Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 30 martie 2022  de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 30 martie 2022 de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 354 din 11 aprilie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 231 din 30 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează procedura de evaluare de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (2) Implementarea strategiilor de tarifare se realizează prin intermediul planurilor de afaceri întocmite de către operatori/operatorii regionali în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz.
    (3) Planurile de afaceri se realizează pentru perioada rămasă până la finalizarea implementării strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (4) Planul de afaceri prin care se implementează strategia de tarifare trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorului/operatorului regional, sustenabilitatea furnizării/ prestării serviciului de alimentare cu apă, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de apă.

    ART. 2
    În înţelesul prevederilor din prezenta metodologie, abrevierile şi noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    a) A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
    b) Fondul IID - Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare;
    c) IWA - Asociaţia Internaţională a Apei;
    d) perioada de reglementare economică rămasă - perioada rămasă de implementat din strategia de tarifare.


    ART. 3
    (1) Prezenta metodologie se aplică operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în gestiune directă, şi care au în implementare strategii de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (2) Prezenta metodologie se aplică, în mod etapizat, pe perioada rămasă de implementare a strategiilor de tarifare care conţin ajustări tarifare în termeni reali, după cum urmează:
    a) pentru strategiile de tarifare existente care expiră în anul 2022 sau 2023, operatorii/operatorii regionali elaborează şi transmit la A.N.R.S.C. planul de afaceri, în termen de maximum 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
    b) pentru strategiile de tarifare existente care expiră în anul 2024, operatorii/operatorii regionali elaborează şi transmit la A.N.R.S.C. planul de afaceri, în perioada de 4-8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
    c) pentru strategiile de tarifare existente care expiră în anul 2025 sau în anii următori, precum şi pentru strategiile de tarifare nou-aprobate, operatorii/operatorii regionali elaborează şi transmit la A.N.R.S.C. planul de afaceri, în perioada de 8-12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

    (3) A.N.R.S.C. avizează planurile de afaceri prin care se implementează strategiile de tarifare prevăzute la alin. (1).

    CAP. II
    Elaborarea planurilor de afaceri prin care se implementează strategiile de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare
    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul planului de afaceri prin care se implementează strategia de tarifare
    ART. 4
    (1) Planul de afaceri prin care se implementează strategia de tarifare pentru perioada de reglementare economică rămasă conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) aspecte strategice privind dezvoltarea serviciilor/ activităţilor de alimentare cu apă şi de canalizare: misiune, viziune, obiective strategice privind operarea, dezvoltarea şi investiţiile, ţinte privind conformarea la directivele europene transpuse în legislaţia naţională;
    b) analiza şi prognoza cererii şi a clienţilor;
    c) analiza şi prognoza costurilor operaţionale de exploatare;
    d) analiza şi prognoza cheltuielilor cu amortizarea şi redevenţa, inclusiv strategia privind redevenţa;
    e) măsuri de creştere a eficienţei operării;
    f) analiza şi prognoza privind suportabilitatea;
    g) planul de investiţii;
    h) prognoza profitului;
    i) estimări cu privire la necesitatea revizuirii strategiei de tarifare, dacă este cazul.

