Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 15 octombrie 2012 pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 15 octombrie 2012  pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 15 octombrie 2012 pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2012

    CAP. I
    Condiţii de admitere la studii în instituţiile de învăţământ din sistemul naţional din România

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de eligibilitate

    ART. 1
    Pot accede în sistemul naţional de învăţământ persoanele din state terţe UE care:
    1. au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;
    2. au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;
    3. şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie;
    4. au optat pentru o instituţie de învăţământ de stat sau particular acreditată şi o specializare/un program de studii acreditată/acreditat;
    5. au acceptul unităţii/instituţiei de învăţământ unde doresc să studieze.
    ART. 2
    Condiţiile specifice pe care persoanele din state terţe UE trebuie să le îndeplinească pentru a putea accede în sistemul naţional de învăţământ sunt:
    1. promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi pentru învăţământul sportiv liceal, după primirea scrisorii de acceptare la studii;
    2. promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul superior de artă, sportiv şi de arhitectură, după primirea scrisorii de acceptare la studii;
    3. promovează concursul de admitere la doctorat, după primirea scrisorii de acceptare la studii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii de selecţie

    ART. 3
    În procesul de admitere a cetăţenilor străini la studii în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România se vor aplica următoarele criterii de selecţie:
    1. respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate la art. 1 şi 2;
    2. rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare;
    3. activitatea academică a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat;
    4. capacitatea de şcolarizare a instituţiilor de învăţământ superior acreditate;
    5. alte criterii impuse de universităţi prin metodologia proprie.

    CAP. II
    Admiterea la studii

    SECŢIUNEA 1
    Anul pregătitor

    ART. 4
    Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar şi postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limbă română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.
    ART. 5
    Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare şi universitare de licenţă este de un an şcolar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.
    ART. 6
    Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    ART. 7
    La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:
    a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România;
    b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituţia de învăţământ superior la care candidatul doreşte să studieze, dacă această instituţie de învăţământ superior desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat, ori în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o astfel de specializare/un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Studii în limbi străine

    ART. 8
    La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituţia de învăţământ superior primitoare organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere internaţională.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înscrierea în învăţământul preuniversitar

    ART. 9
    Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii din state terţe UE dacă unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali se încadrează în una din următoarele situaţii:
    a) este repatriat;
    b) are, prin căsătorie, domiciliul în România;
    c) este posesorul unui permis de şedere în România;
    d) desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, activităţi pe teritoriul României;
    e) se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România.
    ART. 10
    Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
    a) cererea de eliberare a avizului de înmatriculare adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene;
    b) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ;
    c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
    d) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
    e) copie de pe paşaport/actul de identitate al părinţilor - valabil cel puţin 6 luni peste termenul de eliberare a avizului de înmatriculare la studii;
    f) acordul părinţilor pentru elevii minori;
    g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.
    ART. 11
    La cerere, elevii pot beneficia de cursuri pregătitoare pentru învăţarea limbii române, cu taxă. Durata cursului pregătitor este de un an şcolar. Unităţile şcolare în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    ART. 12
    Dosarul elevului se transmite la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - care eliberează avizul de înmatriculare la studii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Ciclul I - Înscrierea la studii universitare de licenţă

    ART. 13
    (1) Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă ce permite acces general în instituţiile de învăţământ superior acreditate.
    (2) Cetăţenii din state terţe UE sunt înscrişi la studii în România de către universităţile acreditate, în baza metodologiei proprii şi pe baza actelor de studii.
    (3) Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1/2010.
    ART. 14
    Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
    a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două exemplare;
    b) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
    c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
    d) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
    e) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
    f) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
    ART. 15
    (1) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b, care fac parte integrantă din prezenta metodologie. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de licenţă, anual, până la data de 30 octombrie.
    ART. 16
    (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior acreditată la care solicitantul a aplicat.
    (2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, întro ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Ciclul II - Înscrierea la studii universitare de masterat

    ART. 17
    La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din România, astfel încât ciclul I şi ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.
    ART. 18
    Studiile universitare de masterat se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii şi obţinerea diplomei de master.
    ART. 19
    Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
    a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;
    b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;
    c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia);
    d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
    e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
    f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
    g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
    ART. 20
    (1) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de master, anual, până la data de 30 octombrie.
    ART. 21
    (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior acreditată la care solicitantul a aplicat.
    (2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, întro ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Ciclul III - studii universitare de doctorat

    ART. 22
    La admiterea la studii universitare de doctorat pot candida numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia - şi anume diploma de absolvire ori de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna.
    ART. 23
    Programul se derulează în conformitate cu legislaţia din România şi se încheie cu susţinerea tezei şi obţinerea diplomei de doctor. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea concursului de admitere organizat de instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).
    ART. 24
    Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
    a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;
    b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;
    c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de master, după caz, sau echivalentul acestora);
    d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
    e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
    f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
    g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
    ART. 25
    (1) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de doctorat, anual, până la data de 30 octombrie.
    ART. 26
    (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de fiecare instituţie organizatoare a studiilor universitare de doctorat (IOSUD).
    (2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, întro ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Înscrierea la studii de specializare postuniversitară în domeniul medical (rezidenţiat)

