Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 18 octombrie 2011 de implementare a cadrului national al calificarilor din invatamantul superior*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 18 octombrie 2011  de implementare a cadrului national al calificarilor din invatamantul superior*)    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 18 octombrie 2011 de implementare a cadrului national al calificarilor din invatamantul superior*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 bis din 13 decembrie 2011
---------
    *) Aprobatã de Ordinul nr. 5.703 din 18 octombrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 13 decembrie 2011.


    LISTA DE ACRONIME UTILIZATE ÎN METODOLOGIE
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ANC │Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ARACIS │Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CNC │Cadrul Naţional al Calificãrilor │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CNCIS │Cadrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CEC (EQF)*1)│Cadrul European al Calificãrilor (European Qualifications Framework)│
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MECTS │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MMFPS │Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RNCIS │Registrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RNC │Registrul Naţional al Calificãrilor │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------
    *1) În documentele Comisiei Europene se utilizeazã acronimul EQF.


    1. INTRODUCERE

    1.1. Context
    Obiectivele stabilite de Uniunea Europeanã prin Strategia Lisabona şi Procesul Bologna au ca scop reformarea sistemelor de învãţãmânt superior, în vederea transformãrii acestora în sisteme mai flexibile, mai coerente şi mai deschise la nevoile societãţii, capabile sã rãspundã provocãrilor globalizãrii şi necesitãţii de formare şi reformare a forţei de muncã europene.
    În acest context, în România se implementeazã Cadrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior (CNCIS), ca instrument unic care stabileşte structura calificãrilor şi asigurã recunoaşterea naţionalã, precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea internaţionalã a calificãrilor dobândite în cadrul sistemului de învãţãmânt superior. Prin intermediul acestuia pot fi recunoscute, mãsurate şi relaţionate toate rezultatele învãţãrii dobândite în cadrul sistemului de învãţãmânt superior (ciclurile de studii Licenţã, Masterat şi Doctorat) şi este asiguratã coerenţa calificãrilor şi a titlurilor acordate.
    1.2. Misiunea ANC în domeniul calificãrilor din învãţãmântul superior
    În conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr. 556/2011, Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri îndeplineşte urmãtoarele misiuni:
    a) elaborarea Cadrului naţional al calificãrilor în concordanţã cu Cadrul european al calificãrilor şi gestionarea Registrului naţional al calificãrilor;
    b) monitorizarea, evaluarea şi controlul implementãrii Cadrului naţional al calificãrilor la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de calificãri;
    c) monitorizarea, evaluarea şi controlul sistemului naţional de educaţie şi formare profesionalã continuã.
    1.3. Principiile elaborãrii şi implementãrii Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior
    În elaborarea şi implementarea CNCIS, ANC adoptã urmãtoarele principii:
    a) Consens şi incluziune
    ANC poartã un dialog permanent cu instituţiile implicate în sistemul naţional al calificãrilor: Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, instituţiile de învãţãmânt superior, agenţiile de asigurare a calitãţii învãţãmântului, organizaţiile studenţeşti, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), comitele sectoriale, alţi parteneri sociali (patronate, sindicate), asociaţii profesionale, precum şi cu alte autoritãţi de reglementare.
    ANC consultã toate categoriile de organisme cu privire la:
    ● armonizarea calificãrilor învãţãmântului superior cu cerinţele pieţei muncii;
    ● articularea calificãrilor din învãţãmântul superior cu celelalte niveluri de calificare;
    ● compatibilizarea calitãţii programelor de studii universitare cu cerinţele calificãrilor profesionale;
    ● realizarea curriculum-ului universitar pornind de la competenţele profesionale cerute de piaţa muncii.
    b) Cercetare şi previziune
    Activitãţile ANC se bazeazã pe cercetãri teoretice şi aplicative care vizeazã deopotrivã situaţia naţionalã şi pe cea internaţionalã în domeniul definirii calificãrilor şi constituirii Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior.
    Activitatea de cercetare îndeplineşte o funcţie anticipativ-predictivã cu privire la evoluţia tendinţelor calificãrilor pe piaţa muncii. Din aceastã perspectivã, ANC orienteazã şi faciliteazã demersurile instituţiilor de învãţãmânt superior, în procesul de elaborare şi implementare a unor programe de studii adecvate.
    c) Asigurarea calitãţii CNCIS
    ANC stabileşte proceduri şi instrumente pentru descrierea calificãrilor oferite de învãţãmântul superior, pentru promovarea unor noi calificãri, precum şi proceduri şi instrumente de monitorizare, evaluare periodicã şi actualizare a CNCIS. Totodatã, ANC asigurã consultanţã şi asistenţã tehnicã în domeniul sãu de activitate.
    Asigurarea calitãţii implicã mecanisme de evaluare şi reglare a demersului de proiectare, implementare, monitorizare şi actualizare a CNCIS.
    d) Facilitarea schimbãrii
    Societatea impune schimbãri semnificative cu privire la raportul cerere-ofertã pe piaţa muncii şi la structura competenţelor profesionale necesare exercitãrii unei activitãţi profesionale. CNCIS vine în întâmpinarea acestor schimbãri prin actualizarea permanentã a procedurilor şi instrumentelor de dezvoltare a unui învãţãmânt superior centrat pe competenţe.
    e) Colaborare şi transparenţã internaţionalã
    ANC stabileşte relaţii de colaborare cu instituţiile similare din alte state europene şi se implicã în grupurile de lucru transnaţionale pe tema calificãrilor din învãţãmântul superior. De asemenea, ANC realizeazã corespondenţa şi corelarea CNCIS atât cu nivelurile Cadrului Naţional al Calificãrilor (CNC) din România, cât şi cu cele ale Cadrului European al Calificãrilor (CEC). Pentru facilitarea colaborãrii şi transparenţei, ANC gestioneazã Registrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior (RNCIS). Prin RNCIS, accesibil electronic în limbile românã şi englezã, se asigurã transparenţa la nivel naţional şi european a calificãrilor universitare româneşti aflate pe piaţa muncii.
    f) Autonomie şi subsidiaritate
    ANC propune MECTS politici, metodologii şi proiecte de acte normative privind elaborarea şi actualizarea Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior şi asigurã condiţii pentru implementarea lor.
    ANC respectã autonomia legal recunoscutã a instituţiilor furnizoare de calificãri universitare şi deleagã acestora funcţii, roluri şi responsabilitãţi în cadrul demersului de dezvoltare al CNCIS.

    2. CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (CNCIS)

    Cadrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior este parte integrantã a Cadrului Naţional al Calificãrilor şi reprezintã instrumentul care stabileşte structura calificãrilor din învãţãmântul superior.
    2.1. Structura Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior Calificãrile obţinute prin absolvirea studiilor universitare sunt structurate astfel:
    - studiile universitare de licenţã corespund nivelului 6 de calificare din Cadrul European al Calificãrilor (CEC);
    - studiile universitare de masterat corespund nivelului 7 de calificare din CEC;
    - studiile universitare de doctorat corespund nivelului 8 de calificare din CEC.
    CNCIS descrie calificãrile corespunzãtoare celor trei cicluri stabilite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi de Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare: licenţã, masterat şi doctorat. Corelarea calificãrilor obţinute anterior aplicãrii prevederilor Procesului Bologna se realizeazã prin proceduri separate în cadrul CNC, care ţin seama de specificitãţile şi corespondenţele din învãţãmântul superior românesc.
    Fiecare calificare este definitã prin rezultatele învãţãrii, exprimate în termeni de cunoştinţe, abilitãţi şi competenţe, aferente nivelului respectiv de studii universitare.
    În descrierea calificãrilor, se ţine seama de faptul cã activitatea profesionalã presupune existenţa mai multor competenţe, de diferite grade de complexitate: competenţe profesionale şi competenţe transversale.
    2.2. Baze conceptuale
    2.2.1. Concepte-cheie
    Conceptele-cheie cu care se opereazã în definirea CNCIS sunt: calificare, rezultate ale învãţãrii, cunoştinţe, abilitãţi, competenţã.
    Calificarea reprezintã un rezultat formal al unui proces de evaluare şi de validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte cã o persoanã a obţinut rezultate ca urmare a învãţãrii la anumite standarde*2). Prin urmare, calificarea înseamnã recunoaşterea oficialã a valorii rezultatelor individuale ale învãţãrii pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesionalã continuã, printr-un act de studii (diplomã, certificat, atestat) ce conferã dreptul legal de a practica o profesie/meserie.

