Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 5 noiembrie 2012 de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 5 noiembrie 2012  de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 5 noiembrie 2012 de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 noiembrie 2012

    ART. 1
    Centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, denumite în continuare obiective, pot primi finanţare în vederea acoperirii, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări, denumite în continuare lucrări de investiţii.
    ART. 2
    Obiectivele propuse spre finanţare pot fi publice sau private şi asigură servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 43 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
    ART. 3
    (1) Solicitanţii finanţării, denumiţi în continuare beneficiari, pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) pot depune proiecte şi în parteneriat public-public sau public-privat, iar solicitantul este stabilit de părţi.
    (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se realizează pe bază de proiecte, exclusiv în condiţiile şi pentru destinaţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.
    ART. 4
    Principiile conform cărora se realizează alocarea sumelor pentru finanţarea lucrărilor de investiţii sunt următoarele:
    a) legalitatea, respectiv asigurarea condiţiilor pentru respectarea cu stricteţe a tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în materie;
    b) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice persoană juridică ce realizează servicii sociale în centre de zi şi rezidenţiale să aibă dreptul de a beneficia de finanţare dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute în prezenta metodologie;
    c) eficacitatea utilizării sumelor, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru alocarea sumelor;
    d) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea prezentei metodologii;
    e) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor, astfel încât accesul să fie egal;
    f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii alocării sumelor pentru lucrări de investiţii finalizate la data încheierii contractului de finanţare;
    g) cofinanţarea, în sensul că beneficiarii au obligaţia asigurării cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor de funcţionare ulterioară a obiectivelor.
    ART. 5
    Procedura de evaluare a solicitărilor şi de selecţionare a beneficiarilor se realizează în 3 etape, după cum urmează:
    a) etapa I - Evaluare şi selecţionare iniţială. Se realizează la nivelul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, şi constă în verificarea documentaţiei depuse şi a încadrării sumelor solicitate în limitele prevăzute de prezenta metodologie;
    b) etapa a II-a - Evaluare de teren. Se realizează la nivelul agenţiilor teritoriale şi constă în efectuarea investigaţiei de teren prin verificarea la faţa locului a celor declarate de solicitant, conform documentaţiei depuse;
    c) etapa a III-a - Evaluare şi selecţionare suplimentară. Se realizează la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi constă în departajarea solicitărilor atunci când, după etapele prevăzute la lit. a) şi b), solicitările selectate depăşesc bugetul alocat.
    ART. 6
    Documentaţia de solicitare a finanţării se înaintează în pachet închis de către solicitanţi şi se înregistrează la agenţiile teritoriale în perioada specificată pe site-ul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiilor teritoriale, în două exemplare.
    ART. 7
    (1) Pentru lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, documentaţia de solicitare a finanţării va conţine următoarele:
    a) solicitarea de finanţare, care să cuprindă obligatoriu numele beneficiarului, valoarea finanţării solicitate, defalcată pe ani bugetari şi de derulare a proiectului, şi categoria de lucrări propusă spre finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) notă de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea finanţării;
    c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;
    d) dovada privind situaţia juridică a spaţiului sau a terenului obiectivului în care se propune efectuarea lucrărilor de investiţii;
    e) documentaţia tehnică elaborată conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
    f) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind aprobarea documentaţiei tehnice, asigurarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile şi a punerii în funcţiune a obiectivului;
    g) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
    h) strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung şi planul de acţiune conform art. 112 din Legea nr. 292/2011.
    (2) Pentru dotări, documentaţia de solicitare a finanţării va conţine următoarele:
    a) solicitarea de finanţare care să cuprindă obligatoriu numele beneficiarului, valoarea finanţării solicitate defalcată pe ani bugetari şi de derulare a proiectului şi categoria de lucrări propusă spre finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) notă de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea finanţării;
    c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;
    d) dovada privind situaţia juridică a spaţiului sau a terenului obiectivului în care se propune efectuarea lucrărilor de investiţii;
    e) lista dotărilor necesare realizării serviciilor sociale;
    f) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
    g) alte documente considerate necesare de către evaluatori.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) lit. a)-c) şi e) vor fi prezentate în original, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) şi alin. (2) lit. d) şi f) vor fi prezentate în copie.
