Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 iunie 2022  de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 29 iunie 2022 de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 688 din 11 iulie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 96 din 29 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688 din 11 iulie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scopul şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    Prezenta metodologie de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, denumită în continuare metodologie, stabileşte:
    a) modul de calcul al cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul următor;
    b) modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii estimate de certificate verzi, pentru fiecare trimestru de analiză, de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
    c) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză;
    d) modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi.


    ART. 2
    (1) Prezenta metodologie se aplică:
    a) operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) consumatorilor industriali electro-intensivi, care sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi (2^1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) operatorului de transport şi de sistem;
    d) operatorului pieţei de certificate verzi.

    (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, precum şi ale Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:
    a) an de analiză - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi operatorii economici cu obligaţie legală de achiziţie de certificate verzi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru anul respectiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) certificat verde blocat temporar - certificatul verde considerat pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, fără posibilitatea tranzacţionării acestuia pe perioada de blocare. Certificatul verde este blocat temporar în contul propriu al operatorului cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi din registrul de certificate verzi, de către operatorul pieţei de certificate verzi, în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză;
    c) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
    d) certificat verde transferat - certificatul verde care este mutat de către operatorul pieţei de certificate verzi din contul producătorului, în calitate de vânzător, în cel al furnizorului, în calitate de cumpărător, în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieţei de certificate verzi a confirmării de încasare a contravalorii certificatelor verzi vândute de către vânzător sau certificatul verde mutat din contul de producător în cel de furnizor (pentru cazul producătorului de energie electrică din surse regenerabile care are şi obligaţia legală de achiziţie de certificate verzi) în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieţei de certificate verzi a cererii de transfer în acest sens şi care conţine în mod obligatoriu preţul la care se realizează transferul certificatelor verzi din contul de producător în cel de furnizor;
    e) cota anuală obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi - cota estimată de achiziţie de certificate verzi şi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul t, care se stabileşte prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro în cursul lunii decembrie a anului t-1 şi pentru care se aplică sancţiuni de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale în vigoare, în caz de neîndeplinire a acesteia, pentru fiecare trimestru n al anului t;
    f) cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi - cota de achiziţie de certificate verzi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză t, bazată pe valori realizate, care se stabileşte prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro până la data de 1 martie a anului următor celui de analiză (t+1);
    g) consum final exceptat de energie electrică, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare - consumul final al producătorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere a energiei electrice şi al prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, alimentat din energia electrică produsă în centralele electrice deţinute de aceştia, dacă producătorii şi prosumatorii respectivi se află în evidenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale. În cazul producătorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, consumul final exceptat se compune din consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere a energiei electrice, precum şi consumul final alimentat direct la barele centralelor electrice ale acestora;
    h) consum final exceptat de energie electrică conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare - cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii electro-intensivi care este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi (2^1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Energiei la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) consum final de energie electrică pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi - suma consumurilor de energie electrică realizate de consumatorii finali de energie electrică din România, diminuată cu consumul final exceptat conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă cantitatea de energie electrică facturată/furnizată, după caz, unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică încheiate cu furnizorii care au activitate pe teritoriul României, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;
    j) energie electrică facturată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise în trimestrul n din anul de analiză t;
    k) energie electrică furnizată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise pentru anul de analiză t, la care se adaugă atât cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, nefacturată, estimată şi înregistrată în contabilitate, cât şi cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t de furnizorii de energie electrică şi/sau de producătorii de energie electrică pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât cele pentru consumul propriu tehnologic, care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior;
    l) energie electrică livrată - cantitatea de energie electrică indicată de grupurile de măsurare a energiei electrice furnizate/utilizate pentru consum final şi confirmată de operatorul de reţea, după caz;
    m) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi - orice operator economic care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiile legal stabilite. Astfel, următorii operatori economici au obligaţie trimestrială/anuală de achiziţie de certificate verzi:
    (i) furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată/furnizată către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, cu excepţia celei facturate/furnizate către consumatorii electro-intensivi în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Energiei la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată/furnizată, după caz, unor consumatori/ furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, din energia electrică produsă pe teritoriul României;
    (iii) producătorul de energie electrică care nu deţine centrale electrice din surse regenerabile, pentru energia electrică facturată/furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, cu excepţia celei facturate/furnizate către consumatorii electro-intensivi în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Energiei la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iv) producătorul de energie electrică care nu deţine centrale electrice din surse regenerabile, pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei.

    n) producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator economic, persoană fizică sau juridică care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
    o) sistem de promovare - sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de certificate verzi, instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) trimestru de analiză - trimestrul din anul de analiză pentru care s-a stabilit cota anuală obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi pentru care ANRE verifică îndeplinirea de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi stabileşte operatorii economici care nu şi-au îndeplinit cota respectivă de certificate verzi şi numărul de certificate verzi neachiziţionate de aceştia.

    (3) În înţelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuţie şi operatorul de transport şi sistem se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport.

    ART. 4
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificaţie:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) CFEE_CV - consum final total de energie electrică pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
    c) CFEE_CV,i - consum final de energie electrică realizat de operatorul economic şi pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
    d) CFEE_exceptat,Lege123/2012 - consum final de energie electrică exceptat de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) CFEE_exceptat,HG495/2014 - consum final de energie electrică exceptat de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) CV -certificat verde;
    g) c_cv, estimată, t - cota obligatorie estimată de achiziţie de CV pentru anul t, exprimată în CV/MWh;
    h) c_cv, t - cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;
    i) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, exprimată în MWh;
    j) ICV_t - impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică, pentru anul t, prevăzut la art. 4 alin. (7),(9^1) şi (9^3), după caz, din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exprimat în lei/MWh;
    k) HG nr. 495/2014 -Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Legea nr. 220/2008 - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Legea nr. 123/2012 -Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) n - trimestrul de analiză;
    o) NCV_i nec - numărul de CV necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
    p) NCV_i - numărul de CV achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
    q) NCV_i, neachiz - numărul de CV neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
    r) OUG nr. 24/2017 -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018;
    s) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    t) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi;
    u) PCE-ESRE-CV - piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi;
    v) PCSCV - piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi;
    w) PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
    x) PCTCV - piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi;
    y) PCBCV-ND - piaţa contractelor bilaterale negociate direct de certificate verzi;
    z) RCV - registrul de certificate verzi administrat de operatorul pieţei de certificate verzi;
    aa) SRE - surse regenerabile de energie;
    ab) S__i, t - suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV neachiziţionate pentru anul de analiză t;
    ac) S__t - suma bănească totală rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t;
    ad) t - anul de analiză;
    ae) t-1 - anul în care se estimează cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t;
    af) t+1 - anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.


