Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 iunie 2022  de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 29 iunie 2022 de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 97 din 29 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 1 iulie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta metodologie are scopul de a stabili modul de calcul al tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, corespunzătoare serviciilor prestate pentru realizarea activităţilor de organizare şi administrare ale pieţei cuplate intrazilnice de energie electrică şi ale pieţei cuplate pentru ziua următoare de energie electrică, şi condiţiile de revizuire/ajustare a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică.

    ART. 2
    Metodologia are în vedere următoarele obiective:
    a) asigurarea recuperării costurilor justificate ale Operatorului desemnat al pieţei de energie electrică şi asigurarea unei cote rezonabile de profit pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din legislaţia naţională şi europeană, în cazul în care aceste costuri sunt efectuate în mod eficient, sunt rezonabile şi proporţionale;
    b) asigurarea cadrului necesar stabilirii tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare.


    ART. 3
    Prezenta metodologie este utilizată de către:
    a) Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică pentru fundamentarea propunerilor de tarife corespunzătoare serviciilor prestate pentru organizarea şi administrarea pieţei cuplate intrazilnice de energie electrică şi a pieţei cuplate pentru ziua următoare de energie electrică;
    b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică pentru asigurarea activităţilor de organizare şi administrare ale pieţei cuplate intrazilnice de energie electrică şi ale pieţei cuplate pentru ziua următoare de energie electrică.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
    a) Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor [Regulament (UE) 2015/1.222];
    b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 123/2012).

    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │perioadă pentru care se │
│ │stabilesc tarifele │
│ │practicate de Operatorul │
│Perioadă │desemnat al pieţei de │
│tarifară │energie electrică, egală cu│
│ │anul calendaristic. Prima │
│ │perioadă de tarifare este │
│ │anul 2023. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Tranzacţie│una sau mai multe oferte │
│ │corelate │
└──────────┴───────────────────────────┘    ART. 5
    În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:
    a) ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) OPEED - Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică;
    d) OTS - Operatorul de transport şi de sistem;
    e) PI - Piaţa intrazilnică de energie electrică;
    f) PZU - Piaţa pentru ziua următoare de energie electrică.


    CAP. III
    Reguli generale
    ART. 6
    (1) La stabilirea tarifelor, orice cost justificat asociat activităţii desfăşurate de OPEED este luat în considerare o singură dată.
    (2) În cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori sau nu a fost inclus în calculul tarifelor practicate de OPEED, acesta va fi scăzut, astfel încât să fie inclus doar o dată sau, după caz, adăugat la calculul tarifelor aferente următoarei perioade tarifare, sub forma unei corecţii.
    (3) OPEED aplică fiecărui participant la pieţele organizate şi administrate de acesta un singur tarif de administrare, indiferent de numărul pieţelor pe care participă.

    ART. 7
    (1) În cazul în care OPEED desfăşoară şi alte activităţi decât cele specifice, acesta organizează evidenţa contabilă separată pentru activitatea specifică de OPEED şi celelalte activităţi, iar în cazul cheltuielilor comune activităţii de organizare şi administrare a pieţelor cuplate PZU şi PI şi celorlalte activităţi, va prezenta ANRE modul de alocare între activităţile specifice OPEED şi celelalte activităţi (active, pasive, cheltuieli şi venituri etc.).
    (2) Pentru activitatea specifică de OPEED, acesta organizează o evidenţă contabilă distinctă pentru proiectele europene de integrare şi de cuplare a pieţelor de energie, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene de directă aplicabilitate.
    (3) OPEED este obligat să organizeze o evidenţă separată a costurilor şi veniturilor realizate distinct pe activitatea de administrare şi pe cea de tranzacţionare, realizate la nivel naţional şi pe proiecte europene.
    (4) În cazul participării la proiecte europene de integrare şi de cuplare a pieţelor de energie, OPEED comunică ANRE:
    a) la fundamentarea propunerilor de tarife, şi o explicaţie detaliată privind modul de alocare a costurilor comune/ regionale/individuale ce rezultă din aceste activităţi;
    b) raportul anual corespunzător perioadei tarifare t-2, întocmit de toate OPEED-urile şi OTS-urile, în conformitate cu prevederile art. 80 din Regulamentul (UE) 2015/1.222, în termen de 30 de zile de la publicarea de către ACER.


    CAP. IV
    Determinarea venitului recunoscut aferent activităţii desfăşurate de OPEED
    ART. 8
    (1) Venitul recunoscut reprezintă venitul aferent unei perioade tarifare, aprobat de ANRE, care asigură acoperirea costurilor necesare desfăşurării activităţilor OPEED şi o cotă de profit.
    (2) Activităţile desfăşurate de OPEED, pentru care se determină venitul recunoscut, conform prezentei metodologii, sunt următoarele:
    a) administrarea pieţelor organizate şi administrate de OPEED;
    b) realizarea tranzacţiilor pe pieţele organizate şi administrate de OPEED.

