Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 19 ianuarie 2012 privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 19 ianuarie 2012  privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 19 ianuarie 2012 privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, învãţãmântul primar cuprinde clasa pregãtitoare şi clasele I-IV.
    ART. 2
    (1) Cuprinderea elevilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) În sensul prezentei metodologii, prin pãrinţi se înţelege inclusiv tutori legal instituiţi sau susţinãtori legali.
    (3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţã, dupã caz.
    ART. 3
    (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, fiecare locuinţã este arondatã unei unitãţi de învãţãmânt obligatoriu, aflatã în proximitatea sa, numitã în continuare şcoala de circumscripţie. Totalitatea strãzilor arondate unitãţii de învãţãmânt formeazã circumscripţia şcolarã a unitãţii de învãţãmânt respective.
    (2) În vederea cuprinderii în clasa pregãtitoare şi în clasa I a tuturor copiilor care au vârsta corespunzãtoare, inspectoratele şcolare judeţene (ISJ) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale, realizeazã recenzarea acestora pentru fiecare dintre circumscripţiile şcolare.
    (3) În urma recenzãrii copiilor care trebuie sã înceapã învãţãmântul primar în anul şcolar 2012-2013, ISJ/ISMB stabilesc/stabileşte proiectul planului de şcolarizare la clasa pregãtitoare, respectiv la clasa I.
    (4) ISJ/ISMB alocã numãrul de clase pregãtitoare şi de clase I ţinând cont de capacitatea de cuprindere a fiecãrei unitãţi de învãţãmânt şi de obligativitatea cuprinderii în şcoalã a tuturor copiilor din circumscripţia şcolarã. La alocarea numãrului de clase pregãtitoare şi de clasa I se va ţine cont de numãrul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învãţãmântul primar, de opţiunea pãrinţilor de a-şi înscrie copiii în clasa pregãtitoare sau în clasa I şi de participarea/neparticiparea în anul şcolar 2011-2012 a acestor copii la învãţãmântul preşcolar, de arondarea strãzilor la unitãţile de învãţãmânt sau de cea mai bunã oportunitate educaţionalã identificatã.
    (5) Circumscripţiile şcolare şi proiectul planului de şcolarizare sunt afişate la fiecare unitate de învãţãmânt, inclusiv pe site-ul acesteia, dacã existã, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform calendarului înscrierii, pentru informarea pãrinţilor şi a publicului interesat.
    ART. 4
    (1) Conform legii, învãţãmântul primar este învãţãmânt obligatoriu.
    (2) Numãrul de locuri care se alocã prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregãtitoare şi clasa I, în învãţãmântul de stat, este mai mare sau egal cu numãrul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învãţãmântul primar, asigurând astfel fiecãrui copil un loc.
    (3) Pãrinţii ai cãror copii împlinesc vârsta de 6 ani pânã la data de 31 august 2012 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învãţãmântul primar, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.
    (4) Pãrinţii care nu înscriu în învãţãmântul primar sau împiedicã înscrierea şi/sau frecventarea şcolii de cãtre copilul care a împlinit vârsta pentru a merge la şcoalã vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. II
    Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul

    ART. 5
    (1) Având în vedere cã în anul şcolar 2012-2013 vor începe învãţãmântul primar atât copii de 6 ani, cât şi copii de 7 ani, debutul şcolar se poate face în acest an, în mod excepţional, în clasa pregãtitoare sau în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul se face în funcţie de vârsta copilului, de participarea/neparticiparea anterioarã a acestuia la educaţia preşcolarã, de dezvoltarea psihosomaticã a copilului şi de opţiunea pãrinţilor acestuia.
    (3) Copiii care împlinesc 7 ani pânã la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa I.
    (4) Copiii care împlinesc 6 ani pânã la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa pregãtitoare, cu excepţia situaţiilor prevãzute la alin. (5).
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), copiii care împlinesc 6 ani pânã la data de 31 august 2012 inclusiv pot fi înscrişi în clasa I, la solicitarea scrisã a pãrinţilor, în urmãtoarele situaţii:
    a) dacã sunt înscrişi şi frecventeazã în anul şcolar 2011-2012 grupa mare, pregãtitoare pentru şcoalã;
    b) dacã nu sunt înscrişi sau nu frecventeazã grupa mare, pregãtitoare pentru şcoalã, în anul şcolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltãrii psihosomatice atestã pregãtirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În cazul în care rezultatul evaluãrii aratã cã dezvoltarea psihosomaticã nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscrişi în clasa pregãtitoare.
    (6) Listele copiilor care sunt înscrişi şi frecventeazã grupa mare, pregãtitoare pentru şcoalã, în anul şcolar 2011-2012, în format electronic needitabil, sunt puse la dispoziţia fiecãrei unitãţi de învãţãmânt care are clase de învãţãmânt primar de cãtre comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti, înainte de începerea primei etape de înscriere.
    ART. 6
    (1) Pãrinţii ai cãror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv pot sã îşi înscrie copiii în învãţãmântul primar în clasa pregãtitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii, dacã evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a acestora fãcutã de specialişti atestã pregãtirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare.
    (2) Pãrinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv care nu opteazã pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregãtitoare în anul şcolar 2012-2013 sau ai celor în cazul cãrora evaluarea menţionatã la alin. (1) aratã cã dezvoltarea psihosomaticã nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare îşi vor înscrie copiii la grãdiniţã, în grupa mare.
    (3) Situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 5 sunt prezentate în tabelul prevãzut în anexa nr. 1a.
    (4) ISJ/ISMB vor soluţiona orice situaţie legatã de înscrierea în clasa pregãtitoare sau în clasa I în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.
    (5) ISJ/ISMB au obligaţia de a transmite, cu celeritate, la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS) informaţiile referitoare la situaţiile prevãzute la alin. (4) şi la modalitãţile de soluţionare a acestora. Informaţiile vor fi transmise pe faxul Direcţiei generale educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii (DGEÎTPV) şi pe e-mail inspectorului din DGEÎTPV responsabil cu monitorizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I în judeţul respectiv.
    ART. 7
    (1) Evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a copiilor, menţionatã la art. 5 şi 6, se efectueazã sub coordonarea centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevãzutã de Calendarul înscrierii în clasa pregãtitoare şi în clasa I.
    (2) În evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unitãţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, dupã caz.
    (3) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti poate decide organizarea evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, pentru a facilita accesul pãrinţilor şi al copiilor la aceastã evaluare.
    (4) Perioada de desfãşurare a evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice, programul zilnic stabilit pentru aceasta, precum şi adresele unitãţilor/instituţiilor la care se desfãşoarã evaluarea sunt stabilite de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti şi sunt afişate la toate unitãţile de învãţãmânt şi pe site-ul ISJ/ISMB.
    (5) Rezultatul evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, pãrintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluãrii nu poate fi contestat.
    (6) Rezultatul evaluãrilor dezvoltãrii psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiştii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care asigurã pãstrarea sa la dosarul comisiei.
    (7) În baza procesului-verbal, comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti stabileşte nivelul de clasã - clasa pregãtitoare, respectiv clasa I - în care vor fi înscrişi copiii sau stabileşte înscrierea copilului în învãţãmântul preşcolar, conform rezultatului evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice şi prevederilor prezentei metodologii.
    (8) Decizia comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti referitoare la nivelul de clasã în care urmeazã a fi înscrişi copiii care au participat la evaluarea dezvoltãrii psihosomatice este comunicatã prin afişare la unitãţile de învãţãmânt.

