Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 18 septembrie 2020  privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 18 septembrie 2020 privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 865 din 22 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.836 din 18 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 22 septembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire obţinute ca urmare a participării la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie (INA), denumit în continuare Institut, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi de cap. II din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Atestarea absolvirii unui program de formare profesională organizat de Institut se face prin certificat digital de absolvire semnat electronic de preşedintele Institutului.
    (2) Certificatul de absolvire se eliberează însoţit de o anexă, în format digital, denumită supliment descriptiv al certificatului, în care se precizează competenţele profesionale dobândite, semnată electronic de către directorul Direcţiei programe de formare specializată sau, după caz, de către directorul Direcţiei programe de perfecţionare şi apoi semnată electronic de preşedintele Institutului.

    ART. 3
    Se eliberează certificate de absolvire participanţilor care au obţinut minimum nota finală 7 la evaluarea competenţelor profesionale.

    ART. 4
    Certificatele de absolvire vor fi generate automat din platforma de training INA, în format digital, pe baza notelor finale din catalogul privind evaluarea competenţelor profesionale asumate de formatorul care a susţinut modulul/programul şi vor avea un cod de tip QR (Quick Response code) distinct, asociat fiecăruia dintre acestea.

    ART. 5
    (1) Certificatele de absolvire, precum şi suplimentul descriptiv vor fi securizate prin QR codul acestora, care prin scanare va permite vizualizarea emitentului şi verificarea conţinutului, şi poartă antetul Institutului Naţional de Administraţie.
    (2) Modelele certificatelor de absolvire pentru programele de formare specializată şi pentru programele de perfecţionare, precum şi ale suplimentului descriptiv al certificatelor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4.

    ART. 6
    (1) Evidenţa eliberării certificatelor de absolvire pentru participanţii la programele de formare specializată se asigură prin următoarele documente:
    a) registrul de evidenţă a programelor de formare specializată, generat automat din platforma de training INA;
    b) catalogul de evaluare a participanţilor la programele de formare specializată, generat automat din platforma de training INA pe baza notelor acordate de către formatorul fiecărui modul şi care evidenţiază notele obţinute la modulele de formare, precum şi nota finală;
    c) catalogul de evaluare a participanţilor la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, generat automat din platforma de training INA pe baza notelor acordate de către formatorul fiecărui modul şi care evidenţiază notele obţinute la modulele de formare şi la evaluarea proiectului de absolvire, precum şi nota finală;
    d) lista de prezenţă pentru programele de formare specializată, generată automat din platforma de training INA;
    e) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru programele de formare specializată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5, care se generează automat din platforma de training INA.

    (2) Evidenţa eliberării certificatelor de absolvire pentru participanţii la programele de perfecţionare se asigură prin următoarele documente:
    a) registrul de evidenţă a programelor de perfecţionare, generat automat din platforma de training INA;
    b) catalogul de evaluare a participanţilor la programele de perfecţionare, generat automat din platforma de training INA pe baza notelor acordate de către formatorul programului şi care evidenţiază notele obţinute pe parcursul derulării programului, precum şi nota finală;
    c) lista de prezenţă pentru programele de perfecţionare, generată automat din platforma de training INA;
    d) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru programele de perfecţionare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6, generat automat din platformă.


    ART. 7
    Documentele prevăzute la art. 6 sunt formulare aprobate în cadrul procedurilor operaţionale ale Institutului, care se completează şi se gestionează conform instrucţiunilor în vigoare.

    ART. 8
    (1) Pe baza catalogului electronic, platforma de training generează lista de certificate digitale şi suplimentele descriptive ale acestora, în format PDF, care sunt accesibile responsabilului de program în vederea validării finale: concordanţa dintre datele de identificare a absolventului înscrise pe certificat şi cele din contul acestuia pentru acces la platforma de training INA. În cazul în care există neconcordanţe, responsabilul de program va contacta absolventul, care va face corecţiile necesare, şi apoi responsabilul de program va genera un nou certificat.
    (2) După validarea de către responsabilul de program, certificatele şi suplimentele descriptive ale acestora sunt trecute în lista de semnare pentru directorul Direcţiei programe de formare specializată sau, după caz, de către directorul Direcţiei programe de perfecţionare, care le semnează folosind semnătura electronică extinsă, creată cu ajutorul unui certificat digital calificat.
    (3) După semnarea suplimentelor descriptive ale certificatelor de către directorii menţionaţi la alin. (2), certificatele sunt trecute în lista de semnare pentru preşedintele Institutului, care le semnează folosind semnătura electronică extinsă, creată cu ajutorul unui certificat digital calificat.
    (4) Certificatul digital semnat electronic de către directorii menţionaţi la alin. (2) şi de preşedintele Institutului se ataşează fişierelor private din spaţiul de stocare asociat absolventului pentru care a fost emis şi este transmis prin e-mail absolventului, cu solicitarea confirmării de primire.

