Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 24 iulie 2019  de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 24 iulie 2019 de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 167 din 24 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 7 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta metodologie de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică (denumită în continuare metodologia) are drept scop stabilirea metodelor de monitorizare a funcţionării pieţei cu amănuntul de energie electrică din România, în vederea evaluării nivelului de eficienţă, concurenţă şi transparenţă pe piaţă, a prevenirii/descurajării practicilor/comportamentelor anticoncurenţiale şi a celor care pot prejudicia siguranţa în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.

    ART. 2
    Obiectivele urmărite prin aplicarea prezentei metodologii sunt:
    a) determinarea nivelului de eficienţă şi concurenţă pe piaţa cu amănuntul de energie electrică şi identificarea elementelor care pot conduce la scăderea performanţelor în activitatea de furnizare a energiei electrice către clienţii finali;
    b) creşterea nivelului de transparenţă pe piaţă, cu efect direct asupra asigurării mediului concurenţial şi protejării clienţilor finali printr-o informare corectă;
    c) evaluarea comportamentului participanţilor la PAM în relaţia cu clienţii finali.


    ART. 3
    Îndeplinirea obiectivelor specificate se realizează prin:
    a) stabilirea unui sistem unitar de indicatori destinaţi monitorizării pieţei cu amănuntul de energie electrică;
    b) stabilirea datelor şi informaţiilor necesare în activitatea de monitorizare a pieţei şi a obligaţiilor de raportare a acestora (format şi frecvenţă de raportare);
    c) actualizarea bazei de date specifice sectorului energiei electrice, organizată la nivel naţional, cu date/informaţii referitoare la piaţa cu amănuntul de energie electrică;
    d) susţinerea unui grad adecvat de transparenţă privind rezultatele funcţionării pieţei cu amănuntul de energie electrică, prin creşterea graduală a numărului de date agregate publicate.


    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 4
    Metodologia asigură cadrul metodologic specific, necesar desfăşurării activităţii de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică de la nivelul ANRE, şi stabileşte responsabilităţile, instrumentele de lucru utilizate şi rezultatele procesului de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică.

    ART. 5
    Metodologia se aplică participanţilor la PAM, aşa cum sunt definiţi în cuprinsul metodologiei, şi este utilizată de ANRE în activitatea de monitorizare a PAM.

    ART. 6
    Metodologia se aplică în corelare cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2018 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică şi cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 205/2018 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei de energie electrică pentru clienţii finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă.

    ART. 7
    Activitatea de monitorizare a PAM se realizează în baza prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor europene direct aplicabile.

