Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 23 februarie 2022  de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 23 februarie 2022 de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 215 din 4 martie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 4 martie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scopul
    ART. 1
    Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, denumită în continuare metodologie, stabileşte:
    a) cerinţele care trebuie îndeplinite de un client final, persoană fizică sau juridică, în vederea obţinerii calităţii de prosumator;
    b) cerinţele de măsurare a energiei electrice pentru stabilirea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatori;
    c) modul de suportare a costurilor cu achiziţia, montarea, verificarea, sigilarea şi citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului, precum şi a celor din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie;
    d) modul de realizare a compensării cantitative/regularizării financiare între energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatori şi energia electrică consumată de aceştia din reţeaua electrică;
    e) contractele-cadru de vânzare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţeaua electrică în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    Prezenta metodologie se aplică de către:
    a) prosumatorii de energie electrică ce deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum;
    b) furnizorii de energie electrică ce au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice cu prosumatorii prevăzuţi la lit. a), în calitate de clienţi finali de energie electrică, care au obligaţia preluării, la cererea prosumatorilor, a energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică;
    c) operatorii de distribuţie a energiei electrice, la ale căror reţele electrice se racordează centrale electrice din surse regenerabile aparţinând prosumatorilor prevăzuţi la lit. a).


    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt cei definiţi în:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;
    d) Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2021;
    f) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Condiţiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificaţie:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile;
    c) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) OD - operator de distribuţie a energiei electrice;
    e) OUG nr. 44/2008 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.


    CAP. II
    Cerinţe necesare care trebuie îndeplinite de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe pentru obţinerea calităţii de prosumator
    ART. 5
    (1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde prin mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Lege, după caz, energia electrică produsă din acestea şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice.
    (2) Pentru a beneficia de mecanismele de compensare/ regularizare prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Lege, indiferent de data punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum deţinută de prosumator, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
    a) activitatea principală a prosumatorului - persoană fizică organizată conform OUG nr. 44/2008 sau persoană juridică - nu este producerea energiei electrice;
    b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 200 kW pe loc de consum pentru aplicarea la cerere a mecanismului de compensare cantitativă, respectiv puterea electrică mai mare de 200 kW, dar de cel mult 400 kW pe loc de consum pentru aplicarea la cerere a mecanismului de regularizare financiară;
    c) schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în reţeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din reţeaua electrică şi livrarea în reţeaua electrică a energiei electrice produsă în respectiva centrală să se realizeze prin acelaşi racord;
    d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente a energiei electrice, având sistemele de comunicaţie compatibile cu cele ale operatorului de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), astfel încât toate elementele din structura sistemului de măsurare să respecte prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la lit. b) şi livrată în reţeaua electrică, precum şi a energiei electrice consumată din reţea.


    ART. 6
    (1) Operatorii de distribuţie la reţelele cărora sunt racordate centralele electrice prevăzute la art. 5 alin. (1) certifică calitatea de prosumator pentru deţinătorii centralelor electrice respective, în vederea aplicării mecanismelor prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4), după caz, din Lege.
    (2) Certificarea calităţii de prosumator se realizează conform reglementărilor ANRE specifice privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor.
    (3) Suplimentar, în vederea certificării calităţii de prosumator conform alin. (2), operatorii de distribuţie verifică şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (2).
    (4) În situaţia în care sunt îndeplinite atât cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (2), cât şi cele din reglementările ANRE specifice privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat inclusiv cu calitatea de prosumator, la rubrica „Alte precizări/condiţii“, şi îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut.
    (5) În situaţia în care cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, odată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe privind măsurarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţeaua electrică de prosumatori, respectiv privind suportarea costurilor aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile acestora
    ART. 7
    (1) Costurile cu achiziţia şi montarea grupurilor de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale OD sunt suportate de către OD la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la art. 5 alin. (1), în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Costurile cu achiziţia, montarea, sigilarea, verificarea, inclusiv înlocuirea, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile prosumatorului, se suportă de către OD la reţeaua căruia se află racordate centralele electrice respective, fiind recunoscute în programul de investiţii luat în considerare de ANRE la aprobarea tarifelor pentru tariful de distribuţie a energiei electrice.
    (3) Dacă schema electrică a centralei electrice conţine instalaţie de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, costurile cu achiziţia, montarea, sigilarea, verificarea, inclusiv înlocuirea, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice produse în instalaţia de stocare respectivă, amplasate în instalaţiile prosumatorului, se suportă de către OD la reţeaua căruia se află racordate centralele electrice respective, fiind recunoscute în programul de investiţii luat în considerare de ANRE la aprobarea tarifelor pentru tariful de distribuţie a energiei electrice.
    (4) În vederea montării, sigilării, verificării, inclusiv înlocuirii, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (2) şi (3) de către OD, prosumatorul va asigura accesul acestuia la instalaţiile proprii, inclusiv pentru activităţile ulterioare de verificare a grupurilor de măsurare respective.

