Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 19 decembrie 2018 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 19 decembrie 2018  de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 19 decembrie 2018 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1109 din 28 decembrie 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 217 din 19 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1109 din 28 decembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Principii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prin sistemele de distribuţie, servicii care fac obiectul unui contract de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, tarife denumite în continuare tarife de distribuţie.
    (2) Prezenta metodologie nu se aplică sistemelor de distribuţie închise.
    (3) Tarifele de distribuţie reprezintă contravaloarea serviciilor prestate pentru rezervarea capacităţii şi vehicularea prin sistemul de distribuţie a unui volum de gaze naturale aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate prevăzute în reglementările specifice în vigoare, cu un conţinut energetic echivalent cu un MWh.
    (4) Tarifele de distribuţie se stabilesc diferenţiat, pentru fiecare operator de distribuţie.
    (5) Determinarea tarifelor de distribuţie se realizează pe baza principiilor, parametrilor şi a formulelor specificate în prezenta metodologie.
    (6) La stabilirea tarifelor de distribuţie, orice cost justificat şi/sau venit realizat de către un operator de distribuţie este luat în considerare o singură dată.

    ART. 2
    Prezenta metodologie este utilizată de către:
    a) operatorii de distribuţie a gazelor naturale pentru stabilirea tarifelor de distribuţie în cadrul fiecărei perioade de reglementare;
    b) ANRE, în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor transmise de operatorii de distribuţie, în vederea aprobării tarifelor de distribuţie a gazelor naturale.


    ART. 3
    (1) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. activitate reglementată - activitate desfăşurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE;
    2. amortizare reglementată - valoarea amortizării aferentă bazei de active reglementate;
    3. an al perioadei de reglementare - o perioadă continuă de 12 luni calendaristice începând cu data de 1 ianuarie şi până la data de 31 decembrie;
    4. an tarifar - o perioadă continuă de 12 luni calendaristice, cuprinsă în intervalul 1 iulie (anul i) şi 30 iunie (anul i+1), diferită de anul de reglementare, pentru care se aprobă tarifele de distribuţie prin care se realizează venitul permis unui operator de distribuţie în anul (i);
    5. BAR implicit - baza de active reglementate la data de 31.12.2004 pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. şi Societatea Distrigaz Sud Reţele - S.R.L.;
    6. cantitate distribuită - cantitatea totală de gaze naturale vehiculate printr-un sistem de distribuţie, măsurată la clienţi şi/sau la sistemele de distribuţie conectate;
    7. capacitate de distribuţie - fluxul maxim, exprimat în unitate de volum pe unitate de timp sau în unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul reţelei de distribuţie, în conformitate cu prevederile contractuale;
    8. consumul tehnologic - cantitatea de gaze naturale calculată pe baza metodologiei elaborate de ANRE, necesară a fi consumată de către un operator de distribuţie pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfăşurării activităţii de distribuţie a gazelor naturale;
    9. metodologie - metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale;
    10. sistem de distribuţie preluat - sistem de distribuţie preluat de un operator de distribuţie pentru operare, în urma desemnării de către ANRE, de la un alt operator de distribuţie a cărui licenţă urmează a fi retrasă, al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat sau a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea;
    11. tarif de distribuţie de proximitate - categorie specială de tarife de distribuţie, stabilită pentru operatorii de distribuţie pe baza unor criterii aprobate de ANRE;
    12. tarif de distribuţie de tranzit - categorie specială de tarife de distribuţie, stabilită operatorilor de distribuţie pentru vehicularea gazelor naturale prin sistemul propriu de distribuţie, pentru un alt operator de distribuţie;
    13. tarif de distribuţie pentru operarea unui sistem de distribuţie preluat - categorie specială de tarife de distribuţie, stabilite pentru operatorul de distribuţie care operează un sistem de distribuţie preluat pentru o perioadă determinată;
    14. utilizator al sistemului de distribuţie - orice persoană fizică sau juridică care este deservită de sistemul de distribuţie.

    (2) În înţelesul prezentei metodologii, abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:
    1. BAR - baza de active reglementate reprezentând totalitatea imobilizărilor corporale şi necorporale, recunoscute de ANRE, ca fiind necesare unui operator de distribuţie, pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie;
    2. ECR - evidenţe contabile reglementate;
    3. OD - operator de distribuţie a gazelor naturale;
    4. RRR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit, exprimată în procente, aprobată de ANRE;
    5. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    ART. 4
    Tarifele de distribuţie includ costurile generate de următoarele activităţi şi operaţiuni:
    a) operarea, întreţinerea şi asigurarea funcţionării sistemului de distribuţie în condiţii de siguranţă;
    b) modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de distribuţie reprezentând operaţiunile şi activităţile desfăşurate de către OD pentru şi/sau în legătură cu creşterea capacităţii pe conductele existente, prin extinderea reţelelor sau prin realizarea/înfiinţarea unor noi sisteme/reţele, fără a se referi însă la racordarea unor noi clienţi la conductele existente sau la separarea acestora;
    c) urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare ca urmare a racordării unor noi clienţi la conductele sistemului de distribuţie;
    d) utilizarea sistemului de distribuţie reprezentând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de către OD pentru sau în legătură cu încheierea şi derularea contractelor pentru prestarea serviciilor de distribuţie, respectiv:
    (i) rezervarea capacităţilor de distribuţie;
    (ii) preluarea gazelor naturale din perimetrele de producţie/conductele din amonte, din sistemele de transport, direct din import sau din alt sistem de distribuţie;
    (iii) vehicularea gazelor naturale prin sistemul de distribuţie, între punctele de delimitare ale sistemului de distribuţie;
    (iv) predarea gazelor naturale la clientul final sau la un alt distribuitor;
    (v) măsurarea cantităţilor de gaze naturale preluate/ predate;
    (vi) citirea contoarelor/echipamentelor şi/sau a sistemelor de măsurare.    ART. 5
    (1) Perioada de reglementare reprezintă intervalul de timp pe parcursul căruia ANRE stabileşte, anual, venitul pe care un OD este îndreptăţit să îl realizeze pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Perioada de reglementare pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale are o durată de 5 ani.
    (3) Pentru OD care, la data publicării prezentei metodologii, desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale, data de începere a perioadei a patra de reglementare este 1 ianuarie 2019.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru operatorii economici care obţin licenţa ulterior începerii unei perioadei de reglementare, perioada de reglementare începe la data începerii activităţii reglementate şi se încheie odată cu terminarea perioadei de reglementare în cursul căreia au fost licenţiaţi.

    ART. 6
    (1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare se stabilesc venitul reglementat şi venitul reglementat corectat, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de către OD, pentru acoperirea costurilor justificate aferente unui an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie).
    (2) Tarifele de distribuţie aprobate pe baza veniturilor stabilite conform alin. (1) se aplică pe un an tarifar.

    CAP. II
    Venitul reglementat şi venitul reglementat corectat
    SECŢIUNEA 1
    Definirea venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat
    ART. 7
    (1) Venitul reglementat reprezintă venitul aferent unui an al perioadei de reglementare, recunoscut de ANRE unui OD pentru acoperirea costurilor justificate ca fiind necesare desfăşurării activităţii de distribuţie.
    (2) Venitul reglementat al OD se fundamentează pentru primul an al perioadei de reglementare şi se ajustează în anii următori pe baza formulelor specifice activităţii de distribuţie din prezenta metodologie.

    ART. 8
    (1) Venitul reglementat corectat reprezintă venitul anual permis de ANRE unui OD, determinat ca suma dintre venitul reglementat şi elementele de ajustare/corecţie prevăzute în cuprinsul prezentei metodologii.
    (2) Venitul reglementat corectat aferent fiecărui an al perioadei de reglementare stă la baza determinării tarifelor de distribuţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Determinarea venitului reglementat pentru fiecare an al perioadei de reglementare
    1. Venitul reglementat
    ART. 9
    Venitul reglementat se determină în fiecare an al perioadei de reglementare pe baza următoarei formule generale:
    VR_(i) = OPEX_(i) + CAPEX_(i) + CPD_(i),
    unde:
    VR_(i) - venitul reglementat aferent desfăşurării activităţii de distribuţie în anul (i);
    OPEX_(i) - costurile operaţionale controlabile permise de ANRE în anul (i);
    CAPEX_(i) - costurile de capital permise de ANRE în anul (i);
    CPD_(i) – costurile preluate direct permise în anul (i).

    2. Costurile OPEX, CAPEX, CPD şi determinarea acestora
    2.1 Costurile operaţionale controlabile - OPEX
    ART. 10
    OPEX reprezintă cheltuieli de exploatare, deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel şi oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OD poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii privind prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 11
    Costurile operaţionale controlabile includ cheltuieli cu:
    a) materiile prime, materialele, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar, ambalajele;
    b) energia, apa;
    c) consumul tehnologic;
    d) întreţinerea, verificările şi reparaţiile, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) locaţiile de gestiune şi chirii, altele decât cele cu instituţiile publice ale administraţiei de stat centrale sau locale - pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite ANRE lista documentelor (contracte, facturi etc.) din care să rezulte realizarea acestora;
    f) primele de asigurare;
    g) studii şi cercetări obligatorii conform prevederilor legale în vigoare;
    h) comisioanele, onorariile şi colaboratorii;
    i) reclama şi publicitatea, în limita de deductibilitate la calculul impozitului pe profit;
    j) transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi transferări;
    k) poşta şi taxele de telecomunicaţii, serviciile bancare şi asimilate;
    l) serviciile executate de terţi;
    m) personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale ori contractului colectiv de muncă în vigoare, în limita deductibilităţii fiscale;
    n) asigurările, protecţia socială şi alte acţiuni sociale;
    o) despăgubirile, conform prevederilor legale în vigoare, în legătură cu exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul de distribuţie, precum şi cu pagubele aduse proprietarilor din vecinătatea obiectivului/sistemului de distribuţie ca urmare a intervenţiilor efectuate asupra acestora pentru dezvoltare, modernizare, reparaţii, revizii şi avarii;
    p) reducerile comerciale primite ulterior facturării, aferente cheltuielilor operaţionale;
    q) cheltuieli de natura celor prevăzute la lit. a)-p), realizate pentru exploatarea conductelor de distribuţie, aflate în proprietatea terţilor;
    r) urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiilor pentru racordarea unor noi clienţi la conductele sistemului de distribuţie, inclusiv în situaţia în care în contabilitatea financiară a operatorului de distribuţie sunt înregistrate ca şi CAPEX.