    (3) Venitul recunoscut OPEED (V_OPEED) pentru o perioadă tarifară t se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_admin/V_tranz - venitul din activitatea de administrare, respectiv de realizare a tranzacţiilor pe pieţele organizate şi administrate de OPEED, pentru perioada tarifară t; (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_admin/C_tranz - costul justificat al OPEED aferent activităţii de administrare, respectiv de realizare a tranzacţiilor pe pieţele organizate şi administrate de acesta, pentru perioada tarifară t, determinat în conformitate cu prevederile alin. (5);
    – p - rata profitului;
    – C_or ADMIN/C_OR tranz - corecţia determinată conform prevederilor art. 12;
    – V_a admin/V_a tranz - componentă a veniturilor din alte activităţi estimate a fi obţinute în perioada tarifară t, alocată activităţii de administrare, respectiv de realizare a tranzacţiilor. Veniturile obţinute din alte activităţi utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţilor OPEED şi cuprind, dar fără a se limita la acestea: venituri din exploatare prin participarea OPEED la proiecte europene, venituri financiare până la nivelul cheltuielilor financiare, alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor rezultate din anularea provizioanelor, a celor provenite din recuperarea cheltuielilor de judecată şi a altor cheltuieli asociate).
    (4) Costurile justificate ale OPEED aferente activităţilor de administrare şi, respectiv, de realizare a tranzacţiilor pentru perioada tarifară t reprezintă costurile de stabilire, de modificare şi de funcţionare a cuplării unice a pieţei pentru ziua următoare şi a pieţei intrazilnice defalcate în:
    a) costuri comune care rezultă din activităţile coordonate ale tuturor OPEED-urilor sau OTS-urilor care participă la cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare şi a pieţelor intrazilnice, alocate OPEED pe baza unei chei de alocare definite în Regulamentul (UE) 2015/1.222;
    b) costurile regionale care rezultă din activităţile OPEEDurilor şi OTS-urilor care cooperează într-o anumită regiune, alocate OPEED pe baza unor chei de alocare specifice regiunii;
    c) costuri individuale OPEED, rezultate din participarea operatorului la proiecte europene de integrare şi de cuplare a pieţelor de energie;
    d) costuri naţionale care rezultă din activităţile desfăşurate de OPEED în România.

    (5) Costurile justificate ale OPEED se determină cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C^t–1 - costurile justificate ale OPEED, estimate pentru perioada tarifară t–1 (9 luni realizate + 3 luni estimate), alocate pe activitatea de administrare, respectiv tranzacţionare;
    – C^t–1_certe - costurile justificate ale OPEED în baza contractelor încheiate şi asumate de acesta sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară a operatorului aferente perioadei tarifare t–1 şi care nu se regăsesc şi în perioada tarifară t, alocate pe activitatea de administrare, respectiv tranzacţionare;
    – C^t_certe - costurile justificate ale OPEED în baza contractelor încheiate şi asumate de acesta sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară a operatorului aferente perioadei tarifare t, care nu au existat în perioada tarifară t–1, alocate pe activitatea de administrare, respectiv tranzacţionare.


    (6) Rata profitului pentru activităţile OPEED are următoarele valori:
    a) 10% din costurile justificate ale OPEED - pentru prima perioadă de tarifare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru asigurarea venitului necesar participării în proiectele europene, precum şi în vederea îndeplinirii obligaţiei ce îi revine operatorului de a dezvolta mecanisme de tranzacţionare puse la dispoziţia participanţilor la piaţă;
    b) 5% din costurile justificate ale OPEED - începând cu a doua perioadă de tarifare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

    (7) Veniturile obţinute din alte activităţi V_a admin/V_a tranz se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_a(t) - veniturile din alte activităţi, estimate a fi obţinute de OPEED pe pieţele organizate şi administrate de acesta în perioada tarifară t;
    – V_admin (t–1)/V_tranz (t–1) - venitul din activitatea de administrare, respectiv de realizare a tranzacţiilor pe pieţele organizate şi administrate de OPEED, estimat a fi realizat în perioada tarifară t–1;
    – V_OPEED(t–1) - venitul recunoscut OPEED pentru perioada tarifară t–1.    ART. 9
    Costurile justificate ale OPEED includ în principal următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, combustibilul, materialele nestocate, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar;
    b) cheltuielile cu energia şi apa;
    c) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
    e) cheltuielile poştale şi taxe comunicaţii, servicii bancare şi asimilate;
    f) cheltuielile cu primele de asigurare obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) cheltuielile cu deplasările;
    h) cheltuielile cu locaţiile de gestiune şi chiriile, efectuate întro manieră prudentă; pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite lista documentelor (contracte, facturi, fişe de cont etc.);
    i) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia primelor reprezentând participarea personalului la profit;
    j) cheltuielile ce nu pot fi controlate şi asupra cărora OPEED nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate, denumite în continuare costuri indirecte, reprezentând:
    (i) contribuţii la asigurări sociale, fondul de şomaj şi asigurări sociale de sănătate, aferente fondului de salarii;
    (ii) contribuţia bănească percepută de ANRE aferentă activităţilor OPEED, proporţională cu veniturile realizate pe activităţi ale operatorului;
    (iii) taxe, impozite şi contribuţii, altele decât cele prevăzute la pct. (i) şi (ii), stabilite conform legislaţiei în vigoare;

