Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 8 iulie 2011 de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 8 iulie 2011  de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 8 iulie 2011 de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 2 august 2011

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    Prezenta metodologie are ca scop stabilirea metodelor utilizate de ANRE în vederea monitorizãrii sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltã eficienţã bazatã pe cererea de energie termicã utilã, şi anume:
    a) determinarea indicatorilor care sã permitã evaluarea eficienţei şi modului de funcţionare a schemei de sprijin şi a impactului sãu asupra preţului la consumatorii finali;
    b) stabilirea informaţiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecvenţei şi formatului de raportare a acestora;
    c) stabilirea tipului de analize efectuate şi a frecvenţei rapoartelor realizate în urma monitorizãrii;
    d) stabilirea conţinutului raportului public şi a frecvenţei de publicare a acestuia.
    ART. 2
    Rezultatele monitorizãrii sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltã eficienţã sunt utilizate în vederea elaborãrii rapoartelor obligatorii cãtre autoritãţi publice naţionale şi europene, elaborãrii de propuneri pentru îmbunãtãţirea schemei de sprijin sau a reglementãrilor secundare aferente, iniţierea unor acţiuni de îndrumare şi control la operatorii implicaţi.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare

    ART. 3
    Metodologia se aplicã în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã, respectiv a schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltã eficienţã, inclusiv în evaluarea şi raportarea cãtre Comisia Europeanã a datelor relevante, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementãrii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerãrii de înaltã eficienţã pe baza cererii de energie termicã utilã.
    ART. 4
    Producãtorii deţinãtori de unitãţi de producere în cogenerare, furnizorii consumatorilor finali de energie electricã, operatorul de transport şi sistem Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, denumitã în continuare CN TRANSELECTRICA SA, în calitate de administrator al schemei de sprijin, operatorii principali de distribuţie, furnizorii care cumpãrã, în tranzacţii transfrontaliere, energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã, certificatã cu garanţii de origine, precum şi furnizorii care vând energie electricã în tranzacţii transfrontaliere aplicã prevederile prezentei metodologii.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 5
    În prezenta metodologie sunt utilizate urmãtoarele abrevieri:


┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ANRE │Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CAF │cazan de apã fierbinte │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CAI │cazan de abur industrial │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CE │Comisia Europeanã │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CEEC*) │capacitatea electricã de înaltã eficienţã a configuraţiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│EEEC*) │energia electricã de înaltã eficienţã a configuraţiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CEIC*) │capacitatea electricã instalatã a configuraţiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CTCC*) │consumul total de combustibil al configuraţiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ecog │energie electricã produsã în cogenerare │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│EEP*) │economia de energie primarã │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│EETC*) │energia electricã totalã a configuraţiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ETC*) │energie termicã a configuraţiei │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│GO │garanţii de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare │
│ │de eficienţã înaltã │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OTS │operatorul de transport şi sistem CN Transelectrica SA, în │
│ │calitatea sa de administrator al schemei de sprijin │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PZU │piaţa pentru ziua urmãtoare │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEN │Sistem Electroenergetic Naţional │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TA │turbinã cu abur │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TG │componenta de injecţie a tarifului de transport │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------
    *) Abrevierile CEEC, CEIC, CTCC, EEEC, EETC, ETC şi EEP au semnificaţiile şi sunt determinate în conformitate cu Regulamentul de calificare.

