Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 3 martie 2021  de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 3 martie 2021 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 242 din 10 martie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 11 din 3 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care ANRE monitorizează serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SPAET) şi sistemele de încălzire şi/sau răcire urbană (sisteme DHC).

    ART. 2
    Prezenta metodologie stabileşte:
    a) parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;
    b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce priveşte raportarea datelor de monitorizare;
    c) analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.


    ART. 3
    Prezenta metodologie creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SPAET şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se aplică de către ANRE, precum şi de către operatorii economici titulari ai unei licenţe:
    a) de producere energie termică;
    b) de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;
    c) de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    d) pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – CET - centrală electrică/centrale electrice de termoficare (cogenerare);
    – CT - centrală termică/centrale termice (producere separată);
    – DHC - încălzire şi/sau răcire urbană (District Heating and Cooling), conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (Directiva privind eficienţa energetică), transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – INS - Institutul Naţional de Statistică;
    – SACET - sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;
    – SPAET - serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    – UAT - unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).


    ART. 5
    (1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    - capacitate termică netă - cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi produsă de o unitate/centrală pentru a fi livrată la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective;
    – capacitate de răcire netă - cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi extrasă de o unitate/centrală din reţele pentru a livra necesarul de răcire (frig) la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective;
    – centrală electrică de termoficare - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare;
    – centrală termică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea separată a energiei termice;
    – date de monitorizare - datele şi informaţiile aferente SPAET şi sistemelor DHC, completate şi transmise la ANRE de raportori, conform machetelor de raportare specifice şi cerinţelor prezentei metodologii;
    – grad de încasare - raportul dintre totalul sumelor încasate pe facturile de energie termică emise pentru lunile din perioada de raportare şi totalul sumelor facturate pentru energia termică furnizată în lunile din perioada de raportare, fără penalităţi, exprimat în procente;
    – modul termic - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator, amplasate în imediata apropiere a locului de consum;
    – operator SACET - operator economic titular al unei licenţe de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;
    – producător independent - operator economic titular al unei licenţe de producere energie termică sau al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, care deţine/operează una sau mai multe CT/CET şi, după caz, reţele termice de transport care nu aparţin SACET, dar prin care se realizează alimentarea centralizată a cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât operatorul respectiv) şi/sau a unui SACET;
    – punct termic/staţie termică - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori;
    – raportor - operator economic din sectorul energiei termice, care are obligaţia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei metodologii (operator SACET sau producător independent);
    – reţea termică de transport - ansamblul de instalaţii şi trasee/circuite de conducte interconectate prin care circulă un agent termic (abur, apă fierbinte) livrat centralizat din aceeaşi sursă/aceleaşi surse (CET/CT), la acelaşi nivel al parametrilor de presiune şi temperatură;
    – reţea termică de distribuţie - ansamblul de instalaţii şi trasee/circuite de conducte de încălzire şi/sau apă caldă de consum prin care circulă un agent termic livrat centralizat din puncte/staţii termice alimentate din aceeaşi sursă (CET/CT sau reţea termică de transport);
    – sistem DHC - ansamblul instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică sub formă de abur, apă fierbinte, apă caldă sau lichide răcite, indiferent de forma de proprietate a acestora (publică sau privată), de la una sau mai multe surse centrale de producere, după caz, printr-o reţea termică de transport şi/sau distribuţie, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorii/operatorii instalaţiilor respective), în scop de încălzire, preparare apă caldă de consum şi/sau răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice;
    – unitate de producţie (unitate) - un singur ansamblu de maşini şi instalaţii destinat să transforme energia de altă formă în energie termică sau în energie electrică şi termică.


    CAP. III
    Obiective şi principii de monitorizare
    ART. 6
    (1) Prin activitatea de monitorizare a SPAET se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
    a) analizarea evoluţiei SACET la nivel local, regional şi naţional;
    b) evaluarea rezultatelor obţinute de operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor/atribuţiilor specifice;
    c) dezvoltarea bazei de date specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    d) realizarea rapoartelor referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

    (2) Publicarea rezultatelor monitorizării SPAET pe site-ul ANRE se face anual, la nivelul fiecărei UAT, precum şi agregat pe zone geografice şi/sau la nivel naţional, pentru anul precedent, până la data de 31 august.

    ART. 7
    (1) Monitorizarea sistemelor DHC are ca obiectiv realizarea rapoartelor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficienţa energetică referitoare la statisticile privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC.
    (2) Pe baza datelor de monitorizare a sistemelor DHC se poate realiza evaluarea acestora, la nivel naţional, din punctul de vedere al eficienţei energetice privind:
    a) gradul de utilizare a resurselor regenerabile/cogenerării;
    b) modul de utilizare şi evoluţia unităţilor de producţie din componenţa sistemelor DHC;
    c) evoluţia pierderilor din reţelele termice de transport şi/sau distribuţie;
    d) utilizarea energiei termice livrate.