    (2) Planul de afaceri se elaborează cu respectarea formatului Excel, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin completarea de către operator/operatorul regional a datelor şi informaţiilor corespunzătoare specificaţiilor, pe baza prognozelor, planului de investiţii şi rambursării serviciului datoriei pentru împrumuturile contractate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe generale avute în vedere la elaborarea planurilor de afaceri prin care se implementează strategiile de tarifare
    ART. 5
    Elaborarea planurilor de afaceri se face cu respectarea următoarelor cerinţe generale:
    a) elaborarea de către operator/operatorul regional a unei strategii de evoluţie a nivelului redevenţei anuale pentru perioada de reglementare economică rămasă, prin includerea graduală a echivalentului amortizării patrimoniului public în preţ/tarif;
    b) aplicarea principiilor şi prevederilor cu privire la rata de suportabilitate din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare;
    c) cota de profit utilizată la realizarea planului de afaceri se determină în funcţie de strategia operatorului privind alimentarea Fondului IID şi de planul de evoluţie a nivelului redevenţei anuale;
    d) măsurile de creştere a eficienţei nu trebuie să diminueze calitatea serviciului prestat. Orice măsură legată de creşterea eficienţei se stabileşte astfel încât efectele acesteia să se repartizeze, în mod echilibrat, între operatori şi autorităţile publice şi/sau utilizatori.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Cerinţe specifice avute în vedere la elaborarea planurilor de afaceri prin care se implementează strategiile de tarifare
    ART. 6
    (1) Aspectele strategice privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinse în planul de afaceri sunt cel puţin următoarele:
    a) misiunea şi viziunea asumate pentru perioada planului de afaceri;
    b) obiectivele strategice privind exploatarea;
    c) obiectivele strategice privind dezvoltarea şi investiţiile;
    d) obiectivele strategice privind atingerea ţintelor de conformare din legislaţia naţională care transpune directivele europene privind apa potabilă şi apa uzată;
    e) alte elemente strategice.

    (2) Datele şi informaţiile cu privire la aspectele strategice se completează de către operator/operatorul regional în formatul din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 7
    (1) Prognoza cantităţilor de apă şi apă uzată se realizează pe întreaga perioadă de reglementare economică rămasă, considerând principalele categorii de clienţi şi de servicii, astfel:
    a) separat pentru fiecare activitate: alimentare cu apă potabilă, apă pentru redistribuire, apă uzată colectată, apă meteorică, alte tipuri de apă;
    b) separat pentru fiecare categorie de utilizatori, persoane fizice şi persoane juridice.

    (2) Prognoza cantităţilor pentru populaţie se realizează luând în considerare prognoza populaţiei din aria de operare, evoluţia gradului de conectare, evoluţia consumului individual în litri/persoană/zi, precum şi separat pe zona urbană şi, respectiv, zona rurală, în cazul operatorilor regionali.
    (3) În calculul prognozei cantităţilor se iau în considerare creşterea gradului de conectare la servicii ca urmare a investiţiilor propuse, elasticitatea consumului individual în funcţie de preţ, precum şi evoluţia populaţiei şi a venitului familiei, determinate conform prevederilor din anexa nr. 1 la Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (4) Prognoza cantităţilor pentru utilizatori persoane juridice, operatori economici şi instituţii, se realizează luând în considerare trendul evoluţiei cantităţilor din ultimii 3 ani sau, după caz, din altă perioadă disponibilă, impactul proiectelor de investiţii asupra creşterii gradului de conectare al altor persoane juridice, precum şi previziunile privind dezvoltarea economică din regiune.
    (5) Prognoza cantităţilor presupune şi realizarea unei estimări privind evoluţia nivelului pierderilor de apă şi a infiltraţiilor, considerând impactul proiectelor de investiţii propuse şi al măsurilor de creştere a eficienţei în exploatare.
    (6) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza cantităţilor de apă şi apă uzată se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 8
    (1) Prognoza cheltuielilor se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) evidenţierea detaliată şi separată a cheltuielilor prognozate de exploatare, cel puţin pentru următoarele elemente de cheltuieli: apă brută, materiale, energie, întreţinere şi reparaţii, cheltuieli cu salariile personalului şi contribuţiile aferente, amortizare, redevenţă, cheltuieli cu transportul şi/sau eliminarea nămolului, alte cheltuieli de exploatare;
    b) evidenţierea separată a cheltuielilor de exploatare prognozate pe fiecare tip de activitate pentru care operatorul/operatorul regional practică un preţ/tarif;
    c) fundamentarea cheltuielilor prognozate se face pe elementele relevante din scenariul macroeconomic pentru România emis de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi în funcţie de contractele încheiate de operator cu diferiţi furnizori;
    d) prognoza are la bază cheltuielile aferente ultimului an calendaristic, corectate pentru elemente de cheltuieli particulare fără continuitate. Aceste cheltuieli reprezintă cheltuielile din anul de bază în prognoză.

