Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 26 octombrie 2021  de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 26 octombrie 2021 de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.946 din 26 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1075 din 10 noiembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice.
    (2) Prezenta metodologie face parte din procedura de elaborare şi aprobare a amenajamentelor silvice, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare.
    (3) Etapele metodologiei aplicabile amenajamentelor silvice sunt prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.
    (4) Etapele procedurii de evaluare adecvată a efectelor potenţiale ale acestora asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar sunt integrate în etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice.
    (5) Evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice se derulează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, iar evaluarea adecvată se derulează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările ulterioare.
    (6) Prezenta metodologie este destinată:
    a) autorităţilor pentru protecţia mediului competente pentru derularea procedurii de evaluare de mediu (autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“);
    b) Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
    c) administratorilor ariilor naturale protejate;
    d) autorităţilor centrale şi teritoriale competente în domeniul silviculturii;
    e) titularilor de amenajamente silvice;
    f) membrilor Comitetului Special Constituit (CSC) şi ai grupului de lucru, astfel cum sunt identificaţi în Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare;
    g) persoanelor fizice şi juridice atestate pentru elaborarea studiilor de mediu în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare.


    ART. 2
    (1) Procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice şi cea de evaluare adecvată sunt conduse, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de autorităţile competente pentru protecţia mediului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Evaluarea de mediu stabileşte cadrul unei abordări integrate prin informarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi, în scopul integrării consideraţiilor de mediu, în elaborarea şi aprobarea amenajamentelor silvice.
    (3) Evaluarea adecvată efectuată în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice are ca scop integrarea obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar şi a obiectivelor specifice de conservare a fiecărei specii/fiecărui habitat în elaborarea şi aprobarea amenajamentelor silvice.

    ART. 3
    Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Tarifele pentru derularea procedurii de evaluare de mediu sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament, în contul autorităţii pentru protecţia mediului care derulează respectiva etapă de procedură.
    (3) Autorităţile competente pentru protecţia mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.

    CAP. II
    Domeniul de reglementare
    ART. 5
    (1) Amenajamentele silvice sunt planuri care răspund definiţiei de la art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, şi, ca urmare, se supun procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
    (2) Amenajamentele silvice sunt planuri care se pregătesc pentru domeniul silvicultură, prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, şi prevăd lucrări specifice managementului fondului forestier naţional, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
    (3) Orice amenajament silvic care ar putea afecta în mod semnificativ siturile Natura 2000, aşa cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, este supus evaluării adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate şi evaluării de mediu.

    ART. 6
    (1) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar se supun evaluării adecvate. Amenajamentele silvice care se suprapun parţial cu arii naturale protejate de interes comunitar şi conţin proiectele enumerate în anexele nr. 1 sau 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se supun evaluării adecvate.
    (2) Toate amenajamentele silvice care nu sunt vizate conform alin. (1) se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată.
    (3) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la alin. (1), precum şi pentru cele prevăzute la alin. (2) pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide în cadrul etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată că pot avea efecte semnificative asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar se solicită elaborarea studiului de evaluare adecvată.
    (4) Pentru amenajamentele prevăzute la alin. (2), solicitarea studiului de evaluare adecvată este obligatorie ori de câte ori autoritatea competentă pentru protecţia mediului nu poate exclude, pe baza informaţiilor obiective prezentate de titular şi a criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, că amenajamentul silvic va avea efecte semnificative asupra sitului în cauză.
    (5) Se supun evaluării de mediu:
    a) amenajamentele silvice care conţin proiecte prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 292/2018;
    b) amenajamentele silvice prevăzute la alin. (1).

    (6) Se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu, cu aplicarea criteriilor relevante prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare:
    a) amenajamentele silvice care nu se supun evaluării de mediu în temeiul alin. (5);
    b) amenajamentele silvice prevăzute la alin. (2);
    c) amenajamentele silvice care se suprapun, parţial sau total, cu arii naturale protejate de interes naţional/internaţional sau care pot avea efecte (în mod direct sau indirect) asupra ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic.

    (7) Pentru amenajamentele silvice pentru care este necesară elaborarea studiului de evaluare adecvată este necesară, în consecinţă, şi elaborarea raportului de mediu.