    ART. 6
    În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au urmãtoarele semnificaţii:┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator al schemei de sprijin │operator desemnat prin reglementãrile privitoare la schema de │
│ │sprijin sã colecteze contribuţia pentru cogenerare de la │
│ │furnizori şi sã distribuie bonusurile pentru cogenerarea de │
│ │înaltã eficienţã cãtre producãtori │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Autoconsum │energia electricã din producţia proprie a unei centrale, care │
│ │este consumatã în cadrul activitãţilor operatorului economic │
│ │care deţine respectiva centralã, altele decât producerea de │
│ │energie electricã şi termicã │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bonus necuvenit │suma acordatã sub formã de bonus pentru o cantitate de energie│
│ │electricã care nu a fost produsã în cogenerare de înaltã │
│ │eficienţã │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bonus neacordat │suma necesarã a fi acordatã sub formã de bonus, pentru │
│ │cantitatea de energie electricã de înaltã eficienţã produsã │
│ │suplimentar faţã de cantitatea de energie electricã produsã în│
│ │cogenerare de înaltã eficienţã pentru care s-a acordat bonus │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capacitate electricã de înaltã │Capacitatea de producere a energiei electrice [MW(e)] a unei │
│eficienţã │configuraţii de producţie în cogenerare, calificatã conform │
│ │prevederilor Regulamentului de calificare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cheltuieli/Venituri financiare │Cheltuielile/Veniturile privind dobânzile aferente creditelor │
│aferente schemei de sprijin │contractate/disponibilului în contul curent sau depozitelor │
│ │înfiinţate de administratorul schemei de sprijin pentru plata │
│ │în termen a obligaţiilor/administrarea sumelor disponibile │
│ │în cont │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cheltuieli/Venituri excepţionale │Cheltuielile/Veniturile privind penalitãţile de întârziere │
│aferente schemei de sprijin │aplicate administratorului schemei de sprijin/de cãtre acesta │
│ │pentru neplata la scadenţã a facturilor aferente schemei de │
│ │sprijin │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Configuraţie de producţie în │Ansamblul echipamentelor şi sistemelor de operare, inclusiv │
│cogenerare │mijloacele de mãsurare şi control, care concurã la realizarea │
│ │producţiei combinate de energie electricã şi termicã pe baza │
│ │energiei din combustibilul consumat. Poate fi constituitã din │
│ │una sau mai multe unitãţi de cogenerare de acelaşi tip, │
│ │amplasate în aceeaşi centralã şi cu aceleaşi caracteristici, │
│ │precum şi din echipamentele de transfer al cãldurii ce urmeazã│
│ │a fi folositã în scop util: procese industriale sau consum │
│ │urban. │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţie pentru cogenerarea de │Tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plãtit lunar de fiecare │
│înaltã eficienţã │consumator de energie electricã şi de furnizorii care livreazã│
│ │energie electricã la export, în vederea creãrii resurselor │
│ │financiare necesare aplicãrii schemei de sprijin │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decizia CE de autorizare a schemei │Decizia CE nr. C (2009) 7.085 cu privire la ajutorul de stat │
│ │nr. 437/17.09.2009 privind compatibilitatea cu piaţa comunã a │
│ │schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerãrii │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Eficienţa globalã │Suma producţiilor de energie termicã utilã şi de energie │
│ │electricã raportatã la cantitatea de energie conţinutã în │
│ │combustibilii utilizaţi pentru producerea acestor energii │
│ │într-un proces de cogenerare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã produsã în │Energia electricã produsã simultan şi în acelaşi proces cu │
│cogenerare │energia termicã utilã şi determinatã în conformitate cu │
│ │prevederile Metodologiei de garanţii de origine, cap. III, │
│ │secţiunea 1 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã produsã în │Energia electricã produsã într-un proces de cogenerare care │
│cogenerare de înaltã eficienţã │îndeplineşte criteriile specificate la art. 3 lit. h) din │
│ │Hotãrârea Guvernului nr. 1.215/2009 şi este calificatã în baza│
│ │Regulamentului de calificare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã produsã în │Energia electricã rezultatã ca fiind produsã în cogenerare de │
│cogenerare de înaltã eficienţã │înaltã eficienţã, pe baza aplicãrii lunare a procedurii │
│calificatã estimativ lunar │simplificate specificate în Regulamentul de calificare - │
│ │cap. III, secţiunea a 5-a │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã produsã în │Energia electricã rezultatã ca fiind produsã în cogenerare de │
│cogenerare de eficienţã înaltã care │eficienţã înaltã, pe baza criteriilor specificate în Hotãrârea│
│poate beneficia de garanţii de │Guvernului nr. 219/2007, determinatã în conformitate cu │
│origine │Metodologia de garanţii de origine, cap. III, secţiunea a 2-a,│
│ │şi conform precizãrilor Deciziei Comisiei din 19 noiembrie │
│ │2008 nr. 2008/952/CE de stabilire a orientãrilor detaliate │
│ │pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a │
│ │Parlamentului European şi a Consiliului │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã livratã din │Diferenţa dintre energia electricã produsã la bornele │
│configuraţie (ce poate beneficia de │generatoarelor proprii ale configuraţiei şi autoconsumul şi │
│schema de sprijin) │consumul propriu tehnologic din producţia proprie a │
│ │configuraţiei. │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã livratã din │Diferenţa dintre energia electricã produsã (brutã) în centralã│
│centralã (energie electricã netã) │şi consumul propriu tehnologic al centralei │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie termicã utilã │Energia termicã produsã în vederea satisfacerii unei cereri │
│ │justificabile economic de energie termicã pentru procese de │
│ │încãlzire, uscare sau rãcire │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Export naţional de energie electricã │Tranzacţii transfrontaliere cu energie electricã în care │
│ │proprietatea asupra acesteia se transferã de la un rezident │
│ │la un nerezident │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Export în afara UE de energie │Tranzacţii cu energie electricã ce este transportatã în afara │
│electricã │teritoriului statistic al UE şi face obiectul procedurilor │
│ │vamale de export definitiv │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Import naţional de energie electricã │Tranzacţii transfrontaliere cu energie electricã în care │
│ │proprietatea asupra acesteia se transferã de la un nerezident │