    CAP. II
    Stabilirea cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul următor t şi a gradului de realizare a acesteia aferente trimestrului de analiză n
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul t (Ccv, estimată, t)
    ART. 5
    Cota anuală obligatorie estimată de achiziţie de CV pentru anul t se calculează în luna decembrie a anului t-1, după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    NCV_t, estimat reprezintă numărul de certificate verzi estimat a fi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t;
    CFEE_CV, t, estimat reprezintă consumul final total de energie electrică cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi estimat în anul t-1 pentru anul t şi se determină pe baza consumului final de energie electrică realizat în anul t-2, cu luarea în considerare a tendinţelor de evoluţie pentru anii t-1 şi t, la care se adaugă cantitatea de energie electrică estimat a fi furnizată de furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României în anul t din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens şi notificate de Ministerul Energiei până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie din anul t-1, diminuat cu consumul final estimat a fi exceptat în anul t, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 şi ale HG nr. 495/2014.


    ART. 6
    (1) Numărul de certificate verzi estimat a fi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t se calculează ca raport între contravaloarea CV estimate a fi susţinute în anul t şi preţul mediu ponderat al CV tranzacţionate pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi din primele 11 luni ale anului t-1.
    (2) Contravaloarea CV estimate a fi susţinute în anul t se determină ca fiind produsul dintre impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie electrică în anul t, prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008 (ICV_t) şi consumul final total de energie electrică cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi estimat pentru anul t.

    ART. 7
    (1) Consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul t conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 se determină pe baza consumului final de energie electrică exceptat în baza aceloraşi prevederi legale şi raportat la ANRE pentru trimestrele I-III din anul t-1, la care se adaugă minimul dintre consumul final exceptat raportat pentru trimestrul IV al anului t-2 şi cel estimat de ANRE a fi exceptat pentru trimestrul IV din anul t-1, cu considerarea datelor colectate de ANRE, după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul producătorilor de energie electrică care deţin exclusiv centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul producătorilor de energie electrică care deţin centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b), în baza machetei prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie, completată pentru trimestrele I-III din anul t-1 şi trimestrul IV din anul t-2.

    (2) Consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul t în conformitate cu prevederile HG nr. 495/2014 este comunicat ANRE de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electro-intensivi, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie din anul t-1.
    (3) În cazul netransmiterii de către Ministerul Energiei a consumului final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul t până la termenul prevăzut la alin. (2), consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul t conform HG nr. 495/2014 se consideră egal cu cel realizat în anul t-2.

    ART. 8
    În luna decembrie a anului t-1, ANRE stabileşte prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul t, cota obligatorie estimată de achiziţie de CV, determinată conform prevederilor art. 5.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferente trimestrului de analiză
    SUBSECŢIUNEA 2.1
    Stabilirea numărului de CV necesar a fi deţinute de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză
    ART. 9
    Stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul t se realizează de către ANRE pentru trimestrele I-IV din anul respectiv t.

    ART. 10
    (1) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie i trebuie să le deţină, pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferente trimestrului de analiză n (NCV_i nec, trim. n), se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    CFEE_,i,trim.n = energia electrică facturată clienţilor finali/utilizată pentru consumul final propriu de energie electrică, inclusiv energia electrică facturată consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, de către operatorul economic i cu obligaţie de achiziţie de CV, în trimestrul de analiză n;
    CFEE_i,Lege123/2012,exceptat,trim.n = consumul final de energie electrică exceptat facturat/utilizat pentru consum final propriu în trimestrul de analiză n al producătorului i de E-SRE, conform prevederilor Legii nr. 123/2012;
    CFEE_i,HG495/2014,exceptat,trim.n = consumul final de energie electrică exceptat facturat/utilizat pentru consum final propriu în trimestrul de analiză n al furnizorului/producătorului i, după caz, în baza acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul acestora; şi
    c__CV,estimată,t = cota obligatorie estimată de achiziţie de CV stabilită pentru anul t, conform prevederilor art. 8.


    (2) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru trimestrul de analiză n este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.

    ART. 11
    (1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV sunt obligaţi, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, să achiziţioneze din PCSCV, în fiecare trimestru de analiză şi în prima lună următoare acestuia, cel puţin 50% din numărul de CV rezultat în urma diminuării numărului de CV aferent obligaţiei proprii de achiziţie trimestrială de CV cu numărul de CV achiziţionate prin contracte bilaterale de CV încheiate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017 şi/sau cu numărul de CV transferate din contul de producător în cel de furnizor al aceluiaşi operator economic şi utilizate pentru îndeplinirea obligaţiei trimestrului de analiză n.
    (2) CV achiziţionate din PCSCV în prima lună a fiecărui trimestru sunt luate în considerare la îndeplinirea obligaţiei legale de achiziţie din PCSCV pentru trimestrul respectiv, numai dacă acestea nu sunt blocate - temporar pentru trimestrul anterior, cu excepţia CV achiziţionate în trimestrul 1 al fiecărui an, care sunt considerate la îndeplinirea obligaţiei aferente trimestrului 1 numai dacă nu au fost consumate pentru anul de analiză anterior.
    (3) ANRE verifică trimestrial îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, în baza raportării OPCV, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, iar în caz de neîndeplinire aplică sancţiunile legale în vigoare.

    ART. 12
    Până cel târziu în a 17-a zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n, ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru trimestrul de analiză n şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul t.

    SUBSECŢIUNEA 2.2
    Stabilirea numărului de certificate verzi neachiziţionate de fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru trimestrul de analiză n
    ART. 13
    (1) Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV în contul propriu de furnizor din RCV în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză şi care este luat în considerare la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferente trimestrului de analiză n, NCV_i, trim.n, este constituit doar din CV înregistrate în RCV cu starea „valabile“, fără atributul „blocate“ sau „blocate - temporar“.
    (2) OPCV publică pe site-ul propriu, în a treia zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligaţia de achiziţie de CV pentru trimestrul de analiză şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia, având în vedere situaţia contului fiecărui operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză.
    (3) La stabilirea listei prevăzute la alin. (2), OPCV ia în considerare şi următoarele CV:
    a) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi transferate până în a treia zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plăţii până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii următoare trimestrului de analiză n;
    b) CV transferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor până în cea de-a treia zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, pentru care se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii următoare trimestrului de analiză n, în cazul producătorului de E-SRE care are şi obligaţie de achiziţie CV.


