Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 august 2020  pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofiţer din sectorul comunicaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 august 2020 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofiţer din sectorul comunicaţii

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 bis din 27 august 2020
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 534 din 17 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 27 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentarea domeniilor de competenţă
    (1) Domeniile de competenţă pentru candidaţii care concurează pentru ocuparea posturilor de ofiţeri din cadrul sectorului comunicaţii, ce se vor lua în considerare la cerinţele specifice pentru susţinerea concursului, sunt:
    a. Comunicaţii de voce
        ● Tehnici de comunicaţii digitale
        ● Reţele şi servicii de telecomunicaţii
        ● Sisteme de transmisiuni digitale
        ● Sisteme de comutaţie digitală

    b. Comunicaţii de date şi Internet
        ● Introducere în reţele de comunicaţii de date
        ● Nivelul fizic
        ● Nivelul legătură de date
        ● Nivelul reţea
        ● Nivelul transport
        ● Nivelul aplicaţie
        ● Securitatea reţelelor    ART. 2
    Prezentarea elementelor conţinutului domeniilor de competenţă
    a. Comunicaţii de voce
        ● Tehnici de comunicaţii digitale
    - Semnale analogice şi digitale
    – Tehnici de modulaţie şi multiplexarea semnalelor
    – Modulaţia impulsurilor în cod (PCM=Pulse Code Modulation)
    – Modulaţia diferenţială a impulsurilor în cod (DPCM=Differential Puise Code Modulation)
    – Modulaţia în cuadratură (QAM=Quadrature Amplitude Modulation).
    – Modulaţia DMT (Discrete MultiTone)
    – Moduri de transfer pentru semnalele digitale

        ● Reţele şi servicii de telecomunicaţii
    - Piaţa de telecomunicaţii
    – Servicii de telecomunicaţii
    – Reţele de telecomunicaţii
    – Terminale şi reţele de acces
    – Reţeaua PSTN (Public Switching Telecommunication Network)
    – Reţeaua N-ISDN (Narowband Integrated Service Digital Network)
    – Reţeaua de semnalizare pe canal comun (SS7)
    – Reţeaua inteligentă (IN = Intelligent Network)
    – Reţele de comunicaţii mobile PLMN (Public Land Mobile Network)
    – Reţele GSM, GPRS, UMTS
    – Reţele de comunicaţii de date PSPDN (Packet Switching Public Data Network)
    – Reţele ATM şi B-ISDN
    – Reţele X.25 şi Frame Relay
    – Reţeaua Internet

        ● Sisteme de transmisiuni digitale
    - Sisteme de transmisiuni digitale PDH
    – Sisteme de transmisiuni digitale SDH
    – Sisteme de transmisiuni pe fibră optică (WDM, CWDM, DWDM)

        ● Sisteme de comutaţie digitală
    - Reţele de comutaţie electronice digitale
    – Comutatoare spaţiale
    – Comutatoare temporale
    – Comutatoare temporal-spaţiale
    – Semnalizări
    – Interfeţe cu mediul telefonic
    – Unitatea de comandă a centralelor telefonice electronice digitale
    – Centrale telefonice digitale de oficiu (Alcatel 1000E10, Ericsson AXE10, Siemens EWSD)
    – Centrale telefonice digitale de instituţie (PABX)
    b. Comunicaţii de date şi Internet

        ● Introducere în reţele de comunicaţii de date
    - Utilizarea reţelelor
    – Hardware-ul de reţea (tipuri de reţele: LAN, MAN, WAN, WLAN, Home Networks, Inter Networks)
    – Software-ul de reţea (protocoale, servicii, relaţia dintre protocoale şi servicii)
    – Modele de referinţă (modelul OSI, modelul TCP-IP, comparaţie între cele 2 modele)

        ● Nivelul fizic
    - Medii de transmisie (medii magnetice, cablul cu perechi torsadate, cablul coaxial, cablul optic)
    – Comunicaţii fără fir
    – Comunicaţii mobile
    – Comunicaţii prin satelit

        ● Nivelul legătură de date
    - Încadrarea, controlul erorilor, controlul fluxului
    – Protocoale elementare ale legăturii de date (protocolul fără restricţii, protocolul Stop-and-Wait, protocolul cu confirmare pozitivă şi retransmitere),
    – Protocoale cu fereastră glisantă
    – Protocolul control de nivel înalt al legăturii de date (HDLC)
    – Protocolul legăturii de date în Internet (PPP)
    – Subnivelul de acces la mediu (protocoale cu acces multiplu, standardul IEEE 802.3 Ethernet, standardul IEEE 802.11 WLAN, standardul IEEE 802.15 Bluetooth, standardul IEEE 802.16 WMAN)
    – Comutarea la nivelul legăturii de date (bridge-up, swicth-uri, Virtual LAN, protocolul STP (Spanning Tree Protocol), protocolul VTP (Virtual Trunking Protocol))