│ │la un rezident │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de stabilire a bonusului │Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru │
│ │energia electricã şi termicã produsã şi livratã din centrale │
│ │de cogenerare ce beneficiazã de schema de sprijin, respectiv a│
│ │bonusului pentru cogenerarea de înaltã eficienţã, aprobatã │
│ │prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglemen- │
│ │tare în Domeniul Energiei nr. 3/2010, cu modificãrile │
│ │ulterioare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de stabilire a │Metodologia de determinare şi monitorizare a contribuţiei │
│contribuţiei │pentru cogenerarea de înaltã eficienţã, aprobatã prin Ordinul │
│ │preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei nr. 10/2011 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de monitorizare a pieţei │Metodologia de monitorizare a pieţei angro de energie │
│angro │electricã pentru aprecierea nivelului de concurenţã pe piaţã │
│ │şi prevenirea abuzului de poziţie dominantã, aprobatã prin │
│ │Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în│
│ │Domeniul Energiei nr. 35/2006, cu modificãrile ulterioare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de monitorizare a pieţei │Metodologia de monitorizare a pieţei cu amãnuntul de energie │
│cu amãnuntul │electricã, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii │
│ │Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008, │
│ │cu modificãrile ulterioare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de supracompensare │Metodologia de determinare a costurilor şi veniturilor pentru │
│ │activitatea de producere a energiei electrice şi a energiei │
│ │termice în cogenerare, respectiv a supracompensãrii activi- │
│ │tãţii de producere a energiei electrice şi termice în │
│ │cogenerare, prevãzutã la art. 6 lit. g) din Hotãrârea │
│ │Guvernului nr. 1.215/2009 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de garanţii de origine │Metodologia de calcul pentru stabilirea cantitãţilor de │
│ │energie electricã produse în cogenerare de eficienţã înaltã în│
│ │vederea certificãrii prin garanţii de origine, aprobatã prin │
│ │Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în│
│ │Domeniul Energiei nr. 87/2009 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metodologia de raportare a │Metodologie privind raportarea informaţiilor referitoare la │
│informaţiilor despre consumatori │consumatorii de energie electricã, aprobatã prin Ordinul │
│ │preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei │
│ │privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii │
│ │industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind │
│ │raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii de │
│ │energie electricã │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Preţ de referinţã pentru energia │Preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare │
│electricã │de înaltã eficienţã, prin contracte reglementate, aprobat de │
│ │ANRE în baza art. 21 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. │
│ │1.215/2009 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Preţ reglementat pentru energia │Preţul energiei electrice aprobat prin decizie a preşedintelui│
│electricã │ANRE, determinat în conformitate cu Metodologia de stabilire │
│ │a bonusului │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producãtor care beneficiazã de │Producãtor de energie electricã în centrale de cogenerare: │
│schema de sprijin │- care este inclus în Lista capacitãţilor cu acreditare │
│ │finalã, conform procedurii de avizare; │
│ │- a cãrui producţie de energie electricã este calificatã de │
│ │ANRE ca fiind de înaltã eficienţã, conform Regulamentului de │
│ │calificare; │
│ │- care a solicitat acordarea schemei de sprijin; şi │
│ │- care nu face parte din categoria producãtorilor cu unitãţi │
│ │de cogenerare de micã putere sau microcogenerare. │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producãtor cu unitãţi dispecerizabile│Producãtor de energie electricã ce deţine cel puţin o unitate │
│ │dispecerizabilã │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producãtor nedispecerizabil │Producãtor de energie electricã ce nu deţine nicio unitate │
│ │dispecerizabilã │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producãtor cu unitãţi de cogenerare │Producãtor care deţine doar unitãţi de cogenerare cu o │
│de micã putere │capacitate electricã instalatã mai micã de 1 MWe │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producãtor cu unitãţi de │Producãtor care deţine doar unitãţi de cogenerare cu o │
│microcogenerare │capacitate electricã instalatã mai micã de 50 kWe │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Procedura de avizare │Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare │
│ │ale centralelor de cogenerare, aprobatã prin Ordinul │
│ │preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei nr. 26/2010 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regulament de calificare │Regulamentul de calificare a producţiei de energie electricã │
│ │în cogenerare de înaltã eficienţã şi de verificare şi moni- │
│ │torizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de │
│ │energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de │
│ │înaltã eficienţã, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autori- │
│ │tãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. │
│ │23/2010 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regulament de administrare a │Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a │
│schemei de sprijin │contribuţiei pentru cogenerarea de înaltã eficienţã şi de │
│ │platã a bonusului pentru energia electricã produsã în │
│ │cogenerare de înaltã eficienţã, aprobat prin Ordinul │
│ │preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei nr. 9/2011 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sistem de promovare │Mecanism de promovare a cogenerãrii, constând într-o metodã │
│ │sau într-o combinaţie de metode prin care se creeazã avantaje │
│ │explicite ori potenţiale pentru comercializarea energiei │
│ │electrice produse în cogenerare, bazatã pe cererea de energie │
│ │termicã utilã: schemã bonus, preţ reglementat etc. │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Schemã de sprijin │Schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerãrii │
│ │bazate pe cererea de energie termicã utilã, stabilitã prin │
│ │Hotãrârea Guvernului nr. 219/2007, şi al cãrei cadru legal de │
│ │implementare este reglementat de Hotãrârea Guvernului nr. │
│ │1.215/2009 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tehnologii de cogenerare │Tehnologiile enumerate în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului │
│ │nr. 219/2007 │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. IV
    Obiectivele monitorizãrii schemei de sprijin