    ART. 12
    Nu se includ în OPEX aferente activităţii de distribuţie:
    a) cheltuielile cu amortizarea contabilă a imobilizărilor, ajustări pentru depreciere şi provizioane;
    b) cheltuielile de exploatare efectuate pentru realizarea în regie proprie a unor imobilizări corporale/necorporale, materiale sau obiecte de inventar, care se recunosc în categoria de cost corespunzător;
    c) cheltuielile de exploatare asociate unor imobilizări corporale/necorporale, materiale sau obiecte de inventar aflate în curs de execuţie;
    d) orice cheltuială care la fundamentarea tarifelor de distribuţie a fost inclusă în investiţii, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuţie a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;
    e) amenzile, penalităţile şi majorările de întârziere pentru neplata în termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale, bugete locale şi alte cheltuieli asociate;
    f) penalităţile, majorările şi/sau daunele-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor şi alte cheltuieli asociate;
    g) cheltuielile cu despăgubiri, penalităţi sau altele asemenea rezultând din standardul de performanţă şi alte cheltuieli asociate;
    h) cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situaţiile în care instanţa de judecată stabileşte că au fost produse din vina operatorului de distribuţie;
    i) penalităţile, majorările de întârziere la plată şi/sau daunele-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale faţă de furnizori şi alte cheltuieli asociate;
    j) provizioanele de orice natură;
    k) cheltuielile financiare;
    l) cheltuieli reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate angajaţilor cu funcţii de execuţie, angajaţilor cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administraţie/supraveghere/ directorate şi alte consilii de conducere, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, cu excepţia salariilor/indemnizaţiilor/sumelor compensatorii acordate în baza unui program de restructurare a societăţii, aprobat conform prevederilor legale în vigoare sau în situaţia pensionării;
    m) cheltuielile de personal reprezentând sume acordate directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/ supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat, care depăşesc 20% din valoarea retribuţiei acestora;
    n) cheltuielile privind materialele recuperate şi refolosibile, utilizate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;
    o) cheltuielile finanţate din surse nerambursabile (de exemplu: sumele datorate statului român, persoanelor fizice şi/sau juridice sub formă de dividende la care aceştia au renunţat, fonduri şi împrumuturi nerambursabile din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate, altele asemenea);
    p) plusurile de inventar;
    q) orice valoare care la stabilirea venitului reglementat corectat a fost inclusă în CAPEX, dar în contabilitatea financiară a OD a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;
    r) orice cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate;
    s) cheltuielile privind activele casate/cedate şi alte operaţiuni de capital;
    t) sumele neîncasate de OD aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, trecute pe cheltuieli de exploatare, reprezentând pierderi din creanţe şi debitori diverşi;
    u) cheltuielile aferente bunurilor a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere, fie şi parţial, cu excepţia cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;
    v) cheltuielile de exploatare realizate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale ca urmare a unor pagube constatate ca fiind provocate de către terţe persoane;
    w) cheltuielile cu donaţii acordate de OD;
    a) cheltuielile cu sponsorizări acordate de OD, cu excepţia celor care privesc acţiuni de informare a consumatorilor referitoare la folosirea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.


    ART. 13
    (1) CT prognozat luat în calcul la fundamentarea şi ajustarea veniturilor reglementate nu va depăşi, ca pondere în total cantitate distribuită estimată, media aritmetică a ponderii CT, recunoscut în tarife în fiecare an al perioadei anterioare de reglementare, în total cantitate distribuită, pentru fiecare OD.
    (2) CT realizat, recunoscut în tarifele de distribuţie, este minimul dintre CT calculat conform prevederilor Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, şi cel solicitat de OD.
    (3) La determinarea valorii aferente costului CT se iau în calcul costul cu achiziţia gazului, precum şi costurile cu dezechilibrele, cheltuielile de transport, accizele şi, după caz, tariful de tranzit prin alte sisteme de distribuţie, aferente CT recunoscut de ANRE.
    (4) Valoarea aferentă costului cu achiziţia gazului recunoscut drept CT se determină ca produs între preţul de achiziţie al acestuia şi cantitatea de gaze naturale reprezentând CT.
    (5) Cheltuielile aferente achiziţionării volumelor de gaze naturale care nu sunt recunoscute de ANRE în consumul tehnologic, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, nu se includ în costul CT sau în alte categorii de costuri acceptate OD de către ANRE pentru a fi recuperate prin tarifele de distribuţie.
    (6) Pentru primul an al perioadei de reglementare, pentru determinarea valorii CT, OD propune un preţ de achiziţie estimat şi justificat.
    (7) Preţul de achiziţie recunoscut de ANRE se determină după cum urmează:
    a) pentru OD care au realizat separarea legală, valoarea CT realizat este minimul dintre:
    (i) preţul mediu lunar de achiziţie a cantităţilor aferente consumului tehnologic realizat de toţi operatorii de distribuţie într-o manieră prudentă, la care se permite o abatere de +5%; şi
    (ii) preţul mediu ponderat de achiziţie realizat lunar de operator într-o manieră prudentă;

    b) pentru OD care nu au realizat separarea legală, valoarea CT realizat este preţul mediu ponderat de achiziţie realizat lunar de operator într-o manieră prudentă.


    ART. 14
    (1) În primul an al perioadei de reglementare OD fundamentează, în termeni reali ai acestui an, OPEX necesare desfăşurării activităţii de distribuţie. Costurile care, pe parcursul perioadei de reglementare, se realizează la interval regulat mai mare de un an (de exemplu: verificare metrologică obligatorie a aparatelor de măsură, lucrări de mentenanţă etc.) vor fi prezentate distinct de către OD, la momentul fundamentării, în vederea liniarizării acestora pe întreaga perioadă de reglementare.
    (2) În următorii ani ai perioadei de reglementare, costurile operaţionale se ajustează după următoarea formulă generală:
    OPEX_(i) = (OPEX_(i-1) – C_PERS(i-1) – C_SSM(i-1) – CT_(i-1)) * (1 + RI_r(i-1) – RI_e(i-1)) * (1 + RI_e(i) – X) + CT_(i) + C_PERS (i) + C_SSM (i) + CN_p(i-1) * (1 + RI_e(i)),
    unde:
    OPEX_(i-1) - costurile operaţionale controlabile permise în anul (i-1);
    RI_r(i-1) - rata inflaţiei realizate în anul (i-1);
    RI_e(i-1) - rata inflaţiei estimate pentru anul (i-1);
    RI_e(i) - rata inflaţiei estimate pentru anul (i) al perioadei de reglementare;
    X - rata anuală de creştere a eficienţei economice aferentă OPEX, stabilită pentru OD pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale;
    CN_p(i-1) - costurile operaţionale neprevăzute cu caracter permanent din anul (i-1) recunoscute de ANRE şi incluse în OPEX începând cu anul (i);
    C_PERS(i-1) - costurile cu personalul, estimate în termeni reali ai anului (i-1);
    C_SSM(i-1) - costurile aferente securităţii muncii, estimate în termeni reali ai anului (i-1);
    C_PERS(i) - costurile cu personalul, estimate în termeni reali pentru anul (i);
    C_SSM(i) - costurile aferente securităţii muncii, estimate în termeni reali pentru anul (i);
    CT_(i-1) - valoarea aferentă consumului tehnologic permisă în anul (i-1);
    CT_(i) - valoarea aferentă consumului tehnologic permisă pentru anul (i) la nivelul recunoscut în anul (i-1).    (3) Având în vedere fundamentarea în termeni reali ai OPEX, pentru anul doi al fiecărei perioade de reglementare nu se realizează corecţia de inflaţie.


    2.2. Costurile de capital - CAPEX
    ART. 15
    (1) CAPEX reprezintă costurile recunoscute de către ANRE cu amortizarea reglementată şi rentabilitatea capitalului investit în imobilizări corporale şi necorporale, aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Sunt asimilate capitalului investit următoarele:
    a) valoarea concesiunilor primite care se reflectă ca imobilizări corporale/necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune; amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit prevederilor contractului de concesiune;
    b) cheltuielile pentru racordarea sistemului de distribuţie la sistemul de transport, la conductele din amonte şi la sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, acestea fiind considerate imobilizări necorporale;
    c) valoarea chiriei aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale necesare pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie, care nu sunt preluate de către OD, ca urmare a realizării separării juridice a activităţii de distribuţie; la stabilirea tarifelor reglementate ale operatorului de distribuţie, costurile de capital aferente contractului de închiriere vor fi recunoscute cel mult la nivelul amortizării reglementate şi al compensaţiei financiare ce reprezintă rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit acordate imobilizărilor corporale şi necorporale;
    d) aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare a gazelor naturale, indiferent de limita valorii de intrare stabilită conform prevederilor legale, de înregistrare ca mijloc fix.


    ART. 16
    (1) Nu sunt considerate CAPEX costurile aferente:
    a) imobilizărilor corporale reprezentând branşamentele, cu excepţia celor realizate ca urmare a unor lucrări de modernizare/reabilitare/înlocuire;
    b) imobilizărilor corporale/necorporale pentru care OD nu plăteşte un echivalent financiar, inclusiv din plusuri de inventar;
    c) imobilizărilor corporale/necorporale cedate terţilor prin contract de închiriere, fie şi parţial, cu excepţia cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;
    d) terenurilor preluate prin contracte de concesiune care prevăd plata unei redevenţe/chirii şi nu au o valoare amortizabilă, precum şi orice valoare care la stabilirea venitului reglementat corectat a fost inclusă în OPEX, dar în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală;
    e) avansurilor, imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie;
    f) imobilizărilor financiare;
    g) provizioanelor de orice natură;
    h) valorii reglementate rămase neamortizate a imobilizărilor corporale şi necorporale cedate terţilor ori către activităţile nereglementate ale OD, calculată conform regulilor ANRE;
    i) valorii reglementate rămase neamortizate a imobilizărilor corporale şi necorporale casate, calculată conform reglementărilor emise de ANRE;
    j) imobilizărilor corporale şi necorporale realizate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale ca urmare a unor pagube constatate ca fiind provocate de către terţe persoane;
    k) bunurilor aparţinând domeniului public/privat al statului, autorităţilor locale sau ale unor terţe persoane, cu excepţia celor efectuate la obiectivele SD pentru care există temeiuri legale, acorduri şi/sau contracte pentru concesionarea, închirierea ori preluarea în exploatare a acestora;
    l) cheltuielilor efectuate pe parcursul realizării unei imobilizări corporale/necorporale, recepţionată, pusă în funcţiune sau dată în folosinţă, care nu au fost incluse de OD în valoarea iniţială de recepţie a imobilizării, recunoscută în baza de active reglementate; aceste cheltuieli, precum şi cele efectuate ulterior în legătură cu realizarea imobilizării se consideră costuri OPEX sau costuri preluate direct, după caz.

    (2) Pe parcursul perioadei de reglementare, transferul de cheltuieli din categoria OPEX în categoria CAPEX se realizează numai cu acordul prealabil al ANRE.

