Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 26 iunie 2013 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 26 iunie 2013  de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 26 iunie 2013 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 27 iunie 2013
    CAP. I
    Principii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a venitului reglementat unitar, a venitului total unitar şi a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prin sistemele de distribuţie, tarife denumite în continuare tarife de distribuţie.
    (2) Racordarea terţilor la sistemele de distribuţie, precum şi activităţile conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie, conform reglementărilor specifice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum şi alte activităţi desfăşurate de operatorul de distribuţie, în limitele stabilite prin condiţiile de valabilitate asociate licenţei, nu fac obiectul prezentei metodologii.
    (3) Determinarea veniturilor şi tarifelor menţionate la alin. (1) se realizează pe baza formulelor şi a parametrilor specificaţi în prezenta metodologie.

    SECŢIUNEA 1
    Distribuţia gazelor naturale

    ART. 2
    Distribuţia gazelor naturale reprezintă ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de către titularul licenţei de distribuţie pentru sau în legătură cu construcţia, exploatarea şi dezvoltarea capacităţilor de distribuţie şi utilizarea acestora.
    ART. 3
    Exploatarea capacităţilor de distribuţie reprezintă operaţiunile şi activităţile desfăşurate de către titularul licenţei de distribuţie pentru şi/sau în legătură cu operarea, întreţinerea şi asigurarea funcţionării sistemului de distribuţie în condiţii de siguranţă, inclusiv înlocuirea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor şi echipamentelor aferente acestora, repararea, verificarea şi altele asemenea.
    ART. 4
    Dezvoltarea capacităţilor de distribuţie reprezintă operaţiunile şi activităţile desfăşurate de către titularul licenţei de distribuţie pentru şi/sau în legătură cu creşterea capacităţii de distribuţie, fie prin mărirea capacităţii de distribuţie pe conductele existente, fie prin extinderea reţelelor de distribuţie, fără a se referi însă la branşarea unor noi clienţi la conductele existente sau la separarea acestora.
    ART. 5
    (1) Utilizarea sistemului de distribuţie reprezintă ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de către titularul licenţei de distribuţie pentru sau în legătură cu:
    a) preluarea gazelor naturale din perimetrele de producţie, din sistemele de transport, direct din import sau din alt sistem de distribuţie;
    b) vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului de distribuţie, între punctele de delimitare ale sistemului de distribuţie;
    c) livrarea gazelor naturale la clientul final sau la un alt distribuitor;
    d) măsurarea cantităţilor de gaze naturale preluate/livrate;
    e) citirea contoarelor/echipamentelor şi/sau sistemelor de măsurare.
    (2) Utilizarea sistemului de distribuţie, pe lângă acţiunile şi operaţiunile descrise la alineatul precedent, înglobează şi activităţile şi operaţiunile desfăşurate de către operatorul licenţiat pentru sau în legătură cu încheierea şi derularea contractelor pentru prestarea serviciilor de distribuţie, iar cheltuielile aferente sunt recunoscute în veniturile operatorului licenţiat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definirea perioadelor de reglementare

    ART. 6
    (1) Perioada de reglementare reprezintă intervalul de timp pe parcursul căruia ANRE reglementează, anual, venitul pe care un titular de licenţă este îndreptăţit să îl realizeze pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie, într-o manieră prudentă, la nivelul acoperirii costurilor justificate aferente anului de reglementare, denumit în continuare venit reglementat.
    (2) Perioada de reglementare pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este de 5 ani.
    ART. 7
    (1) Pentru titularii de licenţă care, la data publicării prezentei metodologii, desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale, data de începere a perioadei a treia de reglementare este 1 ianuarie 2013.
    (2) Pentru primul an al perioadei de reglementare, până la aprobarea noului venit reglementat unitar şi a noului venit total unitar aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, tarifele reglementate în vigoare rămân nemodificate. Veniturile nerealizate din această cauză vor fi stabilite odată cu prima ajustare anuală, urmând a fi recuperate ulterior, perioada şi modalitatea de recuperare urmând a fi agreate cu fiecare titular de licenţă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru primul an al celei de a treia perioade de reglementare, până la aprobarea noului venit reglementat unitar şi a noului venit total unitar aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, la data de 1 iulie 2013 ANRE va indexa tarifele de distribuţie în vigoare cu rata inflaţiei realizată în anul precedent, determinată pe baza datelor statistice publicate pe site-ul www.insse.ro. Diferenţele de venituri datorate aplicării acestor tarife vor fi stabilite odată cu aprobarea venitului reglementat unitar şi venitului total unitar pentru primul an al celei de a treia perioade de reglementare.
    (4) Stabilirea şi aprobarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar, aferente fiecărui an din cadrul celei de a treia perioade de reglementare, precum şi a tarifelor de distribuţie se vor realiza la data de 1 aprilie, începând cu 1 aprilie 2014, iar tarifele vor fi stabilite astfel încât să fie asigurată şi recuperarea diferenţei de venit nerealizat din perioada 1 ianuarie-31 martie a fiecărui an.
    (5) Fundamentarea/Ajustarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar se vor realiza pe baza datelor şi informaţiilor transmise de către titularii de licenţă, pentru acoperirea costurilor justificate aferente unui an calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie).
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), operatorii economici licenţiaţi care au înregistrat pierderi în exerciţiul financiar al anului anterior din desfăşurarea activităţii de distribuţie, aşa cum rezultă din evidenţele contabile reglementate ale anului anterior, precum şi operatorii economici licenţiaţi care nu au înaintat documentele necesare fundamentării venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar pentru cea de a doua perioadă de reglementare, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, pot înainta documentele necesare fundamentării venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar, respectiv a tarifelor de distribuţie, pentru primul an al celei de a treia perioade de reglementare. Operatorii economici licenţiaţi care se află în această situaţie sunt obligaţi să justifice că pierderea rezultată se datorează în principal modificării costurilor de capital, costurilor preluate direct şi a cantităţilor distribuite faţă de cele considerate în tarifele de distribuţie în vigoare la data prezentei. Procedura de fundamentare a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar şi de stabilire a tarifelor de distribuţie este în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    ART. 8
    (1) Pentru operatorii economici licenţiaţi ulterior datei publicării prezentei metodologii, perioada de reglementare începe la data începerii activităţii reglementate şi se va încheia odată cu terminarea perioadei de reglementare a celorlalţi titulari de licenţă.
    (2) În vederea stabilirii şi aprobării venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar, precum şi a tarifelor reglementate aferente activităţii de distribuţie desfăşurate în primul an, operatorii economici menţionaţi la alin. (1) vor transmite documentaţia aferentă odată cu depunerea documentelor necesare pentru obţinerea licenţelor de distribuţie.

    CAP. II
    Fundamentarea şi stabilirea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar în primul an al perioadei de reglementare

    SECŢIUNEA 1
    Venitul reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare

    ART. 9
    Venitul reglementat reprezintă venitul aferent primului an al perioadei de reglementare, recunoscut şi permis de ANRE unui titular de licenţă de distribuţie pentru acoperirea costurilor justificate aflate sub controlul managementului titularului de licenţă, necesare desfăşurării activităţii de distribuţie.
    ART. 10
    (1) Formula generală pentru calculul venitului reglementat menţionat la art. 9, pentru oricare titular de licenţă, este următoarea:

    VR(d)[x]1 = OPEX(d)[x]1 + RoR(d) * RAB(d)[x] + AR(d)[x] + RoR(d) * CLP(d)[x]1,

    unde:
    VR(d)[x]1 - venitul reglementat aferent desfăşurării activităţii de distribuţie în primul an al perioadei de reglementare [x];
    OPEX(d)[x]1 - cheltuielile operaţionale totale ale titularului de licenţă, recunoscute de ANRE pentru primul an al perioadei de reglementare [x];
    RoR(d) - rata reglementată a rentabilităţii, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie, pentru perioada de reglementare [x];
    RAB(d)[x] - valoarea reglementată a activelor reprezentând valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale la începutul primului an al perioadei de reglementare [x], recunoscută de ANRE;
    AR(d)[x] - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale, recunoscută de ANRE pentru primul an al perioadei de reglementare [x];
    CLP(d)[x]1 - capitalul de lucru, conform prevederilor art. 21 lit. h);
    RoR(d) * CLP(d)[x]1 - compensaţia financiară ce reprezintă rata reglementată a rentabilităţii acordate capitalului de lucru pentru costurile recunoscute titularului de licenţă şi recuperate de la clienţi în termenele prevăzute în contractele comerciale încheiate în baza contractelor-cadru emise de către ANRE.
    (2) Venitul reglementat nu acoperă costurile ce nu pot fi controlate şi asupra cărora conducerea titularului de licenţă nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate, denumite în continuare costuri preluate direct, reprezentând:
    a) contribuţii la fondul de sănătate, la fondurile speciale, altele de aceeaşi natură, aferente fondului de salarii;
    b) taxe, impozite, contribuţiile la fonduri speciale, altele asemenea stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
    c) contravaloarea tarifelor de distribuţie reglementate pentru vehicularea unor cantităţi de gaze naturale prin sistemul de distribuţie al altor operatori;
    d) redevenţele pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului;
    e) redevenţele prevăzute în contractele de concesionare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului, chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce alcătuiesc reţelele de distribuţie, precum şi taxele locale stabilite de autorităţi pentru realizarea serviciilor de distribuţie;
    f) alte costuri aflate în afara controlului titularului de licenţă, recunoscute ca atare de ANRE.
    (3) Pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie, venitul este reglementat anual la nivelul acoperirii costurilor justificate unitare aferente anului de reglementare, denumit în continuare venit reglementat unitar.
    ART. 11
    (1) Venitul reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare [x] se determină, pentru fiecare operator licenţiat, prin împărţirea venitului reglementat aferent desfăşurării activităţii de distribuţie în primul an de reglementare al perioadei [x], la cantitatea totală estimată a fi distribuită în acelaşi an, după următoarea formulă de calcul:

    VRU(d)[x]1 = VR(d)[x]1/Q(d)[x]1,


    unde:
    VRU(d)[x]1 - venitul reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare [x], pentru activitatea de distribuţie;
    VR(d)[x]1 - venitul reglementat aferent desfăşurării activităţii de distribuţie în primul an al perioadei de reglementare [x], calculat potrivit art. 10 alin. (1) şi potrivit celorlalte prevederi ale prezentei metodologii;
    Q(d)[x]1 - cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în primul an al perioadei de reglementare [x], măsurată la client, fără a fi incluse consumurile tehnologice ale operatorului sistemului de distribuţie.
    (2) Cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în primul an al perioadei de reglementare [x] se fundamentează de către operatorul licenţiat de distribuţie. Prognoza privind cantităţile estimate şi fundamentarea acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor privind stabilirea venitului reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare [x] [conform art. 51 alin. (1)]. Estimarea cantităţilor se realizează în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare. Considerentele care stau la baza fundamentării şi metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRE odată cu acestea.
    (3) ANRE are dreptul să ceară motivat sau să propună revizuirea prognozelor înaintate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Venitul total unitar în primul an al perioadei de reglementare

    ART. 12
    (1) Pentru primul an al fiecărei perioade de reglementare se calculează, pentru fiecare titular de licenţă, venitul total unitar aferent primului an al perioadei de reglementare.
    (2) Venitul total unitar aferent primului an al perioadei de reglementare include venitul reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare şi costurile preluate direct unitare aferente.
    (3) Venitul total unitar aferent primului an al perioadei de reglementare [x] se determină cu următoarea formulă:

    VU(d)[x]1 = VRU(d)[x]1 + CPDU(d)[x]1 + DVU(d)[x]1,

    unde
    VU(d)[x]1 - venitul total unitar în primul an al perioadei de reglementare [x], pentru activitatea de distribuţie;
    VRU(d)[x]1 - venitul reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare [x], pentru activitatea de distribuţie;
    CPDU(d)[x]1 - costurile preluate direct unitare în primul an al perioadei de reglementare [x], pentru activitatea de distribuţie, calculate prin împărţirea costurilor preluate direct totale recunoscute titularului de licenţă pentru primul an al perioadei de reglementare la cantitatea totală estimată a fi distribuită în acelaşi an;
    DVU(d)[x]1 - componentă de redistribuire unitară, în primul an al perioadei de reglementare [x], între titularul de licenţă şi clienţi a sporului de eficienţă economică realizat în desfăşurarea activităţii de distribuţie şi păstrat de operator pe durata a 5 ani.
    (4) Venitul total unitar aferent fiecărui an al perioadei de reglementare [x] stă la baza determinării tarifelor de distribuţie pentru acelaşi an, pe care titularii de licenţă sunt îndreptăţiţi să le practice în contractele de prestare a serviciilor de distribuţie.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sporul de eficienţă realizat anual de titularii de licenţe

    ART. 13
    La sfârşitul perioadei de reglementare, ANRE analizează informaţiile transmise de titularul de licenţă privind sporurile de eficienţă realizate şi cuantifică valoarea acestora pentru fiecare an al perioadei de reglementare.
    ART. 14
    (1) Sporul de eficienţă economică realizat anual în perioada de reglementare este calculat ca diferenţă pozitivă între nivelul cheltuielilor de operare (OPEX) aflate sub controlul titularului de licenţă, permis de ANRE în respectivul an al perioadei de reglementare, şi nivelul costurilor efectiv realizate de către titularul de licenţă în acelaşi an. În calculul sporului de eficienţă nu este inclus consumul tehnologic.
    (2) Sporul de eficienţă economică realizat anual în perioada de reglementare, aferent consumului tehnologic, este calculat ca diferenţă pozitivă între nivelul costurilor realizate de către operator şi cel al costurilor permise anual, pentru consumul tehnologic, în venitul total unitar.
    ART. 15
    (1) Sporurile anuale de eficienţă economică, determinate conform art. 14, vor fi păstrate de titularul de licenţă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care au fost obţinute.
    (2) Diferenţele calculate ca urmare a procesului de compensare, prin excepţie de la alin. (1), dintre sporurile de eficienţă cumulate obţinute pe parcursul celei de a doua perioade de reglementare şi veniturile nerealizate recunoscute de ANRE pentru cea de a doua perioadă de reglementare, aprobate de către Comitetul de reglementare al ANRE, vor fi recuperate, modalitatea şi perioada de recuperare urmând a fi stabilite cu fiecare titular de licenţă.
    (3) Veniturile nerealizate reprezintă diferenţa dintre valoarea venitului pe care un titular de licenţă de distribuţie este îndreptăţit să îl realizeze anual pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie într-o manieră prudentă, conform prevederilor prezentei metodologii, şi valoarea venitului realizat prin aplicarea tarifelor în vigoare în anul de reglementare, cu actualizarea anuală cu inflaţia a sumelor nerecuperate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Alocarea şi justificarea costurilor

    ART. 16
    Alocarea costurilor între activităţile reglementate ale titularului de licenţă de distribuţie se va realiza cu respectarea obligaţiilor specifice prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
    ART. 17
    (1) Titularii de licenţă au obligaţia ca, la înaintarea costurilor realizate/estimate a fi realizate, în vederea recunoaşterii în tarifele de distribuţie, să justifice că acestea sunt costuri prudente.
    (2) Se consideră costuri prudente acele costuri care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, respectiv:
    a) Necesar - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza un cost în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului de distribuţie;
    b) Oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii operatorului şi/sau clientului;
    c) Eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului şi clientului;
    d) Condiţiile pieţei - costul realizat de către operator reflectă cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Alocarea costurilor în costuri operaţionale (OPEX) şi costuri de capital (CAPEX)

    ART. 18
    Sunt considerate costuri operaţionale (OPEX) toate costurile care sunt generate de activitatea de distribuţie a titularului de licenţă.
    ART. 19
    (1) Costurile operaţionale (OPEX) includ:
    a) cheltuielile cu materiile prime, materialele şi altele asemenea;
    b) cheltuielile cu energia, combustibilii, apa;
    c) consumul tehnologic, calculat conform normelor, normativelor şi/sau altor reglementări legale în vigoare;
    d) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare;
    e) cheltuielile cu întreţinerea, verificarea şi reparaţiile curente, realizate în regie proprie sau de către terţi; cheltuielile pentru înlocuirea unor părţi sau componente ale activelor imobilizate, neamortizate integral conform regulilor privind amortizarea reglementată, dacă prin înlocuire nu se realizează modernizarea, creşterea capacităţii şi/sau a siguranţei în funcţionare ori prelungirea duratei de viaţă a respectivului activ imobilizat. În această categorie sunt incluse lucrările de întreţinere şi reparaţii care nu sunt de natura investiţiilor. Realizarea cheltuielilor de către operatorul de distribuţie cu terţe societăţi se va face în regim concurenţial;
    f) cheltuielile cu studii şi cercetări - în cadrul justificărilor se vor enumera studiile/cercetările preconizate a se efectua, necesitatea studiului/cercetării respectiv/respective, perioada de timp pentru care îşi înscrie efectele, valoarea totală a studiului/cercetării. În cazul în care se consideră necesar, ANRE poate împărţi valoarea studiului pe mai mulţi ani;
    g) cheltuielile cu primele de asigurare;
    h) cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile - alte contracte în afara celor încheiate cu autorităţile centrale şi locale - pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite la ANRE lista documentelor (contracte, facturi etc.) din care să rezulte realizarea acestora;
    i) alte cheltuieli administrative generale;
    j) cheltuielile de reclamă, publicitate, sponsorizare, acţiuni sociale şi altele asemenea, în limita de deductibilitate la calculul impozitului pe profit;
    k) cheltuielile pentru exploatarea conductelor de distribuţie, aflate în proprietatea terţilor, de natura celor menţionate la lit. a)-j).
    (2) Costurile operaţionale estimate pentru primul an al perioadei de reglementare vor fi evaluate şi acceptate de ANRE, ţinând cont de:
    - cheltuielile operaţionale înregistrate în anii anteriori;
    - evoluţia elementelor de cost (materiale, salarii, energie, servicii etc.), sectorial şi pe ansamblul economiei;
    - creşterea productivităţii muncii şi a eficienţei activităţii titularului de licenţă;
    - dezvoltarea activităţii de distribuţie;
    - analiza cheltuielilor operaţionale realizate de către alţi operatori de distribuţie în anii anteriori, în condiţii similare;
    - evoluţia indicatorilor economico-financiari realizaţi de către operatorii de distribuţie în anii anteriori.
    (3) Consumul tehnologic reprezintă cantitatea de gaze naturale certificată pe baza metodologiei elaborate de ANRE, necesară a fi consumată de către un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfăşurării activităţii de distribuţie a gazelor naturale.
    (4) Preţul de achiziţie a gazelor naturale destinate acoperirii consumului tehnologic pentru sectorul casnic şi noncasnic, conform ponderilor corespunzătoare de piaţă, acceptat de ANRE, este costul unitar lunar de achiziţie a gazelor naturale realizat de către operatorul de distribuţie într-o manieră prudentă.
    ART. 20
    Nu se includ în costurile operaţionale (OPEX) aferente activităţii de distribuţie:
    a) orice costuri generate de racordarea, branşarea şi debranşarea clienţilor;
    b) contribuţiile la fondul de sănătate, la fondurile speciale, altele de aceeaşi natură, aferente fondului de salarii;
    c) taxe, impozite, contribuţiile la fonduri speciale şi altele asemenea stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) redevenţele pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului;
    e) redevenţele prevăzute în contractele de concesionare a serviciului de distribuţie şi/sau a bunurilor aferente, chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce alcătuiesc reţelele de distribuţie, precum şi taxele locale stabilite de autorităţi pentru realizarea serviciilor de distribuţie;
    f) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi costurile de producţie/realizare în regie proprie a acestora;
    g) cheltuielile financiare şi extraordinare;
    h) orice costuri generate de activităţile conexe activităţii de distribuţie.
    ART. 21
    Costurile de capital (CAPEX) aferente activităţii reglementate includ costurile legate de:
    a) achiziţia sau producţia/realizarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
    b) modernizarea, creşterea capacităţii şi/sau a siguranţei în funcţionare a imobilizărilor corporale şi necorporale;
    c) prelungirea duratei de viaţă tehnică şi economică iniţiale;
    d) înlocuirea imobilizărilor corporale integral amortizate conform regulilor privind amortizarea reglementată;
    e) înlocuirea activelor imobilizate, neamortizate integral, calculate ca diferenţă între valoarea noului activ şi valoarea neamortizată a activului înlocuit, conform regulilor privind amortizarea reglementată, dacă prin înlocuire se realizează modernizarea, creşterea capacităţii şi/sau a siguranţei în funcţionare sau prelungirea duratei de viaţă a respectivului activ imobilizat;
    f) cheltuielile pentru racordarea sistemului de distribuţie la sistemul de transport; în evidenţele contabile reglementate acestea sunt considerate imobilizări necorporale;
    g) dobânzile, comisioanele bancare şi diferenţele de curs valutar aferente creditelor pentru finanţarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune, dacă nu sunt incluse în valoarea iniţială a acestora. Dobânzile, comisioanele bancare şi diferenţele de curs valutar, aferente creditelor pentru finanţarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune, sunt recunoscute în CAPEX dacă creditele pentru care acestea sunt plătite finanţează construcţia unor active până la punerea acestora în funcţiune. Aceste sume pot fi incluse în valoarea activului sau pot fi evidenţiate separat şi capitalizate, pentru a fi incluse în valoarea bazei de active reglementate RAB, la începutul perioadelor de reglementare;
    h) capitalul de lucru. Capitalul de lucru se referă la capitalul de lucru necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente din perioada de reglementare, pentru o durată medie de 30 de zile calendaristice. Capitalul de lucru se determină ca fiind a 12-a parte din valoarea veniturilor totale ale operatorului, estimate a fi realizate din activitatea reglementată în primul an al perioadei de reglementare;
    i) concesiunile primite care se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul de concesiune prevede plata unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, aceste costuri nu sunt de natura costurilor de capital (CAPEX);
    j) închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie pentru care se stabilesc tarife de distribuţie, potrivit prezentei metodologii, în situaţia în care titularul licenţei de distribuţie nu le deţine în proprietate, ca urmare a realizării separării juridice a activităţii de distribuţie. La stabilirea tarifelor reglementate ale operatorului de distribuţie, costurile aferente contractului de închiriere vor fi recunoscute drept costuri de capital la nivelul amortizării reglementate şi al compensaţiei financiare ce reprezintă rata reglementată a rentabilităţii acordate imobilizărilor corporale şi necorporale.
    ART. 22
    Nu sunt considerate costuri de capital (CAPEX):
    a) imobilizările corporale reprezentând branşamentele, cu excepţia celor realizate ca urmare a unor lucrări de modernizare/reabilitare/înlocuire şi a contoarelor/echipamentelor şi/sau sistemelor de măsurare;
    b) avansurile, imobilizările corporale şi necorporale în curs de execuţie;
    c) imobilizările financiare;
    d) cheltuielile pentru înlocuirea unor părţi sau componente ale imobilizărilor corporale, neamortizate integral conform regulilor privind amortizarea reglementată, dacă prin înlocuire nu se realizează modernizarea, creşterea capacităţii şi/sau a siguranţei în funcţionare ori prelungirea duratei de viaţă a respectivului activ imobilizat.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Alocarea costurilor în fixe şi variabile