    ART. 7
    Prin desfãşurarea activitãţii de monitorizare a schemei de sprijin se urmãreşte realizarea urmãtoarelor obiective:
    a) evaluarea eficienţei schemei de sprijin în a realiza economii de combustibil faţã de producerea separatã a energiei electrice şi termice raportat la efortul financiar necesar, evaluarea progreselor înregistrate în privinţa creşterii cotei cogenerãrii de înaltã eficienţã, a pãstrãrii viabilitãţii economice a unitãţilor de cogenerare de înaltã eficienţã existente şi a apariţiei unora noi, precum şi evaluarea încadrãrii în bugetul schemei avut în vedere la autorizarea acesteia de cãtre CE;
    b) depistarea eventualelor deficienţe ale sistemului de promovare sau ale modului de aplicare a acestuia de cãtre operatorii implicaţi;
    c) realizarea rapoartelor periodice cãtre autoritãţi naţionale şi europene şi publicarea pe site-ul ANRE a informaţiilor relevante cu privire la rezultatele implementãrii sistemului de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de înaltã eficienţã, în particular a schemei de sprijin tip bonus, şi la dezvoltarea în România a cogenerãrii pe baza energiei termice utile.

    CAP. V
    Indicatori de evaluare a eficienţei schemei de sprijin

    ART. 8
    În scopul aprecierii eficienţei schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerãrii pe baza cererii de energie termicã utilã se urmãreşte evoluţia urmãtorilor indicatori şi corelarea dintre aceştia:
    1. N1: Numãrul de unitãţi/configuraţii de cogenerare care acceseazã schema de sprijin;
    2. N2: Numãrul de unitãţi/configuraţii de cogenerare;
    3. R1: Raportul dintre capacitatea electricã de înaltã eficienţã a configuraţiilor (\f2ΣCEEC) de producţie în cogenerare şi capacitatea electricã instalatã a configuraţiilor (CEIC) care acceseazã schema de sprijin - pe tehnologii de cogenerare;
    4. R2: Raportul dintre energia electricã de înaltã eficienţã (EEEC) şi energia electricã produsã în cogenerare (Ecog) - separat pe fiecare configuraţie, pe categorii de configuraţii (în funcţie de tipul tehnologiei, capacitatea electricã instalatã etc.) şi total. Energia electricã produsã în cogenerare de o unitate (Ecog, k) este cea determinatã în conformitate cu formula descrisã la art. 25 din Metodologia de garanţii de origine, utilizând coeficientul Ck actualizat conform art. 6 alin. (2) din aceeaşi metodologie, iar pentru o configuraţie este suma valorilor aferente unitãţilor componente;
    5. R3: Raportul dintre energia electricã produsã în cogenerare (Ecog) şi energia electricã totalã a configuraţiei (EETC) de cogenerare - separat pe fiecare configuraţie, pe categorii de configuraţii (în funcţie de tipul tehnologiei, capacitatea electricã instalatã etc.) şi total;
    6. R4: Raportul dintre energia electricã de înaltã eficienţã a configuraţiilor (\f2ΣEEEC) şi energia termicã a configuraţiilor de cogenerare (\f2ΣETC);
    7. E1: Eficienţa globalã obţinutã pe fiecare configuraţie de cogenerare şi pe total configuraţii, comparativ cu valoarea din anul anterior;
    8. D1: Durata echivalentã de utilizare a capacitãţii de producere separatã a unitãţilor de cogenerare, calculatã cu formula:
    DUcsep = (EETC-EEEC)/(CEIC-CEEC);
    9. E2: Economia de energie primarã (EEP) calculatã conform prevederilor Regulamentului de calificare faţã de producerea separatã cu tehnologii alternative, a cãror eficienţã are valorile de referinţã armonizate stabilite prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2007 privind aprobarea Valorilor de referinţã armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separatã de energie electricã, respectiv de energie termicã, şi pentru aprobarea factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;
    10. E3: Economia de energie primarã realizatã de funcţionarea unitãţilor de cogenerare faţã de producerea separatã a energiei electrice şi termice în centralele SEN; pentru producerea separatã a energiei electrice se utilizeazã datele de producţie ale unitãţilor de condensaţie din SEN, funcţionând pe baza aceluiaşi tip de combustibil fosil în perioada de analizã, iar pentru producerea separatã a energiei termice se utilizeazã datele de producţie aferente CAI-urilor/CAF-urilor din centralele SEN în perioada de analizã; aducerea la termeni comparabili, din punctul de vedere al combustibilului utilizat, a datelor necesare comparaţiei se face utilizând proporţionalitatea cu valorile de referinţã ale eficienţei pentru producerea separatã de energie termicã, stabilite prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2007;
    11. B1: Bugetul anual al schemei de sprijin (suma bonusurilor datorate producãtorilor pentru energia produsã în cogenerare de înaltã eficienţã);
    12. B2: Bugetul anual al schemei (efortul financiar) raportat la economia de energie primarã (preţul combustibilului economisit), în ambele variante de calcul al economiei de energie primarã (economiei de combustibil);
    13. R5: Raportul dintre energia electricã de înaltã eficienţã a configuraţiilor (\f2ΣEEEC) calificatã final şi energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã avutã în vedere la avizarea schemei de sprijin de cãtre CE, pe total SEN;
    14. R6: Raportul dintre bugetul anual final al schemei şi bugetul anual al schemei avut în vedere la determinarea bugetului total pentru întreaga duratã a schemei, prevãzut în Decizia CE de autorizare a acesteia;
    15. D2: Diferenţa dintre veniturile totale ale producãtorilor cu unitãţi de cogenerare şi costurile de producere a energiei electrice şi termice ale acestora; diferenţa menţionatã se determinã la nivel agregat, precum şi pentru fiecare categorie de producãtori în cogenerare, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat; aceasta nu reprezintã analiza de supracompensare, care se realizeazã individual, pe baza Metodologiei de supracompensare;
    16. S1: Sumele primite de fiecare producãtor ca ajutoare de stat de alte categorii decât schema de sprijin.

