Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 9 iulie 2012  privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de catre organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiva obligatorie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE din 9 iulie 2012 privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de catre organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiva obligatorie

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 iulie 2012

    1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
    Sunt fonograme de comerţ în sensul art. 123^1 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii sau alte sunete ori reprezentări digitale ale acestora, a căror fixare a fost realizată, în principal, cu scopul distribuirii sau comunicării acestora către public.
    2. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunoştinţa publică şi ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protecţie prevăzute de lege, se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă eliberată de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) drept colector pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme.
    În virtutea calităţii de colector, organismele de gestiune ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme reprezintă şi titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat, prin gestiune colectivă obligatorie, conform art. 123^1 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul utilizării fonogramelor în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii are obligaţia de a obţine acordul expres al producătorului de fonograme.
    3. Organismele de televiziune, denumite utilizatori, au obligaţia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturile conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, stabilită prin aplicarea unui procent corespunzător ponderii fonogramelor de comerţ sau reproducerilor acestora în cadrul programelor de televiziune, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4.

┌───────────────────────────────────┬────────────────┐
│Pondere fonograme în programe │ 2011 şi următ. │
├───────────────────────────────────┼────────────────┤
│Până în 10% inclusiv │ 1,2% │
├───────────────────────────────────┼────────────────┤
│Peste 10% până la 50% inclusiv │ 2,4% │
├───────────────────────────────────┼────────────────┤
│Peste 50% │ 3,4% │
└───────────────────────────────────┴────────────────┘


    Ponderea utilizării fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora se determină prin raportarea duratei cumulate a fonogramelor sau a reproducerilor acestora care au fost radiodifuzate de utilizator la durata totală de emisie a postului de televiziune respectiv.
    Organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proporţie minimă, fonogramele de comerţ sau reproducerile acestora (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneraţie ce reprezintă procentul de 1,2% din veniturile obţinute din activitatea de radiodifuzare, încadrându-se la o pondere de fonograme de până în 10%.
    4. În situaţia în care un utilizator deţine mai multe posturi de televiziune, acesta are obligaţia de a plăti remuneraţia stabilită în mod unic, prin cumularea veniturilor brute lunare şi ponderii utilizării fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, corespunzătoare tuturor posturilor de televiziune deţinute. În acest caz, utilizatorul are obligaţia de a evidenţia baza de calcul pentru toate posturile de televiziune deţinute.
    În situaţia în care un utilizator deţine mai multe posturi de televiziune gestionate distinct, în sensul că au o organizare distinctă şi o evidenţiere distinctă a veniturilor brute lunare, acesta este obligat să plătească remuneraţia stabilită pentru fiecare post de televiziune, în raport cu veniturile brute lunare şi ponderea utilizării fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora corespunzătoare fiecărui post de televiziune deţinut. În acest caz, utilizatorul are obligaţia de a evidenţia baza de calcul distinct pentru fiecare post de televiziune deţinut.
    5. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în tabel este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare ale utilizatorului, mai puţin taxa pe valoare adăugată (TVA), obţinute din activitatea de radiodifuzare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunţuri şi informaţii, apeluri telefonice şi SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri de spaţii de emisie, alte contribuţii financiare publice sau private, autorizaţii de recepţie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuziune.
    Intră în baza de calcul şi veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie de programe şi servicii de programe de televiziune şi de achiziţie ori intermediere de spaţiu de publicitate, în măsura în care aceste venituri sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului, prin transferul veniturilor de la utilizator la respectivele societăţi, contrar uzanţelor cinstite în raporturile comerciale, specifice domeniului respectiv.
    În lipsa veniturilor, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator pentru activitatea de radiodifuziune (cum ar fi cheltuieli de personal, cheltuieli pentru servicii prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.) în trimestrul pentru care remuneraţia este datorată.
    6. Sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul în lei, calculat la cursul BNR din ziua scadenţei, a 500 euro/trimestru, reprezentând remuneraţia minimă datorată de utilizatori pentru fiecare post de televiziune local sau regional deţinut, respectiv a 1.000 euro/trimestru, reprezentând remuneraţia minimă datorată de utilizatori pentru fiecare post de televiziune naţional deţinut.
    7. Remuneraţiilor prevăzute de prezenta metodologie li se adaugă şi cota de TVA.
    8. Remuneraţia se plăteşte trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.
    9. Utilizatorii au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:
    a) lista completă, în format electronic (excel, tabelar), a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie.


┌────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│Nr. │ Data│ Ora │Minute│ Se- │Titlu│Autor │Artist│Orches│ Nr. │Album│ Nr. │Label│ Pro-│Ţara│Anul │Tipul│
│crt.│difu-│difu-│difu- │cunde│piesă│muzică│ │ tră/ │ ar- │ │cata-│ │ducă-│ │înre-│înre-│
│ │zării│zării│zate │difu-│ │ │ │Forma-│tişti│ │ log │ │ tor │ │gis- │gis- │
│ │ │ │ │zate │ │ │ │ ţie/ │ │ │ │ │ │ │tră- │tră- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Grup │ │ │ │ │ │ │rii │rii │
├────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
└────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘


    Tipul înregistrării se referă la înregistrarea originală, remixată, remasterizată etc.;
    b) baza de calcul al sumelor virate conform modalităţii prezentate la pct. 4.
    În situaţia prevăzută la pct. 4, utilizatorul are obligaţia de a raporta informaţiile prevăzute la pct. 9 pentru fiecare post de televiziune deţinut în vederea stabilirii remuneraţiei corespunzătoare fiecărui post de televiziune.
    Raportul va fi transmis electronic (excel, tabelar) şi va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport.
    10. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţiile aferente privind fonogramele utilizate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea şi transmiterea documentaţiei solicitate.
    11. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei de către un auditor agreat de toate părţile.
    12. Gradul de utilizare a fonogramelor de comerţ şi a reproducerilor acestora de către posturile de televiziune va putea fi verificat pe baza informaţiilor rezultate din raportările utilizatorilor. În situaţia în care apar divergenţe, acestea se soluţionează prin compararea informaţiilor prezentate de fiecare dintre părţi, inclusiv prin verificarea înregistrărilor emisiunilor radiodifuzate.
    13. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie, utilizatorii datorează daune materiale cuantificate la triplul sumelor legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în condiţiile art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia în care nu pot fi determinate remuneraţiile datorită refuzului din partea utilizatorului de a transmite la termen informaţiile solicitate şi/sau documentele financiar-contabile, în condiţiile pct. 9, sumele legal datorate vor fi stabilite în raport cu situaţiile financiare publicate la registrul comerţului.
    14. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme sau utilizatorul vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.
    Compensează în totalitate cheltuielile de arbitraj.

                              Completul de arbitri
                              David Alice Mihaela
                           Tănăsescu Mihai Alexandru
                                 Ciuraru Remus
                                  Nemeş Vasile
                                Ştiolică Florin

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016