Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 august 2020  pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofiţer din sectorul IT    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 august 2020 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofiţer din sectorul IT

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 bis din 27 august 2020
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 534 din 17 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 27 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentarea domeniilor de competenţă
    (1) Domeniile de competenţă pentru candidaţii care concurează pentru ocuparea posturilor de ofiţeri din cadrul sectorului informatică, ce se vor lua în considerare la cerinţele specifice pentru susţinerea concursului, sunt:
    a. inginer de sistem
    b. administrator reţele de calculatoare
    c. securitate sisteme informatice
    d. backup şi recuperare în caz de dezastru
    e. administrator baze de date
    f. dezvoltare aplicaţii


    ART. 2
    Prezentarea elementelor conţinutului domeniilor de competenţă
    a. inginer de sistem
        ● BIOS:
    - Accesare BIOS, navigarea prin setările BIOS, sumară descriere a meniurilor, încheierea unei sesiuni BIOS
    – Setări principale: schimbarea prioritarii în ordinea de boot, activarea suportului pentru USB 2.0, mărirea vitezei de boot-are prin setarea la zero a timpului de căutare a noilor HDD, device-uri la fiecare boot, monitorizarea stării de sănătate a maşinii etc.
    – Update BIOS
    – Caracteristica virtualizare: descriere, activare, dezactivare

        ● Monitorizarea resurselor (Resource Monitor):
    - Accesare, descriere generală
    – Utilizarea pentru identificarea consumatorilor de resurse
    – Utilizarea pentru depanarea aplicaţiilor blocate
    – Utilizarea pentru identificarea tipurilor de pointeri (handles) şi a modulelor utilizate

        ● Soluţionarea unei probleme simulate pe straturi OSI. Analiza şi eventuala soluţionare pe:
    - Strat fizic - layer 1
    – Strat reţea - layer 3 (este nevoie de conectivitate cu altă maşină, protocol ICMP)
    – Strat transport - layer 4 (este nevoie de conectivitate cu altă maşină, protocol TCP, UDP)

        ● Sistem de operare pentru server:
    - Upgrade de la versiunea anterioară
    – Instalare
    – Directory
    – Server Manager
    – Best Practice Analyzer for Active Directory Domain Services
    – Hipervizor
        > instalare rol
        > descrierea consolei    b. administrator reţele de calculatoare
        ● Echipamente pentru reţele de calculatoare
    - Descriere
    – Management
    – Conectare cu alte echipamente

        ● Tehnologii - configurare adaptoare de reţea
    - Ethernet
    – Wireless

        ● Server proxy
    - Instalare
    – Creare politică
    – Monitorizare sesiuni
    – Raportare


    c. securitate sisteme informatice
        ● Firewall:
    - Sisteme de operare pentru server
        > Descriere
        > Deschidere/Închidere porturi
        > Reguli intrare/ieşire

    – Sisteme de operare pentru staţii
        > Descriere
        > Deschidere/închidere porturi
        > Reguli intrare/ieşire


        ● Servicii de certificate pentru Directory
        > Instalare
        > Emitere certificate
        > Revocare certificate


    d. backup şi recuperare în caz de dezastru
        ● Backup şi Recovery
        > Creare task backup
        > Realizare backup
        > Restaurare director din backup

        ● Serviciul Volume Shadow Copy pentru Shared Folders
        > Identificare şi descriere
        > Realizare task


    e. administrator baze de date
        ● Utilizare medii de administrare baze de date
        ● Crearea, utilizarea şi eliminarea următoarelor obiecte:
    - Baze de date
    – Tabele
    – Indecşi
    – Vederi
    – Proceduri stocate
    – Funcţii
    – Sinonime
    – Constrângeri

        ● Elaborare de interogări ale bazei de date utilizând clauze de concatenare, filtrare, grupare şi ordonare
    - Crearea unei interogări simple
    – Crearea unei interogări multiple
    – Salvarea unei interogări
    – Filtre: adăugare, eliminare
    – Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare
    – Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza operatorilor logici uzuali

        ● Securitate în sistemele de baze de date
    - Conturi de utilizatori
    – Back-up şi restaurare


    f. dezvoltare aplicaţii
        ● Elaborare documentaţie de analiză de sistem:
    - Identificare şi detaliere entităţi
    – Relaţionarea entităţilor
    – Fluxuri de lucru: intrări, ieşiri, logică de prelucrare
    – Constrângeri
    – Securitate

