Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 3 iunie 2021  de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 3 iunie 2021 de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 611 din 18 iunie 2021
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 686 din 3 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611 din 18 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Consideraţii generale
    ART. 1
    Activităţile de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a persoanelor private de libertate sunt parte a demersurilor educative derulate pe parcursul executării pedepselor privative de libertate.

    ART. 2
    (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională, în fiecare unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este desemnată o persoană din cadrul serviciului/biroului educaţie, responsabilă de organizarea acestor demersuri.
    (2) În situaţii temeinic justificate, cu aprobarea directorului unităţii, persoana poate fi desemnată din cadrul altei structuri.

    ART. 3
    La nivelul Direcţiei reintegrare socială sunt desemnaţi doi specialişti responsabili cu gestionarea informaţiilor şi elaborarea direcţiilor de acţiune în organizarea activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională.

    ART. 4
    (1) Activităţile de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii se organizează de către unitatea subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în colaborare cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
    (2) Cursul de formare profesională se organizează în colaborare cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin centrele de formare profesională proprii din subordinea acestora, prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizorii de servicii de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.

    ART. 5
    (1) Costurile pentru organizarea activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională pentru persoanele private de libertate pot fi acoperite în condiţiile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 92 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Persoanele private de libertate, începând cu finalul perioadei de carantină şi până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative sau până la data la care sunt propozabile pentru liberare condiţionată ori pentru înlocuirea internării cu măsura asistării zilnice, pot urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cheltuielile necesare formării fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (3) Costurile aferente organizării unui curs de formare profesională pot fi suportate din resursele bugetare aparţinând unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de dispunere a unităţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nu dispune de fonduri necesare organizării cursului de formare profesională, situaţie care trebuie confirmată de aceasta printr-o comunicare scrisă;
    b) analiza nevoilor de educaţie a evidenţiat necesitatea derulării cursului de formare profesională;
    c) cursul de formare profesională reprezintă o prioritate, raportat la demersurile de reintegrare socială planificate la nivelul unităţii;
    d) demersul răspunde priorităţilor strategice stabilite la nivelul sistemului penitenciar.

    (4) Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (3) se organizează cu încadrare în fondurile aprobate prin bugetul unităţii cu această destinaţie, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice cu acordul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza notei de fundamentare transmise de unitate şi a analizei de specialitate efectuate de Direcţia reintegrare socială.
    (5) În cuprinsul notei de fundamentare prevăzute la alin. (4) se va regăsi în mod obligatoriu analiza efectuată la nivelul unităţii de către structura de reintegrare socială, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3).
    (6) Pe durata executării pedepsei, o persoană privată de libertate poate participa o singură dată la un curs de formare profesională organizat în condiţiile alin. (3).

    ART. 6
    (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor încheie şi reactualizează periodic protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    (2) Administraţiile unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor întreprind demersuri pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi cu alţi furnizori de formare profesională acreditaţi, în vederea stabilirii condiţiilor concrete de organizare şi desfăşurare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a persoanelor condamnate.
    (3) Protocoalele de colaborare vor conţine în mod explicit informaţii cu privire la activităţile desfăşurate, perioada, locaţia, criteriile de selecţie a cursanţilor, obligaţiile părţilor, instructajul privind domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, norme şi reguli ce trebuie respectate pe toată durata colaborării.

    ART. 7
    (1) Activităţile de informare, consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017.
    (2) Includerea persoanelor condamnate în activităţi de informare, consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională se face în baza recomandărilor consemnate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică.
    (3) Includerea persoanelor condamnate în activităţi de informare, consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională se poate face şi în urma revizuirii Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică.

    CAP. II
    Informarea, consilierea profesională şi medierea muncii
    ART. 8
    (1) În unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară activităţi de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii cu persoanele private de libertate.
    (2) Activităţile de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii pot fi derulate în interiorul sau exteriorul unităţii de detenţie, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la regimurile de executare a pedepselor privative de libertate.
    (3) Personalul specializat din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sau al furnizorilor de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contracte, desfăşoară activităţi de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii.
    (4) Personalul de reintegrare socială asigură selecţia persoanelor private de libertate participante la activităţile prevăzute la alin. (1) şi pune la dispoziţie, după caz, spaţiul corespunzător pentru desfăşurare.

