Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 16 mai 2024  de implementare a activităţilor şcolare locale din cadrul programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 16 mai 2024 de implementare a activităţilor şcolare locale din cadrul programului "Săptămâna verde", pentru anii 2024 şi 2025, finanţate din Fondul pentru mediu

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 524 din 6 iunie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.448 din 16 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 6 iunie 2024.
──────────
    CAP. I
    Context - Cadrul de referinţă
    ART. 1
    (1) Schimbările climatice şi degradarea mediului sunt probleme cu care ne confruntăm la nivel naţional şi internaţional. Abordarea acestora trebuie să aibă în vedere schimbări radicale atât la nivel economic, cât şi la nivel social. Educaţia este unul dintre pilonii îmbunătăţirii răspunsului la schimbările climatice, prin schimbarea comportamentului uman, în vederea protejării naturii şi a resurselor, fiind recunoscut faptul că educaţia pentru climă joacă un rol fundamental în adaptarea comportamentală şi mentală a societăţii la schimbările climatice.
    (2) Educaţia privind schimbările climatice şi mediul are rolul de a contribui la modelarea comportamentelor individuale, de grup şi de sistem care duc la degradarea naturii şi a mediului înconjurător şi de a împuternici oamenii să contribuie la rezolvarea de probleme şi la schimbări sistemice.
    (3) Scopul educaţiei privind schimbările climatice şi mediul este de a contribui la atingerea obiectivelor de sustenabilitate pe termen lung, de a sprijini actorii relevanţi (inclusiv autorităţile publice centrale şi locale) în lupta cu efectele grave ale poluării, degradării mediului şi schimbărilor climatice şi de a creşte capacitatea lor de intervenţie.
    (4) Educaţia privind schimbările climatice şi mediul promovează un stil de viaţă sustenabil prin dezvoltarea de competenţe ecosociale, dezvoltarea unui mediu şcolar sustenabil, dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta şi de a acţiona în vederea protejării mediului, dezvoltarea competenţelor de bază pentru o economie circulară bazată pe o utilizare sustenabilă a resurselor naturale şi adoptarea unui stil de viaţă care favorizează protejarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor naturale.
    (5) Educaţia pentru mediu şi schimbări climatice presupune o abordare integrată la nivelul unităţii de învăţământ (management, director, profesor, elevi, personalul unităţii de învăţământ).
    (6) Programul „Săptămâna verde“ este un program naţional, în acord cu prevederile raportului „Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile“, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, ale Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 59/2023, şi ale Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Programul „Săptămâna verde“ este finanţat din Fondul pentru mediu şi are ca scop sprijinirea unităţilor de învăţământ în derularea unor activităţi cât mai interesante şi atractive pentru preşcolari şi elevi, cu efecte imediate şi pe termen lung în formarea la aceştia a unei atitudini protective faţă de mediu.

    CAP. II
    Organizarea şi implementarea activităţilor
    SECŢIUNEA 1
    Scopul
    ART. 2
    Prezenta metodologie reprezintă cadrul de referinţă pentru implementarea activităţilor şcolare locale din cadrul Programului „Săptămâna verde“ în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din România, pentru anii 2024 şi 2025, finanţate din Fondul pentru mediu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectivele
    ART. 3
    Obiectivele prezentei metodologii sunt:
    1. dezvoltarea competenţelor preşcolarilor/elevilor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare;
    2. implicarea preşcolarilor/elevilor în explorarea/investigarea mediului natural;
    3. îmbunătăţirea relaţiilor/coeziunii dintre personalul şcolii, familie şi preşcolari/elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea formării unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Grupul-ţintă
    ART. 4
    Activităţile din cadrul Programului „Săptămâna verde“ se adresează preşcolarilor, elevilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înscrierea şi selecţia unităţilor de învăţământ
    ART. 5
    Finanţarea este disponibilă unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, de nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, pe baza înscrierii la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), în limitele fondurilor disponibile.

