Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 19 septembrie 2012 de intocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, la finalul clasei pregatitoare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 19 septembrie 2012  de intocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, la finalul clasei pregatitoare    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 19 septembrie 2012 de intocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, la finalul clasei pregatitoare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează întocmirea, completarea şi valorificarea raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare.
    (2) Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, denumit în continuare raportul de evaluare, se completează pentru toţi elevii din clasele pregătitoare din cadrul unităţilor de învăţământ de stat sau particular.
    (3) Scopul întocmirii raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip şcolar.
    (4) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    ART. 2
    (1) Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai prin completarea raportului de evaluare.
    (2) Raportul de evaluare este completat de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă.
    ART. 3
    (1) Raportul de evaluare este un document-tip în care se consemnează nivelul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.
    (2) Evaluarea are ca scop identificarea competenţelor specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare.
    ART. 4
    Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare este structurat pe următoarele secţiuni:
    a) date de identificare ale elevului;
    b) domenii de dezvoltare: dezvoltare fizică; dezvoltare socio-emoţională; dezvoltare cognitivă; dezvoltarea limbajului şi a comunicării; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare;
    c) principalele aspecte vizate, asociate fiecărui domeniu de dezvoltare şi desprinse din competenţele specifice prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare, în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza documentelor-suport, nivelul achiziţiei: "realizat" sau "în curs de realizare", după caz;
    d) aprecieri şi recomandări.

    CAP. II
    Întocmirea modelului raportului de evaluare

    ART. 5
    Activitatea de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.
    ART. 6
    Pentru realizarea activităţii de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare, CNEE îndeplineşte următoarele acţiuni:
    a) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru pentru întocmirea/revizuirea/actualizarea modelului raportului de evaluare;
    b) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
    c) întocmeşte modelul raportului de evaluare şi ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare;
    d) postează raportul de evaluare şi ghidul de completare pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, în luna noiembrie a anului şcolar în care se desfăşoară evaluarea;
    e) colectează punctele de vedere ale cadrelor didactice referitoare la modelul raportului de evaluare şi face demersurile necesare pentru eventuala revizuire/actualizare a acestuia.

    CAP. III
    Completarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

    ART. 7
    (1) Completarea raportului de evaluare se realizează la finalul clasei pregătitoare, în luna mai a anului şcolar în curs, în urma observării şi evaluării elevilor desfăşurate de către fiecare cadru didactic pe tot parcursul anului şcolar.
    (2) Completarea raportului de evaluare se realizează de către profesorul pentru învăţământ primar/institutorul/învăţătorul care predă la clasa respectivă, în urma consultării şi în colaborare, după caz, cu profesorul psihopedagog, profesorul psiholog şcolar, profesorul logoped, consilierul şcolar, medicul şcolar, alţi profesori ai clasei, părinţii/reprezentanţii legali.
    (3) Cadrul didactic care predă la clasa respectivă completează raportul de evaluare urmărind modelul stabilit de CNEE şi instrucţiunile din ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare, postate pe website-ul dedicat.
    ART. 8
    (1) Cadrul didactic asigură completarea raportului de evaluare în format electronic, utilizând platforma informatică dedicată.
    (2) Un exemplar al raportului de evaluare este tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ.
    (3) Directorul asigură păstrarea rapoartelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată perioada de şcolarizare a elevului.
    (4) Raportul de evaluare poate fi consultat de conducerea unităţii de învăţământ, de cadrele didactice care predau la clasă, în vederea concertării pedagogice, precum şi de reprezentanţi ai inspectoratului şcolar/MECTS, în vederea monitorizării şi analizei nivelului de atingere a competenţelor în conformitate cu programele şcolare.
    (5) Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial. Rezultatele individuale obţinute de elevi nu pot fi făcute publice.

    CAP. IV
    Valorificarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

    ART. 9
    Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ în ansamblul său şi pentru fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională, stând la baza întocmirii/actualizării planului individualizat de învăţare pentru elevi.
    ART. 10
    (1) Profesorul pentru învăţământ primar/Institutorul/Învăţătorul care predă la clasa respectivă prezintă părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei pregătitoare, în mod individual, conţinutul raportului de evaluare, până la încheierea anului şcolar, cu scopul de a-i implica pe aceştia în activitatea educativă, prin prezentarea rezultatelor pozitive ale activităţii elevilor, respectiv a rezultatelor care urmează să fie ameliorate.
    (2) O copie a raportului de evaluare este înmânată părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului.
    (3) Raportul de evaluare face parte integrantă din portofoliul educaţional al elevului.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 11
    Conducerile unităţilor de învăţământ asigură informarea celor interesaţi cu privire la conţinutul prezentei metodologii prin următoarele categorii de activităţi:
    a) afişarea la avizierul şcolii;
    b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
    c) organizarea unor întâlniri cu părinţii;
    d) alte activităţi.
    ART. 12
    În vederea utilizării eficiente a platformei informatice utilizate la stocarea şi prelucrarea rapoartelor de evaluare, CNEE va elabora o procedură specifică.

    ANEXĂ
    la metodologie


                               RAPORT DE EVALUARE
              a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive,
            a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării
                  capacităţilor şi atitudinilor de învăţare,
                        la finalul clasei pregătitoare

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 20 septembrie 2012, la paginile 12-13, (a se vedea imaginea asociată).


