Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 22 martie 2024  privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 22 martie 2024 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 294 din 4 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.034 din 22 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 4 aprilie 2024.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, respectiv particulare şi confesionale.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat, respectiv particulare şi confesionale pot înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele niveluri educaţionale:
    a) pentru învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, unităţi fără personalitate juridică, în structura instituţiilor de învăţământ superior;
    b) pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, unităţi cu personalitate juridică, în subordinea instituţiilor de învăţământ superior;
    c) pentru învăţământul postliceal, colegii terţiare nonuniversitare, fără personalitate juridică, în structura instituţiilor de învăţământ superior.


    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior înainte de intrarea în vigoare a Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, îşi continuă desfăşurarea activităţii cu statut de unităţi de învăţământ în structura respectivelor instituţii de învăţământ superior, indiferent de nivelul de învăţământ şcolarizat.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior sunt organizate şi funcţionează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul art. 17 alin. (6) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Funcţiile de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se ocupă prin concurs, conform prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu avizul rectorului universităţii.
    (2) Funcţiile de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în subordinea instituţiilor de învăţământ superior particular se ocupă prin numire de către rector, cu informarea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea respectiva unitate de învăţământ preuniversitar.
    (3) Conducerea/Coordonarea managerială a unităţii de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiei de învăţământ superior de stat/particular este asigurată de către un cadru didactic titular al instituţiei, numit, prin decizia rectorului universităţii, ca urmare a promovării concursului specific intern.

    ART. 5
    Hotărârile privind ocuparea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se adoptă astfel:
    a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior - de către consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ superior, la propunerea persoanei desemnate să asigure coordonarea managerială/conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar;
    b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în subordinea instituţiilor de învăţământ superior - de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul rectorului universităţii.


    ART. 6
    (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior se realizează în conformitate cu:
    a) planurile-cadru din învăţământul preuniversitar, aprobate prin ordine ale ministrului educaţiei;
    b) prevederile legale privind constituirea formaţiunilor de studiu;
    c) proiectele planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ preuniversitar;
    d) norma didactică de predare stabilită de prevederile art. 207 alin. (4) - (13) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Stabilirea, între limita minimă şi maximă, a numărului de ore pe săptămână aferente planurilor-cadru de învăţământ se hotărăşte anual de către forurile decizionale prevăzute la art. 5.

    ART. 7
    (1) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior pot fi ocupate de către personal didactic universitar, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor minime de studii, conform prevederilor art. 176, art. 177 alin. (8) şi ale art. 249 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/ subordinea instituţiilor de învăţământ superior pot fi ocupate pe perioadă determinată de un an şcolar de către personal didactic universitar, cu acordul conducerii facultăţii/departamentului în care acesta este titular şi cu avizul consiliului de administraţie şi al senatului universitar, dacă acesta este angajat într-o altă instituţie de învăţământ superior.
    (3) Procesul de recrutare şi selecţie a personalului didactic universitar intern/extern în vederea încadrării în unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior se va realiza cu respectarea prevederilor metodologiei proprii de ocupare a funcţiilor didactice şi de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior şi a propriului regulament de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar, elaborate în baza principiului asigurării calităţii şi cu respectarea eticii profesionale şi a legislaţiei în vigoare şi aprobate de către senatul universitar.
    (4) Activităţile didactice prestate de către personalul didactic universitar în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior vor exceda norma universitară şi vor fi remunerate în regim de plată cu ora, conform grilei de salarizare pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.827/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior transmit către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află acestea, lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care vor fi ocupate în cadrul concursului naţional, conform prevederilor art. 177 alin. (1) şi ale art. 248 alin. (6) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care vor fi ocupate în cadrul concursului naţional, prevăzută la alin. (1), se transmite către inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de organizarea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.
    (3) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care vor fi ocupate în cadrul concursului naţional, prevăzută la alin. (1), va cuprinde precizări privind viabilitatea posturilor didactice/catedrelor, precum şi modalitatea de angajare: „angajare pe perioadă nedeterminată“/„angajare pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar“, conform prevederilor art. 181 alin. (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/ subordinea instituţiilor de învăţământ superior se ocupă în cadrul şedinţelor publice organizate de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.
    (5) Repartizarea participanţilor la concursul naţional pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute şi cu avizul emis de către persoanele care ocupă funcţia de conducere/asigură coordonarea managerială a unităţii de învăţământ preuniversitar, stabilite la art. 4.
    (6) Devin titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar candidaţii la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au obţinut definitivarea în învăţământ/licenţierea în cariera didactică;
    b) au obţinut media de repartizare de cel puţin 7 (şapte), calculată conform prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei;
    c) în baza mediei precizate la lit. b) au fost repartizaţi pe posturi didactice/catedre publicate pentru angajare „pe perioadă nedeterminată“ din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior.

    (7) Personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior, care a dobândit statutul de titular în sistemul de învăţământ preuniversitar în condiţiile alin. (6), beneficiază de toate drepturile acordate de Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/ subordinea instituţiilor de învăţământ superior, care nu se ocupă prin repartizarea candidaţilor de la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, pot fi ocupate pe perioadă determinată de un an şcolar, prin detaşare la cerere, detaşare în interesul învăţământului sau prin încadrarea în regim de plata cu ora, conform prevederilor metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Cadrele didactice care solicită ocuparea, prin detaşare la cerere, a unui/unei post didactic/catedre vacant/vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior trebuie să deţină avizul emis de către persoanele care ocupă funcţia de conducere/asigură coordonarea managerială a unităţii de învăţământ preuniversitar, stabilite la art. 4.

    ART. 10
    Posturile didactice/Catedrele din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, rămase neocupate în condiţiile stabilite de prevederile art. 8 şi 9, pot fi ocupate pe perioadă determinată de un an şcolar, în baza unui concurs de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate, organizat la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar, prevăzut la art. 3.

    ART. 11
    Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura/ subordinea instituţiilor de învăţământ superior particular se pot ocupa cu personal didactic de predare conform prevederilor art. 8 şi 9 sau conform prevederilor art. 177 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 12
    Începând cu data reorganizării instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei, denumirea „inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti“ se va citi „direcţia judeţeană de învăţământ preuniversitar/ Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar“, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016