    ART. 9
    Activităţile de informare şi consiliere profesională, precum şi de mediere a muncii se organizează periodic, lunar sau trimestrial, în colaborare cu reprezentanţii agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în funcţie de disponibilitatea acestora şi resursele existente la nivelul penitenciarului.

    ART. 10
    (1) Activitatea de informare a persoanelor private de libertate se realizează de către personalul abilitat şi acreditat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Consilierea profesională a persoanelor private de libertate se realizează de către consilieri de orientare a carierei din cadrul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
    (3) Serviciile de mediere a muncii sunt acordate de către personalul abilitat şi acreditat al agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
    (4) În situaţii temeinic justificate sau în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, activităţile de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii se pot desfăşura şi de către alţi specialişti, în condiţiile legii, în funcţie de nevoile identificate.

    ART. 11
    (1) Activităţile de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii se desfăşoară în baza unui proiect de activitate aprobat de directorul unităţii.
    (2) La finalizarea activităţii, după completarea datelor în aplicaţia informatică, persoanele participante obţin credite, în condiţiile prevăzute în proiectul de activitate.

    CAP. III
    Formarea profesională
    ART. 12
    Formarea profesională a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, definite conform art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    În unităţile de detenţie se organizează cursurile de formare profesională, pentru care se eliberează certificate de absolvire şi certificate de calificare, pe niveluri, potrivit art. 7 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) Cursurile de formare profesională se adresează persoanelor condamnate definitiv la executarea pedepsei cu închisoarea, celor condamnate la detenţiune pe viaţă, precum şi persoanelor sancţionate cu o măsură educativă privativă de libertate.
    (2) Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani, aflaţi în custodia locurilor de deţinere şi care sunt înscrişi la cursurile şcolii de arte şi meserii sau la cele ale unui liceu tehnologic, pot beneficia de cursuri de calificare, la cerere, cu aprobarea directorului centrului, în condiţiile stabilite de lege privind durata normală a zilei de lucru şi intervalul de timp alocat activităţilor.

    ART. 15
    Cursurile de formare profesională sunt constituite, de regulă, din grupe formate din maximum:
    a) 28 de persoane pentru pregătirea teoretică;
    b) 14 persoane pentru pregătirea practică.


    ART. 16
    (1) În funcţie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate, participanţii pot desfăşura cursul de formare profesională în interiorul sau exteriorul locului de deţinere.
    (2) Cursurile de formare profesională a persoanelor condamnate se desfăşoară în spaţii special amenajate, din cadrul unităţilor de detenţie sau ale furnizorilor acreditaţi de formare profesională, după cum urmează:
    a) în cluburi sau săli de clasă;
    b) în atelierele de reparaţii, întreţinere, agricole ale unităţilor penitenciare;
    c) în gospodăriile agrozootehnice ale unităţilor de detenţie;
    d) în ateliere de producţie bugetară, în funcţie de capacitate şi dotările existente;
    e) în structurile de economie socială;
    f) în cadrul atelierelor şi halelor de producţie, reparaţie, aparţinând centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor teritoriale, centrelor regionale de formare profesională a adulţilor din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi furnizorilor de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii.


    ART. 17
    (1) În măsura posibilităţilor, persoanele participante la cursul de formare profesională, pe durata desfăşurării acestuia şi până la absolvire, vor executa pedeapsa în unitatea de detenţie organizatoare.
    (2) Persoanele care, din motive neimputabile acestora, au întrerupt participarea la cursul de formare profesională pot continua cursul în măsura în care există acordul furnizorului de formare profesională cu privire la posibilitatea finalizării activităţii.
    (3) În situaţia transferului într-o altă unitate, persoanele înscrise la un curs de formare profesională, care nu au finalizat sau nu au susţinut examenul de absolvire, pot solicita transferul în unitatea organizatoare, până la finalizarea sau, după caz, susţinerea examenului de absolvire, în măsura în care există acordul furnizorului de formare profesională cu privire la posibilitatea încheierii activităţii.
    (4) Persoanele care, din motive imputabile acestora, au întrerupt frecventarea cursurilor de formare profesională sunt excluse de la activitate, aspect care este consemnat în documentaţia specifică şi în aplicaţia informatică.
    (5) În situaţii temeinic justificate, persoanele condamnate pot fi transferate la unităţi care organizează cursuri de formare profesională, la cerere sau cu acordul acestora.
    (6) În analiza solicitărilor de transfer în vederea participării şi absolvirii unor cursuri de formare profesională se vor avea în vedere următoarele: situaţia juridică, regimul de executare, conduita, nivelul de studii, calificările anterioare, tipul cursului organizat, profilul unităţii penitenciare.