    CAP. III
    Alegerea unitãţii de învãţãmânt la care va fi înscris copilul

    ART. 8
    (1) Toţi copiii ai cãror pãrinţi solicitã înscrierea în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învãţãmânt solicitatã.
    (2) Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculeazã copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, în conformitate cu solicitãrile pãrinţilor şi cu prevederile prezentei metodologii.
    (3) În sensul prezentei metodologii, numãrul locurilor libere este stabilit ca diferenţa dintre numãrul de locuri alocate pentru un anumit nivel de clasã - clasã pregãtitoare, respectiv clasa I - şi numãrul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasã. Exemplificarea modului în care se stabileşte numãrul de locuri libere, în sensul prezentului articol, se regãseşte în anexa nr. 1b.
    ART. 9
    (1) În situaţia în care într-o unitate de învãţãmânt numãrul cererilor de înscriere de la pãrinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numãrul de locuri libere definite conform art. 8, vor fi aplicate criterii de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplicã în situaţia în care la o unitate de învãţãmânt existã mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscripţiei decât locuri libere, sunt urmãtoarele:
    a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
    b) existenţa unui document care dovedeşte cã este orfan de ambii pãrinţi sau provine de la o casã de copii;
    c) existenţa unui document care dovedeşte cã este orfan de un pãrinte sau provine dintr-o familie monoparentalã;
    d) existenţa unui document care dovedeşte cã unul dintre pãrinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învãţãmânt;
    e) existenţa unui frate/a unei surori a copilului înmatriculat/înmatriculatã în unitatea de învãţãmânt la care se solicitã înscrierea.
    (3) În cazul în care numãrul cererilor de înscriere de la pãrinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numãrul de locuri libere, criteriile generale de departajare se aplicã succesiv, în ordinea în care apar la alin. (2).
    (4) Fiecare unitate de învãţãmânt va stabili criterii specifice de departajare, care se aplicã în situaţia în care pe ultimele locuri existã copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor menţionate la alin. (2).
    (5) Criteriile specifice menţionate la alin. (4) nu pot fi discriminatorii şi trebuie sã ţinã cont de faptul cã toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socialã şi materialã, de sex, rasã, naţionalitate, confesiune.
    (6) Este interzisã includerea printre criteriile specifice menţionate la alin. (4) a oricãror tipuri de teste, examene şi altele asemenea.
    (7) Criteriile specifice menţionate la alin. (4) nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru înscrierea în clasa pregãtitoare şi în clasa I, sau orice alte proceduri care nu respectã spiritul şi litera prezentei metodologii.
    (8) În cazul în care la o unitate de învãţãmânt pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altã circumscripţie şcolarã, fratele sãu geamãn/sora sa geamãnã va fi admis/admisã la aceeaşi unitate de învãţãmânt, peste numãrul de locuri alocat.
    ART. 10
    (1) Criteriile specifice de departajare menţionate la art. 9 alin. (4) sunt stabilite în consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi se transmit spre aprobare comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti.
    (2) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunţã public, la data menţionatã în calendarul de înscriere, prin afişare la sediul unitãţii de învãţãmânt.
    (3) Modificarea criteriilor specifice de departajare dupã aceastã datã este interzisã.
    ART. 11
    (1) În funcţie de situaţia specificã, pãrinţii pot solicita înscrierea copiilor lor în altã localitate decât localitatea de domiciliu, inclusiv în alt judeţ.
    (2) În cazurile menţionate la alin. (1), pãrinţii vor depune cererile-tip de înscriere la unitãţile de învãţãmânt nominalizate de ISJ/ISMB pentru înscrierea candidaţilor din alte localitãţi.
    (3) Informaţiile referitoare la centrul special de înscriere, stabilit pentru înscrierea copiilor din altã localitate din judeţ sau din alt judeţ/municipiul Bucureşti, sunt disponibile la şcoala de circumscripţie.
    (4) Informaţiile referitoare la centrul special de înscriere, stabilit pentru înscrierea copiilor din altã localitate din judeţ sau din alt judeţ/municipiul Bucureşti, sunt disponibile şi pe site-ul fiecãrui inspectorat.