    CAP. VI
    Indicatori de evaluare a funcţionãrii schemei de sprijin

    ART. 9
    În scopul aprecierii modului de aplicare şi funcţionare a schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerãrii pe baza cererii de energie termicã utilã, se urmãreşte evoluţia urmãtorilor indicatori:
    1. R7: Raportul dintre energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã (calificatã final pentru anul t) şi energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã estimatã la stabilirea contribuţiei pentru anul t;
    2. E4: Energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã calificatã estimativ lunar;
    3. R8: Raportul dintre energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã calificatã final pentru anul t şi energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã în anul t conform calificãrii estimative lunare;
    4. C1: Costurile financiare (dobânzi) şi excepţionale (penalitãţi de întârziere) nete (costuri minus venituri) implicate de administrarea schemei de sprijin;
    5. E4: Energia electricã de import cu GO pentru cogenerare de eficienţã înaltã pentru care s-a returnat contravaloarea contribuţiei de cogenerare;
    6. D3: Diferenţa dintre sumele datorate ca bonus pentru cogenerare în anul t (inclusiv bonusuri neacordate minus bonusuri necuvenite) şi sumele rezultate din contribuţiile pentru cogenerare aferente anului t;
    7. C2: Cota reprezentatã de contribuţia pentru cogenerare în preţul mediu la consumatorul final, pe categorii de consumatori;
    8. R9: Raportul dintre energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã vândutã pe piaţa concurenţialã în anul t şi energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã calificatã pentru anul t.