        ● Nivelul reţea
    - Protocolul IP (IPv4, Mobile IP, IPv6)
    – Adresarea IP
    – Rutarea la nivelul reţea
    – Algoritmi de rutare (protocoale IGP (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS), protocoale EGP (BGP))
    – Algoritmi pentru controlul congestiei
    – Calitatea serviciilor (QoS) (servicii integrate, servicii diferenţiate, comutarea de etichetă, MPLS)

        ● Nivelul transport
    - Servicii oferite de nivelul transport
    – Noţiuni de bază despre protocoalele de transport (adresare, stabilire conexiune, eliberare conexiune, controlul fluxului şi memorare temporară, multiplexare, refacere după cădere)
    – Protocolul TCP
    – Protocolul UDP

        ● Nivelul aplicaţie
    - Poşta electronică (email)
    – Sistemul numelor de domenii (DNS)
    – World Wide Web (WWW)
    – Protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol)
    – Protocolul FTP (File Transfer Protocol)
    – Protocolul SNMP (Simple Network Management Protocol)
    – Protocolul Telnet
    – Multimedia (introducere în audio, compresia audio, fluxuri audio, introducere în video, compresia video, Video la cerere (VOD), Radio prin Internet, Voce peste Internet Protocol (VoIP))
    – Centrale telefonice digitale de instituţie pe protocol IP (IP PABX) (Alcatel OmniPCX440)