    ART. 8
    (1) OD stabileşte formula de calcul utilizată la determinarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de prosumator şi realizează lunar citirea simultană a contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului şi a grupului de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice, fără costuri pentru prosumator, pentru contoarele de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3).
    (2) În situaţia în care citirea la distanţă a contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumator va fi determinată pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităţilor de energie electrică se va realiza la prima citire a contoarelor respective de măsurare a energiei electrice de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.
    (3) OD are obligaţia stocării datelor colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, pentru o perioadă de cel puţin 36 de luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce priveşte activitatea de facturare şi litigiile comerciale, cât şi în ceea ce priveşte asigurarea securităţii datelor cu caracter personal.
    (4) Formula de calcul şi datele colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către OD, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a energiei electrice încheiat între aceştia.
    (5) Energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatori nu afectează modul de calcul al energiei electrice distribuite de către OD şi facturarea acesteia către furnizori de energie electrică, conform relaţiei comerciale dintre OD şi furnizorii de energie electrică.
    (6) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice se realizează obligatoriu de către OD pe baza indexului citit sau determinat în data la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.
    (7) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contoarelor de măsurare a energiei electrice conform prevederilor alin. (4) se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, după cum urmează:
    a) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie şi livrate în reţeaua electrică încheiat între prosumator şi furnizorul de energie electrică, în cazul prosumatorului care deţine centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată peste 200 kW pe loc de consum, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie şi livrate în reţeaua electrică încheiat între prosumator şi furnizorul de energie electrică, în cazul prosumatorului care deţine centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa nr. 2.


    CAP. III
    Regularizarea financiară dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum
    ART. 9
    (1) În baza certificatului de racordare completat conform prevederilor art. 6 alin. (4), consumatorii finali care au calitatea de prosumatori şi deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum, pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleaşi părţi contractuale, fără a depăşi data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.
    (3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare aferent lunii în care a fost produsă şi livrată energia electrică respectivă.

    ART. 10
    (1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 73^1 alin. (4) din Lege, dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice şi valoarea energiei electrice consumate din reţelele electrice, se realizează conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin compensare între următoarele facturi:
    (i) factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1) încheiat între prosumator şi furnizor;
    şi

    (ii) factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din reţelele electrice de prosumator în calitate de consumator.

    (2) În situaţia în care prosumatorul renunţă la dreptul de compensare financiară prevăzută la alin. (1), stingerea obligaţiilor dintre prosumator şi furnizorul de energie electrică se realizează prin plăţi directe.

    CAP. IV
    Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum
    ART. 11
    (1) În baza certificatului de racordare completat conform prevederilor art. 6 alin. (4), consumatorii finali care au calitatea de prosumatori şi deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/ au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică încheiat între prosumator şi furnizor, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleaşi părţi contractuale, fără a depăşi data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.
    (3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia:
    a) să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, în perioada de facturare şi care nu include niciuna din componentele prevăzute la lit. b) pct. (ii)-(viii);
    b) să evidenţieze în poziţii distincte în facturile de energie electrică emise prosumatorilor prevăzuţi la alin. (1), în baza contractului de furnizare a energiei electrice, următoarele componente:
    (i) valoarea energiei electrice active consumată din reţeaua electrică de prosumatori calculată ca produs între cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare stabilită pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din reţelele electrice şi preţul de achiziţie al energiei electrice active, care nu include niciuna din componentele prevăzute la pct. (ii)-(viii). Preţul de achiziţie al energiei electrice active se stabileşte prin diminuarea preţului din contractul de furnizare a energiei electrice cu preţul dezechilibrelor care este precizat într-o anexă la factură;
    (ii) valoarea serviciilor de transport prin înmulţirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;
    (iii) valoarea serviciilor de distribuţie prin înmulţirea tarifelor de distribuţie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrică consumată în perioada de facturare;
    (iv) valoarea serviciilor de sistem;
    (v) valoarea accizei conform prevederilor legale înmulţită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;
    (vi) valoarea contribuţiei de cogenerare înmulţită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;
    (vii) valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă;
    (viii) alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat pentru fiecare din poziţiile de mai sus;

    c) să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, simultan cu facturile emise prevăzute la lit. b), în nume propriu sau în numele şi pe seama următoarelor categorii de prosumatori:
    (i) în nume propriu pentru persoane fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008;
    (ii) în numele şi pe seama persoanelor fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, organizate conform OUG nr. 44/2008;
    (iii) în numele şi pe seama persoanelor fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de peste 27 kW pe loc de consum, dar nu mai mult de 200 kW pe loc de consum, indiferent de forma de organizare a acestora;
    (iv) în numele şi pe seama persoanelor juridice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum.


