Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 29 august 2014 de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 august 2014  de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 29 august 2014 de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 764 din 21 octombrie 2014
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.435 din 29 august 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 21 octombrie 2014.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, denumit în continuare învăţământ profesional, organizat în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
    (2) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.

    ART. 2
    Au dreptul să susţină examenul de certificare a calificării profesionale prevăzut la art. 1 absolvenţii învăţământului profesional de stat sau particular cu durata de 3 ani din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare.

    ART. 3
    (1) Graficul examenului de certificare a calificării profesionale, pentru fiecare nivel de calificare, se aprobă, în fiecare an şcolar, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) Pentru fiecare judeţ şi pentru municipiul Bucureşti, graficul acţiunilor de organizare şi pregătire a examenului se stabileşte, în fiecare an şcolar, prin decizie a inspectorului şcolar general, corelat cu graficul examenului de certificare a calificării profesionale, în funcţie de numărul de centre de examen, calificările profesionale alocate pentru fiecare centru de examen, numărul elevilor din fiecare centru de examen şi resursa umană necesară pentru evaluare.

    ART. 4
    (1) Repartizarea absolvenţilor unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, în vederea susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale, se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), la unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate pentru calificările profesionale/domeniul de pregătire al acestora.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă la examenele de certificare sunt înscrişi candidaţi pentru calificări profesionale/domenii de pregătire pentru care nu există în judeţ unităţi de învăţământ acreditate pentru calificarea respectivă/domeniul de pregătire respectiv, inspectoratele şcolare pot solicita, în scris, repartizarea acestora la unitatea de învăţământ cea mai apropiată din alt judeţ/din municipiul Bucureşti. Unitatea de învăţământ la care se solicită arondarea trebuie să fie acreditată pentru calificarea profesională respectivă. Adresa de solicitare este însoţită de acceptul scris al unităţii şcolare care organizează examenul de certificare a calificării profesionale şi de aprobarea celor două inspectorate şcolare (din judeţul de reşedinţă al unităţii de învăţământ şi din judeţul unde se desfăşoară examenul de certificare). Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti din care provin candidaţii informează, în scris, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii (DGEÎTPV) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) cu privire la aceste situaţii excepţionale.

    CAP. II
    Coordonarea metodologică a examenului de certificare a calificării profesionale
    ART. 5
    (1) Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale sunt coordonate, la nivel naţional, de Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare (CNEC), care se constituie în fiecare an şcolar şi funcţionează în cadrul MEN.
    (2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie anual comisii judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare (CJEC/CMBEC).
    (3) CNEC şi CJEC/CMBEC coordonează şi organizarea şi desfăşurarea celorlalte examene de certificare profesională a absolvenţilor din învăţământul preuniversitar.
    (4) CJEC/CMBEC stabilesc, în fiecare an şcolar, unităţile de învăţământ care organizează examenul de certificare a calificării profesionale, denumite în continuare centre de examen, având în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 1, şi unităţile de învăţământ arondate acestora, până cel târziu la începutul semestrului al II-lea al anului şcolar în care se derulează examenul de certificare.
    (5) În fiecare centru de examen, CJEC/CMBEC numeşte o comisie de examinare.

    ART. 6
    (1) CNEC are următoarea componenţă:
    a) preşedinte: secretarul/subsecretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar;
    b) vicepreşedinţi: directorul general al DGEÎTPV din MEN, directorul general al Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor din MEN, directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT);
    c) secretar: un inspector general de specialitate din cadrul DGEÎTPV din MEN;
    d) 7-9 membri: directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori generali din cadrul DGEÎTPV şi din cadrul Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor din MEN, parteneri sociali din Comisia de dialog social a MEN, inspectori de specialitate din cadrul CNDIPT.

    (2) Componenţa nominală a CNEC se aprobă anual, până la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

    ART. 7
    CNEC are următoarele atribuţii:
    a) centralizează datele cu privire la componenţa nominală a CJEC/CMBEC;
    b) instruieşte preşedinţii CJEC/CMBEC;
    c) centralizează datele privind planificarea activităţilor de organizare şi de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale decise la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti;
    d) centralizează datele privind numărul de absolvenţi ai învăţământului profesional înscrişi la examen, pe centre de examen, unităţi de învăţământ de la care provin, domenii şi calificări profesionale;
    e) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale;
    f) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC şi comisiile din centrele de examen;
    g) analizează modul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, precum şi rezultatele obţinute de candidaţi, pe baza rapoartelor întocmite de CJEC/CMBEC, precum şi a rapoartelor întocmite de reprezentanţii CNEC;
    h) întocmeşte şi prezintă ministrului educaţiei naţionale raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional;
    i) propune ministrului educaţiei naţionale eventuale modificări în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional;
    j) dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale nereglementate de prezenta metodologie;
    k) aprobă Lista naţională a temelor pentru proba practică, împreună cu fişele de evaluare în vederea certificării calificării profesionale asociate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 8
    (1) CNEC poate desemna, pe o perioada stabilită de către aceasta, reprezentanţi pe lângă CJEC/CMBEC.
    (2) Reprezentantul CNEC pe lângă CJEC/CMBEC are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC, precum şi comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prevederilor prezentei metodologii;
    b) consiliază CJEC/CMBEC şi comisiile de examinare în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale;
    c) propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prevederilor prezentei metodologii, şi informează CNEC cu privire la acestea;
    d) verifică modul în care se desfăşoară fiecare probă de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă, pentru fiecare candidat, a Fişei de evaluare în vederea certificării profesionale, denumită în continuare Fişă de evaluare, precum şi întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
    e) verifică modul de completare a actelor de studii şi a documentelor şcolare, respectarea termenelor de eliberare a acestora;
    f) informează CJEC/CMBEC sau CNEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    g) întocmeşte un raport cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale în judeţul în care a fost delegat/municipiul Bucureşti, pe care îl transmite CNEC.


    ART. 9
    (1) CJEC/CMBEC au următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct;
    b) 3-5 vicepreşedinţi, respectiv un inspector şcolar de specialitate pentru discipline tehnologice, preşedintele comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională (CLDPS) sau un reprezentant al acestuia, care nu este cadru didactic, directorul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AJOFM/AMOFMB) sau un reprezentant al acestuia, după caz, un inspector şcolar cu responsabilităţi privind învăţământul particular şi unul pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;
    c) secretar -- cadru didactic de specialitate/informatician.

    (2) Componenţa nominală a CJEC/CMBEC se aprobă anual, până la data de 15 decembrie a anului şcolar în curs, prin decizie a inspectorului şcolar general, se transmite spre informare la DGEÎTPV din cadrul MEN, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în care se derulează examenul de certificare, şi este valabilă pentru toate sesiunile examenului de certificare a calificării profesionale din anul şcolar curent.