    ART. 23
    Costurile totale recunoscute de ANRE la calculul venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare se alocă în costuri fixe şi costuri variabile.
    ART. 24
    Costurile fixe reflectă cheltuielile legate de capacitatea de distribuţie, care nu depind de cantităţile distribuite şi care acoperă amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale sistemului de distribuţie, cheltuielile legate direct de continuitatea în funcţionare şi menţinerea securităţii în operare a sistemului de distribuţie, precum şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea acestuia.
    ART. 25
    (1) Alocarea costurilor fixe între categoriile de clienţi se face proporţional cu costurile de capital implicate de dezvoltarea capacităţii de distribuţie pentru fiecare categorie şi reflectă factorul de sarcină orar al capacităţii rezervate în sistemul de distribuţie, specific fiecărei categorii de clienţi.
    (2) Factorul de sarcină orar al capacităţii rezervate în sistemul de distribuţie este calculat ca raport între consumul anual şi debitul instalat caracteristic fiecărei categorii de clienţi şi reprezintă numărul de ore ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul instalat, conform formulei:

          Q(anual)
    Nd = ─────────── ,
          Q[h(max)]


    în care:
    Q(anual) - consumul anual, determinat statistic pentru o perioadă de cel mult 5 ani, exprimat în MWh;
    Q[h (max)] - debitul instalat, exprimat în MWh.
    ART. 26
    Costurile variabile reflectă cheltuielile legate de utilizarea sistemului de distribuţie şi depind de cantităţile efectiv distribuite. Costurile variabile se alocă egal întregii cantităţi distribuite.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Criterii de respingere a costurilor

    ART. 27
    Analiza costurilor justificate se desfăşoară pe baza situaţiilor puse la dispoziţia ANRE de către titularii de licenţă, privind costurile estimate pentru primul an al perioadei de reglementare, pentru activitatea de distribuţie. Costurile vor fi transmise detaliat în format anexe Evidenţe contabile reglementate (ECR) pentru toate activităţile desfăşurate de către titularul de licenţă.
    ART. 28
    (1) Odată cu prezentarea costurilor justificate estimate pentru primul an al fiecărei perioade de reglementare, titularii de licenţă prezintă şi costurile pentru ultimul an de activitate (format anexe ECR, 6 luni realizate şi 6 luni estimate), anterior perioadei de reglementare pentru care se fundamentează venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, cu excepţia titularilor nou-licenţiaţi.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru fundamentarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al celei de-a treia perioade de reglementare, titularii de licenţe de distribuţie vor transmite documentele necesare la data de 1 august 2013, după prezentarea evidenţelor contabile reglementate aferente anului 2012.
    (3) Odată cu transmiterea datelor pentru fundamentarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar se va înainta şi Raportul de separare contabilă a activităţilor reglementate pentru a treia perioadă de reglementare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi structurat pe:
    a) activităţi reglementate din sector, detaliat pe:
    a.1) activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de distribuţie pentru sau în legătură cu construcţia, exploatarea şi dezvoltarea capacităţilor de distribuţie şi utilizarea acestora, aşa cum sunt definite prin prezenta metodologie;
    a.2) racordarea terţilor la sistemele de distribuţie;
    a.3) activităţi conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie;
    a.4) alte activităţi reglementate din sector;
    b) activităţi nereglementate din sector;
    c) activităţi din afara sectorului.
    ART. 29
    ANRE are dreptul să solicite titularilor de licenţă informaţii suplimentare, inclusiv detalierea şi justificarea oricăror elemente din situaţiile prezentate.
    ART. 30
    (1) Nu sunt recunoscute următoarele costuri:
    1. în cadrul cheltuielilor operaţionale (OPEX):
    a) cheltuielile operaţionale prevăzute la art. 20;
    b) amenzile, penalităţile şi majorările de întârziere pentru neplata în termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale;
    c) penalităţile şi majorările de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor;
    d) cheltuielile cu despăgubiri, penalităţi sau altele asemenea rezultând din standardul de performanţă;
    e) penalităţile, majorările de întârziere la plată şi/sau daunele-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale faţă de furnizori sau prestatorii de servicii;
    f) provizioanele de orice natură;
    2. în cadrul costurilor de capital (CAPEX):
    a) costurile de capital prevăzute la art. 22;
    b) valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale, casate sau cedate terţilor ori către activităţile nereglementate ale titularului de licenţă, calculată conform regulilor ANRE;
    c) provizioanele de orice natură;
    d) cheltuieli de natura costurilor de capital (CAPEX) care nu sunt finanţate din surse proprii;
    e) cheltuielile de natura costurilor de capital (CAPEX) efectuate la bunurile aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor locale, unor terţe persoane fizice şi/sau juridice, dacă pentru aceasta nu există temeiuri legale, acorduri şi/sau contracte pentru concesionarea, închirierea ori preluarea în exploatare a capacităţilor.
    (2) Pentru bunurile pentru care nu sunt recunoscute costuri de capital nu sunt recunoscute amortizări.
    ART. 31
    (1) ANRE are dreptul să refuze titularilor de licenţă recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea, altele decât cele menţionate anterior, pentru care nu s-a justificat că sunt costuri prudente, conform prevederilor art. 17 alin. (2).
    (2) În situaţii temeinic justificate, ANRE are dreptul să aplice, la fundamentarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, respectiv la ajustarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar, metode flexibile, agreate cu operatorii, de recuperare a veniturilor nerealizate.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Reguli privind calculul bazei de active reglementate

    ART. 32
    Baza de active reglementate (RAB) reflectă costurile de capital aferente imobilizărilor corporale şi necorporale prudent efectuate, necesare desfăşurării activităţii reglementate.
    ART. 33
    Pentru titularii nou-licenţiaţi, valoarea iniţială a RAB(0), utilizată la calculul venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare se determină pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activităţii de distribuţie.
    ART. 34
    Determinarea valorii RABx(0), utilizată la calculul venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, se face cu următoarea formulă:

    RAB[x]0 = RAB[x-1]0 * (1+RIc) - ΣAR[x-1] + ΣINV[x-1] - ΣIE[x-1],


    unde:
    RAB[x]0 - valoarea RAB(0) pentru perioada de reglementare [x];
    RAB[x-1]0 - valoarea RAB(0) pentru perioada de reglementare [x-1];
    RI(c) - rata cumulată a inflaţiei în perioada de reglementare [x-1];
    ΣAR[x-1] - amortizarea reglementată cumulată în perioada de reglementare [x-1];
    ΣINV[x-1] - valoarea reglementată cumulată a investiţiilor puse în funcţiune în perioada de reglementare [x-1], reflectată în ECR; valoarea cumulată se calculează prin însumarea valorii investiţiilor anuale, actualizată cu rata cumulată a inflaţiei, corespunzătoare anului punerii în funcţiune;
    ΣIE[x-1] - valoarea reglementată cumulată actualizată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale scoase din funcţiune în perioada de reglementare [x-1];
    (1+RIc) - rata cumulată a inflaţiei în perioada de reglementare; se calculează astfel:

               5
    (1+RIc) = \'f0 [1 + RI x-1(i, actual)],
              i=1


    unde:
    x = perioada de reglementare curentă;
    RI [x-1](i, actual) = rata inflaţiei în anul i al perioadei de reglementare [x-1].
    Termenul ΣAR[x-1], reprezentând valoarea cumulată a amortizării reglementate în perioada de reglementare [x-1], include:
    - amortizarea calculată pe baza valorii RAB la începutul perioadei de reglementare;
    - amortizarea aferentă imobilizărilor corporale/necorporale puse în funcţiune pe parcursul perioadei de reglementare [x-1]; valoarea acestei amortizări este inclusă în formulele de corecţie anuală a venitului reglementat unitar, conform prevederilor art. 57 alin. (1), prin termenul INV.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Amortizarea reglementată a bazei activelor reglementate (RAB)

    ART. 35
    (1) Imobilizările corporale şi necorporale incluse în baza activelor reglementate se amortizează conform următoarelor reguli:
    a) valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale, care se supun amortizării în regim reglementat, este cea rezultată din aplicarea metodelor de calcul al RAB;
    b) metoda de amortizare utilizată este cea lineară;
    c) pentru imobilizările corporale şi necorporale puse în funcţiune după începutul primei perioade de reglementare, prin împărţirea valorii reglementate a acestora la duratele reglementate de amortizare.
    (2) Duratele reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune după începerea primei perioade de reglementare, precum şi durata tehnică şi economică rămasă - n(o) pentru calculul amortizării reglementate pentru imobilizările corporale şi necorporale incluse în valoarea RAB(x)0 se regăsesc în anexa nr. 3.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Reguli suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente activităţii de distribuţie, la începutul celei de a treia perioade de reglementare

    ART. 36
    La determinarea bazei de active reglementate aferente activităţii de distribuţie, la începutul celei de a treia perioade de reglementare, vor fi luate în considerare şi Regulile suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente activităţii de distribuţie, prevăzute în anexa nr. 4.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Evidenţe contabile reglementate

    ART. 37
    Titularii licenţelor de distribuţie din sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţe ale veniturilor, costurilor şi imobilizărilor corporale şi necorporale pentru fiecare dintre activităţile reglementate pe care le desfăşoară, denumite în continuare evidenţe contabile reglementate - ECR, în conformitate cu principiile şi regulile stabilite de ANRE.
    ART. 38
    (1) ECR, organizate şi conduse conform principiilor şi regulilor stabilite de ANRE, sunt distincte de evidenţele contabile statutare organizate şi conduse conform reglementărilor legale în domeniu şi sunt utilizate exclusiv de către titularii de licenţă şi ANRE.
    (2) În cazul în care regulile şi principiile stabilite de ANRE pentru organizarea şi conducerea ECR nu conţin prevederi specifice, se aplică prevederile legislaţiei fiscale în vigoare de înregistrare în evidenţele contabile patrimoniale.
    ART. 39
    ECR trebuie să aibă un grad de detaliere care să permită ANRE cunoaşterea exactă a veniturilor şi a elementelor de costuri pentru fiecare activitate reglementată. În cazul în care este necesar, ANRE are dreptul să ceară detalierea oricărui element cuprins în ECR.
    ART. 40
    (1) Titularii de licenţă sunt obligaţi să înainteze ANRE anual ECR distincte pentru fiecare dintre activităţile reglementate, elaborate în conformitate cu prezentele principii şi reguli.
    (2) Formatele ECR sunt stabilite de ANRE şi se publică pe site la adresa www.anre.ro
    ART. 41
    La înaintarea ECR către ANRE, mai puţin datele de natura costurilor estimate pentru fundamentarea primului an al fiecărei perioade de reglementare, titularii de licenţă au obligaţia de a prezenta şi un raport de audit al situaţiilor financiare, raport întocmit de un auditor extern.
    ART. 42
    ANRE are dreptul să ceară, pe propria cheltuială, un audit al ECR, titularul de licenţă fiind obligat să asigure auditorului ales de ANRE accesul la toate datele, evidenţele şi informaţiile necesare. Un exemplar al raportului întocmit de auditorul numit de ANRE aparţine de drept titularului de licenţă.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Rata reglementată a rentabilităţii capitalului