    (4) Pe lângă componentele evidenţiate în poziţii distincte în cuprinsul facturilor de energie electrică emise conform prevederilor alin. (3) lit. b), furnizorii de energie electrică pot opta pentru evidenţierea distinctă în cuprinsul acestora a marjei de furnizare, caz în care această marjă nu este inclusă în preţul de achiziţie al energiei electrice active prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (i).
    (5) În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi energia electrică consumată de aceştia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică procedează, după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, furnizorul de energie electrică evidenţiază distinct:
    (i) cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, mai mică sau cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de aceştia, cu semnul minus, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice şi, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalaţiile prosumatorului, înmulţită cu preţul prevăzut la alin. (3) lit. a);
    (ii) cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de aceştia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din reţelele electrice, înmulţită cu preţul prevăzut la alin. (3) lit. a);
    (iii) celelalte componente conform prevederilor alin. (3) lit. b);

    b) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum şi în cazul persoanelor juridice, furnizorul de energie electrică realizează compensarea între factura emisă pentru energia electrică consumată din reţelele electrice de prosumator în calitate de consumator şi factura emisă în numele şi pe seama prosumatorului pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică în baza acordului prealabil şi a procedurii de acceptare încheiate între părţi conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, după cum urmează:
    (i) în factura emisă de furnizorul de energie electrică în numele prosumatorului, conform prevederilor alin. (3) lit. c), se facturează energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice, fără a depăşi cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de prosumator, în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din reţelele electrice şi, dacă este cazul, inclusiv ale contoarelor de măsurare a energiei electrice amplasate în instalaţiile prosumatorului, înmulţită cu preţul prevăzut la alin. (3) lit. a), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se, după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal;
    (ii) în factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din reţelele electrice de prosumator în calitate de consumator se evidenţiază distinct cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de prosumator, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din reţelele electrice, înmulţită cu preţul prevăzut la alin. (3) lit. a), precum şi celelalte componente prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii).    ART. 12
    (1) În situaţia în care cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumator este mai mare decât energia electrică consumată de acesta din reţeaua electrică, în perioada de facturare, furnizorul de energie electrică determină cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/ perioadele următoare de facturare, ca diferenţă dintre cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată în reţeaua electrică de prosumator în perioada de facturare şi cantitatea de energie electrică consumată de acesta din reţeaua electrică în calitate de consumator, în aceeaşi perioadă de facturare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică facturează, în baza contractului încheiat între părţi în acord cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2, cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare, după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, într-o factură emisă de furnizor distinct de cea emisă în baza contractului de furnizare a energiei electrice, care conţine, cu semnul minus, cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulţită cu preţul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni din ultima zi a lunii în care a fost livrată cantitatea respectivă de energie electrică în reţeaua electrică;
    b) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum şi persoane juridice, într-o factură emisă de furnizorul de energie electrică, în numele şi pe seama prosumatorului, care conţine cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulţită cu preţul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni din ultima zi a lunii în care a fost livrată cantitatea respectivă, iar aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.

    (3) Furnizorul de energie electrică returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al prosumatorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de prosumator din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de acesta şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv preţul acesteia care este egal cu preţul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportată prevăzută în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică.
    (4) În fiecare lună de facturare în care furnizorul de energie electrică returnează prosumatorului, parţial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), furnizorul de energie electrică realizează compensarea financiară între:
    a) factura emisă/facturile emise de acesta conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a) sau b), după caz, şi
    b) factura emisă conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, cu menţiunea că această factură intră în compensare financiară, parţial sau total, corespunzător cantităţii de energie electrică returnată în perioada de facturare respectivă.

    (5) Neutilizarea de către prosumator a unei cantităţi de energie electrică reportate în termenul de maxim 24 de luni de la data livrării acesteia în reţeaua electrică din cea prevăzută în factura emisă conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) şi a cantităţii şi valorii rămase nereturnate.

    ART. 13
    (1) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică îşi încetează aplicabilitatea la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, cu posibilitatea încheierii unui nou contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu noul furnizor de energie electrică, care nu poate intra în vigoare înainte de data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.
    (2) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică care deţine centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii de regularizare a energiei electrice se realizează în baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din reţelele electrice şi, dacă este cazul, a cantităţilor de energie electrică reportate şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadenţă a facturii şi prevederilor contractuale.
    (3) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică, alta decât cea prevăzută la alin. (2), precum şi al prosumatorului persoană juridică, regularizarea financiară/compensarea cantitativă, după caz, se realizează în baza facturilor emise de părţi, având în vedere înregistrările contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din reţelele electrice şi, dacă este cazul, cantităţile de energie electrică reportate, şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadenţă a facturii/facturilor şi prevederilor contractuale stabilite în acest sens.