    CAP. IV
    Procedura de înscriere

    ART. 12
    (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti au/are obligaţia sã asigure afişarea tuturor informaţiilor referitoare la înscrierea în clasa pregãtitoare sau în clasa I, inclusiv circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare, la fiecare unitate de învãţãmânt din judeţ, precum şi pe site-ul ISJ/ISMB.
    (2) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti coordoneazã organizarea şedinţelor de informare şi consiliere a pãrinţilor copiilor înscrişi la grãdiniţã şi care urmeazã sã înceapã învãţãmântul primar în anul şcolar 2012-2013.
    (3) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti asigurã instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care pãrinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I.
    (4) Numãrul telverde menţionat la alin. (3) este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judeţului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brãila indicativul este 239, pentru Bucureşti indicativul este 021.
    (5) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti iau/ia toate mãsurile pentru comunicarea informaţiilor legate de înscrierea în clasa pregãtitoare sau în clasa I, inclusiv posibilitatea de informare la telverde şi numãrul acestuia, cãtre mijloacele de comunicare în masã.
    (6) Toate unitãţile de învãţãmânt au obligaţia de a oferi informaţii referitoare la procedura de înscriere a copiilor în clasa pregãtitoare sau în clasa I. Pãrinţii se pot adresa celei mai apropiate unitãţi de învãţãmânt, care îi va îndruma în privinţa paşilor pe care trebuie sã îi parcurgã, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    ART. 13
    (1) Înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I se face în urma completãrii unei cereri-tip de înscriere.
    (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care se solicitã înscrierea, în perioada prevãzutã de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicaţia informaticã a datelor furnizate de pãrinte.
    (3) Pãrintele depune în momentul completãrii fişei de înscriere o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de cãtre secretariatul unitãţii de învãţãmânt.
    (4) În cazul în care solicitã înscrierea la altã unitate de învãţãmânt decât şcoala de circumscripţie, pe lângã documentele menţionate la alin. (3), pãrinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în conformitate cu art. 9 şi 10.
    ART. 14
    Cuprinderea în clasa pregãtitoare şi în clasa I se face în etape succesive, dupã cum urmeazã:
    a) prima etapã, în care vor fi înscrişi copiii ai cãror pãrinţi solicitã înscrierea la şcoala de circumscripţie;
    b) a doua etapã, în care sunt înscrişi copiii ai cãror pãrinţi solicitã înscrierea la o altã unitate şcolarã decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rãmase libere;
    c) a treia etapã, în care sunt înscrişi copiii ai cãror pãrinţi au solicitat înscrierea la o altã şcoalã decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost înmatriculaţi din lipsã de locuri sau ai cãror pãrinţi nu au participat la etapele anterioare de înscriere şi solicitã, în etapa a treia, înscrierea la şcoala de circumscripţie;
    d) a patra etapã, în care este asiguratã înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive.

    CAP. V
    Prima etapã de înscriere

    ART. 15
    (1) În prima etapã sunt procesate doar cererile pãrinţilor care solicitã înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie.
    (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face la şcoala de circumscripţie.
    (3) În momentul completãrii cererii, pãrinţii vor fi informaţi cã aplicaţia informaticã nu permite înscrierea copilului la mai multe unitãţi de învãţãmânt.
    (4) Comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt va verifica documentele depuse de pãrinte şi nu va procesa cererile depuse de pãrinţii care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare.
    (5) Comisiile judeţene vor lua toate mãsurile pentru monitorizarea respectãrii prevederii menţionate la alin. (4) şi pentru sancţionarea membrilor comisiilor de înscriere din unitãţile de învãţãmânt care nu respectã prevederile prezentei metodologii.
    ART. 16
    (1) Cererile-tip de înscriere sunt completate în prezenţa pãrinţilor de cãtre un membru al comisiei de înscriere din şcoalã, direct în aplicaţia informaticã.
    (2) Dupã completare, cererea-tip de înscriere este tipãritã, verificatã şi semnatã de pãrinte.
    (3) În cazul existenţei unei erori în transcrierea datelor, pãrinţii o semnaleazã pe loc, iar comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt procedeazã la corectarea greşelii în baza de date computerizatã şi retipãreşte cererea-tip corectatã din calculator, în vederea semnãrii de cãtre pãrinte.
    ART. 17
    (1) Toţi copiii ai cãror pãrinţi au solicitat înscrierea la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi conform opţiunii, în perioada prevãzutã de calendarul înscrierii.
    (2) Lista candidaţilor înmatriculaţi dupã prima etapã se afişeazã la şcoala de circumscripţie, conform calendarului înscrierii.