    ART. 10
    CJEC/CMBEC au următoarele atribuţii:
    a) transmit CNEC, la DGEÎTPV din MEN, componenţa nominală a CJEC/CMBEC până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs;
    b) organizează, coordonează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti şi sesizează imediat CNEC în orice situaţie care presupune luarea unei decizii de către aceasta;
    c) analizează cererile unităţilor de învăţământ de a organiza examenul de certificare a calificării profesionale, numărul estimat de candidaţi pe calificări profesionale şi unităţi de învăţământ, cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale şi stabilesc organizarea centrelor de examen în acele unităţi de învăţământ care respectă criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1;
    d) propun centrele de examen, cel târziu la începutul semestrului al II-lea al anului şcolar în care se derulează examenul de certificare, stabilind unităţile de învăţământ - centre de examen, unităţile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen (dacă este cazul), calificările profesionale pentru care se organizează examene de certificare a calificării profesionale şi locul în care se vor desfăşura probele de examen şi iau măsuri pentru organizarea centrelor de examen în vederea desfăşurării probelor de examen, respectând standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări profesionale;
    e) propun inspectorului şcolar general, spre aprobare, lista centrelor de examen, cu unităţile de învăţământ arondate;
    f) elaborează şi propun spre aprobare inspectorului şcolar general graficul acţiunilor de organizare şi pregătire a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional;
    g) transmit unităţilor de învăţământ care au organizat învăţământ profesional în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 graficul aprobat de organizare şi pregătire a examenului de certificare a calificării profesionale la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti;
    h) transmit CNEC, spre informare, la DGEÎTPV din cadrul MEN, lista centrelor de examen desemnate din judeţ/municipiul Bucureşti, unităţile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen (dacă este cazul), calificările profesionale pentru care fiecare centru de examen organizează examen de certificare a calificării profesionale şi numărul de candidaţi înscrişi pe calificări profesionale, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului;
    i) se asigură de existenţa în centrele de examen a copiatoarelor, calculatoarelor pentru elaborarea listelor cu rezultatele candidaţilor, precum şi a altor documente, mijloace şi servicii de comunicare necesare bunei funcţionări a comisiei - telefon, fax, e-mail, acces internet - de elaborare şi multiplicare de documente, de păstrare în siguranţă a documentelor de examen etc.;
    j) verifică centrele de examen şi locurile de desfăşurarea a probelor de examen, luând, după caz, măsuri pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a acestora;
    k) solicită autorităţii de sănătate publică din judeţ/municipiul Bucureşti desemnarea şi asigurarea participării personalului medical necesar în fiecare centru de examen pe perioada desfăşurării probelor de examen;
    l) se adresează, în scris, organelor de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru a se asigura prezenţa poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul CJEC/CMBEC şi la centrele de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi a bunei desfăşurări a examenului de certificare a calificării profesionale;
    m) avizează, pentru fiecare calificare profesională din unităţile de învăţământ - centru de examen, lista temelor probelor practice selectate din Lista naţională a temelor pentru probele practice;
    n) desemnează, pentru fiecare centru de examen, un monitor de calitate al examenului de certificare a calificării profesionale, denumit în continuare monitor de calitate, pentru a asigura monitorizarea calităţii desfăşurării întregului examen;
    o) organizează sesiuni de instruire pentru membrii comisiilor de examinare nominalizaţi prin decizie a inspectorului şcolar general;
    p) analizează propunerile de membri pentru comisiile de examinare înaintate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi de operatorii economici/instituţii publice care au contracte de parteneriat pentru pregătirea practică cu unităţile de învăţământ sau sunt interesaţi/interesate şi implicaţi/implicate în procesul de pregătire profesională a elevilor; procedează la constituirea comisiilor de examinare şi înaintează componenţa comisiilor de examinare inspectorului şcolar general, pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea primei probe a examenului de certificare a calificării profesionale;
    q) decid, în situaţii deosebite sau la propunerea reprezentantului CJEC/CMBEC sau a reprezentantului CNEC, schimbarea componenţei comisiilor de examinare, precum şi a monitorilor de calitate;
    r) realizează instruirea preşedinţilor comisiilor de examinare cu cel puţin 48 de ore înaintea primei probe a examenului de certificare a calificării profesionale;
    s) comandă confecţionarea ştampilelor rotunde tip pentru examenul de certificare a calificării profesionale, care au următorul conţinut: "Examen de certificare a calificării profesionale**** - CJEC/CMBEC" (**** Se completează anul în care se susţine examenul de certificare a calificării profesionale.)
    ş) preiau de pe site-ul MEN/CNDIPT Fişa de evaluare, conţinând criteriile de apreciere/evaluare pentru proba practică şi pentru proba orală, ca document-martor pentru verificarea conformităţii;
    t) decid, în cazuri deosebite sau la sesizarea monitorului de calitate, luarea măsurilor legale pentru soluţionarea situaţiilor în litigiu, în perioada desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale, informând CNEC despre rezultatele acestor soluţionări;
    ţ) sesizează imediat CNEC orice situaţie deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie;
    u) decid, în funcţie de condiţiile de organizare/dotare/administrare, schimbarea sau reorganizarea unui centru de examen, dacă acesta nu mai poate asigura condiţiile de calitate a desfăşurării probelor de examen, conform prevederilor standardului de pregătire profesională pentru fiecare calificare, luând toate măsurile necesare pentru redistribuirea candidaţilor la alte centre de examen, în funcţie de opţiunile exprimate şi calificările lor profesionale, în judeţul respectiv sau în judeţe limitrofe;
    v) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen şi de la monitorii de calitate rapoarte detaliate privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, structurate conform anexei nr. 5;
    w) analizează, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen şi ale monitorilor de calitate, modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, întocmesc şi transmit DGEÎTPV, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, structurat conform anexei nr. 6;
    x) verifică corectitudinea desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale şi dispun, în cazuri întemeiate, declanşarea procedurilor pentru anularea certificatelor de calificare dobândite nemeritat sau prin fraudă şi a procedurilor de identificare, cercetare şi sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii.


    ART. 11
    (1) CJEC/CMBEC pot desemna, pe o perioadă stabilită de către acestea, reprezentanţi pe lângă comisiile de examinare din centrele de examen.
    (2) Reprezentantul CJEC/CMBEC are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
    b) consiliază comisiile de examinare din centrele de examen, în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale;
    c) propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii;
    d) verifică modul în care se desfăşoară probele de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a Fişei de evaluare a fiecărui candidat, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
    e) informează CJEC/CMBEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare a calificării profesionale, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    f) întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale în centrele de examen unde a fost desemnat, pe care îl transmite CJEC/CMBEC.


    ART. 12
    (1) Comisiile de examinare din centrele de examen au următoarea componenţă:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ, stabilită drept centru de examen, cadru didactic de specialitate; în cazul în care niciunul dintre aceştia nu este cadru didactic de specialitate, va fi desemnat ca preşedinte şeful ariei curriculare Tehnologii, cadru didactic de specialitate;
    b) vicepreşedinte - reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CLDPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM, după caz;
    c) monitorul de calitate, desemnat de CJEC/CMBEC, care observă şi evaluează modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale. Monitorul de calitate este o persoană externă centrului de examen;
    d) secretar - secretarul unităţii de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de învăţământ;
    e) membri evaluatori - cadre didactice de specialitate, din altă unitate de învăţământ decât cea din care provin candidaţii, sau specialişti ai operatorilor economici/instituţiilor publice/asociaţiilor profesionale.

    (2) Numărul evaluatorilor dintr-un centru de examen se stabileşte în funcţie de numărul calificărilor profesionale din acel centru de examen, de timpul alocat fiecărei probe în funcţie de calificarea profesională, de numărul de candidaţi şi de graficul acţiunilor de organizare şi pregătire a examenului stabilit de CJEC/CMBEC. Pentru fiecare calificare profesională se va/vor constitui o subcomisie/mai multe subcomisii formate din câte 3 evaluatori externi, din care:
    - un membru este reprezentantul unui operator economic/unei instituţii publice partenere în pregătirea practică a elevilor, specialist în calificarea/domeniul pentru care s-au pregătit absolvenţii care susţin examenul de certificare a calificării profesionale, altul decât persoana care a îndeplinit calitatea de tutore în instruirea practică a elevilor;
    – un membru este reprezentantul unui operator economic/unei instituţii publice/unei asociaţii profesionale, specialist în calificarea/domeniul pentru care s-au pregătit absolvenţii care susţin examenul de certificare a calificării profesionale; în cazuri excepţionale în care nu se poate asigura participarea unui reprezentant al unui operator economic/al unei instituţii publice/al unei asociaţii profesionale se completează comisia cu un evaluator, persoană externă unităţii de învăţământ, cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ decât cea din care provin absolvenţii care susţin examenul;
    – un membru este cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ decât cea din care provin absolvenţii care susţin examenul în centrul de examen.