    ART. 14
    (1) Pentru trimestrul de analiză n, un operator economic i care deţine un număr NCV_i,trim.n de certificate verzi şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă NCV_i,trim.n ≥ NCV_i,nec,trim.n.
    (2) Dacă numărul de CV deţinute de operatorul economic i pentru trimestrul de analiză n NCV_i,trim.n este mai mic decât NCV_inec,trim.n, atunci pentru operatorul economic se aplică sancţiunea prevăzută la art. 30 alin. (2^3) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 220/2008, după caz, pentru numărul de CV neachiziţionate pentru trimestrul de analiză n (NCV_i,neachiz,trim.n).

    ART. 15
    (1) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzute la art. 13 alin. (2) se transmit la OPCV în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul OPCV. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare.
    (2) În a 8-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, ora 12.00, OPCV publică lista corectată la zi a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligaţia de achiziţie de CV pentru trimestrul de analiză şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia, având în vedere situaţia contului din ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză a fiecărui operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV din RCV şi cu considerarea următoarelor CV:
    a) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi transferate în contul de furnizor din RCV până cel târziu în cea de-a 7-a zi lucrătoare inclusiv din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru CV pentru care există dovada plăţii până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii următoare trimestrului de analiză n;
    b) CV transferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, până cel târziu în cea de-a 7-a zi lucrătoare inclusiv din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n şi pentru care se confirmă existenţa cererii de transfer transmise la OPCV până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii următoare trimestrului de analiză n, în cazul producătorului de E-SRE care are şi obligaţie de achiziţie CV.


    ART. 16
    (1) În a 8-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, până la ora 16.00, ANRE emite decizia privind lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV în baza listei prevăzute la art. 15 alin. (2) şi publicate de OPCV, precum şi lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligaţia legal stabilită de achiziţie CV din PCSCV, aferente trimestrului de analiză n, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat.
    (2) Stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă trimestrului de analiză n se realizează în baza listei prevăzute la art. 15 alin. (2) şi publicate de OPCV.
    (3) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1) se întocmesc documentele pentru aplicarea amenzii prevăzute de Legea nr. 220/2008, în baza cărora ANRE declanşează procedura de sancţionare a operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n.
    (4) În situaţia în care, ulterior stabilirii prin decizie a listei cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi a numărului de CV neachiziţionate de aceştia, se constată o eroare în raportarea transmisă de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV sau de către OPCV, se procedează după cum urmează:
    a) în cazul în care eroarea de raportare a operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1), prin reducerea numărului de CV neachiziţionate, în sensul scăderii cantităţii de energie electrică raportată iniţial pentru trimestrul de analiză n, este comunicată ANRE în maximum 18 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1) şi se face dovada asupra numărului de certificate verzi deţinut în contul de furnizor la data emiterii deciziei, iar cantitatea de energie electrică efectiv facturată/autofurnizată în trimestrul de analiză n corespunde raportării corectate, ANRE corectează cantitatea de energie electrică respectivă şi procedează la modificarea deciziei şi înştiinţarea OPCV asupra numărului de CV corectat, în vederea actualizării corespunzătoare a RCV;
    b) în cazul în care eroarea de raportare a operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1), în sensul creşterii numărului de CV neachiziţionate, este comunicată pe e-mail şi înregistrată la ANRE în maximum 18 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1) şi se face dovada că la data emiterii deciziei cantitatea de energie electrică efectiv facturată/autofurnizată în trimestrul de analiză n corespunde raportării corectate, ANRE corectează cantitatea de energie electrică respectivă şi procedează la modificarea deciziei şi înştiinţarea OPCV asupra numărului de CV corectat, în vederea actualizării corespunzătoare a RCV;
    c) în cazul în care eroarea de raportare a OPCV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1) în sensul eliminării unui operator economic sau diminuării numărului de CV din decizie şi este comunicată ANRE până cel târziu în ziua anterioară datei întocmirii documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Legea nr. 220/2008, împreună cu documentele justificative aferente, ANRE procedează la modificarea deciziei şi la înştiinţarea atât a operatorilor economici în cauză, cât şi a OPCV asupra numărului de CV corectat, în vederea actualizării corespunzătoare a RCV;
    d) în cazul în care eroarea de raportare a OPCV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1) în sensul includerii unui operator economic sau creşterii numărului de CV din decizie şi este comunicată ANRE până cel târziu în ziua anterioară datei întocmirii documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Legea nr. 220/2008, împreună cu documentele justificative aferente, ANRE procedează la modificarea deciziei şi la înştiinţarea atât a operatorilor economici în cauză, cât şi a OPCV asupra numărului de CV corectat, în vederea actualizării corespunzătoare a RCV.

    (5) În situaţia în care, ulterior stabilirii prin decizie a listei cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi a numărului de CV neachiziţionate de aceştia, se constată o eroare care nu conduce la modificarea deciziei, ANRE procedează la corectarea situaţiei şi înştiinţarea OPCV asupra numărului de CV corectat, în vederea actualizării corespunzătoare a RCV, indiferent de momentul identificării acesteia.
    (6) Erorile de raportare prevăzute la alin. (4) comunicate ANRE după termenul prevăzut la alin. (4) nu mai sunt luate în considerare.
    (7) OPCV este răspunzător pentru orice cost direct indus operatorului economic cu obligaţie de achiziţie de CV ca urmare a faptului că acesta şi-a îndeplinit la termenul legal prevăzut obligaţia de achiziţie de CV dovedită cu documente justificative, dar pentru care au fost întocmite documente pentru aplicarea amenzii prevăzute de Legea nr. 220/2008. În această situaţie, ANRE solicită OPCV corectarea situaţiei contului din RCV a operatorului economic în cauză.

    SUBSECŢIUNEA 2.3
    Raportările trimestriale ale operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi în vederea stabilirii de către ANRE a gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză n
    ART. 17
    (1) Stabilirea gradului de realizare a obligaţiilor de achiziţie CV prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) aferente trimestrului de analiză n, de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, se realizează pe baza informaţiilor transmise de către aceştia la ANRE, pe suport electronic în format pdf şi excel, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 1 la metodologie şi pe baza situaţiei contului fiecărui operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză, situaţie transmisă de către OPCV la ANRE, pe suport electronic în format pdf şi excel, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 2 la metodologie.
    (2) Informaţiile conţinute în macheta prevăzută în anexa nr. 1 se transmit trimestrial de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n şi se referă la:
    a) energia electrică facturată (inclusiv energia electrică exceptată facturată) şi cea autofurnizată la locurile proprii de consum de către furnizorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică, alta decât energia electrică utilizată pentru consumul propriu tehnologic al reţelei electrice/centralei electrice;
    b) energia electrică facturată de furnizorii de energie electrică consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens.