    Instrucţiuni de completare
    Se bifează un singur nivel de apreciere în caseta corespunzătoare pentru fiecare competenţă în parte.
    Exemplu:

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Evaluare finală │
│ Domeniul de dezvoltare ├────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │ Realizat │ În curs de realizare │
├─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│Aspect vizat │ X │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Evaluare finală │
│ Dezvoltarea fizică şi motrică ├────────┬──────────┤
│ │Realizat│În curs de│
│ │ │realizare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea principalelor caracteristici ale posturii │ │ │
│corporale corecte │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Utilizarea unor mişcări specifice diferitelor segmente │ │ │
│ale corpului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Executarea unor mişcări sugestive şi folosirea unei mimici│ │ │
│şi a unei gestici adecvate diferitelor contexte (dialog, │ │ │
│recitare, cântec, dans, teatru etc.) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Participarea la activităţi motrice coordonate cu membrii │ │ │
│grupului │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Evaluare finală │
│ Dezvoltarea socio-emoţională ├────────┬──────────┤
│ │Realizat│În curs de│
│ │ │realizare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea elementelor de identitate (nume, prenume, │ │ │
│vârstă, gen, aspect fizic, naţionalitate etc.; numele │ │ │
│părinţilor, localitatea etc.) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Respectarea unor reguli simple de igienă personală │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţa │ │ │
│de viaţă │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Exprimarea de sine (exprimarea emoţiilor, temerilor, │ │ │
│preocupărilor, a ceea ce îi place şi ce nu îi place etc.),│ │ │
│în limbaje variate (verbal, nonverbal, artistic etc.) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie │ │ │
│cu mediul natural şi social │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Respectarea normelor elementare de comportament social │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea unor repere relaţionale (frate, soră, mamă, │ │ │
│tată, bunici, rude, colegi, prieteni, adulţi, educatori) │ │ │
│şi valorice (bine, frumos, bun etc.) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Participarea la activităţile grupului, jocuri de grup, │ │ │
│relaţii interpersonale │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Evaluare finală │
│ Dezvoltarea cognitivă ├────────┬──────────┤
│ │Realizat│În curs de│
│ │ │realizare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar│ │ │
│şi rar │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final │ │ │
│în cuvinte clar articulate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Discriminarea cu suport intuitiv a formelor geometrice, │ │ │
│semnelor grafice (literă, cifră), culorilor, sunetelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Sesizarea relaţiei dintre sunet şi literă, dintre cifră │ │ │
│şi număr │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Trasarea elementelor grafice (conturul literelor, al │ │ │
│cifrelor şi al formelor geometrice principale) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea unor repere: spaţiale (în, pe, deasupra, │ │ │
│dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos) şi │ │ │
│temporale (înainte, după, zi, noapte, iarnă, vară etc.) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Utilizarea unor repere de gândire logică: sortare, │ │ │
│clasificare pe baza unui criteriu dat, raţionament │ │ │
│simplu ("dacă..., atunci...") │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere de │ │ │
│tipar │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de │ │ │
│adunare sau scădere cu una-două unităţi în concentrul │ │ │
│0-10, cu suport intuitiv │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Evaluare finală │
│ Dezvoltarea limbajului şi a comunicării ├────────┬──────────┤
│ │Realizat│În curs de│
│ │ │realizare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea şi aplicarea regulilor principale de │ │ │
│comunicare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Utilizarea elementelor de logică în comunicare ("şi/sau", │ │ │
│"dacă ..., atunci...", "da/nu" etc.) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Receptarea semnificaţiei corecte a mesajelor orale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Exprimarea unor mesaje referitoare la sine, colegi, │ │ │
│familie, şcoală, mediu înconjurător │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de │ │ │
│comunicare uzuală │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Evaluare finală │
│ Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare ├────────┬──────────┤
│ │Realizat│În curs de│
│ │ │realizare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Respectarea normelor elementare de comportament şcolar │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Manifestarea perseverenţei în activitatea de învăţare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului │ │ │
│natural şi social │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Identificarea unor regularităţi în mediul familiar, │ │ │
│natural şi social │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Realizarea unor activităţi, proiecte, obiecte, │ │ │
│construcţii simple │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului, în │ │ │
│rezolvarea unor sarcini simple de lucru │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Participarea la activităţi integrate, adaptate nivelului │ │ │
│de vârstă │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│Manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activitate │ │ │
│şi joc │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

                Aprecieri şi recomandări finale
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ............................................................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       Cadru didactic, Responsabil comisie metodică/Director,
       ............... ......................................

                  Data întocmirii raportului
                  ..........................


                               -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


sontica
02 Martie 2013
A intrebat cineva parintii de la tara ce parere au despre clasa pregatitoare? S-a intrebat cineva daca invatatorul poate parcurge programa pentru clsa o cand in sala de curs sunt 2-3 copii de 6 ani, 10 copii de 8 ani, 4 copii de 9 ani,asta in cel mai fericit caz,pentru ca de obicei sunt copii de la clasa I pana la clasa a IV-a ? De obicei copiii de la clasa o in invatamantul rural fac de doua ori clasa I.Cine se gandeste ca acesti copii termina clasa o si marea majoritate nu mai au nici cunostintele cu care au venit din gradinita ? Este drept sa le furam un an din copilarie acestor copii ? Ce vina au ei ca s-au nascut la tara ?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016