---------
    *2) "Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificãrilor pentru învãşarea de-a lungul întregii vieşi", în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 111 din 6.05.2008 (2008/C 111/01), anexa 1 - Definişii, p. 4.

    Rezultatele învãţãrii înseamnã ceea ce recunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţã, la terminarea procesului de învãţare. Acestea sunt definite sub formã de cunoştinţe, abilitãţi şi competenţe*3).

---------
    *3) Ibidem;

    Prin urmare, rezultatele învãţãrii reprezintã setul de cunoştinţe, abilitãţi şi competenţe pe care o persoanã le-a dobândit şi este capabilã sã le demonstreze dupã finalizarea procesului de învãţare pe un anumit ciclu de şcolarizare.
    Cunoştinţele reprezintã rezultatul asimilãrii, prin învãţare, a unor informaţii. Cunoştinţele reprezintã ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncã sau de studiu. Similar Cadrului European al Calificãrilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice*4).

---------
    *4) Ibidem;

    Abilitatea înseamnã capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. Similar Cadrului European al Calificãrilor, abilitãţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manualã şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente)*5).

---------
    *5) Ibidem;

    Abilitatea include anumite tipuri de structuri operatorii, de la deprinderi pânã la capacitãţi de interpretare şi rezolvare de probleme.
    Competenţa reprezintã capacitatea doveditã de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilitãţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvãrii cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncã sau de învãţare, precum şi pentru dezvoltarea profesionalã sau personalã în condiţii de eficacitate şi eficienţã. Similar Cadrului European al Calificãrilor, competenţa este descrisã din perspectiva responsabilitãţii şi autonomiei*6).

----------
    *6) Ibidem.

    2.2.2. Categorii de competenţe
    Competenţele se pot clasifica în douã categorii:
    a) competenţe profesionale;
    b) competenţe transversale.
    Prin competenţã profesionalã se înţelege capacitatea doveditã de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilitãţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvãrii cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncã sau de învãţare, circumscrise profesiei respective, în condiţii de eficacitate şi eficienţã.
    Competenţele transversale sunt acele capacitãţi care transcend un anumit domeniu, respectiv program de studii, având o naturã transdisciplinarã. Acestea constau în abilitãţi de lucru în echipã, abilitãţi de comunicare oralã şi scrisã în limba maternã/strãinã, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicãrii - TIC, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversitãţii şi multiculturalitãţii, autonomia învãţãrii, iniţiativã şi spirit antreprenorial, deschiderea cãtre învãţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc.
    2.2.3. Rezultatele învãţãrii şi descriptorii acestora
    a) Competenţele profesionale reprezintã ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilitãţilor.
    Cunoştinţele se exprimã prin urmãtorii descriptori:
    (1) Cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific;
    (2) Explicare şi interpretare.
    Abilitãţile se exprimã prin urmãtorii descriptori:
    (3) Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme;
    (4) Reflecţie criticã şi constructivã;
    (5) Creativitate şi inovare.
    Fiecare calificare corelatã unui anumit ciclu de studii (licenţã, masterat, doctorat) este definitã în baza descrierii generale a rezultatelor învãţãrii şi se exprimã prin:
    ● Competenţe profesionale generale, care se dezvoltã în cadrul mai larg al domeniului de studii;
    ● Competenţe profesionale specifice, care se dezvoltã în cadrul mai restrâns al unui program de studii.
    b) Competenţele transversale reprezintã achiziţii valorice şi atitudinale care transcend un anumit domeniu/program de studii şi se exprimã prin urmãtorii descriptori:
    (6) Autonomie şi responsabilitate;
    (7) Interacţiune socialã;
    (8) Dezvoltare personalã şi profesionalã.
    2.3. Modelul conceptual - metodologic de descriere a calificãrilor din învãţãmântul superior
    Modelul conceptual - metodologic reprezintã un cadru de referinţã elaborat pentru analiza, descrierea şi interpretarea calificãrilor din învãţãmântul superior.
    Modelul CNCIS este compatibil cu viziunea Cadrului European al Calificãrilor (CEC)*7), în principal, cu rezultatele învãţãrii specificate de acesta pentru nivelurile de calificare 6, 7 şi 8.

--------
    *7) Ibidem.

    Structura şi conţinutul modelului valorificã descriptorii cadrului general al calificãrilor pentru spaţiul european al învãţãmântului superior, precum şi elementele de conţinut ale unor modele care se bucurã deja de aprecierea experţilor europeni (modelele francez, irlandez, cele britanice ş.a.).
    În acelaşi timp, modelul CNCIS are o identitate proprie; el integreazã categorii şi tipuri de competenţe, niveluri de calificare şi descriptori specifici, respectând, în mod consecvent, bazele conceptuale prezentate în paragraful 2.2.
    Elementele esenţiale ale modelului se concretizeazã în Matricea CNCIS (Figura 1) şi în douã instrumente complementare: Grila 1 (Anexele 1, 1a, 1b şi 1c la prezenta Metodologie) şi Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie).
    2.3.1. Matricea Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior
    Matricea CNCIS cuprinde: nivelurile de calificare, rezultatele învãţãrii exprimate prin cunoştinţe, abilitãţi şi competenţe, precum şi descriptorii de nivel pentru calificãrile din învãţãmântul superior.
    Descriptorii de nivel pentru fiecare tip de rezultat al învãţãrii expliciteazã descriptorii generici pentru fiecare tip de competenţã şi pentru fiecare nivel de calificare: licenţã, masterat şi doctorat.
    Din punct de vedere structural, matricea CNCIS integreazã competenţele profesionale şi competenţele transversale, fiecare dintre cele douã categorii de competenţe avându-şi legitimitatea şi importanţa sa în exercitarea unei profesii. Ele formeazã un cuplu solidar, prin care se exprimã eficacitatea şi eficienţa profesionalã a absolventului unui program de studii.
    Competenţele profesionale sunt exprimate prin cunoştinţele şi abilitãţile care acoperã comprehensiv dimensiunea profesionalã pentru orice calificare.
    În matrice, competenţele transversale sunt structurate în: competenţe de rol şi competenţe de dezvoltare personalã şi profesionalã. Acestea au în vedere contextul social şi de grup al exercitãrii unei profesii, precum şi conştientizarea nevoii de formare profesionalã continuã.
    Descriptorii de nivel, introduşi în matrice, indicã activitãţi, rezultate şi performanţe aşteptate pentru fiecare nivel de calificare. Ei permit descrierea calificãrilor şi, totodatã, formuleazã repere necesare evaluãrii nivelului de atingere sau obţinere a rezultatelor învãţãrii.
    Matricea reprezintã o abordare integratoare a calificãrilor din învãţãmântul superior şi oferã douã perspective de analizã a acestora: pe verticalã şi pe orizontalã.
    a) Analiza pe verticalã indicã progresul competenţelor profesionale de la cunoaţtere şi înţelegere (descriptorul generic 1), nivelul de bazã al unui rezultat al învãţãrii, pânã la stadiul creativitate şi inovare (descriptorul generic 5), dar şi competenţele transversale (descriptorii generici 6, 7 şi 8). În acest fel, competenţele profesionale sunt examinate şi descrise din perspectiva descriptorilor generici de la 1 la 5, iar competenţele transversale sunt examinate şi descrise din perspectiva descriptorilor generici 6,7 şi 8.
    b) Analiza pe orizontalã concretizeazã un descriptor generic în raport cu cele trei cicluri de studii universitare: licenţã, masterat şi doctorat. În acest caz, descriptorii evidenţiazã dezvoltarea competenţelor şi creşterea gradului de calificare profesionalã. Se observã cã modelul vizeazã un alt tip de progres, sugerând creşterea valorii adãugate la fiecare tip de rezultat al învãţãrii, odatã cu trecerea de la un nivel de calificare universitarã la altul.
    Perspectiva verticalã evidenţiazã faptul cã un anumit rezultat al învãţãrii nu poate fi atins dacã palierele subordonate nu au fost realizate şi consolidate.
    Perspectiva orizontalã demonstreazã cã fiecare tip de rezultat al învãţãrii, aferent celor trei cicluri de studii, integreazã în mod obligatoriu nivelurile anterioare. Rezultã cã fiecare rezultat al învãţãrii are o autonomie relativã, fiind condiţionat de achiziţiile anterioare, atât pe orizontalã, cât şi pe verticalã.

