Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 18 decembrie 2020  privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 18 decembrie 2020 privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2021

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1266 bis din 21 decembrie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 1.573 din 18 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.266 din 21 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale, în anul 2021:
    a) principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică;
    b) condiţiile de finanţare;
    c) criteriile de finanţare;
    d) contractul;
    e) atribuirea şi încheierea contractului de finanţare.


    ART. 2
        În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    - federaţie eligibilă - federaţie sportivă naţională care îndeplineşte condiţiile de finanţare;
    – cerere de finanţare eligibilă - cerere de finanţare depusă de o federaţie sportivă naţională, corect întocmită şi completă, prin care face dovada că îndeplineşte condiţiile de finanţare, conform legislaţiei în vigoare şi a prezentei metodologii;
    – criterii de finanţare - principii pe baza cărora se face o clasificare a federaţiilor eligibile şi se stabileşte ordinea priorităţilor de finanţare;
    – juniori mici - categorie de juniori, sportivi legitimaţi, stabilită conform regulamentelor fiecărei federaţii sportive naţionale;
    – lot naţional - echipa reprezentativă a României, formată din cei mai buni sportivi rezultaţi în urma unor campionate/cupe naţionale;
    – sport olimpic - disciplină sportivă/ramură de sport cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;
    – sport neolimpic - disciplină sportivă/ramură de sport care nu este cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;
    – contract de finanţare - contract care se încheie între Ministerul Tineretului şi Sportului şi o federaţie sportivă naţională eligibilă în vederea finanţării programelor sportive de utilitate publică;
    – calendar sportiv - succesiune de evenimente sportive organizate anual, prevăzut la capitolul "Promovarea sportului de performanţă", conform contractului de finanţare încheiat între federaţiile sportive naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului;
    – solicitant - federaţie sportivă naţională care a depus o cerere de finanţare pentru programele sportive de utilitate publică;
    – beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanţare în urma aplicării condiţiilor şi criteriilor de finanţare;
    – venituri proprii ale federaţiei - orice venituri obţinute, în condiţiile legii, de către o federaţie sportivă naţională, în afara sumelor primite din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului sau COSR;
    – persoane cu nevoi speciale - persoane cu diferite incapacităţi/handicapuri/dizabilităţi precum şi persoane instituţionalizate în diverse forme care urmează să fie integrate prin implicarea în toate formele sociale;


    CAP. II
    Principii care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică
    ART. 3
        Principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică sunt:
    a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse şi activităţile realizate;
    b) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare, precum şi asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public;
    c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor de finanţare care să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanţare şi repartizarea bugetului pentru activitatea sportivă federaţiilor sportive naţionale;
    d) abordarea etică, respectiv organizarea şi desfăşurarea acţiunilor/activităţilor conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic;
    e) cofinanţarea, în sensul că finanţarea de la Ministerul Tineretului şi Sportului este completată de o contribuţie din partea beneficiarului, al cărei cuantum se stabileşte prin contractul de finanţare;
    f) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea programelor sportive derulate de federaţiile sportive naţionale;


    CAP. III
    Condiţii de finanţare
    ART. 4
    (1) Pentru a putea beneficia de finanţare, federaţiile sportive naţionale interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de identitate sportivă;
    b) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statului, actului constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare;
    d) să depună extras din Registrul Special al Federaţiilor, ţinut la Grefa Tribunalului unde federaţia sportivă naţională îşi are sediul, cu privire la membrii, organele de conducere, executive şi de control, respectiv sediul;
    e) să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligaţii de plată exigibile la bugetul de stat ori să prezinte o reeşalonare a acestora;
    f) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are debite faţă de persoanele fizice sau juridice, respectiv faptul că nu are conturile bancare blocate în executarea unor hotărâri judecătoreşti executorii/definitive;
    g) să nu aibă obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii din anii 2018-2020 la Ministerul Tineretului şi Sportului şi la unităţile subordonate acestuia;
    h) să nu furnizeze informaţii false în cererea de finanţare sau în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
    i) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al federaţiei nu a fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, deturnare de fonduri;
    j) să depună, odată cu cererea de finanţare, raportul de activitate pe anul 2020, care cuprinde, cel puţin, următoarele elemente:
    - modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului pe anul 2020, acolo unde este cazul;
    – numărul de membri afiliaţi la data depunerii cererii;
    – numărul de sportivi legitimaţi;
    – date referitoare la activitatea sportivă (campionate naţionale organizate, numărul de cluburi participante la fiecare campionat, cursuri de perfecţionare pentru antrenori etc.);
    – modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată;

    k) să aibă un număr de cel puţin 15 membri afiliaţi, la data depunerii cererii de finanţare;
    l) să depună cererea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa la sau, după caz, în anexa 1b, în termenul stabilit de Ministerul Tineretului şi Sportului;
    m) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că federaţia sportivă naţională a organizat în cursul anului 2020 cel puţin o acţiune sportivă;
    n) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.

    (2) În cererea de finanţare, întocmită conform prezentei metodologii, nu vor fi cuprinse campionatele mondiale, europene şi regionale programate a se organiza în România în anul 2021, dacă pentru acestea federaţia sportivă naţională va solicita finanţare printr-un contract separat, în cadrul activităţii sportive de excelenţă, conform Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe disciplină/ramură de sport, aprobată prin ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1441/2020.

    CAP. IV
    Criterii de finanţare
    ART. 5
        Criteriile de finanţare au drept scop evaluarea orientativă, pe principii valorice de performanţă sportivă, a capacităţii solicitanţilor de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică; conform criteriilor de finanţare, evaluarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale se va face pe criterii sportive şi administrativ-organizatorice, în funcţie da nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, de nivelul de recunoaştere al federaţiilor sportive internaţionale la care federaţia sportivă naţională este membră, de importanţa, amploarea şi anvergura competiţiilor sportive la care participă, de dificultatea obţinerii rezultatelor sportive, precum şi de nivelul de dezvoltare al sportului pe plan intern, prin numărul de structuri sportive afiliate şi numărul de sportivi legitimaţi.

    ART. 6
        Criteriile de finanţare pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" sunt:
    1. Criteriul (1) - federaţia sportivă naţională, posesoare a Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, este afiliată la, sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin trei ediţii anterioare ale Jocurile Olimpice/Paralimpice; potenţial şi continuitate în reprezentarea României la jocurile olimpice/paralimpice (JO/JP);
        Indicatori specifici:
    a) nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă:
    - federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) are sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice/Jocurile Paralimpice Tokyo 2020;
    – federaţia sportivă naţională/CNP are sportivi care, în conformitate cu regulamentele sportive internaţionale se mai pot califica la JO/JP Tokyo 2020;
    – federaţia sportivă naţională/CNP are sportivi care participă la competiţii de calificare pentru JO/JP Beijing 2022;
    – federaţia sportivă naţională are sportivi care participă la Festivalul Olimpic al Tineretului European - ediţia de iarnă Vuokatti 2021.
    – federaţia sportivă naţională/CNP a obţinut una sau mai multe medalii la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională/CNP a obţinut cel puţin un loc IV-VI la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională s-a calificat şi a participat la ultima ediţie a unui turneu final al campionatelor mondiale şi/sau europene, în cazul jocurilor sportive;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de alte entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2019-2020 campionate naţionale;

    b) nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, respectiv federaţia sportivă naţională este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin 3 ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi/sau de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii sportive recunoscute de CIO.
    c) promovarea şi dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv numărul de structuri sportive afiliate;
    d) nivelul de dezvoltare a bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi;


    2. Criteriul (2) - federaţia sportivă naţională, posesoare a Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin o ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice; potenţial în reprezentarea României la jocurile olimpice/paralimpice (JO/JP);
        Indicatori specifici
    a) nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă:
    - federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) are sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice/Jocurile Paralimpice Tokyo 2020;
    – federaţia sportivă naţională/CNP are sportivi care, în conformitate cu regulamentele sportive internaţionale se mai pot califica la JO/JP Tokyo 2020;
    – federaţia sportivă naţională/CNP are sportivi care participă la competiţii de calificare pentru JO/JP Beijing 2022;
    – federaţia sportivă naţională are sportivi care participă la Festivalul Olimpic al Tineretului European - ediţia de iarnă Vuokatti 2021.
    – federaţia sportivă naţională/CNP a obţinut una sau mai multe medalii la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională/CNP a obţinut cel puţin un loc IV-VI la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională s-a calificat şi a participat la ultima ediţie a unui turneu final al campionatelor mondiale şi/sau europene, în cazul jocurilor sportive;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de alte entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2019-2020 campionate naţionale;

    b) nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, respectiv federaţia sportivă naţională participă la competiţii sportive organizate de federaţii sportive internaţionale participante la cel puţin o ediţie a Jocurilor Olimpice/Paralimpice;
    c) promovarea şi dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv numărul de structuri sportive afiliate;
    d) nivelul de dezvoltare a bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi;


    3. Criteriul (3) - Federaţia sportivă naţională, posesoare a Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional; potenţial în reprezentarea României la jocuri multi-sport şi/sau europene organizate sub egida CIO, campionate europene, campionate mondiale, precum şi la alte competiţii internaţionale de mare amploare;
        Indicatori specifici
    a) nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă;
    - federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională s-a calificat a participat la ultima ediţie a unui turneu final al campionatelor mondiale şi/sau europene, în cazul jocurilor sportive;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de alte entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2019-2020 campionate naţionale;

    b) nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, respectiv federaţia sportivă naţională participă la competiţii sportive organizate federaţii sportive internaţionale recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional şi/sau de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii sportive recunoscute de CIO;
    c) promovarea şi dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv numărul de structuri sportive afiliate;
    d) nivelul de dezvoltare a bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi;


    4. Criteriul (4) - Federaţia sportivă naţională, posesoare a Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii internaţionale recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional; potenţial în reprezentarea României la competiţii şi evenimente sportive internaţionale de mare amploare, organizate de sau sub egida unor organizaţii internaţionale recunoscute de CIO.
        Indicatori specifici
    a) nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă:
    - federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională s-a calificat şi a participat la ultima ediţie a unui turneu final al campionatelor mondiale şi/sau europene, în cazul jocurilor sportive;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la competiţii sportive organizate de entităţi juridice recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în anii 2019-2020 campionate naţionale;

    b) nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, respectiv federaţia sportivă naţională participă la competiţii sportive organizate federaţii sportive internaţionale membre ale unor organizaţii internaţionale recunoscute CIO;
    c) promovarea şi dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv numărul de structuri sportive afiliate;
    d) nivelul de dezvoltare a bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi;


    5. Criteriul (5) - Federaţia sportivă naţională, posesoare a Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de autoritatea naţională competentă, este afiliată la sau recunoscută de federaţii sportive internaţionale cu statut juridic democratic, non-profit; potenţial de a contribui la dezvoltarea sportului de performanţă pe plan intern;
        Indicatori specifici
    a) nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă:
    - federaţia sportivă naţională a avut o activitate oficială continuă în ultimii 3 ani;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională a obţinut cel puţin un loc IV-VI la campionatele mondiale şi/sau europene, cupe mondiale şi/sau europene, alte competiţii internaţionale oficiale, în anii 2019-2020;
    – federaţia sportivă naţională s-a calificat şi a participat la ultima ediţie a unui turneu final al campionatelor mondiale şi/sau europene, în cazul jocurilor sportive;
    – federaţia sportivă naţională a organizat în 2019-2020 campionate naţionale;

    b) nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, respectiv federaţia sportivă sportivă naţională participă la competiţii sportive organizate de federaţii sportive internaţionale cu statut juridic democratic, non-profit;
    c) promovarea şi dezvoltarea sportului în teritoriu, respectiv numărul de structuri sportive afiliate;
    d) nivelul de dezvoltare a bazei de selecţie, respectiv numărul de sportivi legitimaţi;
    ART. 7
    (1) Finanţarea federaţiilor eligibile pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului se realizează în limita sumei aprobate pentru acest program, prioritizat, în funcţie de criteriile prevăzute la art. 6.
    (2) În cadrul fiecărui criteriu, ierarhizarea federaţiilor sportive naţionale se va face în funcţie de indicatorii specifici îndepliniţi, precum şi de nivelul de îndeplinire al acestora.