    CAP. III
    Etape procedurale
    SECŢIUNEA 1
    Etapa de încadrare a amenajamentului silvic
    ART. 7
    (1) Titularul amenajamentului silvic este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a amenajamentului silvic şi realizării primei versiuni a acestuia, prin două anunţuri repetate în mass-media, la interval de 3 zile, şi prin afişarea pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe site-ul propriu, în termen de 30 de zile calendaristice de la şedinţa de preavizare a temei de proiectare - Conferinţa I de amenajare.
    (2) Prima versiune a amenajamentului silvic conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare şi tema de proiectare pentru lucrarea de amenajare a pădurii, suprafaţa fondului forestier şi, dacă este cazul, suprafeţele incluse în arii naturale protejate şi măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor şi speciilor de pe suprafaţa respectivă, ca anexă la procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare, iar pentru suprafeţele care au avut anterior amenajament silvic se vor furniza în plus şi următoarele informaţii: constituirea unităţilor de producţie, zonarea funcţională propusă în acord cu prevederile planului de management al ariilor naturale protejate şi măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor şi speciilor de pe suprafaţa respectivă, ca anexă la procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare, bazele de amenajare, subunităţi de gospodărire, situaţia respectării posibilităţii şi structura arboretelor (compoziţia, consistenţa şi clasele de vârstă) în amenajamentul expirat;
    b) coordonatele Stereo 70 obţinute/deţinute de titularul amenajamentului silvic în termenul prevăzut la alin. (1):
    (i) sub formă vectorială în sistem de coordonate Stereo 70 format de fişier.shp ale amenajamentului anterior şi modificările de geometrie la nivel parcelar şi subparcelar apărute faţă de ediţia anterioară a amenajamentului silvic, pentru suprafeţele din fond forestier care au mai fost amenajate;
    (ii) sub formă vectorială în sistem de coordonate Stereo 70 format de fişier.shp pentru suprafeţele de fond forestier care nu au mai fost amenajate prin amenajament silvic;

    c) distribuţia pe judeţe a fondului forestier care face obiectul amenajamentului silvic, pentru fondul forestier situat pe raza mai multor judeţe, în scopul stabilirii autorităţii competente pentru derularea procedurii de evaluare de mediu;
    d) proiectele/lucrările/acţiunile care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic;
    e) harta amenajamentului silvic care să prezinte situaţia actuală a fondului forestier pentru care se elaborează amenajamentul şi pe care sunt marcate proiectele/lucrările/ acţiunile care se propun a fi realizate în cadrul respectivului amenajament suprapusă cu hărţile de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar, în format fişier.shp.

    (3) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2), titularul depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu prima versiune a amenajamentului, memoriul de prezentare întocmit conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, care va conţine în plus următoarele:
    a) o analiză a proiectelor/lucrărilor/acţiunilor care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic, prin raportare la obiectivele de conservare specifice ale ariei şi ale habitatelor şi speciilor, care să ilustreze de ce lucrările propuse au sau nu au efect asupra acestora;
    b) prezenţa pădurilor virgine sau cvasivirgine, precum şi a unor zone de pădure cu o valoare ridicată a biodiversităţii.

    (4) Titularul amenajamentului silvic pune la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului, inclusiv în format electronic, şi publicului, pentru consultare, prima versiune a amenajamentului silvic; autoritatea competentă pentru protecţia mediului afişează pe pagina proprie de internet prima versiune a amenajamentului silvic.
    (5) Publicul poate formula în scris comentarii şi propuneri privind prima versiune a amenajamentului silvic şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, în termen de 15 zile de la ultimul anunţ prevăzut la alin. (1), pe care le trimite la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    ART. 8
    (1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării şi a documentelor depuse, autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul, în scris, cu privire la:
    a) obligativitatea efectuării evaluării de mediu pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (5);
    b) data şi locul desfăşurării şedinţei Comitetului Special Constituit pentru derularea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice prevăzute la art. 6 alin. (6).

    (2) Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului amenajamentului silvic, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării amenajamentului, în cadrul Comitetului Special Constituit.
    (3) Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care, datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului, sunt interesate de efectele implementării amenajamentului silvic şi le invită la şedinţa Comitetului Special Constituit.
    (4) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (6) lit. b) şi c), Comitetul Special Constituit include obligatoriu reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate.
    (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite, în format electronic, Comitetului Special Constituit, spre consultare, prima versiune a amenajamentului silvic.
    (6) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a amenajamentului silvic, membrii Comitetului Special Constituit pot solicita titularului, în scris, completări/informaţii suplimentare, după caz, în scopul exprimării opiniei în cadrul şedinţei prevăzute la alin. (2). Solicitarea adresată titularului de amenajament silvic este transmisă simultan şi autorităţii competente pentru protecţia mediului, pentru informare/spre ştiinţă.

