Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a centrelor de excelenta
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 7 octombrie 2011  de organizare si functionare a centrelor de excelenta    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a centrelor de excelenta

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Pentru asigurarea condiţiilor optime de pregãtire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, la nivelul fiecãrui judeţ/al municipiului Bucureşti funcţioneazã centrul judeţean de excelenţã/Centrul de Excelenţã al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare centrul de excelenţã.
    (2) Centrul de excelenţã este unitate de învãţãmânt, cu personalitate juridicã, înfiinţatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, la solicitarea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    ART. 2
    (1) În funcţie de resursele existente, centrul de excelenţã poate avea sediul într-un imobil cu destinaţie specialã în acest sens sau în cadrul unitãţilor de învãţãmânt care pot asigura condiţiile pentru o bunã desfãşurare a activitãţilor copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.
    (2) Nominalizarea unitãţilor de învãţãmânt în care se realizeazã pregãtirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face de cãtre inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    ART. 3
    Întreaga activitate referitoare la pregãtirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din fiecare centru de excelenţã este coordonatã de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Centrele judeţene de excelenţã aplicã normele metodologice şi politicile educaţionale elaborate de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã.
    ART. 4
    (1) Centrul de excelenţã colaboreazã în desfãşurarea activitãţii sale cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, cu unitãţi şi instituţii de învãţãmânt preuniversitar şi universitar.
    (2) Centrele de excelenţã pot încheia parteneriate între ele sau cu instituţii de învãţãmânt superior, prin care sã realizeze schimburi de experienţã.
    (3) Centrul de excelenţã poate realiza proiecte în domeniul identificãrii, pregãtirii, stimulãrii şi valorificãrii potenţialului şi creativitãţii copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

    CAP. II
    Obiective

    ART. 5
    Centrul de excelenţã elaboreazã şi aplicã strategii şi politici pentru selecţia, pregãtirea, susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi pentru selecţia şi motivarea cadrelor didactice pentru desfãşurarea activitãţilor de înaltã performanţã.

    CAP. III
    Competenţe şi atribuţii

    ART. 6
    Centrul de excelenţã are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:
    1. În scopul asigurãrii accesului la educaţie diferenţiatã al copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte:
    a) elaboreazã strategii de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţã pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice;
    b) iniţiazã acţiuni de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.
    2. În scopul asigurãrii pregãtirii diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte:
    a) elaboreazã programe de educaţie diferenţiatã, în colaborare cu specialişti din învãţãmântul universitar şi preuniversitar, pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, şi le propune spre avizare Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã;
    b) asigurã anual constituirea şi funcţionarea grupelor de excelenţã;
    c) asigurã încadrarea cu personal didactic pentru grupele de excelenţã;
    d) asigurã organizarea şi funcţionarea bibliotecii proprii;
    e) elaboreazã programe şi proiecte în vederea asigurãrii resurselor materiale, curriculare, informaţionale şi financiare necesare desfãşurãrii activitãţii şi asigurã implementarea acestora;
    f) elaboreazã şi asigurã implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţarã şi din strãinãtate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea localã, în scopul îmbunãtãţirii condiţiilor şi resurselor necesare educãrii diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
    g) dezvoltã programe proprii de cercetare didacticã şi organizeazã conferinţe care au ca temã activitãţile specifice centrului de excelenţã;
    h) organizeazã anual tabere naţionale de pregãtire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline.

    CAP. IV
    Structura organizatoricã

    ART. 7
    Organigrama centrului de excelenţã cuprinde:
    - directorul centrului de excelenţã;
    - profesorii care lucreazã pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice;
    - cadre didactice auxiliare (laboranţi), dupã caz;
    - un psiholog;
    - un administrator financiar (contabil);
    - un informatician/administrator de reţea;
    - un secretar.
    ART. 8
    (1) Centrul de excelenţã este condus de un director, numit pe bazã de concurs, prin decizie a inspectorului şcolar general.
    (2) Directorul centrului de excelenţã are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:
    a) avizeazã strategiile de identificare şi de selecţionare a tinerilor capabili de performanţã, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    b) elaboreazã planuri manageriale anuale şi semestriale, pe care le propune spre avizare inspectoratului şcolar judeţean/municipiului Bucureşti;
    c) stabileşte atribuţiile şi vizeazã fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legislaţiei în vigoare;
    d) stabileşte încadrarea profesorilor la grupele de excelenţã în urma selecţiei copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
    e) elaboreazã şi aplicã strategii de evaluare a activitãţii desfãşurate în centrul de excelenţã;
    f) controleazã calitatea procesului de pregãtire din centru;
    g) întocmeşte fişele de evaluare a angajaţilor;
    h) identificã nevoile de formare continuã a profesorilor implicaţi în activitatea de pregãtire;
    i) monitorizeazã activitatea de formare continuã a profesorilor implicaţi în selecţia copiilor şi pregãtirea tinerilor capabili de performanţã înaltã;
    j) aprobã regulamentul intern al centrului;
    k) realizeazã un raport de analizã anual, pe care îl transmite Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã;
    l) rãspunde de utilizarea şi modernizarea bazei materiale a centrului de excelentã;
    m) aprobã concediile personalului din subordine;
    n) aplicã sancţiuni pentru abaterile disciplinare ale personalului din subordine;
    o) poate interzice dreptul de participare la activitatea de pregãtire a acelor tineri ce sãvârşesc abateri disciplinare grave;
    p) avizeazã programele de activitate lunarã, propuse de profesori.
    ART. 9
    Profesorii au urmãtoarele atribuţii:
    a) contribuie la identificarea şi selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţã;
    b) asigurã pregãtirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţã din grupele pe care le coordoneazã;
    c) aplicã programele de pregãtire avizate de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã;
    d) proiecteazã şi aplicã un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelenţã;
    e) completeazã fişele de prezenţã a copiilor şi tinerilor capabili de performanţã, la fiecare activitate de pregãtire;
    f) realizeazã evaluarea periodicã a copiilor şi tinerilor capabili de performanţã din grupa de excelenţã şi a progresului înregistrat de aceştia;
    g) întocmeşte o fişã de progres pentru fiecare elev care face parte din grupa de excelenţã, în colaborare cu psihologul.
    ART. 10
    Psihologul are urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte câte o fişã de observaţie pentru fiecare copil şi tânãr capabil de performanţe înalte care este înscris la cursurile centrului de excelenţã;
    b) colaboreazã cu profesorii pentru a stabili modalitãţile optime de lucru cu fiecare copil şi tânãr capabil de performanţe înalte, în funcţie de capacitãţile acestuia, aptitudini şi atitudini, pentru a performa un stil de învãţare care sã conducã la achiziţii superioare în plan cognitiv şi atitudinal.