    k) costurile justificate şi cheltuielile corespunzătoare sumelor neîncasate, reprezentând creanţele comerciale care nu au putut fi recuperate din cauze obiective (deces, hotărâre judecătorească definitivă etc.);
    l) cheltuielile cu amortizarea fiscală a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune şi utilizate în activităţile operatorului;
    m) cheltuielile financiare;
    n) cheltuielile cu taxele, contribuţiile şi cotizaţiile obligatorii către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, dacă sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii OPEED.


    ART. 10
    (1) OPEED are obligaţia ca la înaintarea costurilor realizate/estimate a fi realizate, în vederea recunoaşterii în venitul recunoscut, să justifice că acestea au fost sau sunt costuri prudente.
    (2) Se consideră costuri prudente acele costuri care sunt demonstrate a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, astfel:
    a) „necesar“ - nevoia obiectivă a OPEED de a realiza acel cost;
    b) „oportun“ - amânarea costului ar fi de natură a produce prejudicii OPEED şi/sau participanţilor la pieţele organizate şi administrate de acesta;
    c) „eficient“ - realizarea costului ar fi de natură a aduce beneficii viitoare OPEED şi participanţilor la pieţele organizate şi administrate de acesta;
    d) „să reflecte condiţiile pieţei“ - costul realizat de către OPEED este raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) OPEED are obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (3) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OPEED conform prevederilor alin. (3), nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).

    ART. 11
    (1) În determinarea venitului recunoscut al OPEED nu se includ următoarele costuri:
    a) cheltuielile aferente altor activităţi desfăşurate de OPEED, pentru care sunt utilizate mijloace fixe înregistrate în contabilitatea operatorului sau de salariaţi implicaţi în activitatea acestuia;
    b) cheltuielile cu provizioane şi ajustări de orice natură;
    c) cheltuielile privind activele casate sau cedate şi din alte operaţiuni de capital;
    d) cheltuielile cu reclama şi publicitatea;
    e) cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert etc.);
    f) cheltuielile privind materialele recuperate şi refolosibile;
    g) cheltuielile nedeductibile fiscal, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 9 lit. n);
    h) cheltuielile cu primele reprezentând participarea personalului la profit;
    i) cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
    j) cheltuielile cu amenzi, penalităţi şi majorări de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    k) cheltuielile cu donaţii, sponsorizări şi subvenţii acordate de OPEED;
    l) cheltuielile de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, subvenţii, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;
    m) cheltuielile cu penalităţi, majorări şi/sau daune-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    n) cheltuielile aferente plăţilor compensatorii acordate salariaţilor implicaţi în activităţile OPEED cu ocazia încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, fără a avea la bază un program de restructurare şi de reorganizare a societăţii aprobat de conducerea operatorului, cu excepţia situaţiei când salariaţii se pensionează;
    o) cheltuielile reprezentând salarii, indemnizaţii, sume compensatorii acordate în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului personalului cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitatea de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere, cu excepţia salariilor, indemnizaţiilor sau sumelor compensatorii acordate angajaţilor, cu ocazia pensionării, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă sau când există un program de restructurare aprobat;
    p) cheltuielile de personal reprezentând sume acordate directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/ supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat, care depăşesc 20% din valoarea retribuţiei acestora;
    q) cheltuielile de exploatare aferente mijloacelor fixe obţinute de OPEED prin realizarea unor investiţii care nu au fost recunoscute de ANRE;
    r) cheltuielile estimate/prognozate cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, care nu sunt încă puse în funcţiune;
    s) valoarea, respectiv o parte a acesteia, aferentă imobilizărilor corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie.

    (2) ANRE are dreptul să refuze OPEED recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru care nu s-a justificat faptul că au fost generate de desfăşurarea activităţilor specifice OPEED şi realizate într-o manieră prudentă, conform prevederilor art. 9.

    CAP. V
    Corecţii
    ART. 12
    (1) Corecţiile Cor_admin/Cor_tranz se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Cor_t-2 - corecţia aferentă perioadei tarifare t-2, alocată activităţii de administrare, respectiv activităţii de realizare a tranzacţiilor;
    – Corc - corecţia referitoare la costurile incluse de mai multe ori sau care nu au fost incluse la stabilirea venitului OPEED, prevăzută la art. 6. alin. (2), alocată activităţii de administrare, respectiv activităţii de realizare a tranzacţiilor. Corecţia poate fi considerată pentru o perioadă de maximum 3 ani, anterioară perioadei tarifare t.