    (4) Agenţiile teritoriale sau, după caz, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pot solicita şi alte acte relevante, în copie sau original, necesare în procesul de evaluare şi selecţionare.
    ART. 8
    (1) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a solicitărilor de finanţare, agenţia teritorială evaluează documentaţia depusă, selecţionează beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de selecţie şi efectuează pentru aceştia investigaţia de teren.
    (2) Pentru evaluarea documentaţiei, selecţionarea beneficiarilor şi efectuarea investigaţiei de teren, directorul executiv al agenţiei teritoriale desemnează, prin decizie, două persoane din cadrul instituţiei.
    ART. 9
    (1) Pentru evaluarea documentaţiei şi selecţionare, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    a) au cerere depusă în perioada anunţată;
    b) prezintă documentaţie completă şi corectă;
    c) obiectivul este destinat acordării serviciilor sociale conform art. 30 din Legea nr. 292/2011 şi care se înscriu în strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung;
    d) cheltuielile propuse pentru finanţare se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile definite de prezenta metodologie;
    e) suma solicitată nu depăşeşte limita prevăzută de prezenta metodologie.
    (2) Nu sunt eligibili solicitanţii care se află în următoarele situaţii:
    a) furnizează informaţii false cu privire la datele solicitate în vederea evaluării şi selectării;
    b) solicită reabilitarea unui spaţiu pentru care există înregistrată o cerere de revendicare sau care se află în litigiu;
    c) nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale;
    d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare;
    e) fac obiectul unei proceduri de reorganizare sau desfiinţare.
    ART. 10
    (1) Cheltuielile eligibile pentru finanţarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale sunt, în principal, cheltuieli pentru lucrări de construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi.
    (2) Cheltuielile pentru lucrările de investiţii noi şi intervenţie la construcţiile existente sunt cele estimate de proiectant în devizul general, elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008.
    (3) Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie necesare pentru realizarea proiectului;
    b) să fie prevăzute în bugetul proiectului sau în devizul general elaborat de proiectant;
    c) să se încadreze în costul standard asimilat pentru categoria de lucrări solicitate;
    d) să fie corespunzătoare perioadei de derulare a proiectului;
    e) să se realizeze în fapt şi să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului sau, după caz, a partenerilor acestuia;
    f) să fie identificabile şi verificabile şi să fie dovedite prin documente originale.
    (4) Sub rezerva condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), cheltuielile eligibile pentru finanţare sunt următoarele:
    a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, numai pentru construcţiile noi;
    b) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii;
    c) alte cheltuieli privind organizarea de şantier şi cheltuieli diverse şi neprevăzute;
    d) cheltuieli privind dotările, dacă acestea sunt destinate achiziţionării de echipamente specifice activităţii din centrul de zi sau rezidenţial în număr/cantităţi şi caracteristici tehnice corelate cu numărul de asistaţi şi pot fi paturi, mese, scaune, noptiere, dulapuri, maşină de spălat, aragaz, frigider, echipamente destinate terapiilor asigurate în centru.
    ART. 11
    (1) Sumele solicitate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea lucrărilor de investiţi şi/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei şi nu pot depăşi următoarele valori:
    a) 454 euro/mp în cazul construcţiilor noi şi extinderi, calculat la cursul BNR din ziua depunerii cererii;
    b) 60% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru amenajări, reparaţii, modernizări;
    c) 30% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru dotări.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se calculează prin raportarea la suprafaţa desfăşurată a obiectivului.
    ART. 12
    (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la art. 8 alin. (1), agenţiile teritoriale întocmesc un tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate, pe care îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, împreună cu un exemplar al documentaţiei depuse conform art. 6. Modelul tabelului este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) În termen de maximum două zile lucrătoare, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe baza tabelelor centralizatoare prevăzute la alin. (1), întocmeşte situaţia completă, la nivelul întregii ţări, a beneficiarilor selectaţi şi a sumelor solicitate, pe care o înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Modelul situaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 13
    (1) Pe baza situaţiei complete, prevăzută la art. 12 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia generală asistenţă socială analizează încadrarea sumelor solicitate în bugetul alocat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la transmiterea de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    (2) În situaţia în care sumele solicitate depăşesc bugetul alocat, la sfârşitul termenului prevăzut la alin. (1) documentaţia va fi analizată într-un termen de maximum 7 zile de la primirea documentaţiei din partea Direcţiei generale asistenţă socială de o comisie care se numeşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    (3) Scopul analizei prevăzute la alin. (2) este de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor şi de a stabili lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate.