    CAP. IV
    Parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET şi a sistemelor DHC
    ART. 8
    (1) Monitorizarea SPAET se realizează pe baza unor parametri şi, după caz, a unor informaţii care descriu:
    a) caracteristicile SACET;
    b) situaţia generală a SPAET;
    c) situaţia investiţiilor în infrastructura SACET;
    d) datele tehnico-economice specifice SPAET.

    (2) Parametrii şi informaţiile specifice utilizate în activitatea de monitorizare a SPAET sunt prevăzute în machetele de raportare din fişierul Excel Machete_SPAET.xlsx publicat pe siteul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în anexele nr. 1-4.
    (3) Informaţiile actualizate şi valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SPAET sunt transmise la ANRE de operatorii SACET conform machetelor din fişierul prevăzut la alin. (2).

    ART. 9
    (1) Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametri ce caracterizează:
    a) capacităţile termice nete, capacităţile de răcire nete şi cantităţile de energie termică produse/livrate/extrase în/din sistemele DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi;
    b) caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi.

    (2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt prevăzuţi în machetele de raportare din fişierele Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx şi Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx publicate pe siteul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în anexele nr. 5-9.
    (3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt transmise la ANRE de:
    a) operatorii SACET, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în anexele nr. 5-8;
    b) producătorii independenţi, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în anexele nr. 6-9.


    CAP. V
    Obligaţii de raportare a datelor de monitorizare
    ART. 10
    (1) Toţi raportorii au obligaţia transmiterii la ANRE a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Transmiterea datelor de monitorizare se face în formatele stabilite de ANRE prin machetele de raportare specifice din fişierele Excel publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro, cu respectarea precizărilor din machete, prin e-mailul termica@anre.ro şi anre@anre.ro, inclusiv în format electronic prelucrabil.
    (3) Machetele se completează de către fiecare raportor, separat pentru fiecare UAT/activitate licenţiată.
    (4) Machetele completate şi transmise de raportori la ANRE trebuie să fie asumate prin semnătură de reprezentanţii legali ai acestora şi trebuie să fie însoţite de o adresă de înaintare care să descrie pe scurt materialul transmis, baza legală/de reglementare şi modalităţile/adresele de transmitere.

    ART. 11
    (1) Pentru monitorizarea capacităţilor în sistemele DHC, fiecare raportor completează în machetele specifice capacităţile termice nete şi, după caz, capacităţile de răcire nete ale unităţilor/centralelor proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.
    (2) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare operator SACET completează în machetele specifice:
    a) cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete;
    b) cantităţile de energie termică achiziţionate de la producători independenţi, doar la nivel de total tehnologii/ resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în anexa nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile raportate de respectivii producători conform prevederilor alin. (3);
    c) cantităţile de energie termică facturate la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în machete; în cazul unui operator SACET care achiziţionează energie termică de la producători independenţi, acesta completează cantităţile de energie termică facturate la consumatori doar la nivel de total tehnologii/resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în anexa nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile intrate în reţelele operatorului SACET, rezultate pe baza datelor raportate/prelucrate conform lit. a) şi b).

    (3) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare producător independent completează în machetele specifice cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, respectiv cantităţile de energie termică facturate la operatori SACET şi la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.

    ART. 12
    (1) Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este anuală.
    (2) Termenul-limită de transmitere de către raportori la ANRE a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei metodologii este 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent, folosindu-se parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1).

    ART. 13
    (1) Toţi raportorii au obligaţia să transmită la ANRE informaţiile actualizate ori de câte ori apar modificări privind datele de contact (numele şi prenumele, funcţia, adresa de corespondenţă) şi situaţia juridică conform machetei de raportare din fişierul Excel Macheta_informatii_raportori.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestei machete este prezentată în anexa nr. 10.
    (2) În cazul în care situaţia juridică a raportorilor suferă modificări, aceştia sunt obligaţi să notifice ANRE în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestora. Notificarea va fi însoţită, după caz, de următoarele documente specifice:
    a) sentinţa judecătorească privind insolvenţa sau falimentul;
    b) hotărârea consiliului local pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea în insolvenţă/reorganizare judiciară sau hotărârea consiliului local privind aprobarea înfiinţării unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul desfăşurării activităţilor specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    c) planul de reorganizare judiciară aprobat de autoritatea competentă.


    CAP. VI
    Rezultatele monitorizării
    ART. 14
    (1) Rezultatele activităţii de monitorizare a SPAET şi a sistemelor DHC fac obiectul unor rapoarte de monitorizare, care cuprind în principal valorile realizate în perioadele anterioare (medii, agregate, procentuale etc.) ale parametrilor prevăzuţi în cap. IV, precum şi, după caz, ale unor indicatori tehnico-economici specifici.
    (2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE se realizează în baza datelor primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei metodologii.