    ART. 14
    (1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum şi care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot opta pentru vânzarea energiei electrice produse în centralele electrice respective şi livrate în reţelele electrice prin mecanismele de regularizare/compensare prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Lege, după caz, către furnizorii de energie electrică cu care aceştia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, caz în care aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 11 alin. (1).
    (2) În baza datelor transmise de către furnizorii de energie electrică la ANRE referitoare la contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii pentru energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică din centralele electrice cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum, conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, sau de către prosumatorii prevăzuţi la alin. (1), ANRE suspendă prin decizie acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi prosumatorilor în cauză, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. d^1) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cuprinsul deciziei de suspendare a acreditării prevăzute la alin. (2), ANRE stabileşte recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 11 alin. (1), după caz, şi data deciziei de suspendare a acreditării, cu respectarea regulilor prevăzute în Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Prosumatorii prevăzuţi la art. 11 alin. (1) pot beneficia de mecanismul de compensare cantitativă până la data de 31 decembrie 2030, iar după această dată pot beneficia, la cerere, de mecanismul de regularizare financiară prevăzut la art. 10.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CONTRACT-CADRU
    de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice
    din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW,
    dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică
    Nr. ........... din data ...........
    Părţile contractante
    Între ................................, prosumator persoană fizică/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în ......................., adresa ................., judeţul/sectorul ............................., cod poştal .................., telefon ...................., fax ................., e-mail ..........., document de identitate/cod fiscal .............................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ............................., IBAN .................., deschis la ....................., posesor al Certificatului de racordare nr. ............., emis de .................., reprezentat legal prin .........................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,
    şi

    .........................................................., furnizor de energie electrică, cu sediul în ................................., adresa ........................, judeţul .................................., cod poştal .................., telefon ...................., fax ........................, cod fiscal .........................., înscris în registrul comerţului la nr. ....................., IBAN nr. ................., deschis la ......................, titular al Licenţei ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ....................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,

    ambele denumite în continuare părţi, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.
    CAP. I
    Terminologie
    ART. 1
    Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 la prezentul contract.

    CAP. II
    Obiectul şi durata contractului
    ART. 2
    Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător a cantităţilor de energie electrică stabilite conform prevederilor art. 4, la preţul de contract stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract.

    ART. 3
    (1) Prezentul contract nu poate depăşi durata de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părţi pentru locul de consum respectiv, intră în vigoare la data de ................şi este valabil pe o perioadă de ............/până la data de ................. .
    (2) Prin semnarea prezentului contract, vânzătorul înţelege şi acceptă faptul că, pe durata de valabilitate a acestuia, prevăzută la alin. (1), nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi fiind suspendată de drept, conform reglementărilor aplicabile.
    (3) Prezentul contract se poate prelungi prin act adiţional, cu condiţia ca data până la care acesta se prelungeşte să fie cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.
    (4) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului până la data încetării acestuia.

    CAP. III
    Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
    ART. 4
    (1) Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, la preţul de contract, întreaga cantitate de energie electrică produsă şi livrată în reţea de centrala electrică de producere a energiei electrice deţinută de vânzător, la locul de consum şi de producere următor: .............................................................. .
                                               (Se va completa conform certificatului de racordare.)

    (2) Cantităţile de energie electrică lunare estimate a fi vândute/ cumpărate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract.

    ART. 5
    Cantitatea de energie electrică care face obiectul prezentului contract este măsurată în conformitate cu prevederile codului de măsurare a energiei electrice în vigoare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    CAP. IV
    Facturarea şi condiţiile de plată
    ART. 6
    Contravaloarea energiei electrice vândute/cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:
    V = Q_luna x p contract (lei),
    unde:
    - Q_luna - cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţea în luna contractuală, stabilită:
    – pe baza citirii indexului contorului de decontare: ............
    .............................................................................................
    (Se completează de către părţi.)
    sau

    – pe baza formulei de calcul agreate de părţi, după cum urmează: ....................................................................
    ....................................................................................;
                        (Formula de calcul se completează de către cumpărător, cu explicitarea fiecărui termen component.)

    – p contract - preţul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract, în lei/MWh.    ART. 7
    (1) Pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpărător pentru fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este prevăzută în factura emisă de către vânzător, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare.
    (2) Datele de măsurare necesare întocmirii facturii de către vânzător se transmit la aceeaşi dată şi în acelaşi format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică al acestuia prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (3) Regularizarea financiară se realizează de către cumpărător, prin compensarea facturii emise de către prosumator în calitate de vânzător, în conformitate cu prevederile art. 6, şi a facturii emise de către furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare, aferente aceleaşi luni contractuale, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal.
    (4) Prin aplicarea mecanismului de compensare prevăzut la alin. (3):
    a) furnizorul de energie electrică în calitate de cumpărător plăteşte diferenţa pozitivă între valoarea facturii emise de către prosumator în calitate de vânzător conform prezentului contract şi valoarea facturii emise de către furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizor; sau
    b) prosumatorul în calitate de vânzător plăteşte diferenţa pozitivă între valoarea facturii emise de către furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare şi valoarea facturii emise de către prosumator în calitate de vânzător conform prezentului contract, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizorul de energie electrică.