    ART. 6
    (1) Condiţiile de participare sunt următoarele:
    a) unitatea de învăţământ trebuie să aibă personalitate juridică;
    b) unitatea de învăţământ trebuie să completeze un formular de înscriere potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie şi să îl transmită la ISJ/ISMB, în termenele stabilite, conform calendarului activităţilor menţionat la art. 20.

    (2) Formularul de înscriere prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprinde numai activităţi eligibile, conform prezentei metodologii.

    ART. 7
    (1) Toate unităţile de învăţământ care se înscriu conform condiţiilor menţionate la art. 6 alin. (1) vor primi finanţare.
    (2) Dacă există unităţi de învăţământ care nu se vor înscrie până la termenul-limită prevăzut la art. 20 sau în perioada de graţie de maximum o săptămână de la expirarea acestui termen, bugetele acestora vor fi alocate altor unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti, la decizia inspectoratului şcolar.
    (3) Criteriile de alocare a unui buget suplimentar se vor stabili la nivel de inspectorat şcolar.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Activităţi
    ART. 8
    (1) Unităţile de învăţământ sunt încurajate să proiecteze, să iniţieze şi să desfăşoare activităţi adaptate nevoilor preşcolarilor/elevilor şi climatului şcolar.
    (2) Activităţile sunt bazate pe implicarea activă a preşcolarilor/elevilor, pe cooperare şi crearea unui spaţiu de învăţare adecvat pentru fiecare şi pot avea un impact semnificativ şi pozitiv asupra acestora.
    (3) De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinţilor în activităţile unităţii de învăţământ, alături de alţi parteneri şi/sau reprezentanţi ai comunităţii locale.
    (4) Activităţile pot fi organizate exclusiv în timpul Programului „Săptămâna verde“, dar achiziţiile se pot face şi înainte de perioada de desfăşurare a programului.

    ART. 9
    Activităţile eligibile în cadrul programului sunt:
    1. participarea la excursii în domeniul educaţiei pentru mediu şi schimbări climatice (transport, cazare şi masă - dacă este cazul, intrare la grădini botanice/în parcuri naţionale, la muzee, bilete la evenimente sau la cinema - filme documentare etc.), inclusiv deplasări pentru cercetare în teren (rezervaţii, situri de importanţă comunitară - plante/animale ocrotite);
    2. amenajarea spaţiului verde al şcolii/amenajarea de minigrădini botanice sau minisere/amenajarea de grădini (mobilier de grădină din materiale reciclate/reciclabile sau recuperate, material săditor, pământ, fertilizant, unelte, mănuşi, folie de plastic, pietriş, scoarţă de copac, gărduleţe, vopsea ecologică etc.);
    3. acţiuni de ecologizare, colectare de deşeuri (mănuşi, saci, unelte etc.);
    4. amenajarea unui „colţ verde“ în interiorul unităţii de învăţământ (mobilă din materiale reciclate sau recuperate, unelte, pufuri şi perne, plante în ghiveci, diverse resurse ludice şi educative pe tema educaţiei pentru mediu şi schimbări climatice etc.);
    5. participarea la competiţii locale, judeţene sau naţionale de ecologie/protecţia mediului/educaţie pentru mediu (consumabile pentru realizare de materiale şi proiecte de mediu conform regulamentelor, transport, cazare şi masă pentru participanţi, dacă nu sunt asigurate de organizatori);
    6. organizarea de minitabere urbane de educaţie pentru mediu şi schimbări climatice (standuri, kituri, materiale reciclabile şi reciclate pentru ateliere de crafting, alimente şi băuturi pentru participanţi, materiale promoţionale din materiale reciclate etc.);
    7. participarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ din comunitate sau din ţară, în domeniul educaţiei pentru mediu şi schimbări climatice;
    8. participarea profesorilor la cursuri de formare în domeniul educaţiei pentru mediu şi schimbări climatice, urmate de aplicarea noilor cunoştinţe şi abilităţi la clasă;
    9. amenajarea de diorame, terarii şi acvarii.


