Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 8 decembrie 2021  de instruire iniţială în domeniul radiopatologiei şi al radioprotecţiei, al expunerii profesionale la radiaţii ionizante şi al răspunsului medical în situaţii de urgenţă radiologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 8 decembrie 2021 de instruire iniţială în domeniul radiopatologiei şi al radioprotecţiei, al expunerii profesionale la radiaţii ionizante şi al răspunsului medical în situaţii de urgenţă radiologică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1180 din 14 decembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.646 din 8 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1180 din 14 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Aspecte generale
    ART. 1
    Supravegherea medicală este responsabilitatea medicului de medicina muncii abilitat. Cursul de instruire se adresează medicilor specialişti sau primari de medicina muncii care asigură supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante şi care îndeplinesc condiţia de vechime de 5 ani în specialitate, incluzând perioada de pregătire în rezidenţiat.

    ART. 2
    Scopul prezentei metodologii este organizarea cursurilor de instruire iniţială a medicilor de medicina muncii în vederea supravegherii medicale specifice şi corecte a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante.

    ART. 3
    Obiectivele specifice ale prezentei metodologii sunt:
    a) organizarea perioadei de înscriere a solicitanţilor, depunerea dosarelor de înscriere şi validarea acestora;
    b) organizarea sesiunii de instruire;
    c) susţinerea examinării postinstruire;
    d) eliberarea certificatelor de instruire.


    CAP. II
    Organizarea perioadei de înscriere a solicitanţilor, depunerea dosarelor de înscriere şi validarea acestora
    ART. 4
    Programul de instruire se desfăşoară anual, nu mai târziu de luna noiembrie a fiecărui an.

    ART. 5
    Organizarea programelor de instruire se va anunţa cu minimum 6 săptămâni înainte de data începerii prin afişarea pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, denumite în continuare INSP/CNMRMC, a calendarului de instruire, care cuprinde:
    a) perioada de înscriere;
    b) perioada de examinare a dosarelor depuse;
    c) afişarea listelor persoanelor acceptate la curs şi ale celor respinse;
    d) perioada de desfăşurare a cursului;
    e) data susţinerii examenului;
    f) data eliberării certificatelor de participare.


    ART. 6
    Perioada de înscriere a solicitanţilor se finalizează cu 30 de zile lucrătoare înaintea începerii sesiunii de instruire. Acceptarea solicitanţilor se va anunţa pe site-ul INSP/CNMRMC.

    ART. 7
    Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
    a) cerere de participare la cursul de instruire conform anexei nr. 1;
    b) curriculum vitae semnat şi datat;
    c) diploma de medic specialist sau primar în specialitatea medicina muncii, în copie certificată pentru conformitate;
    d) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România vizat la zi sau aviz anual eliberat de Colegiul Medicilor din România privind exercitarea profesiei de medic, în termen, în copie certificată pentru conformitate;
    e) declaraţie cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 2;
    f) chitanţa aferentă plăţii de participare la instruire, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizate (18 ore instruire = 770 lei). Pe ordinul de plată/mandatul poştal se menţionează numele unităţii angajatoare, numele persoanei care participă la instruire şi se specifică „taxă curs iniţial abilitare“.


    ART. 8
    Dosarele se depun la secretariatul INSP Bucureşti.

    ART. 9
    În termen de 3 zile de la expirarea perioadei de înscriere, specialiştii din cadrul INSP/CNMRMC, membri ai comisiei de abilitare, constituită conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante, verifică şi validează conţinutul dosarelor. Lista persoanelor acceptate la curs şi a celor respinse se afişează pe site-ul INSP/CNMRMC şi se comunică pe adresele de e-mail ale solicitanţilor.

    CAP. III
    Organizarea sesiunii de instruire
    ART. 10
    Sesiunea de instruire se organizează la sediul INSP Bucureşti sau on-line, după caz, pe o perioadă de 3 zile lucrătoare, după un program de 6 ore de curs/zi.

    ART. 11
    Suportul de curs este elaborat de specialiştii în domeniu din cadrul INSP.

    ART. 12
    Cuprinsul cursului de instruire este următorul:
    a) Introducere - prezentarea programului, a lectorilor şi testarea iniţială - 1 oră;
    b) Noţiuni de fizica - 1 oră:
    1. Fizica radiaţiilor
    2. Interacţia radiaţiilor ionizante cu materia
    3. Dozimetria fizică
    4. Reconstrucţia dozei;

    c) Principiile de radioprotecţie. Justificare, optimizare, constrângere de doză. Timp, distanţă, adăpostire - 1 oră;
    d) Noţiuni de radiobiologie - 2 ore:
    1. Efectele biologice în expunerea la radiaţii ionizante
    2. Citogenetică
    3. Biodozimetrie;

    e) Radiopatologie - 3 ore:
    1. Efectele deterministice
    2. Efectele stocastice
    3. Efectele locale în supraexpunerea la radiaţii ionizante;

    f) Psihologie - 1 oră:
    1. Rolul examenului psihologic în cadrul examinărilor profilactice de medicina muncii
    2. Teama locului de muncă;

    g) Monitorizare - 1 oră:
    1. Monitorizarea individuală
    2. Monitorizarea mediului de muncă;

    h) Expunerea profesională la radiaţii ionizante - 2 ore:
    1. Tipuri de expunere - generalităţi
    2. Categorii de expunere profesională - descriere, tip de expunere;

    i) Supravegherea stării de sănătate a expuşilor profesional la radiaţii ionizante - 2 ore;
    j) Comunicarea riscului - 1 oră;
    k) Urgenţa radiologică - generalităţi, răspunsul specific în situaţii de urgenţă radiologică - 1 oră;
    l) Legislaţie - 1 oră;
    m) Testare - 1 oră.