    ART. 8
        Criteriile de finanţare pentru programul "Sportul pentru toţi" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Amploarea şi impactul acţiunilor sportiv recreative
    – Numărul şi gradul de adresabilitate al acţiunilor cuprinse în subprogramul "Sportul pentru persoane cu nevoi speciale".


    (2) Criteriul 2:
    - Eficienţa şi atractivitatea acţiunilor de formare/perfecţionare specialişti.


    (3) Criteriul 3:
    - Amploarea şi eficienţa acţiunilor de promovare informare.


    (4) Criteriul 4:
    - Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române Sportul pentru Toţi.    ART. 9
        Criterii de finanţare pentru programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Mărimea bazei sportive pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru bunurile imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale, respectiv pentru cheltuielile de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale, respectiv pentru cheltuielile de natura activelor fixe, necesare derulării programelor de utilitate publică.


    (2) Criteriul 2:
    - Facilităţile pentru antrenament şi competiţie de care dispune baza materială sportivă pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora.


    (3) Criteriul 3:
    - Necesităţile obiective de modernizare şi reabilitate pentru baza materială sportivă dată în folosinţă federaţiilor sportive naţionale.    ART. 10
        Criteriile de finanţare pentru programul naţional "Redescoperă oină" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Amploarea şi impactul acţiunilor/activităţilor sportive.


    (2) Criteriul 2:
    - Nivelul de dezvoltare pe plan naţional, respectiv numărul de sportivi legitimaţi şi numărul de competiţii de nivel naţional organizate în anul 2020


    (3) Criteriul 3:
    - Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române de Oină.    CAP. V
    Contractul de finanţare
    ART. 11
    (1) Contractul pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" şi pentru programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" este prevăzut în anexa 2.
    (2) Contractul prevăzut în anexa 2 se aplică, în mod corespunzător, şi pentru programul naţional "Redescoperă oina".

    ART. 12
     Contractul pentru finanţarea Comitetului Naţional Paralimpic este prevăzut în anexa 3.

    ART. 13
     Contractul pentru programul "Sportul pentru toţi" este prevăzut în anexa 4.

    CAP. VI
    Procedura de atribuire şi încheiere a contractelor de finanţare
    ART. 14
    (1) Federaţiile sportive naţionale interesate să încheie un contract de finanţare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, trebuie să depună o cerere de finanţare, în termenul stabilit de MTS, corespunzătoare programului/programelor pentru care solicită finanţare.
    (2) Cererea de finanţare trebuie completată integral şi corect, semnată de reprezentantul legal şi responsabilul financiar şi ştampilată.
    (3) Cererea de finanţare se depune la secretariatul Direcţiei Politici pentru Sport, în termenul stabilit şi comunicat de Ministerul Tineretului şi Sportului respectiv la Direcţia Sportul pentru Toţi şi Programe pentru Tineret pentru Federaţia Română Sportul pentru Toţi.

    ART. 15
    (1) Verificarea şi evaluarea cererilor de finanţare se fac de către o Comisie de evaluare, numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (2) Din Comisie fac parte minimum trei reprezentanţi ai Direcţiei Politici pentru Sport şi doi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu.

    ART. 16
        Comisia are următoarele atribuţii:
    a) verifică corectitudinea cererilor de finanţare, conform prevederilor legale;
    b) verifică îndeplinirea condiţiilor de finanţare de către fiecare solicitant;
    c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ministrului tineretului şi sportului Raportul privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare; raportul va cuprinde federaţiile care au depus cerere de finanţare, federaţiile care îndeplinesc condiţiile de finanţare (eligibile) şi federaţiile care nu îndeplinesc condiţiile de finanţare;
    d) Raportul privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare, aprobat de ministrul tineretului şi sportului, se postează pe site.ul MTS.
    e) după aprobarea Raportului privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare, Comisia analizează şi evaluează fiecare cerere de finanţare eligibilă, pe baza criteriilor de finanţare şi a bugetului aprobat pentru fiecare program sportiv de utilitate publică;
    f) în urma analizei şi evaluării cererilor de finanţare eligibile, Comisia întocmeşte Raportul de analiză şi evaluare în care propune sumele ce urmează a fi repartizate federaţiilor sportive naţionale, defalcat pe programe, surse de finanţare, categorii de cheltuieli, după caz; "Raportul de analiză şi evaluare" este supus aprobării ministrului tineretului şi sportului;
    g) în cazul în care o cerere de finanţare eligibilă nu este justificată din punct de vedere al importanţei şi amplorii acţiunilor/activităţilor pe care le cuprinde, Comisia poate să propună ca respectivei federaţii să nu i se acorde fonduri;
    h) cheltuielile de personal se acordă în strictă concordanţă cu volumul, complexitatea şi importanta acţiunilor/activităţilor care fac obiectul contractului de finanţare;


    ART. 17
        Pe toată durata procesului de analiză şi evaluare a cererilor de finanţare eligibile, Comisia poate convoca una sau mai multe federaţii eligibile pentru clarificări suplimentare.

    ART. 18
        În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul tineretului şi sportului, se comunică fiecărei federaţii sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii;

    ART. 19
    După comunicarea sumelor aprobate, federaţiile sportive naţionale pot să depună, la secretariatul Direcţiei Politici pentru Sport, contractul de finanţare în 3 (trei) exemplare originale, cu semnătura olografă a reprezentantului legal şi ştampila.

    ART. 20
        Ministerul Tineretului şi Sportului nu este răspunzător de întârzierea datei de semnare a contractului din cauza eventualelor erori ale federaţiei privind întocmirea contractului sau amânarea depunerii acestuia.

    ART. 21
        Direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului cu responsabilităţi în procesul de finanţare a federaţiilor sportive naţionale vor depune toate diligenţele pentru încheierea contractelor de finanţare, în condiţiile legii.

    ART. 22
    Anexele 1a - 1c şi nr. 2 - 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1a

     la metodologie
        FEDERAŢIA ...............
        NR. ...../........
                                   CERERE DE FINANŢARE
           privind finanţarea programelor "Promovarea sportului de performanţă"
                şi/sau "întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei
                     materiale sportive", precum şi pentru
                  Programul Naţional "Redescoperă oina", în anul 2021
        Date privind federaţia sportivă naţională
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale ............................
    2. Adresa: .........................................
    3. Numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data Certificatului de identitate sportivă: .............................
    4. Cont nr. ........ deschis la Banca ................
    5. Codul fiscal: ......................
    6. Alte date de identificare:
        Telefon .................
        Fax .....................
        E-mail ..................
        Web .....................


        Obiective de performanţă
        Obiective de performanţă estimate pentru Jo/JP de vară - Tokyo 2020 sau, după caz, JO/JP de iarnă - Beijing 2022:
    - nr. estimat de sportivi calificaţi:
    – rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate:

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate mondiale, în anul 2021:
    - seniori - nr. total medalii ........, din care: medalii de aur ..........
    – tineret, juniori - nr. total medalii ......., din care: medalii de aur .........

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate europene, în anul 2021:
    - seniori - nr. total medalii ........., din care: medalii de aur ............
    – tineret, juniori - nr. total medalii, din care: medalii de aur .............


        Programele, subprogramele, acţiunile şi activităţile din cadrul programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită finanţare
    A. Programul "Promovarea sportului de performantă" P1
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    I. Subprogramul "Calendar sportiv naţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei .............................
        Perioada de desfăşurare ...........................
        Locul de desfăşurare ..............................
        Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive participante ......................
        Nr. estimat de cluburi participante în anul 2021 .................
        Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............ lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei
    II. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei .................................
        Perioada de desfăşurare ...............................
        Nr. zile de deplasare ...........................
        Locul de desfăşurare ............................
        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ......, din care:
    - sportivi ...............
    – antrenori ..............
    – alţi tehnicieni ............
    – oficiali .............

        Obiectivul de performanţă ...............................
        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .............
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) ............... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total ........... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei
    III. Subprogramul "Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea lotului ..............................
        Perioada de desfăşurare ........................
        Locul de desfăşurare ...........................
        Scopul acţiunii ................................
        Nr. total participanţi .......... din care:
    - sportivi .............
    – antrenori ...............
    – alţi tehnicieni .............

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .................
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) ...................lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .............. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei
    IV. Resursele umane ale federaţiei pentru realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor
        Posturi personal salariat, total .........., din care
        Personal de conducere .............
        Personal de execuţie .............
        Cheltuieli de personal aferente angajaţilor federaţiei
        Total ........., din care
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei ........... lei


    V. Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului
        .................. lei

    VI. Materiale sportive şi echipament sportiv, necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, conform anexei nr. 4 la prezenta cerere de finanţare
        Total ............... lei

    VII. Control doping ............ lei
    VIII. Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea:
        Denumirea acţiunii .........................
        Perioada de desfăşurare .......................
        Nr. zile de deplasare .........................
        Locul de desfăşurare ..........................
        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ................
        Scopul acţiunii .........................
        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ...........
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .............. lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei    IX. Cursuri de perfecţionare a antrenorilor:
        Perioada de desfăşurare .......................
        Locul de desfăşurare ..........................
        Nr. participanţi .............
        Costul acţiunii, total ............... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei.............. lei    X. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici
        Total ............. lei

    XI. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani
        Total ............. lei

    XII. Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada pregătirii centralizate
        Total ............. lei

    XIII. Persoane cu nevoi speciale
        Total ............. lei    B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" P3
     Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr. 5 la prezenta cerere de finanţare.
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    B1 Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale .............. lei
    B2 Cheltuieli de capital de natura investiţiilor respectiv de natura reparaţiilor capitale pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale .................. lei
    B3 Cheltuieli de capital de natura activelor fixe necesare desfăşurării programelor sportive de utilitate publică ................. lei