    Figura 1

    Matricea Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior

---------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 1 - Matricea Cadrului Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 bis, din 13 decembrie 2011, pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).


    2.3.2. Grila 1: Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale
    Grila 1 (Anexa 1 la prezenta Metodologie), fundamentatã pe matricea CNCIS, reprezintã un instrument de analizã, descriere şi evaluare a unei calificãri obţinute printr-un program de licenţã, de masterat sau de doctorat. Ea cuprinde: denumirea domeniului/programului de studii*8), denumirea şi nivelul calificãrii, descriptorii de nivel ai competenţelor profesionale şi transversale, precum şi standardele minimale de performanţã.

---------
    *8) Termenul program de studii înlocuieşte termenul specializare.

    Grila 1 reprezintã suportul pentru identificarea ocupaţiilor posibile pentru calificarea în cauzã şi a principalelor competenţe profesionale şi competenţe transversale. Competenţele profesionale şi competenţele transversale identificate se particularizeazã în raport de fiecare descriptor de nivel.
    Fiecare instituţie de învãţãmânt superior poate sã adauge elemente specifice ofertei curriculare, completând dupã aceeaşi metodã ca şi în cazul Grilei 1, formularul din Anexa 1 bis la prezenta Metodologie, denumitã Grila 1s -"Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii", în care vor menţiona maximum trei competenţe: douã competenţe profesionale şi o competenţã transversalã, altele decât cele comune prevãzute în Grila 1.
    Pentru nivelul de studii Licenţã, Grila 1 va fi realizatã atât pentru programele de studii, cât şi pentru domeniile de studii. În cazul programului de studii, competenţele profesionale înscrise în Grila 1 sunt cele specifice programului de studii, iar în cazul domeniului de studii, competenţele profesionale sunt cele comune acestuia.
    Evaluarea competenţei presupune precizarea standardelor minimale de performanţã. Evaluarea competenţelor transversale este, în principal, una calitativã. Ea necesitã, de regulã, o abordare holisticã a variatelor contexte sociale şi de grup în exercitarea profesiei, precum şi a dezvoltãrii personale şi profesionale.
    Etapele necesare pentru analiza, descrierea şi evaluarea calificãrii prin completarea Grilei 1 sunt prezentate în Capitolul 3.
    2.3.3. Grila 2: Corelaţia dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de învãţãmânt şi creditele alocate
    Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie) se fundamenteazã pe Grila 1 şi reprezintã suportul pentru identificarea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de învãţãmânt şi creditele alocate.
    Ariile de conţinut reprezintã principalele câmpuri curriculare - o structurare a cunoştinţelor teoretice şi aplicative, în funcţie de domeniul/programul de studii şi setul de competenţe ce vor fi formate.
    Disciplinele de studiu sunt stabilite dupã analiza şi selectarea ariilor de conţinut, respectând principiile specifice de dezvoltare, de tip psihopedagogic şi ştiinţific.
    Punctele de credit asociate trebuie sã fie rezultatul analizei volumului de muncã şi al ponderii disciplinei la formarea şi/sau dezvoltarea competenţelor de bazã ale calificãrii.
    Etapele de parcurs pentru completarea Grilei 2 sunt prezentate în Capitolul 3.
    Modelul conceptual-metodologic de descriere a calificãrilor din învãţãmântul superior presupune utilizarea unitarã şi într-o manierã complementarã a matricei CNCIS şi a celor douã instrumente, Grila 1 şi Grila 2.

    3. DESCRIEREA CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

    Descrierea calificãrilor obţinute prin studii universitare necesitã parcurgerea urmãtoarelor patru etape:
    ● Etapa I - Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale (se completeazã Grila 1);
    ● Etapa a II-a - Identificarea, pentru fiecare program de studii, a corelaţiilor dintre competenţe şi arii de conţinut, discipline de studiu şi creditele aferente acestora din urmã (se completeazã Grila 2);
    ● Etapa a III-a - Elaborarea planului de învãţãmânt al programului de studii, în concordanţã cu competenţele care definesc calificarea;
    ● Etapa a IV-a - Elaborarea fişelor disciplinelor, în concordanţã cu planul de învãţãmânt şi competenţele care definesc calificarea.
    Dupã parcurgerea acestor patru etape, documentele rezultate (Grila 1, Grila 2, planul de învãţãmânt şi fişele disciplinelor) se transmit la ANC, în vederea validãrii şi înscrierii în RNCIS.
    3.1. Etapa I: Descrierea domeniului/ programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale
    În etapa I, se utilizeazã Grila 1 - "Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţele profesionale şi competenţe transversale" (Anexa 1 la prezenta Metodologie), care se completeazã pentru fiecare nivel de calificare, pe domenii şi programe de studii, dupã caz, astfel:
    ● Licenţã: pentru domenii şi programe de studii;
    ● Masterat: pentru programe de studii;
    ● Doctorat: pentru domenii.
    În consecinţã, Grila 1 are 3 variante: G1L, G1M şi G1D, corespunzãtoare ciclurilor de studii Licenţã, Masterat şi Doctorat (Anexele 1a, 1b şi 1c la prezenta Metodologie).
    Pentru o nouã calificare, Grila 1 se completeazã de cãtre ofertantul de formare profesionalã care o propune şi se transmite la ANC împreunã cu dosarul pentru validarea calificãrii, prezentat în Capitolul 4.
    Dupã finalizarea etapei I, descrierea calificãrii se înscrie în secţiunea generalã a RNCIS.
    3.2. Etapa a II-a: Identificarea pentru fiecare program de studii a corelaţiilor dintre competenţe şi arii de conţinut, discipline de studii şi creditele aferente acestora din urmã
    În etapa a II-a, competenţele identificate în etapa I (Grila 1) se coreleazã cu ariile de conţinut şi cu disciplinele de învãţãmânt care conduc la dezvoltarea competenţelor respective, utilizându-se Grila 2 - "Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de învãţãmânt şi creditele alocate" (Anexa 2 la prezenta Metodologie).
    Ariile de conţinut reprezintã principalele câmpuri curriculare sau zone interdisciplinare din planul de studii, raportate la logica domeniului şi la setul competenţelor ce vor fi formate. Ariile de conţinut îndeplinesc rolul de a ghida dezvoltarea ulterioarã a disciplinelor de studiu.
    Grila 2 se completeazã pentru fiecare program de studii de cãtre furnizor şi angajeazã responsabilitatea instituţiei de învãţãmânt superior cu privire la respectarea ei.
    3.3. Etapa a III-a: Elaborarea planului de învãţãmânt al programului de studii în concordanţã cu competenţele care definesc calificarea
    În etapa a III-a, se elaboreazã planurile de învãţãmânt, prin analiza corelaţiilor cuprinse în Grila 2, referitoare la: competenţe - arii de conţinut - discipline de învãţãmânt - puncte de credit.
    Planul de învãţãmânt al programului universitar de studii se elaboreazã în conformitate cu reglementãrile legislative în vigoare la nivel naţional şi cu cele existente la nivelul instituţiei de învãţãmânt superior. Planul de învãţãmânt trebuie sã conţinã ca informaţii minime: disciplinele de studii, numãrul de ore de curs şi de seminar, aplicaţii, proiect, forma de examinare, precum şi numãrul de credite. Pentru calificãrile existente, aceastã etapã se parcurge în situaţia în care din etapele I şi a II-a rezultã necesitatea unor schimbãri importante în structura planurilor de învãţãmânt. Etapa a III-a este obligatorie pentru calificãrile nou propuse.
    3.4. Etapa a IV-a: Elaborarea fişelor disciplinelor în concordanţã cu planul de învãţãmânt şi competenţele care definesc calificarea
    Fişa disciplinei se elaboreazã în conformitate cu prevederile în vigoare ale fiecãrui furnizor de program de studii. Fişa disciplinei trebuie sã conţinã, ca date minime, informaţiile din modelul prezentat în Anexa 3 la prezenta Metodologie.
    La cerere, ANC poate acorda furnizorilor de formare consultanţã sau asistenţã de specialitate pentru descrierea calificãrilor, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.