    (2) Evoluţia cheltuielilor din anul de bază pentru anii următori se previzionează astfel:
    a) cheltuielile de natură salarială se previzionează în funcţie de prevederile din contractul colectiv de muncă şi de strategia operatorului privind creşterile salariilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) cheltuielile cu întreţinerea trebuie să fie dimensionate pentru a asigura o întreţinere corespunzătoare a infrastructurii aflate în exploatare şi în linie cu planurile de întreţinere programată rezultate din sistemul de management al activelor;
    c) celelalte cheltuieli, altele decât cele de natură salarială şi cele cu întreţinerea, amortizarea şi redevenţa se previzionează în funcţie de contractele încheiate de operator cu diferiţi furnizori şi în funcţie de scenariul macroeconomic pentru România emis de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză;
    d) influenţa primită în costuri legate de evoluţia unor elemente de cheltuieli reglementate sau contractuale, cum ar fi: apa brută, energia electrică, fără a se limita la acestea;
    e) influenţa primită în costuri legate de investiţiile propuse spre implementare.

    (3) Prognoza cheltuielilor conform prevederilor alin. (2) trebuie să fie însoţită de măsuri de creştere a eficienţei pentru a garanta că toate costurile reale se vor încadra în nivelul prognozat.
    (4) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza cheltuielilor se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 9
    (1) Măsurile de creştere a eficienţei operării trebuie să cuprindă măsuri de îmbunătăţire a eficienţei utilizării activelor, a eficienţei energetice şi a eficienţei personalului. Impactul implementării acestor măsuri trebuie luat în considerare la realizarea prognozelor costurilor şi veniturilor.
    (2) Pentru a asigura o operare sustenabilă a infrastructurii, în linie cu bunele practici din sectorul de apă şi apă uzată, operatorii/operatorii regionali trebuie să implementeze un sistem adecvat de management al activelor şi să prezinte un plan de management al activelor, care cuprinde, fără a se limita la aceasta, componenta de investiţii pentru înlocuirea activelor, conform duratei de viaţă şi gradului de uzură al acestora, şi componenta privind întreţinerea şi reparaţiile curente ale activelor. În lipsa planului de management al activelor, operatorul/operatorul regional trebuie să prezinte un grafic detaliat pentru implementarea sistemului de management al activelor, în perioada rămasă de reglementare economică, cu menţionarea de ţinte specifice pentru fiecare localitate din aria de operare şi pe fiecare categorie de active.
    (3) În cadrul măsurilor de eficienţă a utilizării activelor, fiecare operator/operator regional trebuie să stabilească măsuri de reducere a pierderilor de apă şi să prezinte:
    a) balanţa apei, conform metodologiei IWA, pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, potrivit prevederilor pct. 1.9 şi 5.5 din Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Pentru ultimul an al perioadei de reglementare economică rămase, operatorul/operatorul regional realizează şi prezintă la A.N.R.S.C. bilanţul apei, având la bază măsurătorile de debite şi presiuni efectuate în fiecare sistem de alimentare cu apă;
    b) programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă, precum şi strategia de control al pierderilor de apă, în conformitate cu prevederile art. 116 şi art. 132-135 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007;
    c) ţinte de performanţă pentru fiecare an de reglementare privind reducerea pierderilor de apă.

    (4) În cadrul măsurilor de eficienţă energetică, fiecare operator/operator regional trebuie să stabilească măsuri de creştere a eficienţei energetice, prin raportare la cele mai bune practici din sectorul de apă şi apă uzată.
    (5) În cadrul măsurilor de eficienţă a personalului, fiecare operator/operator regional trebuie să stabilească măsuri de optimizare a activităţii personalului, prin raportare la cele mai bune practici din sectorul de apă şi apă uzată, şi să prezinte:
    a) politica de personal pentru perioada planului de afaceri;
    b) măsuri de creştere a eficienţei personalului, precum şi stabilirea unor ţinte de performanţă, prin consultare cu autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz.