    ART. 9
    (1) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi alin. (5) lit. b), autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligativitatea efectuării evaluării adecvate şi a evaluării de mediu.
    (2) În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice se urmăreşte respectarea prevederilor planului de management pentru lucrările silvice permise pentru fiecare parcelă, ţinând cont de distribuţia speciilor şi habitatelor, precum şi de zonele de hrănire şi cuibărit ale păsărilor din cadrul acestor parcele.
    (3) În cazul ariilor naturale protejate care nu au planuri de management aprobate, amenajamentele silvice se armonizează cu obiectivele specifice de conservare a speciilor şi habitatelor siturilor Natura 2000, instituite de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi aprobate de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor.
    (4) În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice, autorităţile competente pentru protecţia mediului:
    a) consultă Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii ariilor naturale protejate conform prevederilor art. 28 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) solicită şi ţin seama de avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate de interes comunitar la luarea deciziei de mediu, conform prevederilor art. 28 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) emit avizul de mediu pentru amenajamente silvice numai cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/ administratorilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional, conform art. 28^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Etapele procedurii de evaluare adecvată sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată se derulează conform prevederilor acestui act normativ.
    (6) Conţinutul-cadru al studiului de evaluare adecvată este prevăzut în anexa nr. 2A din Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, şi cuprinde în plus următoarele informaţii:
    a) toate tipurile de lucrări şi intensitatea intervenţiilor stabilite;
    b) suprafeţele şi volumele de extras prin lucrările silvice;
    c) evidenţa şi hărţile de distribuţie ale habitatelor şi speciilor de interes comunitar, inclusiv ale habitatelor forestiere;
    d) starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, inclusiv a habitatelor forestiere, în zona de implementare a amenajamentului;
    e) repartiţia arboretelor pe clase de vârstă situate în unităţile amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate şi dincolo de acestea;
    f) structura arboretelor în ariile naturale protejate şi dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic, acolo unde pot fi efecte (directe sau indirecte) asupra ariilor naturale protejate (compoziţia, consistenţa);
    g) prezentarea impactului lucrărilor silvice asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi a obiectivelor specifice de conservare; această prezentare trebuie să conţină descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor;
    h) prezentarea măsurilor necesare care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacerea fondului forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar în cazul arboretelor calamitate şi, în cazul în care situl a fost supus unor activităţi de exploatare forestieră ilegală, prezentarea măsurilor specifice care vizează refacerea pădurilor;
    i) prezentarea măsurilor necesare a fi luate pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi pentru a preveni şi a reduce impactul asupra obiectivelor de conservare specifice sitului;
    j) propuneri de monitorizare a măsurilor de conservare impuse.

    (7) Studiul de evaluare adecvată va identifica, descrie şi evalua impactul potenţial asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi asupra obiectivelor specifice de conservare ale ariilor naturale protejate susceptibile de a fi afectate de activităţile incluse în amenajamentul silvic; rezultatele studiului de evaluare adecvată se includ în raportul de mediu.

    ART. 10
    (1) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (6), autorităţile competente pentru protecţia mediului decid dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiză caz cu caz; această analiză are în vedere şi amplasarea speciilor şi habitatelor protejate.
    (2) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate/ Administratorii ariilor naturale protejate formulează în scris solicitări de completări/informaţii suplimentare sau puncte de vedere cu privire la impactul amenajamentului silvic asupra ariei naturale protejate sau, după caz, emit avize şi le prezintă în cadrul Comitetului Special Constituit pentru luarea deciziei etapei de încadrare.
    (3) Punctele de vedere/Avizele prevăzute la alin. (2) se emit cu luarea în considerare a prevederilor planurilor de management aprobate, respectiv a obiectivelor specifice de conservare a speciilor şi habitatelor, stabilite de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi aprobate de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor pentru ariile naturale protejate fără planuri de management aprobate.
    (4) Decizia etapei de încadrare se motivează, după caz, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, a criteriilor prevăzute în anexa la prezenta metodologie, precum şi a criteriilor relevante prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.
    (5) În decizia etapei de încadrare pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) se justifică, detaliat, solicitarea/nesolicitarea elaborării studiului de evaluare adecvată şi ca urmare a completării listelor de control prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare. Justificarea deciziei de a nu solicita elaborarea studiului de evaluare adecvată trebuie să se bazeze pe faptul că amenajamentul silvic nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare a sitului.
    (6) În cazul în care se solicită studiul de evaluare adecvată, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 din prezenta metodologie.
    (7) În cazul în care procedura de evaluare de mediu se finalizează cu decizia etapei de încadrare, aceasta va conţine în mod obligatoriu şi următoarele:
    a) judeţul/judeţele unde este amplasat fondul forestier care face obiectul amenajamentului silvic, inclusiv amplasamentul acestuia;
    b) prevederi de ordin general care trebuie respectate în cazul manifestării unor factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici pe perioada de implementare a amenajamentului silvic;
    c) zonarea funcţională, bazele de amenajare, subunităţi de gospodărire;
    d) principalele tipuri de lucrări silvice propuse, intensitatea intervenţiilor, propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă şi lucrări speciale de conservare) şi operaţiuni culturale;
    e) justificarea faptului că amenajamentul nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor specifice de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;
    f) modul cum a fost realizată informarea şi consultarea publicului.

    (8) La realizarea încadrării se ţine cont de comentariile şi propunerile primite din partea publicului.
    (9) În termen de maximum 25 de zile calendaristice de la primirea notificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit, inclusiv a punctului de vedere/avizului prevăzut la alin. (2).