    C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor federaţiei pe anul 2021

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Realizări 2020 (lei) │Propuneri 2021 (lei) │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Programe, │ │ │ │ │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │Din │ │ │Din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MTS │ale │ │MTS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│„Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: buget de stat│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│• premii ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│........ │ │ │ │ │ │ │
│posturi │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │
│reprezentare) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│şi altele │ │ │ │ │ │ │
│asemenea │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│realizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare a│ │ │ │ │ │ │
│antrenorilor │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│juniori I, │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XIII Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│cu persoanele │ │ │ │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │
│a bunurilor │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│reparaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive de │ │ │ │ │ │ │
│utilitate │ │ │ │ │ │ │
│publica │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    D. La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1 la prezenta cerere de finanţare.
    2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonare a acestora care va constitui anexa nr. 2.
    3. Raport de activitate pe anul 2020 care va constitui anexa nr. 3 la prezenta cerere de finanţare.
    4. Necesarul de materiale sportive şi echipament sportiv precum şi active fixe necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor sportive de utilitate publică, respectiv anexa nr. 4, după caz.
    5. Cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive, respectiv anexa nr. 5, după caz.
    6. Extras din Registrul special al Federaţiilor emis de Tribunalul în care îşi are sediu federaţia sportivă naţională care va constitui anexa nr. 6.
    7. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│PREŞEDINTE,│SECRETAR │TREZORIER │
│ │GENERAL, │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│L.S. │ │ │
└───────────┴──────────────┴───────────┘

    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr. ......../..............
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnaţii .................................., reprezentanţi legali ai Federaţiei ..............., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ...../........ privind aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2021, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii finanţării sunt veridice.
    3. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
    4. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de ........(data depunerii cererii de finanţare) un număr de ....... structuri sportive.
    5. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
    6. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    7. Federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată din anii 2018-2020 la Ministerul Tineretului şi Sportului şi unităţile subordonate acestuia.
    8. Federaţia sportivă naţională nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanţare.
    9. Reprezentanţi legal al federaţiei sportive naţionale nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.
    10. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere ale federaţiei sportive naţionale au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.
    11. Federaţia sportivă naţională va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ............

    ANEXA 4

        la cererea de finanţare nr. ..../........
        FEDERAŢIA ..............
                                       NECESARUL
                      de materiale sportive şi echipament sportiv
              precum şi active fixe finanţate prin programele sportive de
                        utilitate publică P1 şi P3 pe anul 2021

┌────┬─────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ │ │ │
│Nr. │Denumirea │Specificaţii│ │UM pe │unitar │Valoare│Destinaţia│
│crt.│bunurilor │tehnice │Cantitate│natură de │(inclusiv│în lei │bunurilor │
│ │ │ │ │cheltuieli│TVA şi │ │ │
│ │ │ │ │ │alte taxe│ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Programul PI │ │ │ │ │ │ │
│ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │sportului de │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │consumabile: │ │ │ │ │ │ │
│A. │................ │ │ │ │ │ │ │
│ │................ │ │ │ │ │ │ │
│ │................ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │
│ │inventar │ │ │ │ │ │ │
│B. │.................│ │ │ │ │ │ │
│ │.................│ │ │ │ │ │ │
│ │.................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total B │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Programul P3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │bazei materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │sportive │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
│ │.................│ │ │ │ │ │ │
│C. │.................│ │ │ │ │ │ │
│ │.................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total C │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Total A+B+C │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │X │X │X │X │ │X │
└──────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┘


┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│PREŞEDINTE│SECRETAR │TREZORIER │
│ │GENERAL │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
└──────────┴──────────────┴────────────┘


    ANEXA 5

        la Anexa nr. 1a
                    Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea,
                              funcţionarea şi dezvoltarea
                 bazei materiale sportive aflată în folosinţă gratuită
    A. Lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale propuse a se executa în anul 2021

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────┬─────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │Stadiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Anul punerii│elaborării │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │în funcţiune│documentelor │Valoare│Valoarea │ │ │totală │Detaliere │
│ │ │al │premergătoare│deviz │lucrărilor│Rest de │Grad de │propusă │cu valori │
│Nr. │ │obiectivului│începerii │general│executate │executat │realizare│pentru │pe operaţii│
│crt. │Denumirea lucrării │propus │execuţiei │în │şi │la │a │anul 2021 │tehnologice│
│ │ │pentru RK │Proiect │preţuri│decontate │31.12.2020│lucrării │în preţuri│şi ordinea │
│ │ │Valoarea │tehnic │luna/an│până la │ │% **) │la │de execuţie│
│ │ │mijlocului │Expertiză │ │31.12.2020│ │ │31.12.2020│***) │
│ │ │fix*) │Studiu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fezabilitate │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Lucrări de investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucrări de Investiţii noi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │.............................│ │ │ │ │ │ │ │ │
│I │.............................│ │ │ │ │ │ │ │ │
│I.1. ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│I.2 │Lucrări de investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │............................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │........................... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Lucrări de reparaţii capitale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucrări reparaţii capitale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II │........................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II.1.│........................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II. 2├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucrări de reparaţii capitale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în continuare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │........................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │........................ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

        *) se completează numai pentru lucrările de reparaţii capitale
        **) coloana 7 va cuprinde în detaliu gradul de realizare procentual al fiecărei faze a lucrării (ex: construcţii fundaţii terminat, finisaje şi închideri 20%, canalizare, termoficare 80%, proiectare 95%, procent din întreaga lucrare etc.)
        ***) coloana 9 va cuprinde propunerile de investiţii şi reparaţii capitale şi ordinea tehnologică în care se pot executa în vederea asigurării funcţionalităţii.
        Pentru lucrările a căror valoare este mai mare de 50 mii lei, rubricile 7 şi 9 se vor prezenta sub forma unei note justificative.

    B. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei sportive

┌─────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare │
│ │ │ ├────────────────────────┬───────────────────────┤
│Denumirea│Descrierea│ │Realizat 2020 │Estimat 2021 │
│bazei │tehnică a │Suprafaţă├─────┬───────┬──────────┼─────┬───────┬─────────┤
│sportive │bazei │mp │ │Sume │Venituri │ │Sume │Venituri │
│ │sportive │ │total│din │proprii │total│din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul│federaţiei│ │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │ │ │MTS │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴─────────┘┌───────────┬───────────┬──────────────┐
│PREŞEDINTE,│SECRETAR │TREZORIER/ │
│ │GENERAL, │CONTABIL , │
└───────────┴───────────┴──────────────┘


    ANEXA 1b

     la metodologie
        FEDERAŢIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
        NR. ..../..............
                            CERERE DE FINANŢARE PE ANUL 2021
                            programul "Sportul pentru Toţi"
    A. Date privind federaţia sportivă naţională
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale: ..........................
    2. Adresa: .......................
    3. Numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data Certificatului de identitate sportivă: ...............
    4. Cont nr. ...... deschis la Banca: ...................
    5. Codul fiscal: ......................
    6. Alte date de identificare:
        Telefon: ........... Fax: .............
        E-mail: ............ Web: .............

    7. Echipa responsabilă de derularea contractului de finanţare (numele şi prenumele, funcţia în cadrul federaţiei)
    7.1. Coordonator: .........................
    7.2. Responsabil financiar: .........................
    7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ..................
    7.4. Alţi membri: .........................


    B. Acţiuni şi activităţi din cadrul programului pentru care se solicită finanţare:
    1. Programul "Sportul pentru toţi":
    1.1. Subprogramul "Acţiuni sportiv - recreative"
    1.1.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii .....................
        ● Perioada de desfăşurare ......................
        ● Nr. estimat de participanţi ....................
        ● Locul de desfăşurare .....................
        ● Scopul acţiunii ....................
        ● Costul acţiunii, total ......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .............. lei
    – venituri proprii ale federaţiei .............. lei
    1.2. Subprogramul sportul pentru persoane cu nevoi speciale
    1.2.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ....................
        ● Perioada de desfăşurare ....................
        ● Nr. estimat de participanţi ....................
        ● Locul de desfăşurare .........................
        ● Scopul acţiunii .........................
        Costul acţiunii, total ............. lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS ........... lei
    – venituri proprii ale federaţiei ............. lei
    1.3. Subprogramul "Formare/perfecţionare specialişti"
    1.3.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii .............................
        ● Perioada de desfăşurare ........................
        ● Nr. estimat de participanţi ....................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Scopul acţiunii ................................
        Costul acţiunii, total ........... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS ........ lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.4. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
    1.4.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ...........................
        ● Perioada de desfăşurare ......................
        ● Nr. estimat de participanţi ..................
        ● Nr. zile de deplasare ........................
        ● Locul de desfăşurare .........................
        ● Scopul acţiunii ..............................
        Costul acţiunii, total ............ lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS ......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.5. Subprogramul "Promo-Info"
    1.5.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ...............................
        ● Perioada de desfăşurare ..........................
        ● Nr. estimat de participanţi ......................
        ● Locul de desfăşurare .............................
        ● Scopul acţiunii ..................................
        Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS ........ lei
    – venituri proprii ale federaţiei ............ lei
    1.6. Congrese ale organismelor sportive internaţionale (mondiale şi/sau europene):
        ● Denumirea acţiunii .............................
        ● Perioada de desfăşurare ........................
        ● Nr. zile de deplasare ..........................
        ● Locul de desfăşurare ...........................
        ● Nr. total componenţi ai delegaţiei României ............
        Scopul acţiunii ..................
        Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS ........ lei
    – venituri proprii ale federaţiei ............ lei

    C. Resursele umane şi financiare ale federaţiei pentru realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor
    1. Resurse umane:
    1.1. Personal salariat federaţie, total ............
        din care:
        ● personal de conducere ..............
        ● personal de execuţie ...............


    1.2. Cheltuieli de personal pentru derularea programului, total ......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS ........... lei
    – venituri proprii ale federaţiei ............. lei
    D. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului federaţiei pe anul 2021

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │Realizări 2020 │Propuneri 2021 │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Program, │ │din caro │ │din care │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │din │ │ │din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│-proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MTS │ale │ │MTS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Sportul pentru│ │ │ │ │ │ │
│Toţi" - total. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│"Acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│sportiv - │ │ │ │ │ │ │
│recreative" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport) ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri etc.) │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│"Sportul pentru│ │ │ │ │ │ │
│persoane cu ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│nevoi speciale"│ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport) ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri etc.) │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│"Formare/ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare- │ │ │ │ │ │ │
│specialişti" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport, alte│ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional -│ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│Promo - Info - │ │ │ │ │ │ │
│total din care:├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│• alte ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Congrese │ │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │ │
│organismelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare la ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│congrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(cu excepţia │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţiei │ │ │ │ │ │ │
│de delegare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│....... │ │ │ │ │ │ │
│posturi, total │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    E. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1
    2. Raport de activitate pe anul 2020 care va constitui anexa nr. 2 la prezenta cerere de finanţare şi care va cuprinde, în principal, următoarele elemente:
        ● modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2020
        ● date semnificative referitoare la activitatea sportivă
        ● modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată
        ● activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele sportive internaţionale
        ● probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor, altele decât cele financiare.

    Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.


┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│PREŞEDINTE│SECRETAR │TREZORIER │
│ │GENERAL │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
├──────────┼──────────────┼────────────┤
│L.S. │ │ │
└──────────┴──────────────┴────────────┘

    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr. ...../........
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnaţii ............................. reprezentanţi legali ai Federaţiei ........................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ..../......... privind aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2021, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. A publicat în extras raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. ....., precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, înregistrat sub nr. .........
    3. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii finanţării sunt veridice.
    4. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive şi regulamentele proprii.
    5. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de ..........(data depunerii cererii de finanţare) un număr de ....... structuri sportive.
    6. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minim 5% din valoarea totală a finanţării.
    7. Federaţia nu înregistrează datorii la MTS.
    8. Federaţia se obligă să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat ori să prezinte o reeşalonare a acestora.
    9. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    10. Să nu se afle în litigiu cu structurile sportive afiliate în sensul existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în dauna sa.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ............

    ANEXA 1c

     la metodologie
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
        NR. ..../.........
                                  CERERE DE FINANŢARE
          privind finanţarea programelor "Promovarea sportului de performanţă"
                şi/sau "întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei
                         materiale sportive", precum şi pentru
                  Programul Naţional "Redescoperă oina", în anul 2021
        Date privind Comitetul Naţional Paralimpic
    1. Denumirea: ..................................
    2. Adresa: .....................................
    3. Numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data Certificatului de identitate sportivă: .....................
    4. Cont nr. ....... deschis la Banca ...................
    5. Codul fiscal: .........................
    6. Alte date de identificare:
        Telefon .....................
        Fax .........................
        E-mail ......................
        Web .........................


        Obiective de performanţă
        Obiective de performanţă estimate pentru JO/JP de vară - Tokyo 2020 sau, după caz, JO/JP de iarnă - Beijing 2022:
    - nr. estimat de sportivi calificaţi:
    – rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate:

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate mondiale, în anul 2021:
    - seniori - nr. total medalii ....., din care: medalii de aur .............
    – tineret, juniori - nr. total medalii ......, din care: medalii de aur ..........

        Obiective de performanţă stabilite pentru campionate europene, în anul 2021:
    - seniori - nr. total medalii ......, din care: medalii de aur .........
    – tineret, juniori - nr. total medalii ......, din care: medalii de aur ..........


        Programele, subprogramele, acţiunile şi activităţile din cadrul programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită finanţare
    A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" P1
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    I. Subprogramul "Calendar sportiv naţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei ..............................................
        Perioada de desfăşurare ............................................
        Locul de desfăşurare ...............................................
        Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive participante .................
        Nr. estimat de cluburi participante în anul 2021 ...................
        Costul acţiunii, total ............ lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ........... lei
    – venituri proprii ale CNP ........... lei    II. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei ................................
        Perioada de desfăşurare ..............................
        Nr. zile de deplasare ................................
        Locul de desfăşurare .................................
        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ......, din care:
    - sportivi .............
    – antrenori ............
    – alţi tehnicieni ...........
    – oficiali .............

        Obiectivul de performanţă .................................
        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ...............
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) ............... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total ............... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............. lei
    – venituri proprii ale CNP ........... lei    III. Subprogramul "Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea lotului ....................................
        Perioada de desfăşurare ..............................
        Locul de desfăşurare .................................
        Scopul acţiunii ......................................
        Nr. total participanţi ......... din care:
    - sportivi ...............
    – antrenori ..............
    – alţi tehnicieni ..............

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..............
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) ..................... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total ................. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............. lei
    – venituri proprii ale CNP ........... lei    IV. Resursele umane ale CNP pentru realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor
        Posturi personal salariat, total ........., din care
        Personal de conducere ................
        Personal de execuţie .................
        Cheltuieli de personal aferente angajaţilor CNP
        Total ..........., din care
    - sume de la bugetul MTS .............. lei
    – venituri proprii ale CNP ............... lei


    V. Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului .............. lei
    VI. Materiale sportive şi echipament sportiv, necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, conform anexei nr. 4 la prezenta cerere de finanţare
        Total ........... lei

    VII. Control doping ............... lei
    VIII. Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea:
        Denumirea acţiunii ................................
        Perioada de desfăşurare ...........................
        Nr. zile de deplasare .............................
        Locul de desfăşurare ..............................
        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ...................
        Scopul acţiunii ................................
        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) .................
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) ............... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total ............... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ............ lei
    – venituri proprii ale CNP .......... lei    IX. Cursuri de perfecţionare a antrenorilor:
        Perioada de desfăşurare ..................................
        Locul de desfăşurare .....................................
        Nr. participanţi ....................
        Costul acţiunii, total ............. lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS ........... lei
    – venituri proprii ale CNP ........... lei    X. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici
        Total .............. lei

    XI. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani
        Total ............. lei

    XII. Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada pregătirii centralizate
        Total .............. lei    B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" P3
        Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr. 5 la prezenta cerere de finanţare.
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    B1 Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale ............... lei
    B2 Cheltuieli de capital de natura investiţiilor respectiv de natura reparaţiilor capitale pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale ................ lei
    B3 Cheltuieli de capital de natura activelor fixe necesare desfăşurării programelor sportive de utilitate publică ............. lei


    C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor federaţiei pe anul 2021

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Realizări 2020 (lei) │Propuneri 2021 (lei) │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Programe, │ │ │Total│ │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┼─────┼───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │Din │ │ │Din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │ │din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MTS │ale │ │MTS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: buget de stat│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│• premii ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri etc.) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │
│CCSR) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│posturi │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │
│reprezentare) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│şi altele │ │ │ │ │ │ │
│asemenea │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│realizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare a│ │ │ │ │ │ │
│antrenorilor │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│juniori I, │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │
│a bunurilor │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│reparaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive de │ │ │ │ │ │ │
│utilitate │ │ │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    D. La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1 la prezenta cerere de finanţare.
    2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonare a acestora care va constitui anexa nr. 2.
    3. Raport de activitate pe anul 2020 care va constitui anexa nr. 3 la prezenta cerere de finanţare.
    4. Necesarul de materiale sportive şi echipament sportiv precum şi active fixe necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor sportive de utilitate publică, respectiv anexa nr. 4, după caz.
    5. Cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive, respectiv anexa nr. 5, după caz.
    6. Extras din Registrul special al Federaţiilor emis de Tribunalul în care îşi are sediu federaţia sportivă naţională care va constitui anexa nr. 6.
    7. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│PREŞEDINTE,│SECRETAR │TREZORIER │
│ │GENERAL, │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│L.S. │ │ │
└───────────┴──────────────┴───────────┘

    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr. ..../.........
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnaţii ................................. reprezentanţi legali ai Comitetului Naţional Paralimpic ........................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ..../........ privind aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2021, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii finanţării sunt veridice.
    3. Comitetul Naţional Paralimpic nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
    4. Comitetul Naţional Paralimpic are afiliate, în condiţiile legii, la data de (data depunerii cererii de finanţare) un număr de ......... structuri sportive.
    5. Comitetul Naţional Paralimpic se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
    6. Comitetul Naţional Paralimpic nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    7. Comitetul Naţional Paralimpic nu are obligaţii de plată din anii 2018-2020 la Ministerul Tineretului şi Sportului şi unităţile subordonate acestuia.
    8. Comitetul Naţional Paralimpic nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanţare.
    9. Reprezentantul legal al Comitetului Naţional Paralimpic nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.
    10. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere ale Comitetului Naţional Paralimpic au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.
    11. Comitetul Naţional Paralimpic va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila CNP)
        Data .....................

    ANEXA 4

        la cererea de finanţare nr. ...../...........
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
                                       NECESARUL
                   de materiale sportive şi echipament sportiv precum
                  şi active fixe finanţate prin programele sportive de
                        utilitate publică P1 şi P3 pe anul 2021

┌────┬────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ │ │ │
│Nr. │ │Specificaţii│ │UM pe │unitar │Valoare│Destinaţia│
│crt.│Denumirea bunurilor │tehnice │Cantitate│natură de │(inclusiv│în lei │bunurilor │
│ │ │ │ │cheltuieli│TVA şi │ │ │
│ │ │ │ │ │alte taxe│ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Programul P1 Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │sportului de performanţă│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Materiale consumabile: │ │ │ │ │ │ │
│ │........................│ │ │ │ │ │ │
│A. │........................│ │ │ │ │ │ │
│ │........................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total A │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │
│ │........................│ │ │ │ │ │ │
│B. │........................│ │ │ │ │ │ │
│ │........................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total B │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Programul P3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionarea bazei │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale sportive │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │
│ │........................│ │ │ │ │ │ │
│C. │........................│ │ │ │ │ │ │
│ │........................│ │ │ │ │ │ │
│ │Total C │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Total A+B+C │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │X │X │X │X │ │X │
└─────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┘


┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│PREŞEDINTE│SECRETAR │TREZORIER │
│ │GENERAL │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │(CONTABIL │
│ │ │ŞEF) │
├──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────────┴──────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

     la metodologie
        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
        FEDERAŢIA ..................
                                        CONTRACT
          privind finanţarea programelor "Promovarea sportului de performanţă"
                   şi/sau "întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea
                                bazei materiale sportive",
           sau, după caz, programul naţional "Redescoperă oina" în anul 2021
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. R054TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin ........... - ministru şi ................ - director general Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu, denumit în continuare MTS
        şi

        Federaţia .............., cu sediul în localitatea str. .............. nr. ......., judeţ/sector .........., telefon ........., fax .........., Certificat de identitate sportivă cu numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data ................., cod fiscal .........., cont nr. ............. deschis la .........., reprezentată prin ....... şi ...............,
        (numele, prenumele şi funcţia) denumită în continuare Federaţia
        În baza dispoziţiilor:
        ● Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001;
        ● Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ...../......... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2021.

        Ţinând cont de:
        ● cererea de finanţare a federaţiei, înregistrată la MTS cu nr. ...../..........;
        ● raportul Comisiei de evaluare nr. ..... din ......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului şi sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract:
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MTS finanţează federaţia, în anul 2021, cu suma de ......... lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinaţie:
    a. Programul "Promovarea sportului de performanţă" = ......... lei, din care:
    a.1. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv naţional";
    a.2. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv naţional";
    a.3. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului pregătirea loturilor olimpice/naţionale";
    a.4. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor de personal aferente salariaţilor care derulează programul";
    a.5. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu bunuri şi servicii";
    a.6. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar;
    a.7. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;
    a.8. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "altor acţiuni şi activităţi", respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea;
    a.9. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea organizării cursurilor de perfecţionare a antrenorilor;
    a.10. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici;
    a.11. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani;
    a.12. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă juniori I şi tineret;
    a.13. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, pentru persoanele cu nevoi speciale.

    b. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" = ....... lei, din care:
    b.1. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive aflate în folosinţa federaţiei;
    b.2. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de capital de natura investiţiilor respectiv de natura reparaţiilor capitale penTru baza materială sportivă aflată în folosinţa gratuită a federaţiilor sportive naţionale din domeniul public/privat al statului sau din domeniul public/privat al autorităţilor locale sau care sunt în proprietatea privată a federaţiei.
    b.3. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de capital de natura activelor fixe necesare desfăşurării programelor sportive de utilitate publică;