    SECŢIUNEA 1
    Selecţia şi înscrierea deţinuţilor la cursurile de formare profesională
    ART. 18
    (1) Furnizorul de formare profesională autorizat comunică coordonatorului sectorului reintegrare socială toate datele necesare realizării selecţiei, înscrierii participanţilor şi organizării activităţii.
    (2) Selecţia deţinuţilor se realizează de către persoana desemnată ca responsabil, la nivelul unităţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ţinând-se cont de nevoile şi recomandările consemnate în documentaţia specifică, ariile prioritare de intervenţie, de conduita deţinutului pe parcursul executării pedepsei şi de condiţiile transmise de furnizorul de formare autorizat.
    (3) Selecţia deţinuţilor în vederea participării la cursuri de formare profesională cu finanţare europeană se realizează în funcţie de condiţiile prezente în specificaţiile tehnice ale proiectului.
    (4) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul selecţiei deţinuţilor în vederea participării la cursuri de formare profesională suportate din bugetul unităţii.
    (5) Selecţia deţinuţilor la cursuri de formare profesională se realizează cu avizul directorului adjunct reintegrare socială şi al directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

    ART. 19
    (1) Înscrierea deţinuţilor la cursuri de formare profesională se poate realiza în intervalul de timp prevăzut la art. 5 alin. (2), pe bază de cerere scrisă, aprobată de directorul locului de deţinere.
    (2) Înscrierea deţinuţilor la cursurile de formare profesională se realizează în condiţiile prezentării actelor de studii, eliberate în conformitate cu prevederile legii.
    (3) În situaţii temeinic justificate, la cererea deţinutului, personalul de reintegrare socială poate face demersuri pentru obţinerea actelor de studii necesare înscrierii la cursurile de formare profesională, de la instituţiile emitente.

    ART. 20
    (1) Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională, deţinuţii trebuie să prezinte următoarele acte:
    a) carte de identitate, în copie şi original;
    b) certificatul de naştere, în copie şi original;
    c) certificatul de căsătorie, în copie şi original, după caz;
    d) dovada absolvirii studiilor, adeverinţe, foi matricole, diplome.

    (2) În vederea înscrierii la cursul de formare profesională, pe lângă documentele sus-menţionate, este necesar şi avizul medicului unităţii, care va preciza dacă deţinutul „este/nu este în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice sau infectocontagioase“ şi/sau este „clinic sănătos la data examenului medical“.

    ART. 21
    Deţinuţii cu cetăţenie străină pot solicita înscrierea la cursurile de formare profesională, derulate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă fac dovada nivelului de studii, prin diplome echivalate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

    ART. 22
    (1) La cursurile de formare profesională pot fi înscrise şi persoanele private de libertate care desfăşoară activităţi lucrative, fără a se depăşi durata normală a zilei de lucru.
    (2) Persoanele private de libertate pot desfăşura activităţi lucrative şi cursuri de formare profesională, însă nu în acelaşi interval de timp.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională
    ART. 23
    În planificarea anuală a activităţii, şeful serviciului/biroului educaţie va avea în vedere organizarea şi desfăşurarea a cel puţin unui curs de formare profesională.

    ART. 24
    (1) Structura unui curs de formare profesională, precum şi condiţiile de participare sunt stabilite de către furnizorul de formare profesională.
    (2) Orarul activităţilor de formare profesională se stabileşte de comun acord cu furnizorul de formare şi se aprobă de către directorul unităţii.

    ART. 25
    (1) Accesul reprezentanţilor furnizorilor de formare profesională acreditaţi în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se realizează în conformitate cu prevederile titlului III cap. II din Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.800/C/2018.
    (2) Administraţia locului de deţinere dispune măsurile ce se impun pentru instruirea lectorilor desemnaţi de furnizorul de formare profesională, cu privire la specificul populaţiei încarcerate, al activităţilor din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi regulile ce trebuie respectate pe linia siguranţei deţinerii.
    (3) În cazul în care se înregistrează evenimente negative, determinate de încălcarea reglementărilor legale de către reprezentanţii furnizorului de formare profesională, se poate dispune interzicerea accesului în unitatea de detenţie, în condiţiile legii, cu informarea furnizorului de formare profesională.

