Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 aprilie 2021  privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 29 aprilie 2021 privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iunie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 278 din 29 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 din 11 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive, instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, în anul 2021:
    a) principiile care stau la baza finanţării cluburilor sportive;
    b) condiţiile de finanţare;
    c) criteriile de finanţare;
    d) indicatorii de performanţă;
    e) organizarea şi funcţionarea clubului/secţiilor;
    f) resurse umane: sportivi/antrenori/specialişti/voluntari/personal angajat;
    g) obiective de performanţă/rezultate.


    ART. 2
    În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) club sportiv - instituţie publică;
    b) criterii de finanţare - principii pe baza cărora se face o clasificare a cluburilor sportive eligibile şi se stabileşte ordinea priorităţilor de finanţare;
    c) seniori, tineret, junior/junior I, junior II/cadeţi, junior III, junior IV/juniori mici/copii: categorie sportivi legitimaţi, stabilită conform regulamentelor fiecărei federaţii sportive naţionale;
    d) lot naţional - echipa reprezentativă a României, formată din cei mai buni sportivi rezultaţi în urma unor campionate/cupe naţionale;
    e) sport olimpic - disciplină sportivă/ramură de sport cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;
    f) sport neolimpic - disciplină sportivă/ramură de sport care nu este cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;
    g) calendar sportiv - succesiune de evenimente sportive organizate anual, prevăzută în programul „Promovarea sportului de performanţă“ - finanţare pentru programele sportive de utilitate publică;
    h) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanţare în urma aplicării condiţiilor şi criteriilor de finanţare;
    i) persoane cu nevoi speciale - persoane cu diferite incapacităţi/handicapuri/dizabilităţi, precum şi persoane instituţionalizate în diverse forme, care urmează să fie integrate prin implicarea în toate formele sociale.


    CAP. II
    Principii care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică
    ART. 3
    Principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică ale cluburilor sunt:
    a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse şi activităţile realizate;
    b) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare, precum şi asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public;
    c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor de finanţare care să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanţare şi repartizarea bugetului pentru activitatea sportivă a cluburilor sportive;
    d) abordarea etică, respectiv organizarea şi desfăşurarea acţiunilor/activităţilor conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic.


    CAP. III
    Criterii de finanţare
    ART. 4
    (1) Criteriile de finanţare au drept scop evaluarea orientativă, pe principii valorice de performanţă sportivă, a capacităţii cluburilor sportive de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.
    (2) Criteriile de finanţare sunt următoarele:
    1. contribuţia la reprezentarea şi promovarea imaginii României pe plan internaţional:
    1.1. medalii obţinute la ultima ediţie a Jocurilor Olimpice, campionatelor mondiale, campionatelor europene (JO, CM, CE) seniori;
    1.2. puncte (locurile IV-VI) obţinute la ultima ediţie a JO, CM, CE:
    a) probe olimpice;
    b) probe neolimpice/sporturi neolimpice;

    1.3. medalii obţinute la ultima ediţie a CM, CE tineret/juniori;
    1.4. puncte (locurile IV-VI) obţinute:
    a) probe olimpice;
    b) probe neolimpice/sporturi neolimpice;
    c) puncte (locurile IV-VI) obţinute;


    2. rezultatele obţinute la competiţiile sportive naţionale - campionatul naţional, Cupa României;
    3. nivelul de dezvoltare:
    a) număr secţii sportive;
    b) număr de sportivi legitimaţi;