    ART. 43
    Rata reglementată a rentabilităţii (RoR) se determină pentru fiecare activitate şi perioadă de reglementare şi reflectă costurile de capital implicate de realizarea activităţii reglementate într-o manieră prudentă, având în vedere condiţiile curente ale pieţei de capital.
    ART. 44
    (1) Rata reglementată a rentabilităţii (RoR) este stabilită în termeni reali, înainte de impozitul pe profit. Calculul acesteia porneşte de la costul mediu ponderat al capitalului (WACC), determinat în termeni nominali, după impozitul pe profit.
    (2) Formula utilizată de ANRE, prin care WACC (calculat în termeni nominali, după impozitul pe profit) este transformat în RoR (stabilit în termeni reali, înainte de impozitare), asigură recuperarea integrală a capitalului investit.
    (3) Transformarea WACC nominal, post-tax în RoR real, pretax se face cu următoarea formulă:

            1 + WACC
          ────────── - 1
             1 + pi
    RoR = ───────────
            (1 - T)


    unde:
    RoR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului, din formula de calcul a venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare VR(d)[x]1;
    WACC - costul mediu ponderat al capitalului, determinat în termeni nominali, după impozitare, calculat pe baza formulei de la art. 45;
    pi - rata medie a inflaţiei în perioada de reglementare;
    T - rata impozitului pe profit în perioada de reglementare.
    ART. 45
    Formula de calcul al costului mediu ponderat al capitalului (WACC) este următoarea:

             D D
    WACC = ──── * C(d) * (1-TP) + (1 - ────) * C(cp),
           CP+D CP+D


    unde:
    D/(CP+D) - ponderea estimată a datoriilor în structura financiară;
    D - datoriile purtătoare de dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi sau altele asemenea, la valoarea de piaţă;
    CP - capitalul propriu, estimat la valoarea de piaţă;
    C(d) - costul datoriilor, estimat în termeni nominali, înainte de impozitare;
    C(cp) - costul capitalului propriu, estimat în termeni nominali, după impozitare;
    TP - rata estimată a impozitului pe profit pentru activitatea reglementată.
    ART. 46
    WACC se determină pentru fiecare activitate reglementată şi reflectă costul capitalului pentru un operator de referinţă, care desfăşoară exclusiv activitatea reglementată, în condiţiile de piaţă şi de reglementare existente în România.
    ART. 47
    (1) Estimarea structurii financiare a operatorului de referinţă are în vedere structura financiară a companiilor existente pe piaţa gazelor naturale, care desfăşoară activităţi similare, şi optimizarea acestei structuri pentru a reduce costurile de capital.
    (2) La estimarea structurii financiare a operatorului de referinţă sunt analizate structuri financiare ale unor companii străine, utilizate drept comparatori, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    - sunt cotate public;
    - au activitatea reglementată ca activitate principală;
    - funcţionează într-un sistem de reglementare asemănător celui românesc.
    ART. 48
    (1) Costul datoriei pentru perioada de reglementare, estimat în termeni nominali, înainte de impozitare, reflectă câştigurile generate de investiţiile în activele fără risc şi primele de risc specifice activităţii reglementate, observate la comparatori. Pentru calculul costului datoriei sunt considerate active fără risc obligaţiunile emise de statul român pe pieţele de capital.
    (2) Costul capitalului propriu pentru perioada de reglementare, estimat în termeni nominali, după impozitare, se determină utilizându-se modelul de calcul al rentabilităţii unui activ pe piaţa de capital (CAPM). Costul capitalului propriu reflectă câştigurile generate de investiţiile în activele fără risc, tranzacţionate pe pieţele de capital, precum şi primele de risc specifice pieţei româneşti.
    ART. 49
    (1) Formulele de calcul şi de echivalare, precum şi activele fără risc considerate în determinarea WACC se fac publice de către ANRE cu cel puţin 3 luni înaintea fiecărei perioade de reglementare.
    (2) Din a treia perioadă de reglementare, ANRE va determina valori ale WACC şi ROR diferite pentru anumite categorii de investiţii ce se vor realiza începând cu cea de-a treia perioadă de reglementare.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Procedura de stabilire a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar în primul an al perioadei de reglementare

    ART. 50
    Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE la începutul fiecărei perioade de reglementare, concomitent cu stabilirea tarifelor reglementate, pentru fiecare titular de licenţă care desfăşoară activitatea de distribuţie.
    ART. 51
    (1) Titularii de licenţă care desfăşoară activitatea de distribuţie înaintează ANRE fundamentările privind stabilirea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare cu cel puţin 180 de zile înaintea datei de stabilire a acestuia.
    (2) Fundamentările privind stabilirea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare vor fi însoţite de:
    a) toate datele şi informaţiile necesare pentru susţinerea elementelor de fundamentare. Datele şi informaţiile pentru susţinerea elementelor de fundamentare se referă în principal la:
    - capacităţile rezervate şi volumele vehiculate prin sistemul de distribuţie;
    - structura de clienţi, cu prezentarea caracteristicilor specifice fiecărei categorii (factori de sarcină, consum anual, vârfuri de consum etc.);
    - Raportul de separare contabilă a activităţilor reglementate pentru perioada de reglementare.
    Aceste elemente se vor referi atât la realizările din lunile anului de reglementare, anterioare depunerii fundamentărilor, cât şi la estimările titularului de licenţă pentru fiecare an al perioadei de reglementare. Totodată, vor fi explicate premisele considerate la estimarea fiecăruia din elementele de fundamentare prognozate;
    b) ECR, pentru care se fundamentează venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare.
    Evidenţele contabile reglementate se referă la:
    - ECR - realizări din anul de reglementare anterior, cu excepţia titularilor nou-licenţiaţi;
    - estimarea elementelor pentru primul an al perioadei de reglementare, în format anexe ECR, împreună cu o prezentare a premiselor considerate la estimarea fiecăruia dintre ele, respectiv, descrierea şi justificarea metodelor folosite şi documentaţia-suport;
    - lista contractelor de prestări servicii în derulare şi a societăţilor cu care au fost încheiate, cu precizarea valorilor contractuale; în situaţia în care părţile contractuale sunt din cadrul aceluiaşi grup se va demonstra prudenţa costurilor, precum şi modul de separare în cadrul grupului;
    - propunerea titularului de licenţă privind alocarea costurilor, pentru calculul tarifelor de distribuţie;
    c) propunerile privind rata de creştere a eficienţei economice a activităţii reglementate pentru perioada de reglementare.
    Propunerile privind rata de creştere a eficienţei economice se referă la aprecierea de către titularul de licenţă a valorii factorului X din formulele de ajustare;
    d) propunerile de tarife reglementate.
    Propunerile de tarife reglementate vor reflecta structura de tarife estimată de către titularul de licenţă, având în vedere venitul reglementat unitar aferent primului an al perioadei de reglementare şi costurile preluate direct fundamentate de titularul de licenţă.
    (3) În situaţia în care documentaţia de fundamentare a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, înaintată de către titularii de licenţă din sector, este incompletă, ANRE va solicita completarea acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la depunere, operatorii având obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare. Perioada de 180 de zile necesară pentru analiza documentaţiei decurge din momentul primirii formei finale completate. În perioada de analiză, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, operatorii având obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare. Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în situaţia în care operatorii nu răspund solicitărilor ANRE.
    ART. 52
    (1) Pe baza fundamentărilor şi a propunerilor înaintate şi a analizei efectuate, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE elaborează un raport cuprinzând propunerile pentru stabilirea:
    a) venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare;
    b) ratei de creştere a eficienţei economice a activităţii reglementate;
    c) tarifelor de distribuţie.
    (2) Pe baza elementelor prezentate, compartimentul de specialitate va analiza şi va evalua propunerile înaintate, având dreptul să ceară lămuriri suplimentare.
    (3) Raportul menţionat la alin. (1) se transmite operatorului în vederea formulării unui punct de vedere.
    ART. 53
    Compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare următoarele:
    1. Raportul cuprinzând propunerile pentru stabilirea:
    a) venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare;
    b) ratei de creştere a eficienţei economice a activităţii reglementate;
    c) tarifelor de distribuţie.
    2. Punctul de vedere exprimat de către operatorul de distribuţie.
    ART. 54
    (1) Pe baza aprobării de către Comitetul de reglementare a raportului prevăzut la art. 53 pct. 1, în forma propusă sau cu modificări aprobate în cadrul şedinţei, preşedintele ANRE emite ordinul privind:
    a) stabilirea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare;
    b) stabilirea ratei de creştere a eficienţei economice a activităţii reglementate;
    c) stabilirea tarifelor de distribuţie corespunzătoare venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare.
    (2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Raportul aprobat de către Comitetul de reglementare, menţionat la alin. (1), se comunică operatorului licenţiat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare.
    ART. 55
    (1) În situaţia în care Comitetul de reglementare respinge raportul privind propunerile de stabilire a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, a ratei de creştere a eficienţei economice a activităţii reglementate pentru perioada de reglementare şi a tarifelor de distribuţie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea de către Secretariatul Comitetului de reglementare a respingerii sau, dacă este cazul, de la primirea eventualelor date suplimentare solicitate operatorilor, este elaborat, după caz, un nou raport.
    (2) Comitetul de reglementare va motiva respingerea raportului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind stabilirea şi aprobarea tarifelor de distribuţie.
    (3) Pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către Secretariatul Comitetului de reglementare, compartimentul de specialitate are obligaţia să comunice operatorului licenţiat Decizia Comitetului de reglementare privind amânarea/respingerea raportului, însoţită de motivarea poziţiei adoptate.
    (4) Până la aprobarea noului venit reglementat unitar şi a noului venit total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, tarifele reglementate în vigoare rămân nemodificate, eventualele venituri nerealizate din această cauză urmând a fi recunoscute odată cu aprobarea noului venit reglementat unitar şi a noului venit total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, cu actualizarea anuală cu inflaţia a sumelor nerecuperate.