    ART. 10
    La solicitarea unităţilor de învăţământ, ISJ/ISMB poate accepta şi alte tipuri de activităţi eligibile, cu condiţia încadrării în scopul, obiectivele şi bugetul alocat Programului „Săptămâna verde“.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Indicatorii de performanţă
    ART. 11
    Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor se monitorizează cu ajutorul următorilor indicatori de performanţă:

┌──────────────┬────────┬──────────────┐
│ │ │Ţintă la │
│ │Ţintă la│nivelul │
│Indicator │nivel │judeţului/ │
│ │naţional│unităţii de │
│ │ │învăţământ │
│ │ │preuniversitar│
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│Număr de │ │Cel puţin 75% │
│unităţi de │ │din unităţile │
│învăţământ │ │de învăţământ │
│care au │6.000 │din fiecare │
│desfăşurat │ │judeţ/ │
│activităţi │ │municipiul │
│finanţate │ │Bucureşti │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│Număr de cadre│ │Minimum 5 │
│didactice care│ │cadre │
│s-au implicat │ │didactice din │
│în derularea │30.000 │fiecare │
│activităţilor │ │unitate de │
│la nivelul │ │învăţământ │
│unităţilor de │ │care participă│
│învăţământ │ │la activităţi │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│Număr de │ │ │
│preşcolari şi │ │ │
│elevi care au │ │ │
│beneficiat de │ │ │
│activităţile │600.000 │N/A │
│finanţate, la │ │ │
│nivelul │ │ │
│unităţilor de │ │ │
│învăţământ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│Număr de │ │ │
│parteneri │ │ │
│implicaţi în │ │ │
│derularea │100 │N/A │
│activităţilor │ │ │
│la nivelul │ │ │
│unităţilor de │ │ │
│învăţământ │ │ │
└──────────────┴────────┴──────────────┘
    SECŢIUNEA a 7-a
    Rolul instituţiilor responsabile
    ART. 12
    Rolul Ministerului Educaţiei este următorul:
    1. informează, prin ISJ/ISMB, unităţile de învăţământ privind oportunitatea şi condiţiile de obţinere a finanţării;
    2. coordonează desfăşurarea activităţilor;
    3. sprijină şi monitorizează ISJ/ISMB în desfăşurarea activităţilor;
    4. elaborează şi aprobă un raport naţional referitor la activităţile finanţate din Fondul pentru mediu, derulate în unităţile de învăţământ în cadrul Programului „Săptămâna verde“;
    5. stabileşte bugetul alocat pe judeţe/municipiul Bucureşti (ISJ/ISMB), după includerea sumelor aferente programului în bugetul Ministerului Educaţiei de către Ministerul de Finanţe;
    6. prin inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, derulează, urmăreşte, controlează şi răspunde de modul de utilizare a fondurilor alocate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 314/2024 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a Programului „Săptămâna verde“.


    ART. 13
    Rolul ISJ/ISMB este următorul:
    1. informează unităţile de învăţământ privind oportunitatea şi condiţiile de obţinere a finanţării;
    2. stabileşte bugetul alocat fiecărei unităţi de învăţământ şi îl comunică conducerii acesteia, cu informarea Ministerului Educaţiei;
    3. distribuie sumele alocate unităţilor de învăţământ;
    4. verifică legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de unităţile de învăţământ în cadrul activităţilor finanţate, în baza rapoartelor financiare transmise de directorii unităţilor de învăţământ, şi le comunică Ministerului Educaţiei;
    5. sprijină unităţile de învăţământ în procesul de identificare a nevoilor preşcolarilor/elevilor şi de proiectare a activităţilor;
    6. gestionează procesul de înscriere a unităţilor de învăţământ;
    7. sprijină şi monitorizează activităţile desfăşurate de unităţile de învăţământ înscrise;
    8. centralizează şi raportează activităţile desfăşurate în judeţ şi rezultatele acestora Ministerului Educaţiei.