    ART. 15
    Pe baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei metodologii:
    a) anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează şi transmite la INS rapoarte anuale privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficienţa energetică;
    b) anual, până la data de 31 august, ANRE publică pe site-ul www.anre.ro raportul elaborat pentru anul anterior privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
    Acest raport se transmite către Guvern şi comisiile de specialitate din cadrul Parlamentului României şi are următoarea structură:
    1. Introducere
    2. Acte normative aplicabile în sectorul energiei termice
    3. Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat
    4. Principalele caracteristici ale SACET
    5. Situaţia generală a SPAET
    6. Situaţia investiţiilor realizate în infrastructura SACET
    7. Rezultate tehnico-economice realizate de operatorii SACET
    8. Consideraţii finale
    Aspecte legislative
    Situaţii critice şi probleme generale existente la nivelul SPAET
    Anexe

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 16
    ANRE poate solicita operatorilor economici din sectorul energiei termice furnizarea de date şi informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute în machetele de raportare prezentate în anexele nr. 1-10, în cazul unor cerinţe ad-hoc ale autorităţilor/instituţiilor naţionale şi/sau europene.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CARACTERISTICI SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌─────┬──────────────────────────┬────┬───────┐
│Nr. │Caracteristici │U.M.│Valoare│
│crt. │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│1. │Număr centrale de │- │ │
│ │cogenerare proprii (CET) │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2. │Număr centrale termice │- │ │
│ │proprii (CT) │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2.1. │- de zonă │- │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2.2. │- de cvartal │- │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2.3. │- de bloc/scară │- │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│ │Capacitate termică │ │ │
│3. │instalată în centrale │(MW)│ │
│ │proprii │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│3.1. │- de cogenerare │(MW)│ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│3.2. │- termice │(MW)│ │
├─────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Combustibili/ │ │ │ │
│ │Resurse │ │ │ │
│ │primare │ │ │ │
│ │utilizaţi/ │- de │ │ │
│ │utilizate în │cogenerare │(%) │ │
│ │centralele │ │ │ │
│ │proprii (de │ │ │ │
│ │exemplu: gaze │ │ │ │
│4. │naturale, │ │ │ │
│ │păcură, huilă,├───────────┼────┼───────┤
│ │lignit, │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │solară, apă │ │ │ │
│ │geotermală, │- termice │(%) │ │
│ │rumeguş, ...) │ │ │ │
│ │- procente din│ │ │ │
│ │total │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│5. │Lungime trasee/circuite │(km)│ │
│ │din reţele │ │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│5.1. │- subterane │(km)│ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│5.2. │- supraterane │(km)│ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│6. │Volumul total al reţelelor│(m^ │ │
│ │ │3) │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│6.1. │- de transport │(m^ │ │
│ │ │3) │ │
├─────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│6.2. │- de distribuţie │(m^ │ │
│ │ │3) │ │
├─────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Tip izolaţie │ │ │ │
│ │reţele (de │ │ │ │
│ │exemplu: │- transport│(%) │ │
│ │clasic, │ │ │ │
│ │preizolat, │ │ │ │
│7. │cochilie,...) ├───────────┼────┼───────┤
│ │- procente din│ │ │ │
│ │total │ │ │ │
│ │raportate la │- │(%) │ │
│ │lungimea │distribuţie│ │ │
│ │conductelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│8. │Stare izolaţie reţele - │- │ │
│ │procente din total │ │ │
├─────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│8.1. │ │foarte bună│(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.2. │ │bună │(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.3. │- transport │deteriorată│(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.4. │ │fără │(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.5. │ │TOTAL │(%) │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│8.6. │ │foarte bună│(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.7. │ │bună │(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.8. │- distribuţie │deteriorată│(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.9. │ │fără │(%) │ │
├─────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.10.│ │TOTAL │(%) │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│9. │Număr de │ │- │ │
│ │module termice│ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr de │ │ │ │
│10. │puncte/staţii │ │- │ │
│ │termice │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Tip │ │ │ │
│ │schimbătoare │- din │ │ │
│ │de căldură (de│puncte/ │(%) │ │
│ │exemplu: cu │staţii │ │ │
│ │plăci din │termice │ │ │
│11. │inox, cu plăci│ │ │ │
│ │din titan, ├───────────┼────┼───────┤
│ │tubulare, │ │ │ │
│ │brazate, ...) │- din │ │ │
│ │- procente din│module │(%) │ │
│ │total │termice │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│ │Producători independenţi │ │ │
│12. │de la care se cumpără │- │ │
│ │energie termică (denumire │ │ │
│ │producător) │ │ │
├─────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│ │branşamente │ │ │ │
│13. │termice de apă├───────────┼────┼───────┤
│ │fierbinte (din│- în │ │ │
│ │reţeaua de │funcţiune │- │ │
│ │transport) │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│14. │branşamente ├───────────┼────┼───────┤
│ │termice de │- în │- │ │
│ │încălzire │funcţiune │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│ │branşamente │ │ │ │
│15. │termice de apă├───────────┼────┼───────┤
│ │caldă de │- în │ │ │
│ │consum │funcţiune │- │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│16. │branşamente ├───────────┼────┼───────┤
│ │termice de │- în │- │ │
│ │abur │funcţiune │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │ │- apă │(%) │ │
│ │Gradul de │fierbinte │ │ │
│ │contorizare a ├───────────┼────┼───────┤
│17. │branşamentelor│- încălzire│(%) │ │
│ │termice ├───────────┼────┼───────┤
│ │ │- apă caldă│(%) │ │
│ │ │de consum │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Rata de │- populaţie│(%) │ │
│ │branşare la ├───────────┼────┼───────┤
│ │SACET a │- │ │ │
│18. │consumatorilor│instituţii │(%) │ │
│ │de energie │publice │ │ │
│ │termică din ├───────────┼────┼───────┤
│ │localitate │- operatori│(%) │ │
│ │ │economici │ │ │
└─────┴──────────────┴───────────┴────┴───────┘