    ART. 26
    (1) Persoana desemnată să coordoneze activitatea de formare profesională stabileşte, împreună cu furnizorul de formare profesională, un regulament al desfăşurării activităţilor, încălcarea acestuia putând conduce la excluderea persoanelor private de libertate de la activitatea de formare profesională.
    (2) Regulamentul, expus în sala de curs, este adus la cunoştinţa persoanelor înscrise la cursurile de formare profesională, pe bază de semnătură.
    (3) În cazul săvârşirii de abateri foarte grave sau fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, pentru a asigura condiţiile de siguranţă şi legalitate a executării pedepselor privative de libertate, directorul locului de deţinere poate dispune suspendarea sau excluderea persoanei condamnate de la cursul de formare profesională.

    ART. 27
    (1) Prezenţa persoanelor private de libertate la orele de curs este consemnată de către furnizorul de formare profesională şi monitorizată de către persoana desemnată cu formarea profesională.
    (2) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, şi este obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare efectuate până la data exmatriculării sale, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 37 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    (1) La absolvirea cursului de formare profesională prin examen, participanţii primesc, după caz:
    a) certificat de absolvire pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare;
    b) certificat de calificare pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru ucenicie la locul de muncă.

    (2) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională se eliberează însoţite de suplimentul descriptiv al certificatului.
    (3) Certificatul de calificare sau absolvire se va înmâna persoanei private de libertate pe bază de semnătură, iar o copie a acestuia se va clasa în dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială, împreună cu semnătura de primire a originalului.
    (4) La cererea deţinutului, certificatul de calificare sau absolvire se va clasa la dosarul individual şi va fi remis acestuia, odată cu actele de identitate, la data liberării din aşezământul de detenţie.

    ART. 29
    (1) Participanţii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau nu îl promovează primesc o adeverinţă de participare la cursul de formare profesională, eliberată de furnizorul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie pentru susţinerea unui alt examen de absolvire, în aceleaşi condiţii.
    (2) În această situaţie, participarea la cursul de formare profesională nu se creditează decât la absolvire.

    ART. 30
    (1) Absolvenţii unui curs de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare, beneficiază de zile considerate a fi executate din pedeapsa privativă de libertate.
    (2) Situaţia elaborată de furnizorul de formare profesională, cu privire la absolvenţii cursului de calificare profesională, se înaintează structurii de organizare a muncii, în vederea acordării zilelor considerate a fi executate din pedeapsa privativă de libertate, în condiţiile legii.

    ART. 31
    După absolvirea cursurilor de formare profesională de iniţiere, calificare, recalificare, specializare, perfecţionare şi completarea datelor în aplicaţia informatică, absolvenţilor li se va acorda numărul de credite aferent.

    ART. 32
    (1) Responsabilul activităţii de formare profesională desemnat la nivelul unităţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor va înainta, pe adresa de poştă electronică a Direcţiei reintegrare socială, atât la începerea, cât şi la finalizarea fiecărui curs de formare profesională, datele privind organizarea şi numărul participanţilor la activitate.
    (2) Responsabilul activităţii de formare profesională comunică lunar agenţiilor teritoriale date cu privire la persoanele private de libertate care vor fi puse în libertate în perioada imediat următoare.
    (3) În cazul centrelor de detenţie şi centrelor educative, educatorul sau asistentul social completează un raport social personalizat ce va fi transmis agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi serviciului de probaţiune din unitatea administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul persoana internată.
    (4) Responsabilul activităţii de formare profesională va avea în vedere informarea deţinuţilor incluşi în programul de pregătire pentru liberare cu privire la faptul că beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă, în condiţiile în care se înregistrează personal, după liberare, în cadrul serviciilor publice de ocupare, respectiv al punctelor de lucru teritoriale ale agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

    ART. 33
    Anual, fiecare unitate de detenţie va transmite agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă propunerile de cursuri de formare profesională, pentru a fi incluse, după caz, în planul naţional de formare profesională pentru anul următor, iar în situaţia în care unitatea penitenciară are în custodie şi femei care pot fi avute în vedere pentru organizarea unui curs de formare profesională, vor fi transmise propuneri care să cuprindă şi programe specifice acestei categorii.

    ART. 34
    Documentele referitoare la formarea profesională a deţinuţilor elaborate şi aflate în gestiunea reprezentanţilor administraţiei penitenciare fac obiectul activităţilor de control şi constituie un criteriu de evaluare a performanţei persoanei desemnate şi a şefilor săi ierarhici.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016