    ART. 17
    (1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, CAPEX prognozate, care se includ în calculul venitului reglementat, se determină cu următoarea formulă:
    CAPEX_prognozat(i) = RRR * (BAR_1ian(i) + BAR_31dec(i)estimat) * 1/2 + ARBAR_1ian(i),
    unde:
    CAPEX_prognozat(i) - costurile de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis în anul (i) al perioadei de reglementare;
    RRR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit, aprobată de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    BAR_31dec(i)estimat - valoarea estimată a bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale la sfârşitul anului (i) al perioadei de reglementare, estimată având la bază planul de investiţii aprobat de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie.    (2) CAPEX realizate, aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, se determină cu următoarea formulă generală:
    CAPEX_realizat(i) = RRR * (BAR_1ian(i) + BAR_31dec(i)realizat) * 1/2 + AR_(i),
    unde:
    CAPEX_realizat(i) - costurile de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis în anul (i) al perioadei de reglementare;
    RRR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit, aprobată de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    BAR_31dec(i)estimat - valoarea realizată a bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale la sfârşitul anului (i) al perioadei de reglementare;
    AR_(i) - amortizarea reglementată aferentă anului (i) al perioadei de reglementare, calculată cu următoarea formulă:
    AR_(i) = AR_BAR1ian(i) + AR_INVI(i) – AR_INVE(i),
    unde:
    AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    AR_INVI(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale intrate în BAR în anul (i) al perioadei de reglementare;
    AR_INVE(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în anul (i) al perioadei de reglementare;
    BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    BAR_31dec(i)realizat - valoarea realizată a bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale la sfârşitul anului (i) al perioadei de reglementare.
    (3) Valoarea BAR pentru primul an al perioadei a patra de reglementare se determină după cum urmează:
    a) la începutul anului se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    n - numărul de ani ai celei de a treia perioade de reglementare;
    AR_(i) - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale aferentă bazei de active reglementate recunoscute de ANRE, pentru anul (i);
    INVI_(i) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i) a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă;
    INVE_(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul anului (i);
    RI_(i) - rata inflaţiei realizate în anul (i);
    RI_e(2019) - rata inflaţiei estimate pentru anul (2019);
    AR_(n) - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale aferentă bazei de active reglementate recunoscute de ANRE, pentru ultimul an al perioadei de reglementare (n);
    INVI_(n) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, pentru ultimul an al perioadei de reglementare (n);
    INVE_(n) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul ultimului an al perioadei de reglementare (n);


    b) pentru sfârşitul anului se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    RI_(r)2019 - rata inflaţiei realizate în anul (2019).    (4) Începând cu al doilea an al perioadei a patra de reglementare, valoarea BAR se determină astfel:
    a) la începutul fiecărui an se calculează valoarea estimată a BAR cu formula:
    BAR_1ian(i) = BAR_31dec(i-1) * (1 + RI_e(i)),
    unde:
    BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    RI_e(i) - rata inflaţiei estimate pentru anul (i) al perioadei de reglementare;
    BAR_31dec(i-1) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale existente la sfârşitul anului (i-1) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;    b) pentru sfârşitul anului, valoarea realizată a BAR se calculează cu formula:
    BAR_31dec(i) = BAR_31dec(i-1) * (1 + RI_r(i)) – AR_(i) + INVI_r(i) – INVE_r(i),
    unde:
    BAR_31dec(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale existente la sfârşitul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    AR_(i) - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale aferentă bazei de active reglementate recunoscute de ANRE pentru anul (i) al perioadei de reglementare;
    INVI_r(i) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i) a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, după caz;
    INVE_r(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul anului (i);
    RI_r(i) - rata inflaţiei realizate în anul (i).
    (5) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, valoarea estimată a bazei activelor reglementate la sfârşitul anului (i) al perioadei de reglementare - BAR_31dec(i)estimat, utilizată la calculul costurilor de capital aferente anului (i) al perioadei de reglementare se calculează cu formula:
    BAR_31dec(1)estimat = BAR_1ian(i) – AR_BAR1ian(i) – INVE_e(i) + INVI_e(i),
    unde:
    BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale aferentă bazei de active reglementate recunoscute de ANRE de la începutul anului (i) al perioadei de reglementare;
    INVI_e(i) - valoarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale ce urmează a fi puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă până la sfârşitul anului (i), estimată pe baza planului de investiţii aprobat de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    INVE_e(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale estimate a ieşi din BAR în cursul anului (i).

    2.3. Costurile preluate direct - CPD
    ART. 18
    CPD reprezintă cheltuieli de exploatare în limitele de deductibilitate fiscală stabilite de actele normative în vigoare, aferente activităţii de distribuţie, care nu pot fi controlate de către conducerea OD şi asupra cărora aceasta nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate şi includ:
    a) contribuţii aferente fondului de salarii, precum şi contribuţiile la fonduri speciale, datorate de către angajator, conform prevederilor legale în vigoare, în limita fondului de salarii recunoscut de ANRE;
    b) contribuţii aferente valorii recunoscute de ANRE a contractului de mandat al persoanelor cu funcţii de conducere şi celor care au calitate de membru în consiliile de administraţie/supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere;
    c) taxe, impozite, altele asemenea, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;
    d) contravaloarea serviciilor de distribuţie de tranzit pentru utilizarea sistemului de distribuţie a unui alt operator;
    e) redevenţele pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului;
    f) redevenţele prevăzute în contractele de concesionare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce alcătuiesc reţelele de distribuţie, precum şi taxele locale stabilite de autorităţi pentru realizarea serviciilor de distribuţie;
    g) alte costuri aflate în afara controlului OD, recunoscute de ANRE;
    h) sumele neîncasate de către OD, aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, reprezentând creanţe comerciale care nu au putut fi recuperate din cauza falimentului clientului, în baza unei decizii judecătoreşti definitive, creanţe care provin din obligaţia OD de a nu întrerupe prestarea serviciului către un client aflat în procedură de insolvenţă, respectiv aflat în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, conform prevederilor legale în vigoare;
    i) cheltuieli cu taxe şi impozite stabilite conform prevederilor legale în vigoare, prevăzute în contractele de închiriere a obiectivelor sistemului de distribuţie, generate de dreptul de folosinţă asupra imobilizărilor corporale şi necorporale închiriate;
    j) costul cu chiria aferentă contractului de închiriere a obiectivelor sistemului de distribuţie; acesta va fi recunoscut, cel mult, la nivelul amortizării contabile.


    ART. 19
    Nu sunt recunoscute drept CPD aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale:
    a) cheltuielile de natura costurilor preluate direct aferente materialelor, obiectelor de inventar şi imobilizărilor corporale şi necorporale realizate în regie proprie sau aflate în curs de execuţie, precum şi orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuţie a fost inclusă în investiţii, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuţie a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;
    b) cheltuielile de exploatare de natura costurilor preluate direct aferente imobilizărilor corporale/necorporale a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere, fie şi parţial, cu excepţia celor care fac parte din BAR implicit;
    c) orice cheltuieli de natura costurilor preluate direct generate de alte activităţi desfăşurate de OD;
    d) orice cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate;
    e) orice cheltuieli de natura costurilor preluate direct realizate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale ca urmare a unor pagube constatate ca fiind provocate de către terţe persoane;
    f) contribuţia aferentă salariilor/indemnizaţiilor/sumelor compensatorii acordate angajaţilor cu funcţii de execuţie, angajaţilor cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administraţie/supraveghere/ directorate şi alte consilii de conducere, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, cu excepţia salariilor/indemnizaţiilor/sumelor compensatorii acordate angajaţilor în baza unui program de restructurare a societăţii, aprobat conform prevederilor legale în vigoare sau în situaţia pensionării;
    g) cheltuielile financiare, cu excepţia dobânzilor care nu au fost capitalizate conform prevederilor legale, aferente creditelor bancare contractate pentru finanţarea imobilizărilor corporale, în vederea înfiinţării sau extinderii sistemului de distribuţie;
    h) cheltuielile aferente impozitului pe monopolul natural.


    ART. 20
    (1) Pentru primul an al perioadei de reglementare, CPD sunt cele fundamentate de OD, în termeni reali şi permise de ANRE.
    (2) Pentru următorii ani ai perioadei de reglementare, CPD permise se stabilesc după următoarea formulă generală:
    CPD_(i) = CPD_(i-1) + CPD_e(i),
    unde:
    CPD_(i) - costurile preluate direct aferente anului (i);
    CPD_(i-1) - costurile preluate direct recunoscute de ANRE pentru anul (i-1);
    CPD_e(i) - costurile preluate direct estimate pentru anul (i), generate de introducerea sau modificarea certă a unor prevederi legislative aplicabile în anul (i) sau de dezvoltarea certă a activităţii OD.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Determinarea venitului reglementat corectat permis pentru fiecare an al perioadei de reglementare
    ART. 21
    Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat corectat se determină cu următoarea formulă:
    VRC_(i) = VR_(i) + (Delta)VRC_(i-1)*(1+RIe_(i)) + (Delta)CPD_(i-1)*(1+ RIe_(i)) + (Delta)CT_(i-1)*(1+RIe_(i)) + (Delta)CAPEX_(i-2)*(1+RIe_(i)) + (Delta)RI_VRC(i-1)*(1+RI_e(i)) + CN_(i-1)*(1+RI_e(i)) + RSE_(i) + SR*(1+RI_e(i)) + (Delta)C_PERS (i-1) + (Delta)C_SSM (i-1) – VI*(1+RI_e(i)),
    unde:
    VRC_(i) - venitul reglementat corectat permis de ANRE în anul (i);
    VR_(i) - venitul reglementat permis în anul (i);
    (Delta)VRC_(i-1) - componenta de corecţie a venitului reglementat corectat, aferent anului (i-1); în primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea acestei componente de corecţie este egală cu zero;
    (Delta)CPD_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct aferente anului (i-1);
    (Delta)CT_(i-1) - componenta de corecţie a valorii aferente consumului tehnologic din anul (i-1);
    (Delta)CAPEX_(i-2) - componenta de corecţie pentru costurile de capital investit aferente anului (i-2);
    (Delta)RI_VRC (i-1) – componenta de corecţie a valorii venitului reglementat corectat, datorată diferenţei dintre rata inflaţiei estimate pentru anul (i-1) şi rata inflaţiei realizate în anul (i-1);
    CN_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor operaţionale neprevăzute cu caracter nepermanent din anul (i-1);
    RSE_(i) - componenta de redistribuire a sporului de eficienţă economică realizat în perioada anterioară de reglementare şi inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i);
    SR - componentă de corecţie a altor sume rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare;
    (Delta)C_PERS (i-1) - componenta de corecţie a costurilor cu personalul din anul (i-1);
    (Delta)C_SSM (i-1) – componenta de corecţie a costurilor aferente securităţii muncii din anul (i-1);
    VI - venituri din închirierea imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale care fac parte din BAR implicit, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente respectivelor imobilizări;
    RI_e(i) - rata inflaţiei estimate pentru anul (i).
    SECŢIUNEA a 4-a
    Elementele de corecţie şi/sau ajustare ale venitului reglementat corectat
    ART. 22
    Elementele de corecţie şi/sau ajustare ale venitului reglementat corectat sunt următoarele:
    a) rata inflaţiei – RI;
    b) rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de distribuţie a gazelor naturale - X;
    c) costurile operaţionale neprevăzute - CN;
    d) componenta de corecţie a costurilor preluate direct - (Delta) CPD;
    e) componenta de corecţie pentru capitalul investit - (Delta) CAPEX;
    f) componenta de redistribuire a sporului de eficienţă economică realizat în perioada anterioară de reglementare - RSE;
    g) componenta de corecţie aferentă venitului reglementat corectat - (Delta)VRC;
    h) componenta de corecţie aferentă consumului tehnologic – (Delta)CT;
    i) componenta de corecţie a costurilor cu personalul - (Delta)C_PERS (i-1);
    j) componenta de corecţie a costurilor aferente securităţii muncii - (Delta)C_SSM (i-1);
    k) componenta de corecţie aferentă sumelor de regularizat din anii precedenţi din perioada curentă sau perioadele anterioare de reglementare - SR.