    NOTĂ:
    La pct. 3 se completează valoarea din documentaţia tehnică a agregatului respectiv.
    La pct. 4 se completează fiecare tip de combustibil/resursă primară utilizat/utilizată şi procentul corespunzător din total, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La pct. 5 se completează lungimea traseelor/circuitelor din teren, adică lungimea măsurată o singură dată, chiar dacă pe traseul/circuitul respectiv sunt mai multe conducte.
    La pct. 7 se completează fiecare tip de izolaţie utilizată şi procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La pct. 8 se completează procentele corespunzătoare stării izolaţiei pe traseele/circuitele din reţele, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La pct. 11 se completează fiecare tip de schimbător de căldură existent şi procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La pct. 12 se completează denumirea fiecărui producător independent care livrează în SACET şi de la care operatorul SACET cumpără energie termică.
    La pct. 17 se completează valoarea procentuală din totalul branşamentelor termice.
    La pct. 18 se completează valoarea procentuală din totalul consumatorilor de energie termică din localitate.

    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 2

    la metodologie
    SITUAŢIA GENERALĂ A SPAET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌──┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Documentul/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Documentele │ │Documentul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Preţ/Preţuri local(e) de │care │ │care aprobă │
│ │Valoarea │ │Număr │Număr │ │ │ │furnizare, fără TVA, în │avizează/ │ │preţul local│
│ │reviziilor │Valoarea │operatori │instituţii│Număr de │ │ │funcţie de condiţiile de │aprobă │ │de facturare│
│ │şi │reviziilor │economici │publice │locuinţe │ │ │furnizare - din transport, │preţul/ │ │pentru │
│ │reparaţiilor│şi │alimentaţi│alimentate│(apartamente│ │ │distribuţie etc.*) │preţurile │Preţ local│populaţie │
│ │planificate │reparaţiilor│din SACET,│din SACET │şi/sau case)│Număr de │Număr de │ │locale de │pentru │(hotărârea │
│An│pentru │realizate la│la │la │alimentate │locuinţe │locuinţe │ │furnizare │populaţie,│consiliului │
│ │perioada │sfârşitul │sfârşitul │sfârşitul │din SACET, │debranşate│rebranşate│ │(hotărârea │fără TVA │local/ │
│ │pentru care │perioadei de│perioadei │perioadei │la sfârşitul│ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤consiliului │ │hotărârea │
│ │se face │raportare │de │de │perioadei de│ │ │ │ │ │ │local/ │ │Consiliului │
│ │raportarea │ │raportare │raportare │raportare │ │ │ │ │ │ │hotărârea │ │General al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │......│......│......│......│Consiliului │ │Municipiului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │General al │ │Bucureşti) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiului│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti) │ │ │
├──┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│- │(mii lei) │(mii lei) │- │- │- │- │- │(lei/ │(lei/ │(lei/ │(lei/ │- │(lei/MWh) │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │MWh) │MWh) │MWh) │MWh) │ │ │ │
├──┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├──┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┴────────────┘


