Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 27 iunie 2022  de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 27 iunie 2022 de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi "Ateliere de vară"

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 678 din 7 iulie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.126 din 27 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 7 iulie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii Generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modul de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi „Ateliere de vară“.

    ART. 2
    Programul naţional „Ateliere de vară“, denumit în continuare Programul AV, este un program complementar activităţii didactice, care se adresează tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar şi poate fi organizat în perioada vacanţei de vară, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu grupe de nivel preşcolar şi/sau cu clase de învăţământ primar.

    ART. 3
    (1) Programul AV este proiectat astfel încât să răspundă nevoilor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preşcolar şi primar, pe durata vacanţei de vară.
    (2) Programul AV contribuie la creşterea performanţelor şcolare, la învăţarea remedială, la accelerarea învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber, la dezvoltarea personală şi integrarea socială, precum şi la menţinerea preşcolarilor/elevilor într-un spaţiu securizat şi reprezintă o alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potenţial de dezvoltare a unui comportament deviant.
    (3) Prin modalităţi integrate de sprijin, Programul AV pune un accent deosebit pe educarea limbajului, pe dezvoltarea atitudinilor favorabile iniţierii şi menţinerii unor relaţii de cooperare în grupuri mixte, fără a ţine seama de: vârstă, gen, etnie, statut social, şi pe formarea unor capacităţi şi atitudini în învăţare, precum şi a motivaţiei pentru activităţile de învăţare.

    ART. 4
    Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare ISJ/ISMB, informează unităţile de învăţământ preşcolar şi unităţile de învăţământ preuniversitar cu grupe/clase de nivel preşcolar şi/sau primar, autorităţile publice locale, alţi parteneri sociali despre posibilitatea organizării Programului AV, popularizează condiţiile de organizare, precum şi beneficiile acestuia pentru comunitatea locală şi asigură monitorizarea Programului AV la nivel judeţean.

    CAP. II
    Organizarea Programului AV
    ART. 5
    (1) Programul AV este conceput pe baza analizei de nevoi a preşcolarilor şi elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ în care se derulează.
    (2) Stabilirea grupului-ţintă se realizează de unităţile de învăţământ care doresc să participe la Programul AV pe baza analizei de nevoi.

    ART. 6
    (1) Analiza de nevoi pentru organizarea Programului AV este realizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) Pe baza rezultatelor analizei de nevoi, precum şi a resurselor umane, financiare şi materiale existente în unitatea de învăţământ, oferta pentru Programul AV este realizată de către comisia desemnată de unitatea de învăţământ.
    (3) Analiza de nevoi care stă la baza proiectării Programului AV menţionează şi materialele necesare derulării activităţii, în funcţie de categoria de preşcolari/elevi pentru care este organizat programul şi de durata acestuia.
    (4) Materialele necesare derulării Programului AV trebuie să fie adecvate grupului-ţintă şi tipurilor de activităţi derulate şi să respecte normele de siguranţă în vigoare.

    ART. 7
    (1) Programul AV are în vedere dezvoltarea socioemoţională, cognitivă şi fizică a copiilor cuprinşi în program, precum şi a capacităţilor şi a atitudinilor în învăţare ale acestora.
    (2) Programul de activităţi se organizează ţinând cont de:
    a) respectarea ritmului propriu al copilului;
    b) încurajarea jocului şi a învăţării experienţiale;
    c) reluarea cunoştinţelor în contexte variate;
    d) flexibilitatea în abordarea conţinuturilor şi a sarcinilor de învăţare pentru a crea o stare de bine şi bucuria de a învăţa.


    ART. 8
    (1) Programul AV se organizează în spaţii disponibile în propria unitate de învăţământ sau în spaţiile altor unităţi de învăţământ, precum şi în palate şi cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale cu competenţe în domeniu, biserică.
    (2) Activităţile din cadrul Programului AV se pot desfăşura în aer liber, respectiv în spaţii adecvat amenajate pentru activităţi outdoor, în măsura în care vremea permite acest lucru.
    (3) Se interzice organizarea Programului AV în spaţii care nu au autorizaţii de funcţionare, în sediile partidelor politice, precum şi în spaţii private aparţinând personalului didactic, didactic auxiliar sau nedidactic implicat în derularea programului.

    ART. 9
    Durata Programului AV se desfăşoară în funcţie de resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ şi de nevoile identificate în comunitate şi durata acestuia nu poate depăşi perioada vacanţei de vară.

