului)........ .
    Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este: telefon ............................... şi/sau adresa de e-mail ……….….. şi/sau fax …………. .
    Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
    Numele şi prenumele ............
    Data ..............
    Semnătura ...........

    ANEXA 4

    la metodologie
    DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., reprezentant legal al ..................., având funcţia de ............. în cadrul …...........…., născut(ă) la data de ....................... în localitatea ............, cu domiciliul stabil în localitatea ........., str. ......................, judeţul ...., telefon ....., e-mail .........., cod poştal .............., posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ..... nr. ........, eliberată de ......….. la data de ........., CNP ................., certific faptul că toate informaţiile conţinute în această cerere de finanţare sunt corecte şi sunt conştient(ă) de conţinutul anexelor dosarului de finanţare.
    Confirm faptul că entitatea pe care o reprezint are capacitatea financiară şi operaţională de a finaliza proiectul propus.
    Am luat cunoştinţă de faptul că, în conformitate cu prevederile legale, finanţarea nu poate fi acordată solicitanţilor care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) sunt în faliment sau în curs de lichidare, administrare judiciară, au activitatea suspendată, sunt subiectul unor astfel de proceduri sau sunt în situaţie similară prevăzută de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) au fost condamnaţi pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre care are autoritate de lucru judecat;
    c) au fost găsiţi vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care autorităţile competente le pot justifica;
    d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile privind plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor în conformitate cu prevederile legale;
    e) au făcut obiectul unei hotărâri care are autoritate de lucru judecat pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale statului.

    Confirm faptul că nici eu şi nici instituţia pentru care am calitatea de reprezentant legal nu se află în niciuna dintre situaţiile descrise mai sus şi sunt conştient(ă) de sancţiunile care pot fi aplicate în cazul unor declaraţii false.
    Numele ...........
    Funcţia .............
    Data ..............
    Semnătura ..............

    ANEXA 5

    la metodologie
    DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT^1
    ^1 Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit.
    (Se completează de solicitant.)
    Subsemnatul, .............(numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului instituţiei solicitante)................... posesor al CI seria ....... nr. ....., eliberată de ..........., CNP ............/paşaportului nr. ....., eliberat de ..., în calitate de .............. (funcţia reprezentantului legal/împuternicitului instituţiei solicitante) ......................, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, mă angajez ca eu şi instituţia pe care o reprezint:
    1. să asigurăm condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;
    2. să asigurăm contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţăm costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului;
    3. să finanţăm cheltuielile care ne revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
    4. să nu încercăm să obţinem informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţăm personalul Ministerului Sănătăţii/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie;
    5. să asigurăm folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;
    6. să asigurăm capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
    7. să asigurăm obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiat(e) pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii;
    8. să nu furnizăm informaţii false sau incomplete.

    Reprezentant legal/Împuternicit
    <denumirea oficială a solicitantului>
    <funcţia reprezentantului legal/împuternicitului>
    <numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului*)>
    *) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri.

    <semnătura reprezentantului legal/împuternicitului>
    Data: <zz/ll/aa>

    ANEXA 6

    la metodologie
    PROCES-VERBAL
    de evaluare a proiectelor depuse în vederea acordării avizului de oportunitate

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul proiectului ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Comisia de evaluare, constituită în baza ..............(act administrativ)......... nr. ....... din .....(data)...., formată din:
    - preşedinte:
    – membru:
    – membru:
    – secretar:

    s-a întrunit astăzi, .... (data)...., ora ....., în vederea evaluării documentelor justificative depuse de către ......(denumirea solicitantului).....…, pentru acordarea avizului de oportunitate pentru proiectul ...............(denumirea proiectului)........... .
    Procedura de evaluare s-a desfăşurat cu respectarea condiţiilor din cadrul metodologiei aprobate prin …......…… nr. ….. din ……… privind aprobarea Metodologiei pentru depunerea cererilor de acordare a avizului de oportunitate.
    În vederea acordării avizului de oportunitate ......... (denumirea solicitantului)......... a depus următoarele documente:
    - ............................. nr. ................... din data de ............;
    – ............................. nr. ................... din data de ............;
    (....)

    În urma analizării documentelor depuse de către ........... (denumirea solicitantului)........., comisia de evaluare a solicitat clarificări prin Adresa nr. ....... din data de ....... cu privire la ..............(Se completează doar dacă este cazul.).............. .
    În urma clarificărilor transmise de către ............(denumirea solicitantului)........., comisia de evaluare a constatat următoarele:

┌─────────────────────────────────┬────┐
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 1 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 1 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 2 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 2 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 3 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 3 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 4 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 4 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 5 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 5 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
└─────────────────────────────────┴────┘


    A. Investiţii în infrastructură propuse (aplicabil doar pentru apelul „Investiţii în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuţă» Cluj-Napoca“)

┌───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │Opinia │
│ │ │Personal │Justificarea │Ministerului │
│Denumirea │ │medical/ │oportunităţii │Sănătăţii │
│structurii │Stadiul din │nemedical │prin raportare │privind │
│care │punctul de vedere│(nr. │la maparea │oportunitatea │
│beneficiază│al documentaţiei │specialitate│reţelei de │investiţiei │
│de │tehnico-economice│/categorii │cancer │(cartografierea │
│investiţie │ │de personal │(cartografierea │serviciilor şi │
│ │ │specializat)│serviciilor şi │infrastructurii)│
│ │ │ │infrastructurii)│oportun/ │
│ │ │ │ │neoportun │
├───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┘    B. Investiţii care constau în dotări