    4. sportivi selecţionaţi la loturile naţionale;
    5. antrenori convocaţi la loturile naţionale;
    6. situaţia bazei materiale din administrarea clubului;
    7. proiecte de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale;
    8. unitate de cazare şi masă pentru sportivi;
    9. bazele sportive în administrare (săli, stadioane, terenuri, bazine de înot etc.); abilităţi de administrare a bazelor sportive (nr. personal pentru întreţinere instalaţii încălzire şi apă caldă, instalaţii sanitare, amenajare, tuns iarbă marcaj raportat la mp şi orele de folosinţă, nr. personal de curăţenie alocat la total mp de curăţat şi orele de program, numărul personalului de supraveghere a bazelor sportive proprii);
    10. situaţia parcului auto din administrarea clubului sportiv;
    11. abilităţile manageriale financiare:
    a) venituri proprii realizate în anul anterior;
    b) venituri primite de la buget în anul anterior;
    c) venituri proprii estimate pentru anul următor;
    d) venituri solicitate de la buget pentru anul următor.    ART. 5
    Documentele proprii clubului sportiv, concordanţa acestora cu normele generale privind activitatea sportivă şi modul cum se aplică sunt următoarele:
    a) regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive de drept public;
    b) programul pe termen mediu şi planurile anuale de activitate ale clubului (corelarea acestora cu „Strategia activităţii sportive din România“);
    c) calendarul sportiv anual;
    d) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    e) programele şi planurile de activitate ale sportivilor cuprinşi în secţiile pe ramuri de sport.


    ART. 6
    Activitatea personalului salariat al clubului sportiv trebuie să ţină cont de:
    a) regulamentul de ordine interioară;
    b) fişele posturilor pentru fiecare salariat;
    c) ritmicitatea şedinţelor de lucru cu personalul salariat, urmărirea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi măsuri întreprinse de către conducerea clubului pentru sporirea eficienţei activităţii fiecărui salariat.


    ART. 7
    Sunt importante colaborarea conducerii clubului sportiv cu direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, federaţiile de specialitate şi instituţiile administraţiei publice locale şi relaţia director club sportiv-director direcţie judeţeană.

    ART. 8
    Controlul exercitat în cadrul clubului sportiv de conducerea clubului, de direcţia judeţeană pentru sport şi tineret şi federaţiile de specialitate urmăreşte:
    a) cine a controlat, perioada, constatări, măsuri, termene şi responsabilităţi stabilite cu prilejul controlului;
    b) măsurile întreprinse de conducerea clubului sportiv pentru soluţionarea problemelor constatate în urma controlului.


    ART. 9
    Structura organizatorică a clubului sportiv cuprinde:
    a) secţiile pe ramuri de sport, numărul total pe fiecare secţie al sportivilor legitimaţi aflaţi în activitate;
    b) personalul angajat la secţii - calificare, categorie de antrenor, vechime în activitatea de antrenor;
    c) baza materială pe care îşi desfăşoară activitatea secţiile respective (proprie, chirie, situaţia juridică, dotare, standardul acesteia în comparaţie cu condiţiile impuse de regulamente pentru organizarea competiţiilor oficiale).


    ART. 10
    Pentru conducerea şi organizarea activităţii secţiilor se au în vedere:
    a) normarea antrenorilor pe niveluri de instruire, efectivele grupelor, orarul de activitate al grupelor;
    b) documentele de programare, planificare şi evidenţă ale secţiilor şi antrenorilor;
    c) calitatea selecţiei la nivelul grupelor, modalităţi de realizare, ritmicitate;
    d) aprecierile asupra valorii şi calităţii efectivelor de sportivi;
    e) nivelul competiţional în care activează, frecvenţa participării în campionatele naţionale;
    f) asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive necesare activităţii de performanţă;
    g) convenţiile de colaborare cu alte unităţi sportive privind transferarea sportivilor de valoare;
    h) legătura conducerii clubului cu secţiile respective.


    ART. 11
    Performanţele sportivilor secţiilor sunt evaluate în funcţie de:
    a) rezultatele la finalele campionatelor naţionale, pe categorii de vârstă;
    b) rezultatele la campionatele europene, mondiale şi JO;
    c) rezultatele la cupe europene şi mondiale; campionate balcanice;
    d) prezenţa în loturile olimpice şi prognoza performanţelor acestora pentru JO;
    e) cadre tehnice angrenate în pregătirea olimpică;
    f) sportivi componenţi ai loturilor naţionale;
    g) cadrele tehnice angrenate în pregătirea loturilor naţionale.