    4. VALIDAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI NOI CALIFICĂRI UNIVERSITARE ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

    4.1. Etapa I: Elaborarea şi depunerea dosarului de aplicaţie, în vederea validãrii unei calificãri
    Aplicantul transmite ANC un dosar de validare a calificãrii universitare sau postuniversitare propuse a fi atestatã printr-o diplomã sau un certificat ce vor fi recunoscute pe piaţa muncii şi în cadrul diviziunii academice a calificãrilor. Acest dosar se completeazã distinct pentru fiecare tip de calificare şi trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
    - Formularul de aplicaţie pentru noua calificare (Anexa 4 la prezenta Metodologie);
    - Anexe: copii ale documentelor care, potrivit legilor în vigoare în România, îi dau aplicantului dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de studii recunoscute pe piaţa muncii, care atestã o calificare specificã învãţãmântului superior pe baza rezultatelor învãţãrii;
        - Grila 1 (Anexa 1 la prezenta Metodologie);
        - Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie);
        - planul de învãţãmânt;
        - fişele disciplinelor (Anexa 3 la prezenta Metodologie);
    - Rezumatul descrierii calificãrii pentru introducerea în RNCIS, dupã validare (Anexa 5 la prezenta Metodologie);
    - Dovada achitãrii tarifului de evaluare.
    Aplicaţiile pot fi depuse pe întreg parcursul anului la sediul ANC. Documentaţia se prezintã pe suport de hârtie şi electronic. Tariful de evaluare a unui dosar de aplicaţie în vederea validãrii unei calificãri se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi se constituie în venituri proprii ale ANC.
    4.2. Etapa a II-a: Evaluarea şi validarea calificãrii
    ANC analizeazã dosarul şi îl evalueazã prin aplicarea urmãtoarelor criterii:
    ● Eligibilitatea furnizorului pentru acordarea dreptului de a conferi diplome ţi/sau certificate care atestã calificãri de nivel universitar şi/sau postuniversitar;
    ● Noutatea calificãrii şi corelarea cu necesitatea pieţei muncii;
    ● Relevanţa academicã şi profesionalã a calificãrii propuse, din perspectiva diviziunii academice a cunoaşterii;
    ● Consistenţa calificãrii propuse prin prisma acoperirii calificãrii cu competenţele profesionale şi transversale necesare la absolvirea programului;
    ● Respectarea cerinţelor de încadrare a calificãrii în RNCIS, din punctul de vedere al nivelului şi domeniului de studii, potrivit competenţelor profesionale şi transversale dobândite la absolvirea cu succes a programului de studii.
    4.2.1. Verificarea dosarului din punctul de vedere al componentelor sale (conformitatea administrativã)
    La nivelul ANC, o comisie tehnicã va verifica existenţa documentelor precizate la etapa I.
    Eligibilitatea aplicantului va fi stabilitã de cãtre ANC în felul urmãtor:
    - în cazul instituţiilor de învãţãmânt superior acreditate, eligibilitatea este implicitã, întrucât acestea au dreptul sã confere o calificare universitarã atestatã prin diplomã sau certificat de studii de nivel universitar şi/sau postuniversitar.
    - în cazul instituţiilor de învãţãmânt superior autorizate sã funcţioneze provizoriu este necesarã prezentarea documentului care atestã dreptul legal de a desfãşura pe teritoriul României activitãţi de formare iniţialã sau continuã de nivel universitar sau postuniversitar (statut, certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului etc.).
    4.2.2. Analiza şi evaluarea dosarului (conformitatea metodologicã)
    Dacã entitatea solicitantã este eligibilã, se trece la analiza şi evaluarea calificãrii propuse urmãrindu-se: noutatea calificãrii, relevanţa academicã şi profesionalã, consistenţa calificãrii şi respectarea cerinţelor de încadrare în RNCIS. Rezultatul evaluãrii efectuate de cãtre comisia de experţi se prezintã sub forma unui raport de acceptare/respingere a cererii de validare a calificãrii. Raportul este supus spre aprobare Comitetului de direcţie al ANC. Rezultatul este comunicat solicitantului sub forma unei adrese de acceptare, de amânare sau de refuz privind validarea calificãrii universitare propuse, la care se anexeazã raportul comisiei de experţi.
    În cazul acceptãrii, ANC menţioneazã şi codul/poziţia de identificare a calificãrii în RNCIS.
    Dacã amânarea validãrii este determinatã de faptul cã noua calificare nu are suficiente elemente pentru a se distinge de o altã calificare acordatã în acelaşi domeniu de studii de acelaşi furnizor sau de cãtre alţi furnizori de programe de studii de acelaşi nivel, ANC propune solicitantului o redefinire şi, respectiv, o nouã încadrare a calificãrii, astfel încât aceasta sã fie compatibilã cu RNCIS.
    Dacã amânarea este determinatã de lipsa unor informaţii relevante, comisiile de evaluare pot solicita instituţiei aplicante informaţiile suplimentare necesare sau pot transmite recomandãri pentru îmbunãtãţirea propunerii, în vederea continuãrii procesului de validare.
    Refuzul de validare a unei calificãri poate fi determinat de: inconsistenţa programului, documente doveditoare incomplete sau insuficient de detaliate, declaraţii incorecte, nerespectarea recomandãrilor fãcute de cãtre comisiile de evaluare etc.
    4.3. Etapa a III-a: Formularea recomandãrii de înaintare a cererii de autorizare a funcţionãrii provizorii (pentru programele de licenţã) sau de acreditare (pentru programele de masterat şi doctorat)
    Pe baza deciziei de validare, ANC recomandã furnizorului de programe de studii sã solicite ARACIS autorizarea funcţionãrii provizorii. ANC informeazã Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului cu privire la deciziile luate şi propune introducerea noilor calificãri în anexa hotãrârii de guvern sau a ordinului de ministru care stabilesc anual nomenclatorul specializãrilor şi programelor de studii de licenţã şi respectiv de master. Dupã obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de programe de studii prezintã ANC copia documentului de autorizare pentru a completa în Secţiunea specificã a RNCIS informaţiile corespunzãtoare instituţiei care asigurã calificarea în discuţie.
    4.4. Etapa a IV-a: Înscrierea în Registrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior şi diseminarea informaţiei
    Dupã publicarea în Monitorul Oficial hotãrârii de guvern sau a ordinului de ministru care stabilesc anual nomenclatorul specializãrilor şi programelor de studii de licenţã şi respectiv de master, ANC înscrie noua calificare în Registrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior (RNCIS) la domeniul şi pentru nivelul de studii pentru care s-a fãcut validarea, menţionând expres codul/poziţia de identificare în cadrul Registrului. Din acest moment, descrierea calificãrii este publicã, accesibilã prin intermediul internetului.
    5. REGISTRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN INVĂŢMÂNTUL SUPERIOR (RNCIS)
    RNCIS se dezvoltã în strânsã legãturã cu CNCIS şi reprezintã instrumentul de identificare, înregistrare, consultare permanentã şi actualizare a calificãrilor, respectiv a diplomelor şi certificatelor emise de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior. RNCIS este o construcţie comunã, implicând ANC, instituţii de învãţãmânt superior, angajatori, asociaţii profesionale etc. şi este corelat metodologic cu Registrul Naţional al Calificãrilor (RNC).
    Responsabilitatea implementãrii, permanentei actualizãri şi modernizãri a RNCIS revine ANC.
    5.1. Structura RNCIS
    RNCIS cuprinde douã secţiuni pentru descrierea fiecãrei calificãri: una generalã şi una specificã. Prima se referã la informaţiile generale despre o calificare, iar a doua secţiune cuprinde date despre instituţiile care oferã formare în aceastã calificare şi informaţii despre competenţele specifice asigurate de acestea.
    Secţiunea generalã, comunã unei calificãri, cuprinde informaţii:
    ● referitoare la nomenclatorul calificãrilor
       - titlul obţinut de absolvent;
       - denumirea calificãrii;
       - domeniul de studii;
       - programul de studii;
       - codul calificãrii.
    ● referitoare la competenţele asociate calificãrii
       - rezultatele învãţãrii exprimate în cunoştinţe, abilitãţi şi competenţe - Grila 1 (Anexa 1 la prezenta Metodologie);
       - domenii de activitate în care absolventul poate lucra;
       - ocupaţii posibile;
       - relaţionarea cu Clasificarea Ocupaţiilor din România - COR;
       - conexiuni cu alte calificãri.
    Secţiunea specificã cuprinde urmãtoarele informaţii:
       - denumirea instituţiei de învãţãmânt superior, cu datele complete de identificare;
       - denumirea facultãţii;
       - denumirea programului de studiu care conduce la calificarea în discuţie;
       - Grila 1s (Anexa 1 bis la prezenta Metodologie);
       - Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie);
       - planul de învãţãmânt al programului de studiu.
    Fiecare universitate va avea acces direct la propriile date din secţiunea specificã pentru a opera actualizãri şi completãri în RNCIS, în anumite limite, cu notificarea prealabilã a ANC.
    RNCIS va asigura transparenţa CNCIS şi va permite cãutãri simple sau avansate, în funcţie de criterii multiple, precum şi obţinerea unor rapoarte privind aspecte ale calificãrilor din învãţãmântul superior din România.
    5.2. Implementarea RNCIS
    RNCIS contribuie la asigurarea transparenţei şi a lizibilitãţii învãţãmântului superior în raporturile cu piaţa muncii, în ceea ce priveşte cunoaşterea rezultatelor învãţãrii, precum şi compararea calificãrilor obţinute în urma absolvirii diferitelor programe de studii furnizate de instituţiile de învãţãmânt superior. Pentru implementare, ANC stabileşte procedurile tehnice de pilotare şi de experimentare, precum şi modalitãţile de utilizare consecventã, regulatã a acestui sistem de cãtre toate instituţiile implicate.
    Dupã încheierea fiecãrei etape de realizare a CNCIS, rezultatele parţial obţinute vor fi introduse în RNCIS. Dupã parcurgerea tuturor celor patru etape de descriere a calificãrilor (Capitolul 3), versiunile finale vor fi introduse în RNCIS.
    5.3. Actualizarea RNCIS
    Actualizarea RNCIS presupune:
    ■ definirea procedurilor şi instrumentelor de actualizare periodicã a calificãrilor;
    ■ monitorizarea programelor de formare şi a modalitãţilor de evaluare şi certificare a calificãrilor;
    ■ stabilirea mecanismelor de corelare cu alte cadre naţionale ale calificarilor.
    ■ elaborarea metodologiei de evaluare a competenţelor corespunzãtoare unei calificãri.
    ANC asigurã periodic actualizarea RNCIS şi întreprinde mãsurile necesare în vederea îmbunãtãţirii funcţiilor acestuia pentru a asigura compatibilitatea cu societatea informaţionalã.
    RNCIS este un construct multi-actor şi un instrument de interes naţional şi internaţional de informare:
    ■ RNCIS reprezintã rezultatul conlucrãrii mai multor categorii de instituţii/organisme, în calitate de actori direct implicaţi în dezvoltarea şi implementarea sa, cât şi de beneficiari: MECTS, ANC, instituţii de învãţãmânt superior, dar şi actori/organisme din mediul social şi economic;
    ■ RNCIS este disponibil în varianta sa electronicã în limba românã şi în limba englezã, asigurând transparenţa şi lizibilitatea învãţãmântului superior românesc pentru angajatori, asociaţii profesionale, sindicate, patronate, profesori, studenţi etc. Registrul este public, putând fi accesat la nivel naţional, european şi internaţional.
    6. Anexe la Metodologie