    (3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a şi cele finanţate din veniturile proprii ale federaţiei.
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul MTS şi veniturile proprii ale federaţiei, pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute obiectivele de performanţă estimate.
    (6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul MTS.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale federaţiei.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul MTS pentru anul 2021 pentru achiziţii.
    (11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Direcţia Politici pentru Sport din MTS.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
        Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2021.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        Federaţia are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din suma acordată de MTS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 10% venituri proprii ale federaţiei din valoarea totală a sumei repartizată de MTS prin contract, cu excepţia fondurilor alocate de MTS pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii, reparaţii capitale;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul federaţiei prevăzute în anexa 1 la contract;
    3.4. să asigure respectarea unui cuantum de până la 50% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanţare pentru cheltuielile de personal, în limita numărului maxim de posturi existent la data de 31.12.2020 necesar derulării programelor sportive de utilitate publică aferente anului 2021 şi în raport de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.5. să utilizeze suma de .......... pentru finanţarea unui nr. de ......... posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federaţiei sportive naţionale;
    3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2021, minimum un curs perfecţionare şi/sau curs de formare a antrenorilor;
    3.8. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu din MTS, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5;
    3.9. să transmită, trimestrial, Direcţiei Politici pentru Sport din MTS, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.10. să transmită, Direcţiei Politici pentru Sport din MTS, rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr.3, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;
    3.11. să transmită, Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Evidenţa Datelor din MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.12. să efectueze, în anul 2021, probe de control doping;
    3.13. să transmită, Direcţiei Politici pentru Sport necesarul de fonduri trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puţin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv sau pentru lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale se va transmite şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
    3.14. să permită utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele federaţiei;
    3.15. să promoveze imaginea MTS, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la bugetul MTS;
    3.16. să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001;
    3.17. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale federaţiei, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    3.18. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.19. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2020 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens Direcţiei Politici pentru Sport, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.20. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MTS pentru achitare contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
    3.21. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.22. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de federaţie numai a sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;
    3.23. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al federaţiei;
    3.24. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise;
    3.25. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi discriminării de orice fel în sport, conform prevederilor legale în vigoare;
    3.26. să solicite avizul expres al MTS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al federaţiei.


    ART. 4
        MTS are următoarele drepturi şi obligaţii:
    4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul federaţiei, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării federaţiei transmisă conform art. 3.13;
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federaţiei şi a contribuţiei de 10% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2);
    b) rectificarea bugetului MTS pe anul 2021 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c) în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MTS, federaţia şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
     Federaţia este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MTS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor federaţiei prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11;
    b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.7, 3.15, 3.16, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25;
    c) cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.24, 3.27.

    (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se efectuează după notificarea prealabilă a federaţiei în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract. Federaţia are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor naţionale competente teritorial şi după materie.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS şi controlul financiar la nivelul federaţiei se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) Federaţia poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2, în limita a 20% din prevederile anuale ale programului "Promovarea sportului de performanţă", între subprograme şi alte categorii de cheltuieli;
    (2) Federaţia va comunica Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu şi resurse umane şi la Direcţia Politici pentru Sport decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;
    (3) În cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% prevăzute la alin. (1), federaţia va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional;
    (4) Federaţia poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocui ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către Direcţia Politici pentru Sport.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi un exemplar pentru federaţie şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.


┌──────────────┬───────────────────────┐
│MINISTERUL │ │
│TINERETULUI ŞI│FEDERAŢIA │
│SPORTULUI │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│MINISTRU │PREŞEDINTE │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Responsabil │
│Viză CFPD │compartiment │
│ │financiar-contabilitate│
├──────────────┼───────────────────────┤
│SECRETAR DE │SECRETAR GENERAL │
│STAT │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Viză CFP │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia │ │
│generală │ │
│economică, │ │
│achiziţii, │ │
│investiţii şi │ │
│patrimoniu │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Director │ │
│General │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia │ │
│juridică, │ │
│contencios şi │ │
│resurse umane │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Director │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Serviciul │ │
│juridic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Şef serviciu │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia │ │
│politici │ │
│pentru sport │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Director │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Inspector │ │
│superior │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

    ANEXA 1

     la contract
        Federaţia .....................
                          Programul de activitate pe anul 2021
     Pentru fiecare acţiune prevăzută la punctele A, B, C se va menţiona, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată respectiva acţiune
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale*)

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare***) │ │
│ │Denumirea│Loc de │ │ │Nr. total ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │acţiunii/│desfăşurare│Perioada de│Nr. zile │participanţi│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│lotului │**) │desfăşurare│finanţate│estimat │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Exemple │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pregătire│CSN Lia │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lot │Manoliu │ │10 │15 │ │ │ │ │
│ │olimpic │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lot │CSN Izvoru │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │naţional │Mureşului │ │9 │20 │ │ │ │ │
│ │junioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │X │ │X │35 │ │ │ │X │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se vor menţiona dacă este cazul şi acţiunile de pregătire desfăşurate în afara teritoriului României.
        **) Acţiunile de pregătire se vor desfăşura cu prioritate în complexurile sportive naţionale şi/sau în celelalte baze sportive aflate în administrarea MTS .
        ***) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤Nr. estimat │
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │de cluburi │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │participante│
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    C. Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale)*)
        *) Se vor menţiona, dacă este cazul şi competiţiile sportive internaţionale organizate în România.

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │Surse de finanţare**) │ │
│ │ │Locul de │ │Număr │total ├────────┬───────┬─────────┤Obiectivul │
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│zile │componenţi│Integral│Parţial│Venituri │de │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│deplasare│ai │din │din │proprii │performanta│
│ │ │localitate)│ │ │delegaţiei│bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │române │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │Exemplu : │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Campionat │ │ │ │ │ │ │ │1 loc I-III│
│ │mondial de │Spania, │ │ │ │ │ │ │1 loc IV-VI│
│ │cros - │Madrid │ │6 │10 │ │ │ │2 locuri │
│ │juniori │ │ │ │ │ │ │ │X-XII │
│ │(masculin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi feminin)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┘

        **) În cazul campionatelor europene şi mondiale, federaţiile sportive naţionale coordonatoare ale unor sporturi de luptă, a căror activitate se desfăşoară şi pe categorii de greutate, vor introduce în calendarul sportiv doar acţiunile la care, conform regulamentelor internaţionale, este permisă participarea a cel mult doi sportivi (probe individuale) sau două echipe (probe pe echipe) per ţară, per categorie de concurs.
        ***) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D 1 Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Număr │Integral│Parţial│Venituri │Observaţii│
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│participanţi│din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 2 Congrese, conferinţe, reuniuni de lucru şi altele asemenea

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Nr. zile │Locul de │componenţi│ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│de │desfăşurare│ai │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │deplasare│(ţară, │delegaţiei│desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │localitate)│române │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 3 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 4 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.


        NOTĂ
        Acţiunile/activităţile din cadrul programului de activitate al federaţiei pe anul 2021 se completează în ordinea cronologică a desfăşurării acestora.


┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali : │MTS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Direcţia │
│funcţia, semnătura şi │Politici │
│ştampila federaţiei) │pentru Sport│
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

     la contract
        Federaţia ................
                                      REPARTIZAREA
                             sumei aprobate din bugetul MTS
                (alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii MTS)
                        şi a veniturilor proprii ale federaţiei
                  pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli

┌───────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────┐
│ │PROGRAM 2021 │ │ │
│ ├────────┬───────────────────────┤ │ │
│Programe, │Din │ │ │ │
│subprograme, │bugetul │din care: │Venituri*)│Total│
│categorii de │MTS │ │proprii │2021 │
│cheltuieli ├────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤federaţie │ │
│ │Alocaţii│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│ │ │
│ │buget │I │II │III │IV │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8=2+7│
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" – │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │ │
│efort şi │ │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │ │
│lot │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• alte │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │ │
│......... │ │ │ │ │ │ │ │
│posturi, total │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│control doping │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│VIII. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│juniori I şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│XIII. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane│ │ │ │ │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│I. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru bunurile│ │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│II. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│reparaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│III. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive de │ │ │ │ │ │ │ │
│utilitate │ │ │ │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴─────┘

        *) Veniturile proprii ale federaţiei se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI, , BI, BII şi BIII
        NOTĂ: Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor şi pentru punctele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII şi XIII

┌──────────────┬────────┬──────────────┐
│Reprezentanţi │MTS │MTS │
│legali: │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│(numele, │ │Direcţia │
│prenumele, │Direcţia│generală │
│funcţia, │politici│economică, │
│semnătura şi │pentru │achiziţii, │
│ştampila │sport │investiţii şi │
│federaţiei) │ │patrimoniu) │
└──────────────┴────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

     la contract
        Federaţia ...................
                           OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ESTIMATE
           pentru anul 2021 şi JO/JP Tokyo 2020, respectiv JO/JP Beijing 2022

┌───────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────────┐
│ │Rezultate estimate │ │ │
│ ├───────────────────┬───────────────────┤Alte │Nr. │
│Competiţia │Număr medalii │Număr locuri IV-VI │locuri│sportivi │
│ ├────────┬──────────┼────────┬──────────┤*) │calificaţi│
│ │probe │probe │probe │probe │ │**) │
│ │olimpice│neolimpice│olimpice│neolimpice│ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Tokyo 2020 │ │ │ │ │ │ │
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Beijing │ │ │ │ │ │ │
│2022 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Campionate │ │ │ │ │ │ │
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Campionate │ │ │ │ │ │ │
│europene │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Cupe │ │ │ │ │ │ │
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Cupe │ │ │ │ │ │ │
│europene │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│FOTE │ │ │ │ │ │ │
│Voukatti │ │ │ │ │ │ │
│2021 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Campionate │ │ │ │ │ │ │
│balcanice │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final │ │ │ │ │ │ │
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│mondial ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final │ │ │ │ │ │ │
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│european ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘

        *) se vor specifica locurile estimate pe fiecare categorie de competiţie (ex. 1 loc VIII, 2 locuri X, etc.)
        **) se va completa numai pentru Jocurile Olimpice

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali : │MTS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Direcţia │
│funcţia, semnătura şi │Politici │
│ştampila federaţiei) │pentru Sport│
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

     la contract
        Federaţia ..........
                                    FIŞA PROGRAMELOR
                               finanţate din bugetul MTS