    ART. 8
    Culegerea de date de la participanţii la PAM pe machetele de monitorizare dezvoltate în conformitate cu regulamente europene cu aplicare directă privind preţurile la energia electrică pentru clienţii finali nu face obiectul prezentei metodologii.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 9
    În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │practică comercială │
│ │anticoncurenţială prin │
│abuz de │care un participant care │
│poziţie │deţine o poziţie │
│dominantă │dominantă pe o piaţă se │
│ │foloseşte de poziţia sa │
│ │în mod abuziv pentru a │
│ │elimina concurenţa │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │comportament care se │
│ │abate de la │
│ │reglementările în vigoare│
│comportament│şi de la procedurile │
│de piaţă │conexe, putând avea un │
│inadecvat │efect negativ asupra │
│ │eficienţei pieţei cu │
│ │amănuntul de energie │
│ │electrică │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │format destinat │
│ │titularilor de licenţe │
│ │emise de ANRE care sunt │
│ │activi pe piaţa cu │
│ │amănuntul de energie │
│machetă de │electrică, în vederea │
│monitorizare│completării cu datele şi │
│ │informaţiile solicitate │
│ │de ANRE în scopul │
│ │determinării │
│ │indicatorilor necesari în│
│ │activitatea de │
│ │monitorizare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Metodologia de │
│ │monitorizare a pieţei │
│ │angro de energie │
│metodologia │electrică, aprobată prin │
│PAN │Ordinul preşedintelui │
│ │Autorităţii Naţionale de │
│ │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei nr. 67/2018 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Metodologia de │
│ │monitorizare a pieţei de │
│ │energie electrică pentru │
│ │clienţii finali deserviţi│
│metodologia │de furnizorii de ultimă │
│PFUI │instanţă, aprobată prin │
│ │Ordinul preşedintelui │
│ │Autorităţii Naţionale de │
│ │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei nr. 205/2018 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│participant │participantul care │
│activ │desfăşoară activitate pe │
│ │PAM în luna de raportare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │titularul unei licenţe │
│ │pentru furnizare de │
│ │energie electrică care │
│ │desfăşoară activitate pe │
│ │PAM (furnizor │
│ │concurenţial sau furnizor│
│ │de ultimă instanţă); în │
│ │sensul prezentei │
│ │metodologii, în această │
│ │categorie este inclus şi │
│ │titularul unei licenţe │
│ │pentru exploatarea │
│participant │comercială a │
│la PAM │capacităţilor de │
│ │producere care nu deţine │
│ │licenţă pentru furnizare │
│ │de energie electrică, dar│
│ │uzează de dreptul │
│ │complementar de furnizare│
│ │la clienţii finali de │
│ │energie electrică │
│ │alimentaţi direct din │
│ │instalaţiile electrice │
│ │aferente unităţii de │
│ │producere a energiei sau │
│ │din reţelele electrice pe│
│ │care le exploatează │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │segmentul pieţei energiei│
│ │electrice corespunzător │
│piaţa de │obligaţiilor FUI în ceea │
│energie │ce priveşte furnizarea │
│electrică │energiei electrice │
│pentru │clienţilor finali │
│clienţii │prevăzuţi la art. 53 │
│finali │alin. (2) şi art. 55 │
│deserviţi de│alin. (1) din Legea │
│FUI │energiei electrice şi a │
│ │gazelor naturale nr. 123/│
│ │2012, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │machetă de monitorizare │
│ │completată lunar, în mod │
│ │individual, de fiecare │
│ │participant la piaţă │
│ │căruia i se aplică │
│ │prevederile prezentei │
│raportare │metodologii, care se │
│lunară de │încarcă pe portalul ANRE │
│monitorizare│destinat culegerii de │
│ │date de la operatorii │
│ │economici raportori (în │
│ │conformitate cu │
│ │instrucţiunile de │
│ │completare publicate pe │
│ │site-ul www.anre.ro) │
└────────────┴─────────────────────────┘
    ART. 10
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Cooperarea │
│ACER │Autorităţilor de Reglementare│
│ │în Domeniul Energiei │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Consiliul European al │
│CEER │Autorităţilor de Reglementare│
│ │în Domeniul Energiei │
├────────┼─────────────────────────────┤
│EUROSTAT│Oficiul de statistică al │
│ │Uniunii Europene │
├────────┼─────────────────────────────┤
│FC │furnizor concurenţial │
├────────┼─────────────────────────────┤
│FUI │furnizor de ultimă instanţă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│PAM │piaţa cu amănuntul de energie│
│ │electrică │
├────────┼─────────────────────────────┤
│PAN │piaţa angro de energie │
│ │electrică │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │piaţa de energie electrică │
│PFUI │pentru clienţii finali │
│ │deserviţi de FUI │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │sistem de indici de preţ, │
│ │publicaţi de Societatea │
│ │„Operatorul Pieţei de Energie│
│ │Electrică şi de Gaze Naturale│
│ │„OPCOM“ - S.A. pe site-ul │
│ROPEX │www.opcom.ro, din care fac │
│ │parte indicele de preţ pentru│
│ │piaţa pentru ziua următoare │
│ │(ROPEX_DAM) şi indicele de │
│ │preţ pentru pieţele la termen│
│ │de energie electrică │
│ │(ROPEX_FM) │
└────────┴─────────────────────────────┘
    ART. 11
    Termenii specifici şi noţiunile utilizate în cuprinsul metodologiei, care nu sunt definite la art. 9, au semnificaţiile cuprinse în:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2018 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică;
    e) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, cu modificările ulterioare;
    f) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 205/2018 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei de energie electrică pentru clienţii finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă;
    g) Regulamentul (UE) nr. 2016/1952 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la preţurile la gaze naturale şi energie electrică şi de abrogare a Directivei 2008/92/CE;
    h) Ghidul practic CEER destinat autorităţilor de reglementare în energie în procesul de evaluare a performanţelor pieţelor naţionale cu amănuntul de energie electrică (2017 Handbook for National Energy Regulators: how to assess retail market functioning), denumit în continuare „Ghidul practic CEER“, publicat pe site-ul www.ceer.eu.


    CAP. IV
    Premisele desfăşurării activităţii de monitorizare
    ART. 12
    Pentru evaluarea nivelului de eficienţă/performanţă, concurenţă şi transparenţă pe piaţă şi/sau prevenirii/descurajării practicilor/comportamentelor anticoncurenţiale sau care pot afecta siguranţa în alimentare a clienţilor finali este necesară determinarea:
    a) modului de aplicare şi respectare de către participanţii la PAM a legislaţiei incidente şi a cadrului de reglementare în vigoare;
    b) comportamentului participanţilor pe PAM;
    c) gradului de interdependenţă dintre preţurile de vânzare a energiei pe PAN şi cele practicate pe segmentul concurenţial al PAM;
    d) eficienţei cadrului de reglementare aplicabil în vigoare.


    ART. 13
    Încadrarea datelor în categoria celor cu caracter sensibil comercial, a căror publicare aduce atingere principiului concurenţei loiale, precum şi perioadele de timp în care se păstrează acest caracter se stabilesc de ANRE în baza principiului neidentificării integrale a tranzacţiei şi a regulamentelor europene în materie de date statistice.

    ART. 14
    ANRE informează Consiliul Concurenţei atunci când, în baza rezultatelor monitorizării efectuate, are motive întemeiate să suspecteze încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei pe PAM.

    CAP. V
    Modalităţi de culegere a datelor
    ART. 15
    Procesul de evaluare a eficienţei şi concurenţei pe PAM (componenta concurenţială) şi de determinare a comportamentului participanţilor la această piaţă se bazează, în principal, pe culegerea de date/informaţii specifice ce caracterizează activitatea de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial către clienţii casnici şi finali noncasnici.

    ART. 16
    Obligaţia de raportare lunară a datelor/informaţiilor solicitate de ANRE pentru fundamentarea indicatorilor definiţi prin prezenta metodologie revine participanţilor la PAM pentru activitatea de furnizare de energie electrică în regim concurenţial către clienţii finali.