    CAP. IV
    Susţinerea examinării postinstruire
    ART. 13
    Testarea finală a participanţilor se va desfăşura în ultima zi a cursului şi va consta într-un test-grilă cu 20 de întrebări, dintre care 10 cu un singur răspuns corect şi 10 cu două răspunsuri corecte din trei. Fiecare întrebare va fi notată cu 0,5 puncte.

    ART. 14
    Pentru a primi certificatul de absolvire, participanţii admişi la curs trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări.

    ART. 15
    Corectarea testelor se face de către membrii comisiei de abilitare, imediat după expirarea perioadei de testare, şi se comunică rezultatul fiecărui participant.

    CAP. V
    Eliberarea certificatelor de absolvire
    ART. 16
    Modelul certificatului de absolvire este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 17
    În cazul persoanelor care au absolvit cursul, eliberarea certificatelor de absolvire se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor.

    CAP. VI
    Prevederi finale
    ART. 18
    La sfârşitul programului de instruire iniţială în domeniul radiopatologiei şi al radioprotecţiei, al expunerii profesionale la radiaţii ionizante şi al răspunsului medical în situaţii de urgenţă radiologică, cursanţii trebuie să fie capabili:
    a) să organizeze examinările medicale preventive de medicina muncii conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii;
    b) să aplice corect principiile de radioprotecţie în scopul evitării efectelor negative ale radiaţiilor ionizante asupra sănătăţii;
    c) să aibă capacitatea de a organiza un serviciu medical implicat atât în condiţii normale, cât şi într-o situaţie de supraexpunere/urgenţă radiologică;
    d) să recunoască tipurile de expunere la radiaţii ionizante şi posibilele efecte pentru sănătate;
    e) să efectueze ancheta medicală în cazul unei situaţii de supraexpunere;
    f) să cunoască sistemul informaţional şi de cooperare în situaţii normale şi în caz de urgenţă radiologică sau accident nuclear.


    ART. 19
    Se acceptă participarea la prima sesiune de abilitare a medicilor specialişti de medicina muncii care au respectat prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, în vigoare la momentul depunerii dosarelor complete la secretariatul comisiei de abilitare din cadrul INSP.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE
    Subsemnatul/Subsemnata, .................................., medic specialist/primar de medicina muncii, angajat/ă la ...................., domiciliat/ă în ................................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la cursul de instruire iniţială care se adresează medicilor specialişti sau primari de medicina muncii care vor asigura supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante.
    Anexez următoarele documente:
    a) curriculum vitae semnat şi datat;
    b) copie după diploma de medic specialist sau primar în specialitatea medicina muncii, semnată conform cu originalul;
    c) copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, vizat la zi, sau avizul anual eliberat de Colegiul Medicilor din România, privind exercitarea profesiei de medic, în termen, semnat conform cu originalul;
    d) nota de informare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la metodologie;
    e) chitanţa aferentă plătii de participare la instruire, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.096/2021 (18 ore instruire = 770 lei). Pe ordinul de plată/mandatul poştal se menţionează numele firmei angajatoare, numele persoanei care participă la instruire şi se specifică „taxa curs iniţial abilitare“.

    Data: .............
    Semnătura ............................
    Domnului Director general al Institutului Naţional de Sănătate Publică

    ANEXA 2

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
    1. Operatorul: Institutul Naţional de Sănătate Publică, adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050463, România, telefon: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax: (401) 021 312 34 26, site: http://www.insp.gov.ro
    2. Responsabilitatea operatorului
    Operatorul de date este responsabil, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de obţinerea consimţământului de la persoana vizată. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declaraţia de consimţământ este într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Prelucrarea datelor obţinute în baza consimţământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate („reducerea la minimum a datelor“) prin consimţământul explicit dat de persoana vizată.

    3. Tipurile de date personale colectate la depunerea unui dosar

┌───────────┬─────────────┬────────────┐
│Date │Scop │Perioada de │
│colectate │ │valabilitate│
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Numele, │ │ │
│prenumele │Depunerea │ │
│ │dosarului │ │
├───────────┤pentru ......│ │
│Telefon │Afişare pe │ │
│ │site-ul │ │
├───────────┤Centrului │ │
│E-mail │Naţional de │ │
│ │Monitorizare │ │
├───────────┤a Riscurilor │ │
│Localitatea│din Mediul │ │
│ │Comunitar în │ │
├───────────┤...... │ │
│Judeţul │ │ │
│ │ │ │
└───────────┴─────────────┴────────────┘


    4. Drepturile persoanelor vizate sunt următoarele:
    a) dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulamentul UE 2016/679);
    b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulamentul UE 2016/679);
    c) dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori (dreptul la ştergerea datelor, art. 17 din Regulamentul UE 2016/679);
    d) dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor (dreptul la restricţionarea prelucrării, art. 18 din Regulamentul UE 2016/679);
    e) dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat şi utilizat în mod obişnuit şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul UE 2016/679);
    f) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziţie, art. 21 din Regulamentul UE 2016/679);
    g) dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului, art. 7 din Regulamentul UE 2016/679);
    h) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecţia datelor (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulamentul UE 2016/679).

    Am luat cunoştinţă.
    ..............................................................................
    (numele şi prenumele persoanei care a participat la instruire)
    Data ................
    Semnătura ...............

    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    la metodologie
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016