    CAP. III
    Ajustarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar

    ART. 56
    (1) Pe parcursul perioadei de reglementare, venitul reglementat unitar şi venitul total unitar ale fiecărui titular de licenţă se ajustează doar pe baza formulelor specifice activităţii de distribuţie şi a parametrilor predefiniţi pentru fiecare titular de licenţă, stabiliţi la începutul perioadei de reglementare.
    (2) Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE pe parcursul fiecărui an al perioadei de reglementare, pentru fiecare titular de licenţă care desfăşoară activitatea de distribuţie.
    ART. 57
    (1) Venitul reglementat unitar este ajustat anual, pentru fiecare an al oricărei perioade de reglementare, cu excepţia primului an, cu următoarea formulă generală:

    VRU(d)[i] = VRU(d)[i-1] * [1+ RI - X(d)] + DeltaINVU(d)[i],

    unde:
    VRU(d)[i] - venitul reglementat unitar în anul [i] al perioadei de reglementare, pentru activitatea de distribuţie;
    VRU(d)[i-1] - venitul reglementat unitar în anul [i-1] al perioadei de reglementare, pentru activitatea de distribuţie;
    RI - rata inflaţiei estimată de către Comisia Naţională de Prognoză pentru anul [i];
    X(d) - rata de creştere a eficienţei economice a activităţii de distribuţie, stabilită la începutul perioadei de reglementare distinct pentru fiecare titular de licenţă;
    DeltaINVU(d)[i] - componenta de corecţie pentru capitalul investit în anul [i-1], conform celor explicitate în art. 65.
    (2) În situaţia în care, datorită unor factori imprevizibili, externi şi în afara controlului operatorului licenţiat, acesta realizează costuri neprevăzute, de natura costurilor operaţionale, venitul reglementat unitar aferent anului de reglementare [i], aşa cum este calculat la alin. (1), va include şi aceste costuri.
    (3) Costurile neprevăzute de natura costurilor operaţionale incluse în VRU(d)[i], conform alin. (2), se vor elimina din calculul VRU(d)[i+1].
    ART. 58
    Venitul total unitar aferent fiecărui an al perioadei de reglementare, cu excepţia primului an, se determină pe baza următoarei formule:    VU(d)[i] = (VRU(d)[i] + CPDU(d)[i-1, realizat]) + CNU(d)[i] + DeltaCPDU(d)[i] + DVU(d)[i] + DeltaVU(d)[i-1] + DeltaCTU(d)[i-1],

    unde:
    VU(d)[i] - venitul unitar în anul [i] al perioadei de reglementare, pentru activitatea de distribuţie;
    VRU(d)[i] - venitul reglementat unitar în anul [i] al perioadei de reglementare, pentru activitatea de distribuţie;
    CPDU(d)[i-1, realizat] - costurile unitare preluate direct şi realizate în anul [i-1];
    CNU(d)[i] - costuri unitare neprevăzute, realizate în anul [i-1], datorate apariţiei unor factori imprevizibili, externi şi în afara controlului operatorului licenţiat, explicitate în art. 63;
    DeltaCPDU(d)[i] - diferenţa unitară dintre costurile preluate direct efectiv realizate în anul [i-1] şi cele incluse în venitul total în anul [i-1], conform celor explicitate în art. 64;
    DVU(d)[i] - componentă de redistribuire unitară, în anul [i] al perioadei de reglementare, între titularul de licenţă şi clienţi a sporului de eficienţă economică realizat şi păstrat de operator pe durata a 5 ani;
    DeltaVU(d)[i-1] - diferenţa unitară de venit datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită în anul [i-1], acordată conform prevederilor art. 67;
    DeltaCTU(d)[i-1] - diferenţa dintre costurile aferente consumului tehnologic realizate anual de operatorul de distribuţie şi costurile estimate şi incluse în venitul reglementat unitar aferent primului an al perioadei de reglementare, la începutul perioadei de reglementare, având în vedere şi cantităţile certificate pe baza metodologiei elaborate de către ANRE.

    SECŢIUNEA 1
    Elemente de ajustare a veniturilor reglementate

    ART. 59
    Formulele de ajustare a veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare conţin următorii factori:
    a) rata inflaţiei;
    b) rata de creştere a eficienţei activităţii de distribuţie;
    c) costuri neprevăzute la estimarea veniturilor reglementate unitare aferente primului an al perioadei de reglementare, determinate de factori imprevizibili, externi şi în afara controlului titularului de licenţă;
    d) modificarea costurilor preluate direct în veniturile totale unitare aferente anului [i-1] al perioadei de reglementare, determinate de factori externi şi în afara controlului titularului de licenţă;
    e) componenta de corecţie pentru capitalul investit în anul [i-1];
    f) componenta de redistribuire, în anul [i] al perioadei de reglementare, între titularul de licenţă şi clienţi, a sporului de eficienţă economică realizat şi păstrat de operator pe durata a 5 ani;
    g) diferenţa unitară de venit total datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită în anul [i-1];
    h) diferenţa datorată consumului tehnologic;
    i) cantitatea totală de gaze naturale distribuită.

    1.1. Rata inflaţiei
    ART. 60
    Rata inflaţiei, considerată la ajustarea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare, este cea estimată de către Comisia Naţională de Prognoză pentru anul din perioada de reglementare pentru care se ajustează venitul reglementat unitar şi venitul total unitar.

    1.2. Rata de creştere a eficienţei activităţii reglementate
    ART. 61
    (1) Rata de creştere a eficienţei activităţii reglementate reflectă estimările ANRE privind îmbunătăţirea performanţelor economice ale titularilor de licenţă pe parcursul perioadei de reglementare. Termenul "X" al formulelor de ajustare reflectă rata anuală estimată a creşterii eficienţei activităţii reglementate şi asigură o cedare a sporurilor de eficienţă economică realizate de fiecare titular de licenţă către clienţi.
    (2) Rata de creştere a eficienţei activităţii reglementate se determină la începutul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare activitate reglementată şi pentru fiecare titular de licenţă. Pe parcursul perioadei de reglementare aceasta rămâne nemodificată.
    (3) Valoarea ratei de creştere a eficienţei economice se stabileşte de către ANRE şi cuantifică potenţialele economii de costuri ce pot fi realizate în mod concret de către fiecare titular de licenţă, evaluate pe baza principiilor prevăzute la alin. (4).
    (4) ANRE poate utiliza diferite metode pentru stabilirea ratei de creştere a eficienţei economice a activităţii de distribuţie şi/sau pentru fiecare operator de distribuţie, ca de exemplu:
    a) extrapolarea ratei de creştere a eficienţei economice obţinute pe seama productivităţii realizate pe termen lung în economie;
    b) analiza tehnică de tip benchmarking pentru alte companii care desfăşoară activitatea de distribuţie în condiţii similare;
    c) propunerile operatorilor licenţiaţi din sector.
    ART. 62
    Valoarea ratei de creştere a eficienţei economice "X" din formulele de ajustare anuală a veniturilor reglementate unitare se determină astfel încât să reflecte câştigurile de eficienţă aşteptate pentru cheltuielile de operare. În determinarea factorului X se consideră valori ale inflaţiei similare celor utilizate la calculul ratei reglementate a rentabilităţii capitalului, astfel încât suma totală a costurilor şi suma totală a veniturilor din perioada de reglementare să fie egale în valori prezente, în termeni nominali înainte de impozitare.

    1.3. Costurile neprevăzute
    ART. 63
    (1) Costurile neprevăzute care nu au fost estimate la fundamentarea veniturilor reglementate unitare aferente primului an al perioadei de reglementare, determinate de factori imprevizibili, externi şi în afara controlului titularului de licenţă, includ costurile generate de evenimente imprevizibile (de exemplu: forţa majoră, altele asemenea).
    (2) Se consideră costuri neprevăzute determinate de forţă majoră costurile aferente lucrărilor necesare realimentării cu gaze naturale în urma unei întreruperi neplanificate cauzate de forţă majoră. Solicitarea recunoaşterii costurilor neprevăzute determinate de forţă majoră va fi însoţită de un dosar care să conţină, cel puţin, următoarele documente:
    a) solicitarea operatorului de distribuţie plus lista documentelor (cu data şi numerele de înregistrare a acestora) depuse de către solicitant, în vederea obţinerii Certificatului/Avizului de forţă majoră de la autorităţile abilitate;
    b) Certificatul/Avizul de forţă majoră transmis la ANRE ca document justificativ trebuie să conţină: obiectivul afectat, pagubele produse şi valoarea lor estimată, evenimentele care au provocat pagubele; de asemenea, în certificatul de forţă majoră se vor menţiona, în clar, atât valorile normale ale fenomenului natural care a cauzat forţa majoră, cât şi cele măsurate la momentul producerii evenimentului de forţă majoră. Nu se iau în considerare certificatele de forţă majoră care nu conţin datele menţionate anterior sau sunt emise la o distanţă mai mare de 40 de zile de la data producerii evenimentului;
    c) documentul emis de instituţiile abilitate, în care să se precizeze pagubele produse în urma fenomenului de forţă majoră, cauza şi perioada de desfăşurare a evenimentelor de forţă majoră, precum şi lista obiectivelor afectate de aceasta;
    d) procesele-verbale de constatare a daunelor înregistrate în obiectivul respectiv, emise de autorităţile locale (primării etc.) pe raza cărora s-au înregistrat evenimentele de forţă majoră;
    e) documente din care să rezulte valoarea lucrării de reparaţie efectiv realizate (factură fiscală sau document intern şi documente doveditoare ale plăţilor);
    f) nu se consideră reparaţii de forţă majoră lucrările de natura investiţiilor; prin lucrări de natura investiţiilor se înţelege orice înlocuiri de mijloace fixe deteriorate în timpul producerii evenimentului respectiv; investiţiile realizate în urma unor evenimente de forţă majoră vor fi raportate prin anexa privind baza de active reglementate şi amortizarea aferentă, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    (3) Costurile neprevăzute se analizează caz cu caz şi se recuperează prin veniturile totale unitare ale următorului an de reglementare, prin componenta CN(d), conform formulei:

    CN(d)[i]) = [1 + RoR(d)] * CN(d)[i-1],

    unde:
    CN(d)[i-1] - valoarea totală a costurilor neprevăzute realizate de titularul de licenţă în anul [i-1] din activitatea de distribuţie.

    (4) Costurile unitare neprevăzute CNU(d)[i] care corectează venitul unitar în anul [i] al perioadei de reglementare se determină pe baza următoarei formule:

    CNU(d)[i] = [1+RoR(d)] * CN(d)[i-1]/Q(d)[i],

    unde:
    CNU(d)[i] - valoarea unitară a elementului de corecţie a venitului unitar în anul [i] pentru activitatea de distribuţie;
    RoR(d) - rata reglementată a rentabilităţii pentru perioada de reglementare pentru activitatea de distribuţie;
    Q(d)[i] - cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul [i] al perioadei de reglementare.
    (5) În situaţia în care costurile neprevăzute induc creşteri semnificative în nivelul veniturilor totale unitare, ANRE poate decide eşalonarea recuperării lor pe mai mult de un an, cu actualizarea sumelor nerecuperate.

    1.4. Modificarea costurilor preluate direct
    ART. 64
    (1) Costurile preluate direct reprezintă costurile pe care titularul de licenţă nu le poate controla, dar pe care este necesar să le realizeze pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie.
    (2) Sunt considerate costuri preluate direct cheltuielile de natura taxelor, impozitelor, taxelor de licenţă şi altele asemenea.
    (3) Diferenţa dintre costurile preluate direct efectiv realizate şi cele incluse în venitul total unitar, în anul [i-1], constituie componenta de modificare a costurilor preluate direct DeltaCPDU(d) şi se recuperează conform formulei:

    DeltaCPDU(d)[i] = [1 + RoR(d)] * (CPD(d)[i-1, realizat] - CPD(d)[i-1])/Q(d)[i],


    unde:
    DeltaCPDU(d)[i] - diferenţa unitară dintre costurile preluate direct efectiv realizate în anul [i-1] şi cele incluse în venitul total unitar în anul [i-1];
    RoR(d) - rata reglementată a rentabilităţii în perioada de reglementare, pentru activitatea de distribuţie reglementată;
    Q(d)[i] - cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul [i] al perioadei de reglementare.