    ART. 17
    Obligaţia de raportare lunară este valabilă pentru lunile de raportare în care participanţii la PAM sunt activi şi se realizează prin transmiterea datelor/informaţiilor lunare solicitate de ANRE pe baza machetelor de monitorizare al căror conţinut este descris în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 18
    Machetele de monitorizare specifice, dezvoltate în baza prezentei metodologii, sunt incluse în setul de machete de monitorizare cuprinse în metodologia PAN, până în momentul în care procesul de culegere a datelor aferente produselor angro de energie electrică va intra în etapa a III-a de culegere a datelor (conform prevederilor art. 31 din Metodologia de monitorizare a pieţei angro de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2018).

    ART. 19
    În condiţiile culegerii datelor/informaţiilor de tranzacţionare a produselor angro de energie electrică, în conformitate cu etapele I şi II descrise în metodologia PAN, titularii de licenţă cu obligaţii de raportare lunară pe ambele metodologii transmit către ANRE un singur set de raportări pentru ambele pieţe.

    ART. 20
    Categoriile de date/informaţii solicitate prin machetele de monitorizare prevăzute în anexa nr. 1 se referă la clienţii finali alimentaţi în regim concurenţial şi sunt organizate în funcţie de tipul clientului căruia i se furnizează energie electrică - noncasnic sau casnic.

    ART. 21
    Raportările lunare specifice sunt transmise, în format electronic, de participanţii activi în luna de raportare, prin încărcarea formatului prelucrabil pe portalul ANRE (până la sfârşitul lunii L pentru luna de raportare L-1) şi în format letric semnat în cel mai scurt timp posibil. Raportarea în format letric încetează în momentul finalizării procesului de implementare a mecanismului de semnătură electronică la nivelul bazei de date ANRE, participanţii la PAM fiind înştiinţaţi în scris asupra acestui lucru.

    ART. 22
    Participanţii la PAM transmit raportările lunare în mod corect, complet şi în termenele precizate, cu respectarea întocmai a conţinutului, formatelor şi a celorlalte cerinţe cuprinse în machetele de monitorizare şi în instrucţiunile de completare ce însoţesc setul de machete de monitorizare publicate pe site-ul www.anre.ro.

    ART. 23
    În cazul în care un producător de energie electrică cu unităţi de producere dispecerizabile deţine şi licenţă de furnizare de energie electrică, acesta raportează activitatea specifică PAM pe setul de machete de monitorizare specifice producătorilor dispecerizabili, prevăzute prin metodologia PAN.

    ART. 24
    Culegerea datelor în format electronic se realizează prin intermediul portalului ANRE, iar în cazul unor necesităţi de analiză identificate de ANRE, pe adresă de e-mail dedicată. Datele sunt preluate în baza de date naţională organizată la nivelul ANRE, conform prevederilor legale.

    ART. 25
    Machetele de monitorizare se revizuiesc anual pentru a reflecta prevederile cadrului de reglementare în vigoare sau necesităţile de preluare în baza de date. Acestea se publică pe site-ul www.anre.ro la secţiunile dedicate, fiind însoţite de instrucţiuni de completare specifice. Participanţii la PAM, activi la acel moment, sunt informaţi în scris asupra publicării setului revizuit de machete lunare de monitorizare, cu precizarea modificărilor efectuate.

    ART. 26
    În procesul de evaluare a corectitudinii datelor obţinute pe baza culegerii lunare în temeiul prezentei metodologii, ANRE poate utiliza şi rezultatele obţinute în urma procesului de colectare semestrială şi prelucrare a datelor privind preţurile la energie electrică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1952.

    ART. 27
    Suplimentar datelor/informaţiilor obţinute în procesul de culegere lunară pe bază de machete de monitorizare, ANRE poate solicita participanţilor la PAM, în scris, cu motivarea necesităţii şi specificarea conţinutului, a formatelor solicitate şi a termenului de transmitere, alte date/informaţii privind activitatea de furnizare către clienţii finali desfăşurată în perioada de analiză.

    ART. 28
    Pentru a răspunde necesităţilor de raportare/analiză la nivel anual, ca urmare a cerinţelor venite din partea altor instituţii naţionale şi/sau europene de profil, ANRE poate solicita operatorilor de distribuţie concesionari, în virtutea prevederilor art. 105 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare, date privind locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie, aferente fiecărui furnizor.

    ART. 29
    În funcţie de necesităţile specifice identificate, privind aspecte calitative legate de performanţele pieţei şi comportamentul pe PAM, ANRE poate solicita informaţii/date prin intermediul unor chestionare cu frecvenţă anuală, publicate pe site-ul www.anre.ro şi adresate atât participanţilor la PAM, cât şi clienţilor finali.

    CAP. VI
    Indicatori utilizaţi în activitatea de monitorizare
    SECŢIUNEA 1
    Generalităţi
    ART. 30
    Evaluarea nivelului de eficienţă a activităţii de furnizare şi determinarea gradului de concurenţă pe piaţă se realizează prin intermediul setului de indicatori definiţi prin prezenta metodologie, care constituie instrumentul de lucru şi analiză utilizat de ANRE pentru activitatea de monitorizare a PAM.

    ART. 31
    Pe baza datelor/informaţiilor colectate de la participanţii pe PAM, ANRE:
    a) determină valorile indicatorilor privind eficienţa funcţionării PAM, structura, respectiv gradul de concentrare a pieţei şi comportamentul participanţilor la PAM definiţi prin prezenta metodologie;
    b) urmăreşte dinamica indicatorilor definiţi pe diferite orizonturi de timp;
    c) determină gradul de corelare a indicatorilor specifici PAM cu indicatorii PAN;
    d) realizează comparaţii ale indicatorilor determinaţi pe plan naţional cu indicatori similari, calculaţi la nivelul celorlalte pieţe europene;
    e) asigură stocarea valorilor indicatorilor calculaţi prin intermediul bazei de date la nivel naţional, creată la nivelul ANRE, conform prevederilor legale;
    f) contribuie la asigurarea unui grad adecvat de transparenţă a PAM, necesar unei bune funcţionări a pieţei şi pentru informarea corespunzătoare a clienţilor finali, participanţilor la PAM şi a celorlalte părţi interesate.