    4.1. Rata inflaţiei - RI
    ART. 23
    (1) Rata inflaţiei estimate pentru un an al perioadei de reglementare se consideră indicele preţurilor de consum (IPC) la sfârşitul anului, estimat de Comisia Naţională de Prognoză, aferent anului pentru care se stabileşte venitul reglementat corectat.
    (2) Rata inflaţiei realizate pentru un an al perioadei de reglementare se determină pe baza indicilor totali anuali ai preţurilor de consum, în perioada decembrie (i-1) – decembrie (i-2), publicaţi pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.


    4.2. Rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de distribuţie a gazelor naturale - X
    ART. 24
    (1) Rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de distribuţie a gazelor naturale reflectă potenţialele economii de costuri operaţionale (OPEX), exclusiv costurile aferente consumului tehnologic, cheltuielile aferente securităţii muncii şi costurile cu personalul, ce pot fi realizate într-un an al perioadei de reglementare de către OD pentru îmbunătăţirea performanţelor economice.
    (2) Rata anuală a creşterii eficienţei activităţii de distribuţie a gazelor naturale asigură o cedare de eficienţă economică în favoarea clienţilor.
    (3) Rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de distribuţie a gazelor naturale se stabileşte de către ANRE la începutul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare şi pentru fiecare OD.
    (4) În situaţii deosebite care intervin în desfăşurarea/ dezvoltarea activităţii de distribuţie, la ajustarea anuală a veniturilor, ANRE poate modifica rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea motivată a OD.
    (5) La stabilirea ratei de creştere a eficienţei economice se au în vedere următoarele:
    a) propunerea justificată a OD;
    b) rata sporului de eficienţă realizat în perioada anterioară de reglementare şi de posibilităţile acestuia de a reduce în continuare costurile, astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţii în condiţii de continuitate şi de siguranţă;
    c) analiza comparativă a sporurilor de eficienţă realizate de fiecare OD care desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale.    4.3. Costurile neprevăzute
    ART. 25
    (1) Costurile neprevăzute sunt costurile operaţionale controlabile care nu au fost estimate la fundamentarea venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare şi sunt determinate de factori imprevizibili, precum forţa majoră, cazul fortuit, emiterea de acte normative sau de dezvoltarea OD.
    (2) Solicitarea recunoaşterii costurilor neprevăzute determinate de forţă majoră va fi însoţită, cel puţin, de următoarele documente:
    a) procesele-verbale de constatare a daunelor înregistrate în obiectivul respectiv, emis de autorităţile locale pe raza cărora s-au înregistrat evenimentele de forţă majoră;
    b) documente legale din care să rezulte valoarea lucrării de reparaţie efectiv realizată.

    (3) În categoria costurilor neprevăzute determinate de dezvoltarea OD se încadrează următoarele:
    a) costurile de natura OPEX apărute în urma unei fuziuni prin absorbţie realizate în cursul perioadei de reglementare şi care sunt necesare societăţii absorbante pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie în aria de concesiune a societăţii sau societăţilor absorbite, în cazul în care fuziunea se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 64 alin. (1);
    b) costurile de natura OPEX apărute ca urmare a dezvoltării OD prin extinderea sistemului de distribuţie existent sau prin preluarea de noi concesiuni care implică realizarea unui volum crescut de activităţi şi angajarea de personal suplimentar.

    (4) Costurile neprevăzute pot avea caracter permanent (CNP) sau ocazional (CN) şi se recuperează în funcţie de caracterul lor prin venitul reglementat, respectiv prin venitul reglementat corectat, conform formulelor prevăzute în prezenta metodologie.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), indiferent de modalitatea de înregistrare în contabilitatea internă a OD, se consideră costuri neprevăzute cu caracter ocazional cheltuielile prudente, justificate de operator şi recunoscute de ANRE, reprezentând diferenţe de cost neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanţi pentru branşamentele realizate ca urmare a cererilor de racordare.


    4.4. Rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit - RRR
    ART. 26
    RRR se determină pentru o perioadă de reglementare şi reflectă estimarea privind profitul ce urmează a fi generat de capitalul investit de OD pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale, având în vedere condiţiile curente ale pieţei de capital.

    ART. 27
    (1) Valoarea RRR pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este considerată valoarea WACC în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată de ANRE.
    (2) Pentru imobilizările corporale şi necorporale noi aferente sistemului de distribuţie, puse în funcţiune, ANRE poate stabili acordarea unui stimulent peste valoarea RRR.

    ART. 28
    (1) RRR este stabilită în termeni reali, înainte de impozitul pe profit şi este egală cu valoarea costului mediu ponderat al capitalului (WACC), determinat în termeni reali, înainte de impozitul pe profit.
    (2) WACC reflectă costul capitalului pentru un operator de referinţă, care desfăşoară exclusiv activitatea reglementată.
    (3) Pentru calculul WACC prevăzut la alin. (1), ANRE utilizează următoarea formulă:
    RRR = CCP*Kp/(1 – T) + CCI*Ki (%),
    unde:
    CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);
    CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%);
    Kp -ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE;
    Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE; Ki = (1 – Kp);
    T - rata impozitului pe profit.
    ART. 29
    (1) Costul capitalului propriu pentru perioada de reglementare, estimat în termeni reali, după impozitare, se determină utilizându-se modelul de calcul al rentabilităţii unui activ pe piaţa de capital (CAPM).
    (2) Costul capitalului propriu reflectă câştigurile generate de investiţiile în activele fără risc, tranzacţionate pe pieţele de capital.
    (3) Costul capitalului propriu se calculează utilizând formula:
    CCP = Rf_R + (Rm – Rf_R) * \'df,
    unde:
    CCP reprezintă costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);
    Rf_R - rata reală a rentabilităţii investiţiilor fără risc calculată astfel:
    Rf_R = (1+Rf)/(1+RI_P)-1,
    unde:
    Rf este dobânda la titlurile de stat cu o scadenţă de cel puţin zece ani; şi
    RI_P este rata medie a inflaţiei anuale determinată pe baza ratelor anuale ale inflaţiei prognozate şi publicate de Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada de reglementare următoare;
    Rm - rata rentabilităţii pe piaţa acţiunilor (venitul aşteptat din portofoliul de piaţă);
    (Rm - Rf) este prima riscului de piaţă;
    \'df - coeficient care exprimă corelaţia dintre venitul rezultat din portofoliul de piaţă şi venitul individual al societăţii reprezentând o comparaţie a riscului de piaţă;
    (Rm - RfR) * \'df - exprimarea primei de risc în valoare procentuală.


    ART. 30
    (1) Costul capitalului împrumutat pentru perioada de reglementare, estimat în termeni reali, înainte de impozitare, reflectă câştigurile generate de investiţiile în activele fără risc şi primele de risc specifice activităţii reglementate, observate la comparatori.
    (2) Pentru calculul costului capitalului împrumutat sunt considerate active fără risc obligaţiunile emise de statul român pe pieţele de capital.
    (3) Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient şi bine gestionat de pe o piaţă de capital naţională sau internaţională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piaţa financiară internă.

    ART. 31
    (1) Estimarea structurii financiare a operatorului de referinţă are în vedere structura financiară a companiilor existente pe piaţa gazelor naturale, care desfăşoară activităţi similare şi optimizarea acestei structuri pentru a reduce costurile de capital.
    (2) La estimarea structurii financiare a operatorului de referinţă sunt analizate structuri financiare ale unor companii străine, utilizate drept comparatori, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt cotate public;
    b) au activitatea reglementată ca activitate principală;
    c) funcţionează într-un sistem de reglementare asemănător celui românesc.

    (3) Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, ANRE iniţiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii. Operatorii de distribuţie pot să propună şi ANRE poate să decidă o structură a capitalului ţinând cont şi de structura standard a unor societăţi internaţionale cu activităţi similare, precum şi de condiţiile şi riscul pieţei interne de gaze naturale.


    4.5. Componenta de corecţie a costurilor preluate direct - (Delta)CPD
    ART. 32
    (Delta)CPD reprezintă diferenţa dintre costurile preluate direct considerate realizate în anul precedent şi cele incluse în venitul reglementat în acelaşi an şi se determină astfel:
    (Delta)CPD_(i) = CPD_realizat (i-1) – CPD_permis (i-1),
    unde:
    (Delta)CPD_(i) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct aferentă anului (i) al perioadei de reglementare;
    CPDrealizat_(i-1) - costurile de capital realizate în anul (i-1) al perioadei de reglementare;
    CPDpermis_(i-1) - costurile de capital incluse în tarife în anul (i-1) al perioadei de reglementare.

    4.6. Componenta de corecţie pentru CAPEX - (Delta)CAPEX
    ART. 33
    (1) (Delta)CAPEX se determină astfel:
    (Delta)CAPEX_(i) = CAPEX_realizat (i-2) – CAPEX_prognozat (i-2),
    unde:
    (Delta)CAPEX_(i) - componenta de corecţie pentru costurile de capital aferentă anului (i) al perioadei de reglementare;
    CAPEX_realizat (i-2) - costurile de capital realizate în anul (i-2) al perioadei de reglementare;
    CAPEX_prognozat (i-2) - costurile de capital prognozate, care au fost incluse în calculul venitului reglementat în anul (i-2) al perioadei de reglementare.    (2) Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea componentei de corecţie pentru costurile de capital este egală cu zero, iar pentru următorii ani corecţia se aplică în anul (i+1).
    (3) La sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, costurile de capital, incluse în veniturile reglementate, vor fi regularizate ţinând cont de luna de punere în funcţiune şi de luna de ieşire din BAR a imobilizărilor corporale şi necorporale.


    4.7. Corecţia de venit reglementat corectat - (Delta)VRC
    ART. 34
    (Delta)VRC reprezintă diferenţa dintre venitul reglementat corectat realizat în anii precedenţi şi venitul total anual permis în aceiaşi ani precedenţi. Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea acestei componente de corecţie este egală cu zero.


    4.8. Componenta de redistribuire a sporului de eficienţă - RSE
    ART. 35
    RSE reprezintă suma repartizată anual în venitul reglementat corectat în vederea cedării către clienţi a sporului de eficienţă economică al activităţii de distribuţie a gazelor naturale calculat pentru perioada de reglementare anterioară.

    ART. 36
    (1) Sporul de eficienţă economică al activităţii de distribuţie a gazelor naturale reflectă creşterea de eficienţă economică realizată peste rata anuală de creştere a eficienţei economice stabilită de ANRE.
    (2) În cadrul perioadei de reglementare, sporul de eficienţă economică se determină anual de către OD.
    (3) OD este obligat să înainteze ANRE anual calculul sporului de eficienţă, odată cu situaţiile ECR.