    CAP. VI
    A doua etapã de înscriere

    ART. 18
    (1) Dupã încheierea primei etape, comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt afişeazã locurile rãmase libere.
    (2) Locurile rãmase libere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3), de la toate unitãţile de învãţãmânt din judeţ vor fi afişate la fiecare unitate de învãţãmânt care şcolarizeazã clasa pregãtitoare şi clasa I şi pe site-ul ISJ/ISMB, pentru informarea pãrinţilor.
    (3) Fiecare unitate de învãţãmânt afişeazã programul de completare a cererilor-tip de înscriere de cãtre pãrinţii care solicitã înscrierea la altã şcoalã decât şcoala de circumscripţie, precum şi criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea şcolarã.
    ART. 19
    (1) În a doua perioadã de înscriere, în conformitate cu calendarul înscrierii şi cu programul afişat la unitatea de învãţãmânt la care pãrintele doreşte înscrierea copilului, se completeazã cererile-tip de înscriere de cãtre pãrinţii din afara circumscripţiei şcolare.
    (2) Nu pot depune cereri de înscriere în a doua etapã pãrinţii care au depus dosare şi au semnat cererile-tip de înscriere în prima etapã.
    (3) În momentul completãrii cererii, pãrinţii sunt informaţi cu privire la prevederile prezentei metodologii, la numãrul de locuri libere şi la criteriile de departajare generale şi specifice care vor fi utilizate în cazul în care numãrul de opţiuni pentru respectiva unitate de învãţãmânt este mai mare decât numãrul de locuri libere.
    (4) În momentul completãrii cererii, pãrinţii vor fi informaţi cã aplicaţia informaticã nu permite înscrierea copilului la mai multe unitãţi de învãţãmânt.
    (5) Unitãţile şcolare pun la dispoziţia pãrinţilor aceste informaţii şi prin afişare.
    ART. 20
    (1) Cererile-tip de înscriere sunt completate în prezenţa pãrinţilor de cãtre un membru al comisiei de înscriere din şcoalã, direct în aplicaţia informaticã.
    (2) Dupã completare, cererea-tip de înscriere este tipãritã, verificatã şi semnatã de pãrinte.
    (3) În cazul existenţei unei erori, pãrinţii o semnaleazã pe loc, iar comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt procedeazã la corectarea greşelii în baza de date computerizatã şi retipãreşte cererea-tip corectatã din calculator, în vederea semnãrii de cãtre pãrinte.
    (4) În cazul în care aplicaţia informaticã semnaleazã cã pentru copilul respectiv a mai fost depusã o cerere de înscriere la altã unitate de învãţãmânt, înscrisã în baza de date, întrucât a fost semnatã de pãrinte, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat şi rãmâne valabilã opţiunea deja asumatã pentru altã unitate de învãţãmânt.
    ART. 21
    Pânã la data precizatã în calendarul înscrierii, comisia de înscriere din fiecare unitate de învãţãmânt la care au rãmas locuri libere dupã prima etapã efectueazã procesarea cererilor pãrinţilor copiilor proveniţi din alte circumscripţii şcolare şi stabileşte lista copiilor care vor fi înmatriculaţi în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I, în funcţie de numãrul de cereri, de numãrul de locuri libere şi de criteriile de departajare.
    ART. 22
    La sfârşitul celei de-a doua etape de înscriere, fiecare unitate de învãţãmânt care participã la etapa a doua de înscriere afişeazã lista copiilor înscrişi conform cererii pãrinţilor, precum şi lista copiilor care au optat pentru unitatea de învãţãmânt respectivã, dar nu au putut fi înscrişi din lipsã de locuri.
    ART. 23
    (1) Dupã a doua etapã de înscriere, unitãţile de învãţãmânt transmit comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti baza de date cu situaţia copiilor înscrişi, precum şi listele copiilor care au optat pentru unitatea de învãţãmânt respectivã, dar nu au putut fi înscrişi din lipsã de locuri.
    (2) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti actualizeazã baza de date judeţeanã/a municipiului Bucureşti şi, ţinând cont de distribuirea copiilor la diferite şcoli, stabilesc/stabileşte şi afişeazã, pentru fiecare unitate de învãţãmânt, numãrul copiilor din circumscripţia şcolarã care au fost înscrişi la şcoala de circumscripţie, numãrul copiilor din circumscripţia şcolarã care au fost înscrişi la altã şcoalã şi numãrul de locuri libere, dacã mai existã.

    CAP. VII
    A treia etapã de înscriere

    ART. 24
    (1) În a treia etapã de înscriere se depun şi se proceseazã cererile pãrinţilor care iniţial au solicitat înscrierea la altã şcoalã decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsã de locuri şi doresc întoarcerea la şcoala de circumscripţie.
    (2) În a treia etapã de înscriere se depun şi cererile pãrinţilor din circumscripţia şcolarã, care doresc înscrierea la şcoala de circumscripţie, dar care nu au participat la etapele anterioare de înscriere.
    (3) Cererile-tip de înscriere sunt completate în prezenţa pãrinţilor de cãtre un membru al comisiei de înscriere din şcoalã, direct în aplicaţia informaticã.
    (4) Dupã completare, cererea-tip de înscriere este tipãritã, verificatã şi semnatã de pãrinte.
    (5) În cazul existenţei unei erori, pãrinţii o semnaleazã pe loc, iar comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt procedeazã la corectarea greşelii în baza de date computerizatã şi retipãreşte cererea-tip corectatã din calculator, în vederea semnãrii de cãtre pãrinte.
    ART. 25
    (1) La încheierea celei de-a treia etape de înscriere, baza de date judeţeanã/a municipiului Bucureşti este actualizatã cu situaţia copiilor înscrişi în a treia etapã.
    (2) Aplicaţia informaticã stabileşte numãrul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învãţãmânt.
    ART. 26
    La încheierea celei de-a treia etape se considerã locuri disponibile, pe lângã locurile rãmase neocupate dupã a doua etapã de repartizare, şi locurile copiilor din circumscripţia şcolarã respectivã care au fost înmatriculaţi la o altã şcoalã, în etapa a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învãţãmânt în etapele anterioare. Exemplificarea modului în care se stabileşte numãrul de locuri disponibile, în sensul prezentului articol, se regãseşte în anexa nr. 1b.
    ART. 27
    (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti afişeazã situaţia completãrii locurilor la fiecare unitate de învãţãmânt, numãrul de locuri disponibile în sensul art. 26 şi numãrul copiilor neînscrişi dupã primele 3 etape.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se afişeazã pe site-ul ISJ/ISMB, precum şi la fiecare unitate de învãţãmânt.