    ART. 14
    Rolul unităţilor de învăţământ este următorul:
    1. desemnează o persoană care să coordoneze activităţile şi numesc echipa de implementare;
    2. completează formularul de înscriere şi îl transmit la ISJ/ISMB, cu activităţi corespunzătoare bugetului comunicat;
    3. proiectează şi desfăşoară activităţi adecvate obiectivelor Programului „Săptămâna verde“ şi nevoilor preşcolarilor/elevilor;
    4. utilizează fondurile primite într-o manieră eficientă şi responsabilă;
    5. înaintează la ISJ/ISMB un raport financiar referitor la utilizarea fondurilor primite; toate documentele justificative referitoare la utilizarea fondurilor primite vor fi păstrate la sediul unităţii de învăţământ;
    6. raportează la ISJ/ISMB activităţile desfăşurate în unitatea de învăţământ şi rezultatele acestora, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Bugetul şi mecanismul de alocare a fondurilor
    ART. 15
    (1) Bugetul total alocat programului pentru anul 2024 şi anul 2025 este în valoare de 100.000 mii lei.
    (2) Lista cu unităţile de învăţământ care vor beneficia de finanţare în anul 2024 sau 2025, după caz, va fi înaintată Ministerului Educaţiei la finalul anului şcolar 2023-2024, de ISJ/ISMB.
    (3) Repartizarea sumelor pe anii 2024 şi 2025, cu încadrarea în bugetul alocat ISJ/ISMB, se face la propunerea Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Cheltuieli acceptate în cadrul programului de finanţare
    ART. 16
    Cheltuielile acceptate în cadrul Programului de finanţare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. să fie necesare pentru realizarea activităţilor planificate de unitatea de învăţământ;
    2. să fie efectuate în perioada 2024-2025;
    3. să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie dovedite prin documente originale emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau prin documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, astfel încât să fie identificabile şi verificabile;
    4. să respecte prevederile legislaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte regimul achiziţiilor publice;
    5. să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii.


    ART. 17
    (1) Tipuri de cheltuieli permise în cadrul Programului de finanţare:
    1. consumabile pentru organizarea de lecţii demonstrative şi cercuri pedagogice interdisciplinare (biologie, fizică, chimie, geografie), urmate de organizarea de proiecte interdisciplinare interactive de educaţie pentru mediu şi schimbări climatice;
    2. kituri pentru laboratoarele de chimie şi biologie, necesare pentru activităţi de educaţie pentru mediu şi schimbări climatice;
    3. achiziţii de truse/instrumente pentru măsurarea unor parametri de calitate (apă, aer, sol etc.);
    4. recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
    5. achiziţionarea de auxiliare didactice şi mijloace de învăţământ multimedia în domeniul educaţiei pentru mediu şi schimbări climatice;
    6. abonamente la platforme educaţionale care conţin materiale pe tema educaţiei pentru mediu şi schimbări climatice (eduboom, twikl, mozabook etc.);
    7. consumabile pentru organizarea unor evenimente artistice/de creaţie cu teme ecologice sau a unor concursuri locale, judeţene, regionale şi naţionale de educaţie pentru mediu şi schimbări climatice;
    8. pentru activităţile eligibile din cadrul programului, prevăzute la art. 10.

    (2) Activităţile finanţate în cadrul Programului „Săptămâna verde“ se desfăşoară pe parcursul anilor 2024 şi 2025.