    ART. 11
    (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se transmite titularului, care o publică în mass-media şi pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe site-ul propriu.
    (2) Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
    (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultărilor desfăşurate în Comitetul Special Constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Decizia finală, motivată, se aduce la cunoştinţa publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afişare pe pagina proprie de internet. Decizia finală se publică în mass-media de către titular şi pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe site-ul propriu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapa de definitivare a proiectului de amenajament silvic şi de realizare a raportului de mediu
    ART. 12
    (1) Definitivarea proiectului de amenajament silvic, stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale amenajamentului silvic asupra mediului se fac în cadrul grupului de lucru constituit conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanţi ai titularului amenajamentului silvic, ai autorităţilor competente pentru protecţia mediului, pentru sănătate publică şi ai altor autorităţi interesate de efectele implementării amenajamentului, identificate conform art. 8 alin. (2), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) şi pentru cele prevăzute la art. 6 alin. (6) lit. b) şi c) pentru care în etapa de încadrare în procedura de evaluare de mediu s-a decis necesitatea elaborării raportului de mediu, grupul de lucru include şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate sau administratorii ariilor naturale protejate, după caz.
    (4) Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru amenajamentul silvic respectiv, pe baza nominalizărilor făcute de autorităţile pe care le reprezintă. Nominalizările se fac la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    (5) În aplicarea prezentei metodologii, grupul de lucru se reuneşte pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16-19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (3), autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită în mod explicit, în cadrul studiului de evaluare adecvată, analiza impactului potenţial al amenajamentului silvic asupra obiectivelor specifice ariei naturale protejate de interes comunitar.
    (2) Pentru amenajamentele silvice amplasate în arii naturale protejate de interes comunitar care au plan de management aprobat, studiul de evaluare adecvată trebuie să analizeze dacă lucrările silvice propuse în amenajament sunt stabilite în conformitate cu obiectivele de conservare şi nu pun în pericol statutul de conservare al speciilor şi habitatelor.
    (3) Pentru amenajamentele silvice amplasate în arii naturale protejate de interes comunitar care nu au plan de management aprobat, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate pune la dispoziţia titularului de amenajament obiectivele specifice de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar în vederea elaborării studiului de evaluare adecvată.
    (4) Persoanele atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020 elaborează raportul de mediu şi studiul de evaluare adecvată, după caz, şi stabilesc dacă obiectivele amenajamentelor silvice respectă obiectivele specifice de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, identificând măsurile necesare de conservare a acestora care trebuie să fie respectate în cadrul amenajamentului silvic.
    (5) Persoanele fizice şi juridice atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020, analizează efectele semnificative asupra mediului ale amenajamentului silvic propus de titular, folosind criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, şi stabilesc măsurile de prevenire şi de reducere a efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional/internaţional şi obiectivele de conservare specifice sitului relevante pentru situl respectiv, făcând recomandări în acest sens; se stabilesc, în acelaşi timp, şi măsurile de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării amenajamentului.

    ART. 14
    (1) Titularul amenajamentului silvic, luând în considerare informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (5), stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:
    a) alternativa finală a amenajamentului;
    b) măsurile de prevenire şi de reducere a efectelor semnificative asupra mediului;
    c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării amenajamentului.

    (2) Alternativa finală reprezintă proiectul de amenajament silvic adoptat în şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare, rezultat în urma implementării cerinţelor din procesul-verbal de avizare a temei de proiectare, a raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată, dacă s-a solicitat, şi conţine următoarele:
    a) judeţul/judeţele unde este amplasat fondul forestier care face obiectul amenajamentului silvic, inclusiv amplasamentul acestuia;
    b) tipurile de lucrări propuse şi intensitatea intervenţiilor, suprafeţe şi cantităţile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă şi lucrări speciale de conservare) şi operaţiuni culturale;
    c) suprafeţele şi volumele de extras prin lucrările silvice;
    d) evidenţa habitatelor, inclusiv forestiere, de interes comunitar şi, după caz, a celor de interes naţional;
    e) zonarea funcţională, bazele de amenajare, subunităţi de gospodărire;
    f) starea de conservare a habitatelor, inclusiv forestiere, şi a speciilor de interes comunitar, precum şi repartizarea acestora pe suprafaţa de plan şi în format.shp;
    g) prevederi de ordin general care trebuie respectate în cazul manifestării unor factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici pe perioada de implementare a amenajamentului silvic;
    h) un sumar nontehnic de maximum 10 pagini al amenajamentului silvic, care va conţine o explicaţie a principalelor lucrări propuse în termeni uşor de înţeles de publicul larg, precum şi hărţi explicative cu localizarea acestora;
    i) distribuţia arboretelor încadrate ca păduri virgine şi cvasivirgine, precum şi a zonelor de pădure cu o valoare ridicată a biodiversităţii şi lucrările silvice permise în cadrul acestor zone;
    j) evidenţa lucrărilor propuse şi principalele tipuri de lucrări silvice propuse pentru următorii 10 ani - intensitatea intervenţiilor, suprafeţele şi cantităţile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă şi lucrări speciale de conservare) şi operaţiuni culturale.

    (3) Persoanele fizice şi juridice atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020 analizează măsurile propuse de titular, inclusiv măsurile de reducere şi programul de monitorizare, şi întocmesc raportul de mediu.
    (4) Raportul de mediu respectă conţinutul-cadru din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, şi se realizează pe baza informaţiilor şi concluziilor rezultate din studiul de evaluare adecvată acceptat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare.
    (5) Raportul de mediu identifică, descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării amenajamentului silvic, luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale amenajamentului silvic, precum şi obiectivele specifice ale speciilor şi habitatelor şi obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate din zona amplasamentului. Impactul asupra schimbărilor climatice, inclusiv asupra capacităţii pădurii de a capta şi stoca CO_2 din atmosferă, va fi evaluat în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene privind integrarea biodiversităţii şi a schimbărilor climatice în procedurile de evaluare de mediu.