    (5) Neîndeplinirea de către cumpărător a obligaţiilor de plată conform prevederilor alin. (4) conduce la plata de către acesta a unor dobânzi penalizatoare, în aceleaşi condiţii cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea la termen a facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.
    (6) Cumpărătorul transmite vânzătorului datele de măsurare prevăzute la alin. (2) în prima zi lucrătoare de la data primirii acestora de la operatorul de distribuţie.
    (7) În situaţia în care citirea la distanţă a contoarelor de măsurare a energiei electrice nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de vânzător se determină pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităţilor estimate de energie electrică se realizează la prima citire a contoarelor de măsurare respective de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.
    (8) În situaţia în care vânzătorul renunţă la dreptul de compensare financiară prevăzută la alin. (4), stingerea obligaţiilor dintre vânzător şi cumpărător se realizează prin plăţi directe, la solicitarea prosumatorului.

    CAP. V
    Obligaţii şi garanţii
    ART. 8
    (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
    (2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract, cu respectarea restricţiilor privind confidenţialitatea conform prevederilor art. 11.
    (3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părţi din vina celeilalte părţi vor fi suportate de partea vinovată.

    ART. 9
    Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie, în termenii prezentului contract.

    CAP. VI
    Modificarea circumstanţelor
    ART. 10
    În sensul prezentului contract, modificare de circumstanţe semnifică modificarea cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive, existenţa unor condiţii sau modificări ale statutului părţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.

    CAP. VII
    Confidenţialitatea
    ART. 11
    (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
    c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;
    d) informaţiile comunicate de către vânzător afiliaţilor/ prestatorilor de servicii implicaţi în executarea contractului.

    (3) Prevederile alin. (1) produc efecte timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

    CAP. VIII
    Forţa majoră
    ART. 12
    Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.

    CAP. IX
    Răspunderea contractuală
    ART. 13
    Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii.

    ART. 14
    Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/ sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 15
    Niciuna dintre părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.

    CAP. X
    Încetarea contractului
    ART. 16
    Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 3;
    b) la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleaşi părţi;
    c) prin acordul de voinţă al părţilor;
    d) prin denunţare unilaterală de către vânzător, cu o notificare transmisă în scris cumpărătorului cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale;
    e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se află în una dintre aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei.


    CAP. XI
    Alte clauze
    ART. 17
    (1) Detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale vânzătorului, în contextul încheierii şi executării prezentului contract, se regăsesc în anexa nr. 5 la prezentul contract - Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Anexa nr. 5 se completează de către cumpărător numai în cazul în care vânzătorul este persoană fizică.

    CAP. XII
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Prezentul contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.

    ART. 19
    (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.
    (2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE, regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile au obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.

    Prezentul contract a fost încheiat la data de .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Semnatari:
    Reprezentantul legal al vânzătorului
    Reprezentantul legal al cumpărătorului
    NOTĂ:
    Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor (anexa nr. 4 la prezentul contract), cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementările specifice emise de ANRE.

    ANEXA 1

    la contractul-cadru
    TERMINOLOGIE

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ansamblul de instalaţii, │
│ │construcţii şi │
│ │echipamente necesare │
│Centrală │pentru producerea de │
│electrică │energie electrică; poate │
│ │fi constituit din unul │
│ │sau mai multe grupuri │
│ │electrice. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Contractul de furnizare a│
│ │energiei electrice │
│Contract de │încheiat între │
│furnizare │prosumator, în calitate │
│ │de client final, şi │
│ │furnizor, în calitate de │
│ │vânzător │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Document emis de │
│ │operatorul de │
│ │distribuţie, pentru locul│
│Certificat │de consum şi de producere│
│de racordare│al vânzătorului, în │
│ │vederea certificării │
│ │calităţii de prosumator, │
│ │conform reglementărilor │
│ │aplicabile │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Unitatea tehnologică │
│ │producătoare de energie │
│Grup │electrică ce poate fi │
│electric │individualizată în │
│ │privinţa realizării, │
│ │retehnologizării şi │
│ │punerii în funcţiune │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │O lună calendaristică din│
│ │cadrul unui an │
│ │calendaristic │
│ │Prin excepţie, în cazul │
│ │în care contractul de │
│ │vânzare-cumpărare a │
│ │energiei electrice intră │
│ │în vigoare/încetează în │
│ │cursul lunii │
│ │calendaristice, se │
│Lună │consideră „lună │
│contractuală│contractuală“ perioada │
│ │rămasă din luna │
│ │calendaristică │
│ │respectivă, cuprinsă │
│ │între data intrării în │
│ │vigoare a contractului şi│
│ │ultima zi a lunii │
│ │calendaristice şi/sau │
│ │cuprinsă între prima zi a│
│ │lunii calendaristice şi │
│ │data încetării │
│ │contractului. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │[prosumator] sau │
│Parte/Părţi │[furnizor]/[prosumator] │
│ │şi [furnizor] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Conform definiţiei │
│ │prevăzute la art. 3 pct. │
│ │95 din Legea energiei │
│ │electrice şi a gazelor │
│ │naturale nr. 123/2012, cu│
│Prosumator │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
│ │Calitatea de prosumator │
│ │se certifică conform │
│ │reglementărilor │
│ │aplicabile. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la contractul-cadru
    CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICĂ ESTIMATE