    (2) Cor_t-2 se determină cu următoarea formulă:
    a) pentru perioadele tarifare t-2 ulterioare anului 2022: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_realiz t-2 - venitul realizat în perioada tarifară t-2 prin aplicarea tarifelor OPEED;
    – C_realiz t-2 - costurile justificate realizate de OPEED aferente perioadei tarifare t-2;
    – P_ant t-2 - extraprofit/pierdere din perioadele tarifare anterioare perioadei tarifare t-2, considerat/considerată corecţie pozitivă/negativă, după caz;
    – p_t-2 - rata profitului aferentă perioadei tarifare t-2;


    b) pentru perioadele tarifare t-2 anterioare anului 2023, în care pieţele PZU şi PI au fost administrate de Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale OPCOM - S.A.: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - p_v - ponderea veniturilor din tarif realizate din activităţile de înscriere şi administrare, respectiv din activitatea de tranzacţionare pe PZU şi PI, din venitul total din tarif, realizat pe toate pieţele administrate de OPCOM - S.A. Veniturile din tarif realizate din activitatea de înscriere pe PZU şi PI sunt însumate la veniturile din tarif realizate din activitatea de administrare pe PZU şi PI, pentru determinarea corecţiei Cor_t-2, alocată activităţii de administrare;
    – V_OPCOM realiz t-2 - venitul din tarif realizat de OPCOM S.A. în pieţele de energie electrică în perioada tarifară t-2;
    – C_realiz t-2 - costurile justificate realizate de OPCOM - S.A. în pieţele de energie electrică în perioada tarifară t-2;
    – P_ant t-2 - extraprofit/pierdere OPCOM - S.A. în pieţele de energie electrică din perioadele anterioare perioadei t-2, considerat/considerată corecţie pozitivă/negativă, după caz;
    – p_regl t-2 - rata reglementată a profitului aferentă perioadei tarifare t-2.
    ART. 13
    În cazul în care componenta de corecţie induce o modificare semnificativă a nivelului venitului recunoscut pentru perioada tarifară t, ANRE poate decide eşalonarea recuperării/cedării diferenţei pe o perioadă mai mare de un an, dar nu mai mult de 3 ani.

    CAP. VI
    Determinarea tarifelor aferente activităţilor desfăşurate de OPEED
    ART. 14
    (1) Tarifele practicate de OPEED sunt următoarele:
    a) tarif de administrare, T_admin [lei/participant/an];
    b) tarif de tranzacţionare, T_tranz [lei/MWh].

    (2) Tarifele practicate de OPEED pentru perioada tarifară t se aprobă de către ANRE în cursul lunii decembrie a perioadei tarifare t-1, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (3) Factura aferentă activităţii de administrare pentru perioada tarifară t, pentru fiecare participant înscris la PZU şi/sau PI, se emite şi se transmite electronic (pe e-mail) de către OPEED în maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către ANRE a tarifelor practicate de OPEED. Plata facturii se efectuează de participant prin virament bancar, cu ordin de plată, în 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Pentru participanţii care se înscriu la PZU şi/sau PI în cursul perioadei tarifare t, factura se emite şi se transmite electronic (pe e-mail) în maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii.
    (4) Pentru tranzacţiile realizate de către participanţi pe pieţele PZU şi/sau PI în cursul unei luni factura se transmite electronic (pe e-mail) în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-au realizat tranzacţiile de vânzare/cumpărare energie electrică şi se achită de către participanţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.
    (5) Tariful de administrare prevăzut la alin. (1) se stabileşte distinct pe două categorii de participanţi A şi B. Categoriile sunt stabilite pe baza cantităţii totale de energie electrică tranzacţionate, cumulat la vânzare şi la cumpărare, realizată de participant pe PZU şi/sau PI în perioada 1 decembrie a perioadei tarifare t-2 până la 30 noiembrie a perioadei tarifare t-1.
    (6) Încadrarea în categoria A şi respectiv categoria B a participantului înregistrat la PZU şi/sau PI în perioada menţionată la alin. (5) se realizează pe baza cantităţii medii lunare de energie electrică tranzacţionată, cumulat la vânzare şi la cumpărare de participantul respectiv, pe pieţele la care participă, astfel:
    a) categoria A, dacă cantitatea medie lunară tranzacţionată este mai mică sau egală cu 833 MWh;
    b) categoria B, dacă cantitatea medie lunară tranzacţionată este mai mare decât 833 MWh.


    ART. 15
    (1) Tariful de administrare se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - nr. participanţi - numărul de participanţi înscrişi la cel puţin o piaţă din cele organizate şi administrate de OPEED la data de 31 octombrie a perioadei tarifare t-1.