    1.5. Componenta de corecţie pentru capitalul investit
    ART. 65
    Componenta de corecţie pentru capitalul investit în anul [i-1], DeltaINVU(d)[i], se calculează astfel:


                                                                  INVI(d)[i-1]*(1+Ri)
    DeltaINVU(d)[i] = INVI(d)[i-1] * Ri + INVI(d)[i-1] * RoR(d) + ─────────────────── - EINV(d)[i-1],
                                                                           n

    unde:
    INVI(d)[i-1] - valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune în anul [i-1];
    EINV(d)[i-1] - reprezintă:
    - pentru activele reglementate existente în RAB la începutul perioadei de reglementare şi scoase din funcţiune pe parcursul perioadei, valoarea RoR(d) acordată valorii existente la începutul perioadei de reglementare în venitul reglementat unitar aferent primului an, precum şi valoarea amortizării corespunzătoare primului an al perioadei de reglementare, actualizate cu elementele de ajustare anuală a venitului reglementat unitar (inflaţie şi factor X) acordate până la anul [i], inclusiv;
    - pentru activele reglementate intrate şi ieşite pe parcursul perioadei curente de reglementare, valoarea RoR(d) determinată şi acordată activelor reglementate scoase din funcţiune pe parcursul perioadei, cu care a fost ajustat venitul reglementat unitar în anul recunoaşterii acestora, precum şi valoarea amortizării corespunzătoare, actualizate cu elementele de ajustare anuală a venitului reglementat unitar (inflaţie şi factor X) acordate până la anul [i], inclusiv;
    RoR(d) - rata reglementată a rentabilităţii în perioada de reglementare, pentru activitatea de distribuţie reglementată;
    n - durata reglementată de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune, exprimată în ani.
    ART. 66
    (1) Cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul [i] al perioadei de reglementare [x] se fundamentează de către operatorul licenţiat de distribuţie. Prognoza privind cantităţile estimate şi fundamentarea acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea fundamentărilor privind ajustarea venitului reglementat unitar. Estimarea cantităţilor se realizează în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Cantităţile de gaze naturale estimate a fi distribuite pentru cei 5 ani ai perioadei de reglementare vor fi utilizate de ANRE pentru stabilirea venitului reglementat unitar şi a venitului total pentru primul an al perioadei de reglementare, precum şi pentru stabilirea elementelor aferente perioadei de reglementare.
    (3) Pentru ajustările anuale ale venitului reglementat unitar şi venitului total unitar, ANRE va utiliza cantităţile de gaze naturale estimate, comunicate de operatorul de distribuţie, la termenele stabilite de prezenta metodologie pentru stabilirea tuturor informaţiilor necesare ajustării anuale.
    (4) ANRE are dreptul să ceară motivat sau să propună revizuirea prognozelor înaintate la ajustările anuale.

    1.6. Diferenţa unitară de venit datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită
    ART. 67
    (1) În situaţia în care există o diferenţă de ± 5% (inclusiv) între cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită, la ajustarea venitului anual se va include şi factorul de ajustare DeltaVU(d)[i-1], conform art. 58, calculat după formula următoare:    DeltaVU(d)[i-1] = (1+RI) * (VU(d)[i-1] * Q(d)[i-1]/Q(d)[i-1, realizat] - VU(d)[i-1]),


    unde:
    DeltaVU(d)[i-1] - diferenţa unitară de venit datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită în anul "[i-1]";
    RI - rata inflaţiei estimată de către Comisia Naţională de Prognoză pentru anul "[i]";
    VU(d)[i-1] - venitul total unitar permis în anul "[i-1]";
    Q(d)[i-1] - cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul "[i-1]";
    Q(d)[i-1, realizat] - cantitatea de gaze naturale efectiv distribuită în anul "[i-1]".
    (2) În situaţia în care există o diferenţă cuprinsă între ± 5% şi ± 15% (inclusiv) între cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită, la ajustarea venitului anual se va include şi factorul de ajustare DeltaVU(d)[i-1], conform art. 58, calculat după formula următoare:    DeltaVU(d)[i-1] = (1+RI) * (VU(d)[i-1] * Q(d)[i-1]/(Q(d)[i-1] * (1 ± 5%)) - VU(d)[i-1])


    DeltaVU(d)[i-1] - diferenţa unitară de venit datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită în anul "[i-1]";
    RI - rata inflaţiei estimată de către Comisia Naţională de Prognoză pentru anul "[i]";
    VU(d)[i-1] - venitul total unitar permis în anul "[i-1]";
    Q(d)[i-1] - cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul "[i-1]".
    (3) Diferenţa unitară de venit datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită se acordă ca element de ajustare, conform prevederilor alin. (1), până la data introducerii sistemului de tarifare de tip binom.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de ajustare a veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare

    ART. 68
    Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE pe parcursul perioadei de reglementare, concomitent cu stabilirea tarifelor de distribuţie, pentru fiecare titular de licenţă care desfăşoară activitatea de distribuţie.
    ART. 69
    Ajustarea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare se realizează de către ANRE pe baza formulelor din prezenta metodologie stabilite prin ordinul preşedintelui ANRE.
    ART. 70
    (1) Solicitările titularilor de licenţă pentru ajustarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente activităţii de distribuţie se înaintează ANRE cu cel puţin 90 de zile anterior datei de la care se stabilesc aceste venituri.
    (2) Solicitările se înaintează împreună cu justificările detaliate. În cadrul solicitărilor trebuie menţionate toate elementele de ajustare. În cazul în care titularul de licenţă nu transmite nicio solicitare de ajustare a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar, ANRE va proceda la ajustarea venitului reglementat unitar cu factorul de eficienţă stabilit la începutul perioadei de reglementare, pentru operatorul respectiv.
    (3) În situaţia în care solicitările privind ajustarea venitului reglementat unitar înaintate de către titularii de licenţă de distribuţie sunt incomplete, ANRE va solicita completarea acestora în termen de 15 zile lucrătoare de la depunere, operatorii având obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare. Perioada de 90 de zile necesară pentru analiza documentaţiei decurge din momentul primirii formei finale completate. În perioada de analiză, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, operatorii având obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare. Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare, în situaţia în care operatorii nu răspund solicitărilor ANRE.
    (4) În urma analizei, compartimentul de specialitate întocmeşte un raport pe care îl va comunica operatorului în vederea formulării unui punct de vedere.
    ART. 71
    (1) În situaţia în care, ulterior intervalului de timp menţionat la art. 70 alin. (1), apar elemente de costuri care nu au fost solicitate, acestea vor fi avute în vedere începând cu următoarea ajustare a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar, respectiv cu următoarea stabilire a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al următoarei perioade de reglementare, după caz.
    (2) Nu pot fi înaintate solicitări pentru ajustarea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar dacă între momentul înaintării solicitării şi momentul apariţiei sau modificării acestor costuri a trecut o perioadă de peste 3 ani.
    ART. 72
    Compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare următoarele:
    1. raportul cuprinzând propunerile pentru stabilirea:
    a) venitului reglementat unitar şi venitului total unitar;
    b) tarifelor de distribuţie.
    2. punctul de vedere exprimat de către operatorul de distribuţie.
    ART. 73
    (1) Pe baza aprobării de către Comitetul de reglementare a raportului prevăzut la art. 72 pct. 1, în forma propusă sau cu modificările aprobate în cadrul şedinţei, preşedintele ANRE emite ordinul privind:
    a) stabilirea venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar;
    b) stabilirea tarifelor de distribuţie corespunzătoare anului de reglementare.
    (2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Raportul aprobat de către Comitetul de reglementare, menţionat la alin. (1), se comunică operatorului licenţiat în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare.
    ART. 74
    (1) În situaţia în care Comitetul de reglementare respinge raportul privind propunerile de stabilire a venitului reglementat unitar, a venitului total unitar şi a tarifelor de distribuţie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea de către Secretariatul Comitetului de reglementare a respingerii sau, dacă este cazul, de la primirea eventualelor date suplimentare solicitate operatorilor, este elaborat un nou raport.
    (2) Comitetul de reglementare va motiva respingerea raportului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind stabilirea şi aprobarea tarifelor de distribuţie.
    (3) Pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către Secretariatul Comitetului de reglementare, compartimentul de specialitate are obligaţia să comunice operatorului licenţiat decizia Comitetului de reglementare privind amânarea/ respingerea raportului, însoţită de motivarea poziţiei adoptate.
    (4) Până la aprobarea noului venit reglementat unitar şi a noului venit total unitar, tarifele de distribuţie în vigoare rămân nemodificate, eventualele venituri nerealizate din această cauză urmând a fi recunoscute odată cu aprobarea noului venit reglementat unitar şi a noului venit total unitar aferente anului următor al perioadei de reglementare, cu actualizarea anuală cu inflaţia a sumelor nerecuperate.

    CAP. IV
    Refundamentarea şi reajustarea veniturilor în cadrul perioadei de reglementare

    ART. 75
    În situaţia fuziunii prin absorbţie cu un alt operator licenţiat, dacă se constată modificarea costurilor operaţionale (OPEX), titularul de licenţă are obligaţia de a înainta ANRE datele pentru o nouă fundamentare, conform prevederilor prezentei metodologii.
    ART. 76
    În cazul divizării unui operator licenţiat, societatea care se divide, dacă desfăşoară în continuare activitatea de distribuţie şi în situaţia modificării costurilor de orice natură, recunoscute în veniturile existente la data divizării, va înainta ANRE datele pentru o nouă fundamentare, conform prevederilor prezentei metodologii.
    ART. 77
    (1) În cazul în care operatorul licenţiat îşi diminuează activitatea de distribuţie în diverse situaţii (restructurare de activitate, retragerea concesiunii pentru o anumită unitate administrativ-teritorială variaţia de ± 15% a cantităţilor distribuite realizate faţă de cantităţile prognozate avute în vedere la fundamentare), care generează modificarea costurilor de orice natură recunoscute în veniturile existente, acesta va înainta ANRE datele pentru o nouă fundamentare, conform prevederilor prezentei metodologii.
    (2) În situaţia menţionată la alin. (1), la calculul venitului total unitar va fi luată în considerare şi diferenţa unitară de venit datorată variaţiei dintre cantitatea estimată şi cea efectiv distribuită, calculată după formulele specificate la art. 67.
    ART. 78
    În situaţia în care operatorul licenţiat nu transmite, odată cu ceilalţi titulari ai licenţei de distribuţie, datele de fundamentare a venitului reglementat unitar şi a venitului total unitar aferente primului an al perioadei de reglementare, din diverse motive, acesta poate face ulterior o solicitare în acest sens către ANRE, însoţită de o notă explicativă care să conţină justificarea netransmiterii la timp a datelor de fundamentare. Dacă, în urma analizei de către compartimentul de specialitate, ANRE consideră solicitarea şi nota explicativă întemeiate, operatorul licenţiat va înainta datele pentru o nouă fundamentare, conform prevederilor prezentei metodologii.
    ART. 79
    ANRE poate modifica tarifele de distribuţie aprobate (prin refundamentare sau reajustare a veniturilor, după caz), cu anunţarea prealabilă a operatorului de distribuţie, dacă se constată că:
    ● stabilirea tarifelor de distribuţie s-a efectuat pe baza unor informaţii eronate/false furnizate de către operatorul de distribuţie;
    ● există erori de calcul semnificative în stabilirea tarifelor de distribuţie.
    ART. 80
    Modificarea tarifelor de distribuţie conform art. 79 implică în primul rând măsurile pentru corectarea efectelor tarifelor stabilite, respectiv corectarea informaţiilor eronate/false, recalcularea şi aprobarea noilor tarife reglementate ce vor fi aplicate de către operatorul de distribuţie în cauză.