    ART. 32
    Analiza nivelului de concurenţă pe PAM se realizează pe baza valorilor indicatorilor de structură, eficienţă/performanţă şi de comportament, completată, în funcţie de necesităţi, cu analiza ratei anuale de schimbare a furnizorului de energie electrică de către clienţii finali.

    ART. 33
    Indicatorii se calculează la nivel lunar şi/sau anual, în funcţie de disponibilitatea datelor/informaţiilor şi de necesităţile de analiză. În funcţie de gradul de agregare a acestora, valorile obţinute se publică cu frecvenţă lunară şi anuală (cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor) sau sunt utilizate în analizele specifice utilizate la nivelul ANRE.

    ART. 34
    În vederea evaluării activităţii participanţilor pe PAM şi a corelării indicatorilor PAM şi PAN, ANRE utilizează date/informaţii privind activitatea pe PAN a participanţilor la PAM, obţinute în baza prevederilor metodologiei PAN.

    ART. 35
    Pentru determinarea pieţei/segmentului de piaţă pentru care se calculează indicatorii definiţi prin prezenta metodologie, ANRE aplică o abordare în concordanţă cu principiile utilizate de legislaţia europeană privind concurenţa şi cu modalitatea de lucru prevăzute în Ghidul practic CEER.

    ART. 36
    În scopul calculării setului de indicatori definiţi prin prezenta metodologie, ANRE identifică următoarele componente ale PAM:
    a) piaţa de energie electrică pentru clienţii finali alimentaţi în regim concurenţial, care constituie obiectul prezentei metodologii:
    a.1. client casnic
    - pe tranşe de consum anual DA/DB/DC/DD/DE;

    a.2. client final noncasnic
    - pe tranşe de consum anual IA/IB/IC/ID/IE/IF/IG
    Intervalele de consum corespunzătoare fiecărei tranşe de consum anual, distinct pentru clienţii finali noncasnici şi casnici, sunt cele stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) 2016/1952 şi se regăsesc în anexa nr. 2;    b) piaţa de energie electrică pentru clienţii finali deserviţi de FUI, care constituie obiectul metodologiei PFUI.


    ART. 37
    În scopul calculării indicatorilor specifici, din punct de vedere geografic componenta PAM pentru clienţii finali alimentaţi în regim concurenţial se consideră piaţă la nivel naţional.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Indicatori de structură şi concentrare a pieţei
    ART. 38
    Concentrarea unei pieţe este determinată de numărul de participanţi existenţi pe piaţă şi de cotele de piaţă ale acestora pe piaţa respectivă. Indicatorii din această categorie au rolul de a detecta/aprecia posibilitatea exercitării puterii de piaţă, pornind de la premisa că un grad mare de concentrare a pieţei constituie un mediu prielnic pentru exercitarea abuzivă a puterii de piaţă.
    Cei mai utilizaţi indicatori de concentrare a pieţei sunt:
    a) cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă - C1 (%)
    Semnificaţia valorilor indicatorului C1 este:
    C1 > 20% - concentrare îngrijorătoare pentru piaţă;
    C1 > 40% - existenţa unei poziţii dominante pe piaţă^1;

    b) suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi - C3 (%)
    Semnificaţia valorilor indicatorului C3 este:
    0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată;
    40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă;
    C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă;

    c) indicele Herfindahl-Hirschman - HHI.
    Indicele HHI se calculează prin însumarea pătratelor cotelor de piaţă ale participanţilor:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    j = participantul la piaţă;
    N = numărul total de participanţi la piaţă;
    i = intervalul de timp pentru care se calculează;
    Qj(i) = cota de piaţă a participantului j, în intervalul de timp i, exprimată în procente.

    ^1 Pentru analizele de concurenţă sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la poziţia dominantă pe piaţa relevantă, aşa cum este definită aceasta în normele specifice emise de Consiliul Concurenţei.
    Semnificaţia valorilor indicelui HHI:
    HHI tinde la 0 - concurenţă perfectă;
    HHI < 1000 - piaţă neconcentrată;
    1000 < HHI < 2000 - piaţă moderat concentrată;
    HHI > 2000 - piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată);
    HHI = 10000 - monopol.
    ART. 39
    Numărul de participanţi activi şi dinamica acestora pe componenta concurenţială a PAM, corelat cu indicatorii de concentrare aferenţi, oferă indicaţii privind nivelul de concurenţă din piaţă.