    ART. 12
    Pentru organizarea şi conducerea procesului de instruire a sportivilor se au în vedere:
    a) volumul de pregătire a sportivilor, pe niveluri de instruire (număr de ore săptămânal, anual);
    b) mijloace utilizate în pregătire şi oportunitatea acestora;
    c) folosirea probelor şi normelor de control pentru verificarea stadiului de pregătire a sportivilor;
    d) asistenţa medicală; susţinere, refacere şi recuperare după efort;
    e) sistemul de evidenţă a pregătirii folosit;
    f) aplicarea de către antrenori, în procesul de pregătire a sportivilor, a prevederilor concepţiei metodice a ramurii de sport respective;
    g) aprecieri asupra competenţei profesionale a antrenorilor.


    ART. 13
    Perfecţionarea pregătirii profesionale a antrenorilor se face:
    a) la nivelul secţiei, clubului (cabinet metodic);
    b) la nivelul federaţiei.


    ART. 14
    Se vor lua măsuri pentru asigurarea condiţiilor legale în vederea efectuării controlului antidoping şi de prevenire a violenţei în sport, precum şi efectuarea altor teste (de exemplu, COVID etc).

    ART. 15
    Execuţia bugetară a clubului se efectuează ţinând cont de:
    a) corelarea bugetului alocat pe secţii cu valoarea acestora (planificat-realizat);
    b) cheltuielile efectuate, pe secţii, cu pregătirea sportivilor, calendarul competiţional intern şi internaţional, echipament, materiale, premii, chirii etc. (planificat-realizat);
    c) realizarea planului de venituri proprii (surse, mijloace), raportul între planificat şi realizat.


    ART. 16
    (1) Cluburile sportive sunt responsabile de conţinutul contractelor de activitate sportivă, precum şi al contractelor economice încheiate între respectivele cluburi şi persoanele fizice sau juridice.
    (2) Cluburile sportive au obligaţia de a menţiona destinaţia veniturilor realizate din derularea contractelor.
    (3) Cluburile sportive au obligaţia de a ţine evidenţa bunurilor închiriate, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor legale privind încheierea contractelor.

    ART. 17
    Încadrarea antrenorilor pe grupe de performanţă se face potrivit anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 18
    Evaluarea criteriilor de finanţare a activităţii cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 19
    Situaţia realizării indicatorilor se întocmeşte şi se completează conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie.

    ART. 20
    Situaţia statistică privind performanţa sportivă se întocmeşte şi se completează conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie.

    ART. 21
    Organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi operaţiunilor financiar-economice ale cluburilor sportive se supun normelor legale în vigoare;

    ART. 22
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Încadrarea antrenorilor pe grupe de performanţă
    Conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea antrenorilor pe grupe de performanţă se face respectând timpul de lucru de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
    Numărul de ore pe săptămână al unui antrenor încadrat în sistemul Ministerului Tineretului şi Sportului trebuie să fie de minimum 30 de ore practică (antrenament) şi 8-10 ore metodică (studiu individual) împărţite astfel:
    1. grupa de iniţiere/începători - 6-10 ore/săptămână;
    2. grupa de avansaţi - 12-16 ore/săptămână;
    3. grupa de performanţă - 18-22 de ore/săptămână împărţite în două antrenamente/zi;
    4. grupa de înaltă performanţă (antrenorii care lucrează cu sportivii nominalizaţi în loturi naţionale) - 30 de ore/săptămână, împărţite în două antrenamente/zi;
    5. grupa de iniţiere, avansaţi, performanţă şi înaltă performanţă şi persoanele cu dizabilităţi.