    CAP. V
    Sistemul tarifar de distribuţie

    ART. 81
    (1) Sistemul tarifar pentru activitatea de distribuţie cuprinde tarife diferenţiate pe categorii de clienţi finali şi sisteme de distribuţie, în funcţie de consumul anual, caracteristicile tehnice şi regimul de exploatare ale fiecărui sistem de distribuţie.
    (2) În situaţia în care un operator de distribuţie solicită altui operator accesul în scopul vehiculării gazelor naturale prin sistemul acestuia de distribuţie, solicitantul va plăti acelaşi tarif de distribuţie pe care prestatorul îl practică pentru categoria de clienţi finali, corespunzător consumului.
    ART. 82
    (1) Tarifele de distribuţie reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi pentru utilizarea sistemului de distribuţie pentru o cantitate echivalentă cu un MWh gaze naturale aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de ANRE.
    (2) Tarifele de distribuţie nu includ contravaloarea lucrărilor de execuţie a branşamentelor şi nici a operaţiilor de debranşare şi/sau rebranşare a clienţilor. Veniturile realizate de operatorii licenţiaţi din tarifele de racordare a terţilor la sistemele de distribuţie, precum şi din activităţile conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie sunt considerate excluse din veniturile reglementate, iar costurile aferente sunt excluse din costurile recunoscute de ANRE. În acest caz, vor fi luate în considerare doar costurile legate de menţinerea în stare de funcţionare şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de racordare, costuri care sunt permise şi recunoscute în veniturile reglementate ale operatorilor licenţiaţi de distribuţie.
    (3) Tarifele de distribuţie nu includ TVA.
    ART. 83
    (1) Tarifele de distribuţie au o structură binomială, de tipul:

    T[x](d) = RC(d) + V(d),

    unde:
    T[x](d) - tariful de distribuţie, pentru categoria "[x]" de clienţi;
    RC(d) - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de distribuţie, exprimată în lei/MWh;
    V(d) - componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuţie, exprimată în lei/1MWh.
    (2) Componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de distribuţie RC(d) cuantifică costurile fixe, legate de capacitatea sistemului de distribuţie.
    (3) Componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuţie V(d) cuantifică costurile variabile generate de utilizarea sistemului de distribuţie.
    ART. 84
    (1) Până la introducerea tarifelor de tip binom, tarifele de distribuţie sunt de tip monom şi cuantifică costurile fixe şi variabile legate de realizarea activităţii de distribuţie.
    (2) Tarifele de distribuţie menţionate la alin. (1) se aplică la cantităţile de gaze naturale distribuite.
    ART. 85
    ANRE va stabili de comun acord cu operatorii licenţiaţi de distribuţie data introducerii tarifelor de tip binom, având în vedere analiza comună privind impactul acestui tip de tarifare asupra clienţilor finali şi a pieţei de gaze naturale.

    CAP. VI
    Tariful de distribuţie de proximitate

    ART. 86
    Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, ANRE poate lua în considerare, pentru fiecare titular de licenţă de distribuţie, după caz, stabilirea unei noi categorii de clienţi noncasnici, care să beneficieze de un tarif de distribuţie de proximitate, în condiţiile îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    ● sunt clienţi industriali pentru care există o soluţie viabilă din punct de vedere tehnico-economic de conectare la SNT;
    ● sunt amplasaţi la o distanţă de maximum 1 km, în linie dreapta, faţă de Sistemul naţional de transport;
    ● sunt alimentaţi prin conducte funcţionând la presiuni mai mari sau egale cu 0,4 MPa (4 bar);
    ● au un consum anual de minimum 250.000 MWh
    ART. 87
    (1) Tariful de distribuţie de proximitate reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi pentru utilizarea sistemului de distribuţie pentru o cantitate echivalentă cu un MWh gaze naturale aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de ANRE, aplicabile categoriei de clienţi definite conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Tariful de distribuţie de proximitate nu include TVA.
    ART. 88
    Operatorii licenţiaţi de distribuţie în ale căror portofolii există clienţi noncasnici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 86 vor înainta prognoza de consum şi propunerea de tarif distincte pentru aceşti clienţi, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau ajustare a venitului reglementat unitar, a venitului total unitar şi a tarifelor de distribuţie.

    CAP. VII
    Facturarea

    ART. 89
    Contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru un utilizator al sistemului de distribuţie se facturează lunar şi se determină cu următoarea formulă:

    VTd = RC(d) x CR(d) x h + V(d) x Q,

    unde:
    VTt - valoarea totală a facturii, exclusiv TVA, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie, exprimată în lei;
    RC(d) - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii de distribuţie, exprimată în lei/1MWh;
    CR(d) - capacitatea rezervată, exprimată în MWh;
    h - numărul de ore din perioada de facturare, pentru care se rezervă capacitatea;
    V(d) - componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuţie, exprimată în lei/1MWh;
    Q - cantitatea distribuită, exprimată în MWh.
    ART. 90
    Până la introducerea tarifelor de tip binom, contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru un utilizator al sistemului de distribuţie se facturează lunar şi se determină cu următoarea formulă:

    VTd = Td x Q,

    unde:
    VTd - valoarea facturii, exclusiv TVA, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie, exprimată în lei;
    Td - tarif de distribuţie reglementat, exprimat în lei/MWh;
    Q - cantitatea distribuită, exprimată în MWh.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 91
    Categoriile de clienţi pentru care se stabilesc diferenţiat tarife de distribuţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 92
    Termenii utilizaţi sunt prezentaţi în anexa nr. 2.
    ART. 93
    Duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în realizarea activităţii de distribuţie sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 94
    Regulile suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente fiecărei activităţi reglementate, la începutul celei de a treia perioade de reglementare, sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    ART. 95
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1
    la metodologie


                             CATEGORIILE DE CLIENŢI
                pentru care se stabilesc diferenţiat tarifele de
              distribuţie şi tariful de distribuţie de proximitate

    1. Tarife de distribuţie
    B.1. clienţi cu un consum anual de până la 23,25 MWh
    B.2. clienţi cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
    B.3. clienţi cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh
    B.4. clienţi cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
    B.5. clienţi cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh
    B.6. clienţi cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh
    2. Tarif de distribuţie de proximitate
    B.6.1 clienţi cu un consum anual de peste 250.000 MWh


    ANEXA 2
    la metodologie

                               TERMENI UTILIZAŢI

    1. Acces la sistemul de distribuţie - dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de distribuţie
    2. Activităţi conexe - activităţi complementare celor de distribuţie, ce sunt desfăşurate de către operatorul licenţiat, conform condiţiilor de valabilitate ale licenţei de operare a sistemelor de distribuţie
    3. An al perioadei de reglementare - o perioadă continuă de 12 luni calendaristice, măsurate pe parcursul perioadei de reglementare. Primul an al perioadei de reglementare începe în prima zi a perioadei de reglementare.
    4. Cantitate distribuită - cantitatea totală de gaze naturale vehiculate printr-un sistem de distribuţie, măsurată la clienţi şi/sau la sistemele de distribuţie conectate
    5. Capacitate de distribuţie - fluxul maxim, exprimat în unitate de volum pe unitate de timp sau în unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul reţelei de distribuţie, în conformitate cu prevederile contractuale
    6. Capital de lucru - suma necesară unui operator pentru asigurarea finanţării pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice
    7. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale
    8. Client - clientul angro, clientul final de gaze naturale sau un operator economic din sectorul gazelor naturale care cumpără gaze naturale
    9. Consum tehnologic - cantitatea de gaze naturale, certificată pe baza metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), după caz, necesară a fi consumată de către un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfăşurării activităţii de distribuţie a gazelor naturale
    10. Distribuţia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea
    11. Licenţă - actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice sau juridice, pentru exercitarea unui drept şi executarea unor obligaţii
    12. Operator de distribuţie - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi care răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în respectiva zonă şi, după caz, a interconectării sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale
    13. Operator economic din sectorul gazelor naturale - persoana fizică sau juridică, cu excepţia clienţilor finali, care desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producţie, transport, distribuţie, furnizare, administrare de piaţă centralizată, cumpărare sau înmagazinare de gaze naturale, inclusiv GNL, şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de mentenanţă legate de respectivele activităţi
    14. Punct de delimitare în sistemul de distribuţie - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului sistemului de distribuţie
    15. Reţea de distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice
    16. Rezervare de capacitate - menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale determinate
    17. Serviciu de sistem - orice serviciu necesar pentru accesul şi exploatarea reţelelor de distribuţie, inclusiv dispozitive de echilibrare a sarcinilor, de amestecare şi de injectare a gazelor inerte, dar excluzând instalaţiile rezervate exclusiv pentru operatorii de sistem de distribuţie, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora
    18. Sistem de distribuţie - orice reţea de distribuţie exploatată de un operator economic din sectorul gazelor naturale, inclusiv instalaţiile aferente acesteia prin care se asigură servicii de sistem, inclusiv stocarea în conducte, precum şi instalaţiile operatorilor economici afiliaţi, necesare pentru asigurarea accesului la sistemul de distribuţie
    19. Sistemul naţional de transport - sistemul de transport al gazelor naturale, situat pe teritoriul României şi care se află în proprietatea publică a statului
    20. Stocare în conducte - stocarea gazelor prin compresie în sistemele de distribuţie a gazelor naturale, dar excluzând cantităţile de gaze naturale rezervate de operatorii sistemului de distribuţie, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora
    21. Tarif de distribuţie de proximitate - categorie specială de tarife de distribuţie, stabilită titularului de licenţă pe baza unor criterii aprobate de ANRE
    22. Titular al licenţei de distribuţie - persoană juridică română sau străină, autorizată şi licenţiată, având ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale într-o zonă delimitată.


    ANEXA 3
    la metodologie

                             DURATELE REGLEMENTATE
                 pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi
         necorporale utilizate în realizarea activităţii de distribuţie

    I. Durata tehnică şi economică rămasă pentru amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au constituit RAB implicit la începutul primei perioade de reglementare:


    a) activitatea de transport şi activitatea de înmagazinare subterană 30 de ani;
    b) activitatea de distribuţie şi activitatea de furnizare reglementată 25 de ani.