    ART. 37
    (1) Sporul de eficienţă economică este calculat ca diferenţă pozitivă între nivelul OPEX permis de ANRE într-un an al perioadei de reglementare şi nivelul OPEX realizat de către OD în acelaşi an.
    (2) La determinarea sporului de eficienţă nu sunt luate în considerare costurile aferente consumului tehnologic, costurile cu personalul şi costurile aferente securităţii muncii.
    (3) La determinarea sporului de eficienţă, în ceea ce priveşte costurile neprevăzute realizate de către OD, se iau în considerare numai cele cu caracter permanent, iar acestea se iau în calcul în anul în care sunt incluse în OPEX permis, respectiv în venitul reglementat.

    ART. 38
    (1) Sporurile anuale de eficienţă economică, aferente unei perioade de reglementare, se cumulează la sfârşitul respectivei perioade şi se cedează clienţilor, prin liniarizare, pe parcursul perioadei de reglementare următoare.
    (2) Sporul anual de eficienţă economică se actualizează cu rata inflaţiei realizate până în anul în care urmează a fi cedat.
    (3) Sporul de eficienţă realizat de OD începând cu perioada a patra de reglementare va fi cedat în procent de 60% consumatorilor de gaze naturale, iar 40% va fi păstrat de OD.
    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi sporurilor de eficienţă calculate pentru perioada a treia de reglementare.
    (5) Sporul de eficienţă realizat în perioada a treia de reglementare se cedează integral, prin liniarizare, pe întreaga durată a perioadei a patra de reglementare.


    4.9. Componenta de corecţie a consumului tehnologic - (Delta)CT
    ART. 39
    (Delta)CT se determină după următoarea formulă:
    (Delta)CT_(i) = CTr_(i-1) - CT_p(i-1),
    unde:
    CTr_(i-1) - valoarea aferentă consumului tehnologic recunoscut pentru anul (i-1) pe baza reglementarilor elaborate de ANRE;
    CT_p(i-1) - valoarea consumului tehnologic permisă în anul (i-1).

    4.10. Componenta de corecţie a costurilor cu personalul - (Delta)C_PERS(i-1)
    ART. 40
    (1) (Delta)C_PERS (i-1) se calculează ca diferenţă între valoarea realizată şi acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii şi valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecţia.
    (2) În cazul în care valoarea realizată şi acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.


    4.11. Componenta de corecţie a costurilor aferente securităţii muncii - (Delta)C_SSM(i-1)
    ART. 41
    (1) (Delta)C_SSM(i-1) se calculează ca diferenţă între valoarea realizată şi acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii şi valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecţia.
    (2) În cazul în care valoarea realizată şi acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.


    4.12. Componenta de corecţie aferentă sumelor rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare - SR
    ART. 42
    (1) SR include toate sumele rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare, în valori actualizate, de natura costurilor/veniturilor realizate, recunoscute ca fiind de recuperat/cedat.
    (2) Recunoaşterea costurilor şi/sau veniturilor în SR se realizează pe baza regulilor şi principiilor metodologice aplicabile la momentul realizării acestora.

    ART. 43
    (1) Odată cu calcularea elementelor de ajustare ale venitului reglementat corectat pentru anul anterior, ANRE realizează şi închiderea anilor precedenţi pe baza datelor financiare realizate, raportate de OD.
    (2) Eventualele diferenţe apărute ca urmare a închiderii anilor precedenţi pe baza datelor financiare se includ în cadrul fiecărui element de ajustare a venitului reglementat corectat.

    ART. 44
    În situaţia în care nivelul venitului reglementat corectat induce o modificare semnificativă în tarifele de distribuţie, ANRE poate decide, în consultare cu OD, ca o parte din acest venit să se recupereze în anul/anii următor/următori, după caz, iar actualizarea se va efectua cu rata inflaţiei, corespunzătoare perioadei în care se realizează recuperarea.

    ART. 45
    (1) Tarifele de distribuţie se stabilesc pentru un an tarifar, astfel încât să asigure realizarea venitului reglementat corectat aprobat pentru un an de reglementare.
    (2) Venitul reglementat corectat aferent fiecărui an al perioadei de reglementare stă la baza determinării tarifelor de distribuţie, pe care OD este îndreptăţit să le practice în contractele de prestare a serviciilor de distribuţie.


    CAP. III
    Alocarea şi justificarea costurilor
    ART. 46
    (1) Alocarea costurilor între activităţile reglementate, nereglementate din sector şi/sau din afara sectorului gazelor naturale se va realiza de OD cu respectarea obligaţiilor specifice prevăzute în legislaţia în vigoare şi are la bază următoarele principii:
    a) cauzalitatea - costurile sunt atribuite în concordanţă cu activitatea care le determină;
    b) obiectivitatea - costurile sunt atribuite pe baze obiective, fără a se urmări un interes ori obţinerea unui beneficiu nemeritat;
    c) transparenţa - regulile prin care costurile sunt atribuite pe activităţi sunt transparente şi permit identificarea costurilor atribuite fiecărei activităţi;
    d) continuitatea - regulile prin care costurile sunt atribuite pe activităţi sunt aplicate constant în timp; regulile pot fi modificate numai în situaţiile în care această modificare este absolut necesară şi justificată.

    (2) Pentru alocarea costurilor pe fiecare activitate desfăşurată de OD se utilizează următoarele metode:
    a) alocare directă - prin care costurile generate de o activitate se alocă direct activităţii respective;
    b) alocare indirectă - alocarea costurilor se realizează în funcţie de anumite criterii stabilite de OD, cu respectarea principiilor de alocare.


    ART. 47
    (1) OD are obligaţia ca, la înaintarea costurilor realizate/estimate a fi realizate, în vederea recunoaşterii în tarifele de distribuţie, să demonstreze că acestea sunt costuri justificate.
    (2) Se consideră costuri justificate acele costuri care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, respectiv:
    a) necesar - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza un cost în vederea asigurării funcţionării sistemului de distribuţie;
    b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii operatorului şi/sau clientului;
    c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului şi clientului;
    d) condiţiile pieţei - costul realizat de către operator raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia română în materie.

    (3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea, în cazul în care OD nu a demonstrat că sunt costuri justificate, conform prevederilor alin. (2).

    CAP. IV
    Alocarea costurilor în costuri fixe şi costuri variabile
    ART. 48
    (1) Costurile recunoscute de ANRE la calculul venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare se alocă în costuri fixe şi costuri variabile, în baza propunerii OD.
    (2) Costurile fixe reflectă cheltuielile legate de capacitatea de distribuţie, care nu depind de cantităţile distribuite şi care acoperă costurile de capital ale sistemului de distribuţie, cheltuielile legate direct de continuitatea în funcţionare şi menţinerea securităţii în operare a sistemului de distribuţie, precum şi o parte din cheltuielile generale legate de administrarea acestuia.
    (3) Alocarea costurilor fixe între categoriile de clienţi, stabilite conform anexei nr. 1, se realizează în baza unei metode propuse de OD şi acceptate de ANRE, având în vedere caracteristicile sistemului de distribuţie şi ale consumatorilor şi care să ţină cont de debitul maxim instalat specific fiecărei categorii de clienţi.
    (4) Costurile variabile reflectă cheltuielile legate de utilizarea sistemului de distribuţie şi depind de cantităţile efectiv distribuite. Costurile variabile se alocă în mod egal întregii cantităţi distribuite.

    ART. 49
    (1) Cantitatea de gaze naturale utilizată la calculul tarifelor de distribuţie este cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul tarifar 1 iulie (anul i) - 30 iunie (anul i+1), fără a fi incluse:
    a) cantităţile aferente consumurilor tehnologice;
    b) cantităţile tranzitate către alte sisteme de distribuţie.

    (2) Cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în fiecare an tarifar se prognozează de către OD. Prognoza privind cantităţile estimate, metodele de previzionare utilizate şi considerentele care stau la baza fundamentării acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor pentru stabilirea veniturilor reglementate. Pentru estimarea cantităţilor se au în vedere condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare.
    (3) ANRE poate să solicite motivat revizuirea prognozelor înaintate de către OD şi îşi rezervă dreptul să le modifice în situaţia în care acesta nu răspunde solicitării ANRE.

    CAP. V
    Reguli privind calculul valorii bazei de active reglementate
    ART. 50
    Valoarea bazei de active reglementate reprezintă valoarea netă, recunoscută de ANRE, a imobilizărilor corporale şi necorporale necesare unui OD, pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie.

    ART. 51
    Pentru un OD nou-licenţiat, valoarea iniţială a BAR, utilizată la calculul venitului reglementat aferent primului an, se determină pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activităţii de distribuţie.

    ART. 52
    (1) Amortizarea reglementată anuală se calculează prin utilizarea metodei lineare, pe baza duratelor reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale, prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Pentru alte categorii de imobilizări corporale şi necorporale, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcţionare stabilite prin Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Pentru imobilizările corporale şi necorporale puse în funcţiune/preluate în folosinţă până la începutul celei de a patra perioade de reglementare, valoarea amortizării se determină având în vedere anul punerii în funcţiune.
    (4) Pentru imobilizările corporale şi necorporale puse în funcţiune/preluate în folosinţǎ începând cu cea de a patra perioadă de reglementare, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcţiune.

    ART. 53
    La determinarea bazei de active reglementate aferente activităţii de distribuţie, la începutul perioadei de reglementare, vor fi luate în considerare şi Regulile suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente activităţii de distribuţie pentru începutul celei de-a patra perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 3.

    CAP. VI
    Procedurile de fundamentare şi de ajustare a a veniturilor reglementate şi de aprobare a tarifelor de distribuţie
    SECŢIUNEA 1
    Procedura de fundamentare a venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat
    ART. 54
    (1) OD care desfăşoară activitatea de distribuţie este obligat să transmită ANRE propunerile de venit reglementat, venit reglementat corectat şi tarife de distribuţie, pentru primul an al perioadei de reglementare însoţite de fundamentările aferente, cu cel puţin 150 de zile înaintea datei de începere a anului tarifar.
    (2) Operatorii economici care solicită obţinerea licenţelor de distribuţie transmit ANRE propunerile de venit reglementat, venit reglementat corectat şi tarife de distribuţie, pentru primul an al perioadei de reglementare însoţite de fundamentările aferente, odată cu depunerea documentelor necesare pentru acordarea licenţei de distribuţie.
    (3) Propunerile de venit reglementat, venit reglementat corectat şi tarife de distribuţie se transmit atât în format letric, semnate de reprezentantul legal al societăţii, cât şi în format electronic, conform modelului matematic pus la dispoziţia OD de ANRE, prin publicarea pe pagina proprie de internet.
    (4) Fundamentările privind stabilirea venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat aferente primului an al perioadei de reglementare conţin în mod obligatoriu următoarele elemente, date şi informaţii necesare pentru susţinerea propunerilor de venit reglementat, venit reglementat corectat şi tarife de distribuţie, respectiv:
    a) estimările privind volumele vehiculate prin sistemul de distribuţie, pentru un an tarifar, pe categorii de clienţi, cu evidenţierea volumelor tranzitate şi a celor distribuite clienţilor izolaţi;
    b) estimările privind numărul de clienţi ai sistemului de distribuţie, pe categorii;
    c) raportul de separare contabilă a activităţilor pentru perioada de reglementare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
    1. activităţi reglementate din sector, detaliat pe:
    (i) distribuţie;
    (ii) furnizare reglementată;
    (iii) racordare;
    (iv) activităţi conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie;
    (v) alte activităţi reglementate din sectorul gazelor naturale.