    (6) Datele şi informaţiile cu privire la măsurile de creştere a eficienţei operării se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 10
    (1) Planul de investiţii se elaborează de către operator/operatorul regional pentru perioada de reglementare economică rămasă.
    (2) Planul de investiţii trebuie să cuprindă planul de investiţii de dezvoltare şi planul de investiţii de înlocuire, pe perioada de reglementare economică rămasă, având la bază rezultatele din planul de management al activelor realizat de operator/ operatorul regional, precum şi elemente din strategia de dezvoltare a serviciilor.
    (3) Planul de investiţii de dezvoltare include investiţii aferente extinderii ariei de operare, investiţii de conformare şi alte investiţii în dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Prin planul de investiţii de dezvoltare se stabilesc, în mod distinct, investiţiile prioritare necesare atingerii ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în legislaţia naţională, în corelare cu master-planul judeţean/zonal sau strategia de dezvoltare a serviciilor, după caz.
    (4) Planul de investiţii de înlocuire este realizat în scopul determinării necesarului de investiţii pentru înlocuirea părţilor din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru a asigura un management eficient al activelor şi o dezvoltare durabilă a serviciilor în conformitate cu prevederile din contractul de delegare. Prin planul de investiţii de înlocuire se stabilesc investiţiile de înlocuire programate rezultate din planul de management al activelor pentru care operatorul/operatorul regional prezintă o listă detaliată şi un grafic de implementare, inclusiv pentru investiţiile de înlocuire previzionate care nu rezultă din planul de management al activelor.
    (5) Planul de investiţii trebuie să includă şi un plan de finanţare a investiţiilor propuse atât din surse proprii, cât şi din surse atrase, precum granturi din fonduri nerambursabile, subvenţii şi credite. Finanţarea investiţiilor se planifică de către operator/operatorul regional astfel încât să fie îndeplinite toate condiţiile financiare prevăzute în contractele de împrumut aflate în derulare cu băncile şi instituţiile finanţatoare.
    (6) Operatorii/Operatorii regionali trebuie să includă în planul de investiţii cel puţin următoarele categorii de informaţii cu privire la planificarea, pregătirea şi implementarea investiţiilor:
    a) informaţii privind stadiul de implementare a planurilor de management al activelor din care să reiasă lista de investiţii prioritare propuse spre finanţare din surse proprii şi atrase;
    b) informaţii privind documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea proiectelor de investiţii conform obiectivelor propuse şi etapelor parcurse, precum: realizarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate, realizarea proiectelor tehnice de execuţie, obţinerea avizelor şi autorizaţilor necesare executării lucrărilor, realizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor, asigurarea personalului calificat pentru derularea procedurilor de licitaţie;
    c) informaţii privind capacitatea de supervizare a lucrărilor, capacitatea de management al contractelor de lucrări şi servicii, stadiul fizic şi valoric al investiţiilor aflate în derulare şi termenele de finalizare a acestora.

    (7) Datele şi informaţiile cu privire la planul de investiţii se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 11
    (1) Prognoza evoluţiei cheltuielilor anuale cu redevenţa reprezintă un element esenţial al planului de afaceri şi se evidenţiază în strategia privind redevenţa pentru perioada de reglementare economică rămasă.
    (2) Strategia privind redevenţa se elaborează de către operator/operatorul regional prin includerea graduală în preţuri şi tarife a echivalentului amortizării patrimoniului public, ţinând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislaţiei în vigoare şi de gradul de suportabilitate al populaţiei.
    (3) Repartizarea pe ani a echivalentului amortizării patrimoniului public trebuie să aibă o tendinţă crescătoare, construită pe o bază substanţial liniară, conform prevederilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (4) Durata tehnică de funcţionare a bunurilor publice poate fi ajustată în aşa fel încât să reflecte durata de viaţă utilă a acestora, conform planului de management al activelor.
    (5) Strategia privind redevenţa trebuie să cuprindă evoluţia redevenţei anuale pe perioada de reglementare economică rămasă, exprimată în sumă absolută în lei/an sau în lei/m^3, prin raportare la cantitatea de apă facturată în fiecare an de prognoză.
    (6) Indiferent de gradul de acoperire a echivalentului amortizării patrimoniului public, nivelul anual al redevenţei trebuie să fie cel puţin egal cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanţarea proiectelor de investiţii.
    (7) Nivelul redevenţei pentru bunurile publice trebuie calculat în funcţie de durata medie de viaţă a activelor respective, operatorul având obligaţia de a elabora un grafic de eşalonare a includerii graduale a acesteia în tarif din momentul punerii în funcţiune a activelor, pe durata normală de funcţionare şi/sau pe o perioadă de maximum 30 de ani de la punerea în funcţiune a unor sisteme publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale căror active componente nu au fost înregistrate contabil distinct, cu luarea în considerare şi a gradului de suportabilitate al populaţiei.
    (8) Nivelul redevenţei pentru bunurile publice se calculează separat pentru următoarele categorii de active:
    a) active aferente proiectelor de investiţii finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu, dacă este cazul;
    b) active aferente proiectelor de investiţii finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare, dacă este cazul;
    c) active aferente proiectelor de investiţii finanţate prin Programul operaţional de dezvoltare durabilă, dacă este cazul;
    d) active aferente altor proiecte de investiţii cu finanţare europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), dacă este cazul;
    e) active aferente proiectelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi bugetul local, dacă este cazul.