    ART. 15
    (1) După finalizarea activităţii grupului de lucru conform prevederilor art. 16-19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, titularul amenajamentului silvic anunţă în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, inclusiv prin afişare pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe site-ul propriu, următoarele:
    a) disponibilizarea proiectului de amenajament silvic, finalizarea studiului de evaluare adecvată, după caz, şi a raportului de mediu, locul şi orarul consultării acestora şi încărcarea lor pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii, prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe site-ul propriu, precum şi faptul că publicul poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul titularului şi al autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunţ;
    b) organizarea unei şedinţe de dezbatere publică a proiectului de amenajament silvic propus, inclusiv a studiului de evaluare adecvată şi a raportului de mediu, la cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunţ;
    c) locul, data şi ora dezbaterii publice, autorităţile participante.

    (2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului afişează pe pagina proprie de internet informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Publicul interesat îşi poate exprima opinia asupra proiectului de amenajament silvic propus, asupra raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată, după caz, şi transmite aceste opinii titularului şi autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    (4) Pe baza observaţiilor justificate, primite din partea publicului, titularul aduce modificări proiectului de amenajament silvic, raportului de mediu şi/sau studiului de evaluare adecvată elaborate pentru acesta.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei
    ART. 16
    (1) Titularul amenajamentului silvic are obligaţia ca, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea activităţii grupului de lucru, prevăzută la art. 14 alin. (2), să transmită proiectul de amenajament silvic, raportul de mediu şi studiul de evaluare adecvată, după caz, elaborate pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate, autorităţii competente pentru sănătate publică şi autorităţilor interesate de efectele implementării amenajamentului, identificate conform art. 8 alin. (2).
    (2) Autoritatea competentă pentru sănătate şi celelalte autorităţi interesate de efectele implementării amenajamentului, prevăzute la alin. (1), au obligaţia ca, în termen de 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1), să elaboreze şi să transmită în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului un punct de vedere detaliat şi motivat privind proiectul de amenajament silvic propus, raportul de mediu şi studiul de evaluare adecvată, după caz.
    (3) Titularul amenajamentului silvic are obligaţia ca, la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1), să organizeze dezbaterea publică a proiectului de amenajament silvic propus, a raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată, după caz.

    ART. 17
    (1) Pentru analizarea calităţii raportului de mediu, în vederea asigurării conformării cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare punctele de vedere primite de la celelalte autorităţi, conform art. 16 alin. (2).
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor menţionate la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecţia mediului analizează şi rezultatele consultărilor cu publicul realizate până la această dată, includerea acestora în raportul de mediu, precum şi rezultatele consultărilor prevăzute la art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, după caz.
    (3) Analiza calităţii raportului de mediu, efectuată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, are în vedere următoarele elemente:
    a) analiza calităţii studiului de evaluare adecvată;
    b) respectarea conţinutului-cadru al raportului de mediu prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare;
    c) prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură care au fost întâmpinate şi explicitarea oricăror ipoteze şi incertitudini;
    d) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de amenajament, precum şi procesul definitivării proiectului ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;
    e) luarea în considerare a aspectelor semnalate în timpul procesului de consultare cu alte autorităţi şi cu publicul;
    f) prezentarea informaţiilor grafice - hărţi, scheme, schiţe, diagrame;
    g) existenţa unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului.

    (4) În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune în scris refacerea acestuia.