    (3) În cazul în care nu se poate asigura numărul de 3 membri evaluatori externi din judeţ/municipiul Bucureşti, care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (2), CJEC/CMBEC se adresează judeţelor limitrofe.
    (4) Evaluatorii externi sunt cadre didactice de specialitate şi specialişti ai operatorilor economici/instituţiilor publice/ asociaţiilor profesionale interesate şi/sau implicate în pregătirea profesională a elevilor care:
    a) asigură sau au experienţă recentă în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examenul;
    b) cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare-învăţare-evaluare ale domeniului de pregătire şi ale calificărilor pentru care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale;
    c) au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale;
    d) au participat la sesiuni de instruire organizate de CJEC/CMBEC pentru membrii comisiilor de examinare.

    (5) Monitorii de calitate sunt cadre didactice de specialitate externe unităţilor de învăţământ care au candidaţi la examenul de certificare a calificării profesionale arondate centrului de examen sau specialişti ai operatorilor economici/ai instituţiilor publice care:
    a) asigură sau au experienţă recentă în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examen în centrul de examen la care au fost numiţi;
    b) cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare-învăţare-evaluare ale domeniului de pregătire şi ale calificărilor pentru care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale;
    c) au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale;
    d) au experienţă în monitorizarea asigurării calităţii examenelor de certificare a calificării profesionale.


    ART. 13
    (1) Numirea comisiilor de examinare din centrele de examen se face prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea CJEC/CMBEC.
    (2) Din comisiile de examinare pot face parte numai cadrele didactice care au solicitat în scris şi au fost propuse CJEC/CMBEC de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi care îndeplinesc condiţiile cerute pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta metodologie.
    (3) Specialiştii care reprezintă operatori economici/instituţii publice partenere/asociaţii profesionale pot face parte din comisiile de examinare dacă îndeplinesc criteriile cerute pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta metodologie.
    (4) Pot face parte din comisiile de examinare numai persoanele care nu au rude, până la gradul al II-lea inclusiv, printre candidaţi. Toţi membrii comisiilor de examinare au obligaţia de a da declaraţii în acest sens care se păstrează alături de celelalte documente de examen.
    (5) Comisiile de examinare din centrele de examen funcţionează în mod legal în prezenţa tuturor membrilor acestora.

    ART. 14
    Atribuţiile comisiilor de examinare din centrele de examen sunt următoarele:
    a) organizează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale în centrul de examen în care au fost numite;
    b) verifică respectarea condiţiilor de înscriere a candidaţilor la examenul de certificare a calificării profesionale, întocmirea listelor de înscriere şi programarea candidaţilor la examenul de certificare a calificării profesionale pe zile şi locuri de desfăşurare a probelor;
    c) completează cataloagele de examen cu numele, iniţiala tatălui, prenumele candidaţilor, precum şi cu data, cu probele de examen pe care aceştia le susţin şi rezultatele finale ale fiecărui candidat. Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice, se numerotează şi se ştampilează pe fiecare pagină.
    d) repartizează, în ordine alfabetică, candidaţii pentru susţinerea probelor de examen, precizând locul de desfăşurare, şi afişează, la avizierul unităţii de învăţământ şi la locurile în care se desfăşoară probele, listele cu candidaţii ce urmează să susţină proba; repartizarea candidaţilor se afişează cu 24 de ore înainte de susţinerea probelor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii;
    e) sesizează CJEC/CMBEC situaţiile care impun neacordarea dreptului de a susţine examenul pentru un anumit candidat, precum şi orice altă situaţie;
    f) verifică respectarea Listei naţionale a temelor pentru proba practică şi a formatului fişelor de evaluare asociate;
    g) controlează, îndrumă şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor de examen;
    h) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale;
    i) iau măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examinare să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de CNEC sau CJEC/CMBEC;
    j) completează Fişa de evaluare pentru fiecare candidat la examen;
    k) stabilesc şi afişează zilnic rezultatul examinării pentru fiecare candidat;
    l) transcriu în cataloage rezultatul evaluării probelor de examen;
    m) afişează rezultatele finale ale examenului de certificare a calificării profesionale pentru fiecare candidat, declarat, după caz: "admis", cu precizarea calificativului obţinut ("Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen";
    n) întocmesc şi transmit CJEC/CMBEC, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale în centrul de examen, însoţite de statistica rezultatelor obţinute de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    o) predau secretarului unităţii de învăţământ - centru de examen, cu proces-verbal, cataloagele, fişele de evaluare, completate pentru fiecare candidat, semnate de preşedintele comisiei, procesele-verbale şi celelalte documente întocmite pe durata organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale.


    CAP. III
    Înscrierea candidaţilor
    ART. 15
    (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginţi ai claselor terminale ale şcolii profesionale cu durata de 3 ani întocmesc tabele cu elevii din ultimul an, care cuprind următoarele date: clasa, domeniul de pregătire, calificarea profesională în care s-au pregătit, numele şi prenumele elevilor, semnătura elevilor, semnătura profesorului diriginte.
    (2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de certificare a calificării profesionale, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unităţii de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al unităţii de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare a calificării profesionale, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale.
    (3) Lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare a calificării profesionale, certificată prin semnătura directorului şi ştampila instituţiei, se depune la secretariatul unităţii de învăţământ stabilită de CJEC/CMBEC drept centru de examen la care unitatea de învăţământ a fost arondată. Pe baza tabelelor transmise de toate unităţile de învăţământ arondate centrului de examen secretarul/secretarul - şef din unitatea de învăţământ - centru de examen întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare pe domenii şi calificări profesionale.
    (4) Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3) şi a următoarelor documente:
    a) cerere de înscriere;
    b) certificat de naştere - în copie certificată ca fiind conformă cu originalul;
    c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul);
    d) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie certificată ca fiind conformă cu originalul;
    e) declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoştinţă şi că va respecta normele de protecţia muncii şi pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor şi a verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanţelor etc. pe durata desfăşurării probelor de examen, că va respecta cerinţele particulare ale locului în care se vor desfăşura probele de examen, afişate sau prezentate de persoanele autorizate;

    (5) Unităţile de învăţământ arondate trimit la centrul de examen de care aparţin următoarele:
    a) lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificări profesionale, prevăzută la alin. (2);
    b) documentele de înscriere ale candidaţilor, prevăzute la alin. (4);

    (6) După încheierea cursurilor anului şcolar, secretarul/secretarul-şef al unităţii de învăţământ întocmeşte lista candidaţilor care trebuie eliminaţi din lista provizorie întrucât sunt corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi şi o trimite la centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ. Aceşti candidaţi nu vor participa la examenul de certificare.

    ART. 16
    Înscrierea absolvenţilor unităţilor de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu la examenul de certificare a calificării profesionale se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de către CJEC/CMBEC, pe baza documentelor prevăzute la art. 15, însoţite de o copie a documentului de autorizare pentru şcolarizarea în calificările profesionale pentru care absolvenţii solicită înscrierea în examen, certificată prin semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ.

    ART. 17
    (1) Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare a calificării profesionale au obligaţia de a se adresa unităţilor de învăţământ absolvite în vederea depunerii cererii de înscriere la examen.
    (2) Candidaţii proveniţi din serii anterioare depun documentele de înscriere pentru examenul de certificare a calificării profesionale, însoţite de copia de pe foaia matricolă, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, cu cel puţin 3 zile înainte de perioada prevăzută pentru înscriere în graficul examenului de certificare a calificării profesionale. Aceştia vor fi incluşi în lista menţionată la art. 15, pe care unitatea de învăţământ o depune la centrul de examen la care este arondată.
    (3) În situaţia în care unitatea de învăţământ absolvită nu are candidaţi în domeniul de pregătire/calificarea profesională a candidatului provenind din serii anterioare, acesta solicită, în scris, CJEC/CMBEC aprobarea pentru înscrierea la examen, anexând cererii copia de pe foaia matricolă.
    (4) Candidaţii aflaţi în situaţia menţionată la alin. (3) se vor înscrie pentru examenul de certificare a calificării profesionale la unitatea de învăţământ stabilită de CJEC/CMBEC, în funcţie de calificarea profesională, care va aplica în mod corespunzător prevederile alin. (1) şi (2).

