Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 9 iulie 2020  privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 9 iulie 2020 privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 636 din 20 iulie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 533 din 9 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are ca scop stabilirea modalităţilor şi a condiţiilor în care se realizează finanţarea acestor licee.

    ART. 2
    (1) Beneficiază de susţinere financiară din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, aprobate în condiţiile art. 31^1 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare licee.
    (2) Susţinerea financiară a liceelor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 31^1 alin. (1) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, constă în finanţarea de investiţii specifice în agricultură şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării acestora, aşa cum sunt definite la pct. 29^1 din anexa la lege.

    ART. 3
    (1) Susţinerea financiară prevăzută la art. 2 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza unui program anual de finanţare a investiţiilor specifice activităţii de învăţământ, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor, denumit în continuare program, aprobat prin hotărâre de către Consiliul de administraţie al liceului pe baza unei fundamentări elaborate de conducerea acestuia.
    (2) Programul se elaborează de către licee după modelul prevăzut în anexa nr. 1, este avizat de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora funcţionează respectivele licee, denumite în continuare autorităţi, şi se aprobă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an în curs pentru anul următor, iar pentru anul 2020 programul va fi depus până la data de 31 iulie.
    (3) Liceele care, din motive justificate ce ţin de încadrarea acestora în categoria unităţilor de învăţământ preuniversitar ce şcolarizează preponderent în profilul agricol, nu se mai includ în următoarea listă actualizată şi aprobată în baza prevederilor art. 31^1 alin. (4) din lege beneficiază de finanţare până la finalizarea investiţiilor în cadrul programului aprobat pentru anul în care s-a produs actualizarea listei. Liceele la nivelul cărora se înregistrează un stadiu al investiţiilor ce nu permite abandonarea programului, în scopul asigurării caracterului sustenabil al acestuia, beneficiază în continuare de finanţare până la finalizarea lucrărilor şi realizarea recepţiei lor, conform contractului de finanţare încheiat potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care anumite unităţi de învăţământ incluse în lista prevăzută la art. 31^1 alin. (4) din lege, pierd personalitatea juridică ca urmare a desfăşurării procesului de reorganizare a reţelei şcolare, ajungând în imposibilitatea completării documentelor/fişelor anuale/lunare specifice programului, acestea beneficiază de finanţare atât timp cât deţin calitatea de liceu tehnologic cu profil preponderent agricol. Liceele care nu mai au personalitate juridică şi la nivelul cărora se înregistrează un stadiu al investiţiilor ce nu permite abandonarea programului, în scopul asigurării caracterului sustenabil al acestuia, beneficiază în continuare de finanţare până la finalizarea lucrărilor şi realizarea recepţiei lor, finanţarea fiind solicitată de către unităţile de învăţământ la care acestea au fost arondate.

    ART. 4
    (1) Sumele necesare implementării programului se centralizează după modelul prevăzut în anexa nr. 2 şi se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ.
    (3) Valoarea anuală a finanţării prevăzute la art. 2 se încadrează în limita sumelor aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie pentru fiecare liceu.
    (4) În vederea obţinerii finanţării prevăzute la art. 2, fiecare liceu transmite lunar, cu avizul autorităţii, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, situaţia centralizatoare a sumelor necesare, după modelul prevăzut în anexa nr. 3.
    (5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după verificare şi prioritizare, aprobă lunar plata sumelor aferente pentru activitatea desfăşurată în perioada anterioară, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (4).
    (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare, după modelul prevăzut în anexa nr. 4.
    (7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transferă în conturile unităţilor administrativ-teritoriale sumele destinate finanţării liceelor, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Criteriile pentru finanţarea de investiţii specifice în agricultură, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele:
    a) menţinerea profilului liceului pe toată perioada finanţării pentru care a fost inclus în lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol în conformitate cu prevederile art. 31^1 alin. (4) din lege;
    b) prezentarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu cel puţin 10 luni înainte de începerea anului următor de învăţământ, a unui program de măsuri care să conducă atât la menţinerea sau, după caz, la creşterea numărului de specializări/calificări profesionale, cât şi la diversificarea acestora, în raport cu cerinţele de pe piaţa muncii în domeniul agriculturii şi conexe acesteia, având ca bază de referinţă anul şcolar 2019-2020;
    c) numărul total de clase specifice domeniului agriculturii şi conexe acesteia raportat la numărul total de clase aprobate în cadrul liceului, având ca bază de referinţă anul şcolar 2019-2020.


    ART. 6
    Liceele au următoarele obligaţii:
    a) de a respecta procedurile privind achiziţiile publice, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii şi a cheltuielilor de capital;
    b) de a realiza recepţia lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    c) de a urmări realizarea lucrărilor de construcţii, după caz, de a asigura utilizarea corespunzătoare a mijloacelor fixe achiziţionate, conform destinaţiei aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    d) de a justifica cheltuielile de investiţii şi cheltuielile materiale necesare funcţionării liceelor în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) de a asigura inventarierea corespunzătoare a mijloacelor mobile /fixe în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.


    ART. 7
    (1) După finalizarea investiţiilor specifice sau, după caz, achiziţionarea/realizarea unor bunuri mobile sau imobile, directorul fiecărui liceu încheie un contract de management privind gestiunea investiţiilor cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile prevederilor art. 31^1 alin. (7) din lege.
    (2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) reglementează modul de utilizare, întreţinere şi exploatare a investiţiilor specifice finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (3) Modelul contractului de management, modul de gestionare, utilizare, întreţinere şi exploatare a bunurilor finanţate conform prevederilor art. 31^1 alin. (1) şi (5) din lege, precum şi desemnarea reprezentantului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Se aprobă.
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    ............................................
    (Model)
    Denumirea liceului
    .............................. PROGRAMUL DE FINANŢARE
    a investiţiilor specifice în agricultură şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor tehnologice
     cu profil preponderent agricol pentru anul .......