    Anexa 1 - GRILA 1
    Anexa 1bis - GRILA 1s
    Anexa 1.a - GRILA 1L
    Anexa 1.b - GRILA 1M
    Anexa 1.c - GRILA 1D
    Anexa 2 - GRILA 2
    Anexa 3 - FIşA DISCIPLINEI
    Anexa 4 - FORMULARUL DE APLICAŢIE PENTRU VALIDAREA UNEI CALIFICĂRI UNIVERSITARE
    Anexa 5 - REZUMATUL DESCRIERII CALIFICĂRII ÎN CADRUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

    Aceste anexe fac parte integrantã din prezenta Metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Domeniul fundamental .............. Domeniul de Studii ............. Programul de Studii...........

    Grila 1 - Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţa profesionale şi competenţe transversale

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea calificãrii │ Ocupaţii posibile: │
│ ..................... │ │
│ Nivelul calificãrii │ │
│ ..................... │ │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ \ Competenţe profesionale*) │C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │
│Descriptori de \ │ │ │ │ │ │ │
│nivel ai elementelor \ │ │ │ │ │ │ │
│structurale ale competenţelor \ │ │ │ │ │ │ │
│profesionale**) \ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│CUNOŞTINŢE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1. │C1.1 │C2.1 │C3.1 │C4.1 │C5.1 │C6.1 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │C1.2 │C2.2 │C3.2 │C4.2 │C5.2 │C6.2 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ABILITĂŢI │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│3. │C1.3 │C2.3 │C3.3 │C4.3 │C5.3 │C6.3 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. │C1.4 │C2.4 │C3.4 │C4.4 │C5.4 │C6.4 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. │C1.5 │C2.5 │C3.5 │C4.5 │C5.5 │C6.5 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Standarde minimale de performanţã pentru evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│competenţei: │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Descriptori de nivel ai competenţelor transversale**) │ Competenţe transversale │ Standarde minimale de performanţã │
│ │ │ pentru evaluarea competenţei │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│6. │CT1 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│7. │CT2 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│8. │CT3 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘----------
    *) Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale
    **) Se înscriu în grilã descriptorii de nivel prezentaţi în matricea Cadrului naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior (figura 1), în funcţie de nivelul calificãrii (licenţã/masterat/doctorat)


    ANEXA 1 bis
    la metodologie

    Universitatea ..................... Facultatea .........................
    Domeniul fundamental .............. Domeniul de Studii ............. Programul de Studii................

    Grila 1s - Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii*)

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea calificãrii │ Ocupaţii posibile: │
│ ..................... │ │
│ Nivelul calificãrii │ │
│ ..................... │ │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┘
│ \ Competenţe profesionale*) │C7 │C8 │
│Descriptori de \ │ │ │
│nivel ai elementelor \ │ │ │
│structurale ale competenţelor \ │ │ │
│profesionale**) \ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
│CUNOŞTINŢE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│1. │C7.1 │C8.1 │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. │C7.2 │C8.2 │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
│ABILITĂŢI │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│3. │C7.3 │C8.3 │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│4. │C7.4 │C8.4 │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│5. │C7.5 │C8.5 │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Standarde minimale de performanţã pentru evaluarea │ │ │
│competenţei: │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Descriptori de nivel ai competenţelor transversale**) │ Competenţe transversale │ Standarde minimale de performanţã │
│ │ │ pentru evaluarea competenţei │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│6. │CT1 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│7. │CT2 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│8. │CT3 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘----------
    *) Se vor menţiona maximum 3 competenţe: 2 competenţe profesionale şi una transversalã.
    **) Se înscriu în grilã descriptorii de nivel prezentaţi în matricea Cadrului naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior (figura 1), în funcţie de nivelul calificãrii (licenţã/masterat/doctorat)    ANEXA 1a
    la metodologie

    Domeniul fundamental .............. Domeniul de Studii ............. Programul de Studii................