    ART. 18
    CJEC/CMBEC întocmesc situaţia centralizată la nivel judeţean, care cuprinde: domeniile, calificările profesionale pentru care se organizează examen de certificare a calificării profesionale, pe centre de examen, şi o transmit CNEC, spre informare, înainte de începerea examenului de certificare a calificării profesionale.

    CAP. IV
    Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale
    ART. 19
    Examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani constă într-o probă practică şi o probă orală. Proba practică constă în realizarea unui produs/subansamblu/serviciu sau executarea unor operaţii specifice calificării pentru care se susţine examen. Proba orală constă în prezentarea de către candidat a produsului/subansamblului/serviciului/operaţiilor specifice realizate în cadrul probei practice şi este complementară probei practice.

    ART. 20
    (1) Proba practică are ca scop demonstrarea dobândirii competenţelor/rezultatelor învăţării, din standardul de pregătire profesională, relevante pentru calificarea respectivă.
    (2) Proba orală are scopul de a permite absolventului prezentarea rezultatelor probei practice şi argumentarea soluţiilor alese în concordanţă cu competenţele/rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională.
    (3) Proba practică are o durată variabilă, de maximum 3 ore, în funcţie de calificarea profesională, conform reperelor de timp stabilite şi precizate în Lista naţională a temelor pentru proba practică. Proba orală are durata medie de 15 minute şi se desfăşoară după realizarea probei practice sau după expirarea timpului maxim alocat probei practice.
    (4) Temele probei practice sunt selectate de fiecare unitate de învăţământ - centru de examen din Lista naţională a temelor pentru proba practică. Fiecare temă pentru proba practică este însoţită de Fişa de evaluare asociată.
    (5) Temele probelor practice trebuie să se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea profesională respectivă şi să se raporteze într-un mod direct şi transparent la standardul de pregătire profesională corespunzător. Competenţele/Rezultatele învăţării dovedite prin realizarea probei practice trebuie să fie clar precizate în Fişa de evaluare în vederea certificării calificării profesionale.
    (6) Pentru desfăşurarea probei orale membrii evaluatori ai comisiei de examinare, de regulă după prezentarea făcută de candidat, adresează întrebări candidatului; întrebările sunt formulate în legătură cu unele aspecte teoretice sau practice legate de produsul/subansamblul/serviciul/operaţiile specifice realizat(e)/executat(e) în cadrul probei practice, relevante pentru calificarea profesională pentru care se susţine examenul. Întrebările adresate candidatului se consemnează în Fişa de evaluare.

    CAP. V
    Organizarea şi desfăşurarea examenului
    Organizarea examenului
    ART. 21
    (1) Unităţile de învăţământ care pregătesc elevi în calificările profesionale pentru care se organizează examen de certificare a calificării profesionale, în colaborare cu operatorii economici/instituţiile publice cu care s-au încheiat parteneriate pentru pregătirea practică, întocmesc, până în luna martie a anului şcolar anterior anului de susţinere a examenului de certificare a calificării profesionale, un set de propuneri de teme pentru proba practică. Fiecare temă va fi descrisă în Fişa de descriere a temei pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale, prevăzută în anexa nr. 2, pentru fiecare calificare profesională, în concordanţă cu standardele de pregătire profesională în vigoare. Fişa de descriere a fiecărei teme pentru proba practică, precum şi lista temelor propuse la nivel de unitate de învăţământ sunt avizate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de operatorii economici/instituţiile publice partenere şi sunt înaintate către ISJ/ISMB până la data de 31 martie a anului şcolar anterior anului de susţinere a examenului.
    (2) ISJ/ISMB analizează, împreună cu profesorii de specialitate metodişti, şi centralizează propunerile înaintate de unităţile de învăţământ, pe domenii şi calificări profesionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Lista centralizată a temelor pentru proba practică propuse de unităţile de învăţământ, la nivel judeţean, împreună cu fişele de descriere a fiecărei teme pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale se transmit, în format electronic, către CNDIPT până la data de 30 mai a anului şcolar anterior anului de susţinere a examenului de certificare a calificării profesionale. Lista temelor la nivel judeţean se transmite şi în format semnat şi scanat.
    (3) CNDIPT analizează, pentru fiecare domeniu şi calificare profesională, propunerile centralizate de teme pentru proba practică, înaintate de ISJ/ISMB, şi întocmeşte Lista naţională a temelor pentru proba practică şi fişele de evaluare asociate. Acestea se transmit către DGEÎTPV din cadrul MEN, până la data de 2 decembrie a anului şcolar în care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale.
    (4) DGEÎTPV din cadrul MEN avizează Lista naţională a temelor pentru proba practică şi fişele de evaluare asociate pentru fiecare calificare profesională şi le înaintează preşedintelui CNEC spre aprobare, până la data de 15 decembrie a anului şcolar în care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale.
    (5) Lista naţională a temelor pentru proba practică şi fişele de evaluare asociate, aprobate de preşedintele CNEC, se postează pe site-ul MEN/CNDIPT pentru a fi la dispoziţia tuturor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din judeţe şi din municipiul Bucureşti, până la sfârşitul semestrului I al anului şcolar în care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale. ISJ/ISMB înştiinţează unităţile de învăţământ cu privire la postarea Listei naţionale a temelor pentru proba practică şi a fişelor de evaluare asociate.
    (6) Unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice cu care au încheiat parteneriate de pregătire practică, vor selecta din Lista naţională a temelor pentru proba practică un număr de 15-30 de teme, în funcţie de resursele existente, de numărul estimat de candidaţi şi de calificarea profesională, în maximum două săptămâni de la constituire. Temele selectate trebuie să acopere toate competenţele/rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională pentru care se organizează examen.
    (7) După selectarea temelor pentru proba practică, directorii unităţilor de învăţământ desemnate centre de examen transmit lista temelor selectate, pentru fiecare calificare profesională, CJEC/CMBEC şi unităţilor de învăţământ arondate centrului de examen, unde este cazul.
    (8) Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a face publică/de a afişa la avizierul şcolii lista temelor selectate pentru proba practică cu fişele de evaluare asociate, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examen.

    ART. 22
    (1) Proba practică se desfăşoară, de regulă, la operatorii economici/instituţiile publice cu care unitatea de învăţământ - centru de examen are parteneriat pentru pregătirea practică, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale.
    (2) Unitatea de învăţământ desemnată centru de examen solicită, în scris, acceptul operatorului economic/instituţiei publice la care se vor derula probele practice, pentru fiecare calificare profesională. În cazul în care operatorul economic/instituţia publică parteneră acceptă organizarea şi desfăşurarea probei practice în atelierele/laboratoarele proprii se semnează un angajament scris de către acesta/aceasta, angajament care se înaintează unităţii de învăţământ - centru de examen.
    (3) Refuzul scris al operatorului economic/instituţiei publice partenere, indiferent de motive, conduce la organizarea şi desfăşurarea probei practice la alt operator economic/instituţie publică parteneră pentru aceeaşi calificare, cu acordul acestuia/acesteia sau în atelierele şcoală/laboratoarele tehnologice/loturile şcolare ale unităţii de învăţământ - centru de examen, cu condiţia ca acestea să îndeplinească toate cerinţele pentru buna desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale.
    (4) Pe perioada desfăşurării probei practice, unitatea de învăţământ - centru de examen, în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică, asigură toată baza materială necesară executării produsului/subansamblului/serviciului operaţiilor specifice şi mentenanţa sculelor/dispozitivelor/ aparatelor/instalaţiilor necesare.
    (5) Cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării probei practice (materii prime, materiale, subansamble, scule, dispozitive, lucrări de întreţinere etc.) sunt suportate din bugetul operatorului economic/instituţiei publice partenere unităţii de învăţământ - centru de examen, din bugetul local alocat unităţii de învăţământ - centru de examen, din sponsorizări şi/sau din donaţii.
    (6) CJEC/CMBEC verifică asigurarea condiţiilor optime de organizare şi desfăşurare a probelor de examen şi ia măsuri de remediere a deficienţelor, acolo unde este cazul.

