Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 25 aprilie 2024  de confirmare a rezultatelor evaluărilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 25 aprilie 2024 de confirmare a rezultatelor evaluărilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.341 din 25 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 21 mai 2024.
──────────
    ART. 1
    Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare este o obligaţie a instituţiei de învăţământ superior şi o atribuţie fundamentală a Ministerului Educaţiei. În realizarea acestei atribuţii, Ministerul Educaţiei colaborează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, cu alte agenţii înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), denumite în continuare AAC, precum şi cu alte organisme cu competenţe în domeniu, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    (1) ARACIS este autoritatea cu competenţă exclusivă în evaluarea externă a calităţii pentru dobândirea autorizaţiei de funcţionare provizorie în vederea organizării de programe de studii de formare iniţială, precum şi de formare continuă.
    (2) ARACIS este autoritatea cu competenţă exclusivă în evaluarea externă a calităţii pentru programe de studii de formare continuă.

    ART. 3
    (1) Orice agenţie de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrată în EQAR, poate realiza evaluarea externă a calităţii educaţiei la cererea unei instituţii de învăţământ superior/organizaţii furnizoare de educaţie din România, în vederea acreditării, respectiv menţinerii acreditării.
    (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile:
    a) Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale actelor subsecvente incidente;
    b) Metodologiei de evaluare externă, prevăzută de dispoziţiile art. 249 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare metodologia;
    c) prezentei metodologii.


    ART. 4
    (1) Orice instituţie de învăţământ superior/ organizaţie furnizoare de educaţie din România, denumită în continuare instituţie solicitantă, are dreptul de a solicita evaluarea externă a calităţii educaţiei de la ARACIS sau de la o AAC, pentru următoarele procese de asigurare a calităţii:
    a) acreditare şi evaluare periodică, pentru programe de studii universitare de scurtă durată;
    b) acreditare şi evaluare periodică pentru programe de studii universitare de licenţă;
    c) acreditare şi evaluare periodică, pentru domenii de studii universitare de masterat;
    d) acreditare şi evaluare periodică pentru domenii de studii universitare de doctorat;
    e) acreditare şi evaluare periodică pentru nivel instituţional.

    (2) Procesele de asigurare a calităţii prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot avea în vedere:
    a) programe de studii universitare de scurtă durată, autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate, după caz, de către instituţii de învăţământ superior sau organizaţii furnizoare de educaţie;
    b) programe de studii universitare de licenţă, autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate, după caz, de către instituţii de învăţământ superior sau organizaţii furnizoare de educaţie.

    (3) Procesele de asigurare a calităţii prevăzute la alin. (1) lit. c) pot avea în vedere:
    a) domenii de studii universitare de masterat, organizate de către instituţii de învăţământ superior;
    b) domenii de studii universitare de masterat, autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de organizaţii furnizoare de educaţie.

    (4) Procesele de asigurare a calităţii prevăzute la alin. (1) lit. d) pot avea în vedere domeniile de studii universitare de doctorat, organizate de către instituţii de învăţământ superior, în aceleaşi domenii de studii universitare de masterat acreditate.
    (5) Procesele de asigurare a calităţii prevăzute la alin. (1) lit. e) pot avea în vedere structura instituţională a instituţiei de învăţământ superior, respectiv a organizaţiei furnizoare de educaţie.

    ART. 5
    (1) În condiţiile în care ARACIS sau o altă AAC constată, printr-un raport, faptul că nu sunt îndeplinite standardele în procesul de evaluare externă în vederea acreditării ori a menţinerii acreditării, instituţia în cauză solicită o nouă evaluare din partea AAC care a realizat evaluarea anterioară.
    (2) O instituţie de învăţământ superior poate solicita evaluarea externă a calităţii educaţiei, în vederea schimbării numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire, doar din partea AAC care a realizat evaluarea anterioară a respectivului/respectivelor program(e) de studii.

    ART. 6
    (1) AAC poate cuprinde în cadrul proceselor de asigurare a calităţii descrise la art. 4 domenii, criterii, standarde şi indicatori suplimentari faţă de cei prevăzuţi în metodologia menţionată la art. 3 alin. (2) lit. b), care nu contravin cadrului normativ în vigoare din România şi care pot fi agreaţi cu instituţia solicitantă anterior începerii procesului de evaluare.
    (2) Decizia AAC în cadrul evaluării externe a calităţii educaţiei în vederea acreditării, respectiv de menţinere a acreditării se ia numai în temeiul domeniilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor naţionali, fără a fi influenţată de indicatorii suplimentari.