    Grila 1L - Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea calificãrii: .......... │ Ocupaţii posibile: │
│Nivelul calificãrii: LICENŢĂ │ │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ \ Competenţe profesionale*) │C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │
│Descriptori de \ │ │ │ │ │ │ │
│nivel ai elementelor \ │ │ │ │ │ │ │
│structurale ale competenţelor \ │ │ │ │ │ │ │
│profesionale**) \ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│CUNOŞTINŢE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi │C1.1 │C2.1 │C3.1 │C4.1 │C5.1 │C6.1 │
│metodelor de bazã ale domeniului şi ale ariei de │ │ │ │ │ │ │
│specializare; utilizarea lor adecvatã în comunicarea │ │ │ │ │ │ │
│profesionalã │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. Utilizarea cunoştinţelor de bazã pentru explicarea şi │C1.2 │C2.2 │C3.2 │C4.2 │C5.2 │C6.2 │
│interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, │ │ │ │ │ │ │
│procese, proiecte etc. asociate domeniului │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ABILITĂŢI │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│3. Aplicarea unor principii şi metode de bazã pentru │C1.3 │C2.3 │C3.3 │C4.3 │C5.3 │C6.3 │
│rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice │ │ │ │ │ │ │
│domeniului în condiţii de asistenţã calificatã │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. Utilizarea adecvatã de criterii şi metode standard de │C1.4 │C2.4 │C3.4 │C4.4 │C5.4 │C6.4 │
│evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele │ │ │ │ │ │ │
│unor procese, programe, proiecte,concepte, metode şi teorii│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor │C1.5 │C2.5 │C3.5 │C4.5 │C5.5 │C6.5 │
│principii şi metode consacrate în domeniu │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Standarde minimale de performanţã pentru evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│competenţei: │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Descriptori de nivel ai competenţelor transversale**) │ Competenţe transversale │ Standarde minimale de performanţã │
│ │ │ pentru evaluarea competenţei │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│6. Executarea responsabilã a sarcinilor profesionale, │CT1 │ │
│în condiţii de autonomie restrânsã şi asistenţã │ │ │
│calificatã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│7. Familiarizarea cu rolurile şi activitãţile specifice│CT2 │ │
│muncii în echipã şi distribuirea de sarcini pentru │ │ │
│nivelurile subordonate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│8. Conştientizarea nevoii de formare continuã; │CT3 │ │
│utilizarea eficientã a resurselor şi tehnicilor de │ │ │
│învãţare, pentru dezvoltarea personalã şi profesionalã │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘----------
    *) Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale
    **) Se înscriu în grilã descriptorii de nivel prezentaţi în matricea Cadrului naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior (figura 1), în funcţie de nivelul calificãrii (licenţã/masterat/doctorat)


    ANEXA 1b
    la metodologie

    Domeniul fundamental .............. Programul de Studii.............. Tipul de master ............

    Grila 1M - Descrierea programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea calificãrii: .......... │ Ocupaţii posibile: │
│Nivelul calificãrii: MASTERAT ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ Precondiţii de acces: │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ \ Competenţe profesionale*) │C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │
│Descriptori de \ │ │ │ │ │ │ │
│nivel ai elementelor \ │ │ │ │ │ │ │
│structurale ale competenţelor \ │ │ │ │ │ │ │
│profesionale**) \ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│CUNOŞTINŢE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1. Cunoaşterea aprofundatã a unei arii de specializare şi, │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul acesteia, a dezvoltãrilor teoretice, metodologice│ │ │ │ │ │ │
│şi practice specifice programului; utilizarea adecvatã a │ │ │ │ │ │ │
│limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale │C1.1 │C2.1 │C3.1 │C4.1 │C5.1 │C6.1 │
│diferite │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru │ │ │ │ │ │ │
│explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte │ │ │ │ │ │ │
│mai largi asociate domeniului │C1.2 │C2.2 │C3.2 │C4.2 │C5.2 │C6.2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ABILITĂŢI │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│3. Utilizarea integratã a aparatului conceptual şi metodo- │ │ │ │ │ │ │
│logic, în condiţii de informare incompletã, pentru a │ │ │ │ │ │ │
│rezolva probleme teoretice şi practice noi │C1.3 │C2.3 │C3.3 │C4.3 │C5.3 │C6.3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. Utilizarea nuanţatã şi pertinentã de criterii şi metode │ │ │ │ │ │ │
│de evaluare, pentru a formula judecãţi de valoare şi a │ │ │ │ │ │ │
│fundamenta decizii constructive │C1.4 │C2.4 │C3.4 │C4.4 │C5.4 │C6.4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare,│ │ │ │ │ │ │
│utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative │ │ │ │ │ │ │
│şi calitative │C1.5 │C2.5 │C3.5 │C4.5 │C5.5 │C6.5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Standarde minimale de performanţã pentru evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│competenţei: │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Descriptori de nivel ai competenţelor transversale**) │ Competenţe transversale │ Standarde minimale de performanţã │
│ │ │ pentru evaluarea competenţei │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în │CT1 │ │
│condiţii de autonomie şi de independenţã profesionalã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│7. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activitã- │CT2 │ │
│ţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│8. Autocontrolul procesului de învãţare, diagnoza │CT3 │ │
│nevoilor de formare, analiza reflexivã a propriei │ │ │
│activitãţi profesionale │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘--------
    *) Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale
    **) Se înscriu în grilã descriptorii de nivel prezentaţi în matricea Cadrului naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior (figura 1), în funcţie de nivelul calificãrii (licenţã/masterat/doctorat)


    ANEXA 1c
    la metodologie

    Domeniul fundamental..................................

    Grila 1D - Descrierea domeniului prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea calificãrii: .......... │ Ocupaţii posibile: │
│Nivelul calificãrii: DOCTORAT │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ \ Competenţe profesionale*) │C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │
│Descriptori de \ │ │ │ │ │ │ │
│nivel ai elementelor \ │ │ │ │ │ │ │
│structurale ale competenţelor \ │ │ │ │ │ │ │
│profesionale**) \ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│CUNOŞTINŢE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1. Cunoaşterea sistematicã, avansatã a conceptelor, a │ │ │ │ │ │ │
│metodelor de cercetare, a controverselor şi a noilor │ │ │ │ │ │ │
│ipoteze specifice domeniului; comunicarea cu specialişti │ │ │ │ │ │ │
│din domenii conexe │C1.1 │C2.1 │C3.1 │C4.1 │C5.1 │C6.1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. Utilizarea de principii şi metode avansate pentru │ │ │ │ │ │ │
│explicarea şi interpretarea, din perspective multiple, a │ │ │ │ │ │ │
│unor situaţii/probleme teoretice şi practice noi şi │ │ │ │ │ │ │
│complexe, specifice domeniului │C1.2 │C2.2 │C3.2 │C4.2 │C5.2 │C6.2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ABILITĂŢI │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│3. Selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode │ │ │ │ │ │ │
│avansate de cunoaştere, transfer de metode dintr-un domeniu│ │ │ │ │ │ │
│într-altul, abordãri interdisciplinare pentru a rezolva │ │ │ │ │ │ │
│probleme teoretice şi practice, noi şi complexe │C1.3 │C2.3 │C3.3 │C4.3 │C5.3 │C6.3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. Evaluarea critic-constructivã a proiectelor şi a │ │ │ │ │ │ │
│rezultatelor cercetãrii ştiinţifice, aprecierea stadiului │ │ │ │ │ │ │
│cunoaşterii teoretice şi metodologice; identificarea │ │ │ │ │ │ │
│prioritãţilor de cunoaştere şi aplicative ale domeniului │C1.4 │C2.4 │C3.4 │C4.4 │C5.4 │C6.4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. Conceperea şi realizarea de cercetãri originale, │ │ │ │ │ │ │
│fundamentate pe metode avansate care conduc la dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau a metodolo- │ │ │ │ │ │ │
│giilor de cercetare │C1.5 │C2.5 │C3.5 │C4.5 │C5.5 │C6.5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Standarde minimale de performanţã pentru evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│competenţei: │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Descriptori de nivel ai competenţelor transversale**) │ Competenţe transversale │ Standarde minimale de performanţã │
│ │ │ pentru evaluarea competenţei │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│6. Iniţierea şi dezvoltarea inovatoare de proiecte │ │ │
│teoretice şi practice complexe │CT1 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│7. Asumarea responsabilitãţii şi capacitatea de │ │ │
│organizare şi conducere a activitãţii grupurilor │ │ │
│profesionale, de cercetare ştiinţificã sau a unor │ │ │
│instituţii │CT2 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│8. Dezvoltarea unor proiecte centrate pe creativitate, │ │ │
│ca temei al autorealizãrii │CT3 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘--------
    *) Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale
    **) Se înscriu în grilã descriptorii de nivel prezentaţi în matricea Cadrului naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior (figura 1), în funcţie de nivelul calificãrii (licenţã/masterat/doctorat)


    ANEXA 2
    la metodologie


    Universitatea: .............. Facultatea: ........... Calificarea: ............. Nivelul de studii: .......
    Domeniul fundamental ........ Domeniul de Studii ........ Programul de Studii.........

    Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut,
disciplinele de studiu şi creditele alocate

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ Competenţe profesionale │ Competenţe explicitate │ │ │ Credite │
│ │prin descriptori de nivel │ Arii de conţinut │ Discipline de studiu ├────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Pe │ Pe │
│ │ │ │ │disciplinã*)│competenţã│
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┤
│C1 │ │ │D1 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │D2 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │... │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┤
│C2 │ │ │D1 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │D2 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │... │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┤
│C3 │ │ │D1 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │D2 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │... │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┤
│C4 │ │ │D1 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │D2 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │... │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┤
│C5 │ │ │D1 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │D2 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │... │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┤
│C6 │ │ │D1 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │D2 │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │... │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ Credite │
│ Competenţe transversale │ Discipline de studiu ├────────────┬──────────┤
│ │ │ Pe │ Pe │
│ │ │disciplinã │competenţã│
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│CT1 │D1 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │D2 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │... │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│CT2 │D1 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │D2 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │... │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│CT3 │D1 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │D2 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │... │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘----------
    *) Se va menţiona numãrul de credite prin care disciplina respectivã contribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite alocat disciplinei potrivit planului de învãţãmânt.


    ANEXA 3
    la metodologie


                                FIŞA DISCIPLINEI


    1. Date despre program


┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│1.1 Instituţia de învãţãmânt superior │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.2 Facultatea / Departamentul │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.3 Catedra │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.4 Domeniul de studii │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.5 Ciclul de studii │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.6 Programul de studii/Calificarea │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    2. Date despre disciplinã
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│2.1 Denumirea disciplinei │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│2.2 Titularul activitãţilor de curs │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│2.3 Titularul activitãţilor de seminar│ │
├──────────────────┬──┬─────────────┬──┼─────────────────────┬──┬───────────────────────┬──┤
│2.4 Anul de studiu│ │2.5 Semestrul│ │2.6 Tipul de evaluare│ │2.7 Regimul disciplinei│ │
└──────────────────┴──┴─────────────┴──┴─────────────────────┴──┴───────────────────────┴──┘    3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice)
┌──────────────────────────────────────┬───┬──────────────────┬───┬─────────────────────┬───┐
│3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã │ │din care: 3.2 curs│ │3.3 seminar/laborator│ │
├──────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│3.4 Total ore din planul de învãţãmânt│ │din care: 3.5 curs│ │3.6 seminar/laborator│ │
├──────────────────────────────────────┴───┴──────────────────┴───┴─────────────────────┼───┤
│Distribuţia fondului de timp │ore│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate │ │
│şi pe teren │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Tutoriat │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Examinãri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Alte activitãţi .................................. │ │
├────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────┴───┘
│3.7 Total ore studiu individual │ │
├────────────────────────────────────┼───┤
│3.9 Total ore pe semestru │ │
├────────────────────────────────────┼───┤
│3.10 Numãrul de credite │ │
└────────────────────────────────────┴───┘    4. Precondiţii (acolo unde este cazul)┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│4.1 de curriculum │● │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4.2 de competenţe │● │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    5. Condiţii (acolo unde este cazul)┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│5.1. de desfãşurare a │ │
│cursului │● │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│5.2. de desfãşurare a │ │
│seminarului/laboratorului│● │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
    6. Competenţele specifice acumulate┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Compe-│ │
│tenţe │ │
│profe-│ │
│siona-│ │
│le │● │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Compe-│ │
│tenţe │ │
│trans-│ │
│ver- │ │
│sale │● │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│7.1 Obiectivul general al disciplinei│● │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│7.2 Obiectivele specifice │● │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘    8. Conţinuturi┌─────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│8.1 Curs │Metode de predare│Observaţii│
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Bibliografie │
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┤
│8.2 Seminar/laborator │Metode de predare│Observaţii│
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┤
│Bibliografie │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ● │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    10. Evaluare
┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Tip activitate │10.1 Criterii de evaluare│10.2 Metode de evaluare│10.3 Pondere din│
│ │ │ │nota finalã │
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│10.4 Curs ├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│10.5 Seminar/laborator├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
├──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┤
│10.6 Standard minim de performanţã │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ● │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Data completãrii Semnãtura titularului de curs Semnãtura titularului de seminar
    ................ ............................. ................................               Data avizãrii în catedrã Semnãtura şefului catedrei
               ........................ ..........................
    ANEXA 4
    la metodologie                    FORMULARUL DE APLICAŢIE PENTRU VALIDAREA
                          UNEI CALIFICĂRI UNIVERSITARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Fişa 1: Prezentarea cererii de validare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A. Calificarea solicitatã
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul conferit: │
│ │
│ │
│ Nivelul solicitat: │
│ Domeniul fundamental: │
│ Domeniul de studii: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea calificãrii: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B. Organismul care acordã calificarea atestatã
       prin diplomã [] sau certificat []
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea furnizorului: │
│ │
│ │
│ │
│Reprezentat prin (Nume, prenume şi funcţie): │
│ │
│ │
│ │
│Semnãtura reprezentantului legal: │
│ Ştampilã: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                  Spaţiu rezervat pentru ACPART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DOSAR Nr. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Expert responsabil: Data de înregistrare la ACPART: │
│ │
│Reglementãri de referinţã: Data de trimitere la MECI: │
│ │
│ Data de trimitere la M.O.: │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţiile de publicat în Monitorul Oficial: │
│ │
│Titlul: │
│ │
│Nivelul: │
│ Data de la care intrã în vigoare: │
│ │
│Denumirea calificãrii: │
│ │
│Codul calificãrii: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Fişa 2: Date de identificare ale instituţiei care solicitã │
    │ validarea calificãrii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    1) Numele juridic complet:
    - Adresã:
    - Telefon: Fax: E-mail:
    - Adresã site:

    2) Statutul juridic:

    3) Referinţe de identificare a organismelor (HG, lege) şi datele de atestare:
    -
    -
    -

    4) Activitãţile desfãşurate de instituţie, relevante pentru calificarea propusã:
    Se vor menţiona activitãţile referitoare la cursuri de formare, cercetare sau alte activitãţi relevante în domeniu, desfãşurate pânã în prezent.

    5) Alte calificãri acordate de instituţie în cadrul aceluiaşi domeniu universitar de studii sau din domenii apropiate:
    Se vor menţiona: titlul conferit, denumirea calificãrii, data primei promoţii.

    6) Statutul instituţiei sau al programului de studii, din punctul de vedere al acreditãrii:
    Se va indica dacã instituţia care propune calificarea a fost sau este într-un proces de evaluare de cãtre o agenţie recunoscutã în domeniul asigurãrii calitãţii pentru domeniul din care face parte noua calificare.

    6.1. Se vor menţiona programele de studiu înrudite sau apropiate:
    - autorizate - numele, data
    - acreditate - numele, data
    - în curs de evaluare - numele, data depunerii documentaţiei

    6.2. Situaţia auditãrii instituţionale:
    [] are: data.....................
    [] în curs de acordare; data depunerii documentaţiei
    [] nu are

    6.3. Organizaţia are proceduri de promovare a unei noi calificãri?
    Da [] Nu []
    În cazul în care acestea existã, ele se vor anexa.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Fişa 3: Necesitatea şi oportunitatea creãrii calificãrii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Demersurile care au condus la propunerea noii calificãri:

    1) Elemente de fundamentare a calificãrii :
    - Relevanţa calificãrii faţã de piaţa muncii sau dezvoltarea academicã
    - Relevanţa faţã de cerinţele tinerilor
    - Studii de piaţã, analize, rapoarte, prognoze care justificã propunerea calificãrii.
    (Se vor prezenta în maximum o paginã cu indicarea explicitã a anexelor)

    2) Prezentarea organizaţiilor consultate pentru identificarea şi conceperea calificãrii în discuţie (angajatori, asociaţii profesionale, comitete sectoriale, sindicate, patronate etc.)
    a) Specificul organizaţiei (denumirea, obiectul de activitate);
    b) Persoana de contact (date de identificare);
    c) Modul de consultare sau colaborare al universitãţii cu organizaţia menţionatã.