    ART. 23
    (1) După instruirea realizată de CJEC/CMBEC, preşedintele comisiei de examinare din centrul de examen întruneşte comisia de examinare, preia documentele de examen şi instruieşte membrii comisiei, consemnând toate acestea întrun proces-verbal.
    (2) Comisia de examinare verifică documentele de înscriere a candidaţilor la examenul de certificare a calificării profesionale şi angajamentul scris al operatorilor economici/instituţiilor publice partenere, cu privire la organizarea şi desfăşurarea probei practice şi informează CJEC/CMBEC cu privire la neregulile sesizate în documentele de înscriere, dacă este cazul.
    (3) Comisia de examinare repartizează candidaţii, în ordine alfabetică, indiferent de unitatea de învăţământ de provenienţă, pentru susţinerea probelor de examen, precizând locul de desfăşurare, şi afişează listele cu candidaţii ce urmează să susţină probele, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte aceştia, la avizierul unităţii de învăţământ - centru de examen şi la locurile în care se desfăşoară probele. Repartizarea candidaţilor se afişează cu 24 de ore înainte de susţinerea probelor.


    Desfăşurarea examenului şi evaluarea candidaţilor
    ART. 24
    (1) La fiecare comisie de examinare, candidaţii sunt înscrişi în ordine alfabetică, pe calificări profesionale. Candidaţii se prezintă la locul desemnat pentru desfăşurarea probei practice în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută. Preşedintele/vicepreşedintele/membrii comisiei verifică identitatea fiecărui elev.
    (2) Persoana desemnată de către operatorul economic/instituţia publică parteneră care organizează desfăşurarea probei practice sau de către unitatea de învăţământ - centru de examen, acolo unde este cazul, face instructajul de tehnica sănătăţii şi securităţii muncii, cu normele specifice locului de desfăşurare a probei practice, şi întocmeşte un proces-verbal de instructaj, semnat de candidaţi.

    ART. 25
    (1) Tema pentru proba practică, pentru fiecare candidat, este extrasă din Lista temelor selectate şi aprobate pentru unitatea de învăţământ - centru de examen, după efectuarea instructajului cu normele specifice locului de desfăşurare a probei.
    (2) Un membru evaluator al comisiei de examinare completează datele de identificare ale candidatului în Fişa de evaluare, asociată temei pentru proba practică extrasă.
    (3) Candidatul este condus la postul de lucru şi realizează produsul/subansamblul/serviciul şi/sau execută operaţiile specifice descrise în tema extrasă, în perioada de timp menţionată. Proba practică se desfăşoară în prezenţa membrilor evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare.
    (4) După terminarea probei practice sau după expirarea timpului maxim de lucru alocat, fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare evaluează modul de desfăşurare a probei practice pentru fiecare candidat şi acordă puncte pentru fiecare indicator de apreciere al performanţei conform Fişei de evaluare. Fiecare membru evaluator consemnează punctele acordate pentru indicatorii de realizare în Fişa de evaluare şi calculează punctajul total pentru proba practică.

    ART. 26
    (1) Proba orală este susţinută de către fiecare candidat după finalizarea probei practice sau după expirarea timpului maxim alocat probei practice. Candidatul prezintă, în aproximativ 15 minute, produsul/subansamblul/serviciul realizat sau operaţiile specifice executate şi răspunde întrebărilor puse de membrii evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare.
    (2) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare notează pe Fişa de evaluare punctele acordate pentru fiecare indicator de realizare pentru proba orală şi calculează punctajul total pentru proba orală.

    ART. 27
    (1) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare stabileşte punctajul total acordat pentru fiecare candidat, cumulând punctajul total pentru proba practică cu punctajul total acordat pentru proba orală şi îl consemnează pe Fişa de evaluare.
    (2) Punctajul final al fiecărui candidat se stabileşte ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 3 membri evaluatori ai comisiei/ subcomisiei de examinare şi se consemnează în Fişa de evaluare.
    (3) În cazul în care între punctajele totale acordate de oricare 2 membri evaluatori există o diferenţă mai mare de 15 puncte, preşedintele comisiei de examinare are rolul de mediator. Dacă nici după mediere membrii evaluatori nu găsesc o soluţie favorabilă, decizia finală este luată de către preşedintele comisiei de examinare.
    (4) Fişa de evaluare completată este semnată de către toţi membrii evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare şi validată prin semnătura preşedintelui comisiei de examinare şi ştampila de examen.

    CAP. VI
    Stabilirea şi comunicarea rezultatelor
    ART. 28
    (1) Dacă punctajul final al candidatului este de minimum 60 de puncte, acesta este declarat "admis".
    (2) Pentru candidaţii declaraţi "admişi" se consemnează în Fişa de evaluare calificativul corespunzător punctajului obţinut (pentru 100 p-95 p "Excelent", pentru 94,99 p-85 p "Foarte bine", pentru 84,99 p-75 p "Bine", pentru 74,99 p-60 p "Satisfăcător").
    (3) Dacă punctajul final al candidatului este mai mic strict de 60 de puncte din totalul de 100 de puncte, candidatul este declarat "respins".

    ART. 29
    (1) După ce toţi candidaţii dintr-o serie au fost examinaţi, calificativele finale se înscriu în catalog, pentru fiecare candidat, în prezenţa întregii comisii de examinare, de către secretarul comisiei, cu cerneală sau pastă albastră. Eventualele corecturi de transcriere a calificativelor finale în cataloagele de examen se fac cu cerneală roşie, de către persoana care a greşit, sub semnătură, iar preşedintele comisiei contrasemnează şi ştampilează.
    (2) La sfârşitul fiecărei zile de examen, fişele de evaluare nominale, completate pentru candidaţii care au susţinut examenul, cataloagele de examen şi celelalte documente întocmite se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare pentru a fi păstrate în siguranţă în dulapuri/fişete metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu celelalte documente.
    (3) Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate documentele examenului de certificare a calificării profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională se păstrează separat de către preşedinte şi vicepreşedinte.

    ART. 30
    (1) Rezultatele finale ale candidaţilor la examenul de certificare a calificării profesionale pot fi: "admis", cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev ("Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen".
    (2) Candidaţii declaraţi "admişi" vor primi certificatul de calificare profesională de nivel 3, conform cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.
    (3) Un candidat se consideră "neprezentat" dacă a absentat la minimum una dintre cele două probe de examen.
    (4) Un candidat se consideră "eliminat din examen" dacă:
    a) a fost înscris la examenul de certificare a calificării profesionale fără a îndeplini condiţiile legale de înscriere la acesta;
    b) a beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită;
    c) a introdus materiale ajutătoare sau mijloace electronice în locurile de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale înainte sau în timpul desfăşurării probelor de examen sau a fost surprins transmiţând altor candidaţi soluţii de rezolvare a sarcinilor de lucru;
    d) a pus în pericol propria securitate şi a altor persoane sau a generat potenţiale situaţii de urgenţă, prin nerespectarea normelor specifice locului de desfăşurare a probelor de examen.