    (2) Tariful de administrare calculat conform alin. (1) se aplică participanţilor din categoria B.
    (3) Pentru participanţii care se încadrează în categoria A, tariful de administrare aplicat reprezintă 60% din tariful calculat conform alin. (1).
    (4) Diferenţa de venit nerecuperată (V_nerec) prin aplicarea tarifului de administrare conform alin. (3) se recuperează integral prin tariful de tranzacţionare, conform art. 16.
    (5) Participanţii noi, înregistraţi pe cel puţin o piaţă din cele organizate şi administrate de OPEED în perioada tarifară t, sunt incluşi în categoria A şi plătesc pentru perioada tarifară t tariful de administrare prevăzut la alin. (3).
    (6) Cantitatea de energie electrică tranzacţionată de participanţii înregistraţi conform alin. (5), cu excepţia celor înregistraţi în ultimul trimestru al perioadei tarifare t, este evaluată de OPEED după trei luni calendaristice de tranzacţionare, precum şi în lunile următoare din perioada tarifară t, în vederea reconsiderării, după caz, în baza cantităţii medii lunare tranzacţionate, a încadrării în categoria B, cu recuperarea în lunile următoare din perioada tarifară t a diferenţei până la valoarea tarifului de administrare aferent categoriei B, valabil pentru perioada tarifară t.
    (7) Participanţii înregistraţi conform alin. (5) în ultimul trimestru al perioadei tarifare t, care realizează, în cursul perioadei tarifare t, o cantitate medie lunară tranzacţionată ce se încadrează în categoria B, plătesc în perioada tarifară t+1, pe lângă tariful de administrare valabil pentru această perioadă, diferenţa dintre tariful de administrare aplicat în perioada t, aferent categoriei A, şi tariful de administrare din perioada de tarifară t, aferent categoriei B. Diferenţa se recuperează de către OPEED pe parcursul primului trimestru al perioadei tarifare t+1.
    (8) Pentru participanţii care se înregistrează la pieţele organizate şi administrate de OPEED pe parcursul perioadei tarifare, valoarea tarifului de administrare se ponderează cu durata pentru care participantul este înscris la pieţele organizate şi administrate de OPEED, exprimată în luni din perioada tarifară respectivă.

    ART. 16
    Tariful de tranzacţionare se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_nerec - diferenţa de venit nerecuperată din activitatea de administrare a pieţelor organizate şi administrate de OPEED cauzată de prevederile de la art. 15 alin. (3);
    – Q_tranz - cantitatea de energie electrică estimată a fi tranzacţionată, diminuată cu cantităţile de energie electrică estimate aferente fluxurilor de import şi export alocate implicit.    CAP. VII
    Modul de stabilire a tarifelor aferente activităţii desfăşurate de OPEED
    ART. 17
    Tarifele practicate de OPEED se stabilesc pentru o perioadă tarifară, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 18
    (1) Pentru fiecare perioadă tarifară t, OPEED înaintează ANRE până la data de 15 noiembrie a perioadei tarifare t-1 documentaţia privind fundamentarea propunerilor de tarife în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) În situaţia în care documentaţia înaintată este incompletă, ANRE solicită completarea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, OPEED având obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (3) În perioada de analiză şi de calcul, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, iar OPEED are obligaţia de a răspunde în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în cazul în care OPEED nu răspunde solicitărilor ANRE în termenele prevăzute de prezenta metodologie.

    ART. 19
    Documentaţia privind fundamentarea tarifelor practicate de OPEED se referă în principal la:
    a) valorile realizate aferente perioadei tarifare t-2, în conformitate cu anexa nr. 1;
    b) valorile estimate a fi realizate în perioada tarifară t-1 (9 luni realizate: ianuarie-septembrie şi 3 luni estimate: octombrie-decembrie), în conformitate cu anexa nr. 1;
    c) costurile justificate în baza contractelor încheiate şi asumate de OPEED sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară, înregistrată în contabilitatea internă a OPEED, aferente perioadelor tarifare t-2, t-1 şi t, ca urmare a desfăşurării unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii ce decurg din implementarea proiectelor europene la care acesta este parte, în conformitate cu anexa nr. 2;
    d) modul de alocare a costurilor pe activităţi, astfel după cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 1;
    e) informaţii despre personalul OPEED implicat în proiectele europene de cuplare a pieţelor de energie, aferente perioadelor tarifare t-2, t-1 şi t, în conformitate cu anexa nr. 3;
    f) defalcarea cheltuielilor cu personalul OPEED, aferente perioadelor tarifare t-2, t-1 şi t, în conformitate cu anexa nr. 4;
    g) lista personalului angajat pentru desfăşurarea activităţilor OPEED, în care se precizează doar funcţia angajatului (fără date de identificare);
    h) modul de alocare a cheltuielilor cu personalul pe pieţele organizate şi administrate de OPEED;
    i) veniturile realizate în perioada tarifară t-2, în conformitate cu anexa nr. 5;
    j) lista contractelor de prestări de servicii, de furnizare bunuri sau de lucrări şi a societăţilor comerciale cu care au fost încheiate, aferente desfăşurării activităţii OPEED şi a unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii ce decurg din implementarea proiectelor europene la care acesta este parte, cu precizarea perioadei de desfăşurare a contractului şi a valorilor contractuale pe fiecare contract în parte; suplimentar, pentru toate contractele, se va demonstra prudenţa costurilor;
    k) documentele, justificările privind valorile totale şi defalcarea acestor valori pe activităţi, cum ar fi: contracte, oferte, facturi, documente contabile, justificarea investiţiilor, costuri cu terţi etc.;
    l) justificarea fiecărui proiect de investiţie şi valoarea acestuia în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi:
    (i) înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită;
    (ii) participarea OPEED în cadrul proiectelor europene, la care este parte;
    (iii) îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor desfăşurate de OPEED;
    (iv) adaptarea şi integrarea soluţiilor de cuplare unică a PZU şi PI;
    (v) compatibilitate cu noile baze de date;
    (vi) implementarea prevederilor legislaţiei internaţionale etc.;