┌─────┬─────┬──────────────────────────┐
│Nr. │Luna/│Cantitatea de energie │
│crt. │Anul │electrică estimată [MWh] │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│1 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│2 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│3 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│4 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│5 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│6 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│7 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│8 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│9 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│10 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│11 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│12 │ │ │
└─────┴─────┴──────────────────────────┘

    NOTE:
    1. Tabelul se completează la semnarea contractului cu datele aferente unei perioade de 12 luni calendaristice (sau mai puţin, dacă durata contractului este mai mică de 12 luni).
    2. Pentru următoarea perioadă (12 luni calendaristice sau mai puţin), cantităţile de energie electrică lunare estimate se stabilesc prin încheierea unui act adiţional, cu cel puţin 15 zile înainte de începutul perioadei.
    3. Cantităţile orare de energie electrică prognozate sunt stabilite de către cumpărător, conform reglementărilor aplicabile. Nu este obligatoriu ca suma cantităţilor orare dintr-o lună calendaristică să fie egală cu cantitatea aferentă lunii calendaristice respective, prevăzută în tabel.


    ANEXA 3

    la contractul-cadru
    PREŢUL DE CONTRACT
    Preţul de contract este egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în luna contractuală, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, conform reglementărilor aplicabile.
    Modificarea lunară a preţului de contract se face cu notificarea cumpărătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizorul de energie electrică conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la prezentul contract.
    La data intrării în vigoare a prezentului contract, preţul de contract este de ................. [lei/MWh] (egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în luna ..... anul ..............., publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, în data de .............).

    ANEXA 4

    la contractul-cadru
    PREVEDERI SPECIFICE
    privind procedura de derulare a contractului
    Persoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului: .........................................................................................................
    Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: .....................................................................................................
    Căile de comunicare convenite: ..................................................................................................................................................

    ANEXA 5

    la contractul-cadru
    NOTĂ DE INFORMARE
    cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

    ANEXA 2

    la metodologie
    CONTRACT-CADRU
    de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice
    din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată
    de cel mult 200 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică
    Nr. ........... din data ...........
    Părţile contractante
    Între .............................., prosumator persoană fizică/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în ......................., adresa ..................., judeţul/sectorul ............................., cod poştal .................., telefon ...................., fax ................., e-mail ..........., document de identitate/cod fiscal ..............................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ............................., IBAN .................., deschis la ....................., posesor al Certificatului de racordare nr. ................, emis de ......................, reprezentat legal prin ............................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,
    şi

    ...................................................., furnizor de energie electrică, cu sediul în ..................................., adresa ............................, judeţul .................................., cod poştal .................., telefon ...................., fax ........................, cod fiscal .........................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ....................., IBAN nr. ................., deschis la ......................, titular al Licenţei ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ....................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,

    ambele denumite în continuare părţi, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.
    CAP. I
    Terminologie
    ART. 1
    Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 la prezentul contract.

    CAP. II
    Obiectul şi durata contractului
    ART. 2
    Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător a cantităţilor de energie electrică stabilite conform prevederilor art. 4, la preţul de contract stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract.

    ART. 3
    (1) Prezentul contract nu poate depăşi durata de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părţi pentru locul de consum respectiv, intră în vigoare la data de ...................... şi este valabil pe o perioadă de ................./ până la data de ................. .
    (2) Prin semnarea prezentului contract, vânzătorul înţelege şi acceptă faptul că, pe durata de valabilitate a acestuia, prevăzută la alin. (1), nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi fiind suspendată de drept, conform reglementărilor aplicabile.
    (3) Prezentul contract se poate prelungi prin act adiţional, cu condiţia ca data până la care acesta se prelungeşte să fie cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.
    (4) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului până la data încetării acestuia.

    CAP. III
    Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
    ART. 4
    (1) Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, la preţul de contract, o cantitate de energie electrică produsă şi livrată în reţea de centrala electrică de producere a energiei electrice deţinută de vânzător cel mult egală cu cea consumată în aceeaşi perioadă de facturare la locul de consum şi de producere următor: ................................................................... .
                                           (Se va completa conform certificatului de racordare.)

    (2) Cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică care excedează cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1) şi reportată în vederea utilizării de către vânzător în luna contractuală/lunile contractuale următoare este preluată de cumpărător printr-o factură emisă de acesta în mod distinct, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data la care energia electrică excedentară este livrată în reţeaua electrică.
    (3) Cantităţile totale de energie electrică estimate a fi vândute/cumpărate lunar sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract.