    CAP. VIII
    A patra etapã de înscriere

    ART. 28
    (1) În a patra etapã de înscriere, comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti soluţioneazã situaţiile copiilor care nu au fost cuprinşi într-o şcoalã în etapele anterioare.
    (2) Procedura de înscriere a copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învãţãmânt în etapele anterioare este stabilitã de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti şi este comunicatã prin afişare la unitãţile de învãţãmânt şi pe site-ul inspectoratului.
    (3) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti are obligaţia de a informa MECTS, respectiv inspectorul responsabil pentru monitorizarea procesului de cuprindere în clasa pregãtitoare şi în clasa I în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti, cu privire la procedura menţionatã la alin. (2).
    (4) Pentru rezolvarea situaţiilor menţionate la alin. (1), comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti utilizeazã locurile disponibile, stabilite conform art. 26.
    ART. 29
    (1) În etapa a patra de înscriere se proceseazã, în primul rând, pentru fiecare unitate de învãţãmânt la care mai existã locuri disponibile cererile pãrinţilor care au optat în etapa a doua pentru respectiva şcoalã, dar nu au fost acceptaţi iniţial, din lipsã de locuri.
    (2) Procesarea cererilor menţionate la alin. (1) şi ocuparea locurilor disponibile se fac în ordinea stabilitã prin aplicarea criteriilor de departajare generale şi specifice din prezenta metodologie.
    (3) Dupã soluţionarea cu prioritate a cererilor menţionate la alin. (1), comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti va asigura cuprinderea în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I a copiilor care nu au fost încã înscrişi la vreo unitate de învãţãmânt, în funcţie de opţiunile pãrinţilor, de numãrul de locuri disponibile şi de criteriile de departajare anunţate conform prezentei metodologii.
    ART. 30
    (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti rezolvã, în a patra etapã de înscriere, orice altã situaţie referitoare la înscrierea în clasa pregãtitoare sau în clasa I, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.
    (2) În situaţii excepţionale, consiliile de administraţie ale ISJ/ISMB pot ajusta planul de şcolarizare pentru a asigura accesul la educaţie al tuturor copiilor care trebuie sã îşi facã debutul şcolar în anul 2012-2013.
    (3) ISJ/ISMB informeazã Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din MECTS despre aceste situaţii şi despre deciziile luate pentru soluţionarea lor.

    CAP. IX
    Asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor care trebuie sã îşi facã debutul şcolar în anul 2012-2013

    ART. 31
    (1) Dupã încheierea celei de-a patra etape, comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti analizeazã rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregãtitoare sau în clasa I, le comparã cu rezultatele recensãmântului şi se asigurã cã toţi copiii recenzaţi sunt înmatriculaţi la o unitate de învãţãmânt.
    (2) Dacã analiza menţionatã la alin. (1) demonstreazã cã existã copii recenzaţi neînscrişi în nicio unitate de învãţãmânt, ISJ/ISMB şi unitãţile de învãţãmânt, împreunã cu autoritãţile administraţiei publice locale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educaţie al copiilor care trebuie sã îşi facã debutul şcolar în anul şcolar 2012-2013.
    ART. 32
    (1) Copiii care trebuie sã îşi facã debutul şcolar în anul 2012-2013, dar care nu au fost înmatriculaţi sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere vor fi distribuiţi de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti, cu respectarea interesului educaţional al copilului, a prevederilor prezentei metodologii şi ţinând cont de solicitãrile pãrinţilor.
    (2) Distribuirea acestora se face pe locurile disponibile la şcoala de circumscripţie sau la altã unitate de învãţãmânt pentru care opteazã pãrintele.
    (3) În cazul în care pentru o unitate de învãţãmânt existã mai multe cereri decât locuri libere, departajarea se face în funcţie de criteriile menţionate la art. 9, conform prevederilor din prezenta metodologie.
    ART. 33
    (1) La stabilirea planurilor de şcolarizare, ISJ/ISMB vor/va lua toate mãsurile pentru a asigura dreptul la educaţie în limba maternã al tuturor copiilor, alocând unitãţilor de învãţãmânt/secţiilor cu predare în limba respectivã un numãr de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc sã studieze în limba maternã respectivã.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicã pentru asigurarea dreptului copiilor aparţinând minoritãţilor naţionale de a studia în limba maternã, conform legii.
    (3) Prevederile de la alin. (1) se aplicã în egalã mãsurã pentru asigurarea dreptului copiilor de a studia în limba românã, în zonele în care majoritatea unitãţilor de învãţãmânt sunt cu predare în altã limbã.
    ART. 34
    (1) În localitãţile în care majoritatea unitãţilor de învãţãmânt sunt cu predare în limba românã şi existã un numãr mic de unitãţi de învãţãmânt/secţii cu predare în limba unei minoritãţi naţionale, comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti vor/va lua toate mãsurile pentru a asigura accesul oricãrui copil din localitate la studiul în limba maternã, prin stabilirea de circumscripţii şcolare specifice pentru copiii care au ca limbã maternã limba respectivã.
    (2) Dacã în localitãţile menţionate la alin. (1) existã o singurã unitate de învãţãmânt cu predare în limba unei minoritãţi, atunci circumscripţia şcolarã specificã pentru copiii care au ca limbã maternã limba minoritãţii respective cuprinde întreaga localitate.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplicã în mod similar pentru unitãţile de învãţãmânt cu predare în limba românã, din localitãţile în care majoritatea unitãţilor de învãţãmânt sunt cu predare într-o limbã a minoritãţilor naţionale.
    ART. 35
    (1) Înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I, în unitãţile cu predare în limba unei minoritãţi naţionale, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cu calendarul aprobat.
    (2) Pentru unitãţile de învãţãmânt cu predare în limba unei minoritãţi naţionale din localitãţile menţionate la art. 34 alin. (2), înscrierea copiilor aparţinând minoritãţii naţionale respective se face în prima etapã de înscriere.
    (3) În etapele urmãtoare pot participa la înscriere, pe locurile disponibile, copiii care au altã limbã maternã decât limba respectivã.