    II. Durata tehnică şi economică a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în
    funcţiune după începutul primei perioade de reglementare:

    Grupa 1 - Construcţii
    Subgrupa 1.1 - Clădiri 50 de ani
    Subgrupa 1.2 - Construcţii uşoare (barăci, şoproane etc.) 10 ani
    Subgrupa 1.3 - Conducte colectoare şi magistrale (inclusiv instalaţiile
    tehnologice, dotările şi echipamentele aferente) 40 de ani
    Subgrupa 1.4 - Sondele pentru injecţia/extracţia gazelor naturale din
    depozitele subterane (inclusiv sondele auxiliare, instalaţiile
    tehnologice, dotările şi echipamentele aferente) 25 de ani
    Subgrupa 1.5 - Conducte de distribuţie din oţel (inclusiv instalaţiile
    tehnologice, dotările şi echipamentele aferente) 30 de ani
    Subgrupa 1.6 - Conducte de distribuţie din polietilenă (inclusiv
    instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente) 40 de ani
    Subgrupa 1.7 - Alte construcţii 10 ani
    Grupa 2 - Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi echipamente de lucru 10 ani
    Grupa 3 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
    Subgrupa 3.1 Contoare volumetrice cu membrană, contoare cu ultrasunete,
    alte sisteme cu element deprimogen 20 de ani
    Subgrupa 3.2 - Contoare cu pistoane rotative, contoare cu turbină 15 ani
    Subgrupa 3.3 - Convertoare electronice, calculatoare de debit, alte
    aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 10 ani
    Grupa 4 - Mijloace de transport 5 ani
    Grupa 5 - Alte imobilizări corporale şi necorporale 5 ani
    Grupa 6 - Terenuri    ANEXA 4
    la metodologie


                              REGULI SUPLIMENTARE
                 privind modul de determinare a bazei de active
                         reglementate aferente fiecărei
                  activităţi reglementate, la începutul celei
                      de-a treia perioade de reglementare

    ART. 1
    Determinarea bazei de active reglementate pentru cea de-a treia perioadă de reglementare se realizează conform prevederilor prezentelor reguli.
    ART. 2
    Calculul bazei de active reglementate pentru cea de-a treia perioadă de reglementare se realizează pornind de la valoarea de început a celei de-a doua perioade de reglementare, corectată astfel:
    a) se scade diferenţa dintre valoarea amortizării reglementate actualizate cu rata cumulată a inflaţiei în prima perioadă de reglementare şi valoarea amortizării reglementate incluse în tarife pe parcursul primei perioade, diferenţă recunoscută în valoarea bazei de active reglementate de la începutul celei de-a doua perioade de reglementare;
    b) se scad valorile reglementate estimate ale imobilizărilor corporale/necorporale intrate/ieşite în ultimul an al primei perioade de reglementare şi se înlocuiesc cu valorile efectiv realizate;
    c) se corectează valorile reglementate ale imobilizărilor corporale/necorporale intrate/ieşite în ceilalţi ani ai primei perioade de reglementare, după caz;
    d) se înlocuieşte rata inflaţiei prognozate pentru ultimul an al primei perioade de reglementare cu rata inflaţiei realizate, determinată pe baza datelor statistice publicate pe site-ul www.insse.ro, prin compararea ultimei luni a anului de reglementare cu luna anterioară începerii anului de reglementare;
    e) se scade valoarea reglementată rămasă aferentă ieşirilor de imobilizări corporale/necorporale, calculată conform art. 6 alin. (4), indiferent dacă acestea au fost incluse în valoarea iniţială RAB(0) sau în valoarea reglementată aferentă intrărilor din prima perioadă de reglementare, în cazul în care valoarea acestor ieşiri de imobilizări corporale/necorporale nu a fost luată în calcul la determinarea valorii bazei de active reglementate la începutul celei de-a doua perioade de reglementare.
    ART. 3
    (1) Pentru primul an al celei de-a doua perioade de reglementare, valoarea bazei de active reglementate la sfârşitul anului se determină pornind de la valoarea de la începutul celei de-a doua perioade de reglementare, corectată conform art. 2, din care se scade valoarea amortizării calculate pentru primul an al celei de-a doua perioade de reglementare, iar rezultatul se actualizează cu rata inflaţiei realizate a acestui an.
    (2) Amortizarea aferentă primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se determină astfel:
    a) Pentru imobilizările corporale/necorporale care fac parte din RAB(0) iniţial:
    a.1) pentru operatorii licenţiaţi pentru care determinarea valorii iniţiale RAB(0) s-a realizat prin metoda RAB implicit, amortizarea aferentă imobilizărilor corporale/necorporale care fac parte din valoarea RAB implicit se calculează prin împărţirea valorii de la începutul celei de-a doua perioade de reglementare, corectată conform art. 2, la durata reglementată rămasă, exprimată în ani, specifică fiecărei activităţi reglementate;
    a.2) pentru operatorii licenţiaţi pentru care determinarea valorii iniţiale RAB(0) s-a realizat pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activităţii reglementate, amortizarea aferentă imobilizărilor corporale/necorporale care fac parte din valoarea iniţială RAB(0) se calculează prin împărţirea valorii de la începutul celei de-a doua perioade de reglementare, corectată conform art. 2, la durata reglementată rămasă de amortizare, exprimată în ani, specifică fiecărei grupe/subgrupe reglementate de încadrare a imobilizărilor corporale/necorporale şi în funcţie de anul de intrare în patrimoniul societăţii a fiecărei imobilizări.
    b) Pentru imobilizările corporale/necorporale care au intrat în patrimoniul operatorului pe parcursul primei perioade de reglementare, amortizarea aferentă acestora se calculează prin împărţirea valorii de intrare reglementate la durata reglementată rămasă de amortizare, exprimată în ani, unde durata reglementată rămasă de amortizare se calculează în funcţie de grupele/subgrupele reglementate de încadrare ale imobilizărilor corporale/necorporale, începând cu anul recunoaşterii acestora în veniturile reglementate ale operatorilor.
    ART. 4
    (1) Pentru ceilalţi ani ai celei de-a doua perioade de reglementare, valoarea bazei de active reglementate la sfârşitul fiecărui an de reglementare se determină scăzând din valoarea reglementată rămasă stabilită la sfârşitul anului de reglementare precedent valoarea reglementată rămasă aferentă ieşirilor de imobilizări corporale/necorporale din anul de reglementare precedent, calculată conform art. 6 alin. (4), şi valoarea amortizării aferente anului de calcul, iar rezultatul se actualizează cu rata inflaţiei realizate în anul de calcul.
    (2) Amortizarea anuală pentru ceilalţi ani ai celei de-a doua perioade de reglementare se determină astfel:
    a) Pentru imobilizările corporale/necorporale care fac parte din RAB(0) iniţial:
    a.1) pentru operatorii licenţiaţi pentru care determinarea valorii iniţiale RAB(0) s-a realizat prin metoda RAB implicit, amortizarea aferentă se calculează împărţind valoarea reglementată rămasă stabilită la sfârşitul anului de reglementare precedent, din care se scade valoarea reglementată rămasă aferentă ieşirilor de imobilizări corporale/necorporale din anul de reglementare precedent, calculată conform art. 6 alin. (4), la durata reglementată rămasă, exprimată în ani, specifică fiecărei activităţi reglementate;
    a.2) pentru operatorii licenţiaţi pentru care determinarea valorii iniţiale RAB(0) s-a realizat pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activităţii reglementate, amortizarea aferentă se calculează împărţind valoarea reglementată rămasă stabilită la sfârşitul anului de reglementare precedent, din care se scade valoarea reglementată rămasă aferentă ieşirilor de imobilizări corporale/necorporale din anul de reglementare precedent, calculată conform art. 6 alin. (4), la durata reglementată rămasă, exprimată în ani, specifică fiecărei grupe/subgrupe reglementate de încadrare a imobilizărilor corporale/necorporale şi în funcţie de anul de intrare în patrimoniul societăţii a fiecărei imobilizări.
    b) Pentru imobilizările corporale/necorporale care au intrat în patrimoniul operatorului pe parcursul celor două perioade de reglementare, amortizarea aferentă se calculează împărţind valoarea reglementată rămasă stabilită la sfârşitul anului de reglementare precedent, din care se scade valoarea reglementată rămasă aferentă ieşirilor de imobilizări corporale/necorporale din anul de reglementare precedent, calculată conform art. 6 alin. (4), la durata reglementată rămasă, exprimată în ani, unde durata reglementată rămasă de amortizare se calculează în funcţie de grupele/subgrupele reglementate de încadrare ale imobilizărilor corporale/necorporale, începând cu anul recunoaşterii acestora în veniturile reglementate ale operatorilor.
    ART. 5
    (1) Imobilizările corporale/necorporale utilizate pentru desfăşurarea mai multor activităţi reglementate, nereglementate sau din afara sectorului intră în baza de active reglementate cu o valoare reglementată calculată în funcţie de principiile de alocare aprobate prin raportul de separare contabilă a activităţilor desfăşurate de către operatorul licenţiat, alocare care se modifică doar dacă operatorul solicită şi i se aprobă modificarea principiilor de alocare.
    (2) Nu sunt considerate intrări de imobilizări corporale/necorporale şi nu se vor lua în calcul la stabilirea valorii bazei de active reglementate imobilizările corporale/necorporale pentru care societatea nu a plătit un echivalent financiar, plusurile de inventar, imobilizările corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie, terenurile preluate prin contracte de concesiune, care nu se amortizează contabil, reevaluările, precum şi orice valoare care la fundamentarea veniturilor a fost inclusă în categoria costurilor operaţionale, dar care în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală.
    ART. 6
    (1) Se consideră ieşiri de imobilizări corporale/necorporale atât imobilizările corporale/necorporale care au ieşit pe parcursul primei perioade, cât şi cele care au ieşit pe parcursul celei de-a doua perioade, indiferent că acestea au făcut parte din valoarea RAB-ului iniţial sau au intrat pe parcursul perioadelor de reglementare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru Societatea Comercială E.ON Gaz Distribuţie - S.A., Societatea Comercială E.ON Energie România, Societatea Comercială GDF Suez Energy - S.A. şi Societatea Comercială Distrigaz Sud Reţele - S.R.L., valoarea RAB implicit se va corecta, de-a lungul perioadelor de reglementare, doar cu ieşirile din vânzările de imobilizări.
    (3) Imobilizările corporale/necorporale supuse unei operaţiuni de vânzare, casare sau de transfer în categoria obiectelor de inventar sunt considerate ieşiri de imobilizări corporale/necorporale ale perioadei.
    (4) Valoarea reglementată rămasă aferentă unei ieşiri de imobilizări corporale/necorporale dintr-un an de reglementare este egală cu valoarea de intrare reglementată a imobilizării, actualizată cu rata cumulată a inflaţiilor, inclusiv cu cea a anului de calcul, din care a fost scăzută suma actualizată a amortizărilor aferente fiecărui an, calculate conform art. 3 şi 4.
    ART. 7
    În situaţia în care o anumită imobilizare corporală/necorporală a fost utilizată în desfăşurarea unei activităţi nereglementate, din sector sau din afara sectorului, iar în cursul unui an de reglementare începe să fie utilizată pentru/şi pentru desfăşurarea activităţii reglementate, aceasta va fi raportată ca o intrare nouă, la valoarea contabilă rămasă, iar durata de amortizare reglementată aferentă grupei/subgrupei din care face parte va fi diminuată corespunzător cu durata de utilizare consumată contabilă, exprimată în ani întregi, fără fracţiuni de an.
    ART. 8
    (1) În situaţia în care, în cadrul celei de-a doua perioade de reglementare, s-au efectuat reîncadrări ale unor imobilizări corporale/necorporale în alte grupe/subgrupe decât cele raportate şi luate în considerare la ajustarea veniturilor reglementate, imobilizările respective se vor lua în calculul valorii RAB întâi ca o ieşire din grupa/subgrupa/în care au fost raportate iniţial, la valoarea reglementată rămasă, iar apoi ca o intrare nouă în grupa/subgrupa reconsiderată, la aceeaşi valoare reglementată rămasă. Orice reconsiderare a grupei/subgrupei de încadrare a mijloacelor fixe se va face numai justificat, iar imobilizările corporale/necorporale respective vor fi prezentate, atât în situaţia bazei de active reglementate, cât şi detaliat, într-o situaţie distinctă de cea a bazei de active reglementate.
    (2) În situaţia în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă menţionată la alin. (1) se va recupera pe o durată calculată prin diferenţa celor două durate.
    (3) În situaţia în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mică sau egală cu durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă menţionată la alin. (1) se va recupera pe durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe.

                                                 -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016