    ART. 40
    ANRE urmăreşte cel puţin următorii indicatori şi evoluţia acestora:

┌────┬───────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │ │Intervalul│Tipul de │
│crt.│Indicatorul │de │valori │
│ │ │procesare │rezultate│
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Numărul │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │la PAM activi │ │ │
│1 │pe componenta │lunar/ │lunare/ │
│ │concurenţială │anual │anuale │
│ │(pe tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Numărul FC │ │ │
│ │activi noi/ │ │ │
│2 │retraşi │anual │lunare/ │
│ │(pe tip client │ │anuale │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Ponderea FC │ │ │
│ │activi noi/ │ │ │
│ │retraşi din │ │ │
│ │totalul │ │lunare/ │
│3 │participanţilor│anual │anuale │
│ │la PAM activi │ │ │
│ │(pe tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Numărul │ │ │
│ │clienţilor │ │ │
│ │finali │ │ │
│ │alimentaţi în │ │ │
│ │regim │ │ │
│4 │concurenţial cu│lunar/ │lunare/ │
│ │energie │anual │anuale │
│ │electrică │ │ │
│ │(pe total PAM, │ │ │
│ │tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Ponderea │ │ │
│ │clienţilor │ │ │
│ │finali │ │ │
│5 │alimentaţi în │lunar/ │lunare/ │
│ │regim │anual │anuale │
│ │concurenţial │ │ │
│ │din total │ │ │
│ │clienţi finali │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cota de piaţă │ │ │
│ │individuală a │ │ │
│ │FC activi │ │ │
│ │(pe total PAM, │lunar/ │lunare/ │
│6 │componenta │anual │anuale │
│ │concurenţială, │ │ │
│ │tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │C1, C3 │ │ │
│ │(pe total PAM, │ │ │
│ │componenta │lunar/ │lunare/ │
│7 │concurenţială, │anual │anuale │
│ │tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┤
│ │HHI │ │ │
│ │(pe componenta │ │ │
│ │concurenţială, │lunar/ │lunare/ │
│8 │tip client │anual │anuale │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │de consum │ │ │
│ │anual) │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴─────────┘    SECŢIUNEA a 3-a
    Indicatori privind eficienţa/performanţa pieţei
    ART. 41
    Indicatorii din această categorie au rolul de a aprecia efectele concurenţei asupra pieţei, reflectate în principal în gradul real de deschidere a pieţei, diferenţele de preţ între PAM şi PAN, rata anuală de schimbare a furnizorului de energie electrică de către clienţii finali, marjele de furnizare înregistrate anual de furnizorii de energie electrică.

    ART. 42
    Având în vedere că datele culese în baza prezentei metodologii sunt raportate în funcţie de numărul de clienţi finali, gradul real de deschidere a pieţei pentru clienţii casnici şi noncasnici se calculează prin determinarea ponderii cantităţii de energie electrică furnizată în regim concurenţial din consumul final total de energie electrică la nivel naţional.

    ART. 43
    Pe baza culegerii de date/informaţii lunare de monitorizare în conformitate cu prezenta metodologie se determină structura preţului mediu de vânzare în regim concurenţial către clientul final pe componenta referitoare la energie şi furnizare şi pe componenta referitoare la tarifele de reţea/servicii, aşa cum sunt definite prin Regulamentul (UE) nr. 1.952/2016.

    ART. 44
    În vederea aprecierii rezultatelor activităţii desfăşurate de participanţii la PAM pe segmentul concurenţial de furnizare a energiei electrice se determină indicatorul marja de furnizare pentru intervale de timp care permit obţinerea unor rezultate semnificative (1-5 ani). Acesta se calculează ca diferenţă între componenta referitoare la energie şi furnizare (Pmed_energie_PAM) şi preţul mediu de achiziţie a energiei electrice de pe PAN pentru participanţii la PAM (Pmed_achizitie_PAN), raportată la preţul mediu de achiziţie de pe PAN al acestora (Pmed_achizitie_PAN).

    ART. 45
    Un alt indicator este marja brută de furnizare, calculată ca diferenţă între componenta referitoare la energie şi furnizare (Pmed_energie_PAM) şi preţul mediu de achiziţie de pe PAN al participanţilor la PAM (Pmed_achizitie_PAN), reprezentând o măsură a profitabilităţii brute unitare obţinute din activitatea pe PAM a respectivilor participanţi.

    ART. 46
    Evaluarea legăturii dintre preţurile medii pe cele două pieţe (PAN şi PAM) se determină prin calcularea coeficientului de corelaţie dintre componenta referitoare la energie şi furnizare aferentă vânzării către clienţii finali alimentaţi în regim concurenţial şi preţul mediu de referinţă de pe PAN (de exemplu, ROPEX). O valoare apropiată de 1 a coeficientului de corelaţie între cele două preţuri, calculat pe baza seriilor de timp ale preţurilor medii lunare înregistrate pe cele două pieţe, indică o corelaţie directă puternică, preţurile practicate la vânzarea către clienţii finali urmărind preţul de referinţă din PAN, ceea ce semnifică transmiterea unor semnale corecte de preţ din PAN către clienţii finali.

    ART. 47
    Pentru determinarea gradului în care clientul final pe PAM poate profita de posibilităţile oferite de furnizarea energiei electrice în regim concurenţial se calculează rata de schimbare a furnizorului. Indicatorul caracterizează mişcarea voluntară a clientului final, de la un furnizor la altul (rata externă de schimbare a furnizorului) sau de la un produs la altul în cadrul aceluiaşi FC sau FUI, prin renegocierea contractului (rata internă de schimbare a furnizorului), oferind informaţii privind gradul de maturitate şi concurenţă al PAM.

    ART. 48
    Datele/Informaţiile necesare pentru calculul indicatorului rata anuală de schimbare a furnizorului sunt colectate anual de ANRE, pe formate stabilite de ACER şi CEER, în virtutea obligaţiilor de raportare ale României. În funcţie de gradul de detaliere solicitat, culegerea datelor se realizează prin intermediul FC, FUI şi/sau al operatorilor de distribuţie concesionari.