    ART. 18
    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice.
    (2) În cazul în care comentariile primite în timpul dezbaterii publice evidenţiază un potenţial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de amenajament silvic, în vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative semnificative asupra mediului şi asupra obiectivelor de conservare specifice ariei naturale protejate de interes comunitar; documentele refăcute se pun la dispoziţia publicului, spre informare, pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    (3) Avizul de mediu se emite numai dacă, pe baza evaluării adecvate, se constată că amenajamentul silvic nu va afecta negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar în cauză, având în vedere obiectivele specifice de conservare a acesteia.
    (4) În cazul în care studiul de evaluare adecvată şi implicit raportul de mediu evidenţiază, şi după refacerea prevăzută la alin. (2), un potenţial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecţia mediului nu emite avizul de mediu.
    (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publică prin afişare pe pagina proprie de internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei.
    (6) Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, şi cuprinde:
    a) judeţul/judeţele unde este amplasat fondul forestier care face obiectul amenajamentului silvic, precum şi amplasamentul acestuia;
    b) ariile naturale protejate de interes comunitar şi/sau naţional/internaţional din cadrul amenajamentului silvic pentru care lucrările pot avea efecte asupra ariilor naturale protejate situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic;
    c) tipurile de lucrări propuse şi intensitatea intervenţiilor stabilite prin normele silvice, care se vor face în ariile naturale protejate, suprafeţele şi cantităţile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă şi lucrări speciale de conservare) şi operaţiunile culturale;
    d) suprafeţele şi volumele de extras prin lucrările silvice;
    e) evidenţa şi starea de conservare a habitatelor, inclusiv forestiere, şi a speciilor de interes comunitar şi naţional, distribuţia, zone sensibile şi justificarea lucrărilor propuse în aceste zone;
    f) structura arboretelor în unităţile amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate (compoziţia, consistenţa);
    g) repartiţia arboretelor pe clase de vârstă situate în unităţile amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate şi dincolo de acestea;
    h) zonarea funcţională, bazele de amenajare, subunităţi de gospodărire;
    i) prezentarea impactului lucrărilor silvice asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional şi obiectivelor specifice de conservare, însoţită de distribuţia acestora;
    j) prezentarea măsurilor necesare care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacerea fondului forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menţinerea conservării favorabile a speciilor şi habitatelor de interes comunitar în cazul arboretelor calamitate;
    k) prezentarea măsurilor necesar a fi luate pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional;
    l) măsurile din planurile de management aprobate sau, în lipsa acestora, obiectivele specifice de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar instituite de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;
    m) prezenţa zonelor de păduri virgine şi cvasivirgine, precum şi a zonelor de pădure cu o valoare ridicată a biodiversităţii şi lucrările silvice permise în cadrul acestor zone;
    n) modul în care au fost realizate informarea şi consultarea publicului, precum şi modul în care au fost avute în vedere observaţiile publicului;
    o) motivele care stau la baza emiterii avizului, în conformitate cu art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare;
    p) măsurile decise în ceea ce priveşte monitorizarea efectelor asupra mediului, în conformitate cu art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, inclusiv măsuri suplimentare de monitorizare, după caz, inclusiv monitorizarea măsurilor de conservare impuse;
    q) măsurile de reducere a efectelor semnificative asupra mediului şi a efectelor semnificative transfrontaliere, după caz;
    r) evidenţa lucrărilor propuse şi principalele tipuri de lucrări silvice propuse pentru următorii 10 ani - intensitatea intervenţiilor, suprafeţele şi cantităţile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă şi lucrări speciale de conservare) şi operaţiuni culturale.

    (7) Proiectul de amenajament silvic, în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, se pune la dispoziţia publicului, prin afişarea pe pagina proprie de internet.

    ART. 19
    (1) Titularul amenajamentului silvic are obligaţia de a supune aprobării amenajamentul silvic, precum şi orice modificare a acestuia, numai în forma reglementată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
    (2) Amenajamentul silvic se implementează după emiterea actului de reglementare al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    (3) În cazul în care arboretele sunt afectate de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, amplasaţi în amenajamente silvice aprobate pentru care s-a parcurs procedura de evaluare de mediu, titularul amenajamentului silvic notifică autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura. Autoritatea pentru protecţia mediului verifică dacă modificările notificate se înscriu în prevederile actului de reglementare emis şi comunică titularului amenajamentului silvic obligativitatea respectării prevederilor şi obligaţiilor din actul deja emis pentru amenajamentul aprobat.

    ART. 20
    (1) Titularul amenajamentului silvic are obligaţia de a afişa pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, pe site-ul unităţii specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării acesteia pe internet de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
    (2) Titularul amenajamentului silvic are obligaţia de a informa autorităţile consultate pe durata procedurii, publicul şi statele potenţial afectate şi de a pune la dispoziţie acestora următoarele:
    a) amenajamentul silvic aprobat;
    b) o declaraţie privind modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în amenajamentul silvic, modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art. 19 şi 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, modul în care opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi şi, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră prevăzute la art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, motivele pentru alegerea alternativei de amenajament silvic avizate, în comparaţie cu alte alternative prezentate;
    c) măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

    (3) Titularul amenajamentului silvic anunţă pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, pe site-ul unităţii specializate atestate pentru amenajarea pădurii, prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locul şi programul consultării documentelor prevăzute la alin. (2). Sumarul nontehnic al amenajamentului şi avizul de mediu se fac publice în integralitate pe internet, pe pagina proprie a titularului sau, după caz, pe site-ul unităţii specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice se vor realiza conform prevederilor art. 28-33 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Monitorizarea implementării amenajamentului silvic se face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare. Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină şi observarea statutului de conservare a speciilor şi a habitatelor protejate, în cazul amenajamentelor silvice care pot afecta ariile naturale protejate; rapoartele de monitorizare se publică pe paginile de internet ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi titularului sau, după caz, pe site-ul unităţii specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru amenajamentele silvice cu potenţial efect semnificativ asupra mediului în context transfrontieră, procedura de evaluare de mediu se va derula cu respectarea prevederilor art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CRITERII DE EVALUARE
    pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată
    pentru amenajamentele silvice menţionate la art. 6 alin. (2) din metodologie