    ART. 5
    Cantitatea de energie electrică care face obiectul prezentului contract este măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    CAP. IV
    Facturarea şi condiţiile de plată
    ART. 6
    (1) Contravaloarea energiei electrice vândute/ cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:
    V = Q_luna x p contract (lei),
    unde:
    - Q_luna - reprezintă cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţea în luna contractuală, stabilită, fără a depăşi cantitatea de energie electrică consumată în aceeaşi lună contractuală:
    – pe baza citirii indexului contorului de decontare ...................
    ...........................................................................................................
    (Se completează de către părţi.)
    sau

    – pe baza formulei de calcul agreate de părţi, după cum urmează: .....................................................................................
    .................................................................................................. .
    (Formula de calcul se completează de către cumpărător, cu explicitarea fiecărui termen component.)

    – p_contract - preţul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract, în lei/MWh.


    (2) Contravaloarea energiei electrice reportate conform art. 4 alin. (2) în fiecare lună contractuală în care se înregistrează report de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică se calculează cu următoarea formulă:
    V = Q_report_luna x p contract (lei),
    unde:
    – Q_report_luna - reprezintă cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţea care excedă cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică în luna contractuală;
    - p_contract - preţul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract, în lei/MWh.    (3) În situaţia în care citirea la distanţă a contoarelor de măsurare a energiei electrice nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de vânzător se determină pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităţilor estimate de energie electrică se realizează la prima citire a contoarelor de măsurare respective de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.

    ART. 7
    (1) Pe întreaga durată a contractului, contravaloarea cantităţii de energie electrică vândute/cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este:
    a) evidenţiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor, în baza contractului de furnizare şi cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare, în cazul în care vânzătorul este persoană fizică, alta decât cea organizată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care deţine centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum;
    b) prevăzută în factura emisă de către cumpărător în numele şi pe seama vânzătorului, conform acordului prealabil şi al procedurii de acceptare încheiate între părţi conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal în vigoare, în toate celelalte cazuri.

    (2) Pe lângă facturile emise conform prevederilor alin. (1), în fiecare lună contractuală în care se înregistrează o cantitate de energie electrică reportată, cumpărătorul emite o factură distinctă care conţine:
    a) pentru prosumatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a), cu semnul minus, cantitatea de energie electrică reportată pentru luna/lunile următoare înmulţită cu preţul de contract, cu termen scadent de plată de 24 de luni din ultima zi a lunii în care cantitatea respectivă de energie electrică a fost livrată în reţeaua electrică;
    b) pentru celelalte cazuri de prosumatori, cantitatea de energie electrică reportată pentru luna/lunile următoare înmulţită cu preţul de contract, cu termen scadent de plată de 24 de luni din ultima zi a lunii în care cantitatea respectivă de energie electrică a fost livrată în reţeaua electrică, aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.

    (3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de acesta şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv asupra preţului acesteia care este egal cu preţul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică.
    (4) În fiecare lună de facturare în care cumpărătorul returnează vânzătorului, parţial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), cumpărătorul realizează compensarea financiară între facturile emise de acesta conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice şi ale prezentului contract, cu menţiunea că factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, intră în compensare financiară, parţial sau total, corespunzător cantităţii de energie electrică returnate în perioada de returnare respectivă.
    (5) Neutilizarea de către vânzător a unei cantităţi de energie electrică reportate în termenul de maximum 24 de luni din ultima zi a lunii în care cantitatea respectivă de energie electrică a fost livrată în reţeaua electrică din cea prevăzută în factura emisă conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) şi a cantităţii şi valorii nereturnate.
    (6) Neîndeplinirea obligaţiilor de plată conform alin. (5) conduce la plata de dobânzi penalizatoare, în aceleaşi condiţii cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea la termen a facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.

    CAP. V
    Obligaţii şi garanţii
    ART. 8
    (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
    (2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract, cu respectarea restricţiilor privind confidenţialitatea, conform prevederilor art. 11.
    (3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părţi din vina celeilalte părţi vor fi suportate de partea vinovată.

    ART. 9
    Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie, în termenii prezentului contract.

    CAP. VI
    Modificarea circumstanţelor
    ART. 10
    În sensul prezentului contract, modificare de circumstanţe semnifică modificarea cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive, existenţa unor condiţii sau modificări ale statutului părţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.

    CAP. VII
    Confidenţialitatea
    ART. 11
    (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
    c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;
    d) informaţiile comunicate de către vânzător afiliaţilor/ prestatorilor de servicii implicaţi în executarea contractului.

    (3) Prevederile alin. (1) produc efecte timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

    CAP. VIII
    Forţa majoră
    ART. 12
    Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.

    CAP. IX
    Răspunderea contractuală
    ART. 13
    Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii.

    ART. 14
    Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 15
    Niciuna dintre părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.

    CAP. X
    Încetarea contractului
    ART. 16
    Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 3;
    b) la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleaşi părţi;
    c) prin acordul de voinţă al părţilor;
    d) prin denunţare unilaterală de către vânzător, cu o notificare transmisă în scris cumpărătorului cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale;
    e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se află în una dintre aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei.


