Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 22 martie 2024  privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră din instituţiile de învăţământ superior    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 22 martie 2024 privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră din instituţiile de învăţământ superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 296 din 4 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.042 din 22 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi funcţionare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră, denumite în continuare CCOC, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare din România.
    (2) CCOC-urile desfăşoară, prin personal specializat angajat, activităţi de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi orientare în carieră, consiliere în scop de optimizare personală şi servicii de consiliere psihologică, adresate studenţilor, elevilor, absolvenţilor şi altor membri ai comunităţii academice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) au la bază principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 2
    Activitatea de consiliere se adresează:
    a) studenţilor instituţiei de învăţământ superior, indiferent de programul de studii la care aceştia sunt înmatriculaţi sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţilor internaţionali veniţi la studii prin programe de mobilităţi;
    b) elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate cu unităţi din învăţământul preuniversitar sau în urma solicitărilor individuale ale acestora;
    c) absolvenţilor proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior, precum şi oricăror persoane interesate să urmeze un program de studii universitare sau postuniversitare în cadrul instituţiei de învăţământ superior.


    ART. 3
    (1) CCOC are ca obiectiv fundamental sprijinirea tinerilor în vederea alegerii unui parcurs educaţional şi profesional potrivit. Astfel, activităţile CCOC au rolul de a sprijini studenţii, respectiv elevii şi absolvenţii în alegerea unui traseu educaţional şi a unui traseu de carieră în raport cu propriile interese şi abilităţi, de a le facilita angajarea, de a organiza activităţi menite să dezvolte abilităţile transversale necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi mărirea gradului de angajabilitate prin următoarele tipuri de activităţi:
    a) informarea cu privire la carieră, care se referă la oferirea tuturor informaţiilor necesare pentru a planifica, a obţine şi a păstra un anumit loc de muncă;
    b) educaţia cu privire la carieră, prin oferirea de informaţii privind piaţa muncii, interrelaţionare, dezvoltarea abilităţilor de a face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa, în general, oportunităţile de a experimenta diverse roluri din viaţa comunităţii sau din cea profesională, precum şi instrumentele pentru planificarea carierei;
    c) clarificarea scopurilor şi aspiraţiilor astfel încât tinerii să îşi înţeleagă propriul profil educaţional, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acţiuni şi să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente;
    d) sprijinirea integrării absolvenţilor învăţământului liceal în mediul universitar;
    e) sprijinirea integrării studenţilor internaţionali în comunitatea academică, pe durata studiilor lor în România, alături de departamentele/structurile interne care se ocupă de organizarea şi buna funcţionare a acestor programe de mobilităţi;
    f) sprijinirea reducerii abandonului universitar cauzat de motive de adaptare la mediul universitar sau de orientare în carieră;
    g) orientarea vocaţională a studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
    h) oferirea de sprijin studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale, cu tulburări de învăţare, proveniţi din medii dezavantajate sau care se confruntă cu probleme de natură psihoemoţională pentru parcurgerea cu succes a studiilor universitare;
    i) oferirea de sprijin studenţilor cu dizabilităţi pentru accesibilizarea învăţământului superior, respectiv pentru parcurgerea studiilor;
    j) dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa muncii ale studenţilor şi proaspeţilor absolvenţi;
    k) asigurarea stării de bine a studenţilor.

    (2) Activităţile CCOC vizează:
    a) activităţile de informare, consiliere şi orientare pentru studenţi, individuale sau de grup, după caz, vizează:
    (i) consiliere vocaţională şi educaţională;
    (ii) consiliere în scop de optimizare personală;
    (iii) consiliere şi evaluare psihologică, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    (iv) consiliere în carieră şi evaluarea aptitudinală;

    b) activităţile legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor vizează:
    (i) suport pentru întocmirea unui portofoliu de angajare - CV, scrisoare de intenţie, simularea interviului de angajare, sprijin şi consultanţă în alegerea unui loc de muncă în funcţie de profilul studentului;
    (ii) facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii, inclusiv prin organizarea de prezentări ale potenţialilor angajatori în fiecare an universitar;
    (iii) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor, desfăşurate în urma unor analize de nevoi desfăşurate periodic în rândul studenţilor;
    (iv) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii şi impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru reducerea ratei de abandon;
    (v) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor instituţiei de învăţământ superior;
    (vi) organizarea de activităţi dedicate studenţilor cu participarea unor alumni;

    c) activităţile legate de educaţia cu privire la carieră vizează informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru programele de studii universitare organizate la toate ciclurile şi formele de învăţământ superior, inclusiv prin organizarea, cel puţin o dată pe semestru, a unui târg de prezentare a ofertelor programelor de studii din cadrul instituţiei de învăţământ superior;
    d) activităţile privind informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în oferta universitară, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional, vizează:
    (i) sesiuni de prezentare în cadrul activităţilor de tip „zilele porţilor deschise“, târguri educaţionale sau vizite tematice etc.;
    (ii) webinare, workshopuri, ateliere tematice;