    CAP. VII
    Informaţii necesare

    ART. 10
    Informaţiile necesare monitorizãrii schemei de sprijin pentru cogenerare sunt asigurate de cãtre operatorii implicaţi, dupã cum urmeazã:
    1. Informaţii transmise de cãtre administratorul schemei de sprijin, CN Transelectrica SA, cu privire la:
    a) energia electricã şi drepturile de încasare a contribuţiei pentru cogenerare de la furnizorii consumatorilor finali/cei care efectueazã autofurnizare, de la furnizorii exportatori şi de la producãtorii cu drept de furnizare/autofurnizare şi obligaţiile de returnare a contribuţiei cãtre furnizorii importatori, pentru energia electricã importatã pentru care existã GO pentru cogenerare de eficienţã înaltã, respectiv energia electricã şi obligaţiile de platã a bonusului cãtre producãtorii de energie electricã pentru energia electricã de înaltã eficienţã livratã în reţele - lunar;
    b) cantitãţi şi contravaloarea bonusului necuvenit şi ale celui neacordat, precum şi contravaloarea supracompensãrii stabilite de ANRE şi facturate, pentru fiecare producãtor - anual;
    c) costurile şi veniturile financiare şi excepţionale implicate de administrarea schemei de sprijin - lunar.
    2. Informaţii transmise de cãtre producãtorii deţinãtori de unitãţi de cogenerare ce beneficiazã de schema de sprijin, cu privire la:
    a) energia electricã totalã a fiecãrei configuraţii (EETC) de cogenerare - lunar;
    b) energia electricã produsã din fiecare centralã - lunar de la producãtorii cu unitãţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili şi total semestrial/anual;
    c) energia electricã produsã în cogenerare de fiecare centralã de cogenerare (Ecog) - semestrial/anual;
    d) energia electricã livratã din fiecare configuraţie de cogenerare - lunar;
    e) energia electricã livratã din fiecare centralã (Energie electricã netã) - lunar de la producãtorii cu unitãţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili şi total semestrial/anual;
    f) energia termicã a fiecãrei configuraţii (ETC) de cogenerare - lunar;
    g) energia termicã livratã la gardul centralei, din care în cogenerare - lunar de la producãtorii cu unitãţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili, respectiv cea livratã din CAI/CAF - semestrial/anual;
    h) cantitãţile vândute/livrate de energie termicã, distinct: la gardul centralei/la reţeaua de transport, la reţeaua de distribuţie etc. - semestrial/anual;
    i) consum total de combustibil al fiecãrei configuraţii de cogenerare (CTCC) - lunar;
    j) consumul total de combustibil la nivel de centralã şi distinct în surse de producere separatã a energiei termice/electrice, pe categorii (solid/lichid/gazos) - lunar de la producãtorii cu unitãţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili, respectiv pe tipuri (lignit/huilã/pãcurã/gazos din reţeaua de transport/gazos din reţeaua de distribuţie) - semestrial/anual;
    k) cantitãţile vândute şi veniturile realizate din vânzarea energiei electrice, pe contracte pe piaţa reglementatã, vânzarea la consumatori racordaţi direct (cu şi fãrã plata tarifelor de transport şi/sau distribuţie), decontarea internã pentru livrarea la locul de producere/alte locuri de consum, bonus - trimestrial, precum şi venituri pe celelalte segmente ale pieţei de energie electricã (contracte bilaterale, PZU, piaţa de echilibrare etc.), la nivel de centralã, cumulate semestrial/anual;
    l) veniturile realizate de producãtorii cu unitãţi de cogenerare, altele decât cele din vânzarea energiei electrice/termice, (de exemplu: furnizare servicii tehnologice de sistem, vânzare drepturi emisii CO(2) etc.) - semestrial/anual;
    m) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centralã, pe piaţa reglementatã şi pe cea concurenţialã - semestrial/anual;
    n) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel naţional sau local - semestrial/anual;
    o) costurile de producere a energiei electrice şi termice la nivel de centralã, pe categorii, precum şi cele aferente participãrii la piaţa de energie electricã - semestrial/anual;
    p) preţul mediu şi puterea calorificã ale fiecãrui tip de combustibil utilizat, pe centralã - semestrial/anual;
    q) ajutoare de investiţii primite - anual;
    r) valoarea neamortizatã a mijloacelor fixe - anual;
    s) valoarea activelor imobilizate - anual.
    3. Informaţii transmise de cãtre producãtorii de energie electricã în cogenerare cu unitãţi de micã putere şi microcogenerare, cu privire la:
    a) energia electricã produsã din fiecare centralã de cogenerare - anual;
    b) energia electricã produsã în cogenerare de fiecare centralã de cogenerare (Ecog) - anual;
    c) energia electricã livratã din fiecare centralã de cogenerare (energie electricã netã) - anual;
    d) energia electricã de înaltã eficienţã calificatã - anual;
    e) cantitãţile vândute de energie electricã, pe categorii: contracte pe piaţa concurenţialã/reglementatã, vânzare la consumatori racordaţi direct, decontare internã pentru livrarea la alte locuri de consum - cu şi fãrã plata serviciilor de transport/distribuţie etc. - anual;
    f) energia termicã livratã din surse de producere separatã - CAI/CAF - anual;
    g) cantitãţile vândute/livrate de energie termicã, distinct: la gardul centralei/la reţeaua de transport, la reţeaua de distribuţie etc. - anual;