    (9) Nivelul redevenţei şi includerea eşalonată a echivalentului amortizării patrimoniului public în tarif trebuie corelate inclusiv cu nevoia de investiţii de dezvoltare şi investiţii de înlocuire rezultată din planul de management al activelor.
    (10) Strategia privind redevenţa se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după avizarea planului de afaceri de către A.N.R.S.C., şi se include în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz.
    (11) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza cheltuielilor cu amortizarea şi redevenţa se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 12
    (1) Analiza şi prognoza suportabilităţii preţurilor şi tarifelor se fac, pe perioada de reglementare economică rămasă, cu respectarea cerinţei privind încadrarea în nivelul minim al ratei de suportabilitate de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare, prevăzută la pct. 3.4.4.2 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (2) Suportabilitatea este un indicator care depinde atât de preţul serviciilor, cât şi de capacitatea utilizatorilor de a plăti pentru aceste servicii. Pentru calculul ratei de suportabilitate se iau în considerare următoarele elemente:
    a) venitul mediu al gospodăriei;
    b) consumurile individuale medii de apă şi apă uzată;
    c) dimensiunea medie a gospodăriei, respectiv numărul mediu de persoane din gospodărie;
    d) nivelul preţurilor şi tarifelor.

    (3) Venitul mediu disponibil al gospodăriei la nivel naţional se calculează prin scăderea din venitul total al gospodăriei a cheltuielilor cu taxe, impozite şi alte elemente similare, specificate în raportul anual „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumurile populaţiei“, emis de către Institutul Naţional de Statistică.
    (4) Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare este determinat aplicând la venitul mediu disponibil la nivel naţional un factor de ajustare bazat pe raportul dintre salariul mediu brut la nivel de judeţ şi salariul mediu brut la nivel naţional. În situaţia în care operatorul furnizează/prestează serviciul în mai multe judeţe, factorul de ajustare se determină folosind salariul mediu brut ponderat la nivel de arie de operare, calculat pe baza salariilor medii brute la nivelul fiecărui judeţ ponderate cu numărul de locuitori din aria de operare în fiecare judeţ.
    (5) Venitul mediu disponibil la nivelul judeţului se prognozează prin ajustarea anuală cu inflaţia şi cu 50% din creşterea în termeni reali a PIB conform scenariului macroeconomic.
    (6) Consumurile individuale medii de apă şi apă uzată sunt calculate prin împărţirea cantităţii facturate de apă şi apă uzată pentru populaţie la numărul de locuitori conectaţi.
    (7) Dimensiunea medie a gospodăriei, respectiv numărul mediu de persoane per gospodărie, este cea comunicată de Institutul Naţional de Statistică la nivelul judeţului, iar dacă nu există informaţii la nivel de judeţ se foloseşte valoarea la nivel de regiune sau la nivel naţional.
    (8) Factura gospodăriei medii este calculată considerând consumurile individuale medii, dimensiunea medie a gospodăriei şi preţul/tariful mediu la apă şi apă uzată din anul respectiv, la care se aplică TVA.
    (9) Rata de suportabilitate este calculată împărţind valoarea facturii gospodăriei medii la venitul mediu disponibil al gospodăriei şi este exprimată în procente.
    (10) În cazul în care implementarea strategiei de tarifare existente conduce la o rată de suportabilitate sub limita minimă de 2,5%, operatorul poate propune o revizuire a strategiei de tarifare astfel încât să se atingă cel puţin limita minimă de suportabilitate de 2,5%.
    (11) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza suportabilităţii preţurilor şi tarifelor se completează de către operator/ operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    CAP. III
    Procedura de avizare a planurilor de afaceri
    SECŢIUNEA 1
    Solicitarea avizelor
    ART. 13