    CAP. XI
    Alte clauze
    ART. 17
    (1) Detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale vânzătorului, în contextul încheierii şi executării prezentului contract, se regăsesc în anexa nr. 5 la prezentul contract - Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Anexa nr. 5 se completează de către cumpărător numai în cazul în care vânzătorul este persoană fizică.

    CAP. XII
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Prezentul contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.

    ART. 19
    (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.
    (2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE, regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile au obligaţia preluării modificării/ completării într-un act adiţional la contract.

    Prezentul contract a fost încheiat la data de .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Semnatari:
    Reprezentantul legal al vânzătorului
    Reprezentantul legal al cumpărătorului
    NOTĂ:
    Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor (anexa nr. 4 la prezentul contract), cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementărilor specifice emise de ANRE.

    ANEXA 1

    la contractul-cadru
    TERMINOLOGIE

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ansamblul de instalaţii, │
│ │construcţii şi │
│ │echipamente necesare │
│Centrală │pentru producerea de │
│electrică │energie electrică; poate │
│ │fi constituit din unul │
│ │sau mai multe grupuri │
│ │electrice. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Contractul de furnizare a│
│ │energiei electrice │
│Contract de │încheiat între │
│furnizare │prosumator, în calitate │
│ │de client final, şi │
│ │furnizor, în calitate de │
│ │vânzător │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Document emis de │
│ │operatorul de │
│ │distribuţie, pentru locul│
│Certificat │de consum şi de producere│
│de racordare│al vânzătorului, în │
│ │vederea certificării │
│ │calităţii de prosumator, │
│ │conform reglementărilor │
│ │aplicabile │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Unitatea tehnologică │
│ │producătoare de energie │
│Grup │electrică ce poate fi │
│electric │individualizată în │
│ │privinţa realizării, │
│ │retehnologizării şi │
│ │punerii în funcţiune │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │O lună calendaristică din│
│ │cadrul unui an │
│ │calendaristic │
│ │Prin excepţie, în cazul │
│ │în care contractul de │
│ │vânzare-cumpărare a │
│ │energiei electrice intră │
│ │în vigoare/ încetează în │
│ │cursul lunii │
│ │calendaristice, se │
│Lună │consideră „lună │
│contractuală│contractuală“ perioada │
│ │rămasă din luna │
│ │calendaristică │
│ │respectivă, cuprinsă │
│ │între data intrării în │
│ │vigoare a contractului şi│
│ │ultima zi a lunii │
│ │calendaristice şi/sau │
│ │cuprinsă între prima zi a│
│ │lunii calendaristice şi │
│ │data încetării │
│ │contractului. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │[prosumator] sau │
│Parte/Părţi │[furnizor]/[prosumator] │
│ │şi [furnizor] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Conform definiţiei │
│ │prevăzute la art. 3 pct. │
│ │95 din Legea energiei │
│ │electrice şi a gazelor │
│ │naturale nr. 123/2012, cu│
│Prosumator │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
│ │Calitatea de prosumator │
│ │se certifică conform │
│ │reglementărilor │
│ │aplicabile. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la contractul-cadru
    CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICĂ ESTIMATE

┌─────┬─────┬──────────────────────────┐
│Nr. │Luna/│Cantitatea de energie │
│crt. │Anul │electrică estimată [MWh] │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│1 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│2 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│3 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│4 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│5 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│6 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│7 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│8 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│9 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│10 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│11 │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────┤
│12 │ │ │
└─────┴─────┴──────────────────────────┘

    NOTE:
    1. Tabelul se completează la semnarea contractului cu datele aferente unei perioade de 12 luni calendaristice (sau mai puţin, dacă durata contractului este mai mică de 12 luni).
    2. Pentru următoarea perioadă (12 luni calendaristice sau mai puţin), cantităţile de energie electrică lunare estimate se stabilesc prin încheierea unui act adiţional, cu cel puţin 15 zile înainte de începutul perioadei.
    3. Cantităţile orare de energie electrică prognozate sunt stabilite de către cumpărător, conform reglementărilor aplicabile. Nu este obligatoriu ca suma cantităţilor orare dintr-o lună calendaristică să fie egală cu cantitatea aferentă lunii calendaristice respective, prevăzută în tabel.


    ANEXA 3

    la contractul-cadru
    PREŢUL DE CONTRACT
    Preţul de contract este preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul, în calitate de consumator, în perioada de facturare, şi care nu include componentele menţionate la art. 11 alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii) din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022.
    Modificarea preţului de contract se face cu notificarea vânzătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizor conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la prezentul contract.
    La data intrării în vigoare a prezentului contract, preţul de contract este de ................. [lei/MWh].

    ANEXA 4

    la contractul-cadru
    PREVEDERI SPECIFICE
    privind procedura de derulare a contractului
    Persoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului: .........................................................................................................
    Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: ....................................................................................................
    Căile de comunicare convenite: ..................................................................................................................................................

    ANEXA 5

    la contractul-cadru
    NOTĂ DE INFORMARE
    cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016