┌───────────────┬───────┬──────────────┐
│Denumirea │Program│Estimări │
│indicatorilor │2021 ├────┬────┬────┤
│ │ │2022│2023│2024│
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A. Indicatori │ │ │ │ │
│de eficienţă *)│ │ │ │ │
│1. Cost mediu │ │ │ │ │
│acţiune de ├───────┼────┼────┼────┤
│participare/ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │
│sportive ├───────┼────┼────┼────┤
│internaţionale/│ │ │ │ │
│persoană (lei) │ │ │ │ │
│2. Cost mediu │ │ │ │ │
│organizare ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional (lei/ ├───────┼────┼────┼────┤
│acţiune) │ │ │ │ │
│3. Cost mediu │ │ │ │ │
│zilnic de │ │ │ │ │
│pregătire la ├───────┼────┼────┼────┤
│loturi/ │ │ │ │ │
│persoană**) / │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│B. Indicatori │ │ │ │ │
│fizici │ │ │ │ │
│1. Număr │ │ │ │ │
│competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│prevăzute în │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│2. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│realizate din ├───────┼────┼────┼────┤
│suma │ │ │ │ │
│repartizată de │ │ │ │ │
│MTS prin │ │ │ │ │
│contract │ │ │ │ │
│3. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│medalii la │ │ │ │ │
│competiţiile │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │
│oficiale ├───────┼────┼────┼────┤
│nominalizate în│ │ │ │ │
│anexa nr. 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│C. Indicatori ├───────┼────┼────┼────┤
│de rezultat │ │ │ │ │
│1. Gradul de │ │ │ │ │
│finanţare a ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţiilor │ │ │ │ │
│din calendarul │ │ │ │ │
│sportiv ├───────┼────┼────┼────┤
│naţional din │ │ │ │ │
│suma │ │ │ │ │
│repartizată de ├───────┼────┼────┼────┤
│MTS (%) │ │ │ │ │
│Nr. competiţii │ │ │ │ │
│finanţate *** x├───────┼────┼────┼────┤
│100 │ │ │ │ │
│Nr. competiţii │ │ │ │ │
│prevăzute în ├───────┼────┼────┼────┤
│calendar │ │ │ │ │
│Surse de │ │ │ │ │
│finanţare ├───────┼────┼────┼────┤
│A. Bugetul MTS,│ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
│B. Venituri ├───────┼────┼────┼────┤
│proprii ale │ │ │ │ │
│federaţiei, │ │ │ │ │
│total ├───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│TOTAL SURSE DE │ │ │ │ │
│FINANŢARE (A + │ │ │ │ │
│B) │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────┴────┴────┘

        *) La stabilirea indicatorilor de eficienţă se vor lua în considerare şi sumele alocate din veniturile proprii ale federaţiei, astfel încât aceştia să reflecte costurile reale
        **) La calculul costului mediu zilnic de pregătire la loturi nu se iau în considerare cheltuielile cu echipamente sportive şi materiale sportive, control doping şi cercetare ştiinţifică
        ***) Nr. competiţii finanţare integral sau parţial din suma repartizată de MTS

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali : │MTS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Direcţia │
│funcţia, semnătura şi │Politici │
│ştampila federaţiei) │pentru Sport│
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 5

     la contract
        Federaţia...............
                                    CONT DE EXECUŢIE
               privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a
           veniturilor proprii ale federaţiei pe trimestrul .......... 2021,
                    în baza contractului nr. ...... din ............
    I. Date privind veniturile federaţiei:

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├─────────────────────────────────────┬┤
│I. Date privind veniturile federaţiei││
│: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• suma repartizată din bugetul MTS pe││
│anul 2021, conform contractului, ││
│total, din care: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│o sume de la bugetul de stat ││
├─────────────────────────────────────┤│
│din care: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│- Programul "Promovarea sportului de ││
│performanţă" ││
├─────────────────────────────────────┤│
│- Programul "Întreţinerea, ││
│funcţionarea şi dezvoltarea bazei ││
│materiale sportive" ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• venituri proprii ale federaţiei ││
│realizate (cumulat, de la începutul ││
│anului), total ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• disponibilităţi în cont/conturi la ││
│începutul anului, conform extrasului/││
│extraselor de cont ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• disponibilităţi în cont/conturi la ││
│sfârşitul perioadei raportate, ││
│conform extrasului/extraselor de ││
│cont, total ││
├─────────────────────────────────────┤│
│din care: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│o disponibilităţi din suma ││
│repartizată din bugetul MTS ││
├─────────────────────────────────────┤│
│o disponibilităţi din veniturile ││
│proprii ale federaţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Date privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2), potrivit modelului de mai jos

┌───────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Plăţi efectuate în │Plăţi efectuate cumulat│
│ │ │trimestrul pentru care │de la începutul anului │
│ │Sume aprobate pe 2021 │se face raportarea │până la sfârşitul trim │
│Programe / │ │(ct. de disponibil) │raportat │
│subprograme / │ │ │(ct. de disponibil) │
│categorii de ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│cheltuieli │ │venituri │ │din │ │din │
│ │suma │proprii ale│din suma │venituri │din suma │venituri │
│ │repartizată│federaţiei,│repartizată│proprii ale│repartizată│proprii ale│
│ │de MTS │total │de MTS │federaţiei,│de MTS │federaţiei,│
│ │ │ │ │total │ │total │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │
│lot │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/ masă, │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│..... posturi, │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│congrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competitii │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competitii │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive pentru│ │ │ │ │ │ │
│juniori 1 şi │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│XIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane│ │ │ │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│I. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │
│pentru bunurile│ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│II. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│reparaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│III. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive de │ │ │ │ │ │ │
│utilitate │ │ │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    III. Situaţia documentelor justificative existente în contabilitatea federaţiei, aferente cheltuielilor efectuate din suma repartizată de MTS structurate pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli menţionate în anexa nr. 2 la contract, aferente trimestrului ........., potrivit modelului de mai jos:

┌───────────┬─────────────────────────┬───────┬────────────┐
│Programe / │Document justificativ │ │ │
│subprograme│ │Valoare│ │
│/ categorii├────────┬───┬────┬───────┤doc lei│Specificaţii│
│de │denumire│nr.│data│emitent│ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│programe │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───┴────┴───────┴───────┴────────────┘


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 6

     la contract
        Federaţia ..........
                                        SITUAŢIA
                         realizării indicatorilor prevăzuţi în
                contractul nr. ..... din ........ pe trim. ....... 2021

┌────┬──────────────┬────────────────────┐
│ │ │Realizări │
│ │ ├──────────┬─────────┤
│ │ │ │Cumulat, │
│ │ │ │de la │
│Nr. │Denumirea │În │începutul│
│crt.│indicatorilor │trimestrul│anului │
│ │ │raportat │până la │
│ │ │ │sfârşitul│
│ │ │ │trim. │
│ │ │ │raportat │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│1 │Nr. total zile│ │ │
│ │/om pregătire │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pregătire, │ │ │
│ │exclusiv ├──────────┼─────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │echipament şi │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │control doping├──────────┼─────────┤
│ │şi cercetare │ │ │
│2 │ştiinţifică │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │din care : │ │ │
│ │• din ├──────────┼─────────┤
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │• din sume de ├──────────┼─────────┤
│ │la bugetul MTS│ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │zilnic de │ │ │
│3 │pregătire/ │ │ │
│ │persoană *) │ │ │
│ │(lei) : 2 : 1 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │din calendarul│ │ │
│ │sportiv │ │ │
│4 │naţional ├──────────┼─────────┤
│ │organizate cu │ │ │
│ │finanţare din │ │ │
│ │bugetul MTS │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │organizare ├──────────┼─────────┤
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional ├──────────┼─────────┤
│ │din care : │ │ │
│5 │• din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale ├──────────┼─────────┤
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │• din sume de │ │ │
│ │la bugetul MTS├──────────┼─────────┤
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│6 │sportiv ├──────────┼─────────┤
│ │naţional (lei/│ │ │
│ │acţiune) : 5 :│ │ │
│ │4 │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│7 │cuprinse în ├──────────┼─────────┤
│ │calendarul │ │ │
│ │federaţiei la │ │ │
│ │care s-a │ │ │
│ │participat │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│ │realizate cu │ │ │
│8 │finanţare ├──────────┼─────────┤
│ │integrală sau │ │ │
│ │parţială din │ │ │
│ │bugetul MTS │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│9 │la ├──────────┼─────────┤
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│ │la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│10 │internaţionale├──────────┼─────────┤
│ │finanţate │ │ │
│ │integral sau │ │ │
│ │parţial din │ │ │
│ │bugetul MTS │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │participare/ ├──────────┼─────────┤
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale├──────────┼─────────┤
│ │din care : │ │ │
│11 │• din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale ├──────────┼─────────┤
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │• din sume de │ │ │
│ │la bugetul MTS├──────────┼─────────┤
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │participare/ │ │ │
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│12 │sportive ├──────────┼─────────┤
│ │internaţionale│ │ │
│ │/per. (lei) : │ │ │
│ │11 : 9 │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. medalii │ │ │
│ │realizate la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│13 │sportive ├──────────┼─────────┤
│ │internaţionale│ │ │
│ │nominalizate │ │ │
│ │în anexa nr. 3│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │finanţare a │ │ │
│ │competiţiilor │ │ │
│ │din calendarul├──────────┼─────────┤
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional din │ │ │
│ │suma │ │ │
│14 │repartizată de├──────────┼─────────┤
│ │MTS (%) │ │ │
│ │nr. competitii│ │ │
│ │finantate **) │ │ │
│ │x 100 ├──────────┼─────────┤
│ │nr. competitii│ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │calendar │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┘

     *) se calculează cu precizarea de la anexa 4
        **) Număr competiţii finanţate integral sau parţial din suma repartizată de MTS
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 7

     la contract
        Federaţia .............
                                       SOLICITARE
                   privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat
                            pentru trimestrul ........ 2021

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├──────────────────────┬───────────────┤
│ │Trimestrul │
│ ├────┬─────┬────┤
│ │Luna│Luna │Luna│
│ │....│.....│....│
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│A. SUMA SOLICITATĂ, │ │ │ │
│total (I+II) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│din care : │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│I. Programul │ │ │ │
│"Promovarea sportului │ │ │ │
│de performanţă" - │ │ │ │
│total │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│din care : │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1. Sume de la bugetul │ │ │ │
│de stat - total │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│din care : │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.1. subprogramul │ │ │ │
│pregătire loturi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.2. subprogramul │ │ │ │
│calendar sportiv │ │ │ │
│intern │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.3. subprogramul │ │ │ │
│calendar sportiv │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │
│(competiţii sportive │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│internaţionale) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.4. cheltuieli de │ │ │ │
│personal │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.5. alte cheltuieli │ │ │ │
│bunuri şi servicii │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.6. echipament şi │ │ │ │
│materiale sportive │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.7. probe control │ │ │ │
│dopinq │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.8 cheltuieli de │ │ │ │
│participare la │ │ │ │
│congrese, conferinţe │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │
│1.9. cheltuieli pentru│ │ │ │
│realizare cursuri de ├────┼─────┼────┤
│formare şi │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │
│antrenori ├────┼─────┼────┤
│1.10 activităţi de │ │ │ │
│pregătire, organizare/│ │ │ │
│participare competiţii├────┼─────┼────┤
│pentru juniori mici │ │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.11 activităţi de │ │ │ │
│pregătire, organizare/│ │ │ │
│participare competiţii├────┼─────┼────┤
│pentru copii sub 9 ani│ │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.12 cheltuieli pentru│ │ │ │
│indemnizaţii sportive │ │ │ │
│juniori 1 şi tineret │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│1.13. cheltuieli │ │ │ │
│pentru activităţi de │ │ │ │
│pregătire, organizare/│ │ │ │
│participare competiţii│ │ │ │
│pentru persoane cu │ │ │ │
│nevoi speciale │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│II. Programul │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │
│funcţionarea şi │ │ │ │
│dezvoltarea bazei │ │ │ │
│materiale sportive" │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│b1. cheltuieli de │ │ │ │
│întreţinere şi │ │ │ │
│funcţionare pentru │ │ │ │
│bunurile imobile │ │ │ │
│primite de către │ │ │ │
│federaţiile sportive │ │ │ │
│naţionale în folosinţă│ │ │ │
│gratuită din domeniul │ │ │ │
│public/privat al │ │ │ │
│statului şi/sau din │ │ │ │
│domeniul public/privat│ │ │ │
│local, sau care se │ │ │ │
│află în proprietatea │ │ │ │
│privată a federaţiei │ │ │ │
│sportive naţionale │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│b2. cheltuieli de │ │ │ │
│capital de natura │ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │
│respectiv de natura │ │ │ │
│reparaţiilor capitale │ │ │ │
│pentru imobilele date │ │ │ │
│în folosinţă gratuită │ │ │ │
│din administrarea │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │
│Sportului către │ │ │ │
│federaţiile sportive │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼────┤
│b3.cheltuieli de │ │ │ │
│capital de natura │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │
│necesare derulării │ │ │ │
│programelor sportive │ │ │ │
│de utilitate publica │ │ │ │
└──────────────────────┴────┴─────┴────┘

