Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 2 august 2019  privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 2 august 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 657 din 7 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.697 din 2 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 657 din 7 august 2019.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care au studiat în România şi care solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Adeverinţa de conformitate a studiilor universitare poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 în baza actelor de studii universitare eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România şi a atestatelor de recunoaştere a studiilor emise de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, dacă este cazul.
    (2) Adeverinţa se eliberează în limba română şi în limba engleză, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 3
    Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare, prevăzute la art. 1, cuprinde următoarele documente:
    a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare, adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
    b) diploma de doctor, în copie;
    c) adeverinţa de autenticitate a diplomei de doctor, eliberată de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă, în original;
    d) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.


    ART. 4
    (1) Dosarul solicitantului se transmite la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică existenţa documentelor prevăzute la art. 3, emite adeverinţa sau înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.
    (3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris.
    (4) Adeverinţa se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite la adresa indicată de acesta.
    (5) Adeverinţa neridicată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei Naţionale pentru o perioadă nedeterminată.
    (6) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a adeverinţei se poate elibera un duplicat al acesteia.
    (7) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează în scris o cerere, însoţită de copii ale actelor de studii şi ale anexelor la actele de studii pentru care s-a solicitat adeverinţa, copii ale documentelor personale de identificare şi declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate la alin. (6).

    ART. 5
    Refuzul Ministerului Educaţiei Naţionale de a emite adeverinţa prevăzută la art. 1 poate fi contestat la instanţa competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie




    CERERE
    către Ministerul Educaţiei Naţionale privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare
cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate
    a) Solicitant
    Date personale
    Numele şi prenumele: ......................................................
    Cetăţenia: .........................................................................
    Domiciliul: .........................................................................
    Telefon: .............................................................................
    E-mail: ..............................................................................

    b) Solicitare
    Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate, în ţara .................................... .

    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
    □ diploma de doctor, în copie;
    □ adeverinţa de autenticitate a diplomei de doctor, în original;
    □ documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

    d) Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările ulterioare:
    □ prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, personal sau prin împuternicit legal;
    □ prin mandat poştal, cu plata cheltuielilor poştale la destinaţie, la următoarea adresă:
    ....................................................................................................................................................................................................

    e) Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii. Data ............................................
    Semnătura ..............................
    Ministerului Educaţiei Naţionale, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti


    ANEXA 2

    la metodologie




 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 la metodologie este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice