Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 8 iunie 2022  de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 8 iunie 2022 de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 569 din 10 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 77 din 8 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 569 din 10 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă.

    ART. 2
    Prezenta metodologie se aplică de către:
    a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru determinarea preţurilor pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET;
    b) producătorii de energie termică în cogenerare care nu accesează scheme de sprijin instituite la nivel naţional pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, precum şi producătorii de energie termică în cogenerare care, la cerere, temporar, nu beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel naţional pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi care solicită determinarea preţurilor pentru energia termică livrată în SACET conform prevederilor prezentei metodologii;
    c) operatorii de transport/distribuţie de energie termică, în vederea achiziţiei energiei termice destinate SACET.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    - combustibil majoritar - combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibil utilizat în unităţile de cogenerare, respectiv în capacităţile de producere separată a energiei termice;
    – biomasă - fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultura, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale, codificate conform prevederilor legale;
    – culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, producţiei de biocarburanţi ori producţiei de biomasă utilizată în scopul producerii energiei electrice şi termice.

    (2) Alţi termeni folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Abrevierile utilizate în prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – SACET - Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, definit la art. 5 pct. 30 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – SEN - Sistemul electroenergetic naţional.


    CAP. III
    Stabilirea preţurilor reglementate şi fundamentarea costurilor
    ART. 4
    (1) Pentru stabilirea preţurilor reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare transmit ANRE, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, preţul combustibilului majoritar utilizat, în vigoare în trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, costurile estimate ale energiei electrice pentru pompele din reţeaua de termoficare şi cele aferente reţelei de transport, energia electrică estimată a fi produsă şi energia termică estimată a fi produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală şi, după caz, în situaţia în care au obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2, numărul estimat de certificate necesar a fi achiziţionate pentru anul următor.
    (2) Pentru actualizarea preţurilor reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare transmit ANRE, până la data de 31 mai anul curent, preţul combustibilului majoritar utilizat, în vigoare în trimestrul II al anului curent, celelalte costuri unitare prevăzute la alin. (1) rămânând neschimbate.
    (3) La solicitarea ANRE, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare vor pune la dispoziţie documentele care au stat la baza determinării preţului combustibilului majoritar utilizat, transmis conform prevederilor alin. (1) şi (2).
    (4) Preţul combustibilului majoritar gaze naturale utilizat se transmite la ANRE după cum urmează:
    a) în cazul în care producătorul are încheiate contracte de achiziţionare de gaze naturale, producătorul respectiv va raporta cantităţile de gaze naturale pentru perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2) şi preţul gazelor naturale conform contractelor;
    b) în cazul în care producătorul declară că va achiziţiona gaze naturale în baza unui contract de vânzare-cumpărare în care nu este prevăzut un preţ fix, producătorul respectiv prezintă o simulare a preţului gazelor naturale realizată de furnizorul cu care a încheiat contractul pentru perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2);
    c) în cazul în care, prin legislaţia primară, sunt impuse limitări ale preţului final al gazelor naturale, determinarea preţului mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează, pentru fiecare producător în parte şi pe activitatea pentru care a fost impusă limitarea, ca valoarea minimă dintre preţul final al gazelor naturale limitat conform legislaţiei primare şi preţul mediu rezultat din contractele de achiziţie de gaze naturale încheiate de acest producător. În lipsa unui contract de achiziţie a gazelor naturale, în determinarea preţului mediu al gazelor naturale luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră limitarea impusă de legislaţia primară;
    d) în cazul în care producătorul declară, pentru perioadele pentru care nu are încheiate contracte şi pentru care nu sunt impuse limitări ale preţului final al gazelor naturale, că va achiziţiona gaze naturale pe bursă, producătorul respectiv va raporta estimarea cantităţilor de gaze naturale pentru perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2) şi estimarea preţului gazelor naturale conform evoluţiei cotaţiilor Bursei Române de Mărfuri;
    e) în cazul în care producătorul nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d), datele raportate de acesta nu se iau în considerare la determinarea preţului mediu al combustibilului.

    (5) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică doar pentru configuraţiile/unităţile de cogenerare care au fost înregistrate/sunt în curs de înregistrare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 5
    ANRE aprobă prin decizie a preşedintelui, pe care o comunică operatorilor economici implicaţi:
    a) până la data de 31 octombrie a anului în curs, preţul pentru energia termică livrată în perioada noiembrie-decembrie a anului în curs şi în semestrul I al anului următor;
    b) până la data de 30 iunie a anului în curs, preţul actualizat pentru energia termică livrată în perioada iulie-octombrie a anului în curs.