    (5) Pentru fiecare candidat eliminat din examen, comisia de examinare întocmeşte un proces-verbal de constatare a faptelor săvârşite, însoţit de dovezi şi de justificarea deciziei comisiei. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii comisiei.

    ART. 31
    (1) După încheierea probelor de examen şi după completarea cataloagelor, se comunică rezultatul final al examenului de certificare a calificării profesionale prin afişare la avizier a listelor nominale finale.
    (2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 cuprind: unitatea de învăţământ, numele şi prenumele candidaţilor şi rezultatul final obţinut, respectiv "admis" (cu unul dintre calificativele "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", după caz.
    (3) Listele nominale finale se întocmesc în centrul de examen, separat pentru fiecare calificare profesională pentru care s-a organizat examen de certificare a calificării profesionale şi se afişează atât în unitatea de învăţământ - centru de examen, cât şi în unităţile de învăţământ arondate, dacă este cazul.

    ART. 32
    Rezultatul probelor din cadrul examenului de certificare a calificării profesionale nu poate fi contestat.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 33
    (1) Comisiile de examinare au obligaţia să informeze în cel mai scurt timp CJEC/CMBEC cu privire la situaţiile neprevăzute, speciale sau la neregulile constatate în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale.
    (2) CJEC/CMBEC au obligaţia să informeze CNEC în cel mai scurt timp cu privire la situaţiile neprevăzute, speciale sau la neregulile constatate în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, precum şi la situaţiile excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie, apărute în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, în vederea luării deciziilor care se impun.

    ART. 34
    (1) Toate documentele referitoare la examenul de certificare a calificării profesionale se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ - centru de examen, timp de 3 ani, cu excepţia cataloagelor şi a fişelor de evaluare, care se păstrează permanent.
    (2) Copii ale cataloagelor de examen, certificate de preşedintele comisiei de examen, vor fi transmise unităţilor de învăţământ arondate pentru afişarea rezultatelor şi pentru eliberarea certificatelor, conform prevederilor legale.

    ART. 35
    (1) Raportul centrului de examen privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale se transmite CJEC/CMBEC pe cale electronică şi în scris, în termen de 5 zile de la finalizarea examenului de certificare a calificării profesionale.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 36
    CJEC/CMBEC întocmeşte raportul comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, de evaluare şi certificare, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani. Acesta se trimite CNEC, în formă electronică şi în scris, după modelul prevăzut în anexa nr. 6, la DGEITPV din cadrul MEN, în termen de 15 zile de la încheierea sesiunii de examen. Raportul se postează pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiul Bucureşti, pentru a fi la dispoziţia tuturor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ.

    ART. 37
    (1) Respectarea prezentei metodologii de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei metodologii de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale se sancţionează astfel:
    a) candidaţii care, în timpul desfăşurării probelor de examen, introduc în locurile de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale materiale ajutătoare sau mijloace electronice, care sunt surprinşi transmiţând altor candidaţi soluţii de rezolvare a sarcinilor de lucru din cadrul probei practice sau a probei orale, sunt eliminaţi din examen, pierzând sesiunea respectivă;
    b) cadrele didactice care, în timpul exercitării rolului lor în cadrul comisiei de examinare, au un comportament părtinitor faţă de un anumit candidat sau au manifestări care atestă neglijenţă sau lipsă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor, precum tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă sau mită ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a locului de desfăşurare a probei de examen, nerespectarea normelor de protecţie a muncii sau punerea în pericol a unor candidaţi etc., se sancţionează conform prevederilor legale.

    (3) Cadrele didactice sancţionate conform dispoziţiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenul de certificare a calificării profesionale din anul următor ca membri în comisiile prevăzute de prezenta metodologie.

    ART. 38
    Candidaţii care au fost înscrişi la examenul de certificare a calificării profesionale fără a îndeplini condiţiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită se elimină din examen, pierzând sesiunea respectivă sau, după caz, se fac demersuri pentru anularea actelor de studii obţinute fraudulos, conform prevederilor legale.

    ART. 39
    Colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii sau de la rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispoziţii atrage sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 40
    (1) În centrele de examen unde sunt repartizaţi elevi cu deficienţe, comisiile de examinare vor asigura condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, ca de exemplu:
    a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
    b) mărirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuării probei practice de către candidaţii cu deficienţe motorii sau neuromotorii care îi împiedică să realizeze produsul/subansamblul/serviciul specificat în tema pentru proba practică în timpul prevăzut;
    c) asigurarea scrisului cu caractere mărite la candidaţii ambliopi;
    d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor corespunzătoare susţinerii probelor de examen.

    (2) Candidaţii cu deficienţe proveniţi din unităţile de învăţământ de masă pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (1), în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a unei adeverinţe medicale eliberate de comisia medicală judeţeană/a municipiului Bucureşti de orientare şcolar-profesională. Acolo unde nu se pot realiza condiţii de egalizare a şanselor, candidaţii vor fi orientaţi spre comisii de examinare dintr-o unitate de învăţământ - centru de examen, corespunzătoare învăţământului special.
    (3) CNEC poate aproba şi alte proceduri de susţinere a probelor pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru candidaţii cu deficienţe/handicap, la propunerea CJEC/CMBEC.

    ART. 41
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CRITERII DE SELECŢIE
    pentru nominalizarea unităţilor de învăţământ drept centre de examen
    pentru examenul de certificare a calificării profesionale
    1. Centrele de examen se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general; centrele de examen se organizează în unităţi de învăţământ acreditate, care au absolvenţi ai învăţământului profesional cu durata de 3 ani, la propunerea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
    2. În cadrul centrelor de examen astfel constituite se pot certifica numai calificările profesionale stabilite prin decizie a comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
    3. Pentru a fi numite centre de examen, unităţile de învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii pentru asigurarea calităţii examenelor de certificare a calificării profesionale:
    a) asigură condiţii optime de desfăşurare a probei de examen;
    b) asigură materiale/consumabile, utilaje, scule, dispozitive, instrumente, birotică etc. necesare susţinerii probelor, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examen (în perioada sesiunii de examene, conform graficului de desfăşurare);
    c) asigură desfăşurarea activităţilor specifice comisiilor de examinare în condiţii optime, precum şi securitatea documentelor comisiei;
    d) asigură condiţii de respectare a normelor de tehnica securităţii muncii în perioada desfăşurării probelor de examen.

    4. Asigurarea condiţiilor de examen este verificată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare prin reprezentatul său, monitorul de calitate, care vizitează centrul înainte de examen şi care informează comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare în acest sens.

    ANEXA 2

    la metodologie
    FIŞA DE DESCRIERE
    a temei pentru proba practică în vederea certificării
    calificării profesionale
    Unitatea de învăţământ: .................................................
    Locul propus pentru desfăşurarea probei practice: .......................
    Calificarea profesională: ...............................................
    Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul: ..........
    Competenţele/Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. ......................................................................
    2. ......................................................................
    .........................................................................

    Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic/instituţia publică parteneră (Da/Nu):
    .........................................................................
    .........................................................................

    Numele operatorului economic/instituţiei publice partenere: .............

┌──────────────────────────────────────┐
│Titlu temă pentru proba practică: . . │
│. . . . . . . . │
│Enunţul temei pentru proba practică: .│
│. . . . . . . . . │
│Sarcini de lucru: │
│1. . . . . . . . . . . │
│2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .│
│. . │
│Timp de lucru: . . . . . . . . . . │
└──────────────────────────────────────┘

    Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:
    1. .............................
    2. .............................
    .................................