    Suma orelor de antrenament efectiv (30-36 de ore, în funcţie de nivelul de pregătire) cu timpul acordat studiului (metodică) trebuie să fie de 40 ore/săptămână.
    Grupele de sportivi, potrivit nivelurilor de instruire şi numărului de antrenori încadraţi la club/secţie, se organizează astfel:
    - numărul minim de sportivi pe grupa de iniţiere/începători/ antrenor: 10-14 sportivi;
    – numărul minim de sportivi pe grupa de avansaţi/antrenor: 6-8 sportivi;
    – numărul minim de sportivi pe grupa de performanţă/antrenor: 4-6 sportivi;
    – numărul minim de sportivi pe grupa de înaltă performanţă/antrenor: 2-4 sportivi la sporturile individuale;
    – numărul minim de sportivi pe grupa de înaltă performanţă/ antrenor la sporturile de echipă, astfel: baschet - 12; handbal - 14; hochei pe iarbă - 18; baseball/softball - 16; hochei pe gheaţă - 20; oină - 16; polo pe apă - 14; rugby - 18; volei - 12; fotbal - 18;
    – numărul minim de sportivi pe grupă la sporturile paralimpice - iniţiere - 4; avansaţi - 2, înaltă performanţă - 1.


    ANEXA 2

    la metodologie
    Criterii de finanţare a activităţii cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

    Criteriul 1. Organizarea şi funcţionarea clubului
    A. Activitatea sportivă

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Numărul de secţii pe ramură de │Total,│
│sport conform statului de │din │
│funcţii aprobat │care │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Olimpice │ │
│funcţionale │ │
│nefuncţionale │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Neolimpice │ │
│funcţionale │ │
│nefuncţionale │ │
└───────────────────────────────┴──────┘┌─────────────────────────┬────────────┐
│Numărul de posturi de │Total, din │
│antrenori │care │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Norme 1/1 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Norme \'bd │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Norme 1/4 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Voluntari │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│CAS │ │
└─────────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────────────┬──────┐
│ │Total,│
│Numărul sportivilor legitimaţi │din │
│ │care │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Seniori │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Tineret │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Juniori/Juniori I │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Juniori II/Cadeţi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Juniori III │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Juniori IV/Juniori mici/Copii │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Nominalizarea cluburilor │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Club de nivel naţional (cu │ │
│minimum 50% din secţiile │ │
│olimpice participante şi/sau │ │
│medaliate în competiţiile │ │
│naţionale finale) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Club de nivel internaţional (cu│ │
│minimum o secţie participantă │ │
│şi/sau medaliată în │ │
│competiţiile internaţionale) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Club de nivel olimpic (cu │ │
│minimum o secţie participantă │ │
│şi/sau medaliată în JO în │ │
│ciclul olimpic curent) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Total,│
│Numărul de sportivi legitimaţi │din │
│ │care │
├───────────────────────────────┼──────┤
│sportivi legitimaţi/sportivi │ │
│medaliaţi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│sportivi medaliaţi/sportivi │ │
│campioni │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│sportivi campioni/sportivi │ │
│cooptaţi în loturile naţionale │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│sportivi cooptaţi în loturile │ │
│naţionale/sportivi participanţi│ │
│la competiţiile internaţionale │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│sportivi participanţi la │ │
│competiţiile internaţionale/ │ │
│sportivi cooptaţi în loturile │ │
│olimpice │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│sportivi în loturile olimpice/ │ │
│sportivi calificaţi şi │ │
│medaliaţi la CE, CM, JO │ │
└───────────────────────────────┴──────┘┌───────────────────────────────┬──────┐
│Numărul sportivilor convocaţi │ │
│la loturile naţionale şi │ │
│olimpice - centre naţionale │Total,│
│olimpice de pregătire juniori, │din │
│burse olimpice de pregătire │care │
│juniori, centre naţionale │ │
│olimpice de pregătire tineret │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Loturi olimpice │ │
│Seniori │ │
│Tineret │ │
│Juniori │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Loturi naţionale │ │
│Seniori │ │
│Tineret │ │
│Juniori/Juniori I │ │
│Juniori II/Cadeţi │ │
└───────────────────────────────┴──────┘    B. Baza materială sportivă proprie