    h) consumul total de combustibil la nivel de centralã, pe categorii (lignit/huilã/lichid/gazos din reţeaua de transport/gazos din reţeaua de distribuţie) - anual;
    i) venituri realizate pe piaţa de energie electricã, reglementat şi concurenţial - anual;
    j) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centralã, reglementat şi concurenţial - anual;
    k) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel naţional sau local - anual;
    l) alte venituri - anual;
    m) costurile de producere a energiei electrice şi termice la nivel de centralã, pe categoriile: combustibil, alte variabile, fixe - anual;
    n) preţul mediu şi puterea calorificã ale fiecãrui tip de combustibil utilizat, pe centralã - anual;
    o) ajutoare de investiţii primite - anual;
    p) valoarea neamortizatã a mijloacelor fixe - anual;
    q) valoarea activelor imobilizate - anual.
    4. Informaţii transmise de cãtre producãtorii termo de energie electricã în unitãţi de producere separatã, cu privire la:
    a) energia electricã produsã - lunar;
    b) energia electricã livratã din centralã (energia electricã netã) - lunar;
    c) consumul de combustibil, pe categorii (solid/lichid/gazos) - lunar.
    5. Informaţii transmise de cãtre furnizorii consumatorilor finali şi de cãtre furnizorii exportatori/importatori, inclusiv producãtorii cu licenţã sau drept de furnizare, cu privire la:
    a) energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã achiziţionatã la preţ reglementat de la producãtorii în cogenerare care acceseazã schema bonus şi de la producãtorii deţinãtori de unitãţi de putere micã şi microcogenerare, precum şi preţurile medii corespunzãtoare - semestrial, în cazul furnizorilor impliciţi;
    b) cantitãţi şi preţuri pentru energia importatã şi exportatã - lunar;
    c) cantitãţi de energie electricã şi contravaloarea contribuţiei aferente pentru energia furnizatã consumatorilor, exportatã şi/sau importatã cu GO - trimestrial;
    d) cantitãţi şi venituri pe tipuri de tarife reglementate şi pe componentele acestora - lunar, în cazul furnizorilor impliciţi;
    e) consum şi preţ mediu pe fiecare categorie (tranşã de consum) la consumatorii finali necasnici alimentaţi concurenţial - lunar;
    f) consum, venituri din vânzarea energiei, valoarea accizei, a TVA, preţ mediu reţea şi preţ total, inclusiv taxe, la toate tipurile de consumatori (casnici şi asimilaţi, necasnici, alimentaţi în regim concurenţial şi/sau reglementat) - semestrial.
    6. Informaţii transmise de cãtre operatorii de distribuţie principali cu privire la energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã achiziţionatã la preţ reglementat de la producãtori în cogenerare - semestrial.
    7. Informaţii preluate de la compartimentele emitente din ANRE:
    a) lista producãtorilor de energie electricã şi termicã înregistraţi la ANRE conform Regulamentului de calificare (din care, a celor acreditaţi conform procedurii de avizare) - semestrial şi anual;
    b) lista producãtorilor de energie electricã şi termicã beneficiari ai schemei de sprijin - anual;
    c) capacitatea electricã de înaltã eficienţã a configuraţiilor de cogenerare - anual;
    d) capacitatea electricã instalatã a unitãţilor de cogenerare supuse calificãrii - anual;
    e) energia electricã de înaltã eficienţã a fiecãrei configuraţii (EEEC) de cogenerare, calificatã anual, respectiv estimatã lunar, conform Regulamentului de calificare;
    f) energia electricã ce beneficiazã de schema de sprijin (energie electricã livratã), determinatã conform Regulamentului de calificare [E(ss)] - lunar şi anual;
    g) nivelul bonusului rezultat conform Metodologiei de stabilire bonus, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, pentru fiecare producãtor/centralã de cogenerare - semestrial/anual;
    h) preţurile de referinţã şi reglementate zi/noapte pentru energia electricã şi preţurile de referinţã şi reglementate pentru energia termicã rezultate conform Metodologiei de stabilire a bonusului, aprobate de ANRE - semestrial/anual;
    i) cantitãţile reglementate lunare de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã ce pot fi vândute prin contracte reglementate - semestrial/anual;
    j) energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã în fiecare an şi pe fiecare tip de combustibil, avutã în vedere la avizarea schemei de sprijin de cãtre CE;
    k) energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã care poate beneficia de garanţii de origine - anual;
    l) bugetul anual al schemei de sprijin avut în vedere la avizarea schemei;
    m) energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã estimatã la stabilirea contribuţiei pentru perioada viitoare - semestrial/anual;
    n) valoarea tarifului de administrare a schemei, parte componentã a contribuţiei - semestrial/anual.
    ART. 11
    Datele care sunt raportate cãtre ANRE în baza altor reglementãri şi sunt comune cu cele necesare pentru monitorizarea schemei de sprijin sunt preluate în formatul în care acestea au fost transmise sau agregat, pe baza unor rapoarte de prelucrare a bazei de date ANRE.
    ART. 12
    Descrierea succintã a conţinutului machetelor de raportare şi frecvenţa de raportare a datelor necesare monitorizãrii sunt prezentate în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezenta metodologie: informaţii raportate de cãtre administratorul schemei de sprijin, producãtori, furnizori, distribuitori, inclusiv cele prevãzute deja în alte reglementãri.