    3) Alte informaţii relevante pentru susţinerea propunerii (maximum o paginã)
    (Dacã este cazul, se anexeazã documentele considerate interesante pentru susţinerea propunerii)    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Fişa 4: Descrierea calificãrii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    A. Ocupaţiile vizate

    1) Enumerarea ocupaţiilor care ar putea fi exercitate prin obţinerea calificãrii propuse:

    2) Compatibilitatea cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR):
    Da, prin extensie []
    Da, prin inserţie []
    (În al doilea caz, vã rugãm sã faceţi propuneri)

    3) Condiţiile cele mai frecvente de exercitare a calificãrii:
    a) Dimensiunea şi domeniul de activitate al posibililor angajatori
    b) Ocupaţii posibile asociate calificãrii

    B. Referinţe privind calificarea şi competenţele

    - Se va face o descriere a calificãrii, utilizând Grila 1 ţi Grila 2.    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Fişa 5: Conexiunea cu alte calificãri │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    A. Corelaţiile cu alte calificãri

    1) Precizaţi ce calificãri sau competenţe sunt necesare sau admise pentru accesul la calificarea prezentatã (pentru formularea acestor condiţii de prezentare este recomandabil sã se ţinã seama, unde este cazul, de cerinţele asociaţiilor profesionale):
    - cerinţe
    - recunoaştere parţialã şi documentele pe baza cãrora se realizeazã acestea

    2) Calificarea solicitatã figureazã explicit printre cerinţele pentru obţinerea altor calificãri?

    3) Modul de admitere la studii pentru obţinerea calificãrii propuse

    B. Identificarea calificãrilor existente în România în acelaşi domeniu

    1) Alte calificãri similare existente în acelaşi domeniu, la acelaşi nivel, la nivel inferior sau superior (se vor preciza universitãţile, facultãţile unde existã aceeaşi calificare sau calificãri similare, precum şi nivelul acestora)

    2) Suprapuneri, incluziuni şi diferenţe privind competenţele furnizate de alte calificãri similare din alte universitãţi

    C. Corespondenţa cu alte calificãri acordate în strãinãtate, în special în cadrul Uniunii Europene

    1) Identificarea de calificãri comparabile:
    ● denumirea calificãrii; nivelul
    ● asemãnãri
    ● deosebiri
    ● segmentul de piaţã a muncii cãruia i se adreseazã
    ● instituţiile care o acordã (se va indica numele instituţiei şi adresa siteului unde se gãsesc referinţe)
    ● acorduri de recunoaştere a calificãrii sau a unor competenţe din cadrul calificãrii

    2) Acorduri instituţionale sau convenţii cu instituţiile din alte ţãri privind acordarea de diplome/ certificate în parteneriat (se va indica acordul sau convenţia, programul, data semnãrii şi durata de valabilitate):
    ● pentru calificarea propusã;
    ● pentru calificãri din acelaşi domeniu;
    ● pentru alte calificãri    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Fişa 6: Regimul de şcolarizare pentru obţinerea calificãrii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    1. Forme de şcolarizare
    - învãţãmânt de zi [] în localitate [] în alte localitãţi
    - învãţãmânt cu frecvenţã redusã [] în localitate [] în alte localitãţi
    - învãţãmânt la distanţã []

    2. Tipul de formare pentru obţinerea calificãrii
    - Dupã un parcurs de formare iniţialã : [] da [] nu
    - Dupã un parcurs de formare continuã : [] da [] nu

    3. Limba de predare

    4. Studii organizate în cooperare cu o companie (se va preciza compania/companiile şi locul de desfãşurare a formãrii)
    - Compania
    - Nivelul cerut la intrare
    - Durata
    - Credite
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Fişa 7: Referenţialul calificãrii │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┘    1) Planul de învãţãmânt al calificãrii şi fişele disciplinelor.
    Se vor anexa planurile de învãţãmânt şi programele analitice.

    2) Metodologia de evaluare a competenţelor la finalizarea studiilor.

    3) Se va anexa o copie a unei diplome standard, completatã pentru calificarea propusã.

    4) Adresa site-ului pe care se gãsesc informaţii despre calificãrile acordate de instituţia promotoare.  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Fişa 8: Evidenţierea parcursului titularilor de diplomã*) │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┘---------
   *) Opţional. Este un argument suplimentar pentru susţinerea calificãrii propuse.

    A. Structuri de evidenţiere a parcursului absolvenţilor existente în universitate
    Dacã universitatea are astfel de structuri, vã rugãm sã le menţionaţi şi, eventual, sã indicaţi datele de contact.

    B. Utilizarea structurilor
    1) Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor ultimelor trei promoţii ale domeniului de studii┌─────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Anul │ Numãrul │Numãrul titularilor│ Numãrul │ Numãrul │
│obţinerii│ total al │ care desfãşoarã │ titularilor │ titularilor │
│ diplomei│titularilor│ activitãţi în │care desfãşoarã│care desfãşoarã│
│ │ diplomei │ domeniul lor │ activitãţi în │ activitãţi în │
│ │ │ de pregãtire │domenii conexe │ alte domenii │
├─────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴───────────────┘    2) Comentarii

    C. Situaţia titularilor diplomelor şi certificatelor din domeniul calificãrii, dupã forma de învãţãmânt┌────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ Anul obţinerii │ Formare iniţialã │ Formare continuã │ Numãrul total │
│ diplomei │ │ │ de absolvenţi │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘
    ANEXA 5
    la metodologie

             Rezumatul descrierii unei calificãri în cadrul
                 Registrului Naţional al Calificãrilor
                      din Învãţãmântul Superior┌──────────────────────────────────────┐
│Titlul şi denumirea calificãrii: │
├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┐
│ │
│Titlul obţinut: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea calificãrii: Codul calificãrii: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Autoritatea responsabilã Calitatea semnatarului(lor) │
│ pentru certificare calificãrii (diplomei) │
├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Cadranul 2 │ Cadranul 3 │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Elemente de identificare a calificãrii: │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┐
│Nivelul de studii: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul fundamental: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul de studii: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Programul de studii: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul total de credite: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Rezumatul referenţialului calificãrii │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┐
│Competenţele relevante obţinute (4-6 competenţe profesionale şi │
│cel puţin 3 competenţe transversale): │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Planul de învãţãmânt (se va anexa) │
│ │
│ │
│ Cadranul 5 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ocupaţii posibile pentru deţinãtorul diplomei/certificatului*) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ Cadranul 6 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Modalitãţile de acces la calificare │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┐
│Valabilitatea competenţelor acumulate este de .... ani**). │
│ │
│ Cadranul 7 │
├───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│Condiţii de înscriere pentru certificare │ Da │ Nu │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Dupã un parcurs de formare cu statut de student │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Dupã un parcurs de formare continuã │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Corelaţiile Acorduri europene │
│ cu alte calificãri sau internaţionale │
├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │
│ Cadranul 8 │ Cadranul 9 │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────┐
│Baza legalã │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┐
│Referinţe privind legea de înfiinţare a instituţiei şi HG privind │
│structura instituţiei: │
│ │
│ │
│Alte referinţe: │
│ │
│ │
│ Cadranul 10 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┐
│Alte informaţii │
├─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┐
│Statistici ale evoluţiei numãrului de studenţi în domeniul calificãrii,│
│în ultimii 3 ani: │
│ │
│ │
│Istoricul calificãrii ***): │
│ │
│ │
│ Cadranul 11 │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


---------
    *) Se vor menţiona inclusiv codurile, conform clasificãrii COR
    **) Se va completa pentru calificãrile pentru care, prin acte normative, se impune o reevaluare a competenţelor.
    ***) Se vor face precizãri, unde este cazul, la calificãrile corespondente acordate în perioada premergãtoare momentului aplicãrii prezentei Metodologii.

                           ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016