┌─────────────────────────────────────┬┐
│a) Baze sportive funcţionale/ ││
│nefuncţionale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b) Gradul de utilizare a bazei ││
│sportive ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│c) Personal pentru întreţinere şi ││
│funcţionare bază sportivă ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    Criteriul 2. Rezultatele obţinute în activitatea sportivă de performanţă

┌───────────────────────────────┬──────┐
│ │Total,│
│Medalii la campionate naţionale│din │
│ │care │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Probe olimpice │ │
│Medalii de aur │ │
│Medalii de argint │ │
│Medalii de bronz │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Probe neolimpice din cadrul │ │
│sporturilor olimpice │ │
│Medalii de aur │ │
│Medalii de argint │ │
│Medalii de bronz │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Sporturi neolimpice │ │
│Medalii de aur │ │
│Medalii de argint │ │
│Medalii de bronz │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Medalii la campionate │Total,│
│internaţionale oficiale │din │
│(CB, CE, CM) │care │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Probe olimpice │ │
│Medalii de aur │ │
│Medalii de argint │ │
│Medalii de bronz │ │
│Locurile IV-VI │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Probe neolimpice din cadrul │ │
│sporturilor olimpice │ │
│Medalii de aur │ │
│Medalii de argint │ │
│Medalii de bronz │ │
│Locurile IV-VI │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Sporturi neolimpice │ │
│Medalii de aur │ │
│Medalii de argint │ │
│Medalii de bronz │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Sportivi care au obţinut │ │
│rezultate internaţionale │ │
│promovaţi de la clubul │ │
│respectiv la alte cluburi în │ │
│ultimul ciclu olimpic │ │
└───────────────────────────────┴──────┘    Criteriul 3. Competiţii de nivel naţional şi internaţional

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Număr de competiţii din calendarul ││
│sportiv naţional ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr total de participanţi la ││
│competiţiile din calendarul naţional ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr de competiţii din calendarul ││
│sportiv internaţional ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr total de participanţi la ││
│competiţiile din calendarul ││
│internaţional ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Criteriul 4. Pregătire sportivă pentru participarea în competiţii

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Nr. de acţiuni pregătire │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Nr. de zile de pregătire, din │ │
│care │ │
│- Nr. de zile de pregătire în │ │
│baza proprie │ │
│- Nr. de zile de pregătire în │ │
│alte baze interne/externe │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Nr. participanţi la acţiunile │ │
│de pregătire │ │
│- În baza proprie │ │
│- În alte baze sportive interne│ │
│/externe │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Nr. de sportivi susţinuţi în │Total,│
│pregătire în baza sportivă │din │
│proprie pe secţii │care: │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- cazare │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- masă │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- indemnizaţii sportive │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- CAS │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- Alte drepturi conf. 1447 │ │
│(susţinătoare de efort, │ │
│medicaţie, analize medicale) │ │
└───────────────────────────────┴──────┘    Criteriul 5. Managementul activităţii clubului sportiv

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Strategia clubului pe secţii/perioadă││
│/sezon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obiective propuse pe termen lung/ ││
│scurt ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Proiecte în derulare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Accesare fonduri europene ││
└─────────────────────────────────────┴┘    ANEXA 3

    la metodologie
    Clubul ……………….
    SITUAŢIA
    realizării indicatorilor pe trimestrul …..