    m) calculul corecţiilor venitului recunoscut;
    n) propunerea OPEED privind venitul recunoscut aferent activităţii desfăşurate;
    o) numărul de participanţi înregistraţi la cel puţin o piaţă din cele organizate şi administrate de OPEED la data de 31 octombrie a perioadei tarifare t-1 şi numărul de participanţi alocat pe categoriile A şi B;
    p) estimarea volumelor de tranzacţionare pe fiecare piaţă organizată şi administrată de OPEED şi a volumului total de tranzacţionare pentru perioada tarifară t;
    r) propunerea OPEED privind tarifele aferente activităţii desfăşurate.


    ART. 20
    Pentru prima perioadă tarifară după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, OPEED întocmeşte, suplimentar documentaţiei solicitate la art. 19, un raport privind criteriile de alocare a cheltuielilor şi veniturilor realizate pentru anul 2021 pe activităţi specifice OPEED şi alte activităţi, având în vedere că în anul 2021 pieţele PZU şi PI au fost pieţe centralizate, organizate şi administrate de Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale OPCOM - S.A., şi îl înaintează ANRE până la data de 1 octombrie 2022.

    ART. 21
    (1) Rata anuală de creştere a cheltuielilor totale cu personalul (salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare), din costurile justificate ale OPEED în perioada tarifară t, nu poate depăşi rata inflaţiei publicată de Comisia Naţională de Prognoză pentru sfârşitul perioadei tarifare t-1.
    (2) Pentru prima perioadă tarifară după intrarea în vigoare a prezentei metodologii cheltuielile totale cu personalul din costurile justificate ale OPEED vor fi recunoscute la nivelul cheltuielilor cu personalul realizate de Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale OPCOM - S.A. în anul 2021, aferente pieţelor cuplate PZU şi PI, actualizate cu maxim rata inflaţiei, publicată de Comisia Naţională de Prognoză pentru sfârşitul anului 2022.

    ART. 22
    (1) Pe baza documentaţiei şi a propunerii înaintate de OPEED, respectiv în urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE stabileşte tarifele practicate de OPEED în perioada tarifară t.
    (2) Rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor se comunică OPEED în vederea formulării unui punct de vedere.

    ART. 23
    Ordinul de aprobare a tarifelor practicate de OPEED, adoptat de către Comitetul de reglementare al ANRE, se publică în Monitorul Oficial al României şi pe pagina de internet a ANRE.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    (1) OPEED poate solicita modificarea tarifelor practicate în interiorul perioadei tarifare în cazul în care venitul estimat a se realiza de operator în primele 6 luni ale perioadei tarifare diferă cu cel puţin 5% faţă de 50% din venitul recunoscut pentru perioada tarifară respectivă.
    (2) Documentaţia aferentă solicitării de modificare se transmite cel târziu până la data de 1 iunie a perioadei tarifare.
    (3) ANRE analizează solicitarea OPEED şi poate modifica tarifele practicate de OPEED având în vedere asigurarea venitului recunoscut pentru perioada tarifară, cu respectarea principiilor prezentei metodologii.

    ART. 25
    (1) OPEED transmite ANRE până la data de 1 iunie a fiecărei perioade tarifare următoarele machete:
    a) situaţia costurilor/veniturilor realizate în perioada tarifară t-1, după închiderea anului financiar, în formatul prevăzut în anexa nr. 1;
    b) situaţia costurilor/veniturilor realizate/estimate la data de 30 iunie a perioadei tarifare t, în formatul prevăzut în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta metodologie, după caz.