    2. activităţi nereglementate din sectorul gazelor naturale (furnizare nereglementată, regie proprie, realizare instalaţii interioare etc.);
    3. activităţi din afara sectorului gazelor naturale;

    d) ECR aferente anului anterior de reglementare, cu excepţia OD nou-licenţiaţi;
    e) volumele vehiculate în anul anterior prin sistemul de distribuţie, pe categorii de clienţi, cu evidenţierea volumelor tranzitate şi a celor distribuite clienţilor izolaţi;
    f) estimarea elementelor de cost pentru primul an al perioadei de reglementare, în termeni reali, în format anexe ECR, împreună cu o prezentare a premiselor avute în vedere la estimarea fiecăreia dintre ele, respectiv descrierea şi justificarea metodelor folosite şi documentaţia-suport;
    g) planul de investiţii pentru perioada de reglementare, defalcat anual;
    h) estimare privind necesarul anual de autovehicule, cu precizarea tipului acestora şi a destinaţiei în cadrul activităţii de distribuţie;
    i) lista imobilizărilor corporale/necorporale existente în BAR pentru care OD a încheiat contracte de cedare a folosinţei, cu detalierea cel puţin a informaţiilor referitoare la denumire, nr. de inventar, valoare reglementată rămasă neamortizată, precum şi copii ale contractelor;
    j) lista imobilizărilor corporale/necorporale existente în BAR care au intrat în conservare, cu detalierea cel puţin a informaţiilor referitoare la denumire, nr. de inventar, valoare reglementată rămasă neamortizată;
    k) estimarea consumului tehnologic pentru primul an de reglementare, cantitativ (MWh şi mc) şi valoric;
    l) planul de reducere anuală a consumului tehnologic, pentru perioada de reglementare;
    m) lista contractelor de prestări servicii, cu precizarea operatorilor economici cu care au fost încheiate, a perioadei de valabilitate a contractului, a tipului de servicii contractate, a valorilor contractuale şi a modalităţii de atribuire;
    n) procedură internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate, cu prezentarea modului de acţiune al OD în vederea asigurării respectării principiului valorii de piaţă în cazul achiziţiilor de lucrări, produse, servicii, de la persoane afiliate;
    o) raportul cu privire la tranzacţiile efectuate între OD şi societăţile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziţie utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire a preţului de contract, preţul de contract, alte costuri suplimentare preţului de contract;
    p) copii ale dosarelor preţurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacţiile derulate cu societăţile afiliate în perioada anterioară de reglementare;
    q) propunerea privind rata anuală de creştere a eficienţei economice a activităţii reglementate pentru perioada de reglementare;
    r) propunerea de alocare a costurilor operaţionale în fixe şi variabile şi propunerea de alocare a costurilor fixe pe categorii de clienţi;
    s) costurile cu personalul angajat, fundamentate pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă, a nivelului salarial mediu şi a celorlalte costuri de personal; operatorul trebuie să prezinte detaliat costurile de personal pentru fiecare an al perioadei de reglementare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate şi justificări privind valorile luate în considerare;
    t) costurile cu securitatea muncii, modalitatea de calcul şi justificări privind valoarea luată în considerare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

    (5) Costurile care, pe parcursul perioadei de reglementare, se realizează la interval regulat mai mare de un an vor fi prezentate distinct de către OD, la momentul fundamentării.
    (6) Costurile estimate la fundamentare vor fi analizate şi acceptate de ANRE ţinând cont de:
    a) cheltuielile operaţionale controlabile înregistrate în anii anteriori;
    b) evoluţia elementelor de cost (materiale, salarii, energie, servicii etc.), sectorial şi pe ansamblul economiei;
    c) creşterea productivităţii muncii şi a eficienţei activităţii OD;
    d) dezvoltarea activităţii de distribuţie a OD;
    e) analiza cheltuielilor operaţionale realizate de către alţi operatori de distribuţie în anii anteriori, în condiţii similare;
    f) evoluţia indicatorilor economico-financiari realizaţi de către operatorii de distribuţie în anii anteriori;
    g) modificări legislative;
    h) obligaţii legale impuse în sarcina OD prin noi acte normative, norme tehnice standard performanţă, regulamente UE etc.

    (7) În situaţia în care documentaţia de fundamentare a venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat înaintată de către OD este incompletă, ANRE va solicita completarea acesteia, operatorii având obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de ajustare a venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat
    ART. 55
    Ajustarea venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat se realizează de către ANRE pe baza formulelor din prezenta metodologie.

    ART. 56
    (1) OD este obligat să transmită la ANRE solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi calculul tarifelor de distribuţie cu cel puţin 120 de zile anterior datei de la care acestea se stabilesc.
    (2) Solicitarea menţionată la alin. (1) se transmite atât în format letric, semnată de reprezentantul legal al societăţii, cât şi în format electronic, conform modelului matematic pus la dispoziţia OD de ANRE, prin publicarea pe pagina proprie de internet, împreună cu justificările detaliate pentru fiecare element de ajustare.
    (3) Solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi calculul tarifelor de distribuţie conţin, în mod obligatoriu, următoarele elemente, date şi informaţii:
    a) estimările privind volumele vehiculate prin sistemul de distribuţie, pe categorii de clienţi, cu evidenţierea volumelor tranzitate şi a celor distribuite clienţilor izolaţi;
    b) estimările privind numărul de clienţi ai sistemului de distribuţie, pe categorii;
    c) ECR aferente anului anterior de reglementare;
    d) volumele vehiculate în anul anterior prin sistemul de distribuţie, pe categorii de clienţi, cu evidenţierea volumelor tranzitate şi a celor distribuite clienţilor izolaţi;
    e) planul de investiţii actualizat, defalcat anual;
    f) lista imobilizărilor corporale/necorporale pentru care OD a încheiat contracte de cedare a folosinţei în vederea eliminării din BAR, cu detalierea cel puţin a informaţiilor referitoare la denumire, nr. de inventar, valoare reglementată rămasă neamortizată;
    g) consumul tehnologic realizat în anul anterior, cantitativ (MWh şi mc) şi valoric;
    h) cheltuielile cu personalul realizate în anul anterior;
    i) cheltuielile cu securitatea muncii realizate în anul anterior;
    j) procedură internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate, cu prezentarea modului de acţiune al OD în vederea asigurării respectării principiului valorii de piaţă în cazul achiziţiilor de lucrări, produse, servicii, de la persoane afiliate, în cazul în care a suferit modificări faţă de varianta transmisă la momentul fundamentării.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Prevederi specifice privind procedurile de fundamentare şi de ajustare a veniturilor reglementate
    ART. 57
    La momentul fundamentării/ajustării, ANRE ia în calcul şi eventualele diferenţe dintre datele luate în considerare la stabilirea tarifelor din anul (i-2) şi cele rezultate din închiderea anului financiar respectiv.

    ART. 58
    (1) În perioada de analiză a documentaţiei de fundamentare/ajustare, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente suplimentare, OD având obligaţia de a răspunde în termenul solicitat de ANRE. Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în situaţia în care OD nu răspunde solicitărilor ANRE.
    (2) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a asigura păstrarea datelor, informaţiilor şi documentelor care au stat la baza fundamentării/aprobării anuale a tarifelor de distribuţie pe durata a două perioade de reglementare ulterioare perioadei de reglementare curente, dar nu mai puţin decât durata de amortizare a mijloacelor fixe ce fac parte din BAR implicit.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Aprobarea tarifelor de distribuţie
    ART. 59
    (1) Pe baza propunerilor înaintate de OD şi a analizei efectuate, direcţia de specialitate din cadrul ANRE elaborează un referat cuprinzând rezultatele analizei şi propunerile tarifelor de distribuţie ce urmează a fi supuse aprobării.
    (2) Referatul menţionat la alin. (1) se transmite operatorului în vederea formulării unui punct de vedere. Termenul de transmitere a punctului de vedere este de 5 zile lucrătoare.

    ART. 60
    Direcţia de specialitate înaintează Comitetului de reglementare următoarele:
    1. referatul cuprinzând rezultatele analizei efectuate şi propunerile tarifelor de distribuţie, în vederea aprobării;
    2. punctul de vedere exprimat de către operatorul de distribuţie.


    ART. 61
    (1) Pe baza referatului prevăzut la art. 60 pct. 1, în forma propusă sau cu modificări aprobate în cadrul şedinţei, ANRE emite ordinul privind aprobarea tarifelor de distribuţie.
    (2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 62
    În situaţia în care referatul prevăzut la art. 60 pct. 1 nu a fost aprobat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare, direcţia de specialitate trebuie să comunice OD hotărârea Comitetului de reglementare referitoare la respingerea/amânarea referatului, însoţită de motivarea acesteia.

    CAP. VII
    Refundamentarea şi reajustarea veniturilor reglementate şi modificarea tarifelor de distribuţie în cadrul unui an tarifar
    ART. 63
    (1) În situaţia fuziunii dintre doi sau mai mulţi OD, operatorul economic care rezultă în urma fuziunii are obligaţia de a transmite ANRE datele pentru o nouă fundamentare, cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea îşi produce efectele.
    (2) În cazul în care operatorul economic nu transmite datele de fundamentare conform termenului prevăzut la alin. (1) sau ANRE, din culpa operatorului, nu poate stabili tarife conform prevederilor prezentei metodologii, pentru perioada cuprinsă între data de la care fuziunea îşi produce efectele şi până la aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de distribuţie, ANRE aprobă OD tarife de distribuţie, pentru fiecare clasă de consum, la nivelul cel mai mic dintre cele în vigoare până la data fuziunii, aferente societăţilor care au fuzionat.
    (3) Eventualele diferenţe de venit care apar în urma fuziunii se regularizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii odată cu următoarea ajustare/fundamentare a veniturilor reglementate, realizată pentru societatea rezultată în urma fuziunii.

    ART. 64
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1), dacă în anul calendaristic anterior datei fuziunii volumele distribuite de societatea sau societăţile absorbite reprezintă cumulat mai puţin de 10% din volumele distribuite în perioada similară de societatea absorbantă, OD rezultat în urma fuziunii nu transmite date pentru o nouă fundamentare.
    (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), societatea absorbantă practică tarifele de distribuţie aprobate de ANRE pentru aceasta, în vigoare la data de la care fuziunea îşi produce efectele, iar eventualele diferenţe de venit apărute în urma fuziunii se recunosc odată cu următoarea ajustare/fundamentare a veniturilor reglementate.

    ART. 65
    (1) În cazul divizării unui OD, societatea sau societăţile rezultate în urma divizării, care desfăşoară în continuare activitatea de distribuţie, au obligaţia de a transmite ANRE datele pentru o nouă fundamentare cu cel puţin 90 de zile înainte de data de la care divizarea îşi produce efectele.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dacă în urma divizării una dintre societăţile rezultate, care desfăşoară în continuare activitatea de distribuţie, îşi păstrează un portofoliu de clienţi a căror cantitate anuală distribuită a reprezentat cumulat în anul anterior divizării cel puţin 90% din volumele distribuite de OD care s-a divizat, aceasta nu are obligaţia de a transmite ANRE datele pentru o nouă fundamentare.
    (3) În situaţia prevăzută la alin (2), societatea rezultată practică tarifele de distribuţie aprobate de ANRE pentru OD care se divide, în vigoare la data de la care diviziunea îşi produce efectele, iar eventualele diferenţe de venit care apar se regularizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii odată cu următoarea stabilire a veniturilor reglementate ale respectivei societăţi.