    Grilă de evaluare asociată:

┌───────────────┬────────────┬─────────┐
│Criterii de │Indicatori │Punctajul│
│evaluare*1) │de │acordat │
│ │realizare*2)│ │
├───────────────┼────────────┴─────────┤
│Criterii de │ │
│evaluare pentru│ │
│proba practică │ │
├───────────────┼────────────┬─────────┤
│1. │. . . . . . │ │
│ │. . . . . │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│2. │. . . . . . │ │
│ │. . . . . │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│. . . │. . . . . . │ │
│ │. . . . . │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┘

    *1) Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    *2) Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Criterii de evaluare pentru proba│ │
│orală, probă complementară probei│ │
│practice │ │
├─────────────────────────────────┼┬───┤
│1. ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│2. ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│. . . ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│Total ││100│
│ ││p │
└─────────────────────────────────┴┴───┘

    NOTĂ:
    Indicatorii de realizare trebuie să fie observabili, dar nu trebuie să descrie metoda sau activitatea de evaluare. Indicatorii de realizare stabiliţi trebuie să reflecte o anumită dinamică de proces, din punctul de vedere al gradului de complexitate, al autonomiei elevului şi al gradului de realizare adecvat nivelului de realizare a competenţelor/rezultatelor învăţării.
    Indicatorii de realizare trebuie să conţină suficiente detalii pentru ca oricare utilizator să înţeleagă cu exactitate ce realizări se aşteaptă din partea persoanei care învaţă, la un anumit nivel. Evaluatorul şi orice altă persoană implicată în asigurarea calităţii vor utiliza formulările criteriilor şi indicatorilor pentru a determina atingerea de către un elev a unui rezultat de învăţare, pe baza informaţiilor primite.


┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │Operatorul economic/Instituţia │
│ │publică parteneră: │
│Unitatea de învăţământ: │.............................. │
│........................ │Director/Managerul operatorului │
│Directorul unităţii de învăţământ,│economic/instituţiei │
│..................................│publice partenere, │
│(Numele, prenumele, semnătura, │................................│
│ştampila şcolii) │(Numele, prenumele, semnătura, │
│ │ştampila operatorului economic/ │
│ │instituţiei publice partenere) │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologie
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ................./al Municipiului Bucureşti
    LISTA
    centralizată a temelor pentru proba practică propuse
    de unităţile de învăţământ

┌────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Titlul │
│ │ │ │ │ │temei │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │proba │
│ │ │Denumirea │ │ │practică │
│ │Denumirea │operatorilor │ │ │(link │
│Nr. │unităţii │economici/ │Domeniul │Calificarea │către │
│crt.│de │instituţiilor│de │profesională│folderul │
│ │învăţământ│publice │pregătire│ │cu fişele│
│ │ │partenere │ │ │de │
│ │ │ │ │ │descriere│
│ │ │ │ │ │a temei │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │proba │
│ │ │ │ │ │practică)│
├────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │
│1. │de │Operator │ │ │Titlul │
│ │învăţământ│1.... │ │ │tema 1 │
│ │1..... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │
│2. │de │ │ │ │Titlul │
│ │învăţământ│ │ │ │tema 2 │
│ │1..... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │
│3. │de │Operator 2...│ │ │Titlul │
│ │învăţământ│ │ │ │tema 3 │
│ │1..... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │
│4. │de │ │ │ │Titlul │
│ │învăţământ│ │ │ │tema 4 │
│ │1..... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │
│5. │de │...... │ │ │ │
│ │învăţământ│ │ │ │ │
│ │2..... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│... │... │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘

    NOTĂ:
    1. Anexa se va completa în format Excel şi se va înainta către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în format electronic, alături de fişele de descriere a temei pentru proba practică, în vederea certificării calificării profesionale, nivel 3, completate pentru fiecare temă propusă.
    2. La fiecare titlu al temei din tabelul de mai sus se creează link către fişa de descriere a temei pentru proba practică corespunzătoare.
    3. Se vor folosi denumirile domeniilor de pregătire şi ale calificărilor profesionale din Nomenclatorul calificărilor profesionale în vigoare.


┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Inspector şcolar general, │Inspector de specialitate, │
│.................................│.............................│
│(numele, prenumele, semnătura, │(numele, prenumele, │
│ştampila) │semnătura) │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 4

    la metodologie
    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
    FIŞA DE EVALUARE
    în vederea certificării calificării profesionale
    Anul şcolar .........., sesiunea .......
    Numele şi prenumele candidatului: ....................................
    Centrul de examen unde se susţine examenul: ..........................
    Unitatea de învăţământ de unde provine candidatul: ...................
    Locul de desfăşurare a probei practice: ..............................
    Calificarea profesională: ............................................
    Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul:........
    Competenţele/Rezultatele învăţării vizat a fi atinse (conform SPP):
    1. ..................................................
    2. ..................................................
    .....................................................


┌──────────────────────────────────────┐
│Titlu temă pentru proba practică: . . │
│. . . . . . . . │
│Enunţul temei pentru proba practică: .│
│. . . . . . . . . │
│Sarcini de lucru: │
│1. . . . . . . . . . . │
│2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .│
│. . │
│Timp de lucru: . . . . . . . . . . │
└──────────────────────────────────────┘


┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │A. Criterii │ │ │ │
│ │de │ │ │Punctaj acordat │
│ │evaluare*1) │Indicatori │Punctaj │ │
│Nr. │a │de │maxim pe ├─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│candidatului│realizare*2)│indicator│ │ │ │
│ │la proba │ │ │Evaluator│Evaluator│Evaluator│
│ │practică │ │ │1 │2 │3 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator 1 │.. p │ │ │ │
│ │Criteriul 1 ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │(maximum ...│Indicator 2 │.. p │ │ │ │
│ │p) ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │.... │.. p │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator 1 │.. p │ │ │ │
│ │Criteriul 2 ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │(maximum ...│Indicator 2 │.. p │ │ │ │
│ │p) ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │.... │.. p │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total maxim probă practică*3) │70 p │ │ │ │
├────┬────────────┬────────────┼─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│ │B. Criterii │ │ │ │
│ │de apreciere│ │ │Punctaj acordat │
│ │a │ │Punctaj │ │
│Nr. │performanţei│Indicatori │maxim pe ├─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│candidatului│de realizare│indicator│ │ │ │
│ │la proba │ │ │Evaluator│Evaluator│Evaluator│
│ │orală │ │ │1 │2 │3 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator 1 │.. p │ │ │ │
│ │Criteriul 1 ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │(30 p) │Indicator 2 │.. p │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │....... │.. p │ │ │ │
├────┴────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total maxim probă│ │30 p │ │ │ │
│orală*4) │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL*5) │100 p │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│PUNCTAJ FINAL*6) │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Întrebările Comisiei*7)

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Observaţii referitoare la │
│ÎNTREBARE│răspunsurile la întrebări │
│ │ale candidatului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────┴────────────────────────────┘

    Observaţiile Comisiei de examinare referitoare la realizarea probei practice pentru motivarea punctajului acordat
    *1) Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    *2) Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    *3) Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    *4) Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    *5) Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat.
    *6) Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei 3 evaluatori.
    *7) Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală.
    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei practice şi a probei orale:

    
        Admis ┌───┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
                 │ │Cu punctajul final │100p - 95p │94,99p - 85p │84,99p - 75 p │74,99p - 60p │
                 │ ├───────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
                 │ │ │ │ │ │ │
                 │ │ ├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
                 │ │Cu calificativul │Excelent │Foarte bine │Bine │Satisfăcător │
                 │ │ ├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
                 │ │ │ │ │ │ │
                 └───┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘
                 ┌────┐ ┌────┐
        Respins │ │ Cu punctajul │ │
                 └────┘ └────┘
                Evaluatori Preşedintele comisiei
         (numele, prenumele şi semnătura): ................................
                                                  (numele, prenumele şi semnătura)
        Evaluator 1: ..........................
        Evaluator 2: ..........................
        Evaluator 3: ..........................
        Data: ...................