    ART. 6
    (1) În situaţia capacităţilor noi de producţie care intră în exploatare comercială în anul în curs, ANRE stabileşte şi comunică operatorilor economici implicaţi preţul reglementat pentru energia termică livrată, în termen de o lună de la data primirii datelor prevăzute la art. 4 şi, după caz, la art. 7 alin. (2), preţ care se menţine până la următoarea ajustare.
    (2) În situaţia capacităţilor de producţie care nu pot beneficia de prelungirea schemei de sprijin pentru cogenerare de înaltă eficienţă conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 21.12.2021, ANRE stabileşte şi comunică operatorilor economici care exploatează aceste capacităţi preţul reglementat pentru energia termică livrată, în termen de o lună de la data primirii datelor prevăzute la art. 4, preţ care se menţine până la următoarea ajustare a preţului de referinţă pentru energia termică.

    CAP. IV
    Determinarea şi actualizarea preţurilor reglementate
    ART. 7
    (1) Preţul de producere pentru energia termică livrată din centrale de cogenerare care nu accesează scheme de sprijin instituite la nivel naţional pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă se determină pe baza preţului de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată dintr-o centrală termică echivalentă.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul centralelor de cogenerare echipate cu motoare termice, producătorii pot opta pentru un preţ de producere pentru energia termică livrată din aceste echipamente cuprins între o valoare maximă, egală cu valoarea determinată la alin. (1), şi o valoare minimă, egală cu valoarea preţului gazelor naturale calculat la puterea calorifică inferioară (PCI), transmisă la ANRE conform art. 4 alin. (4), cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 16 alin. (2), raportată de producător, pentru perioadele specificate la art. 4 alin. (1) şi (2). În situaţia centralelor de cogenerare echipate cu motoare termice care intră în exploatare comercială în anul în curs, valoarea minimă a preţului de producere pentru energia termică va fi egală cu valoarea preţului gazelor naturale calculat la PCI, în vigoare la data optării.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică cu condiţia existenţei sistemelor de măsurare a energiei termice produse şi livrate exclusiv din centrala de cogenerare echipată cu motoare termice.

    ART. 8
    Preţul reglementat pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare care nu accesează scheme de sprijin instituite la nivel naţional pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă se determină ca fiind suma dintre:
    a) preţul de producere, determinat conform prevederilor art. 7;
    b) costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare, determinat pe baza cantităţii de energie consumată de pompele din reţeaua de termoficare şi preţul de achiziţie, conform machetei nr. 1 din anexa nr. 2, raportat la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală;
    c) în cazul producătorilor care deţin în exploatare reţeaua termică de transport, costurile justificate aferente acesteia, determinate pe baza costurilor raportate de producător, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 2, raportate la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală.


    CAP. V
    Determinarea preţului de referinţă pentru energia termică
    ART. 9
    Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare este stabilit la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă, funcţionând pe acelaşi tip de combustibil majoritar.

    ART. 10
    (1) Pentru determinarea preţurilor de referinţă pentru energia termică se iau în considerare centrale termice echivalente, funcţionând pe unul dintre următorii combustibili: cărbune, biomasă, culturi energetice, gaze naturale asigurate din reţeaua de transport, respectiv gaze naturale asigurate din reţeaua de distribuţie.
    (2) Centralele de cogenerare care utilizează alt tip de combustibil majoritar se asimilează, după caz, unuia dintre combustibilii prevăzuţi la alin. (1).

    ART. 11
    Pentru determinarea preţului de referinţă pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente, ale căror valori iniţiale sunt prezentate în anexa nr. 1:
    a) capacitatea termică instalată, Q^q_inst (MW);
    b) capacitatea termică medie anuală, Q_th (MW);
    c) eficienţa de producere, η^q (%);
    d) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);
    e) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, f^q_inst (%);
    f) anul pentru care se stabilesc preţurile de referinţă, n;
    g) preţul mediu al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, p^n_comb (lei/MWh);
    h) preţul mediu al certificatului de CO_2, p^n_CO2 (lei/t);
    i) factorul de emisie specific, ƒ^q_CO2 (t/MWh);
    j) investiţia specifică, i^q_sp (lei/MW);
    k) durata de amortizare, h_amortiz (ani);
    l) costul energiei electrice din SEN şi cu apa, p^q _alte,var (lei/MWh);
    m) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cƒ^q_alte (lei/MWh);
    n) coeficientul de indexare a preţului combustibilului, i_index^n,Pcomb (%).