    CAP. X
    Înscrierea în învãţãmântul special

    ART. 36
    (1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masã, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) În situaţiile în care orientarea şcolarã impune înscrierea în învãţãmântul special, pãrinţii se adreseazã şcolii de circumscripţie, de la care vor primi informaţiile necesare pentru înscrierea în învãţãmântul special.
    (3) Conform legii, în clasa pregãtitoare din învãţãmântul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani pânã la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisã a pãrinţilor, a tutorilor legali sau a susţinãtorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregãtitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.
    ART. 37
    (1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învãţãmântul special se face în prima etapã de înscriere, direct la şcoala specialã, cu documentele prevãzute de prezenta metodologie, la care se adaugã documentul care atestã orientarea cãtre şcoala specialã.
    (2) Comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt special completeazã cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informaticã.
    (3) Dupã completare, cererea-tip de înscriere este tipãritã, verificatã şi semnatã de pãrinte.
    (4) Toţi copiii care au orientarea şcolarã pentru învãţãmântul special vor fi înmatriculaţi conform solicitãrii.

    CAP. XI
    Înscrierea în învãţãmântul particular

    ART. 38
    (1) Fiecare unitate de învãţãmânt are obligaţia de a oferi, la solicitarea pãrinţilor, inclusiv informaţii referitoare la unitãţile de învãţãmânt particular autorizate sau acreditate, care au în ofertã clase pregãtitoare, respectiv clase I.
    (2) ISJ/ISMB solicitã unitãţilor de învãţãmânt particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregãtitoare, respectiv clasa I, pe care le comunicã şcolilor din învãţãmântul de stat.
    (3) Şcolile din învãţãmântul de stat vor oferi pãrinţilor informaţii doar despre acele unitãţi de învãţãmânt particular care au transmis informaţiile necesare cãtre ISJ/ISMB.
    ART. 39
    (1) În cazul în care pãrintele doreşte înscrierea la o unitate de învãţãmânt particular, înscrierea se face de cãtre pãrinte direct la şcoala particularã solicitatã.
    (2) Se recomandã ca înscrierea în unitãţile de învãţãmânt particular sã se facã în prima etapã de înscriere.
    (3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la şcoala particularã la care pãrintele a solicitat înscrierea, acesta poate participa la etapele înscrierii stabilite prin prezenta metodologie.
    ART. 40
    (1) Pentru a permite ISJ/ISMB sã asigure cuprinderea tuturor copiilor care îşi fac debutul şcolar în anul şcolar 2012-2013, înscrierea copiilor în unitãţile de învãţãmânt particular se face prin completarea cererii-tip de înscriere în aplicaţia menţionatã în prezenta metodologie.
    (2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitãţile de învãţãmânt particular transmit ISJ/ISMB informaţiile referitoare la elevii înmatriculaţi în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I.