┌────┬──────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Realizări │
│ │ ├──────────┬────────────┤
│ │ │ │Cumulat, de │
│Nr. │Denumirea │În │la începutul│
│crt.│indicatorilor │trimestrul│anului până │
│ │ │raportat │la sfârşitul│
│ │ │ │trimestrului│
│ │ │ │raportat │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Nr. total zile│ │ │
│ │/om pregătire │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pregătire, │ │ │
│ │exclusiv │ │ │
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │echipament şi │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │control doping│ │ │
│ │şi cercetare │ │ │
│ │ştiinţifică │ │ │
│2 │(lei), │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ │• din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │clubului (lei)│ │ │
│ │• din sume de │ │ │
│ │la bugetul │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului │ │ │
│ │(lei) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │zilnic de │ │ │
│3 │pregătire/ │ │ │
│ │persoană │ │ │
│ │(lei): 2 : 1 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nr. de │ │ │
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional │ │ │
│ │susţinute de │ │ │
│4 │club │ │ │
│ │organizate cu │ │ │
│ │finanţare din │ │ │
│ │bugetul │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │organizare de │ │ │
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional │ │ │
│ │(concursuri de│ │ │
│ │casă), │ │ │
│5 │din care: │ │ │
│ │• din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │clubului (lei)│ │ │
│ │• din sume de │ │ │
│ │la bugetul │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului │ │ │
│ │(lei) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │organizare de │ │ │
│ │competiţii din│ │ │
│6 │calendarul │ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional (lei/│ │ │
│ │acţiune): 5 : │ │ │
│ │4 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│7 │cuprinse în │ │ │
│ │calendarul │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ │susţinute de │ │ │
│ │club │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│ │realizate cu │ │ │
│ │finanţare │ │ │
│8 │integrală sau │ │ │
│ │parţială din │ │ │
│ │bugetul │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│9 │la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nr. persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│ │la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│10 │finanţate │ │ │
│ │integral sau │ │ │
│ │parţial din │ │ │
│ │bugetul │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │susţinere a │ │ │
│ │pregătirii în │ │ │
│ │baza proprie │ │ │
│11 │şi/sau alte │ │ │
│ │baze - număr │ │ │
│ │de zile de │ │ │
│ │pregătire x │ │ │
│ │100 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Cost mediu de │ │ │
│ │participare/ │ │ │
│ │organizare la/│ │ │
│12 │de competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│ │/per. (lei): │ │ │
│ │11 : 9 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nr. medalii │ │ │
│ │realizate la │ │ │
│13 │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│ │nominalizate │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │finanţare a │ │ │
│ │competiţiilor │ │ │
│ │din calendarul│ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional din │ │ │
│ │suma │ │ │
│ │repartizată de│ │ │
│14 │Ministerul │ │ │
│ │Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului (%) │ │ │
│ │nr. competiţii│ │ │
│ │finanţate x │ │ │
│ │100 │ │ │
│ │nr. competiţii│ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │calendar │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


    Reprezentanţi legali:
    ………………………
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 4

    la metodologie
    SITUAŢIE STATISTICĂ PE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ
    Clubul Sportiv ……………………………..

┌────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Din care: │ │Din care: │ │ │sportivi │ │Din care: │Nr. medalii realizate │ │Buget cheltuit │
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. │Nr. │cu │Nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────┬─────────┤Nr. ├─────┬────┬────┬────┬───────┬───────┤sportivi │sportivi cu│drepturi │medalii├─────────┬──────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤Buget ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Nr. │Secţia│Olimpic/ │Nr. │ │ │sportivi │ │ │ │ │ │ │cooptaţi │obiective │conf. │propuse│ │ │ │ │ │ │alocat│ │ │ │ │
│crt.│ │Neolimpic│antrenori│ │ │legitimaţi│copii│ │ │ │ │ │la loturi│de │Hotărârii │în anul│ │ │ │ │ │ │în ...│ │ │ │ │
│ │ │ │ │contract│voluntari│în ... │/ │jun.│jun.│jun.│tineret│seniori│naţionale│performanţă│Guvernului│... │Naţionale│Internaţionale│Trimestrul│Trimestrul│Trimestrul│Trimestrul│ │Trimestrul│Trimestrul│Trimestrul│Trimestrul│
│ │ │ │ │ │ │ │jun. │3 │2 │1 │ │ │ │în ... │nr. 1.447/│ │ │ │1 │2 │3 │4 │ │1 │2 │3 │4 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │2007 în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────┴────┴────┴────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    Directorul este direct responsabil de exactitatea datelor raportate.
    Nu se raportează campionatele de calificări în vederea participării la campionatele naţionale, concursurile de casă.

    Director,
    …..................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016