        ● Securitatea reţelelor
    - Criptografia
    – Algoritmi cu cheie simetrică (DES, AES, 3DES)
    – Algoritmi cu cheie publică (RSA)
    – Semnături digitale (semnături cu cheie simetrică, semnături cu cheie publică)
    – Gestionarea cheilor publice (certificate digitale, X.509, PKI)
    – Reţele private virtuale VPN (Virtual Private Networks)
    – Protocolul IPSec (Internet Protocol Security)    ART. 3
    Organizarea/Desfăşurarea probei
    (1) Subiectele pentru proba practică se stabilesc de către membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs, în concordanţă cu nivelul, domeniul şi specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul.
    (2) Subiectele se elaborează de aşa natură, încât, candidatul să lucreze efectiv cu echipamentele de comunicaţii şi telecomunicaţii şi eventual, echipamentele de tehnologia informaţiei şi aplicaţiile informatice din aria de interes puse la dispoziţie.
    (3) Finalizarea cu succes a operaţiilor solicitate se va concretiza prin observarea vizuală directă de către membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs şi tipărirea rezultatelor obţinute de candidat, acordându-se punctajul corespunzător pentru realizarea cu succes, realizarea parţială sau eşecul operaţiilor solicitate în cadrul probei practice.
    (4) Membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs elaborează un număr de 10 subiecte pe test; structura acestora se stabileşte în funcţie de spectrul domeniilor de competenţe prezentate în art. 2.
    (5) Baremele de evaluare şi notare, cu punctele aferente fiecărui subiect, se întocmesc de membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs şi se afişează la centrul de concurs, imediat după finalizarea probei practice.
    (6) Numărul de variante de teste, termenele şi procedurile de elaborare vor ţine cont de reglementările legale în domeniu şi de cerinţele din documentaţia de concurs.
    (7) Variantele de teste se stabilesc în ziua susţinerii probei practice şi sunt păstrate în plicuri sigilate.
    (8) În funcţie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele de concurs se alege de către un candidat, care semnează în procesul-verbal de extragere a variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri, câte un plic cu subiectele de test. În acest din urmă caz, se completează un tabel cu numele candidaţilor, şi numărul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anexă la procesul-verbal de extragere a variantelor de test.
    (9) În cazul în care candidaţii susţin acelaşi test, condiţiile impuse pentru susţinerea testului se stabilesc în aşa fel încât să nu poată fi permisă comunicarea între candidaţi.
    (10) Testele se susţin la centrul de concurs sau la unităţile stabilite în documentaţia de concurs.
    (11) Candidaţii vor avea la dispoziţie, în cantitate şi calitate suficientă, echipamentele de comunicaţii, telecomunicaţii, de măsurare şi control şi, eventual, echipamentele de tehnică de calcul şi produsele software indispensabile susţinerii probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
    (12) Membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs observă succesiunea paşilor făcuţi pentru îndeplinirea solicitărilor din cadrul probei practice, rapiditatea şi acurateţea rezolvării acestora.
    (13) Spaţiile în care se desfăşoară probele practice şi echipamentele puse la dispoziţie în acest sens, se stabilesc de comisia de concurs, în concordanţă cu numărul de candidaţi înscrişi.
    (14) În situaţia în care proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu nu se poate realiza în unităţile sistemului administraţiei penitenciare, din motive ce ţin de resurse logistice, aceasta se poate susţine, sub supravegherea comisiei de concurs, în locaţii şi pe echipamentele puse la dispoziţie de terţi, gratuit sau pe bază de contract.
    (15) Comisia de concurs va ţine cont de numărul de candidaţi şi echipamentele disponibile, astfel încât, componenţa seriilor de candidaţi să permită desfăşurarea în condiţii optime a probei practice. Timpul alocat pentru susţinerea probei practice va fi stabilit de membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs, în funcţie de numărul de candidaţi, echipamentele disponibile şi complexitatea subiectelor.
    (16) Supravegherea candidaţilor se realizează de către membrii comisiei de concurs.
    (17) La expirarea timpului alocat susţinerii probei practice, se dispune tipărirea documentelor, dacă acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei practice şi/sau încetarea lucrului.
    (18) În cazul în care serii diferite de candidaţi susţin proba practică pe aceleaşi echipamente, membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs aduc echipamentele la starea de bază sau subiectele sunt de aşa manieră create, astfel încât, o serie să nu poată utiliza, în susţinerea probei, setările echipamentelor create de seria anterioară.
    (19) În cazul în care, în urma probei practice, rezultă şi fişiere în format electronic, acestea se salvează pe suporturi externe (CD/DVD etc.) care sunt arhivate împreună cu documentaţia de concurs.
    (20) Toate documentele rezultate în susţinerea probei practice se semnează de către preşedintele comisiei de concurs şi membrii acesteia.
    (21) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dacă acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului, data susţinerii probei şi sintagma: "Documentele tipărite şi fişierele sunt conforme cu rezultatele probei practice susţinute.", se citesc şi semnează de candidaţi.
    (22) În timpul desfăşurării probei practice, candidaţii nu au voie să folosească decât echipamente şi, eventual, hardware şi software aprobate, puse la dispoziţie de comisia de concurs. Candidaţilor le este strict interzisă comunicarea prin orice mijloace existente cu alte persoane, cu excepţia comunicării cu membrii comisiei de concurs.
    (23) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul să dea indicaţii tehnice sau să facă corecţii procedurale ce ţin de rezolvarea subiectului, decât în situaţia în care, comisia de concurs a stabilit apriori că, în cazul în care candidatul nu poate să rezolve un pas din subiect de care depinde următorul pas, se trece mai departe de membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului respectiv.
    (24) Abaterile candidaţilor de la prevederile care reglementează susţinerea concursului, constatate de comisia de concurs pe timpul derulării probei practice, consemnate în proces-verbal adus la cunoştinţă şi semnat de candidat, conduc la anularea probei şi declararea candidatului "RESPINS". În situaţia în care candidatul refuză să semneze, comisia consemnează acest lucru în procesul-verbal.

    ART. 4
    Aprecierea candidaţilor
        Evaluarea se realizează de membrii specialişti în comunicaţii din cadrul subcomisiei de concurs pe baza observaţiei vizuale şi/sau a imprimatelor rezultate, în funcţie de criteriile şi punctajul prevăzut în baremele de evaluare şi notare.

    ART. 5
    Baremul minim
    (1) Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu este probă eliminatorie, în urma cărora, candidatul este declarat "ADMIS" sau "RESPINS".
    (2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să acumuleze minimum 70 de puncte.

    ART. 6
    Procesul-verbal
    (1) Candidaţii care îndeplinesc cel puţin baremul minim prevăzut sunt declaraţi "ADMIS".
    (2) Neîndeplinirea baremului minim prevăzut, duce la declararea candidatului "RESPINS".
    (3) După finalizarea probei practice, rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii comisiei de concurs, cu aprecierea "ADMIS" sau "RESPINS", având la bază baremul prevăzut la art. 5.
    (4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrătoare de la ultima dată a susţinerii probei.


                                       -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016