    (3) Pe lângă operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, informaţiile conţinute în macheta prevăzută în anexa nr. 1 se transmit şi de către producătorii care deţin centrale electrice din surse regenerabile, cu excepţia celor care deţin exclusiv centrale electrice din surse regenerabile. Producătorii care deţin exclusiv centrale electrice din surse regenerabile transmit informaţiile referitoare la consumurile finale de energie electrică alimentate din centralele electrice pe care le deţin, altele decât cele utilizate pentru consumul propriu tehnologic al centralei electrice, în formatul şi la termenul prevăzute în Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care cantităţile de energie electrică prevăzute la alin. (2) sunt egale cu zero, operatorul economic respectiv transmite ANRE o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
    (5) OPCV transmite ANRE, în cea de-a 3-a şi în cea de-a 8a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul de analiză n, situaţia contului de CV în ultima zi lucrătoare (inclusiv) a lunii următoare trimestrului de analiză n din RCV elaborată conform prevederilor art. 13 alin. (2), respectiv situaţia corectată conform prevederilor art. 15 alin. (2), pentru fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV, conform machetei prevăzute în anexa nr. 2 la metodologie.

    ART. 18
    Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi de OPCV conform prevederilor art. 17 alin. (2), (4) şi (5) constituie baza de calcul pentru stabilirea numărului de CV de achiziţionat pentru trimestrul de analiză şi a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză.

    ART. 19
    În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul t, aferente trimestrului de analiză n, se constată inclusiv prin acţiuni de control ANRE că există operatori economici care nu au transmis datele aferente trimestrului de analiză încheiat/trimestrelor anterioare conform prevederilor art. 17 alin. (2) şi (4), aceştia vor fi sancţionaţi conform prevederilor art. 30 alin. (2^1) din Legea nr. 220/2008.

    CAP. III
    Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză şi a gradului de realizare a acesteia aferente anului de analiză
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t
    ART. 20
    Până cel târziu pe data de 15 februarie a anului (t+1) următor celui de analiză t, ANRE calculează, pe baza realizărilor, cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, ca raport între numărul de certificate verzi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t şi consumul final de energie electrică pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - NCV_t reprezintă numărul de certificate verzi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t;
    – CFEE_CV,t reprezintă consumul final total de energie electrică cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi în anul t şi se determină pe baza consumului final de energie electrică realizat în anul t, pe baza raportării de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, diminuat cu consumul final exceptat în anul t, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 şi ale HG nr. 495/2014.    ART. 21
    (1) La determinarea consumului final total de energie electrică cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi din anul de analiză t se iau în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:
    a) energia electrică achiziţionată şi furnizată de furnizorii de energie electrică, pentru consumul final al acestora şi/sau la consumatori finali;
    b) energia electrică furnizată de furnizorii de energie electrică unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României din energia electrică produsă în România, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;
    c) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice, de către producătorii de energie electrică, alţii decât cei care deţin centrale electrice din surse regenerabile;
    d) energia electrică furnizată de producătorii de energie electrică, alţii decât cei care deţin centrale electrice din surse regenerabile, consumatorilor racordaţi prin linii directe la centralele electrice aparţinând acestora.

    (2) Consumul final de energie electrică exceptat realizat în anul t, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, se determină după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul producătorilor de energie electrică care deţin exclusiv centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul producătorilor de energie electrică care deţin centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în baza machetei din anexa nr. 3 la metodologie completată pentru anul t.

    (3) Consumul final de energie electrică exceptat realizat în anul t conform prevederilor HG nr. 495/2014 reprezintă consumul final exceptat în anul t, raportat de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în baza acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul acestora.
    (4) La nivelul anului de analiză t se consideră că energia electrică livrată în anul t este egală cu energia electrică furnizată în anul t.

    ART. 22
    (1) Numărul de certificate verzi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t se calculează ca raport dintre contravaloarea CV susţinute în anul t şi preţul CV utilizate pentru anul de analiză t.
    (2) Contravaloarea CV susţinute în anul t este exprimată în lei şi se determină ca fiind produsul dintre impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică în anul t, prevăzut la art. 4 alin. (9^1) sau (9^3) din Legea nr. 220/2008, după caz, şi consumul final de energie electrică în anul t, prevăzut la art. 21 alin. (1) din prezenta metodologie, diminuat cu consumul final exceptat în anul t conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 şi ale prevederilor HG nr. 495/2014, prevăzute la art. 21 alin. (2) şi (3) din prezenta metodologie.
    (3) Preţul CV utilizate pentru anul de analiză t reprezintă preţul mediu ponderat al CV tranzacţionate pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi în anul t.

    ART. 23
    (1) Până cel târziu la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform prevederilor art. 20.
    (2) Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii economici pentru anul de analiză t se realizează în funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV prevăzută la alin. (1).
    (3) În termen de trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.

    ART. 24
    În situaţia în care ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t se identifică o eroare în calculul cotei respective determinată de ANRE, în condiţiile art. 23 alin. (1), sau a numărului de CV necesar a fi achiziţionate pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la art. 23 alin. (3), aceasta ia următoarele măsuri:
    a) în cazul în care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la art. 23 alin. (3), eroarea respectivă este corectată la momentul identificării acesteia;
    b) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1;
    c) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul creşterii acesteia, şi este identificată până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot achiziţiona CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de data intrării în vigoare a ordinului de modificare, dar nu mai mult de termenul legal prevăzut pentru stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t;
    d) orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t după ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după caz.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului de analiză
    SUBSECŢIUNEA 2.1
    Stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de analiză t
    ART. 25
    (1) Numărul de CV pe care operatorul economic i cu obligaţie de achiziţie de CV trebuie să le deţină, aferent anului de analiză (NCV_i nec,t), se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    c_CV,t = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t;
    CFEE_i,t = energia electrică furnizată de către operatorul economic i în anul de analiză t consumatorilor finali şi/sau consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, exprimată în MWh;
    CFEE_i,Lege123/2012,exceptat,t = consumul final de energie electrică exceptat furnizat/utilizat pentru consum final propriu în anul de analiză t al producătorului i de E-SRE, conform prevederilor Legii nr. 123/2012;
    CFEE_i,HG495/2014,exceptat,t = consumul final de energie electrică exceptat furnizat/utilizat pentru consum final propriu în anul de analiză t al furnizorului/producătorului i, după caz, în baza acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul acestora.