    ANEXA 5

    la metodologie
    Centrul de examen: ..........................................
    Judeţul .............................../Municipiul Bucureşti
    RAPORTUL CENTRULUI DE EXAMEN
    privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare
    a calificării profesionale
    - nivel 3 -
    anul şcolar .............., sesiunea .....................
    1. Modul de organizare a examenului - informaţii referitoare la:
    - arondări (dacă este cazul), calificări profesionale, număr de candidaţi:

┌────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Nr. de elevi│Nr. de elevi│Nr. de elevi│Nr. de elevi│ │
│Nr. │Unitatea │Calificarea │Calificarea │Calificarea │Calificarea │Nr. │
│crt.│de │1: ...... │1: ...... │1: ...... │1: ...... │total │
│ │învăţământ│(denumirea │(denumirea │(denumirea │(denumirea │elevi*)│
│ │ │calificării)│calificării)│calificării)│calificării)│ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│1. │de │... │ │ │ │... │
│ │învăţământ│ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│2. │de │... │ │ │ │... │
│ │învăţământ│ │ │ │ │ │
│ │2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│3. │...... │... │ │ │ │... │
├────┴──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL │... │ │ │ │... │
└───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┘

    *) Se va calcula suma numărului de elevi pe fiecare unitate de învăţământ, iar pe ultima linie se va calcula totalul numărului de elevi pe fiecare calificare şi pe total centru de examen.

    – asigurarea dotării centrului de examen;
    – componenţa Comisiei de examinare, numită în baza Deciziei nr. ...... din data de .......... a inspectorului şcolar general din judeţul ........./municipiul Bucureşti (Se vor menţiona numele şi prenumele/instituţia din care provine.):
    ● preşedinte:........../..........;
    ● vicepreşedinte: ........../..........;
    ● monitor de calitate: ........../..........;
    ● membrii evaluatori:
    ● evaluator 1:........../..........;
    ● evaluator 2:........../..........;
    ● evaluator 3:........../..........;
    ● secretar:........../...........;

    – asigurarea participării personalului medical necesar pe perioada desfăşurării probelor de examen desemnat de autoritatea de sănătate publică din judeţ/municipiul Bucureşti;
    – asigurarea prezenţei poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul centrului de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi a bunei desfăşurări a examenului de certificare a calificării profesionale de către organele de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti.

    2. Desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale - informaţii privitoare la:
    - detalii referitoare la alocarea temelor pentru proba practică extrase, pe unităţi de învăţământ/calificări/candidaţi:

┌────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Punctaj │ │
│ │ │ │ │ │total │ │
│ │Unitatea │ │Numele şi │ │obţinut la │ │
│Nr. │de │Calificarea│prenumele │Tema de│examenul de │Calificativul│
│crt.│învăţământ│ │candidatului│proiect│certificare │obţinut │
│ │ │ │ │ │a │ │
│ │ │ │ │ │calificării │ │
│ │ │ │ │ │profesionale│ │
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Unitatea │... │ │ │ │... │
│ │de │ │ │ │ │ │
│1. │învăţământ├───────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │1 │... │ │ │ │... │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Unitatea │... │ │ │ │... │
│ │de │ │ │ │ │ │
│2. │învăţământ├───────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│3. │.... │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL │... │ │ │ │... │
└───────────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘


    – respectarea legislaţiei în vigoare;
    – probleme semnalate în timpul desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale (dacă este cazul): ........;
    – sugestii de optimizare a organizării, administrării şi monitorizării examenului de certificare a calificării profesionale.

    3. Opinii asupra temelor pentru proba practică selectate de unităţile de învăţământ arondate şi asupra calităţii examenului
    ......................................................................

    4. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale
    ......................................................................
    Date statistice privind numărul elevilor înscrişi, prezenţi, absenţi, promovaţi, respinşi şi procentul de promovabilitate, conform tabelului cu rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani.

    Preşedintele centrului de examen,
    .............................................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila centrului de examen)
    Secretar,
    ...........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Centrul de examen: .........................................
    Judeţul .............................../municipiul Bucureşti
    Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale
    pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani

┌────┬──────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numărul candidaţilor │Eliminaţi din│
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤examen │
│ │ │ │Înscrişi │Prezenţi │Admişi │ │ │Respinşi │Neprezentaţi │ │
│Nr. │Unitatea │Calificare ├─────────────┼─────────────┼─────┬───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│crt.│de │profesională│ │ │ │ │din care cu calificativ │ │ │ │ │
│ │învăţământ│ ├─────┬───────┼─────┬───────┤ │ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Total│Feminin│Excelent │Foarte bine │Bine │Satisfăcător │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Total│Feminin│Total│Feminin│ │ ├─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤Total│Feminin│Total│Feminin│Total│Feminin│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Feminin│Total│Feminin│Total│Feminin│Total│Feminin│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│3. │....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CENTRU DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EXAMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘

    Observaţie: Tabelul se va realiza în format Excel de către secretarul Comisiei de examinare.
    Preşedintele centrului de examen,
    .......................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Secretar,
    ....................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 6

    la metodologie
    RAPORTUL COMISIEI JUDEŢENE/A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE
    privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
    certificare a calificării profesionale pentru
    absolvenţii învăţământului profesional
    cu durata de 3 ani
    - nivel 3 -
    Judeţul ........./municipiul Bucureşti
    anul şcolar: ............, sesiunea: ......................
    1. Modul de organizare a examenului - informaţii referitoare la:
    - centre de examen - arondări, calificări, număr de candidaţi;
    – asigurarea dotării centrelor de examen - resurse materiale şi financiare;
    – teme pentru proba practică;
    – constituirea comisiilor de examen - resursele umane, eventuale probleme apărute şi soluţionate;
    – monitorizarea centrelor de examen.

    2. Desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale - informaţii referitoare la:
    - respectarea legislaţiei în vigoare;
    – monitorizarea calităţii desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale, incidente şi modul de soluţionare a acestora;
    – sancţiunile aplicate persoanelor implicate în desfăşurarea incidentelor, precum şi numele persoanelor, cadre didactice cărora comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare le-a retras dreptul de a participa la examenul de certificare a calificării profesionale;
    – sugestii de optimizare a organizării, administrării şi monitorizării examenului de certificare a calificării profesionale.

    3. Evaluarea rapoartelor monitorilor de calitate - evaluarea calitativă şi cantitativă a examenului pe centre şi calificări
    4. Opinii asupra temelor pentru proba practică, asupra performanţelor şi asupra calităţii examenului:
    - opinii ale cadrelor didactice;
    – opinii ale reprezentanţilor operatorilor economici/instituţiilor publice implicaţi în examen.

    5. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului
    6. Date statistice privind numărul elevilor înscrişi, prezenţi, absenţi, promovaţi, respinşi şi procentul de promovabilitate
    Inspectoratul Şcolar Judeţean .............../al Municipiului Bucureşti
    Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare
    Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale
    pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani

┌────┬──────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numărul candidaţilor │Eliminaţi din│
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤examen │
│ │ │ │Înscrişi │Prezenţi │Admişi │ │ │Respinşi │Neprezentaţi │ │
│Nr. │Unitatea │Calificare ├─────────────┼─────────────┼─────┬───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│crt.│de │profesională│ │ │ │ │din care cu calificativ │ │ │ │ │
│ │învăţământ│ ├─────┬───────┼─────┬───────┤ │ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Total│Feminin│Excelent │Foarte bine │Bine │Satisfăcător │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Total│Feminin│Total│Feminin│ │ ├─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤Total│Feminin│Total│Feminin│Total│Feminin│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Feminin│Total│Feminin│Total│Feminin│Total│Feminin│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│3. │....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │JUDEŢ/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MUNICIPIUL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘

    Observaţie: Tabelul se va realiza în format Excel de către secretarul comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
    Preşedintele Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare,
    ........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Secretar,
    ..........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016