    ART. 12
    Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Q_th, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Q^q_inst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, ƒ^q_inst
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 13
    Cantitatea de energie termică produsă şi livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Q_th, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 14
    Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, B^q, este determinat pe baza cantităţii de energie termică, Q, şi a eficienţei producerii energiei termice în centrala echivalentă, η^q.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 15
    Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n, CV^q, n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, C^q,n_comb, costurile certificatelor de CO_2, C^q,n_CO2 , şi alte costuri variabile, Cq,n_alte, var.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 16
    (1) Costurile anuale cu combustibilul, C^q,n_comb, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, B^q, şi a preţului mediu al combustibilului, determinat în condiţiile art. 27, P^n_comb (a se vedea imaginea asociată)

    (2) Costurile cu combustibilul includ, după caz, şi costurile cu transportul/distribuţia/furnizarea acestuia, precum şi cele cu rezervarea de capacitate. În cazul combustibilului gazos nu se includ costurile cu accizele şi dezechilibrele.

    ART. 17
    (1) Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO_2, C^q,n_CO2, se determină pe baza consumului de combustibil, B^q, a factorului de emisii specific, ƒ^q_CO2, şi a preţului mediu al certificatului de CO_2, p^n_CO2, ţinându-se cont de alocările cu titlu gratuit a certificatelor de CO_2 începând cu anul 2013, numai pentru centralele de cogenerare pentru care, conform legislaţiei în vigoare, există obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2. (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    ƒ^alocaregratuita - factor care ţine cont de procentajul de certificate alocate gratuit în anul n faţă de numărul de certificate alocate gratuit în anul 2013.


    (2) În determinarea preţului mediu al certificatului de CO_2 se ia în considerare ponderea combustibilului pentru producerea energiei termice, respectiv electrice din total combustibil în cogenerare, conform raportării producătorilor pentru anul respectiv.

    ART. 18
    Celelalte costuri variabile, C^q,n _alte,var, cuprind costurile cu energia electrică din SEN, cu apa etc. şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN, pentru apă etc., utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, p^q_alte, var, şi a consumului de combustibil, B^q.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 19
    Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n, CF^q,n, cuprind costurile cu amortizarea, C_amortiz, şi alte costuri fixe, CF^q_alte, fixe (lei).

    ART. 20
    Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, BAR_0, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, i^q_sp, şi a capacităţii termice instalate, Q^q_inst.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 21
    Costurile cu amortizarea centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor aferente investiţiei iniţiale, BAR_0, la durata medie de amortizare, h_amortiz.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 22
    Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CF^q_alte, fixe, se determină pe baza costurilor fixe unitare, cƒ^q_alte, şi a cantităţii de energie termică livrată, Q.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 23
    Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n, CT^q,n, reprezintă suma costurilor variabile, CV^q,n, şi fixe, CF^q,n, ale acestei centrale, la care se aplică o cotă de profit, P, considerată cel mult 5%.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 24
    Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată corespunzător anului n, p^q,n_ref, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CT^q,n, şi a cantităţii de energie termică livrată, Q, astfel:
 (a se vedea imaginea asociată)

    ART. 25
    În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, preţul de referinţă pentru energia termică se determină ca fiind preţul de referinţă corespunzător combustibilului majoritar utilizat.

    ART. 26
    În situaţia în care producătorul deţine şi capacităţi de producere separată a energiei termice amplasate în centrala de cogenerare, preţul de referinţă pentru energia termică se determină ca medie ponderată cu cantităţile de energie termică livrate sub formă de apă fierbinte din unităţile de cogenerare, respectiv din capacităţile de producere separată, a preţurilor de referinţă ale energiei termice corespunzătoare combustibililor majoritari utilizaţi de respectivele unităţi.

    CAP. VI
    Actualizarea preţurilor de referinţă pentru energia termică
    ART. 27
    (1) Semestrial, până la data de 31 octombrie, respectiv până la data de 15 iunie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu al combustibilului şi a preţului mediu al certificatului de CO_2 faţă de valorile luate în calcul la aprobarea preţului de referinţă al energiei termice.
    (2) ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui preţurile de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare, rezultate în urma analizelor prevăzute la alin. (1), până la data de 31 octombrie, pentru perioada noiembrie-decembrie a anului în curs şi semestrul I al anului următor, respectiv până la data de 15 iunie pentru perioada iulie-octombrie a anului curent.
    (3) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) este media ponderată a preţurilor raportate de producători, în vigoare pentru trimestrul IV al anului în curs şi trimestrul I al anului următor, respectiv pentru trimestrul II al anului curent, transmise la ANRE conform art. 4 alin. (4), cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 16 alin. (2).
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru producătorii care utilizează gaze naturale asigurate din reţeaua de transport, respectiv din reţeaua de distribuţie şi la care cantităţile de gaze naturale contractate/estimate a se consuma de către aceştia reprezintă mai mult de 40% din cantităţile totale de gaze naturale contractate/estimate a se consuma de toţi producătorii care utilizează gaze naturale asigurate din reţeaua de transport, respectiv din reţeaua de distribuţie şi preţul mediu al combustibilului se află în una dintre situaţiile:
    a) preţ final al gazelor naturale mai mic de 250 de lei/MWh;
    b) preţ final al gazelor naturale mai mare de 400 de lei/MW, preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) se determină separat pentru cele două situaţii, prezentate la lit. a) şi b).