    (2) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.

    ART. 26
    (1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV sunt obligaţi, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, să achiziţioneze în fiecare an de analiză şi în primele trei luni următoare acestuia din PCSCV cel puţin 50% din numărul de CV rezultat în urma diminuării numărului de CV aferent obligaţiei proprii de achiziţie anuală de CV pentru anul de analiză t cu numărul de CV achiziţionate prin contracte bilaterale de CV încheiate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017 şi/sau cu numărul de CV transferate din contul de producător în cel de furnizor al aceluiaşi operator economic şi utilizate pentru îndeplinirea obligaţiei anului de analiză t.
    (2) CV achiziţionate din PCSCV în trimestrul 1 al fiecărui an sunt luate în considerare la îndeplinirea obligaţiei legale de achiziţie din PCSCV pentru anul respectiv, numai dacă acestea nu sunt consumate pentru anul anterior.
    (3) ANRE verifică anual îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, în baza raportării OPCV în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 4.1 la metodologie, iar în caz de neîndeplinire aplică sancţiunile legale în vigoare.

    SUBSECŢIUNEA 2.2
    Stabilirea numărului de CV neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t
    ART. 27
    (1) Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV în contul propriu de furnizor din RCV în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1 şi care este luat în considerare la stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCV_i,t) este constituit doar din CV înregistrate în RCV cu starea „valabile“, fără atributul „blocate“.
    (2) OPCV publică pe site-ul propriu, în a 3-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul de analiză t, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligaţia de achiziţie de CV pentru anul de analiză şi numărul de CV neachiziţionat de aceştia, având în vedere situaţia contului fiecărui operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1.
    (3) La stabilirea listei prevăzute la alin. (2), OPCV ia în considerare şi următoarele CV:
    a) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi transferate până în a treia zi lucrătoare inclusiv din luna aprilie a anului t+1 în contul de furnizor din RCV, pentru care există dovada plăţii până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii martie a anului t+1;
    b) CV transferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor până în a treia zi lucrătoare inclusiv din luna aprilie a anului t+1, pentru care se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii martie a anului t+1, în cazul producătorului de ESRE care are şi obligaţie de achiziţie CV.

    (4) Sancţionarea contravenţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b^1) din Legea nr. 220/2008 pentru CV neachiziţionate pentru trimestrul n din anul t (NCV_i, neachiz, trim. n) nu exonerează operatorul economic de obligaţia de achiziţie a CV respective, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.

    ART. 28
    (1) Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV care deţine un număr NCV_i,t de CV şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCV_i,t ≥ NCV_i,nec,t.
    (2) Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV (NCV_i,t) este mai mic decât NCV_i,nec,t, atunci acesta va trebui să plătească la Administraţia Fondului pentru Mediu suma S_i,t aferentă CV neachiziţionate, astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    iar
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde: val_CV,t = contravaloarea CV neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 70 €/CV neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2^5) din Legea nr. 220/2008.

    (3) Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV depinde de:
    a) valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV stabilită;
    b) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV;
    c) contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, şi se calculează după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    m = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV în anul de analiză t.    ART. 29
    (1) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzute la art. 27 alin. (2) se transmit la OPCV în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul OPCV. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare.
    (2) În a 8-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, ora 12.00, OPCV publică lista corectată la zi a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligaţia de achiziţie de CV pentru anul de analiză şi numărul de CV neachiziţionat de aceştia, având în vedere situaţia contului din ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1 a fiecărui operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV din RCV şi cu considerarea următoarelor CV:
    a) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi transferate în contul de furnizor din RCV până cel târziu în cea de-a 7-a zi lucrătoare inclusiv din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, pentru care există dovada plăţii până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii martie a anului t+1 pentru anul t;
    b) CV transferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor din RCV până cel târziu în cea de-a 7-a zi lucrătoare inclusiv din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, pentru care se confirmă existenţa unei cereri de transfer transmisă la OPCV până cel târziu în ultima zi lucrătoare inclusiv a lunii martie a anului t+1 pentru anul t, în cazul producătorului de E-SRE care are şi obligaţie de achiziţie CV.

    (3) În a 8-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, ANRE emite decizia privind lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV în baza listei prevăzute la alin. (2) şi publicate de OPCV, precum şi lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligaţia legal stabilită de achiziţie CV din PCSCV, aferente anului de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat.
    (4) Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.
    (5) ANRE poate modifica decizia prevăzută la alin. (3) dacă, ulterior stabilirii prin decizie a listei operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, se constată erori la determinarea numărului de CV neachiziţionate, erori care sunt comunicate la ANRE până cel târziu în a 18-a zi lucrătoare de la data emiterii deciziei menţionate, dacă se face dovada că la data emiterii deciziei situaţia reală este cea corectată. După această dată, erorile nu mai sunt luate în considerare.
    (6) OPCV este răspunzător pentru orice cost direct indus operatorului economic cu obligaţie de achiziţie de CV ca urmare a faptului că acesta şi-a îndeplinit obligaţia de achiziţie de CV dovedită cu documente justificative, dar pentru care decizia prevăzută la alin. (3) a fost transmisă la Administraţia Fondului pentru Mediu. În această situaţie, ANRE solicită OPCV corectarea situaţiei contului din RCV a operatorului economic în cauză.

    ART. 30
    Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 29 alin. (3) sau (5), după caz, plătesc contravaloarea CV neachiziţionate în baza documentelor emise de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

    SUBSECŢIUNEA 2.3
    Raportările anuale ale operatorilor economici în vederea stabilirii de către ANRE a cotei obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t
    ART. 31
    (1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit până la data de 31 ianuarie a anului t+1 informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în format electronic, pdf şi excel, în formatul specificat în macheta prevăzută în anexa nr. 3, care se referă:
    a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziţionată şi furnizată pentru consumul final al acestora şi/sau la consumatori finali (inclusiv energia electrică exceptată furnizată) şi/sau consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;
    b) în cazul producătorilor de energie electrică, la energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivilor producători şi la energia electrică utilizată de producătorii de energie electrică pentru consumul final propriu al acestora, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

    (2) Pe lângă operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, informaţiile conţinute în macheta prevăzută în anexa nr. 3 se transmit şi de către producătorii care deţin centrale electrice din surse regenerabile, cu excepţia celor care deţin exclusiv centrale electrice din surse regenerabile. Producătorii care deţin exclusiv centrale electrice din surse regenerabile transmit informaţiile referitoare la consumurile finale de energie electrică alimentate din centralele electrice pe care le deţin, altele decât cele utilizate pentru consumul propriu tehnologic al centralei electrice, în formatul prevăzut în Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În situaţia în care cantităţile de energie electrică furnizate consumatorilor finali prevăzute la alin. (1) sunt egale cu zero în anul de analiză t, operatorul economic respectiv transmite la ANRE o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
    (4) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot face corecţii la datele transmise conform machetei prevăzute în anexa nr. 3 la metodologie până cel târziu la termenul prevăzut la art. 29 alin. (5). După această dată, erorile transmise la ANRE nu mai sunt luate în considerare.
    (5) Consumatorii industriali electro-intensivi prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. b) transmit la ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
    (6) OPCV transmite la ANRE în cea de-a 3-a şi în cea de-a 8-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul de analiză t situaţia contului de CV în ultima zi lucrătoare (inclusiv) a lunii martie a anului t+1 pentru anul de analiză t din RCV, pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2 la metodologie.