    ART. 7
    (1) AAC analizează în cadrul proceselor de asigurare a calităţii prevăzute la art. 4 concordanţa între evaluarea internă a calităţii educaţiei şi situaţia reală.
    (2) Evaluarea externă, în cadrul proceselor de asigurare a calităţii prevăzute la art. 4, include obligatoriu vizite ale experţilor AAC la instituţia solicitantă, cu durata de cel puţin 2 zile.
    (3) AAC include, obligatoriu, în activitatea de evaluare externă a calităţii educaţiei o etapă în care instituţiei solicitante, supusă evaluării, i se oferă posibilitatea de a corecta, în conţinutul raportului de evaluare externă, eventualele neconcordanţe ale datelor/informaţiilor consemnate.

    ART. 8
    (1) În perioada dintre procesele de asigurare a calităţii, prevăzute la art. 4, instituţia solicitantă beneficiază de suport din partea AAC, care a realizat evaluarea curentă, în realizarea procesului de evaluare intermediară.
    (2) Evaluarea intermediară se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei menţionate la art. 3 alin. (2) lit. b).

    ART. 9
    (1) Rapoartele de evaluare externă a calităţii educaţiei realizate de către AAC, pe baza evaluării externe a calităţii educaţiei la cererea instituţiilor solicitante, conţin cel puţin următoarele elemente:
    a) descrierea situaţiei de fapt şi analiza îndeplinirii cel puţin a indicatorilor cuprinşi în metodologia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b);
    b) recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii la nivelul programului/domeniului de studii/nivelului instituţional supus evaluării;
    c) propunerea de acreditare sau de neacreditare, după caz, pentru programul/domeniul de studii/nivelul instituţional supus evaluării;
    d) propunerea de menţinere a acreditării sau de retragere a acreditării, după caz, pentru programul/domeniul de studii/ nivelul instituţional supus evaluării;
    e) recomandarea formulată, în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, privind numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, pentru programul/domeniul de studii supus evaluării.

    (2) Instituţia solicitantă înaintează către ARACIS rapoartele de evaluare externă privind acreditarea sau neacreditarea, respectiv de menţinere a acreditării ori de neîndeplinire a standardelor, după caz, în vederea evaluării de conformitate.

    ART. 10
    (1) ARACIS realizează o evaluare de conformitate privind respectarea dispoziţiilor legislaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2), referitoare la:
    a) desfăşurarea evaluării externe în cadrul oricărui proces de asigurare a calităţii, dintre cele prevăzute la art. 4;
    b) structura şi conţinutul rapoartelor primite conform prevederilor art. 9 alin. (1).

    (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) nu vizează conţinutul deciziilor AAC cuprinse în rapoartele de evaluare externă a calităţii educaţiei.
    (3) Evaluarea de conformitate prevăzută la alin. (1) vizează inclusiv activităţile din cadrul vizitei desfăşurate la instituţia solicitantă şi resursele umane utilizate de către respectiva AAC în cadrul evaluării externe, drept care instituţia solicitantă înaintează către ARACIS, alături de rapoartele prevăzute la art. 9, şi programul vizitei, precum şi CV-urile experţilor evaluatori participanţi la respectiva evaluare.

    ART. 11
    (1) În urma procesului de evaluare a conformităţii, ARACIS poate constata, după caz, conformitatea ori neconformitatea cu legislaţia în vigoare, prevăzută la art. 3 alin. (2).
    (2) În cazul în care ARACIS constată conformitatea, Consiliul ARACIS înaintează Ministerului Educaţiei avizul de confirmare şi raportul de evaluare al AAC şi informează instituţia solicitantă în acest sens.
    (3) În cazul în care ARACIS constată neconformitatea, Consiliul ARACIS înaintează avizul de neconfirmare către instituţia solicitantă şi către AAC.
    (4) Instituţia solicitantă are dreptul să solicite AAC, în cazul prevăzut la alin. (3), refacerea evaluării cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 12
    (1) Pe baza avizului de confirmare al ARACIS a deciziilor AAC, precum şi a rapoartelor respectivei AAC, Ministerul Educaţiei elaborează actele normative prin care:
    a) se acreditează ori nu se acreditează programul/domeniul de studii ori structura instituţională, după caz;
    b) se menţine ori nu se menţine acreditarea programului/ domeniului de studii ori structurii instituţionale, după caz.

    (2) ARACIS face publice, pe website-urile proprii, avizele de confirmare, precum şi rapoartele de evaluare externă realizate de către AAC.

    ART. 13
    (1) Instituţia solicitantă are dreptul să conteste avizul de neconfirmare emis de către ARACIS.
    (2) În urma contestaţiei prevăzute la alin. (1), ARACIS procedează la o nouă evaluare de conformitate care se finalizează, după caz, cu:
    a) admiterea contestaţiei şi emiterea unui aviz de confirmare;
    b) respingerea contestaţiei şi menţinerea avizului de neconfirmare.

    (3) Rezultatul contestaţiei prevăzute la alin. (2) lit. b) este definitiv.
    (4) Instituţia solicitantă are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea oricărei AAC, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, care îi sunt opozabile.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016