    ART. 66
    În cazul în care OD îşi diminuează activitatea de distribuţie în diverse situaţii (restructurare de activitate, retragerea concesiunii pentru o anumită unitate administrativ-teritorială), care generează modificarea costurilor de orice natură recunoscute în veniturile existente cu un procent mai mare de 10%, acesta este obligat să transmită ANRE datele pentru o nouă fundamentare, conform prevederilor prezentei metodologii.

    ART. 67
    (1) ANRE poate modifica prin refundamentare sau reajustare, în cursul anului tarifar, tarifele de distribuţie aprobate, cu anunţarea prealabilă a OD, dacă se constată că:
    a) stabilirea tarifelor de distribuţie s-a efectuat pe baza unor informaţii eronate/false furnizate de către OD;
    b) există erori de calcul semnificative în stabilirea tarifelor de distribuţie.

    (2) ANRE va informa OD cu privire la informaţiile eronate/false constatate, prevederile legale nerespectate, OD având posibilitatea de a transmite clarificări/informaţii suplimentare care să demonstreze că informaţiile nu sunt eronate/false.
    (3) Modificarea tarifelor de distribuţie conform alin. (1) se realizează prin corectarea informaţiilor eronate/false şi recalcularea şi aprobarea noilor tarife reglementate ce vor fi aplicate de către OD în cauză. Prin tarifele nou-aprobate se realizează totodată şi corectarea efectelor tarifelor stabilite anterior.

    ART. 68
    OD este obligat să solicite modificarea tarifelor de distribuţie aprobate în cursul anului tarifar în situaţia în care constată că volumele prognozate de gaze naturale pe baza cărora au fost stabilite tarifele de distribuţie înregistrează o variaţie de cel puţin 10%, din cauze independente de OD (de exemplu: falimentul unui client sau racordarea/deconectarea în/de la reţea a unui mare consumator), cu excepţia condiţiilor meteorologice.

    CAP. VIII
    Sistemul tarifar de distribuţie
    ART. 69
    Sistemul tarifar pentru activitatea de distribuţie cuprinde tarife diferenţiate pentru fiecare OD, pe categorii de clienţi finali, în funcţie de consumul anual, caracteristicile tehnice şi regimul de exploatare ale fiecărui sistem de distribuţie.

    ART. 70
    (1) Tarifele de distribuţie reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi pentru utilizarea sistemului de distribuţie pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de ANRE.
    (2) Tarifele de distribuţie nu includ contravaloarea lucrărilor de execuţie a branşamentelor şi nici a operaţiilor de debranşare şi/sau rebranşare a clienţilor.
    (3) Veniturile realizate de OD din activitatea de racordare a terţilor la sistemele de distribuţie, precum şi din activităţile conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie sunt considerate excluse din veniturile reglementate ale activităţii de distribuţie.
    (4) Costurile aferente activităţilor prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor înregistrate de OD în legătură cu menţinerea în stare de funcţionare şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de racordare, a celor prevăzute la art. 4 lit. c) şi a diferenţelor de cost neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanţi pentru branşamentele realizate ca urmare a cererilor de racordare, sunt excluse din costurile recunoscute de ANRE pentru activitatea de distribuţie.

    ART. 71
    (1) Tarifele de distribuţie au o structură binomială, de tipul:
    T_[x](d) = RC_(d) + V_(d),
    unde:
    T_[x](d) - tariful de distribuţie, pentru categoria „[x]“ de clienţi;
    RC_(d) - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de distribuţie, exprimată în lei/MWh;
    V_(d) - componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuţie, exprimată în lei/MWh.    (2) Componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de distribuţie RC_(d) cuantifică costurile fixe, legate de capacitatea sistemului de distribuţie.
    (3) Componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuţie V_(d) cuantifică costurile variabile generate de utilizarea sistemului de distribuţie.

    ART. 72
    ANRE va stabili prin consultare cu OD data introducerii tarifelor de tip binom, având în vedere analiza privind impactul acestui tip de tarifare asupra clienţilor finali şi a pieţei de gaze naturale.

    ART. 73
    (1) Până la introducerea tarifelor de tip binom, tarifele de distribuţie sunt de tip monom şi cuantifică costurile fixe şi variabile legate de realizarea activităţii de distribuţie.
    (2) Tarifele de distribuţie prevăzute la alin. (1) se aplică la cantităţile de gaze naturale distribuite.

    ART. 74
    Tarifele de distribuţie de tip monom, prevăzute la art. 73 alin. (1), aferente unei categorii de clienţi se calculează prin împărţirea costurilor totale alocate clienţilor din respectiva categorie la cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită aceleiaşi categorii de clienţi, în anul tarifar pentru care se calculează tarifele de distribuţie.

    CAP. IX

    1. Tariful de distribuţie de proximitate
    ART. 75
    ANRE ia în considerare, pentru fiecare OD, după caz, stabilirea unei noi categorii de clienţi, care să beneficieze de un tarif de distribuţie de proximitate, dacă aceştia sunt clienţi industriali care îndeplinesc condiţiile legale de a se racorda la SNT şi pentru care există o soluţie de racordare viabilă din punct de vedere tehnico-economic.

    ART. 76
    Tariful de distribuţie de proximitate reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi pentru utilizarea sistemului de distribuţie pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de ANRE, aplicabile categoriei de clienţi definite conform anexei nr. 1.

    ART. 77
    OD în ale căror portofolii există clienţi industriali care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 75, care solicită OD obţinerea tarifului de proximitate pe baza acordului de principiu obţinut de la operatorul SNT, pot înainta prognoza de consum şi propunerea de tarif, distincte pentru aceşti clienţi, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a calcului tarifelor de distribuţie.


    2. Tariful pentru consumatori izolaţi
    ART. 78
    Consumatorul izolat plăteşte tariful de distribuţie aprobat pentru OD în reţeaua căruia acesta este racordat, pentru categoria de clienţi în care se încadrează.


    3. Tariful de distribuţie de tranzit
    ART. 79
    (1) Beneficiarul tarifului de distribuţie de tranzit este operatorul de distribuţie care, în vederea alimentării cu gaze naturale a clienţilor finali din portofoliul propriu, vehiculează gazele naturale prin sistemul de distribuţie al altui OD.
    (2) OD este obligat să solicite ANRE instituirea unei noi categorii de clienţi care să beneficieze de un tarif de distribuţie de tranzit, la momentul solicitării unui potenţial beneficiar.

    ART. 80
    Tariful de distribuţie de tranzit reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi pentru utilizarea sistemului de distribuţie pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil categoriei de clienţi prevăzute la art. 79 alin. (2).

    ART. 81
    (1) OD, în ale căror portofolii există operatori de distribuţie beneficiari conform art. 79 alin. (2), înaintează datele de fundamentare şi propunerea de tarif de distribuţie de tranzit distincte pentru aceşti clienţi, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau de ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi calculul tarifelor de distribuţie pentru celelalte categorii de clienţi.
    (2) În cazul în care un OD beneficiar de tipul celor prevăzuţi la art. 79 alin. (2) se racordează la sistemul de distribuţie, OD înaintează datele de fundamentare şi propunerea de tarif de distribuţie de tranzit odată cu emiterea avizului tehnic de racordare pentru respectivul client cu minimum 30 de zile înainte de data estimată a finalizării procesului de racordare.


    CAP. X
    Tariful de distribuţie pentru operarea unui sistem de distribuţie preluat
    ART. 82
    În situaţia în care un OD este desemnat de către ANRE să preia operarea sistemului de distribuţie dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un OD a cărui licenţă urmează a fi retrasă sau a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea ori al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, tarifele de distribuţie practicate vor fi cele în vigoare, aprobate de către ANRE pentru operatorul desemnat.

    ART. 83
    Tariful de distribuţie pentru operarea unui sistem de distribuţie preluat reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate pentru utilizarea sistemului de distribuţie pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale, prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, aplicabil categoriei de clienţi aferenţi sistemului de distribuţie preluat.

    ART. 84
    (1) Operatorul de distribuţie desemnat de către ANRE să preia operarea sistemului de distribuţie dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială va înainta datele de fundamentare aferente sistemului de distribuţie preluat, conform prevederilor prezentei metodologii, în vederea aprobării tarifelor de distribuţie, în termen de 60 de zile de la începerea operării sistemului de distribuţie preluat.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă atât la realizările primelor două luni de la începerea operării, cât şi la estimările OD pentru următoarele 10 luni calendaristice. Totodată, vor fi explicate premisele considerate la estimarea fiecăruia dintre elementele de fundamentare prognozate.

    ART. 85
    (1) Stabilirea şi aprobarea tarifelor de distribuţie pentru operarea unui sistem de distribuţie preluat se vor realiza astfel încât să fie asigurată şi recuperarea/cedarea diferenţei de venit, aferentă perioadei dintre data începerii operării şi data stabilirii tarifelor.
    (2) Fundamentarea venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat permis, pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, se va realiza pe baza datelor şi informaţiilor transmise de către OD, pentru acoperirea costurilor justificate aferente unui an calendaristic.
    (3) Tarifele de distribuţie pentru operarea unui sistem de distribuţie preluat, stabilite conform prevederilor art. 83, rămân în vigoare până la încetarea operării sistemului de distribuţie preluat, dacă durata de operare a sistemului de distribuţie preluat este mai mică de un an.
    (4) În situaţia în care durata de operare a sistemului de distribuţie preluat este mai mare de un an, venitul reglementat şi venitul reglementat corectat se vor ajusta pe baza formulelor specifice activităţii de distribuţie şi a elementelor de ajustare.

    ART. 86
    OD care preia operarea unui SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială are obligaţia de a ţine şi de a transmite ANRE evidenţe contabile reglementate separate, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 87
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    CAP. XI
    Dispoziţii generale
    ART. 88
    Solicitările de tarife transmise de OD la fundamentare/ajustare se realizează pe baza unor machete-tip puse la dispoziţie de ANRE.

    ART. 89
    OD transmite semestrial raportări privind costurile lunare realizate pe baza unor machete-tip puse la dispoziţie de ANRE.