    (2) În urma analizei datelor şi informaţiilor transmise, ANRE poate corecta în interiorul perioadei tarifare t tarifele practicate de OPEED, stabilite pentru perioada tarifară t, cu anunţarea prealabilă a operatorului şi cu respectarea principiilor prezentei metodologii, în cazul în care constată că:
    a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informaţii dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de OPEED;
    b) există greşeli de calcul/erori/omisiuni în stabilirea tarifelor;
    c) au intervenit schimbări legislative care conduc la modificarea costurilor aferente activităţii desfăşurate de OPEED;
    d) venitul estimat de OPEED pentru primele 6 luni ale perioadei tarifare t este mai mare cu cel puţin 5% faţă de venitul OPEED aferent perioadei de 6 luni, calculat ca fiind jumătate din venitul stabilit de ANRE pentru perioada tarifară t.

    (3) Modificarea tarifului reglementat în situaţiile prevăzute la alin. (2) se realizează începând cu data de 1 iulie a perioadei tarifare t.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Costurile necesare pentru activităţile desfăşurate de OPEED
    pe pieţele organizate şi administrate de acesta

┌────┬────────────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Activităţi OPEED │ │
│ │ │ │ │ ├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │Valoarea totală│ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │ │din │Valori din │ ├──────────────┬──────────────────┬────────────────┬──────────────────┤Alte │
│crt.│cheltuielilor │Conturi│conta-bilitatea│conta-bilitatea│Costuri │ │ │ │ │activităţi│
│ │ │ │financiară │de gestiune │totale, │Costuri ├─────────┬────────┤Costuri ├─────────┬────────┤ │
│ │ │ │ │ │din care:│admi-nistrare,│Costuri │Costuri │tranzac-ţionare,│Costuri │Costuri │ │
│ │ │ │ │ │ │din care: │naţionale│proiecte│din care: │naţionale│proiecte│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │europene│ │ │europene│ │
├────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┬─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┬──┤
│ │ │ │ │ │ │6│ │ │ │ │ │ │ │14│
│ │ │ │ │ │5 = 7 +│=│ │ │ │ │ │ │ │= │
│0 │1 │2 │3 │4 = 5 + 13 │10 │5│7 = 8 + 9 │8 │9 │10 = 11 + 12 │11 │12 │13 │13│
│ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │/4│
│ │ │ │ │ │ │4│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │ │ │Valoare (lei) │Valoare (lei) │Valoare│%│Valoare (lei) │Valoare │Valoare │Valoare (lei) │Valoare │Valoare │Valoare│% │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │(lei) │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │
├────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiile prime,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumabile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibilul, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │materialele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nestocate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv cele de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │natura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│2. │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energia şi apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întreţinerea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţiile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │cu serviciile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale şi taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │comunicaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii bancare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │obligatorii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│7. │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deplasările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │locaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestiune şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chiriile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarii, prime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │şi alte drepturi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate conform│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale, fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de şomaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │contribuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bănească │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │percepută de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ANRE aferentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OPEED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │taxe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozite, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neîncasate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nu au putut fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cauze obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amortizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscală a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imobilizărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │corporale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale puse│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în funcţiune şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│15. │cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │taxele, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiile şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cotizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neguvernamentale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau asociaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┤ ├───────────────┼───────┼─┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──┤
│ │TOTAL (1.-16.)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴───────┴─┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────────┴─────────┴────────┴───────┴──┘

    *TOTAL reprezintă suma cheltuielilor din conturile de cheltuieli:
    1. cheltuieli exploatare;
    2. cheltuieli financiare;
    3. cheltuieli extraordinare;
    4. cheltuieli amortizări;
    5. cheltuieli cu alte impozite.


    ANEXA 2

    la metodologie
    Cheltuieli aferente activităţii specifice OPEED - Proiecte europene

┌────┬──────────────────┬───────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │ │PZU şi PI │
│crt.│cheltuielilor │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┬───────┤
│ │ │ │ │Valoare│
│ │ │Conturi│Scop*│(euro/ │
│ │ │ │ │lei) │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │
│ │comune cu │ │ │ │
│1. │participarea OPEED│ │ │ │
│ │la proiecte │ │ │ │
│ │europene, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │..................│ │ │ │
│ │(Se detaliază │ │ │ │
│1.1.│tipurile de │ │ │ │
│ │cheltuieli pe │ │ │ │
│ │fiecare proiect.) │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │regionale cu │ │ │ │
│2. │participarea OPEED│ │ │ │
│ │la proiecte │ │ │ │
│ │europene, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │..................│ │ │ │
│ │(Se detaliază │ │ │ │
│2.1 │tipurile de │ │ │ │
│ │cheltuieli pe │ │ │ │
│ │fiecare proiect.) │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │individuale cu │ │ │ │
│3. │participarea OPEED│ │ │ │
│ │la proiecte │ │ │ │
│ │europene, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │..................│ │ │ │
│ │(Se detaliază │ │ │ │
│3.1 │tipurile de │ │ │ │
│ │cheltuieli pe │ │ │ │
│ │fiecare proiect.) │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │
└────┴──────────────────┴───────┴─────┴───────┘

    * Se precizează scopul pentru care sunt realizate costurile, astfel:
    - stabilirea, actualizarea sau dezvoltarea în continuare a algoritmului de cuplare prin preţ şi a cuplării unice a PZU/PI;
    – funcţionarea cuplării unice a pieţelor pentru PZU/PI.