    *) Dacă în cadrul SACET au fost aprobate mai multe valori de preţ local, datorită unor condiţii diferite de furnizare între consumatori, se completează fiecare valoare specifică într-o coloană, cu precizarea condiţiei specifice în capul de tabel (de exemplu: furnizare din reţeaua de transport, din reţeaua de distribuţie, din centrale termice de cvartal etc.).
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 3

    la metodologie
    SITUAŢIA
    investiţiilor în infrastructura SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Valoarea │Valoarea investiţiei aferentă anului pentru care se face raportarea (mii lei │ │ │
│ │ │ │investiţiei (mii│fără TVA) │ │ │
│ │ │ │lei fără TVA) │ │ │ │
│ │ │ ├─────┬──────────┼───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │Denumirea │ │ │ │TOTAL │din care pe surse de finanţare: │ │ │
│ │şi │ │ │din care │ │ │ │Data │
│Nr. │obiectivul │Durata de │ │realizat ├──────────┬────────┼───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┤Data │estimată │
│crt.│principal │execuţie │ │până la │ │ │ │ │ │ │Surse externe (la curs de│ │începerii│a punerii│
│ │al │contractată│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │schimb valutar …… lei/ │ │execuţiei│în │
│ │investiţiei│ │TOTAL│anului │ │ │Bugetul de stat │Bugetul local │Credite │Surse proprii │….... din data │Grant │ │funcţiune│
│ │ │ │ │pentru │Planificat│Realizat│ │ │ │ │……...........) │ │ │ │
│ │ │ │ │care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │face │ │ ├──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼────────────────┬────────┼──────────┬────────┤ │ │
│ │ │ │ │raportarea│ │ │Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat │Realizat│Planificat│Realizat│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- │- │(luni) │(mii │(mii lei) │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │- │- │
│ │ │ │lei) │ │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Se completează datele investiţiilor aferente proiectelor aflate în curs de execuţie, precum şi celor planificate să înceapă în anul în curs.

    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 4

    la metodologie
    DATE
    tehnico-economice specifice SPAET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌─────┬─────────────────┬─────┬────────┐
│Nr. │Denumire │U.M. │Valoarea│
│crt. │parametru │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Energie termică │ │ │
│1. │produsă şi/sau │(MWh)│ │
│ │cumpărată │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│1.1. │- din producţie │(MWh)│ │
│ │proprie │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│1.2. │- cumpărată │(MWh)│ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Energie termică │ │ │
│2. │vândută la │(MWh)│ │
│ │consumatori │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│2.1. │- populaţie │(MWh)│ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│2.2. │- instituţii │(MWh)│ │
│ │publice │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│2.3. │- operatori │(MWh)│ │
│ │economici │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Număr de │ │ │
│ │angajaţi, la │ │ │
│3. │sfârşitul │- │ │
│ │perioadei de │ │ │
│ │raportare │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Cheltuieli pentru│(mii │ │
│4. │prestarea │lei) │ │
│ │serviciului │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Cheltuieli de │(mii │ │
│5. │dezvoltare/ │lei) │ │
│ │modernizare SACET│ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Venituri din │(mii │ │
│6. │prestarea │lei) │ │
│ │serviciului │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Grad de încasare,│ │ │
│7. │la sfârşitul │(%) │ │
│ │perioadei de │ │ │
│ │raportare │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│7.1. │- populaţie │(%) │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│7.2. │- instituţii │(%) │ │
│ │publice │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│7.3. │- operatori │(%) │ │
│ │economici │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Număr total de │ │ │
│ │contracte de │ │ │
│ │furnizare a │ │ │
│8. │energiei termice │- │ │
│ │în derulare, la │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │
│ │perioadei de │ │ │
│ │raportare │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│8.1. │- populaţie │- │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│8.2. │- instituţii │- │ │
│ │publice │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│8.3. │- operatori │- │ │
│ │economici │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Număr total de │ │ │
│ │convenţii │ │ │
│ │individuale, │ │ │
│9. │valabile la │- │ │
│ │sfârşitul │ │ │
│ │perioadei de │ │ │
│ │raportare │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │- fără │ │ │
│9.1. │repartitoare de │- │ │
│ │costuri │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│9.2. │- cu repartitoare│- │ │
│ │de costuri │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │- cu contoare de │ │ │
│9.3. │apartament │- │ │
│ │(distribuţie pe │ │ │
│ │orizontală) │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│10. │Număr avarii, din│- │ │
│ │care: │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │- în centralele │ │ │
│10.1.│termice/punctele │- │ │
│ │termice │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│10.2.│- în reţelele de │- │ │
│ │transport │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│10.3.│- în reţelele de │- │ │
│ │distribuţie │ │ │
├─────┼─────────────────┼─────┼────────┤
│ │Număr total de │ │ │
│ │zile de │ │ │
│ │întrerupere a │ │ │
│11. │furnizării │- │ │
│ │agentului termic │ │ │
│ │din cauza │ │ │
│ │avariilor │ │ │
└─────┴─────────────────┴─────┴────────┘


    NOTĂ:
    Se completează datele corespunzătoare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
    La pct. 5 se completează cheltuielile aferente dezvoltării şi modernizării SACET conform art. 6 alin. (5) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 66/2007.