    (5) În situaţia în care între preţurile medii determinate pentru producătorii care se încadrează în condiţiile alin. (4) şi preţul mediu determinat pentru producătorii care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) există o diferenţă procentuală de maximum 15%, nu se aplică prevederile alin. (4).
    (6) La solicitarea ANRE, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare vor pune la dispoziţie documentele care au stat la baza determinării preţului combustibilului majoritar utilizat, în vigoare, raportat conform prevederilor alin. (3).
    (7) Producătorii transmit lunar la ANRE, până la data de 30 a fiecărei luni:
    a) preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, pentru capacităţile de cogenerare, diferenţiat pe energie electrică, respectiv termică;
    b) preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, pentru capacităţile de producere separată a energiei termice/electrice.

    (8) Preţul mediu al certificatului de CO_2 luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) pentru producătorii care au obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2 se determină astfel:
    a) pentru analiza efectuată până la 31 octombrie, la nivelul mediei valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, la închidere, afişate pentru perioada 1 noiembrie anul curent-31 octombrie anul următor, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie anul curent;
    b) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, la nivelul mediei valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, la închidere, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a treia săptămâni a lunii mai anul curent, pentru perioada 1 iulie-31 octombrie anul curent.


    ART. 28
    Pe baza modului de calcul prezentat la capitolul V, formula utilizată pentru actualizarea preţului de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare este: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    A^q = 100/ƞ^q
    A^q - coeficientul aferent costurilor variabile ale energiei termice

 (a se vedea imaginea asociată)
    D^q - coeficientul aferent costurilor fixe ale energiei termice (lei/MWh).


    ART. 29
    Faţă de datele iniţiale ale centralelor termice echivalente care funcţionează cu unul dintre următorii combustibili: cărbune/biomasă/culturi energetice/gaze naturale asigurate din reţeaua de transport/gaze naturale asigurate din reţeaua de distribuţie, prevăzute la lit. l) din anexa nr. 1, valoarea elementelor de mai jos este următoarea: alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.): cƒ^q_alte = 12 euro/MWh/ 12 euro/MWh/12 euro/MWh/11 euro/MWh/11 euro/MWh.

    ART. 30
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Date iniţiale ale centralelor termice echivalente care funcţionează cu unul dintre următorii combustibili: cărbune/biomasă/culturi energetice/gaze naturale asigurate din reţeaua de transport/gaze naturale asigurate din reţeaua de distribuţie:
    a) capacitatea termică instalată, Q^q_inst - 20/10/10/5/5 MW;
    b) capacitatea termică medie anuală, Q_th - 18/9/9/4,5/4,5 MW;
    c) eficienţa de producere, ƞ^q - 86/86/86/90/90%, pentru centrale cu punerea în funcţiune înainte de anul 2016, ƞ^q - 86/86/86/92/92%, pentru centrale cu punerea în funcţiune începând cu anul 2016, conform Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei;
    d) numărul de ore de funcţionare pe an, h - 5000/5000/5000/5000/5000 ore/an;
    e) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, ƒ^q_inst - 90/90/90/90/90%;
    f) preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, pentru:
    (i) consumatori casnici: pcomb = 10/20/20/19/26 euro/MWh;
    (ii) consumatori noncasnici: pcomb = 10/20/20/26/34 euro/MWh;