        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 8

     la contract
        Federaţia .................
        Nr. ..../..........
                                NOTĂ DE FUNDAMENTARE*1)
                    privind virarea sumelor repartizate din bugetul
                   Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2021
                 pentru achiziţii de*2) ........ pe luna .............
        *1) Nota de fundamentare se întocmeşte distinct pentru fiecare categorie de achiziţii publice şi se anexează la solicitarea privind necesarul de fonduri aferente
        *2) se va completa, după caz, cu materiale sportive şi echipament sportiv, lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale
        În vederea virării sumelor repartizate din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2020, vă comunicăm următoarele:
    1. S-a/s-au efectuat procedura/procedurile de achiziţii publice, pentru bunurile, respectiv pentru lucrările de investiţii şi/sau reparaţii capitale, după caz, finanţate din sumele de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Tineretului şi Sportului pe anul 2021, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, astfel:
    - denumirea procedurii .............................................
    – denumirea materialelor sportive şi/sau a echipamentelor sportive, a lucrărilor de investiţii/reparaţii capitale, după caz, ...............................

    2. S-a/s-au atribuit (încheiat) contractul*3)/contractele de achiziţii, după cum urmează:
        *3) pentru bunurile de acelaşi fel achiziţionate prin cumpărare directă, pentru livrarea cărora nu se solicită plata unui avans, se poate întocmi comandă fermă, care va conţine cel puţin elementele care se solicită
    a) contractul nr. ...... din .......... în valoare de .......... lei încheiat cu ..........., având obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări, după caz ................... termen de livrare/execuţie ............, termen de plată ..................;
    b) contractul nr. ...... din ............... în valoare de ............... lei încheiat cu ....................., având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări ........... termen de livrare/execuţie ................, termen de plată .............;


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt conforme cu realitatea, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 Cod penal.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 9

     la contract
        Federaţia .............
                  Programul de activitate pe luna .............. 2021,
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │Denumirea│ │Perioada ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │acţiunii/│Loc de │de │Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│lotului │desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

    *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    C. Calendar sportiv internaţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D 1 Cursuri de perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D 2 Congrese / conferinţe / reuniuni internaţionale şi altele asemenea

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D 3 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│ │ │Locul de │ │Integral│Parţial│Venituri │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│din │din │proprii │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │localitate)│ │MTS │MTS │ │
│ │ │ │ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D 4 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│ │ │Locul de │ │Integral│Parţial│Venituri │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│din │din │proprii │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │localitate)│ │MTS │MTS │ │
│ │ │ │ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘    E. Activităţi ale organelor de conducere ale federaţiei (adunare generală, birou federal)

┌────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(localitate)│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 3

     la metodologie
        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
                                        CONTRACT
          privind finanţarea programelor "Promovarea sportului de performanţă"
                şi/sau "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei
                          materiale sportive", sau, după caz,
                   programul naţional "Redescoperă oina" în anul 2021
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. R054TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin ......... - ministru şi .............. - director general Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu, denumit în continuare MTS
        şi

        Comitetul Naţional Paralimpic, cu sediul în localitatea ................ str. ............. nr. ......, judeţ/sector ........., telefon ........., fax ........., Certificat de identitate sportivă cu numărul de identificare din Registrul Sportiv şi data ................, cod fiscal ............, cont nr. ........ deschis la .............., reprezentată prin ............. şi ...........,
        (numele, prenumele şi funcţia), denumită în continuare Comitetul Naţional Paralimpic

        În baza dispoziţiilor:
        ● Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
        ● HG nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ..../....... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2021.

        Ţinând cont de:
        ● cererea de finanţare a Comitetul Naţional Paralimpic, înregistrată la MTS cu nr. ..../.........;
        ● raportul Comisiei de evaluare nr. ..... din ............ privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului şi sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract:
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MTS finanţează Comitetul Naţional Paralimpic, în anul 2021, cu suma de ......... lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinaţie:
    a. Programul "Promovarea sportului de performanţă" = ......... lei, din care:
    a.1. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv naţional";
    a.2. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv internaţional";
    a.3. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului pregătirea loturilor olimpice/naţionale";
    a.4. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor de personal aferente salariaţilor care derulează programul";
    a.5. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu bunuri şi servicii";
    a.6. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar;
    a.7. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;
    a.8. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "altor acţiuni şi activităţi", respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea;
    a.9. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea organizării cursurilor de perfecţionare a antrenorilor;
    a.10. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici;
    a.11. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani;
    a.12. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă juniori I şi tineret;

    b. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" = ....... lei, din care:
    b.1. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive aflate în folosinţa Comitetul Naţional Paralimpic;
    b.2. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de capital de natura investiţiilor respectiv de natura reparaţiilor capitale pentru baza materială sportivă aflată în folosinţa gratuită a Comitetului Naţional Paralimpic din domeniul public/privat al statului sau din domeniul public/privat al autorităţilor locale sau care sunt în proprietatea privată a Comitetului Naţional Paralimpic.
    b.3. ....... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de capital de natura activelor fixe necesare desfăşurării programelor sportive de utilitate publică;


    (3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a şi cele finanţate din veniturile proprii ale Comitetului Naţional Paralimpic.
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul MTS şi veniturile proprii ale Comitetului Naţional Paralimpic, pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute obiectivele de performanţă estimate.
    (6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul MTS.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale Comitetului Naţional Paralimpic.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul MTS pentru anul 2021 pentru achiziţii.
    (11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Direcţia Politici pentru Sport din MTS.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
        Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2021.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        Comitetul Naţional Paralimpic are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din suma acordată de MTS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 10% venituri proprii ale Comitetului Naţional Paralimpic din valoarea totală a sumei repartizată de MTS prin contract, cu excepţia fondurilor alocate de MTS pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii, reparaţii capitale;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul Comitetului Naţional Paralimpic prevăzute în anexa 1 la contract;
    3.4. să asigure respectarea unui cuantum de până la 50% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanţare pentru cheltuielile de personal, în limita numărului maxim de posturi existent la data de 31.12.2020 necesar derulării programelor sportive de utilitate publică aferente anului 2021 şi în raport de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.5. să utilizeze suma de ......... pentru finanţarea unui nr. ....... de posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin. 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale Comitetului Naţional Paralimpic sportive naţionale;
    3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2021, minimum un curs de perfecţionare şi/sau curs de formare a antrenorilor;
    3.8. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu din MTS, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5;
    3.9. să transmită, trimestrial, Direcţiei Politici pentru Sport din MTS, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.10. să transmită, Direcţiei Politici pentru Sport din MTS, rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr. 3, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;
    3.11. să transmită, Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Evidenţa Datelor din MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.12. să efectueze, în anul 2021, probe de control doping;
    3.13. să transmită, Direcţiei Politici pentru Sport necesarul de fonduri trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puţin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv sau pentru lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale se va transmite şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
    3.14. să permită utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele Comitetului Naţional Paralimpic;
    3.15. să promoveze imaginea MTS, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la bugetul MTS;
    3.16. să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi de HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000;
    3.17. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale Comitetului Naţional Paralimpic, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele Comitetului Naţional Paralimpic;
    3.18. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.19. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2020 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens Direcţiei Politici pentru Sport, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.20. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
    3.21. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.22. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de Comitetul Naţional Paralimpic numai a sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;
    3.23. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al Comitetului Naţional Paralimpic;
    3.24. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise;
    3.25. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi discriminării de orice fel în sport, conform prevederilor legale în vigoare;
    3.26. să solicite avizul expres al MTS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al Comitetului Naţional Paralimpic.


    ART. 4
        MTS are următoarele drepturi şi obligaţii:
    4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul Comitetului Naţional Paralimpic, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării Comitetului Naţional Paralimpic transmisă conform art. 3.13;
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate Comitetului Naţional Paralimpic şi a contribuţiei de 10% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele Comitetului Naţional Paralimpic;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2);
    b) rectificarea bugetului MTS pe anul 2021 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c) în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MTS, Comitetul Naţional Paralimpic şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
     Comitetul Naţional Paralimpic este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MTS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor Comitetului Naţional Paralimpic prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11;
    b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.7, 3.15, 3.16, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25;
    c) cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.24, 3.27.

    (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se efectuează după notificarea prealabilă a Comitetului Naţional Paralimpic în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract. Comitetul Naţional Paralimpic are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor naţionale competente teritorial şi după materie.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS şi controlul financiar la nivelul Comitetului Naţional Paralimpic se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) Comitetul Naţional Paralimpic poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2, în limita a 20% din prevederile anuale ale programului "Promovarea sportului de performanţă", între subprograme şi alte categorii de cheltuieli;
    (2) Comitetul Naţional Paralimpic va comunica la Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii şi Patrimoniu şi resurse umane şi la Direcţia Politici pentru Sport decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;
    (3) În cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% prevăzute la alin. (1), Comitetul Naţional Paralimpic va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional;
    (4) Comitetul Naţional Paralimpic poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocui ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către Direcţia Politici pentru Sport.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi un exemplar pentru Comitetul Naţional Paralimpic şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.


┌──────────────┬───────────────────────┐
│MINISTERUL │COMITETUL NAŢIONAL │
│TINERETULUI ŞI│PARALIMPIC │
│SPORTULUI │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│MINISTRU │PREŞEDINTE │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Responsabil │
│Viză CFPD │compartiment │
│ │financiar-contabilitate│
├──────────────┼───────────────────────┤
│SECRETAR DE │SECRETAR GENERAL │
│STAT │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Viză CFP │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia │ │
│generală │ │
│economică, │ │
│achiziţii, │ │
│investiţii şi │ │
│patrimoniu │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Director │ │
│General │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia │ │
│juridică, │ │
│contencios şi │ │
│resurse umane │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Director │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Serviciul │ │
│juridic │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Sef serviciu │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia │ │
│politici │ │
│pentru sport │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Director │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Inspector │ │
│superior │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

    ANEXA 1

     la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                          Programul de activitate pe anul 2021
     Pentru fiecare acţiune prevăzută la punctele A, B, C se va menţiona, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată respectiva acţiune
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale*)
        *) Se vor menţiona dacă este cazul şi acţiunile de pregătire desfăşurate în afara teritoriului României.