┌─────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │Cheltuieli materiale │Suma │
│ │ │Categorii de investiţii/Valoarea investiţiilor │pentru funcţionarea │totală │
│ │ │ │liceelor │aprobată│
│ │ │ │ │(lei) │
│ │ ├───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┼──────────┬─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │d.c. │ │
│ │Credite de│ │ │ │ │Înfiinţare │ │ │ │ │***Cheltuieli│ │
│Nr. │angajament│ │ │*Achiziţionare│ │de │ │ │ │ │pentru │ │
│crt. │/Credite │Construcţii│ │de maşini, │ │plantaţii │ │**Alte │ │ │înfiinţarea │ │
│ │bugetare │agricole şi│Valoarea │utilaje, │Valoarea │pomicole, │Valoarea │tipuri de │Valoarea │Cheltuieli│de noi │ │
│ │ │zootehnice,│investiţiei│echipamente │investiţiei│viticole, │investiţiei│construcţii,│investiţiei│materiale │specializări/│ │
│ │ │inclusiv │(lei) │specifice şi │(lei) │sere, │(lei) │inclusiv │(lei) │totale │calificări, │ │
│ │ │modernizare│ │animale vii │ │solare, │ │modernizare │ │(lei) │programe de │ │
│ │ │(denumirea)│ │(denumirea) │ │răsadniţe │ │(denumirea) │ │ │perfecţionare│ │
│ │ │ │ │ │ │(denumirea)│ │ │ │ │a cadrelor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactice │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │(11) │(12) │
├─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│... │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│... │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │Credite de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL├──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────┘


      *Aşa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. b) din anexa la lege.
     **Aşa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. d) din anexa la lege.
    ***Aşa cum sunt prevăzute la art. 31^1 alin. (5) din lege.
    Director liceu,
    ...................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Avizat
    Unitatea administrativ-teritorială
    ..................................
    (denumirea)
    Primar,
    .....................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    la metodologie
    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
                 Propun a se aproba. Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ...............................................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor propuse pentru finanţarea investiţiilor specifice în agricultură şi a cheltuielilor materiale
    necesare funcţionării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru anul .....

┌─────┬────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Suma totală │
│crt. │liceului │propusă │
│ │ │(lei) │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Credite de │ │
│1. │angajament │ │
│ ├────────────────┼───────────────┤
│ │Credite bugetare│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Credite de │ │
│2. │angajament │ │
│ ├────────────────┼───────────────┤
│ │Credite bugetare│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│... │... │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│... │... │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Credite de │ │
│TOTAL│angajament │ │
│ ├────────────────┼───────────────┤
│ │Credite bugetare│ │
└─────┴────────────────┴───────────────┘


    Verificat şi avizat
    Structura tehnică de specialitate
    .............................

    ANEXA 3

    la metodologie
    Avizat
    Unitatea administrativ-teritorială
    ......................................
    (denumirea)
    Primar,
    .............................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    (Model)
    Denumirea liceului
    ..............................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare, reprezentând finanţarea lunară de investiţii specifice în agricultură şi de cheltuieli materiale,
     pentru funcţionarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
    Luna ...................

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────┐
│ │ │Cheltuieli materiale │ │
│ │Categorii de investiţii/Valoarea investiţiilor │pentru funcţionarea │ │
│ │ │liceelor │ │
│ ├───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┼──────────┬─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │d.c. │ │
│ │ │ │ │ │Înfiinţare │ │ │ │ │***Cheltuieli│ │
│ │ │ │*Achiziţionare│ │de │ │ │ │ │pentru │Suma │
│Nr. │Construcţii│ │de maşini, │ │plantaţii │ │**Alte │ │ │înfiinţarea │totală │
│crt. │agricole şi│Valoarea │utilaje, │Valoarea │pomicole, │Valoarea │tipuri de │Valoarea │Cheltuieli│de noi │aprobată│
│ │zootehnice,│investiţiei│echipamente │investiţiei│viticole, │investiţiei│construcţii,│investiţiei│materiale │specializări/│(lei) │
│ │inclusiv │(lei) │specifice şi │(lei) │sere, │(lei) │inclusiv │(lei) │totale │calificări, │ │
│ │modernizare│ │animale vii │ │solare, │ │modernizare │ │(lei) │programe de │ │
│ │(denumirea)│ │(denumirea) │ │răsadniţe │ │(denumirea) │ │ │perfecţionare│ │
│ │ │ │ │ │(denumirea)│ │ │ │ │a cadrelor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactice │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │(11) │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────┘


      *Aşa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. b) din anexa la lege.
     **Aşa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. d) din anexa la lege.
    ***Aşa cum sunt prevăzute la art. 31^1 alin. (5) din lege.
    Director liceu,
    .................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 4

    la metodologie
    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Propun a se aproba.
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    .............................................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare finanţării investiţiilor specifice în agricultură şi a cheltuielilor materiale
    pentru funcţionarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
    Luna .....

┌─────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Suma totală │
│crt. │liceului │aprobată │
│ │ │(lei) │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│1. │ │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│2. │ │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│.... │ │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│TOTAL│ │ │
└─────┴───────────────┴────────────────┘


    Verificat şi avizat
    Structura tehnică de specialitate
    .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016