┌──────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Opinia │
│ │Structura│ │Personal │Justificarea │Ministerului │
│ │vizată de│ │medical/ │oportunităţii │Sănătăţii │
│ │dotare │ │nemedical │prin raportare │privind │
│Denumirea │din │Echipamente│(nr. │la maparea │oportunitatea │
│echipamentului│cadrul │în prezent │specialitate│reţelei de │investiţiei │
│ │unităţii │(nr.) │/categorii │cancer │(cartografierea │
│ │sanitare │ │de personal │(cartografierea │serviciilor şi │
│ │publice │ │specializat)│serviciilor şi │infrastructurii)│
│ │ │ │ │infrastructurii)│oportun/ │
│ │ │ │ │ │neoportun │
├──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┘    Astfel, având în vedere Solicitarea .......(denumirea solicitantului)........ nr. ............ din data de .............., ca urmare a evaluării documentelor justificative depuse în vederea avizului de oportunitate, comisia de evaluare propune emiterea avizului de oportunitate pentru proiectul ......................... .
    Comisia de evaluare:
    - preşedinte:
    – membru:
    – membru:
    – secretar:


    ANEXA 7

    la metodologie
    PROCES-VERBAL
    de soluţionare a contestaţiilor proiectelor depuse în vederea acordării avizului de oportunitate

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul proiectului ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Comisia de evaluare, constituită în baza .........(act administrativ).........… nr. ....... din ....(data)...., formată din:
    - preşedinte:
    – membru:
    – membru:
    – secretar:

    s-a întrunit astăzi ...(data).., ora ....., în vederea analizării contestaţiei depuse de către …........(denumirea solicitantului)...…… pentru Avizul de oportunitate emis de către Ministerul Sănătăţii nr. ......... din data de ........... pentru proiectul ...... (denumirea proiectului) ......
    Procedura de soluţionare a contestaţiilor s-a desfăşurat cu respectarea condiţiilor din cadrul metodologiei aprobate prin …………… nr. ……. din …… privind aprobarea Metodologiei pentru depunerea cererilor de acordare a avizului de oportunitate.
    Documentele depuse în vederea acordării avizului de către ..............(denumirea solicitantului)........... şi analizate de către comisia de evaluare au fost după cum urmează:
    - ............................. nr. ................... din data de ............;
    – ............................. nr. ................... din data de ............;
    (....)

    În etapa de evaluare comisia de evaluare a solicitat clarificări prin Adresa nr. ....... din data de ........................................ cu privire la ............(Se completează doar dacă este cazul)...............
    În urma clarificărilor transmise de către .......(denumirea solicitantului)......., comisia de evaluare a constatat următoarele:

┌─────────────────────────────────┬────┐
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 1 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 1 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 2 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 2 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 3 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 3 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 4 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 4 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│ │DA │
│Anexa nr. 5 ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
├─────────────────────────────────┼────┤
│ │[ ] │
│Anexa nr. 5 a fost semnată, │DA │
│completă şi corectă ├────┤
│ │[ ] │
│ │NU │
└─────────────────────────────────┴────┘    Astfel, având în vedere Contestaţia depusă de către .........(denumirea solicitantului).......... nr. ............ din data de .............., ca urmare a evaluării documentelor justificative ce au stat la baza emiterii Avizului de oportunitate nr. .... din data de .........., comisia de soluţionare a contestaţiilor menţine decizia comisiei de evaluare/propune emiterea avizului pozitiv pentru proiectul ......................
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
    - preşedinte:
    – membru:
    – membru:
    – secretar:


    ANEXA 8

    la metodologie
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    AVIZ DE OPORTUNITATE
    în vederea implementării proiectelor de investiţii în domeniul oncologiei cu finanţare din Programul sănătate
    Către
    (....)
    În urma analizei Solicitării dumneavoastră nr. ....... cu privire la proiectul ............(denumirea proiectului)..... depus de către solicitantul ........(denumirea solicitantului)........ în cadrul apelului de proiecte ..................................,
    Ministerul Sănătăţii avizează favorabil/nu avizează obiectivul de investiţii .............(denumirea obiectivului)........, depus de către ..........(denumirea solicitantului)....., motivat de:
    (..............................)

    Alte observaţii .....................................................................…
    Tipurile de investiţii pentru care s-a emis aviz favorabil sunt:
    A. Investiţii în infrastructură propuse (aplicabil doar pentru apelul „Investiţii în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuţă» Cluj-Napoca“)

┌───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │Opinia │
│ │ │Personal │Justificarea │Ministerului │
│Denumirea │ │medical/ │oportunităţii │Sănătăţii │
│structurii │Stadiul din │nemedical │prin raportare │privind │
│care │punctul de vedere│(nr./ │la maparea │oportunitatea │
│beneficiază│al documentaţiei │specialitate│reţelei de │investiţiei │
│de │tehnico-economice│/categorii │cancer │(cartografierea │
│investiţie │ │de personal │(cartografierea │serviciilor şi │
│ │ │specializat)│serviciilor şi │infrastructurii)│
│ │ │ │infrastructurii)│oportun/ │
│ │ │ │ │neoportun │
├───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┘    B. Investiţii care constau în dotări:

┌──────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Opinia │
│ │Structura│ │Personal │Justificarea │Ministerului │
│ │vizată de│ │medical/ │oportunităţii │Sănătăţii │
│ │dotare │ │nemedical │prin raportare │privind │
│Denumirea │din │Echipamente│(nr./ │la maparea │oportunitatea │
│echipamentului│cadrul │în prezent │specialitate│reţelei de │investiţiei │
│ │unităţii │(nr.) │/categorii │cancer │(cartografierea │
│ │sanitare │ │de personal │(cartografierea │serviciilor şi │
│ │publice │ │specializat)│serviciilor şi │infrastructurii)│
│ │ │ │ │infrastructurii)│oportun/ │
│ │ │ │ │ │neoportun │
├──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016