    CAP. VIII
    Rezultatele monitorizãrii schemei de sprijin. Rapoarte

    ART. 13
    Rezultatele activitãţii de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerãrii pe baza energiei termice utile fac obiectul unor rapoarte trimestriale, care includ evaluãri cu privire la efectele aplicãrii schemei de sprijin asupra producţiei de energie electricã şi termicã în cogenerare şi asupra producãtorilor beneficiari, efectele asupra consumatorilor de energie electricã şi/sau termicã, precum şi aprecieri privind îndeplinirea obiectivului principal al introducerii schemei de sprijin, şi anume economia de combustibil faţã de producerea separatã, conducând la efecte benefice asupra mediului.
    ART. 14
    Evaluãrile cuprinse în raportul de monitorizare a schemei de sprijin pentru cogenerare se vor referi, dupã caz, la urmãtoarele aspecte:
    a) respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului prevãzute în Decizia CE de autorizare a schemei;
    b) capacitatea schemei de sprijin de a determina creşterea capacitãţii instalate şi a producţiei de energie (electricã şi termicã) în procese de cogenerare de înaltã eficienţã;
    c) gradul de extindere a utilizãrii tehnologiilor alternative de cogenerare faţã de cea predominantã în România, cu TA;
    d) mãsura în care schema de sprijin încurajeazã redimensionarea echipamentelor în concordanţã cu caracteristicile sarcinii termice, respectiv retehnologizarea/menţinerea echipamentelor la parametrii de eficienţã necesari accesului la schema de sprijin;
    e) capacitatea schemei de a determina utilizarea în centrale a regimurilor de funcţionare optime în relaţie cu cerinţele de încadrare în piaţa de energie electricã şi cu obiectivele avute în vedere la proiectarea centralelor de cogenerare din România;
    f) mãsura în care schema de sprijin asigurã echilibrul dintre costurile şi veniturile producãtorilor de energie electricã în cogenerare, la nivel agregat şi pe categorii, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat - concluzii rezultate din analiza realizatã pe o duratã alunecãtoare de 4 ani;
    g) ponderea contribuţiei de cogenerare în structura tarifelor la consumatorii finali, reflectând efortul financiar fãcut de consumatori pentru susţinerea cogenerãrii de înaltã eficienţã;
    h) variaţiile preţului la consumatorul final datorate variaţiei contribuţiei ca urmare a modificãrilor faţã de prognozã;
    i) efectul aplicãrii schemei de sprijin asupra pieţei de energie electricã;
    j) capacitatea schemei de sprijin de a contribui la dezvoltarea pieţei concurenţiale de energie electricã;
    k) efectul schemei de sprijin asupra pieţei de energie termicã;
    l) economia de combustibil realizatã ţinând seamã de consumurile specifice medii de combustibil realizate în România la producerea separatã a energiei electrice, comparativ cu economia de combustibil calculatã conform legislaţiei europene/naţionale şi Regulamentului de calificare;
    m) eficienţa schemei ca rezultat al comparaţiei preţului echivalent al combustibilului economisit cu preţurile medii ale combustibililor pe piaţã;
    n) mãsura în care evaluãrile iniţiale privind producţiile şi bugetul schemei corespund valorilor realizate, evidenţierea factorilor ce contribuie la modificãri;
    o) interferenţe între sistemul de GO şi schema de sprijin pentru energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã pe baza energiei termice utile; efectul returnãrii contravalorii contribuţiei aferente importului energiei electrice cu GO de cogenerare asupra pieţei de energie electricã;
    p) propuneri referitoare la îmbunãtãţirea cadrului de reglementare secundar sau a legislaţiei primare, rezultate din analizele efectuate.

    CAP. IX
    Asigurarea transparenţei

    ART. 15
    ANRE publicã rapoarte trimestriale pe site-ul ANRE, cuprinzând sinteze cu privire la rezultatele monitorizãrii schemei de sprijin pentru cogenerare, incluzând în principal urmãtoarele date:
    a) contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare plãtitã de cãtre consumatori, din care contravaloarea tarifului de administrare;
    b) cantitatea de energie electricã facturatã consumatorilor finali şi exportatã la care s-a aplicat contribuţia;
    c) cantitatea de energie electricã de înaltã eficienţã care a beneficiat de schemã de sprijin, estimatã lunar şi final anual, precum şi sumele corespunzãtoare ale contravalorii bonusului;
    d) cantitatea de energie electricã importatã cu garanţii de origine pentru producţia de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã, pentru care s-a solicitat returnarea contribuţiei;
    e) economia de combustibil realizatã în procesele de cogenerare de înaltã eficienţã, estimatã/calculatã în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare;
    f) preţurile medii de vânzare a energiei electrice (componenta de energie) şi termice de cãtre producãtorii beneficiari ai schemei de sprijin, la nivel agregat;
    g) cantitatea de energie electricã produsã în cogenerare.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    Raportarea datelor necesare monitorizãrii schemei de sprijin de cãtre participanţii la piaţã se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu cele ale procedurilor specifice de raportare prevãzute în alte reglementãri emise de ANRE, precum şi cu respectarea termenelor şi a metodelor specificate de ANRE în corespondenţa cu operatorii economici implicaţi.

                                     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016