    CAP. XII
    Coordonarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I

    ART. 41
    (1) Coordonarea la nivel naţional a acţiunilor de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I este asiguratã de Comisia naţionalã.
    (2) Comisia naţionalã se compune din:
    a) preşedinte - secretarul de stat pentru învãţãmânt preuniversitar din MECTS;
    b) vicepreşedinţi - directori generali/directori din MECTS;
    c) 1-3 secretari - inspectori de specialitate din MECTS;
    d) 4-5 membri - directori şi inspectori de specialitate din MECTS.
    (3) Componenţa nominalã a Comisiei naţionale se stabileşte, anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 42
    Atribuţiile Comisiei naţionale sunt urmãtoarele:
    a) elaboreazã metodologia de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    b) stabileşte modelul cererii-tip de înscriere şi îl transmite comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti;
    c) instruieşte preşedinţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti;
    d) elaboreazã şi transmite ISJ/ISMB instrucţiuni referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    e) asigurã transmiterea informaţiilor referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare sau în clasa I, pentru anul şcolar 2012-2013, cãtre mijloacele de comunicare în masã, pentru a asigura transparenţa şi informarea pãrinţilor şi a publicului interesat;
    f) controleazã şi îndrumã acţiunile legate de cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I în judeţele ţãrii, urmãrind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
    g) poate numi delegaţi ai Comisiei naţionale, care sã controleze şi sã îndrume activitatea comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor de înscriere din unitãţile de învãţãmânt;
    h) analizeazã desfãşurarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti, şi prezintã concluziile acestei analize conducerii MECTS;
    i) propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului modificãri ale metodologiei de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I.
    ART. 43
    (1) Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a acţiunilor de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I este asiguratã de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti.
    (2) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti organizeazã comisii de înscriere în unitãţile de învãţãmânt.
    ART. 44
    (1) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti este numitã prin decizie a inspectorului şcolar general şi este compusã din:
    a) preşedinte - inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct;
    b) secretari - 1-3 inspectori şcolari;
    c) membri - 1-5 inspectori şcolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
    (2) Inspectorii şcolari pentru învãţãmânt primar şi pentru învãţãmântul preşcolar fac parte din comisia menţionatã la alin. (1).
    (3) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti au/are urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã, monitorizeazã şi rãspund/rãspunde de modul de desfãşurare a acţiunilor de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I, în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentei metodologii;
    b) rãspund/rãspunde de transmiterea în unitãţile de învãţãmânt a prezentei metodologii şi a tuturor reglementãrilor privitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    c) rãspund/rãspunde de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice şi a pãrinţilor în legãturã cu acţiunile de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    d) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea recensãmântului copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul şcolar, în colaborare cu reprezentanţii autoritãţilor administraţiei publice locale;
    e) elaboreazã, împreunã cu directorii unitãţilor de învãţãmânt, un plan de mãsuri pentru pregãtirea şi organizarea cuprinderii copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acţiunilor de consiliere şi de orientare a pãrinţilor copiilor înscrişi la grãdiniţã în grupa mare, pregãtitoare pentru şcoalã;
    f) stabilesc/stabileşte planul de şcolarizare, în funcţie de rezultatele recensãmântului şi de capacitatea de cuprindere a şcolilor, şi anunţã unitãţilor de învãţãmânt numãrul de locuri alocate pentru clasa pregãtitoare, respectiv pentru clasa I;
    g) introduc/introduce în aplicaţia informaticã numãrul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de învãţãmânt, conform planului de şcolarizare aprobat;
    h) asigurã crearea unei baze de date la nivelul fiecãrei unitãţi de învãţãmânt şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmeazã sã fie cuprinşi în clasa pregãtitoare şi în clasa I, aşa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscriere, şi coordoneazã completarea bazei de date;
    i) organizeazã un centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte localitãţi/judeţe, în care afişeazã şi listele cu şcolile la care aceştia au fost distribuiţi;
    j) numesc/numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, în centrul special de înscriere, o comisie formatã din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, condusã de un preşedinte, care sã asigure buna desfãşurare a operaţiunilor legate de înscrierea candidaţilor proveniţi din alte localitãţi/judeţe pentru cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    k) numesc/numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, în fiecare unitate de învãţãmânt care va avea clase pregãtitoare sau clase I, o comisie de înscriere formatã din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sã asigure buna desfãşurare a operaţiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    l) instruiesc/instruieşte persoanele care fac parte din comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt şi din centrul special de înscriere;
    m) aprobã criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administraţie din unitãţile de învãţãmânt;
    n) transmit/transmite cãtre fiecare unitate de învãţãmânt modelul electronic al cererii-tip de înscriere şi îndrumã operaţiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator şi de corectare a eventualelor erori;
    o) asigurã instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care pãrinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I;
    p) numesc/numeşte un reprezentant al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care sã ţinã permanent legãtura cu presa, pentru a oferi informaţii corecte şi actualizate despre cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I, inclusiv posibilitatea de informare la telverde şi numãrul acestuia;
    q) coordoneazã afişarea, în fiecare unitate de învãţãmânt şi pe site-ul ISJ/ISMB, a situaţiei centralizate pe judeţ/municipiul Bucureşti cu numãrul de copii care vor fi cuprinşi în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I, a planului de şcolarizare alocat fiecãrei unitãţi de învãţãmânt;
    r) la sfârşitul fiecãrei etape de înscriere coordoneazã afişarea, în fiecare unitate de învãţãmânt şi pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatriculaţi şi a locurilor rãmase disponibile;
    s) pot/poate numi delegaţi ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care sã controleze şi sã îndrume activitatea comisiilor de înscriere din unitãţile de învãţãmânt;
    t) controleazã respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unitãţile de învãţãmânt din judeţ şi sancţioneazã, în conformitate cu prevederile legale, încãlcarea legislaţiei în vigoare de cãtre membrii comisiilor de înscriere;
    u) se asigurã cã toţi copiii care trebuie sã îşi facã debutul şcolar în anul şcolar 2012-2013 sunt înscrişi într-o unitate de învãţãmânt în clasa pregãtitoare sau în clasa I şi fac/face demersurile legale pentru a asigura participare la educaţie a acestora;
    v) elaboreazã şi transmit/transmite MECTS raportul cu privire la modul de desfãşurare a procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I, în termen de 10 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere, şi propun/propune eventuale modificãri ale prezentei metodologii.
    (4) La şedinţele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti participã persoana responsabilã cu telverde, informând comisia referitor la toate aspectele semnalate pe aceastã cale.
    ART. 45
    (1) Comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt este alcãtuitã din:
    a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt;
    b) secretar - secretarul-şef sau secretarul unitãţii de învãţãmânt;
    c) membri - 1-3 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
    (2) Comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt au urmãtoarele atribuţii:
    a) realizeazã recensãmântul copiilor din circumscripţia şcolarã şi asigurã informarea pãrinţilor referitor la prevederile legale, la procedurile şi calendarul de înscriere a copiilor în clasa pregãtitoare sau în clasa I;
    b) asigurã crearea bazei de date privitoare la candidaţii pentru înscrierea în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I;
    c) verificã documentele depuse la înscriere şi completeazã în aplicaţia informaticã cererile-tip de înscriere, în prezenţa pãrinţilor, cu datele personale şi, dupã caz, cu informaţia necesarã pentru asigurarea departajãrii candidaţilor proveniţi din alte circumscripţii;
    d) transmit, spre aprobare, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti criteriile specifice de departajare care se aplicã în cazul în care existã mai multe solicitãri de înscriere a copiilor din afara circumscripţiei şcolare decât locuri libere;
    e) rãspund de transcrierea corectã a datelor în cererile-tip de înscriere şi verificã, împreunã cu pãrinţii, corectitudinea informaţiilor introduse în aplicaţia informaticã; efectueazã corectarea greşelilor sesizate;
    f) stabilesc şi anunţã din timp graficul desfãşurãrii înscrierilor, precum şi criteriile de departajare specifice unitãţii de învãţãmânt, care se aplicã în situaţia în care existã mai multe cereri de la pãrinţi din afara circumscripţiei şcolare decât locuri rãmase libere dupã înscrierea copiilor din circumscripţia şcolarã. Graficul înscrierilor va fi semnat de directorul unitãţii de învãţãmânt, va fi aprobat de preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti şi va fi afişat la avizierul şcolii;
    g) asigurã prezenţa permanentã, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din unitatea de învãţãmânt, care sã ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintã pentru completarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare sau în clasa I;
    h) afişeazã, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor înmatriculaţi la clasa pregãtitoare, respectiv la clasa I.
    i) elaboreazã şi transmit ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfãşurare a procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I, în termen de 5 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere, şi propun eventuale modificãri ale prezentei metodologii.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale

    ART. 46
    Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în clasa pregãtitoare sau în clasa I, se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudã.
    ART. 47
    Persoanele vinovate de transcrierea eronatã a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz.
    ART. 48
    (1) Se interzice unitãţilor de învãţãmânt de stat sã instituie taxe sau sã solicite pãrinţilor alte foloase, pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I.
    (2) Se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bãneşti de la pãrinţii care solicitã înscrierea în clasa pregãtitoare sau în clasa I.
    (3) Personalul din învãţãmânt care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregãtitoare, respectiv în clasa I, sãvârşeşte fapte de naturã penalã sau care manifestã neglijenţã în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin este sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    ART. 49
    (1) Unitãţile de învãţãmânt cu program integrat de artã şi sportiv pot şcolariza elevi în învãţãmântul de artã şi sportiv începând cu clasa I.
    (2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integrat de artã şi sportiv se face în conformitate cu prevederile legii şi ale metodologiilor în vigoare.
    ART. 50
    Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti monitorizeazã şi controleazã activitatea comisiilor de înscriere din unitãţile de învãţãmânt, verificând respectarea legalitãţii, a transparenţei şi a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt sau documentele depuse pentru înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare sau în clasa I, şi iau/ia mãsurile care se impun pentru respectarea legalitãţii şi asigurarea drepturilor egale pentru toţi copiii.
    ART. 51
    Comisia naţionalã verificã, direct sau prin delegaţii sãi, respectarea prezentei metodologii şi ia mãsurile care se impun pentru respectarea acesteia.

    ANEXA 1a
    la metodologie

              Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul┌───┬───────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ Vârsta copilului │ Clasa la care se │ │
│ │ │ înscrie │ Condiţii │
├───┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Are 7 ani împliniţi │ │ │
│ │pânã la 31 august 2012 │ │ │
│ │inclusiv │Clasa I │ │
├───┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Are 6 ani împliniţi │ │ │
│ │pânã la 31 august 2012 │ │ │
│ │inclusiv │Clasa pregãtitoare │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │ │Clasa I │La solicitarea scrisã a pãrintelui, dacã │
│ │ │ │este înscris şi frecventeazã, în anul │
│ │ │ │şcolar 2011-2012, grupa mare, pregãtitoare│
│ │ │ │pentru şcoalã │
│ │ │ │ SAU │
│ │ │ │La solicitarea scrisã a pãrintelui, dacã │
│ │ │ │nu este înscris sau nu frecventeazã grupa │
│ │ │ │mare, pregãtitoare pentru şcoalã, dar │
│ │ │ │evaluarea dezvoltãrii psihosomatice atestã│
│ │ │ │pregãtirea copilului pentru parcurgerea │
│ │ │ │cu succes a clasei I │
├───┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Împlineşte 6 ani între │La grãdiniţã, în │ │
│ │1 septembrie şi │grupa mare │ │
│ │31 decembrie 2012 ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │ │Clasa pregãtitoare │La solicitarea scrisã a pãrintelui, dacã │
│ │ │ │evaluarea dezvoltãrii psihosomatice atestã│
│ │ │ │pregãtirea copilului pentru parcurgerea │
│ │ │ │cu succes a clasei pregãtitoare │
└───┴───────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 1b
    la metodologie


    1. Exemplificarea modului în care se stabileşte numãrul de locuri libere, în sensul art. 8 din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013
    De exemplu, dacã în circumscripţia şcolarã a unitãţii de învãţãmânt Minerva existã 40 de copii care trebuie înscrişi la clasa pregãtitoare şi 61 de copii care trebuie înscrişi la clasa I, atunci şcoala primeşte prin planul de şcolarizare douã clase pregãtitoare (50 de locuri) şi 3 clase I (75 de locuri). Ca urmare, numãrul de locuri libere este de 10 la clasa pregãtitoare (50-40) şi 14 la clasa I (75-61).
    2. Exemplificarea modului în care se stabileşte numãrul de locuri disponibile, în sensul art. 26 din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013
    De exemplu, dacã la unitatea de învãţãmânt Minerva, menţionatã la pct. 1, au rãmas neocupate în etapa a doua de înscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din circumscripţia şcolarã care trebuiau înscrişi în clasa pregãtitoare 36 au fost înscrişi, 34 la Minerva şi 2 la alte unitãţi de învãţãmânt, atunci la unitatea de învãţãmânt Minerva existã în total 11 locuri disponibile pentru a patra etapã de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri rãmase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscripţie încã nedistribuiţi, respectiv din cele douã locuri lãsate neocupate de copiii din circumscripţie care sunt înscrişi la alte unitãţi de învãţãmânt.
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Nelu
30 Ianuarie 2012
eSTE O INI?IATIV?, INTERESANT?
Alexandra Sandulescu
31 Ianuarie 2012
Am o intrebare. Ce facem cu copii de la clasa pregatitoare, care ar fi trebuit sa fie la gradinita cu un program pana la ora 17.30-18.00, ca de parintii mai trebuie sa si munceasca, sau nu au un patron sa-i inteleaga ca au si ei un copil sau doi sau mai multi, si ca nu pot pleca de la serviciu cand vor ei? Li se asigura acestor copii conditiile de la gradinita cu ora de somn, cu mancarica? Ce program vor avea acesti copii si unde ar putea ei sa doarma la pranz? Guvernantii nostrii cand fac cate o lege nu se gandesc si la consecintele care o sa le aiba acea lege? Dar de ce sa gandeasca ei, ca ei isi pot permite o bona, o servitoare si alte cele. Sa incerce sa se mai gandeasca si in ceasul al 12-lea. Sau poate vin ei si-mi vor lua copilul de la scoala, ii vor da sa si manance si poate vor face si nani cu ei.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016