    Categoriile de cheltuieli de la pct. 1, 2, 3 din prezenta anexă se alocă pe tipurile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie.

    ANEXA 3

    la metodologie
    Informaţii referitoare la personalul implicat în proiecte europene
    de cuplare a pieţelor de energie

┌───────────┬───┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Data │ │Rolul │ │ │ │ │ │
│ │ │intrării în│Detalierea │angajatului│ │Salariul│Cheltuielile│ │Deplasări│
│Funcţia │PZU│proiect/ │activităţii│în proiect,│Dedicare│brut │de personal │Deplasări│valoare │
│angajatului│/PI│grupul de │desfăşurate│grupul de │(%) │anual │alocate │perioada │(lei) │
│ │ │lucru │ │lucru │ │(lei) │(lei) │ │ │
│ │ │operaţional│ │operaţional│ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┘

    În ceea ce priveşte personalul OPEED care lucrează în proiectele de cuplare unică pentru PZU şi PI, informaţiile referitoare la fiecare persoană implicată sunt defalcate conform prezentei anexe.
    Dacă aceeaşi persoană participă la mai multe proiecte/grupuri de lucru operaţionale sau efectuează mai multe activităţi diferite pentru acelaşi grup de lucru operaţional, în tabel trebuie inclus un rând pentru fiecare grup de lucru operaţional la care respectiva persoană participă şi/sau pentru fiecare activitate diferită pe care o desfăşoară.
    Dacă cheltuielile cu deplasările personalului OPEED sunt incluse ca element de cost, informaţiile de la fiecare deplasare trebuie defalcate indicând proiectul (PZU sau PI) conform prezentei anexe.

    ANEXA 4

    la metodologie
    Defalcarea cheltuielilor cu personalul OPEED

┌────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │
│ │personalul - │Naţionale │Proiecte │Total OPEED│
│ │salarii, prime │ │europene │ │
│Nr. │şi alte drepturi│ │ │ │
│crt.│acordate conform├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │PZU │PI │PZU │PI │PZU │PI │
│ │vigoare │(lei)│(lei)│(lei)│(lei)│(lei)│(lei)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Total, din care │ │ │ │ │ │ │
│ │: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │
│1. │salariile │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │
│2. │indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │colaboratori │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │
│3. │tichetele de │ │ │ │ │ │ │
│ │masă │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│4. │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │social-culturale│ │ │ │ │ │ │
│ │FASC │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    Costurile de personal pe care OPEED le suportă la nivel naţional pentru participarea sa la PZU/ PI nu trebuie să conţină costurile de personal incluse în costurile comune şi regionale şi prezentate în Raportul anual de costuri transmis de OPEED la ACER şi la ANRE.
    Pentru a efectua această verificare este esenţial ca ANRE să poată compara costurile de personal la nivel naţional pe care le transmite OPEED cu costurile de personal care au fost incluse în Raportul de costuri corespunzător, astfel încât să se evite orice dublare în recuperarea unor astfel de costuri.
    Din acest motiv, informaţiile referitoare la cheltuielile cu personalul la nivel naţional şi pe proiecte europene se defalcă indicând proiectul (PZU sau PI) conform prezentei anexe.

    ANEXA 5

    la metodologie
    Venituri aferente activităţii OPEED

┌────┬─────────────┬───────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Activităţi OPEED │ │
│ │ │ │ ├─────────┬────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │Valori totale │ │ │ │
│Nr. │Denumire │Conturi│din │Venituri ├─────────────┬───────────────────┬──────────────┤Alte │
│crt.│venituri │ │contabilitatea│totale, │Venituri din │ │ │activităţi│
│ │ │ │financiară │din care:│administrare,├─────────┬─────────┤Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │din care: │Categoria│Categoria│tranzacţionare│ │
│ │ │ │ │ │ │A │B │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┬─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┬──┤
│ │ │ │ │ │5│ │ │ │ │ │11│
│ │ │ │ │4 = 6 +│=│ │ │ │ │ │= │
│0 │1 │2 │3=4+10 │9 │4│6 = 7 + 8 │7 │8 │9 │10 │10│
│ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │/3│
│ │ │ │ │ │3│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──┤
│ │ │ │ │Valoare│%│Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare│% │
│ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──┤
│1. │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──┤
│2. │Venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──┤
│3. │Venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extraordinare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──┤
│ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │depreciere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau pierdere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──┤
│ │TOTAL (1-4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────┴─┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴───────┴──┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016