    ART. 14
    Criteriile de evaluare şi de selecţie utilizate în analiza prevăzută la art. 13 alin. (2) şi (3) sunt următoarele:
    a) consistenţa tehnică - calitatea proiectului din punct de vedere tehnic;
    b) corespondenţa dintre problemele identificate, pe de o parte, şi obiectivele strategiei judeţene, respectiv locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung şi planul de acţiune conform art. 112 din Legea nr. 292/2011;
    c) cheltuielile propuse pentru finanţare se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile;
    d) eficacitatea proiectului, respectiv coerenţa conceperii planului general al proiectului, claritatea planului de acţiune, indicatori de rezultate şi eficienţă;
    e) resurse materiale şi umane adecvate realizării proiectului, care să corespundă standardelor de cost şi de calitate reglementate;
    f) implicarea partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. Se va verifica existenţa unor contracte de parteneriat pentru implementarea proiectului prin care să fie asumate responsabilităţi concrete de către furnizorii de servicii sociale parteneri;
    g) durabilitatea proiectului. Se va analiza posibilitatea asigurării continuităţii proiectului după încheierea finanţării de la bugetul de stat pe o perioadă mai mare de 10 ani;
    h) unicitatea proiectului, respectiv acesta să fie singurul proiect din unitatea administrativ-teritorială destinat respectivei categorii de beneficiari;
    i) alte avantaje ale proiectului, respectiv contribuţia la diversificarea serviciilor sociale propuse sau la creşterea numărului de beneficiari şi a adresabilităţii serviciilor sociale ori la reducerea costurilor de operare, a poluării mediului înconjurător etc.
    ART. 15
    (1) În cazul solicitării finanţării exclusiv pentru construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi, constituie prioritate la finanţare, dacă îndeplinesc criteriile de evaluare conform metodologiei, obiectivele care beneficiază de alte finanţări nerambursabile în completarea acestora sau, după caz, cele ale căror lucrări au fost demarate anterior solicitării de finanţare conform prevederilor prezentei metodologii, în vederea finalizării lucrărilor şi punerii acestora în funcţiune, ori obiectivele care sunt unice într-o unitate administrativ teritorială sau regiune.
    (2) În situaţia în care finanţarea se solicită exclusiv pentru dotări, constituie prioritate la finanţare solicitările care vizează dotarea unor obiective deja construite şi a căror punere în funcţiune depinde de acestea.
    ART. 16
    (1) În situaţia în care, în urma procesului de evaluare şi selecţie desfăşurat de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2) rezultă mai mulţi solicitanţi eligibili pentru care sumele acordate depăşesc bugetul alocat cu această destinaţie Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, comisia va solicita consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti ierarhizarea solicitărilor şi stabilirea priorităţilor în funcţie de strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, care va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) Stabilirea listei finale a obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate care vor face obiectul aprobării prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale vor fi realizate de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2) pe baza priorităţilor transmise de consiliul judeţean/consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti.
    ART. 17
    În situaţia în care, în urma procesului de evaluare şi selecţie desfăşurat potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 13 alin. (2), sumele solicitate se situează sub nivelul celor aprobate în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, se poate organiza o nouă evaluare la care pot participa şi solicitanţii care nu au fost selecţionaţi anterior, aceştia având prioritatesub rezerva întrunirii depline a condiţiilor de selecţionare prevăzute de prezenta metodologie.
    ART. 18
    Pe baza situaţiei complete prevăzute la art. 12 alin. (2) sau, după caz, a listei realizate de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2), lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate beneficiarilor se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    ART. 19
    (1) În termen de 15 zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 18 se încheie contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate contractantă, prin agenţia teritorială, şi beneficiar, în calitate de contractor.
    (2) Contractul cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi, iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Modelul contractului este prezentat în anexa nr. 4.
    (4) Contractul se încheie în două exemplare originale şi se semnează de directorul executiv al agenţiei teritoriale şi de persoana autorizată din partea contractorului. Un exemplar va fi păstrat de contractor, iar cel de-al doilea exemplar de agenţia teritorială.
    (5) Contractul se încheie în lei, la valoarea aprobată prin ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, conform art. 17.
    (6) O copie a contractului încheiat va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    ART. 20
    (1) Finanţarea proiectelor şi decontarea sumelor prevăzute în contractele de finanţare se acordă în tranşe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate şi prezentate de agenţiile teritoriale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) Virarea sumelor prevăzute în contract se realizează în limita finanţării aprobate şi a disponibilităţilor bugetare existente.
    ART. 21
    (1) Întocmirea documentaţiei de solicitare a finanţării se realizează de către beneficiar şi constă în următoarele documente:
    a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior;
    b) situaţii de lucrări întocmite de executant, verificate de dirigintele de şantier şi însuşite de beneficiar şi centralizatorul situaţiilor de lucrări, verificat, semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier, executant şi beneficiar, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);
    c) procese-verbale de recepţie parţială sau la terminarea lucrărilor, semnate de reprezentantul agenţiei teritoriale în calitate de membru sau invitat la recepţie, după caz, cu menţionarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate şi a perioadei de realizare a acestora, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);
    d) facturi fiscale în copie legalizată contrasemnată de beneficiar şi de agenţia teritorială, cu menţiunea "bun de plată pentru suma de......" însoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului agenţiei teritoriale;
    e) raport financiar privind plăţile efectuate.
    (2) La prima solicitare de plată, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), se anexează în copie contractul de lucrări legal încheiat, contractul de dirigenţie de şantier şi autorizaţia dirigintelui de şantier, precum şi autorizaţia de construcţie.
    (3) În cadrul proiectelor selectate pentru a primi finanţare, achiziţiile de lucrări pentru investiţii şi intervenţii, precum şi cele pentru dotări se realizează de către contractor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare.
    (4) Trimestrial, la solicitarea de plată se anexează şi raport tehnic privind stadiul de derulare a proiectului.
    ART. 22
    (1) Decontarea cheltuielilor se realizează în următoarele condiţii:
    a) documentele justificative sunt complete şi întocmite corect;
    b) solicitarea este transmisă de agenţia teritorială în urma verificării documentaţiilor de plată.
    (2) Decontarea se realizează în luna în curs pentru solicitările de decontare primite înainte de data de 15 a lunii. Pentru solicitările primite ulterior datei de 15 a lunii, decontarea se efectuează în luna următoare.
    (3) Sumele decontate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se evidenţiază separat în contabilitatea beneficiarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) În vederea deschiderii de credite bugetare pentru decontarea cheltuielilor solicitate de agenţiile teritoriale, Direcţia generală asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va proceda după cum urmează:
    a) verifică modul de întocmire a documentaţiilor care trebuie să corespundă prevederilor prezentei metodologii;
    b) verifică încadrarea sumei solicitate şi a celor decontate în cuantumul aprobat;
    c) întocmeşte nota de finanţare în vederea deschiderii de credite bugetare, pe care o supune aprobării ordonatorului principal de credite.
    ART. 23
    (1) Contractorul înaintează rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul derulării proiectului către agenţia teritorială şi, la cerere, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) Rapoartele tehnice şi financiare prevăzute la alin. (1) reprezintă:
    a) rapoarte de achiziţie având ca scop prezentarea procedurii de selectare a executantului de lucrări şi a furnizorului de dotări cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
    b) rapoarte tehnice trimestriale şi rapoarte financiare privind stadiul derulării proiectului;
    c) raport final, care trebuie transmis în 15 zile de la data încheierii proiectului.
    (3) Autoritatea contractantă poate solicita rapoartele tehnice şi financiare prevăzute la alin. (2) ori de câte ori este nevoie.
    (4) La terminarea lucrărilor de investiţii sau intervenţie se încheie un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, în condiţiile legii.
    (5) Până la data de 20 ianuarie a anului următor, agenţiile teritoriale întocmesc raportul privind derularea în anul anterior a contractelor de finanţare, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    ART. 24
    (1) Sarcina execuţiei bugetare şi a controlului modului de utilizare a sumelor şi a implementării proiectelor de către contractori revine agenţiei teritoriale.
    (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă desfăşurarea proiectului, prin structurile specializate, şi de a solicita orice alte informaţii şi documente în vederea clarificării situaţiei prezentate în dosarul de solicitare a finanţării.
    (3) Derularea activităţii prin contractele finanţate se supune controlului financiar al Curţii de Conturi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 25
    (1) Proiectele sunt considerate închise dacă s-au îndeplinit formalităţile de închidere a proiectului, care constau în încheierea, între agenţia teritorială şi contractor, a procesului-verbal de închidere.
    (2) Procesul-verbal cuprinde detalii privind realizarea obiectivelor proiectului, modul de utilizare a sumelor, modul de funcţionare a centrului în continuare, precum şi alte aspecte relevante, considerate necesare.
    (3) Cu 15 zile înaintea declarării închiderii proiectului şi a semnării procesului-verbal, agenţia teritorială va efectua verificarea finală a acestuia la faţa locului şi va întocmi raportul final.
    ART. 26
    În cazul solicitanţilor care au documentaţie deja depusă la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012, aceasta se va lua în considerare în cadrul procesului de evaluare şi de selecţionare dacă solicitantul o completează potrivit prezentei metodologii şi va depune cerere de solicitare în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) -(4) din ordin.
    ART. 27
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1
    la metodologie