    ART. 18
    Din fondurile alocate conform prezentei metodologii nu sunt permise cheltuielile salariale.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Calendarul activităţilor
    ART. 19
    Activităţile finanţate pot fi derulate de unităţile de învăţământ pe parcursul anilor calendaristici 2024 şi 2025 şi vor avea următorul calendar:

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Activitatea │Responsabil │Perioada │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Informarea │ │ │
│unităţilor de│ │ │
│învăţământ │Ministerul │ │
│privind │Educaţiei şi │Mai-septembrie│
│oportunitatea│ISJ/ISMB │2024 │
│înscrierii în│ │ │
│programul de │ │ │
│finanţare │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Înscrierea │ │ │
│unităţilor de│Unitatea de │Mai-septembrie│
│învăţământ în│învăţământ │2024 │
│programul de │preuniversitar│ │
│finanţare │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Alocarea │ │ │
│bugetelor │ISJ/ISMB │Octombrie 2024│
│solicitate │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Coordonarea/ │ │ │
│Susţinerea şi│ │ │
│monitorizarea│ │ │
│activităţilor│ISJ/ISMB │2024 şi 2025 │
│la nivelul │ │ │
│unităţilor de│ │ │
│învăţământ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Desfăşurarea │ │ │
│activităţilor│Unitatea de │ │
│la nivelul │învăţământ │2024 şi 2025 │
│unităţilor de│preuniversitar│ │
│învăţământ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Raportarea │ │În maximum o │
│activităţilor│ │lună de la │
│desfăşurate │ │finalizarea │
│şi a │Unitatea de │activităţilor │
│rezultatelor │învăţământ │fiecărei │
│obţinute la │preuniversitar│unităţi de │
│nivelul │ │învăţământ │
│unităţilor de│ │preuniversitar│
│învăţământ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Centralizarea│ │ │
│rezultatelor │ │ │
│obţinute la │ │Decembrie 2024│
│nivel │ISJ/ISMB │Decembrie 2025│
│judeţean şi │ │ │
│raportarea │ │ │
│acestora │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Centralizarea│ │ │
│rezultatelor │ │ │
│obţinute la │Ministerul │ │
│nivel │Educaţiei │Martie 2026 │
│naţional şi │ │ │
│raportarea │ │ │
│acestora │ │ │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┘
    ART. 20
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    FORMULAR DE ÎNSCRIERE*
    * Acest formular poate fi adaptat şi/sau îmbunătăţit de ISJ/ISMB.
    Ministerul Educaţiei
    Programul de finanţare din Fondul pentru mediu a
    activităţilor cuprinse în Programul „Săptămâna verde“

┌───────────────────────────────────────────┐
│A. Datele de contact ale unităţii de │
│învăţământ │
├───────────────────────┬───────────────────┤
│Denumirea unităţii de │ │
│învăţământ │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Cod SIIIR al unităţii │ │
│de învăţământ cu │ │
│personalitate juridică │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Adresa │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Localitatea │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Judeţul │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Telefon fix/Fax │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Mobil │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│E-mail │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Pagină web │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Directorul unităţii de │ │
│învăţământ (numele şi │ │
│prenumele) │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Echipa de implementare │ │
│(numele, prenumele, │ │
│funcţia ocupată la │ │
│nivelul unităţii de │ │
│învăţământ │ │
│preuniversitar) │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Numărul total al │ │
│cadrelor didactice │ │
│implicate │ │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│ │.............. │
│ │preşcolari; │
│ │.............. │
│ │elevi de învăţământ│
│Numărul estimat de │primar; │
│elevi beneficiari ai │.............. │
│activităţilor propuse │elevi de învăţământ│
│ │gimnazial; │
│ │.............. │
│ │elevi de învăţământ│
│ │liceal, inclusiv │
│ │profesional │
├───────────────────────┼───────────────────┤
│Numărul estimat al │ │
│părinţilor beneficiari │ │
│ai activităţilor │ │
│propuse │ │
├───────────────────────┴───────────────────┤
│B. Activităţile propuse │
├───────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi activităţile propuse la nivelul │
│unităţii de învăţământ. │
├───────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│Numărul şi │Descrierea │Resurse │ │
│denumirea │succintă a │umane │Materiale│
│categoriei/│activităţii│implicate│necesare │
│activităţii│ │necesare │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
├───────────┴───────────┴─────────┴─────────┤
│C. Rezultatele aşteptate │
├───────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi rezultatele aşteptate în urma │
│desfăşurării activităţilor. │
├───────────────────────────────────────────┤
│Parteneriate │
├───────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi instituţiile şi organizaţiile pe │
│care doriţi să le implicaţi în desfăşurarea│
│activităţilor. │
├───────────────────────────────────────────┤
│D. Bugetul solicitat │
├───────────────────────────────────────────┤
│Enumeraţi serviciile şi bunurile pe care │
│planificaţi să le achiziţionaţi pentru │
│implementarea activităţilor de la punctul │
│B, cu încadrare în suma alocată de ISJ/ │
│ISMB. │
└───────────────────────────────────────────┘