    (1) Operatorii/Operatorii regionali care furnizează/ prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în gestiune directă, şi care au în implementare strategii de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză costbeneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare, au obligaţia să solicite, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezenta metodologie, avizarea planului de afaceri, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentaţii, cu opisul documentelor pe care le conţine, care cuprinde:
    a) cererea de avizare a planului de afaceri, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
    b) extras din contractul de delegare a gestiunii serviciului cu partea privind strategia de tarifare sau, după caz, actul adiţional prin care a fost introdusă strategia de tarifare în contractul de delegare; operatorii de tip servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitatea juridică, prezintă hotărârea de dare în administrare a serviciului sau, după caz, hotărârea de modificare a acesteia prin care a fost introdusă strategia de tarifare;
    c) planul de afaceri, conform formatului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    d) hotărârea consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea constituirii Fondului de solidaritate, în situaţia în care rata de suportabilitate prognozată este mai mare de 3%, în oricare an din perioada de reglementare economică rămasă;
    e) planul de investiţii de dezvoltare şi planul de investiţii de înlocuire;
    f) programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă şi strategia de control al pierderilor de apă;
    g) indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de delegare.

    (2) Pentru documentele prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia sau a mai multor documente.
    (3) Documentele necesare avizării planului de afaceri pot fi transmise în format electronic la adresele de contact şi paginile web indicate pe website-ul A.N.R.S.C. (www.anrsc.ro).

    ART. 14
    În situaţia în care, după avizarea planului de afaceri, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară aprobă revizuirea strategiei de tarifare, operatorii/operatorii regionali solicită avizarea planului de afaceri actualizat prin transmiterea la A.N.R.S.C. a documentaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) în termen de 30 de zile de la aprobarea strategiei revizuite.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza documentaţiei de avizare a planului de afaceri
    ART. 15
    (1) A.N.R.S.C., prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant în vederea avizării planului de afaceri, în termen de:
    a) 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei, dacă solicitantul este operator;
    b) 45 de zile de la înregistrarea documentaţiei, dacă solicitantul este operator regional.

    (2) În funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate decide:
    a) transmiterea unei adrese de solicitare de completări prin care i se aduce la cunoştinţă solicitantului obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări cu referire la cererea şi documentele depuse;
    b) convocarea la sediul A.N.R.S.C. a reprezentanţilor autorizaţi ai solicitantului pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. şi reprezentantul autorizat al solicitantului.

    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare de completări, operatorul/operatorul regional nu furnizează toate documentele solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea respectivă din procedura de avizare a planului de afaceri şi comunică acest lucru solicitantului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Acordarea avizelor
    ART. 16
    (1) A.N.R.S.C. soluţionează cererea de avizare a planului de afaceri în termen de 45 de zile de la înregistrarea documentaţiei depuse de către operator şi, respectiv, în termen de 60 de zile de la înregistrarea documentaţiei depuse de operatorul regional sau în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 15 alin. (2) lit. a) din prezenta metodologie.
    (2) În cazul în care cererea solicitantului este soluţionată favorabil, avizul se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis solicitantului, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.
    (3) În cazul neacordării avizului, A.N.R.S.C. comunică acest lucru solicitantului împreună cu motivele care au stat la baza soluţionării nefavorabile a cererii sale.