                            SOLICITARE DE FINANŢARE
         din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a
                  unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii
                 capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale


--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul formularului de solicitare de finanţare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 756 din 9 noiembrie 2012 la paginile 8-9 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 2
    la metodologie

                                   - Model -

    Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........

     Tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate


┌───┬────────────┬────────┬────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┐
│Nr.│ Denumirea │ │Adresa obiectivului │Solici- │ │Categoria lucrărilor de inves- │Sume solicitate pe perioada│ Sume │
│crt│furnizorului│Denumi- │ │ tarea │ │tiţii şi sumele solicitate (lei)│derulării finanţării (lei) │asigurate│
│ │de servicii │ rea ├──────┬─────┬───────┼───┬────┤Suprafaţa├───────────┬───────────┬────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ de │
│ │ sociale │obiecti-│strada│ nr. │locali-│nr.│data│ desfă- │construcţii│amenajări, │ │Total,│Anul I│ Anul │ Anul │ solici- │
│ │ │ vului │ │ │ tatea │ │ │ şurată │ noi şi │reparaţii, │ dotări │ din │ de │II de │III de│ tant │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ (MP) │ extinderi │modernizări│ │care: │finan-│finan-│finan-│ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ţare │ ţare │ ţare │ │
├───┼────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴────────┴──────┴─────┴───────┴───┴────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘
                           Întocmit*) Director executiv,
                           ──────────
                        ............... ..........................
                        ............... (L.S.)


---------
    *) Se vor trece cele două persoane care au realizat evaluarea şi selecţionarea solicitărilor.


    ANEXA 3
    la metodologie

                                   - Model -


    Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială


     Tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate


┌───┬─────────┬─────────┬───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┐
│Nr.│ │Denumirea│ │Adresa obiectivului│Solici- │ │Categoria lucrărilor de inves-│Sume solicitate pe perioada│ │
│crt│ │ furni- │Denumi-│ │ tarea │ │ tiţii şi sumele solicitate │ derulării finanţării │ Sume │
│ │ │ zorului │ rea │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ asigu-│
│ │ │ de │obiec- │ │ │Suprafaţa│ │ │ rate │
│ │ Judeţul │servicii │tivului├──────┬────┬───────┼───┬────┤desfăşu- ├───────────┬───────────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ de │
│ │ │ sociale │ │strada│ nr.│locali-│nr.│data│ rată │construcţii│amenajări, │ │Total,│Anul I│ Anul │ Anul │solici-│
│ │ │ │ │ │ │ tatea │ │ │ (mp) │ noi şi │reparaţii, │dotări│ din │ de │II de │III de│ tant │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ extinderi │modernizări│ │care: │finan-│finan-│finan-│ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ţare │ ţare │ ţare │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│...│ .... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 42│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CGMB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 43│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 44│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 45│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 46│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 47│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼───────┼───┼────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 48│Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴───────┴───┴────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
                                                                                        Director general,
                                                                                      ....................
                                                                                              (L.S.)    ANEXA 4
    la metodologie