    CAP. V
    Activitãţi desfãşurate

    ART. 11
    (1) Pregãtirea tinerilor capabili de performanţã se face în grupe de excelenţã, pe ani de studiu şi pe discipline, numãrul de elevi din fiecare grupã fiind de minimum 8 şi maximum 15.
    (2) Pentru pregãtirea loturilor judeţene pe discipline/domenii interdisciplinare/pluridisciplinare/transdisciplinare/arii curriculare se pot organiza grupe de pregãtire cu un numãr mai mic de copii/tineri decât cel prevãzut la alin. (1).
    (3) În funcţie de specificul activitãţii, se pot organiza grupe de excelenţã constituite din elevi din ani diferiţi de studiu.
    ART. 12
    Grupele de excelenţã se organizeazã, anual, pentru:
    a) discipline la care se organizeazã olimpiade naţionale şi internaţionale;
    b) activitãţi care vizeazã dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare;
    c) activitãţi care vizeazã performanţe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a).
    ART. 13
    Activitatea de pregãtire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se poate desfãşura şi în mai multe unitãţi de învãţãmânt în care s-au obţinut rezultate deosebite şi care au dotarea adecvatã, condiţia fiind ca grupele sã fie constituite din minimum 8 elevi. Într-o unitate şcolarã se pot desfãşura activitãţi la una sau mai multe discipline.
    ART. 14
    (1) Pregãtirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţã se desfãşoarã atât în timpul anului şcolar, fãrã a perturba programul normal al unitãţii de învãţãmânt, cât şi pe durata vacanţelor.
    (2) Fiecare grupã de excelenţã are 6-10 ore de pregãtire pe sãptãmânã, ce vor fi împãrţite, unde este cazul, între teorie şi practicã.
    ART. 15
    Centrul de excelenţã face publice programele de pregãtire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

    CAP. VI
    Resurse umane, materiale, financiare

    ART. 16
    (1) Selecţia profesorilor se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae, documente justificative şi o recomandare din partea inspectorului şcolar de specialitate. Sunt selectaţi profesorii care manifestã interes constant faţã de pregãtirea de performanţã a elevilor, cu prioritate cei ai cãror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri.
    (2) Selecţia profesorilor se face de cãtre o comisie, numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, formatã din inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar de specialitate şi directorul centrului de excelenţã, pe baza portofoliului şi a unui interviu.
    (3) Profesorilor selectaţi pentru a desfãşura activitatea cu normã întreagã la centrul de excelenţã li se suspendã contractul individual de muncã la unitatea unde sunt titulari şi li se rezervã catedra pe întreaga perioadã în care îşi desfãşoarã activitatea la centrul de excelenţã.
    ART. 17
    Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face ţinând cont de urmãtoarele procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnãri fãcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţã, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activitãţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc sã participe la pregãtire, interviuri.
    ART. 18
    Evaluarea potenţialului copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se realizeazã de cãtre o comisie numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, alcãtuitã din 5 membri, specialişti în domeniu:
    - 2 psihologi;
    - 2 profesori de specialitate;
    - inspectorul şcolar de specialitate/profesor metodist.
    ART. 19
    (1) Întreaga activitate referitoare la pregãtirea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi procurarea bazei materiale sunt finanţate potrivit legislaţiei în vigoare privind învãţãmântul preuniversitar de stat.
    (2) Centrul de excelenţã poate fi finanţat şi din sponsorizãri şi donaţii, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 20
    (1) Directorul centrului de excelenţã, precum şi ceilalţi angajaţi cu normã de bazã la centrul de excelenţã sunt încadraţi cu normã întreagã şi remuneraţi la nivelul funcţiilor similare din unitãţile de învãţãmânt liceal.
    (2) Profesorii care nu sunt angajaţi cu normã întreagã sunt remuneraţi în sistem de plata cu ora, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 21
    Numãrul de posturi corespunzãtor activitãţii de pregãtire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte desfãşurate în centrul de excelenţã se stabileşte anual şi se aprobã de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în funcţie de numãrul de grupe de excelenţã constituite la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

    CAP. VII
    Recompense pentru elevi şi profesori

    ART. 22
    (1) Centrul de excelenţã stabileşte şi actualizeazã permanent recompensele pentru rezultatele obţinute.
    (2) Pentru rezultatele obţinute, elevii şi profesorii sunt recompensaţi prin:
    - tabere gratuite de studiu şi odihnã;
    - excursii gratuite de studiu în ţarã şi în strãinãtate;
    - premii în bani/obiecte;
    - distincţii/medalii.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Prezenta metodologie se aplicã începând cu anul şcolar 2012-2013.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016