┌─────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │B. Este │
│ │ │posibil ca │
│ │A. Da/Nu/ │impactul să │
│ │Nu se │fie │
│Întrebări pentru │poate │semnificativ?│
│etapa de încadrare │identifica│Da/Nu/Nu se │
│ │în acest │poate │
│ │stadiu. │identifica în│
│ │ │acest stadiu.│
│ │ │- justificare│
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│1. Implementarea │ │ │
│amenajamentului │ │ │
│silvic poate afecta │ │ │
│habitate naturale şi/│ │ │
│sau specii sălbatice │ │ │
│de interes comunitar │ │ │
│[acţiunile incluse în│ │ │
│amenajamentul silvic │ │ │
│provoacă deteriorare │ │ │
│sau pierdere a unui │ │ │
│(unor) habitat(e) │ │ │
│natural(e) de interes│ │ │
│comunitar]? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│2. Lucrările │ │ │
│prevăzute în │ │ │
│amenajamentul silvic │ │ │
│afectează direct sau │ │ │
│indirect zonele de │ │ │
│hrănire/reproducere/ │ │ │
│migraţie a speciilor │ │ │
│de interes comunitar │ │ │
│sau provoacă alte │ │ │
│perturbări ale │ │ │
│speciilor? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│3. Lucrările │ │ │
│prevăzute în │ │ │
│amenajamentul silvic │ │ │
│duc la o izolare │ │ │
│reproductivă a unei │ │ │
│specii de interes │ │ │
│comunitar sau a │ │ │
│speciilor tipice care│ │ │
│intră în compoziţia │ │ │
│unui habitat de │ │ │
│interes comunitar? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│4. Amenajamentul │ │ │
│silvic prevede │ │ │
│executarea de tăieri │ │ │
│rase într-un singur │ │ │
│parchet pe suprafeţe │ │ │
│mai mari de 3 ha │ │ │
│pentru arborete de │ │ │
│molid sau pin sau mai│ │ │
│mari de 5 ha pentru │ │ │
│arborete de plop │ │ │
│euramerican sau │ │ │
│salcie selecţionată, │ │ │
│iar suprafaţa totală │ │ │
│prevăzută a fi │ │ │
│parcursă cu astfel de│ │ │
│tăieri este mai mare │ │ │
│de 10% la nivelul │ │ │
│amenajamentului │ │ │
│silvic sau unităţii │ │ │
│de producţie (UP^1)? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│5. Amenajamentul │ │ │
│silvic prevede │ │ │
│executarea de tăieri │ │ │
│cu suprafaţa mai mare│ │ │
│de 0,5 ha în │ │ │
│zonele-tampon ale │ │ │
│pădurilor de fag │ │ │
│primare şi seculare │ │ │
│din Carpaţi şi din │ │ │
│alte regiuni ale │ │ │
│Europei - UNESCO │ │ │
│World Natural │ │ │
│Heritage.^2 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│6. Amenajamentul │ │ │
│silvic prevede │ │ │
│lucrări care duc la │ │ │
│modificări fizice în │ │ │
│aria naturală │ │ │
│protejată de interes │ │ │
│comunitar │ │ │
│(topografie, │ │ │
│utilizarea terenului,│ │ │
│modificări ale │ │ │
│cursurilor de râuri, │ │ │
│fragmentare de │ │ │
│habitate etc.)? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│7. A fost realizată │ │ │
│încadrarea │ │ │
│funcţională în │ │ │
│funcţie de măsurile │ │ │
│de conservare din │ │ │
│planul de management,│ │ │
│conform Ordinului │ │ │
│ministrului apelor şi│ │ │
│pădurilor nr. 766/ │ │ │
│2018 pentru aprobarea│ │ │
│Normelor tehnice │ │ │
│privind elaborarea │ │ │
│amenajamentelor │ │ │
│silvice, modificarea │ │ │
│prevederilor acestora│ │ │
│şi schimbarea │ │ │
│categoriei de │ │ │
│folosinţă a │ │ │
│terenurilor din │ │ │
│fondul forestier şi a│ │ │
│Metodologiei privind │ │ │
│aprobarea depăşirii │ │ │
│posibilităţii/ │ │ │
│posibilităţii anuale │ │ │
│în vederea recoltării│ │ │
│produselor │ │ │
│accidentale I, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare? (de │ │ │
│exemplu: refugii de │ │ │
│iernare pentru │ │ │
│capra-neagră; locuri │ │ │
│de „rotit“ pentru │ │ │
│cocoşul-de-munte şi │ │ │
│cocoşul-de-mesteacăn;│ │ │
│zone de stâncărie, │ │ │
│zone cu arbori │ │ │
│bătrâni scorburoşi, │ │ │
│ce conţin colonii de │ │ │
│hibernare de lilieci;│ │ │
│zone stabile, │ │ │
│recunoscute cu mari │ │ │
│concentraţii de │ │ │
│bârloguri de urs)? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│8. Sunt integrate │ │ │
│măsurile de │ │ │
│conservare a │ │ │
│habitatelor şi │ │ │
│speciilor de interes │ │ │
│comunitar în │ │ │
│amenajamentul silvic?│ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│9. În lipsa │ │ │
│planurilor de │ │ │
│management ale ariei │ │ │
│naturale protejate de│ │ │
│interes comunitar │ │ │
│sunt integrate │ │ │
│obiectivele de │ │ │
│conservare a acesteia│ │ │
│şi ale habitatelor şi│ │ │
│speciilor? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│10. Există alţi │ │ │
│factori care ar │ │ │
│trebui luaţi în │ │ │
│considerare, care ar │ │ │
│putea duce la │ │ │
│afectarea ariei │ │ │
│naturale protejate de│ │ │
│interes comunitar? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│11. Există un impact │ │ │
│cumulativ cu alte │ │ │
│planuri/proiecte/ │ │ │
│programe existente │ │ │
│sau propuse? │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│12. Amenajamentul │ │ │
│silvic cuprinde │ │ │
│tăieri rase în │ │ │
│suprafeţele de pădure│ │ │
│încadrate în grupa I │ │ │
│funcţională, subgrupa│ │ │
│funcţională 1.5. - │ │ │
│Păduri de interes │ │ │
│ştiinţific, de │ │ │
│ocrotire a │ │ │
│genofondului şi │ │ │
│ecofondului forestier│ │ │
│şi a altor ecosisteme│ │ │
│cu elemente naturale │ │ │
│de valoare deosebită │ │ │
│şi subgrupa │ │ │
│funcţională 1.6. - │ │ │
│Păduri cu funcţii │ │ │
│speciale pentru │ │ │
│conservarea şi │ │ │
│ocrotirea │ │ │
│biodiversităţii, │ │ │
│potrivit Normelor │ │ │
│tehnice privind │ │ │
│elaborarea │ │ │
│amenajamentelor │ │ │
│silvice, modificarea │ │ │
│prevederilor acestora│ │ │
│şi schimbarea │ │ │
│categoriei de │ │ │
│folosinţă a │ │ │
│terenurilor din │ │ │
│fondul forestier, │ │ │
│aprobate prin Ordinul│ │ │
│ministrului apelor şi│ │ │
│pădurilor nr. 766/ │ │ │
│2018, cu modificările│ │ │
│şi completările │ │ │
│ulterioare? │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴─────────────┘