    ART. 49
    ANRE urmăreşte cel puţin următorii indicatori şi evoluţia acestora:

┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │ │Intervalul│Tipul de │
│crt.│Indicatorul │de │valori │
│ │ │procesare │rezultate│
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Consum final │ │ │
│ │de energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
│1 │(pe componenta│lunar/ │lunare/ │
│ │concurenţială,│anual │anuale │
│ │tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Gradul real de│ │ │
│ │deschidere a │lunar/ │lunare/ │
│2 │PAM │anual │anuale │
│ │(tip client │ │ │
│ │final) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Ponderea │ │ │
│ │componentei │ │ │
│ │referitoare la│ │ │
│ │energie şi │ │ │
│ │furnizare în │ │ │
│ │preţul mediu │ │ │
│3 │de vânzare la │anual │anuale │
│ │clientul final│ │ │
│ │alimentat în │ │ │
│ │regim │ │ │
│ │concurenţial │ │ │
│ │(pe tip client│ │ │
│ │final) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Marja de │ │ │
│ │furnizare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │componenta │ │ │
│4 │concurenţială │anual │anuale │
│ │a PAM │ │ │
│ │(pe │ │ │
│ │participant la│ │ │
│ │PAM) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Coeficientul │ │ │
│ │de corelaţie │ │ │
│ │între │ │ │
│ │componenta │ │ │
│ │referitoare la│ │ │
│ │energie şi │ │ │
│5 │furnizare şi │anual │anuale │
│ │preţ mediu │ │ │
│ │referinţă PAN │ │ │
│ │(pe total PAM,│ │ │
│ │tip client │ │ │
│ │final, tranşe │ │ │
│ │consum anual) │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┘    ART. 50
    În funcţie de evoluţia pieţei şi de necesităţile de analiză, alte elemente de interes sunt:
    a) structura achiziţiei de energie electrică (cantităţi şi preţuri) a participanţilor la PAM pentru energia electrică furnizată în regim concurenţial clienţilor finali;
    b) gradul de senzitivitate al preţului mediu de vânzare a componentei de energie electrică (pe tip de client şi tranşe de consum anual) la modificările de preţ apărute pe PAN sau la evenimente deosebite din piaţă (modificări de legislaţie/cadru de reglementare);
    c) evoluţia preţurilor de vânzare la clienţii finali din alte ţări membre UE (tip clienţi, tranşe consum) şi comparaţia cu preţurile de la nivel naţional pe aceleaşi categorii;
    d) impactul evenimentelor de tip fuziuni/reorganizări asupra PAM.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Indicatori de evaluare a comportamentului participanţilor la PAM
    ART. 51
    ANRE urmăreşte comportamentul participanţilor la PAM şi implicaţiile sale asupra clienţilor casnici şi finali noncasnici alimentaţi în regim concurenţial, cu accent pe analizarea situaţiilor în care apar suspiciuni privind eventuale practici/comportamente anticoncurenţiale.

    ART. 52
    Principalii indicatori cantitativi utilizaţi în activitatea de monitorizare a PAM se referă la nivelul preţurilor, evoluţia acestora pe anumite perioade de timp, comparaţii între preţurile medii de vânzare pe tip de clienţi finali şi tranşe de consum anual.

    ART. 53
    Un indicator care oferă o măsură a participării participantului la PAM la activitatea de vânzare a energiei electrice către clienţii finali comparativ cu activitatea de tranzacţionare pe PAN şi poziţionarea sa pe piaţă din acest punct de vedere este raportul dintre cantitatea de energie electrică furnizată clienţilor finali şi cantitatea totală achiziţionată de acelaşi participant de pe PAN.

    ART. 54
    ANRE urmăreşte cel puţin următorii indicatori şi evoluţia acestora:

┌────┬─────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │ │Intervalul│Tipul de │
│crt.│Indicatorul │de │valori │
│ │ │procesare │rezultate│
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Preţuri medii│ │ │
│ │de vânzare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│1 │regim │lunar/ │lunare/ │
│ │concurenţial │anual │anuale │
│ │(pe FC, tip │ │ │
│ │client final,│ │ │
│ │tranşe consum│ │ │
│ │anual) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Valori minime│ │ │
│ │şi maxime ale│ │ │
│ │preţului │ │ │
│ │mediu de │ │ │
│ │vânzare a │ │ │
│ │energiei │lunar/ │lunare/ │
│2 │electrice în │anual │anuale │
│ │regim │ │ │
│ │concurenţial │ │ │
│ │(pe FC, tip │ │ │
│ │client final,│ │ │
│ │tranşe consum│ │ │
│ │anual) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Poziţia │ │ │
│ │preţurilor │ │ │
│ │aplicate de │ │ │
│ │FUI │ │ │
│ │clienţilor │ │ │
│ │finali │ │ │
│ │deserviţi │ │ │
│ │faţă de │ │ │
│ │valorile │ │ │
│ │minime şi │ │ │
│ │maxime ale │ │ │
│3 │preţului │anual │anuale │
│ │mediu de │ │ │
│ │vânzare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │clienţii în │ │ │
│ │regim │ │ │
│ │concurenţial │ │ │
│ │(pe total │ │ │
│ │PAM, tip │ │ │
│ │client final,│ │ │
│ │tranşe consum│ │ │
│ │anual) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │participare │ │ │
│ │pe componenta│ │ │
│ │concurenţială│ │ │
│ │PAM (cota de │ │ │
│ │achiziţie │ │ │
│ │energie │ │ │
│4 │electrică │anual │anuale │
│ │pentru │ │ │
│ │componenta │ │ │
│ │concurenţială│ │ │
│ │PAM din total│ │ │
│ │achiziţie │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică din│ │ │
│ │PAN) │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴─────────┘    CAP. VII
    Rezultatele supravegherii
    ART. 55
    În conformitate cu prezenta metodologie, rezultatele activităţii de monitorizare a PAM fac obiectul rapoartelor publice lunare, analizelor şi informărilor specifice, întocmite la nivelul ANRE.