    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 5

    la metodologie
    CAPACITĂŢI ŞI PRODUCŢII
    în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Total energie termică│
│ │ │ │Energie termică │ │Total energie termică│livrată (ieşită) din │
│ │ │Capacitate│livrată din │Energie termică achiziţionată de la producători independenţi │livrată (intrată) în │reţelele proprii**) │
│ │ │termică │centralele proprii*) │ │reţelele proprii**) │şi facturată la │
│ │Tehnologia │netă a │ │ │ │consumatori │
│ │utilizată de │unităţilor├─────────┬─────┬─────┼─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┼─────────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬─────┤
│Nr. │unităţile care │proprii*) │ │ │ │de la │de la │de la │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│livrează │care │ │ │ │……...............│……..................│……...................│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │energie termică│livrează │apă │ │ │(nume producător)│(nume producător) │(nume producător) │ │apă │ │ │apă │ │ │
│ │în reţele │energie │fierbinte│abur │TOTAL├───────────┬─────┼──────────────┬─────┼───────────────┬─────┼─────────┬─────┤fierbinte│abur │TOTAL│fierbinte│abur │TOTAL│
│ │ │termică în│/ apă │ │ │apă │ │ │ │ │ │apă │ │/ apă │ │ │/ apă │ │ │
│ │ │reţele │caldă │ │ │fierbinte/ │abur │apă fierbinte/│abur │apă fierbinte/ │abur │fierbinte│abur │caldă │ │ │caldă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │apă caldă │ │apă caldă │ │apă caldă │ │/ apă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caldă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │5 = 3│ │ │ │ │ │ │12 = 6 + │13 = │14 = 3 + │15 = │16 = │ │ │19 = │
│0 │1 │2 │3 │4 │+ 4 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │8 + 10 │7 + 9│12 │4 + │14 + │17 │18 │17 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 11 │ │13 │15 │ │ │18 │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Cogenerare, din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.│energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la punctul 1.3)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3.│geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4.│(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Producere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │separată, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la punctul 2.4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│electrică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(boilere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară, căldură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ambientală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.5.│(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│3. │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴──────────────┴─────┴───────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┘


    NOTĂ:
    La indicatorul Capacitate termică netă a unităţilor proprii*) care livrează energie termică în reţele se va completa diferenţa dintre capacitatea termică instalată şi cantitatea de energie termică consumată intern.
    La indicatorul Energia termică livrată se va completa valoarea cantităţii de energie care iese la gardul centralei, în scopul livrării către terţi.

    *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor din care se livrează energie termică la consumatori.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 6

    la metodologie
    CAPACITĂŢI ŞI PRODUCŢII
    în sistemele de răcire urbană ale operatorilor SACET/producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă (tip, număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Capacitate │Energie │
│ │Tehnologie │de răcire │termică │
│ │utilizată de │netă a │extrasă din│
│Nr. │unităţile care │unităţilor*)│reţele**) │
│crt.│livrează „frig“│care │şi │
│ │în reţele │livrează │facturată │
│ │ │„frig“ în │la │
│ │ │reţele**) │consumatori│
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │absorbţie │ │ │
│1. │pentru răcire │ │ │
│ │utilizând │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │nonregenerabilă│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │absorbţie │ │ │
│2. │pentru răcire │ │ │
│ │utilizând │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │regenerabilă │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │răcire cu │ │ │
│ │compresie de │ │ │
│3. │vapori │ │ │
│ │(răcitoare │ │ │
│ │electrice sau │ │ │
│ │pe gaz) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Răcire liberă │ │ │
│ │(lacuri, râuri,│ │ │
│4. │depozitare │ │ │
│ │sezonieră la │ │ │
│ │adâncime etc.) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│5. │Alte tehnologii│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│6. │TOTAL │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴───────────┘


     *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează „frig“, deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 7