                                   - Model -

                             CONTRACT DE FINANŢARE
                               Nr. ... din ......

    Părţile contractului
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu sediul în ......, cod fiscal ......, cont ......., deschis la Trezoreria ......., reprezentată prin ...... având funcţia de director executiv, pe de o parte,
    şi
    .........*1), în calitate de beneficiar, cu sediul în ......, cod fiscal ......, cont ......, deschis la ......., reprezentat prin .......*2), de cealaltă parte, convin următoarele:
---------
    *1) Se trece numele întreg al autorităţii administraţiei publice locale, beneficiară a finanţării: Consiliul Local..., Consiliul judeţean...., Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau, după caz, al asociaţiei/fundaţiei pentru care s-a aprobat finanţarea.
    *2) Se trec numele, prenumele, funcţia/calitatea persoanei care reprezintă contractorul.

    ART. 1
    Obiectul şi valoarea contractului
    1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru decontarea contravalorii lucrărilor de ......*3), denumite în continuare lucrări de investiţii, conform contractului de execuţie legal încheiat de beneficiar pentru lucrările ce vor fi executate sau efectuate la*4) ......., denumit în continuare obiectiv.
---------
    *3) Se va menţiona categoria lucrărilor conform contractului de execuţie sau de lucrări ori de achiziţie (în cazul dotărilor) încheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    *4) Se trece denumirea centrului de zi sau rezidenţial conform anexei ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale prin care a fost aprobată finanţarea.

    1.2. Valoarea prevăzută de Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. .... este de ..... mii lei, iar valoarea contractului de finanţare este în sumă de ........ mii lei 5*).
--------
    *5) Se va trece valoarea conform contractului de execuţie sau de lucrări încheiat în urma procedurii de achiziţie, în cazul în care aceasta este mai mică decât cea prevăzută de ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. În situaţia în care valoarea este mai mare se va trece suma prevăzută în ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