    ART. 56
    Modul în care se obţin rezultatele activităţii de monitorizare, fluxurile de date/informaţii şi responsabilităţile specifice activităţii sunt dezvoltate prin procedură internă proprie.

    ART. 57
    După caz, analizele şi informările specifice prevăzute la art. 55 pot cuprinde propuneri privind:
    a) solicitarea de informaţii suplimentare participanţilor la piaţă implicaţi, în legătură cu abaterea/încălcarea constatată;
    b) atenţionarea participanţilor la PAM în sensul adoptării imediate a unui comportament în limitele cadrului de reglementare în vigoare şi remedierii rapide a situaţiei identificate, în funcţie de gravitatea faptelor constatate;
    c) modificări/completări ale cadrului de reglementare aplicabil, în scopul eliminării cauzelor care au determinat evenimentele/evoluţiile negative constatate pe piaţă.


    ART. 58
    ANRE elaborează lunar o sinteză a activităţii de monitorizare a PAM, ca parte integrantă a raportului privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică.

    ART. 59
    Participanţii la pieţele de energie electrică, clienţii finali sau orice altă parte interesată pot sesiza ANRE referitor la modul de funcţionare al segmentului concurenţial al PAM sau la comportamentul participanţilor la PAM în activitatea de furnizare a energiei electrice către clienţii finali.

    CAP. VIII
    Asigurarea transparenţei informaţiilor
    ART. 60
    Publicarea pe site-ul www.anre.ro a rezultatelor monitorizării PAM se face la nivel agregat, cu frecvenţă lunară, ca parte integrantă a raportului privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică, raport public prezentat în ediţii bilingve - română şi engleză.

    ART. 61
    Capitolele dedicate componentei concurenţiale a PAM din raportul public lunar cuprind indicatori agregaţi privind gradul de concurenţă, funcţionarea şi eficienţa segmentului concurenţial al PAM la nivelul lunii analizate sau pe perioade mai mari de timp. Raportul public al lunii decembrie a fiecărui an cuprinde şi date de sinteză ce caracterizează întregul an de analiză.

    ART. 62
    Rezultatele activităţii de monitorizare publicate în raportul public lunar şi, respectiv, în raportul anual al ANRE cuprind, după caz, cel puţin următoarele elemente:
    a) lista furnizorilor activi de energie electrică pe componenta concurenţială a PAM;
    b) valori ale indicatorilor de concentrare pe total PAM, componenta concurenţială, tip de client şi tranşe de consum anual;
    c) numărul clienţilor finali pentru care se asigură furnizarea energiei electrice în regim concurenţial şi consumul acestora, pe tip de client şi tranşe de consum anual;
    d) gradul real de deschidere a PAM;
    e) preţurile medii de vânzare a energiei electrice, pentru clienţii alimentaţi în regim concurenţial, pe tip de client şi tranşe de consum.


    ART. 63
    ANRE poate elabora analize şi sinteze asupra unor rezultate şi evenimente deosebite înregistrate pe PAM în cursul unui an calendaristic, pe care le include, după caz, în raportul anual al ANRE.

    ART. 64
    Indicatorii publicaţi sunt calculaţi pe bază de date agregate, cu păstrarea confidenţialităţii datelor/informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial şi cu respectarea prevederilor similare din regulamentele europene în materie de date statistice.

    ART. 65
    Pentru elaborarea primului raport public de monitorizare al fiecărui an calendaristic, ANRE analizează oportunitatea introducerii unor noi indicatori de sinteză, care să caracterizeze nivelul de dezvoltare a pieţei cu amănuntul de energie electrică din România, în corelare cu indicatorii specifici dezvoltaţi de ACER/CEER în metodologia de monitorizare a pieţei interne europene de energie.

    ART. 66
    ANRE asigură contribuţia României în ceea ce priveşte indicatorii analizaţi şi prezentaţi de ACER şi CEER în cadrul raportului anual privind rezultatele monitorizării pieţei interne europene de energie electrică şi gaze naturale.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 67
    Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sancţionarea conform prevederilor legale în vigoare din domeniul energiei electrice.

    ART. 68
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Machetele lunare de monitorizare destinate culegerii de date de la furnizori concurenţiali,
    furnizori de ultimă instanţă şi producători dispecerizabili