    e) acţiunile de combatere a abandonului universitar vizează:
    (i) organizarea unor programe de introducere în mediul universitar destinate studenţilor din anul I sau sprijinirea activităţilor organizaţiilor studenţeşti care desfăşoară activităţi orientate spre familiarizarea studenţilor din anul I cu mediul academic;
    (ii) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar şi cauzele acestuia, precum şi propunerea de măsuri pentru reducerea acestui fenomen;
    (iii) susţinerea, prin activităţi specifice, a implementării proiectelor de reintegrare a studenţilor, de tip „A doua şansă“, şi a celor de sprijinire a studenţilor din medii dezavantajate, de tipul „Primul student din familie“;
    (iv) organizarea de şedinţe gratuite de consiliere psihologică, individuale şi de grup, după caz, cu condiţia ca în cadrul CCOC să existe personal specializat în acest sens, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    (v) organizarea de sesiuni de informare privind sănătatea mintală şi starea de bine a studenţilor, relaţia studenţilor cu instituţia de învăţământ superior;
    (vi) activităţi de sprijinire a studenţilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale, precum şi de monitorizare a parcursului lor educaţional;
    (vii) activităţi de sprijinire a integrării în colectivitatea academică a studenţilor care provin din grupuri sociale dezavantajate;
    (viii) activităţi de reducere a fenomenului de violenţă - bullying în cadrul instituţiei de învăţământ superior.    CAP. II
    Componenţa CCOC
    ART. 4
    (1) Din cadrul CCOC pot face parte următoarele categorii de personal specializat, fără ca enumerarea să fie limitativă:
    a) psihologi;
    b) consilieri în carieră;
    c) sociologi;
    d) cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor.

    (2) Numărul angajaţilor din cadrul CCOC se stabileşte pornind de la numărul de studenţi înmatriculaţi în cele patru cicluri de studii. Raportul minim acceptat este de cel puţin 1 angajat specializat/2.000 de studenţi înmatriculaţi.

    ART. 5
    (1) CCOC se subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului.
    (2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, desemnată prin decizie a rectorului, cu avizul consiliului de administraţie.
    (3) Coordonatorul CCOC întocmeşte anual şi prezintă consiliului de administraţie un raport asupra activităţii desfăşurate şi a serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituţiilor de învăţământ superior.
    (4) Colectarea şi centralizarea datelor statistice referitoare la numărul de elevi, studenţi şi absolvenţi consiliaţi şi la încadrarea cu personal a CCOC-urilor se realizează cu ajutorul platformei informatice ANS (Platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior). Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a furniza Ministerului Educaţiei datele solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul sau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.
    (5) CCOC vor întocmi anual un raport de activitate şi un plan de activităţi pentru anul universitar următor. Acestea vor fi prezentate şi aprobate de senatul universitar.
    (6) CCOC poate derula activităţi de colectare de feedback din partea beneficiarilor de servicii oferite de către CCOC cu scopul de a-şi îmbunătăţii serviciile oferite.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), CCOC poate colecta informaţii şi din partea celorlalţi studenţi care nu au beneficiat de servicii, pentru a-şi actualiza şi îmbunătăţi permanent oferta de servicii şi activităţi.

    ART. 6
    (1) În vederea întocmirii planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente, CCOC colaborează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi cu studenţii reprezentanţi în structurile de conducere ale instituţiei de învăţământ superior, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorilor sau ai altor instituţii care desfăşoară activităţi relevante pentru atingerea obiectivelor CCOC.
    (2) CCOC poate organiza consultări periodice, cel puţin semestriale, cu privire la activitatea sa, la care pot participa organizaţii studenţeşti legal constituite şi studenţii reprezentanţi în structurile de conducere ale instituţiei de învăţământ superior. Consultările periodice vor fi anunţate pe site-ul universităţii cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării lor.
    (3) CCOC va organiza sesiuni de informare anuale - sau ori de câte ori este necesar - pentru cadrele didactice sau structurile responsabile de calitatea actului educaţional/de predare, din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, privind observaţiile sau concluziile activităţii de consiliere psihologică şi sprijin educaţional derulate de către CCOC.
    (4) În implementarea planului anual de activităţi, CCOC poate stabili, prin intermediul instituţiei de învăţământ superior, parteneriate sau protocoale de colaborare cu organizaţii nonguvernamentale, cu organizaţii studenţeşti, cu organizaţii/ structuri de reprezentare a elevilor, cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai angajatorilor pentru a promova activităţile centrului sau pentru a desfăşura activităţi comune.

    ART. 7
    Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CCOC se asigură de către instituţia de învăţământ superior organizatoare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 8
    (1) Finanţarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universităţii şi prin fonduri dedicate de la bugetul de stat, acordate de Ministerul Educaţiei în vederea implementării Programului naţional de reducere a abandonului universitar, conform art. 121 alin. (8) lit. b) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În scopul asigurării/dezvoltării activităţii CCOC, instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare. Instituţiile de învăţământ superior au posibilitatea de a depune anual proiecte specifice de dezvoltare instituţională în vederea obţinerii de finanţare care vizează activitatea CCOC.

    ART. 9
    În maximum 3 luni de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiecare instituţie de învăţământ superior va elabora propria metodologie, aprobată de către senatul universităţii, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016