    1.3. Valoarea contractului de finanţare se repartizează astfel:

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Anul I │ Anul II │ Anul III │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│... ( mii lei)│... ( mii lei)│... ( mii lei)│
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    1.4. Finanţarea lucrărilor se realizează conform contractului de execuţie sau de lucrări ori de achiziţie legal încheiat de beneficiar.
    1.5. În situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, precum şi în situaţia în care este necesară modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, beneficiarul poate semna act adiţional la prezentul contract de finanţare, cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrare în valoarea maximă aprobată. Pentru obţinerea acordului autorităţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ însoţit, după caz, de documente doveditoare în susţinerea solicitării încheierii actelor adiţionale.
    1.6. În situaţia în care, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul nu a înaintat contractul de execuţie şi nu face dovada demarării procedurilor legale în vederea încheierii acestuia, autoritatea finanţatoare poate decide rezilierea unilaterală a contractului de finanţare.
    ART. 2
    Modalităţi şi condiţii de plată
    2.1. Autoritatea finanţatoare asigură, prin agenţiile teritoriale, decontarea contravalorii lucrărilor efectuate, la solicitarea beneficiarului, conform contractului de execuţie de lucrări legal încheiat şi în baza documentelor justificative prezentate.
    2.2. Documentele justificative necesare reprezintă acte doveditoare privind execuţia şi recepţia lucrărilor în perioada anterioară datei de depunere a solicitării de plată şi sunt cele prevăzute în Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, denumită în continuare Metodologie.
    2.3. Decontarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative prezentate sunt complete şi întocmite corect.
    2.4. Plăţile se vor efectua în tranşe, pe măsura execuţiei lucrărilor, în limita disponibilităţilor bugetului de stat alocat cu această destinaţie.
    2.5. Plăţile se vor efectua de agenţia teritorială în contul desemnat de beneficiar.
    2.6. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a documentelor justificative sau a întocmirii incorecte a acestora, precum şi în alte situaţii obiective, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor, autoritatea finanţatoare este exonerată de orice răspundere.
    2.7. În situaţia în care, în urma verificării documentelor sau a controlului efectuat în teren, agenţia teritorială sau organele de control ale autorităţii finanţatoare constată deficienţe în derularea finanţării ori a execuţiei lucrărilor, aceasta/acestea poate/pot suspenda efectuarea plăţilor până la remedierea situaţiei, notificând beneficiarul în acest sens.
    ART. 3
    Durata contractului de finanţare
    3.1. Durata contractului de finanţare este de maximum 3 ani de la data semnării acestuia.
    3.2. Durata de execuţie a lucrărilor este cea prevăzută în contractul de execuţie sau de lucrări încheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice şi nu poate fi mai mare de 3 ani de la data semnării contractului de finanţare.
    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    4.1. Beneficiarului i se acordă finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    4.2. Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru destinaţia prevăzută, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării finanţării.
    4.3. Beneficiarul se angajează să suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a obiectivului.
    4.4. Beneficiarul va asigura realizarea tuturor lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivului în vederea acordării serviciilor sociale propuse, cu respectarea standardelor de calitate şi a numărului de beneficiari aprobaţi.
    4.5. Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autorităţii finanţatoare efectuarea controlului necondiţionat al execuţiei lucrărilor, în toate stadiile de derulare, inclusiv accesul la orice fel de documente.
    4.6. Beneficiarul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la execuţia şi decontarea lucrărilor.
    4.7. Beneficiarul trebuie să utilizeze procedurile de achiziţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale în vigoare.
    4.8. Beneficiarul are obligaţia întocmirii documentaţiei de decontare conform Metodologiei.
    4.9. Beneficiarul are obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate pentru sumele primite prin acest contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4.10. Beneficiarul se obligă să asigure punerea în funcţiune a obiectivului la termenul prevăzut în contractul de execuţie şi să menţină obiectul de activitate sau, după caz, destinaţia socială a acestuia pe o perioadă de 10 ani.
    4.11. Schimbarea destinaţiei obiectivului de investiţie înainte de expirarea perioadei prevăzute la pct. 4.10 atrage recuperarea de la beneficiar a tuturor sumelor acordate de autoritatea finanţatoare.
    ART. 5
    Modificarea contractului
    5.1. Orice modificare a prezentului contract de finanţare se face în scris, cu acordul părţilor, prin semnarea unui act adiţional.
    5.2. Agenţia teritorială va solicita acordul autorităţii finanţatoare pentru încheierea actului adiţional.
    5.3. Prin excepţie de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea prevederilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului, destinaţia sumelor, termenele de realizare, locaţie şi alte aspecte majore legate de finanţarea acordată sunt doar notificate agenţiei teritoriale, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.
    5.4. Copiile actelor adiţionale semnate vor fi transmise de către agenţia teritorială autorităţii finanţatoare.