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Anexa│Denumire │Conţinut │
│ │machetă │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │• consumul cumulat │
│ │ │al clienţilor │
│ │ │finali noncasnici │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │furnizat energie │
│ │ │electrică în cursul│
│ │ │lunii de raportare,│
│ │ │pe tranşe de │
│ │ │consum; încadrarea │
│ │ │fiecărui client │
│ │ │într-o tranşă de │
│ │ │consum se face pe │
│ │ │baza prognozei │
│ │ │anuale de consum şi│
│ │ │rămâne aceeaşi │
│ │ │pentru întregul an │
│ │ │de raportare; │
│ │ │• numărul │
│ │ │clienţilor finali │
│ │ │noncasnici │
│ │ │existenţi la │
│ │ │sfârşitul lunii de │
│ │ │raportare, numărul │
│ │ │clienţilor finali │
│ │ │noncasnici pentru │
│ │ │care a încetat │
│ │ │contractul de │
│ │ │furnizare în cursul│
│ │Preţuri │lunii (ieşiri │
│ │medii de │clienţi), numărul │
│ │revenire │clienţilor finali │
│ │pentru │noncasnici pentru │
│ │categorii de│care a început │
│A2-I │clienţi │furnizarea în │
│ │finali │cursul lunii de │
│ │noncasnici │raportare (intrări │
│ │alimentaţi │clienţi); datele │
│ │în regim │sunt prezentate pe │
│ │concurenţial│tranşe de consum; │
│ │ │• preţul mediu de │
│ │ │vânzare al energiei│
│ │ │electrice pe tranşe│
│ │ │de consum (ca │
│ │ │rezultat al │
│ │ │vânzării întregii │
│ │ │cantităţi de │
│ │ │energie electrică, │
│ │ │către clienţii │
│ │ │finali noncasnici, │
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare); preţul │
│ │ │mediu pe fiecare │
│ │ │tranşă de consum │
│ │ │include │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │serviciilor │
│ │ │asigurate, dar nu │
│ │ │include accizele, │
│ │ │alte taxe, TVA; │
│ │ │• contravaloarea │
│ │ │tarifelor cu │
│ │ │serviciile de │
│ │ │reţea, de sistem, │
│ │ │măsurare etc. │
│ │ │aplicate clienţilor│
│ │ │finali noncasnici │
│ │ │pe tranşe de │
│ │ │consum. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │• consumul cumulat │
│ │ │al clienţilor │
│ │ │casnici pentru care│
│ │ │s-a furnizat │
│ │ │energie electrică │
│ │ │în cursul lunii de │
│ │ │raportare, pe │
│ │ │tranşe de consum; │
│ │ │încadrarea fiecărui│
│ │ │client într-o │
│ │ │tranşă de consum se│
│ │ │face pe baza │
│ │ │prognozei anuale de│
│ │ │consum şi rămâne │
│ │ │aceeaşi pentru │
│ │ │întregul an de │
│ │ │raportare; │
│ │ │• numărul │
│ │ │clienţilor casnici │
│ │ │existenţi la │
│ │ │sfârşitul lunii de │
│ │ │raportare, numărul │
│ │ │clienţilor casnici │
│ │ │pentru care a │
│ │ │încetat contractul │
│ │ │de furnizare în │
│ │ │cursul lunii │
│ │ │(ieşiri clienţi) şi│
│ │ │numărul clienţilor │
│ │ │casnici pentru care│
│ │ │a început │
│ │ │furnizarea în │
│ │Preţuri │cursul lunii de │
│ │medii de │raportare (intrări │
│ │revenire │clienţi) din care, │
│ │pentru │identificaţi │
│A2-II│categorii de│separat, numărul │
│ │clienţi │clienţilor casnici │
│ │casnici │preluaţi din piaţa │
│ │alimentaţi │reglementată (de la│
│ │în regim │un alt furnizor sau│
│ │concurenţial│în cadrul aceluiaşi│
│ │ │furnizor); datele │
│ │ │sunt prezentate pe │
│ │ │tranşe de consum; │
│ │ │• preţul mediu de │
│ │ │vânzare a energiei │
│ │ │electrice pe │
│ │ │fiecare tranşă de │
│ │ │consum (ca rezultat│
│ │ │al vânzării │
│ │ │întregii cantităţi │
│ │ │de energie │
│ │ │electrică, către │
│ │ │clienţii casnici de│
│ │ │pe fiecare tranşă │
│ │ │de consum, în luna │
│ │ │de raportare); │
│ │ │preţul mediu pe │
│ │ │fiecare tranşă de │
│ │ │consum include │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │serviciilor │
│ │ │asigurate, dar nu │
│ │ │include accizele, │
│ │ │alte taxe, TVA; │
│ │ │• contravaloarea │
│ │ │tarifelor cu │
│ │ │serviciile de │
│ │ │reţea, de sistem, │
│ │ │măsurare etc. │
│ │ │aplicate clienţilor│
│ │ │casnici, pe tranşe │
│ │ │de consum. │
└─────┴────────────┴───────────────────┘    ANEXA 2

    la metodologie
    Intervalele de consum corespunzătoare fiecărei tranşe de consum anual, distinct pentru clienţii finali noncasnici şi casnici, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) 2016/1.952 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la preţurile la gaze naturale şi energie electrică şi de abrogare a Directivei 2008/92/CE:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Tranşe de consum │Consum anual cuprins│
│clienţi │în intervalul │
│noncasnici │(MWh) │
├─────────────────┼──────────┬─────────┤
│Tranşa - IA │ │< 20 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - IB │>= 20 │< 500 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - IC │>= 500 │< 2000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - ID │>= 2000 │< 20000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - IE │>= 20000 │< 70000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - IF │>= 70000 │< 150000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - IG │>= 150000 │ │
├─────────────────┼──────────┴─────────┤
│Tranşe de consum │Consum anual cuprins│
│clienţi casnici │în intervalul (kWh) │
├─────────────────┼──────────┬─────────┤
│Tranşa - DA │ │< 1000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - DB │>= 1000 │< 2500 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - DC │>= 2500 │< 5000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - DD │>= 5000 │< 15000 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tranşa - DE │>= 15000 │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016