    ART. 9
    În situaţia în care un absolvent a pierdut certificatul digital sau nu mai poate să îl vizualizeze şi să îl imprime din motive bine întemeiate, acesta solicită printr-o cerere adresată preşedintelui Institutului eliberarea unui duplicat. Cererea aprobată de către preşedintele Institutului va fi transmisă directorului Direcţiei programe de formare specializată sau, după caz, directorului Direcţiei programe de perfecţionare, care va intra în arhiva platformei de training INA şi va transmite prin email absolventului certificatul solicitat. Totodată, în registrul certificatelor respective, în coloana „Observaţii“ se va marca cuvântul „DUPLICAT“.

    ART. 10
    (1) În situaţia în care datele din certificat sunt eronate, absolventul poate solicita, printr-o cerere adresată preşedintelui Institutului, anularea certificatului eronat şi eliberarea unui nou certificat. Cererea aprobată de către preşedintele Institutului va fi transmisă directorului Direcţiei programe de formare specializată sau, după caz, directorului Direcţiei programe de perfecţionare, care va intra în arhiva platformei de training INA, va da acces absolventului la platforma de training INA să îşi actualizeze datele personale şi va genera un nou certificat, care va urma fluxul de validare, semnare şi transmitere ca şi certificatul iniţial. Totodată, în registrul certificatelor respective, în coloana „Observaţii“ se va marca cuvântul „ANULAT“.
    (2) În cazul certificatelor de absolvire eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii şi restituite pentru date completate incorect, Institutul va anula certificatul şi suplimentul descriptiv, după caz, prin scrierea cu litere mari, de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului „ANULAT“, şi va elibera un nou certificat şi supliment descriptiv, după caz, conform modelului aprobat prin metodologia în vigoare la data solicitării.
    (3) În cazul certificatelor de absolvire declarate nule, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, Institutul eliberează un duplicat al acestora, conform modelului aprobat prin metodologia în vigoare la data solicitării, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva Institutului, în baza unei cereri scrise a solicitantului.
    (4) În cazul certificatelor de la alin. (3), cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte:
    a) declaraţia scrisă dată de titularul certificatului de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme pierderea sau distrugerea certificatului respectiv;
    b) dovada declarării nulităţii certificatului de absolvire, care se va face în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    c) copie a actului de identitate.

    (5) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (6) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.

    ART. 11
    (1) Pentru programele de formare profesională, certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv se eliberează în termen de 15 zile de la absolvirea programului, prin transmiterea pe e-mail absolventului de către responsabilul de program din partea INA.
    (2) După 30 de zile de la terminarea programului, certificatele vor fi stocate digital pe un suport electronic în cadrul arhivei Institutului.

    ANEXA 1

    la metodologie
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la metodologie
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la metodologie
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    la metodologie
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la metodologie
    REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ
    a eliberării certificatelor de absolvire pentru programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬───────────┬───────────┬──────┬────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Data │Numele şi │Codul │Denumirea │Perioada de│Durata│Nota │Codul │ │
│crt.│eliberării│prenumele │numeric │programului│desfăşurare│(zile/│obţinută│certificatului│Observaţii│
│ │ │absolventului│personal│de formare │ │ore) │ │(QR) │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴────────┴───────────┴───────────┴──────┴────────┴──────────────┴──────────┘    ANEXA 6

    la metodologie
    REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ
    a eliberării certificatelor de absolvire pentru programele de perfecţionare organizate de Institutul Naţional de Administraţie

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬───────────┬───────────┬──────┬────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Data │Numele şi │Codul │Denumirea │Perioada de│Durata│Nota │Codul │ │
│crt.│eliberării│prenumele │numeric │programului│desfăşurare│(zile/│obţinută│certificatului│Observaţii│
│ │ │absolventului│personal│de formare │ │ore) │ │(QR) │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴────────┴───────────┴───────────┴──────┴────────┴──────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016