    la metodologie
    CARACTERISTICI TEHNICE ŞI EFICIENŢA
    sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET/producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────────┬─────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Reţele de încălzire │Reţele de încălzire │ │
│ │ │ │urbană eficiente*), │urbană │ │
│ │ │ │în conformitate cu │ineficiente*), în │ │
│ │ │ │art. 2 pct. 41 din │conformitate cu art.│ │
│ │ │ │Directiva 2012/27/UE│2 pct. 41 din │ │
│ │ │ │= „Sisteme de │Directiva 2012/27/UE│ │
│ │ │ │încălzire urbană │= „Sisteme de │ │
│ │ │ │care utilizează cel │încălzire urbană │ │
│ │ │ │puţin 50% energie │care utilizează mai │TOTAL │
│ │ │ │din surse │puţin de 50% energie│(toate reţelele/toţi│
│ │Toate/Toţi │ │regenerabile, 50% │din surse │consumatorii) │
│Nr. │reţelele/ │U.M. │căldură reziduală, │regenerabile, 50% │ │
│crt.│consumatorii │ │75% energie termică │căldură reziduală, │ │
│ │ │ │produsă în │75% energie termică │ │
│ │ │ │cogenerare sau 50% │produsă în │ │
│ │ │ │dintr-o combinaţie │cogenerare sau 50% │ │
│ │ │ │de astfel de │dintr-o combinaţie │ │
│ │ │ │energii“ │de astfel de │ │
│ │ │ │ │energii“ │ │
│ │ │ ├─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┤
│ │ │ │apă │ │ │apă │ │ │apă │ │ │
│ │ │ │fierbinte│abur│TOTAL│fierbinte│abur│TOTAL│fierbinte│abur│TOTAL│
│ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │
│ │ │ │apă caldă│ │ │apă caldă│ │ │apă caldă│ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │5 = 3│ │ │8 = 6│ │10 =│11 = │
│0 │1 │2 │3 │4 │+ 4 │6 │7 │+ 7 │9 = 3 + 6│4 + │9 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │10 │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Energie termică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │facturată la │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori**),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│1.1.│- în sectorul │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- în sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.│rezidenţial şi │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- în alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3.│agricol, │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forestier, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pescuit, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Număr de reţele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │termice │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│2.1.│- reţele de │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│2.2.│- reţele de │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Lungime reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │termice │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.│transport (tur │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ retur) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.│distribuţie │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire (tur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ retur) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie apă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.│caldă de consum│(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(tur + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recirculare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │termică în │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele***), din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│4.1.│- în reţelele │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│4.2.│- în reţelele │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de distribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │consumatori, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- populaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.│(apartamente şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/sau case) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2.│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- operatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.3.│economici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┘


      *) Încadrarea reţelelor termice în categoria „eficient“, respectiv „ineficient“ se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în anexa nr. 5 (respectiv anexa nr. 9) la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.
     **) La pct. 1, totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în anexa nr. 5 (respectiv anexa nr. 9) la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.
    ***) La pct. 4, totalul pierderilor în reţele trebuie să fie egal cu diferenţa dintre totalul energiei intrate în reţele şi totalul energiei facturate la consumatori, conform datelor completate în anexa nr. 5 (respectiv anexa nr. 9) la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 8

    la metodologie
    CARACTERISTICI TEHNICE ŞI EFICIENŢA
    sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă (tip, număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────────┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Răcire urbană│Răcire urbană│ │
│ │ │ │eficientă*) │ineficientă*)│ │
│ │ │ │în │în │ │
│ │ │ │conformitate │conformitate │ │
│ │ │ │cu art. 2 │cu art. 2 │ │
│ │ │ │pct. 41 din │pct. 41 din │ │
│ │ │ │Directiva │Directiva │ │
│ │ │ │2012/27/UE = │2012/27/UE = │ │
│ │ │ │„Sisteme de │„Sisteme de │ │
│ │ │ │răcire urbană│răcire urbană│ │
│ │ │ │care │care │ │
│ │ │ │utilizează │utilizează │TOTAL (toate/│
│Nr. │Toate/Toţi │ │cel puţin 50%│mai puţin de │toţi reţelele│
│crt.│reţelele/ │U.M. │energie din │50% energie │/ │
│ │consumatorii │ │surse │din surse │consumatorii)│
│ │ │ │regenerabile,│regenerabile,│ │
│ │ │ │50% căldură │50% căldură │ │
│ │ │ │reziduală, │reziduală, │ │
│ │ │ │75% energie │75% energie │ │
│ │ │ │termică │termică │ │
│ │ │ │produsă în │produsă în │ │
│ │ │ │cogenerare │cogenerare │ │
│ │ │ │sau 50% │sau 50% │ │
│ │ │ │dintr-o │dintr-o │ │
│ │ │ │combinaţie de│combinaţie de│ │
│ │ │ │astfel de │astfel de │ │
│ │ │ │energii“ │energii“ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 + 4 │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Energie termică│ │ │ │ │
│ │extrasă din │ │ │ │ │
│1. │reţele şi │(MWh)│ │ │ │
│ │facturată la │ │ │ │ │
│ │consumatori**),│ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.1.│- în sectorul │(MWh)│ │ │ │
│ │industrial │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- în sectorul │ │ │ │ │
│1.2.│rezidenţial şi │(MWh)│ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- în alte │ │ │ │ │
│ │sectoare │ │ │ │ │
│ │(transport, │ │ │ │ │
│1.3.│agricol, │(MWh)│ │ │ │
│ │forestier, │ │ │ │ │
│ │pescuit, │ │ │ │ │
│ │altele) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. │Număr de reţele│- │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3. │Lungime reţele │(km) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4. │Pierderi totale│(MWh)│ │ │ │
│ │în reţele │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│5. │consumatori, │- │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- populaţie │ │ │ │ │
│5.1.│(apartamente şi│- │ │ │ │
│ │/sau case) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- instituţii │ │ │ │ │
│5.2.│publice │- │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- operatori │ │ │ │ │
│5.3.│economici │- │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    *) Încadrarea reţelelor în categoria „eficient“, respectiv „ineficient“ se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în anexa nr. 6 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.
    **) La pct. 1, totalul energiei termice extrase trebuie să fie egal cu totalul completat în anexa nr. 6 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 9