    ART. 32
    (1) Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV conform prevederilor art. 31 alin. (1), (3) şi (4) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, respectiv a numărului de CV de achiziţionat pentru anul de analiză t, iar datele transmise de OPCV conform prevederilor art. 31 alin. (6) constituie baza de calcul pentru stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV, respectiv a gradului de îndeplinire a obligaţiei legal stabilite de achiziţie CV din PCSCV pentru anul de analiză t.
    (2) În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, se constată, inclusiv prin acţiuni de control ale ANRE, că există operatori economici care nu au transmis datele aferente anului de analiză încheiat/anilor anteriori conform prevederilor art. 31 alin. (1) şi (3), aceştia vor fi sancţionaţi conform prevederilor art. 30 alin. (2^1) din Legea nr. 220/2008.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 33
    (1) Începând cu anul 2023, ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la 30 iunie a anului t – 1, asupra nivelului impactului mediu estimat al CV în factura consumatorului final în anul t, exprimat în lei/MWh.
    (2) Regulile pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final prevăzută la alin. (1) se elaborează şi vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE până cel târziu la data de 30 noiembrie 2021.

    ART. 34
    (1) OPCV înregistrează în registrul de CV starea „CV blocat temporar“ pentru fiecare CV care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză n, dar nu mai mult de 90% din obligaţia de CV aferentă trimestrului respectiv, pe baza comunicării transmise în acest sens de operatorul economic respectiv până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului n.
    (2) OPCV înregistrează în registrul de CV starea „CV consumat“ pentru fiecare CV care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV pentru anul t, pe baza comunicării transmise în acest sens de operatorul economic respectiv până în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1.
    (3) În cazul în care un operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV nu comunică OPCV lista CV utilizate pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, şi deţine mai multe CV decât îi sunt necesare pentru îndeplinirea acestei cote, OPCV înregistrează în RCV starea „CV blocat - temporar“ sau „CV consumat“, după caz, pentru fiecare CV care a fost utilizat de către operatorul economic respectiv pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV, în următoarea ordine de consum:
    a) CV transferate din contul de producător în cel de furnizor, în cazul producătorilor de energie electrică beneficiari de certificate verzi care au şi obligaţie de achiziţie de CV şi CV achiziţionate prin contracte bilaterale de vânzare-cumpărare CV încheiate înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2017. Dacă CV transferate şi/sau achiziţionate prin contracte bilaterale de vânzare-cumpărare CV încheiate înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2017, după caz, excedează obligaţiei de achiziţie de CV a operatorului economic respectiv pentru trimestrul n/anul t, atunci OPCV realizează înregistrarea „CV blocat - temporar“ sau „CV consumat“, după caz, în ordinea vechimii acestora;
    b) un număr de CV achiziţionate din PCSCV egal cu 50% din numărul de CV rezultat în urma diminuării numărului de CV aferent obligaţiei de achiziţie de CV pentru trimestrul n/anul t cu numărul de CV achiziţionate prin contracte bilaterale de CV încheiate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017 şi/sau cu numărul de CV transferate din contul de producător în cel de furnizor al aceluiaşi operator economic şi utilizate pentru îndeplinirea obligaţiei trimestrului de analiză n/anului de analiză t;
    c) un număr de CV egal cu diferenţa dintre numărul de CV care trebuie achiziţionate de acesta pentru îndeplinirea obligaţiei de achiziţie de CV pentru trimestrul n/anul t şi numărul de CV blocate temporar/consumate conform prevederilor lit. a) şi b). Aceste CV sunt înregistrate ca fiind blocate temporar/consumate în ordinea vechimii acestora.

    (4) Certificatele verzi blocate temporar pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul t sunt deblocate la data publicării ordinului prevăzut la art. 23 alin. (1) şi sunt înregistrate de OPCV în registrul certificatelor verzi cu starea „CV valabile“.

    ART. 35
    Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1), consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2023 conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 se determină pe baza consumului final de energie electrică exceptat în baza aceloraşi prevederi legale şi raportat la ANRE pentru trimestrele I-III din anul 2022, la care se adaugă minimul dintre consumul final exceptat raportat pentru trimestrul IV al anului 2021 şi cel estimat de ANRE a fi exceptat pentru trimestrul IV din anul 2022, cu considerarea datelor colectate de ANRE după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul producătorilor de energie electrică care deţin exclusiv centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul producătorilor de energie electrică care deţin centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b), în baza machetei din anexa nr. 1 la metodologie completată pentru trimestrele I-III din 2022 şi trimestrul IV din anul 2021.