    5.5. Autoritatea finanţatoare va comunica în scris acceptul modificării contractului de finanţare în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării prin care se solicită acordul prevăzut la pct. 5.2.
    ART. 6
    Rezilierea şi suspendarea contractului
    6.1. Rezilierea contractului se realizează în următoarele situaţii:
    a) pe parcursul executării contractului, beneficiarul utilizează fondurile acordate în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract;
    b) beneficiarul prezintă documente justificative false sau neconforme cu realitatea;
    c) după expirarea perioadei de suspendare, dacă nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;
    d) în situaţia prevăzută la pct. 1.5;
    e) orice altă situaţie de încălcare a contractului sau a dispoziţiilor legale, altele decât cele menţionate anterior, pentru care se pot aplica motivele de reziliere.
    6.2. În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de reziliere a contractului, agenţia teritorială notifică beneficiarului situaţia constatată. În această situaţie, contractul de finanţare constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti.
    6.3. Beneficiarul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 12 luni de la primirea notificării de la agenţia teritorială, toate sumele primite până la momentul rezilierii contractului.
    6.4. În cazul în care, pe parcursul executării contractului, beneficiarul nu respectă prevederile acestuia, altele decât cele pentru care se pot aplica motivele de reziliere, agenţiile teritoriale pot suspenda finanţarea cu avizul autorităţii finanţatoare.
    6.5. Agenţia teritorială transmite beneficiarului notificarea cu privire la suspendarea finanţării, iar acesta este obligat să remedieze situaţia respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării sau, după caz, în alt termen stabilit de comun acord cu agenţia teritorială, în funcţie de natura neregulilor, dar nu mai mult de 120 de zile de la data notificării.
    6.6. În perioadele de suspendare a contractului nu se decontează niciun fel de cheltuieli.
    6.7. În situaţia în care beneficiarul remediază neregulile constatate în termenul prevăzut la pct. 6.5, pot fi decontate şi cheltuielile pe această perioadă.
    6.8. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateralcontractul de finanţare în condiţiile prevăzute la pct. 6.1, 6.2 şi 1.6.
    ART. 7
    Soluţionarea litigiilor
    7.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia ori rezilierea prezentului contract de finanţare vor fi soluţionate de către acestea pe cale amiabilă.
    7.2. Dacă în termen de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, acestea vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde s-a produs diferendul.
    ART. 8
    Raportări
    8.1. Beneficiarul se angajează să transmită agenţiei teritoriale, trimestrial sau cu ocazia solicitării decontării, rapoarte privind stadiul derulării lucrărilor la obiectiv, precum şi, la cererea autorităţii finanţatoare, rapoarte cuprinzând informaţiile solicitate de aceasta.
    8.2. În termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se va transmite agenţiei teritoriale un raport final privind realizarea investiţiei conform documentaţiei aprobate.
    ART. 9
    Control şi monitorizare
    9.1. Agenţia teritorială controlează modul de utilizare a sumelor plătite beneficiarului şi respectarea destinaţiei acestora.
    9.2. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finanţării, precum şi modul de utilizare a fondurilor primite cu titlu de finanţare.
    9.3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra finanţării derulate prin prezentul contract de finanţare.
    ART. 10
    Asigurări
    Autoritatea finanţatoare nu este responsabilă pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de beneficiar.
    ART. 11
    Cesiunea
    11.1. Beneficiarul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al autorităţii finanţatoare.
    11.2. Cesiunea nu va exonera beneficiarul de responsabilităţile privind obligaţiile asumate prin contract.
    ART. 12
    Dispoziţii finale
    12.1. Beneficiarul garantează că, la data închiderii finanţării, obiectivul va corespunde cu propunerea aprobată şi că va fi pus în funcţiune conform angajamentelor asumate în momentul aprobării finanţării.
    12.2. În raport cu autoritatea finanţatoare, beneficiarul are obligaţia să manifeste bună-credinţă, loialitate, imparţialitate şi discreţia cuvenită şi să respecte regulile şi codul de comportament al profesiei sale.
    12.3. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare, cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării.
    12.4. Beneficiarul asigură respectarea confidenţialităţii pe durata contractului, precum şi după încetarea acestuia.
    12.5. Beneficiarul are obligaţia de a nu comunica, în nicio situaţie, altor persoane sau entităţi informaţii confidenţiale privind autoritatea finanţatoare, aparţinând autorităţii finanţatoare sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul scris al autorităţii finanţatoare, obţinut în prealabil.
    12.6. Actele adiţionale la prezentul contract de finanţare fac parte integrantă din acesta şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal valabil pentru ambele părţi.

    Prezentul contract de finanţare a fost semnat la data de ......, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.
    O copie a prezentului contract de finanţare se transmite autorităţii finanţatoare.

           Pentru beneficiar, Pentru autoritatea finanţatoare,
       ......................... ................................
     (numele şi prenumele, în clar, (numele şi prenumele, în clar,
       ale persoanei/persoanelor ale persoanei/persoanelor
         autorizate să semneze) autorizate să semneze)
      ......................... ......................
            (semnătura) (semnătura)

              (L.S.) (L.S.)

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016