    ART. 10
    (1) Activităţile din cadrul Programului AV se derulează pe grupe de minimum 10 şi maximum 20 de preşcolari/elevi, astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale preşcolarilor/elevilor înscrişi în program, opţiunilor şi nevoilor identificate în etapa de proiectare a programului.
    (2) Activităţile sunt proiectate, organizate, susţinute şi, după caz, monitorizate, conform prevederilor art. 13, de cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu specializarea educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, institutor şi care au experienţă de cel puţin 2 ani în activităţile cu copiii preşcolari/elevii din învăţământul primar.
    (3) Personalul didactic auxiliar şi voluntarii din unitatea de învăţământ sau din instituţiile/organizaţiile partenere, cu o experienţă de cel puţin 2 ani în activităţile cu preşcolarii/elevii din învăţământul primar, pot participa la activităţile din cadrul programului.
    (4) Persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul Programului AV trebuie să efectueze examinarea medicală obligatorie şi să îndeplinească toate condiţiile legale privind accesul în colectivitatea de copii.
    (5) Personalul didactic/didactic auxiliar care derulează activităţi în cadrul Programului AV beneficiază de concediu de odihnă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. III
    Înscrierea/Retragerea din Programul AV
    ART. 11
    (1) Înscrierea preşcolarilor/elevilor în Programul AV se face prin cerere scrisă a părinţilor/tutorilor/susţinătorilor legali ai minorului, adresată oricărei unităţi de învăţământ care organizează acest program, conform graficului stabilit de conducerea unităţii.
    (2) La înscriere, părintele/tutorele/susţinătorul legal al minorului încheie cu unitatea de învăţământ un contract în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile reciproc ale părţilor. Modelul de contract se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ organizatoare a Programului AV.

    ART. 12
    (1) Grupele de preşcolari/elevi pot fi constituite pe nivel de vârstă sau pot fi mixte. În cazul fraţilor, aceştia pot participa la activităţi în cadrul aceleiaşi grupe, chiar dacă au vârste diferite.
    (2) Retragerea din Programul AV se face la cererea părintelui/reprezentantului legal, în scris, cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea retragerii din program.

    CAP. IV
    Resursele umane necesare derulării Programului AV
    ART. 13
    Activităţile din cadrul Programului AV pot fi desfăşurate de cadrele didactice din unitatea de învăţământ organizatoare sau pot fi monitorizate de către acestea în situaţia în care activităţile se desfăşoară de către persoane din afara unităţii de învăţământ.

    ART. 14
    (1) Resursele umane implicate în derularea Programului AV pot fi următoarele:
    a) personal didactic: cadre didactice din unitatea de învăţământ organizatoare, din alte unităţi de învăţământ, inclusiv din palate şi cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare; cadre didactice pensionate sau cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti.
    b) personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară, laborant, mediator şcolar;
    c) membri ai comunităţii: părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, specialişti din diferite domenii, personalităţi locale, membri ai unor organizaţii neguvernamentale, în calitate de voluntari.

    (2) Pentru fiecare grupă de copii sunt alocate două cadre didactice sau, după caz, un cadru didactic şi un reprezentant al comunităţii sau al partenerilor.
    (3) Resursa umană prevăzută la alin. (1) lit. c) implicată în derularea Programului AV beneficiază de formare de cel puţin 6 ore, asigurată de organizator.

    ART. 15
    (1) Activitatea desfăşurată de personalul didactic în cadrul Programului AV este salarizată în regim de plată cu ora din următoarele surse de finanţare:
    a) din bugetul autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) din programe finanţate din fonduri europene sau naţionale;
    c) din activităţi şcolare şi extraşcolare, donaţii, sponsorizări, prin suportul financiar al asociaţiilor de părinţi, al organizaţiilor nonguvernamentale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activitatea din cadrul Programului AV poate fi cuprinsă în norma didactică de 40 de ore pe săptămână, situaţie în care salarizarea se realizează la funcţia de bază de la bugetul de stat, în condiţiile legii.
    (3) Activitatea în cadrul Programului AV se poate desfăşura şi în regim de voluntariat.

    CAP. V
    Parteneriate
    ART. 16
    (1) La începutul Programului AV, unităţile de învăţământ pot încheia acorduri de parteneriat cu instituţii care pot furniza servicii educaţionale, respectiv palate şi cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, pentru susţinerea activităţilor specifice.
    (2) Pentru buna derulare a Programului AV, unităţile de învăţământ pot încheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    Unităţile de învăţământ care organizează Programul AV informează ISJ/ISMB cu privire la perioada de derulare a acestuia şi categoriile de beneficiari.

    ART. 18
    În cadrul fiecărui inspectorat şcolar, inspectorul şcolar pentru învăţământ preşcolar şi inspectorul pentru învăţământul primar monitorizează unităţile de învăţământ care derulează Programul AV; actualizează permanent baza de date care cuprinde informaţii referitoare la unităţile de învăţământ care derulează Programul AV; informează Ministerul Educaţiei cu privire la derularea Programului AV în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

    ART. 19
    Este interzisă închirierea spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ care nu participă la Programul AV unor persoane sau instituţii private pentru organizarea acestor ateliere.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016