    ART. 36
    Anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Trimestrul de analiză n:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV
    Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├──────────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │Energie │ │Energie │ │
│ │ │ │neexceptată │Energie │Total energie│ │electrică │Energie │electrică │Total energie│
│ │ │ │facturată │electrică │electrică │ │neexceptată│electrică │exceptată │electrică │
│ │ │ │consumatorilor│exceptată │facturată şi │ │utilizată │exceptată │conform Legii │facturată şi │
│ │Energie │ │/furnizorilor │conform HG│utilizată │Energie │pentru │conform │nr. 123/ │utilizată │
│ │electrică │Energia │din afara │nr. 495/ │pentru │electrică │consumatori│HG nr. 495/ │2012**) │pentru │
│ │neexceptată│electrică │teritoriului │2014*) │consumul │neexceptată │finali │2014 facturată│facturată │consumul │
│ │utilizată │neexceptată │României, în │facturată │final propriu│facturată │proprii, │consumatorilor│consumatorilor│final propriu│
│ │pentru │facturată │statele cu │şi/sau │în trimestrul│consumatorilor│alţii decât│racordaţi prin│racordaţi prin│în trimestrul│
│ │consumul │consumatorilor│care Guvernul │utilizată │de analiză n │racordaţi prin│consumul │linii directe │linii directe │de analiză n │
│ │final │finali în │României are │pentru │luată în │linii directe │propriu │de centrala │de centrala │luată în │
│ │propriu în │trimestrul de │acorduri │consumul │considerare │de centrala │tehnologic │electrică şi/ │electrică şi/ │considerare │
│ │trimestrul │analiză n │bilaterale în │final │la stabilirea│electrică │(CPT) │sau utilizată │sau utilizată │la stabilirea│
│ │de analiză │ │acest sens, │propriu în│numărului de │în trimestrul │centralei │pentru │pentru │numărului de │
│ │n │ │din producţia │trimestrul│CV necesar a │de analiză n │în │consumatori │consumatori │CV necesar a │
│ │ │ │de energie │de analiză│fi │ │trimestrul │finali proprii│finali proprii│fi │
│ │ │ │electrică din │n │achiziţionate│ │de analiză │în trimestrul │în trimestrul │achiziţionate│
│ │ │ │România, în │ │ │ │n │de analiză n │de analiză n │ │
│ │ │ │trimestrul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analiză n │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 │11 = 7 + 8 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trimestrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘


     *) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.
    3. În situaţia în care operatorul economic are doar calitatea de producător de energie electrică şi deţine centrale de energie electrică din surse regenerabile, acesta completează doar coloanele 9 şi/sau 10, după caz. Dacă producătorul de energie electrică care deţine centrale de energie electrică din surse regenerabile are şi calitatea de furnizor, acesta completează şi coloanele 2-6


    ANEXA 2

    la metodologie
    Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora
    pentru trimestrul de analiză n, conform RCV

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Număr de CV │ │ │ │ │ │ │
│ │ │deţinute în cont în ultima zi │ │Număr de CV cumpărate şi transferate în │ │ │Stare CV din cele deţinute la data │ │
│ │ │lucrătoare a lunii următoare │ │contul de furnizor │ │ │ultimei zile lucrătoare a lunii │ │
│ │ │trimestrului n-1, │ │[buc.] │ │ │următoare trimestrului de analiză n │ │
│ │ │conform RCV │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────┤ ├───────────┬─────┬────────────────────────┤Număr de CV │ ├────────────┬──────────┬────────────┤ │
│ │ │Transferate │ │ │Număr de CV │ │ │ │transferate │Număr de CV │ │ │CV deţinute │ │
│ │ │din contul de│ │ │achiziţionate│ │ │ │din contul │deţinute în │ │ │la data │ │
│ │ │producător în│ │ │din PCSCV în │ │ │PCBCV │de │ultima zi │ │ │ultimei zile│ │
│ │Participanţi│contul de │ │ │prima lună a │ │ │ │producător │lucrătoare a│ │ │lucrătoare a│ │
│Nr. │la PCV - │furnizor │Achiziţionate│Alte CV │trimestrului │ │ │ │în contul de│lunii │ │ │lunii │Observaţii│
│crt.│furnizori │pentru │din PCSCV în │deţinute│de analiză n │ │ ├─────┬────────┬─────────┤furnizor, │următoare │CV necesar │CV blocate│următoare │ │
│ │ │producătorii │prima lună a │în cont │pentru │ │ │ │ │ │pentru │trimestrului│de │temporar │trimestrului│ │
│ │ │care sunt şi │trimestrului │decât │trimestrul │PCE-ESRE-CV│PCSCV│ │ │ │producătorii│de analiză n│achiziţionat│pentru │de analiză n│ │
│ │ │furnizori şi/│de analiză n │cele din│n-1 │ │ │ │ │CBCV │care sunt şi│[buc.] │pentru │trimestrul│şi │ │
│ │ │sau │pentru │col. 2 │ │ │ │ │ │încheiate│furnizori │ │trimestrul │de analiză│excedentare │ │
│ │ │achiziţionate│trimestrul n │şi 3 │ │ │ │PCTCV│PCBCV-ND│înainte │[buc.] │ │de analiză n│n │obligaţiei │ │
│ │ │prin CBCV │ │ │ │ │ │ │ │de OUG │ │ │ │ │de achiziţie│ │
│ │ │încheiate │ │ │ │ │ │ │ │nr. 24/ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │înainte de │ │ │ │ │ │ │ │2017 │ │ │ │ │trimestrul │ │
│ │ │OUG nr. 24/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de analiză n│ │
│ │ │2017*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 = 2 + 3 +│ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │4 + 6 + 7 + │13 │14 │15 │16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 + 9 + 11 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL trimestru n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴───────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


    *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018.
    NOTE:
    1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive.
    2. Pentru raportarea trimestrului I, coloanele nr. 2, 3 şi 4 se completează cu numărul de CV deţinute în cont la finalul anului de analiză anterior, iar coloana 5 se completează cu numărul de CV achiziţionate din piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi în primele 3 luni ale anului t pentru anul de analiză anterior.
    3. Numărul de CV din coloana 9 include şi numărul de CV din coloana 10.


    ANEXA 3

    la metodologie
    Anul de analiză t:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV
    Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├─────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │Energie │ │
│ │ │ │neexceptată │Energie │Total energie│ │ │Energie │electrică │Total energie│
│ │ │ │furnizată │electrică│electrică │ │ │electrică │exceptată │electrică │
│ │ │ │consumatorilor│exceptată│furnizată şi │ │Energie │exceptată │conform Legii │furnizată şi │
│ │Energie │ │/furnizorilor │conform │utilizată │Energie │electrică │conform │nr. 123/ │utilizată │
│ │electrică │ │din afara │HG nr. │pentru │electrică │neexceptată│HG nr. 495/ │2012**) │pentru │
│ │neexceptată│Energia │teritoriului │495/ │consumul │neexceptată │utilizată │2014 furnizată│furnizată │consumul │
│ │utilizată │electrică │României, în │2014*) │final propriu│furnizată │pentru │consumatorilor│consumatorilor│final propriu│
│ │pentru │neexceptată │statele cu │furnizată│în anul de │consumatorilor│consumatori│racordaţi prin│racordaţi prin│în anul de │
│ │consumul │furnizată │care Guvernul │şi/sau │analiză t │racordaţi prin│finali │linii directe │linii directe │analiză t │
│ │final │consumatorilor│României are │utilizată│luată în │linii directe │proprii, │de centrala │de centrala │luată în │
│ │propriu în │finali în anul│acorduri │pentru │considerare │de centrala │alţii decât│electrică şi/ │electrică şi/ │considerare │
│ │anul de │de analiză t │bilaterale în │consumul │la stabilirea│electrică în │CPT-ul │sau utilizată │sau utilizată │la stabilirea│
│ │analiză t │ │acest sens, │final │numărului de │anul de │centralei │pentru │pentru │numărului de │
│ │ │ │din producţia │propriu │CV necesar a │analiză t │în anul de │consumatori │consumatori │CV necesar a │
│ │ │ │de energie │în anul │fi │ │analiză t │finali proprii│finali proprii│fi │
│ │ │ │electrică din │de │achiziţionate│ │ │în anul de │în anul de │achiziţionate│
│ │ │ │România, în │analiză t│ │ │ │analiză t │analiză t │ │
│ │ │ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analiză t │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 │11 = 7 + 8 │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘


     *) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.
    3. În situaţia în care operatorul economic are doar calitatea de producător de energie electrică şi deţine centrale de energie electrică din surse regenerabile, acesta completează doar coloanele 9 şi/sau 10, după caz. Dacă producătorul de energie electrică care deţine centrale de energie electrică din surse regenerabile are şi calitatea de furnizor, acesta completează şi coloanele 2-6.

    ANEXA 4.1

    la metodologie
    Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora
    pentru anul de analiză t, conform RCV

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Număr de CV deţinute la finalul │ │ │Număr de CV cumpărate şi transferate în │ │ │Stare CV din cele deţinute în │ │
│ │ │anului de analiză t-1 │ │ │contul de furnizor │ │ │ultima zi lucrătoare a lunii │ │
│ │ │(în ultima zi lucrătoare a lunii │ │ │[buc.] │ │ │martie anul t+1 │ │
│ │ │martie a anului t) │ │ │ │Număr de CV │ │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────┤ │ ├───────────┬─────┬────────────────────────┤transferate │ ├────────────┬─────────┬──────────┤ │
│ │ │Transferate │ │ │ │ │ │ │ │din contul │Număr de │ │ │ │ │
│ │ │din contul de│ │ │Număr de CV │ │ │ │ │de │CV │ │ │ │ │
│ │ │producător în│ │ │achiziţionate│Număr de │ │ │PCBCV │producător │deţinute │ │ │ │ │
│ │ │contul de │ │ │din PCSCV în │CV │ │ │ │în contul de│în ultima │ │ │CV │ │
│Nr. │Participanţi│furnizor │ │Deţinute│primele 3 │deblocate│ │ │ │furnizor, │zi │ │ │deţinute │ │
│crt.│la PCV - │pentru │Achiziţionate│în cont,│luni ale │la 1 │ │ ├─────┬────────┬─────────┤pentru │lucrătoare│CV necesar │CV │pentru │Observaţii│
│ │furnizori │producătorii │din PCSCV în │altele │anului t │martie a │ │ │ │ │ │producătorii│a lunii │de │consumate│anul │ │
│ │ │care sunt şi │primele 3 │decât │pentru anul │anului │PCE-ESRE-CV│PCSCV│ │ │ │care sunt │martie │achiziţionat│pentru │următor în│ │
│ │ │furnizori şi/│luni ale │cele din│t-1 │t+1 │ │ │ │ │CBCV │şi furnizori│anul t+1 │pentru cota │cota │ultima zi │ │
│ │ │sau │anului t │col. 2 │ │ │ │ │ │ │încheiate│(pentru cota│[buc.] │anului t │anului t │lucrătoare│ │
│ │ │achiziţionate│pentru anul t│şi 3 │ │ │ │ │PCTCV│PCBCV-ND│înainte │anului t) │ │ │ │a lunii │ │
│ │ │prin CBCV │ │ │ │ │ │ │ │ │de OUG │[buc.] │ │ │ │martie │ │
│ │ │încheiate │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 24/ │ │ │ │ │anul t+1 │ │
│ │ │înainte de │ │ │ │ │ │ │ │ │2017 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 24/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2017*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 = 2 + 3│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 4 + 7 + │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │8 + │14 │15 │16 │17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 + 10 + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018.
    NOTE:
    1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive.
    2. Datele din coloanele 2, 3 şi 4 reprezintă numărul de CV valabile în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t, din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului t-1.
    3. Numărul de CV din coloana 10 include şi numărul de CV din coloana 11.


    ANEXA 4.2

    la metodologie
    Situaţia CV tranzacţionate de producătorii de E-SRE pe piaţa de CV, conform RCV

┌─────┬────────────┬────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Număr de CV cumpărate │Număr de CV vândute şi │Număr de CV │ │ │Stare CV din cele │ │
│ │ │ │şi transferate în │transferate din contul │primite de │ │ │deţinute în ultima zi│ │
│ │ │ │contul de producător │de producător [buc.] │producătorii│ │ │lucrătoare a lunii │ │
│ │ │ │[buc.] │ │E-SRE în │Număr de CV │ │martie anul t+1 │ │
│ │ │ ├─────┬─────┬───────────┼─────┬─────┬───────────┤perioada │transferate │ ├──────────┬──────────┤ │
│ │ │Număr CV│ │ │ │ │ │ │cuprinsă │din contul │Număr de │CV anulate│ │ │
│ │ │valabile│ │ │ │ │ │ │între prima │de │CV │în │ │ │
│ │ │deţinute│ │ │ │ │ │ │zi │producător │deţinute │perioada │ │ │
│ │Participanţi│la │ │ │ │ │ │ │lucrătoare a│în contul de│în ultima │cuprinsă │CV │ │
│Nr. │la PCV - │finalul │ │ │ │ │ │ │lunii │furnizor, │zi │între │valabile │Observaţii│
│crt. │Producători │anului │ │ │ │ │ │ │aprilie anul│pentru │lucrătoare│prima zi │în ultima │ │
│ │E-SRE │de │ │ │ │ │ │ │t şi ultima │producătorii│a lunii │lucrătoare│zi │ │
│ │ │analiză │PCSCV│PCBCV│PCE-ESRE-CV│PCSCV│PCBCV│PCE-ESRE-CV│zi │care sunt şi│martie │a lunii │lucrătoare│ │
│ │ │t-1 │ │ │ │ │ │ │lucrătoare a│furnizori │anul t+1 │aprilie │a lunii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lunii martie│(pentru cota│[buc.] │anul t şi │martie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │a anului │anului t) │ │ultima zi │anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │t+1, │[buc.] │ │lucrătoare│t+1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │înregistrate│ │ │a lunii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în RCV │ │ │martie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anul t+1 │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 = 2 + 3│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 4 + 5 – │ │13 = 11 – │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │6 – 7 – 8 │12 │12 │14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 – 10 │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴─────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016