        ● Utilizare medii de dezvoltare
        ● Tehnici de programare
    - Elemente de programare orientate pe obiecte
    – Elemente de programare orientate pe evenimente
    – Algoritmi de programare

        ● Dezvoltare de aplicaţii


    ART. 3
    Organizarea/Desfăşurarea probei
    (1) Subiectele pentru proba practică se stabilesc de către membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs, în concordanţă cu nivelul, domeniul şi specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul.
    (2) Subiectele se elaborează de aşa natură încât candidatul să lucreze efectiv cu aplicaţiile informatice din aria de interes şi cu echipamentele de tehnologia informaţiei puse la dispoziţie.
    (3) Finalizarea cu succes a operaţiilor solicitate se concretizează prin tipărirea la imprimantă sau observarea vizuală directă de către membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs a rezultatelor obţinute de candidat, acordându-se punctajul corespunzător pentru realizarea cu succes, realizarea parţială sau eşecul operaţiilor solicitate în cadrul probei practice.
    (4) Numărul subiectelor (scenariilor) se stabileşte de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, subiectele trebuind să acopere unul sau mai multe din domeniile de competenţe prezentate în art. 2.

┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Domenii de │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │
│competenţă │puncte│puncte│puncte│puncte│puncte│puncte│
│ │(a) │(b) │(c) │(d) │(e) │(f) │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│inginer de │50 │10 │20 │20 │10 │10 │
│sistem │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│administrator│ │ │ │ │ │ │
│reţele de │10 │50 │20 │20 │- │- │
│calculatoare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│securitate │ │ │ │ │ │ │
│sisteme │10 │30 │50 │10 │10 │20 │
│informatice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│backup şi │ │ │ │ │ │ │
│recuperare în│20 │10 │10 │50 │20 │10 │
│caz de │ │ │ │ │ │ │
│dezastru │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│administrator│10 │- │- │- │50 │10 │
│baze de date │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│dezvoltare │- │- │- │- │10 │50 │
│aplicaţii │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

        Unde:
    (a) - posturi de ofiţer specialist din cadrul ANP şi unităţilor subordonate ANP
    (b) - posturi de ofiţer specialist din cadrul DTIC-BASTC şi centre regionale
    (c) - posturi de ofiţer specialist din cadrul ANP şi unităţilor subordonate ANP
    (d) - posturi de ofiţer specialist din cadrul DTIC-BASTC şi centre regionale
    (e) - posturi de ofiţer specialist din cadrul DTIC-BGSAP
    (f) - posturi de ofiţer specialist din cadrul DTIC-BGSAP