    CAP. IV
    Evaluarea implementării strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare
    ART. 17
    Evaluarea implementării strategiilor de tarifare se realizează de către A.N.R.S.C. prin monitorizarea anuală, pe perioada de reglementare economică rămasă, a modului de îndeplinire de către operator/operatorul regional a obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în planul de afaceri avizat.

    ART. 18
    (1) A.N.R.S.C. monitorizează anual următoarele elemente:
    a) nivelul anual al redevenţei înregistrat pe costuri şi virarea sumelor corespunzătoare în Fondul IID;
    b) gradul de implementare fizic şi valoric a planului de investiţii propus pe perioada de reglementare economică rămasă, separat pe categorii de investiţii şi pe surse de finanţare;
    c) indicatorii aferenţi măsurilor propuse de creştere a eficienţei prin compararea rezultatelor înregistrate cu ţintele asumate;
    d) alte elemente relevante din planul de afaceri avizat.

    (2) În cadrul măsurilor de creştere a eficienţei, A.N.R.S.C. monitorizează cel puţin următorii indicatori:
    a) număr angajaţi direct productivi în sectorul de apă/lungime reţea de apă (nr./100 km);
    b) număr angajaţi direct productivi în sectorul de apă uzată/lungime reţea de canalizare (nr./100 km);
    c) rentabilitatea personalului pe întreaga activitate (venitul din exploatare pe angajat/cheltuiala de natură salarială pe angajat);
    d) avarii pe reţeaua de distribuţie (nr./100 km);
    e) blocaje totale în reţeaua de canalizare (nr./100 km);
    f) pierderi totale de apă (mc/an) şi (%);
    g) pierderi specifice pe reţeaua de distribuţie şi transport (mc/km x zi);
    h) consumul specific de energie electrică/mc de apă potabilă produsă şi preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (kWh/mc);
    i) consumul specific de energie electrică/mc de apă facturată (kWh/mc);
    j) consumul specific de energie electrică/mc de apă uzată epurată din canalizare (kWh/mc);
    k) consumul specific de energie electrică/mc de apă uzată facturată (kWh/mc);
    l) investiţii unitare/apă facturată - surse proprii - activitatea de furnizare apă (lei/mc);
    m) investiţii unitare/apă uzată facturată - surse proprii - activitatea de canalizare şi epurare apă uzată (lei/mc).

    (3) Operatorii/Operatorii regionali raportează anual realizarea obiectivelor din planul de afaceri şi indicatorii aferenţi măsurilor propuse de creştere a eficienţei cu cel puţin 45 de zile înainte de data de solicitare a ajustării anuale a tarifelor conform strategiilor de tarifare aflate în implementare, incluzând explicaţii privind atingerea sau neatingerea ţintelor asumate.
    (4) În cazul neîndeplinirii obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în planul de afaceri, operatorul/operatorul regional va propune un plan de remediere a situaţiei.
    (5) Modul în care se reflectă în costuri îndeplinirea de către operator/operatorul regional a ţintelor aferente obiectivelor incluse în planul de afaceri avizat va sta la baza stabilirii evoluţiei preţurilor/tarifelor din următoarea strategie de tarifare care se avizează conform de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 36^6 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.
    *) Anexa nr. 2 conţine modelul planului de afaceri, cu toate formulele de calcul pentru prognozarea costurilor şi veniturilor, în format Excel, pe 13 foi partajate, inclusiv foi de calcul, şi se publică pe website-ul A.N.R.S.C. (www.anrsc.ro), fiind disponibilă permanent la secţiunea „Alimentare cu apă şi canalizare“, subsecţiunea „Legislaţie“, pentru a fi descărcată şi utilizată de către operator/operatorii regionali.

    (2) Anexele nr. 1 şi 2 se actualizează prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE
    pentru avizarea planului de afaceri
    Către
    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Subsemnatul ..........(numele şi prenumele).........., în calitate de ........(director/şef serviciu).... la ..............(denumirea persoanei juridice).........., cu sediul în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ...................., telefon ..............................., fax ..............................., e-mail ................., având CUI/CIF ....................., vă solicit avizarea planului de afaceri aferent strategiei de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    Data ………….
    Numele şi prenumele
    ……………………
    Semnătura
    ………………….

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016