    ANEXA 1

    Categoriile de clienţi pentru care se stabilesc diferenţiat tarifele de distribuţie începând cu data de 1 iulie 2019
    1. Clienţi diferenţiaţi în funcţie de consumul anual de gaze naturale:

┌─────────────┬───────────────────────┐
│ │Consum anual de gaze │
│ │naturale (MWh) │
├─────────────┼───────────┬───────────┤
│Categorie de │Minim │Maxim │
│clienţi │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤
│C.1 │ │≤ 280 │
├─────────────┼───────────┼───────────┤
│C.2 │> 280 │≤ 2.800 │
├─────────────┼───────────┼───────────┤
│C.3 │> 2.800 │≤ 28.000 │
├─────────────┼───────────┼───────────┤
│C.4 │> 28.000 │≤ 280.000 │
├─────────────┼───────────┼───────────┤
│C.5 │> 280.000 │ │
└─────────────┴───────────┴───────────┘


    2. Clienţi care beneficiază de tarif de distribuţie de proximitate - C.6
    3. Clienţi care beneficiază de tarif de distribuţie de tranzit - C.7

    ANEXA 2

    Duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în realizarea activităţii de distribuţie

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Durata │
│ │reglementată│
│Categorie imobilizări │de │
│ │amortizare │
│ │(ani) │
├─────────────────────────┼────────────┤
│I. Durata tehnică şi │ │
│economică rămasă pentru │ │
│amortizarea reglementată │ │
│a imobilizărilor │ │
│corporale şi necorporale │ │
│care au constituit BAR │25 │
│implicit pentru │ │
│activitatea de │ │
│distribuţie la începutul │ │
│primei perioade de │ │
│reglementare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│II. Durata tehnică şi │ │
│economică a │ │
│imobilizărilor corporale │ │
│şi necorporale puse în │ │
│funcţiune după începutul │ │
│primei perioade de │ │
│reglementare: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 1 - Construcţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.1 - Clădiri │50 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.2 - │ │
│Construcţii uşoare │10 │
│(barăci, şoproane etc.) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.3 - Conducte │ │
│colectoare şi magistrale │ │
│(inclusiv instalaţiile │40 │
│tehnologice, dotările şi │ │
│echipamentele aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.4 - Sondele │ │
│pentru injecţia/extracţia│ │
│gazelor naturale din │ │
│depozitele subterane │25 │
│(inclusiv sondele │ │
│auxiliare, instalaţiile │ │
│tehnologice, dotările şi │ │
│echipamentele aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.5 - Conducte │ │
│de distribuţie din oţel │ │
│(inclusiv instalaţiile │30 │
│tehnologice, dotările şi │ │
│echipamentele aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.6 - Conducte │ │
│de distribuţie din │ │
│polietilenă (inclusiv │40 │
│instalaţiile tehnologice,│ │
│dotările şi echipamentele│ │
│aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.7 - Alte │10 │
│construcţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 2 - Echipamente │ │
│tehnologice, maşini, │10 │
│utilaje şi echipamente de│ │
│lucru │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 3 - Aparate şi │ │
│instalaţii de măsurare, │ │
│control şi reglare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 3.1 - Contoare │ │
│volumetrice cu membrană, │ │
│contoare cu ultrasunete, │8 │
│alte sisteme cu element │ │
│deprimogen │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 3.2 - Contoare │ │
│cu pistoane rotative, │15 │
│contoare cu turbină │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 3.3 - │ │
│Convertoare electronice, │ │
│calculatoare de debit, │10 │
│alte aparate şi │ │
│instalaţii de măsurare, │ │
│control şi reglare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 4 - Mijloace de │ │
│transport │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 4.1 - │8 │
│Autoturisme │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 4.2 - Alte │ │
│autovehicule cu │6 │
│destinaţie specială │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 5 - Alte │ │
│imobilizări corporale şi │ │
│necorporale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.1 - Mobilier │ │
│(inclusiv mobilierul │15 │
│comercial şi hotelier) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.2 - Aparate de│ │
│telecomunicaţii pentru │ │
│birou: aparate │ │
│telefonice, aparate │8 │
│telefax, aparate telex, │ │
│instalaţii de comandă │ │
│prin radio, aparate de │ │
│căutat persoane etc. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.3 - Sisteme │ │
│pentru identificarea şi │ │
│controlul accesului, │12 │
│supraveghere şi alarmă la│ │
│efracţie │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.4 - Aparate de│10 │
│climatizare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.5 - │ │
│Ventilatoare, aeroterme │10 │
│şi microcentrale termice │ │
│murale sau de pardoseli │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.6 - Licenţe şi│6 │
│sisteme informatice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.7 - │ │
│Calculatoare electronice │ │
│şi echipamente │6 │
│periferice. Maşini şi │ │
│aparate de casă, control │ │
│şi facturat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 5.8 - Alte │ │
│imobilizări corporale şi │6 │
│necorporale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 6 - Terenuri │- │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    Reguli suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente activităţii de distribuţie pentru începutul celei de a patra perioade de reglementare
    ART. 1
    Determinarea bazei de active reglementate se realizează conform prevederilor prezentelor reguli.

    ART. 2
    (1) Imobilizările corporale/necorporale utilizate pentru desfăşurarea mai multor activităţi reglementate, nereglementate sau din afara sectorului intră în baza de active reglementate cu o valoare reglementată calculată în funcţie de principiile de alocare aprobate prin raportul de separare contabilă a activităţilor desfăşurate de către OD, alocare care se modifică doar dacă operatorul solicită şi i se aprobă modificarea principiilor de alocare.
    (2) Nu sunt considerate intrări de imobilizări corporale/ necorporale şi nu se vor lua în calcul la stabilirea valorii bazei de active reglementate imobilizările corporale/ necorporale pentru care societatea nu a plătit un echivalent financiar, plusurile de inventar, imobilizările corporale/ necorporale pentru care societatea încasează chirie, terenurile preluate prin contracte de concesiune, care nu se amortizează contabil, reevaluările, precum şi orice valoare care la fundamentarea veniturilor a fost inclusă în categoria costurilor operaţionale, dar care în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală.

    ART. 3
    (1) Se consideră ieşiri de imobilizări corporale/necorporale atât imobilizările corporale/necorporale care au ieşit pe parcursul primei perioade, celei de a doua perioade, cât şi cele care au ieşit pe parcursul celei de a treia perioade, indiferent de momentul intrării în BAR.
    (2) Imobilizările corporale/necorporale supuse unei operaţiuni de vânzare, casare sau de transfer în categoria obiectelor de inventar sunt considerate ieşiri de imobilizări corporale/necorporale ale perioadei.
    (3) Valoarea reglementată rămasă aferentă unei ieşiri de imobilizări corporale/necorporale dintr-un an de reglementare este egală cu valoarea de intrare reglementată a imobilizării, actualizată cu rata cumulată a inflaţiilor, inclusiv cu cea a anului de calcul, din care a fost scăzută suma actualizată a amortizărilor aferente fiecărui an.

    ART. 4
    (1) Pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. şi Societatea Distrigaz Sud Reţele - S.R.L., valoarea BAR implicit se va corecta, cu valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe care au fost scoase din gestiune prin operaţiuni de vânzare, casare etc., după cum urmează:
    a) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune în perioada 2005-2018 se scade valoarea rămasă neamortizată a acestora la data de 31 decembrie 2018, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani, aferente valorii iniţiale a mijloacelor fixe, valoare egală cu valoarea rămasă neamortizată la data de 1 ianuarie 2005/data privatizării, comunicată de operatorul de distribuţie;
    b) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu anul 2019 se scade valoarea rămasă neamortizată, calculată conform prevederilor lit. a).

    (2) Operatorul de distribuţie este obligat să includă mijloacele fixe ieşite din gestiune cu data PIF anterioară anului 2005, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1), în lista ieşirilor de mijloace fixe din BAR, care se transmite anual ANRE.

    ART. 5
    (1) În situaţia în care o anumită imobilizare corporală/necorporală a fost utilizată în desfăşurarea unei activităţi nereglementate, din sector sau din afara sectorului, iar în cursul unui an de reglementare începe să fie utilizată pentru sau şi pentru desfăşurarea activităţii reglementate, aceasta va fi raportată ca o intrare nouă, la valoarea contabilă rămasă, iar durata de amortizare reglementată aferentă grupei/subgrupei din care face parte va fi diminuată corespunzător cu durata de utilizare consumată contabilă, exprimată în ani întregi, fără fracţiuni de an.
    (2) În BAR se includ numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuţie pentru prestarea serviciului de distribuţie, care sunt înregistrate în contabilitatea operatorului de distribuţie ca mijloace fixe în baza proceselor-verbale de punere în funcţiune sau, după caz, de dare în folosinţă şi sunt identificabile fizic în mod individual, cu excepţia imobilizărilor necorporale.
    (3) Nu se includ în BAR mijloacele fixe a căror folosinţă este obţinută prin contract de închiriere/comodat de la terţi sau rezultă din lucrări de investiţii care vizează mijloace fixe obţinute în acest fel, precum şi mijloacele fixe a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere/comodat, fie şi parţial, cu excepţia cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia OD care au efectuat separarea legală.
    (4) Nu se includ în BAR terenurile, activele circulante (cu excepţia licenţelor şi brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit, şi nici imobilizările finanţate din contribuţii financiare, indiferent care este sursa acestora.
    (5) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unei imobilizări corporale sau necorporale recepţionate, puse în funcţiune sau date în folosinţă, dar care nu au fost incluse de operatorul de distribuţie în valoarea imobilizării la data recepţiei.
    (6) OD ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuţii este transmisă ANRE, conform machetelor de monitorizare prevăzute în reglementările în vigoare.

    ART. 6
    (1) În situaţia în care în cadrul celei de-a treia perioade de reglementare s-au efectuat reîncadrări ale unor imobilizări corporale/necorporale în alte grupe/subgrupe decât cele raportate şi luate în considerare la ajustarea veniturilor reglementate, imobilizările respective se vor lua în calculul valorii BAR întâi ca o ieşire din grupa/subgrupa în care au fost raportate iniţial, la valoarea reglementată rămasă, iar apoi ca o intrare nouă în grupa/subgrupa reconsiderată, la aceeaşi valoare reglementată rămasă. Orice reconsiderare a grupei/subgrupei de încadrare a mijloacelor fixe se va face numai justificat, iar imobilizările corporale/necorporale respective vor fi prezentate, atât în situaţia bazei de active reglementate, cât şi detaliat, întro situaţie distinctă de cea a bazei de active reglementate.
    (2) În situaţia în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă prevăzută la alin. (1) se va recupera pe o durată calculată prin diferenţa celor două durate.
    (3) În situaţia în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mică sau egală cu durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă prevăzută la alin. (1) se va recupera în primul an.

    ART. 7
    Începând cu cea de a patra perioadă de reglementare, ca urmare a modificării duratelor reglementate de amortizare, valoarea amortizării reglementate se calculează astfel:
    a) în situaţia în care noua durată reglementată de amortizare aferentă unei categorii de imobilizări corporale/necorporale din cadrul unei grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare iniţială, valoarea reglementată rămasă se va recupera pe o durată calculată prin diferenţa celor două durate;
    b) în situaţia în care noua durată reglementată de amortizare aferentă unei categorii de imobilizări corporale/necorporale din cadrul unei grupe/subgrupe este mai mică sau egală cu durata reglementată de amortizare iniţială, valoarea reglementată rămasă se va recupera astfel:
    (i) în primul an al perioadei de reglementare, în cazul în care durata de amortizare deja consumată este mai mare sau egală comparativ cu noua durată de amortizare reglementată;
    (ii) pe o durată calculată ca diferenţă între noua durată de amortizare reglementată şi durata de amortizare deja consumată, în cazul în care cea din urmă este mai mică decât noua durată de amortizare reglementată.
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016