    (5) Baremele de evaluare şi notare, cu punctele aferente fiecărui subiect, se întocmesc de către membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs şi se afişează la centrul de concurs, imediat după finalizarea probei practice.
    (6) Numărul de variante de teste, termenele şi procedurile de elaborare vor ţine cont de reglementările legale în domeniu şi de cerinţele din documentaţia de concurs.
    (7) Variantele de teste se stabilesc în ziua susţinerii probei practice şi sunt păstrate în plicuri sigilate.
    (8) În funcţie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele de concurs se alege de către un candidat, care semnează un proces-verbal de extragere a variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri câte un plic cu subiectele de test. În acest din urmă caz, se completează un tabel cu numele candidaţilor şi numărul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anexă la procesul-verbal de extragere a variantelor de test.
    (9) În cazul în care candidaţii susţin acelaşi test, condiţiile impuse pentru susţinerea testului se stabilesc în aşa fel încât să nu poată fi permisă comunicarea între candidaţi.
    (10) Testele se susţin la centrul de concurs sau la unităţile stabilite în documentaţia de concurs.
    (11) Platformele, mediile de administrare şi mediile de dezvoltare minimale utilizate pentru serverele şi staţiile de test pentru susţinerea probei practice se stabilesc în momentul scoaterii la concurs a posturilor, în funcţie de platformele şi mediile IT folosite în cadrul sistemului administraţiei penitenciare din acel moment. Acestea se menţionează în cadrul anunţurilor de scoatere la concurs ale posturilor, în corelaţie cu bibliografia de concurs pentru aceste posturi.
    (12) Proba practică se desfăşoară pe echipamentele stabilite de comisia de concurs şi constă în rezolvarea unuia sau mai multor scenarii de instalare, configurare/administrare de servere sau echipamente de reţea IT, instalare/configurare /utilizare software de baze de date şi dezvoltarea unei aplicaţii.
    (13) Candidaţii vor avea la dispoziţie echipamentele de tehnică de calcul şi produsele software necesare susţinerii probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în cantitatea şi calitatea suficientă pentru realizarea scenariilor propuse.
    (14) Membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs trebuie să observe succesiunea paşilor făcuţi pentru îndeplinirea scenariului, rapiditatea şi acurateţea rezolvării acestuia.
    (15) Spaţiile în care se desfăşoară probele practice şi numărul de calculatoare pus la dispoziţie în acest sens se stabilesc de comisia de concurs, în concordanţă cu numărul de candidaţi înscrişi.
    (16) În situaţia în care proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu nu se poate realiza în unităţile sistemului administraţiei penitenciare, din motive ce ţin de resurse logistice, aceasta se poate susţine, sub supravegherea comisiei de concurs, în locaţii şi pe echipamentele puse la dispoziţie de terţi, gratuit sau pe bază de contract.
    (17) Comisia de concurs va ţine cont de numărul de candidaţi şi echipamentele disponibile, astfel încât, componenţa seriilor de candidaţi să permită desfăşurarea în condiţii optime a probei practice. Timpul alocat pentru susţinerea probei practice se stabileşte de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs în funcţie de numărul de candidaţi, echipamentele disponibile şi complexitatea subiectelor.
    (18) Supravegherea candidaţilor se va realiza de către membrii comisiei de concurs.
    (19) La expirarea timpului alocat susţinerii probei practice, se dispune tipărirea la imprimantă a documentelor, dacă acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei practice şi/sau încetarea lucrului la calculator.
    (20) În cazul în care serii diferite de candidaţi susţin proba practică pe aceleaşi calculatoare, membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs elimină informaţiile/datele/fişierele create de candidaţii seriei anterioare sau subiectele sunt de aşa manieră create, astfel încât, o serie să nu poată utiliza, în susţinerea probei, informaţiile/datele/fişierele create de seria anterioară.
    (21) Fişierele create de candidaţi în timpul probei practice se salvează pe suporturi externe (CD/DVD etc.) care se arhivează împreună cu documentaţia de concurs.
    (22) Toate documentele rezultate în susţinerea probei practice se semnează de către preşedintele comisiei de concurs şi membrii acesteia.
    (23) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dacă acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului, data susţinerii probei şi sintagma: "Documentele tipărite şi fişierele sunt conforme cu rezultatele probei practice susţinute.", se citesc şi semnează de candidaţi.
    (24) În timpul desfăşurării probei practice, candidaţii nu au voie să folosească decât software/hardware aprobat şi instalat/configurat pe echipamentele puse la dispoziţie de comisia de concurs. Candidaţilor le este strict interzisă comunicarea prin orice mijloace existente cu alte persoane, cu excepţia comunicării cu membrii comisiei de concurs.
    (25) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul să dea indicaţii tehnice sau să facă corecţii procedurale ce ţin de rezolvarea subiectului decât în situaţia în care comisia de concurs a stabilit apriori că, în cazul în care candidatul nu poate să rezolve un pas din subiect de care depinde următorul pas, se trece mai departe de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului respectiv.
    (26) Abaterile candidaţilor de la prevederile care reglementează susţinerea concursului, constatate de comisia de concurs pe timpul derulării probei practice, consemnate în proces-verbal adus la cunoştinţă şi semnat de candidat, conduc la anularea probei şi declararea candidatului "RESPINS". În situaţia în care candidatul refuză să semneze, comisia consemnează acest lucru în procesul-verbal.

    ART. 4
    Aprecierea candidaţilor
        Evaluarea se realizează de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs pe baza observaţiei vizuale, a imprimatelor şi formatului electronic al fişierelor salvate de candidaţi, în funcţie de criteriile şi punctajul prevăzut în baremele de evaluare şi notare.

    ART. 5
    Baremul minim
    (1) Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu este probă eliminatorie, în urma cărora candidatul este declarat "ADMIS" sau "RESPINS".
    (2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să acumuleze minimum 70 de puncte.

    ART. 6
    Procesul-verbal
    (1) Candidaţii care îndeplinesc cel puţin baremul minim sunt declaraţi "ADMIS".
    (2) Neîndeplinirea baremului minim prevăzut, duce la declararea candidatului "RESPINS".
    (3) După finalizarea probei practice, rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii comisiei de concurs, cu aprecierea "ADMIS" sau "RESPINS", având la bază baremul prevăzut la art. 5.
    (4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrătoare de la ultima dată a susţinerii probei.


                                      -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016