    la metodologie
    CAPACITĂŢI ŞI PRODUCŢII
    în sistemele de încălzire urbană ale producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă de producere (număr, dată ││
│emitere, dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Energie termică total│ │Energie termică livrată │Energie termică livrată si│Total energie termică│
│ │ │Capacitate│livrată din │Energie termică livrată din centralele proprii*) şi facturată la operatori │din reţelele termice │facturată la consumatori │livrată şi facturată │
│ │ │termică │centralele proprii*) │SACET │proprii**) şi facturată la│de la gardul centralelor │la operatori SACET şi│
│ │Tehnologie │netă a │ │ │consumatori │proprii*) │la consumatori │
│ │utilizată │unităţilor├─────────┬─────┬─────┼─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┼──────────────┬─────┬─────┼──────────────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬─────┤
│Nr. │de unităţile │proprii*) │ │ │ │la │la │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│care livrează │care │ │ │ │.................................│.................................│...............................│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energie termică│livrează │apă │ │ │(nume operator SACET) │(nume operator SACET) │(nume operator SACET) │ │ │ │ │ │ │ │apă │ │ │
│ │în reţele │energie │fierbinte│abur │TOTAL├──────────────┬──────────────────┼──────────────┬──────────────────┼──────────────┬────────────────┼─────────┬─────┤apă fierbinte/│abur │TOTAL│apă fierbinte/│abur │TOTAL│fierbinte│abur │TOTAL│
│ │ │termică în│/ │ │ │ │ │ │ │ │ │apă │ │apă caldă │ │ │apă caldă │ │ │/ │ │ │
│ │ │reţele │apă caldă│ │ │apă fierbinte/│abur │apă fierbinte/│abur │apă fierbinte/│abur │fierbinte│abur │ │ │ │ │ │ │apă caldă│ │ │
│ │ │ │ │ │ │apă caldă │ │apă caldă │ │apă caldă │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │apă caldă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh) │(MWh) │(MWh) │(MWh) │(MWh) │(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 = │ │ │16 = │ │ │19 = │ │21 = │22 = │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 = 6 + │7 + 9│14 │15 │14 + │17 │18 │17 + │20 = 12 +│13 + │20 + │
│ │ │ │ │ │3 + 4│ │ │ │ │ │ │8 + 10 │+ 11 │ │ │15 │ │ │18 │14 + 17 │15 + │21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Cogenerare, din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │care pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.│energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pct. 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3.│geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4.│(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Producere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │separată, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pct. 2.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│electrică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(boilere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară, căldură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ambientală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.5.│(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│3. │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────┴─────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┘


     *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor, din care se livrează energie termică la consumatori.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 10

    la metodologie
    Date de contact şi situaţia juridică a operatorului economic

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă (tip, număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data raportării ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Document de │ │ │ │ │ │
│ │gestiune*) - │ │ │ │ │ │
│ │contract de │Reprezentant │ │ │ │ │
│ │delegare a │legal │ │Persoană/Persoane de contact│Situaţia │Hotărâre/ │
│ │gestiunii │ │ │ │juridică -│Sentinţă │
│ │serviciului/ │ │ │ │insolvenţă│judecătorească│
│Nr. │act │ │Adresa de │ │(I), │privind │
│crt.│administrativ├─────────┬───────┤corespondenţă├─────────┬───────┬───┬──────┤faliment │insolvenţa sau│
│ │de atribuire │ │ │ │ │ │ │ │(F), │falimentul │
│ │directă a │ │ │ │ │ │ │ │activitate│(număr, dată, │
│ │gestiunii │Numele şi│ │ │Numele şi│ │ │ │solvabilă │emitent) │
│ │serviciului │prenumele│Funcţie│ │prenumele│Telefon│Fax│E-mail│(AS) │ │
│ │(tip, număr, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────┴───────┴───┴──────┴──────────┴──────────────┘


    *) Se completează de către operatorii SACET.
    ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi reglementările interne în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care revine ANRE conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană.
    Pentru informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ştergerea datelor cu caracter personal şi drepturile persoanelor vizate, accesaţi rubrica GDPR Serviciul Energie Termică, disponibilă online la adresa https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciul-public-de-alimentare-cu-energie-termica/gdpr-set.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016