    g) preţul mediu anual al certificatului de CO_2, pCO2 = 5 euro/certificat;
    h) factorul de emisie specific, ƒ^q_CO2 - 0,350/0,350/0,350/0,220/0,220 t/MWh;
    i) investiţia specifică, i^q_sp = 90000/90000/90000/80000/70000 euro/MW;
    j) durata de amortizare, h_amortiz - 11 ani;
    k) costul cu energia electrică din SEN, cu apa etc., p^q_alte,var = 3,02 euro/MWh/1,5 euro/MWh/1,5 euro/MWh/ 1,5 euro/MWh/1,5 euro/MWh;
    l) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cƒ_alte^q = 8 euro/MWh/8 euro/MWh/8 euro/MWh/ 7 euro/MWh/7 euro/MWh;
    m) cursul de schimb valutar - 4,4 lei/euro;
    n) coeficientul de indexare a preţului combustibilului, i_index^n,Pcomb, aplicat în cazul în care nu se dispune de raportări ale producătorilor.
    Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO_2 se iau în considerare numai pentru centralele care, conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2.    ANEXA 2

    la metodologie

    Macheta nr. 1 - Costul energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare*)

┌────┬───────────┬───┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │An curent│Prognoză │
│Nr. │ │ │(6 luni │pentru │
│crt.│Denumire │UM │realizări│anul │
│ │ │ │+ 6 luni │următor**)│
│ │ │ │prognoză)│ │
├────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Consum │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
│1 │pentru │MWh│ │ │
│ │pompele din│ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │termoficare│ │ │ │
├────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Preţ │ │ │ │
│ │achiziţie │lei│ │ │
│2 │energie │/ │ │ │
│ │electrică │MWh│ │ │
│ │(lei/MWh) │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│3 │termică la │MWh│ │ │
│ │limita │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │
└────┴───────────┴───┴─────────┴──────────┘


     *) Macheta nu se completează în cazul în care producătorul recuperează acest cost de la operatorul care desfăşoară serviciul de transport, sau deţine în exploatare reţeaua termică de transport, caz în care costul energiei electrice pentru pompele din reţeaua de termoficare se înregistrează în Macheta nr. 2, la pct. 1.2.
    **) Pentru preţurile reglementate ce se aprobă pentru perioada iulie-octombrie a anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.

    Macheta nr. 2 - Costul aferent reţelei de transport al energiei termice

┌───┬──────────────┬───┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │An curent│Prognoză │
│ │ │ │(6 luni │pentru │
│ │Cheltuieli │UM │realizări│anul │
│ │ │ │+ 6 luni │următor*)│
│ │ │ │prognoză)│ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1 │Cheltuieli │lei│ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Contravaloarea│ │ │ │
│ │pierderilor │ │ │ │
│ │tehnologice de│ │ │ │
│1.1│energie │lei│ │ │
│ │termică în │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │termică │MWh│ │ │
│ │pierdută în │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- preţ energie│lei│ │ │
│ │termică │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.2│Energie │lei│ │ │
│ │electrică │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- consum │MWh│ │ │
│ │specific │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │ │lei│ │ │
│ │- preţ │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.3│Apa brută/ │lei│ │ │
│ │pretratată │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- consum │mc/│ │ │
│ │specific │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- preţ │lei│ │ │
│ │ │/mc│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.4│Materii prime,│lei│ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.5│Combustibil │lei│ │ │
│ │netehnologic │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.6│Amortizare │lei│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Reparaţii │ │ │ │
│1.7│executate cu │lei│ │ │
│ │terţii │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Alte │ │ │ │
│1.8│cheltuieli │lei│ │ │
│ │(vor fi │ │ │ │
│ │detaliate) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│2 │Cheltuieli cu │lei│ │ │
│ │munca vie │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│2.1│Cheltuieli cu │lei│ │ │
│ │personalul │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2.2│asigurări │lei│ │ │
│ │sociale │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│3 │exploatare │lei│ │ │
│ │(1+2) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│4 │termică la │MWh│ │ │
│ │limita │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│5 │termică ieşită│MWh│ │ │
│ │din reţeaua de│ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│ │(MWh) │ │ │ │
└───┴──────────────┴───┴─────────┴─────────┘


    *) Pentru preţurile reglementate ce se aprobă pentru perioada iulie-octombrie a anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.
    NOTE:
    1. Creşterile faţă de realizări ale consumurilor de apă, de energie electrică vor fi justificate.
    2. Majorările cheltuielilor din prognoză faţă de realizări vor fi justificate.
    3. Nivelul pierderilor tehnologice de energie termică în reţelele de transport va fi justificat printr-un audit energetic şi va fi determinat în următoarele condiţii:
    - pierderile masice vor fi considerate la nivelul de 0,2% din volumul reţelei de transport;
    – pierderile prin suprafaţă se vor determina considerând că reţeaua de transport are aceeaşi lungime, configuraţie şi aceleaşi fluxuri de energie ca în situaţia reală, izolaţia termică a conductelor este nouă şi nu sunt depuneri pe conducte.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016