    ^1 Conform art. 29 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

    "(1) Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid cu structură echienă şi relativ echienă, pin, plop euramerican, salcie selecţionată, precum şi în cazul substituirii ori refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.
(2) În situaţiile prevăzute la >alin. (1), mărimea suprafeţei de pădure parcurse cu tăieri rase este de maximum 3 ha, cu excepţia arboretelor de plop euramerican şi salcie selecţionată, amplasate în incintele îndiguite, care necesită pregătirea mecanizată a terenului, situaţie în care suprafaţa este de maximum 5 ha. Între suprafeţele parcurse cu tăieri rase se va păstra o distanţă de minimum două înălţimi de arbori.
(3) În situaţia apariţiei de produse accidentale, mărimea parchetului este determinată de mărimea suprafeţei pe care s-a manifestat factorul dăunător şi de modul de intervenţie pentru înlăturarea efectelor generate de acesta.
(4) Realizarea într-un arboret a unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafaţă tăiată anterior. Dacă starea de masiv nu este încheiată într-o perioadă de 7 ani de la prima tăiere rasă, este permisă alăturarea, cu condiţia asigurării împăduririi integrale a suprafeţei tăiate anterior. Executarea într-un arboret a unei tăieri rase, unice, este permisă numai în situaţia în care arboretele perimetral vecin are asigurată starea de masiv.
(5) Tăierile rase în parcurile naţionale şi parcurile naturale sunt interzise, cu excepţia arboretelor în care nu se poate asigura regenerarea naturală prin altfel de tăieri."
    ^2 Noţiunea de zonă-tampon există doar în cazul pădurilor de fag primare şi seculare din Carpaţi şi din alte regiuni ale Europei - UNESCO World Natural Heritage. Pădurile virgine şi cvasivirgine incluse în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine conform legislaţiei naţionale în vigoare nu au prevăzute astfel de zone-tampon, acestea fiind de regulă amplasate în bazinete forestiere cu conectivitate ridicată. În pădurile virgine şi cvasivirgine identificate şi incluse în Catalog nu sunt permise niciun fel de tăieri de arbori.
    NOTĂ:
    Dacă răspunsul la una dintre întrebările de la pct. 1, 2, 3, 6, 11 din coloana A a listei prevăzute mai sus este „Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.
    Dacă răspunsul la una din întrebările de la pct. 7, 8 sau 9 din coloana A a listei prevăzute mai sus este „Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.
    Pentru întrebarea de la pct. 10 din coloana A se poate răspunde doar cu „Da“ sau „Nu“.
    Dacă răspunsul la una din întrebările de la pct. 4, 5 sau 12 din coloana A a listei prevăzute mai sus este „Da“ sau „Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.
    Dacă răspunsul la una dintre întrebările de la pct. 1, 2, 3, 6, 10, 11 din coloana B a listei prevăzute mai sus este „Da/Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016