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare***) │ │
│ │Denumirea│Loc de │ │ │Nr. total ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │acţiunii/│desfăşurare│Perioada de│Nr. zile │participanţi│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│lotului │**) │desfăşurare│finanţate│estimat │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Exemple │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pregătire│CSN Lia │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lot │Manoliu │ │10 │15 │ │ │ │ │
│ │olimpic │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lot │CSN Izvoru │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │naţional │Mureşului │ │9 │20 │ │ │ │ │
│ │junioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │X │ │X │35 │ │ │ │X │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        **) Acţiunile de pregătire se vor desfăşura cu prioritate în complexurile sportive naţionale şi/sau în celelalte baze sportive aflate în administrarea MTS .
        ***) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤Nr. estimat │
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │de cluburi │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │participante│
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    C. Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale)*)
        *) Se vor menţiona, dacă este cazul şi competiţiile sportive internaţionale organizate în România.

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │Surse de finanţare**) │ │
│ │ │Locul de │ │Număr │total ├────────┬───────┬─────────┤Obiectivul │
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│zile │componenţi│Integral│Parţial│Venituri │de │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│deplasare│ai │din │din │proprii │performanţă│
│ │ │localitate)│ │ │delegaţiei│bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │române │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │Exemplu : │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Campionat │ │ │ │ │ │ │ │1 loc I-III│
│ │mondial de │Spania, │ │ │ │ │ │ │1 loc IV-VI│
│ │cros - │Madrid │ │6 │10 │ │ │ │2 locuri │
│ │juniori │ │ │ │ │ │ │ │X-XII │
│ │(masculin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi feminin)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┘

        **) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D 1 Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Număr │Integral│Parţial│Venituri │Observaţii│
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│participanţi│din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 2 Congrese, conferinţe, reuniuni de lucru şi altele asemenea

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Nr. zile │Locul de │componenţi│ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│de │desfăşurare│ai │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │deplasare│(ţară, │delegaţiei│desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │localitate)│române │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 3 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 4 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare*) │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Se va bifa una din situaţiile de finanţare.


        NOTĂ
        Acţiunile/activităţile din cadrul programului de activitate al CNP pe anul 2021 se completează în ordinea cronologică a desfăşurării acestora.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Reprezentanţi legali : │MTS │
├────────────────────────┼─────────────┤
│(numele, prenumele, │Direcţia │
│funcţia, semnătura şi │Politici │
│ştampila CNP) │pentru Sport │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2

     la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                                      REPARTIZAREA
                             sumei aprobate din bugetul MTS
                (alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii MTS)
                            şi a veniturilor proprii ale CNP
                  pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli

┌───────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────┐
│ │PROGRAM 2021 │ │ │
│ ├────────┬───────────────────────┤ │ │
│Programe, │Din │ │ │ │
│subprograme, │bugetul │din care: │Venituri*)│Total│
│categorii de │MTS │ │proprii │2021 │
│cheltuieli ├────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤CNP │ │
│ │Alocaţii│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│ │ │
│ │buget │I │II │III │IV │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8=2+7│
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" – │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │ │
│efort şi │ │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │ │
│lot │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│• alte │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │ │
│......... │ │ │ │ │ │ │ │
│posturi, total │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│control doping │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│VIII. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│juniori I şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│I. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru bunurile│ │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│II. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│reparaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│III. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│de capital de │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │ │
│programelor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive de │ │ │ │ │ │ │ │
│utilitate │ │ │ │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴─────┘

        *) Veniturile proprii ale CNP se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI,, BI, BII şi BIII
        NOTĂ: Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor şi pentru punctele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

┌─────────────┬────────┬───────────────┐
│Reprezentanţi│MTS │MTS │
│legali: │ │ │
├─────────────┼────────┼───────────────┤
│(numele, │ │Direcţia │
│prenumele, │Direcţia│generală │
│funcţia, │politici│economică, │
│semnătura şi │pentru │achiziţii, │
│ştampila CNP)│sport │investiţii şi │
│ │ │patrimoniu) │
└─────────────┴────────┴───────────────┘


    ANEXA 3

     la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                           OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ESTIMATE
                         pentru anul 2021 şi JO/JP Tokyo 2020,
                              respectiv JO/JP Beijing 2022

┌───────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────────┐
│ │Rezultate estimate │ │ │
│ ├───────────────────┬───────────────────┤Alte │Nr. │
│Competiţia │Număr medalii │Număr locuri IV-VI │locuri│sportivi │
│ ├────────┬──────────┼────────┬──────────┤*) │calificaţi│
│ │probe │probe │probe │probe │ │**) │
│ │olimpice│neolimpice│olimpice│neolimpice│ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Tokyo 2020 │ │ │ │ │ │ │
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Beijing │ │ │ │ │ │ │
│2022 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Campionate │ │ │ │ │ │ │
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Campionate │ │ │ │ │ │ │
│europene │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Cupe │ │ │ │ │ │ │
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Cupe │ │ │ │ │ │ │
│europene │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│FOTE │ │ │ │ │ │ │
│Voukatti │ │ │ │ │ │ │
│2021 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Campionate │ │ │ │ │ │ │
│balcanice │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final │ │ │ │ │ │ │
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│mondial ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final │ │ │ │ │ │ │
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│european ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘

        *) se vor specifica locurile estimate pe fiecare categorie de competiţie (ex. 1 loc VIII, 2 locuri X, etc.)
        **) se va completa numai pentru Jocurile Olimpice

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali : │MTS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Direcţia │
│funcţia, semnătura şi │Politici │
│ştampila federaţiei) │pentru Sport│
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

     la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                                    FIŞA PROGRAMELOR
                               finanţate din bugetul MTS

┌───────────────┬───────┬──────────────┐
│Denumirea │Program│Estimări │
│indicatorilor │2021 ├────┬────┬────┤
│ │ │2022│2023│2024│
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A. Indicatori │ │ │ │ │
│de eficienţă*) │ │ │ │ │
│1. Cost mediu │ │ │ │ │
│acţiune de ├───────┼────┼────┼────┤
│participare/ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │
│sportive ├───────┼────┼────┼────┤
│internaţionale/│ │ │ │ │
│persoană (lei) │ │ │ │ │
│2. Cost mediu │ │ │ │ │
│organizare ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional (lei/ ├───────┼────┼────┼────┤
│acţiune) │ │ │ │ │
│3. Cost mediu │ │ │ │ │
│zilnic de │ │ │ │ │
│pregătire la ├───────┼────┼────┼────┤
│loturi/ │ │ │ │ │
│persoană**)/ │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│B. Indicatori │ │ │ │ │
│fizici │ │ │ │ │
│1. Număr │ │ │ │ │
│competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│prevăzute în │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│2. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│realizate din ├───────┼────┼────┼────┤
│suma │ │ │ │ │
│repartizată de │ │ │ │ │
│MTS prin │ │ │ │ │
│contract │ │ │ │ │
│3. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│medalii la │ │ │ │ │
│competiţiile │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │
│oficiale ├───────┼────┼────┼────┤
│nominalizate în│ │ │ │ │
│anexa nr. 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│C. Indicatori ├───────┼────┼────┼────┤
│de rezultat │ │ │ │ │
│1. Gradul de │ │ │ │ │
│finanţare a ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţiilor │ │ │ │ │
│din calendarul │ │ │ │ │
│sportiv ├───────┼────┼────┼────┤
│naţional din │ │ │ │ │
│suma │ │ │ │ │
│repartizată de ├───────┼────┼────┼────┤
│MTS (%) │ │ │ │ │
│Nr. competiţii │ │ │ │ │
│finantate***) x├───────┼────┼────┼────┤
│100 │ │ │ │ │
│Nr. competiţii │ │ │ │ │
│prevăzute în ├───────┼────┼────┼────┤
│calendar │ │ │ │ │
│Surse de │ │ │ │ │
│finanţare ├───────┼────┼────┼────┤
│A. Bugetul MTS,│ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
│B. Venituri ├───────┼────┼────┼────┤
│proprii ale │ │ │ │ │
│CNP, total │ │ │ │ │
│ ├───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│TOTAL SURSE DE │ │ │ │ │
│FINANŢARE (A + │ │ │ │ │
│B) │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────┴────┴────┘

        *) La stabilirea indicatorilor de eficienţă se vor lua n considerare şi sumele alocate din veniturile proprii ale federaţiei, astfel încât aceştia să reflecte costurile reale
        **) La calculul costului mediu zilnic de pregătire la loturi nu se iau în considerare cheltuielile cu echipamente sportive şi materiale sportive, control doping şi cercetare ştiinţifică
        ***) Nr. competiţii finanţare integral sau parţial din suma repartizată de MTS

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Reprezentanţi legali : │MTS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(numele, prenumele, │Direcţia │
│funcţia, semnătura şi │Politici │
│ştampila federaţiei) │pentru Sport│
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 5

     la contract
        Comitetul Naţional Paralimpic
                                    CONT DE EXECUŢIE
                  privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS
                  şi a veniturilor proprii ale CNP pe trimestrul 2021,
                   în baza contractului nr. ...... din .............
    I. Date privind veniturile federaţiei:

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├─────────────────────────────────────┬┤
│I. Date privind veniturile federaţiei││
│: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• suma repartizată din bugetul MTS pe││
│anul 2021, conform contractului, ││
│total, din care: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│o sume de la bugetul de stat ││
├─────────────────────────────────────┤│
│din care: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│- Programul "Promovarea sportului de ││
│performanţă" ││
├─────────────────────────────────────┤│
│- Programul "Întreţinerea, ││
│funcţionarea şi dezvoltarea bazei ││
│materiale sportive" ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• venituri proprii ale federaţiei ││
│realizate (cumulat, de la începutul ││
│anului), total ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• disponibilităţi în cont/conturi la ││
│începutul anului, conform extrasului/││
│extraselor de cont ││
├─────────────────────────────────────┤│
│• disponibilităţi în cont/conturi la ││
│sfârşitul perioadei raportate, ││
│conform extrasului/extraselor de ││
│cont, total ││
├─────────────────────────────────────┤│
│din care: ││
├─────────────────────────────────────┤│
│o disponibilităţi din suma ││
│repartizată din bugetul MTS ││
├─────────────────────────────────────┤│
│o disponibilităţi din veniturile ││
│proprii ale federaţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Date privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2), potrivit modelului de mai jos

┌───────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Plăţi efectuate în │Plăţi efectuate cumulat│
│ │ │trimestrul pentru care │de la începutul anului │
│ │Sume aprobate pe 2021 │se face raportarea │până la sfârşitul trim │
│Programe / │ │(ct. de disponibil) │raportat │
│subprograme / │ │ │(ct. de disponibil) │
│categorii de ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│cheltuieli │ │venituri │ │din │ │din │
│ │suma │proprii ale│din suma │venituri │din suma │venituri │
│ │repartizată│federaţiei,│repartizată│proprii ale│repartizată│proprii ale│
│ │de MTS │total │de MTS │federaţiei,│de MTS │federaţiei,│
│ │ │ │ │total │ │total │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care│ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │
│efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │
│lot │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │
│din care : │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/ masă, │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │
│..... posturi, │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│congrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competitii │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ γ