    Subsemnatul/a, ........................................., în calitate de reprezentant legal al unităţii de învăţământ, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de legislaţia civilă şi penală privind falsul în declaraţii, că toate informaţiile din prezentul formular de înscriere sunt corecte şi conforme cu realitatea.

    ANEXA 2

    la metodologie
    FORMULAR DE RAPORTARE
    Ministerul Educaţiei
    Programul de finanţare din Fondul pentru mediu a
    activităţilor cuprinse în programul „Săptămâna verde“

┌───────────────────────────────────────┐
│A. Datele de contact ale unităţii de │
│învăţământ │
├───────────────────────────────┬───────┤
│Denumirea unităţii de │ │
│învăţământ │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Cod SIIIR al unităţii de │ │
│învăţământ cu personalitate │ │
│juridică │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Adresa │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Localitatea │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Judeţul │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Telefon fix/Fax │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Mobil │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│E-mail │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Pagină web │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Directorul unităţii de │ │
│învăţământ (numele şi │ │
│prenumele) │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Echipa de implementare (numele,│ │
│prenumele, funcţia ocupată la │ │
│nivelul unităţii de învăţământ │ │
│preuniversitar) │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Durata de desfăşurare a │ │
│activităţilor │ │
├───────────────────────────────┼───────┤
│Valoarea totală a bugetului │ │
│utilizat │ │
├───────────────────────────────┴───────┤
│B. Activităţile desfăşurate │
├───────────────────────────────────────┤
│Descrieţi activităţile desfăşurate la │
│nivelul unităţii de învăţământ. │
├───────────────────────────────────────┤
│C. Bunuri şi servicii achiziţionate │
├───────────────────────────────────────┤
│Enumeraţi bunurile şi serviciile │
│achiziţionate şi valoarea acestora │
│(fără a ataşa documente doveditoare). │
├───────────────────────────────────────┤
│D. Rezultate obţinute │
├───────────────────────────────────────┤
│Numărul total al cadrelor didactice │
│implicate: │
├───────────────────────┬───────────────┤
│ │........... │
│ │preşcolari; │
│ │........... │
│ │elevi de │
│ │învăţământ │
│ │primar; │
│Numărul estimat al │.......... │
│elevilor beneficiari ai│elevi de │
│activităţilor propuse │învăţământ │
│ │gimnazial; │
│ │......... elevi│
│ │de învăţământ │
│ │liceal, │
│ │inclusiv │
│ │profesional. │
├───────────────────────┼───────────────┤
│Numărul estimat al │ │
│părinţilor beneficiari │ │
│ai activităţilor │ │
│propuse │ │
├───────────────────────┴───────────────┤
│E. Lecţii învăţate │
├───────────────────────────────────────┤
│Descrieţi cum poate fi îmbunătăţită pe │
│viitor educaţia pentru schimbările │
│climatice şi mediu. │
├───────────────────────────────────────┤
│F. Parteneriate │
├───────────────────────────────────────┤
│Enumeraţi instituţiile şi organizaţiile│
│pe care le-aţi implicat în desfăşurarea│
│activităţilor. │
└───────────────────────────────────────┘


    Subsemnatul/a, .............................., în calitate de reprezentant legal al unităţii de învăţământ, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de legislaţia civilă şi penală privind falsul în declaraţii, că toate informaţiile din prezentul formular de raportare sunt corecte şi conforme cu realitatea.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016