    ART. 27
    Rezidenţiatul reprezintă o formă de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai programelor de studii în medicină, medicină dentară şi farmacie şi se derulează potrivit legii.
    ART. 28
    Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
    a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;
    b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;
    c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de master, după caz, sau echivalentul acestora);
    d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
    e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
    f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
    g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.
    ART. 29
    (1) Candidaţii vor transmite dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b, parte integrantă a prezentei metodologii. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de rezidenţiat, anual, în termen de 30 de zile de la finalizarea examenului de admitere.
    ART. 30
    (1) Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior acreditată, la care solicitantul a aplicat.
    (2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, întro ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea granturilor de studii în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

    ART. 31
    Fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată care are studenţi din state terţe UE înmatriculaţi pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1/2010 ), cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite (cu excepţia cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini de etnie română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), va înainta Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene dosarele de candidatură însoţite de o adresă oficială semnată de rectorul instituţiei de învăţământ şi un centralizator care va conţine un clasament al candidaţilor.
    Art. 32
    (1) Senatele instituţiilor de învăţământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi şi le vor aduce la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin afişarea acestora pe site-ul oficial al instituţiei.
    (2) Lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi va fi afişată pe site-ul oficial.
    Art. 33
    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului repartizează universităţilor, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, granturile de studii, în funcţie de solicitările universităţilor şi având aprobarea prealabilă a Senatului universitar.
    Art. 34
    Pentru obţinerea acestor burse ale statului român pot candida studenţii cetăţeni străini care au absolvit cel puţin un an de studii (în afara anului pregătitor) într-o instituţie de învăţământ superior acreditată de stat din România şi au obţinut media minimum 8,00, precum şi absolvenţii cetăţeni străini ai universităţilor de stat care au obţinut o medie generală de cel puţin 8,00.
    Art. 35
    Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu de studiu pe durata prevăzută de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în valută.
    Art. 36
    Beneficiarul unui grant de studii, care la finele anului universitar nu realizează numărul de 60 de credite, pierde calitatea de bursier al statului român. În aceste condiţii, continuarea studiilor se poate realiza numai în regim cu taxă în valută.


    ANEXA 1

                                     LISTA
      universităţilor care oferă cursuri de an pregătitor în limba română

    1. Universitatea "Politehnica" Bucureşti
    2. Universitatea Bucureşti
    3. Universitatea Bacău
    4. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
    5. Universitatea "Ovidius" Constanţa
    6. Universitatea Craiova
    7. Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
    8. Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu
    9. Universitatea Piteşti
    10. Universitatea "Petrol şi Gaze" Ploieşti
    11. Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
    12. Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
    13. Universitatea de Vest Timişoara
    14. Universitatea "Valahia" Târgovişte


    ANEXA 2    Antetul Universităţii ┌────────┐
                                                           │ │
                                                           │ FOTO │
                                                           │ 3/4 │
                                                           │ │
                                                           └────────┘

           CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII
        (APLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES)
                   (Se completează cu majuscule/to be filled
                with capital letters/A completer en majuscules)


    1. NUMELE _______________________________________ PRENUMELE _______________________________________
    (SURNAME/NOMS) (GIVEN NAMES/PRENOMS)

    2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ________________________________________________________________________
    (PREVIOS SURNAMES/NOMS PORTE ANTERIEUREMENT)
                                                                                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII Ţara ___________ Localitatea __________ Data └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    (DATE AND PLACE (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE) (DATE/DATE) Z Z L L A A A A
    OF BIRTH/ (D D M M Y Y Y Y)
    DATE ET LIEU DE
    NAISSANCE)

    4. PRENUMELE PĂRINŢILOR ________________________________________________________
    (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMES DES PARENTES)

    5. SEXUL (SEX/SEXE): M F

    6. STAREA CIVILĂ ┌─┐ CĂSĂTORIT(Ă) ┌─┐ NECĂSĂTORIT(Ă) ┌─┐ DIVORŢAT(Ă) ┌─┐ VĂDUV(Ă)
                      └─┘ (MARRIED/MARIE) └─┘ (SINGLE/CELIBATAIRE) └─┘ (DIVORCED/ └─┘ (WIDOWER/
                                                                         DIVORCE) VEUVE(VEUF))

    7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE ________________________________ CETĂŢENII ANTERIOARE
      (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/NATIONALITY(S) ACTUELES(S)) (PREVIOS CITIZENSHIPS/
                                                                          NATIONALITES ANTERIEURES)

    8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE: TIPUL _____________________ SERIE __________________ NR. _________
      (TRAVEL DOCUMENT/ (TYPE/TYPE) (SERIE/SERIE) (NO/NO)
       DOCUMENT DE VOYAGE)

     ELIBERAT DE ŢARA: ____________________ LA DATA ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ VALABILITATE __________
    (COUNTRY ISSUED BY/ (DATE OF ISSUE/A) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (VALADITY/EXPIRANT LE)
     EMIS PAR PAYS)


    9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ŢARA _____________________ LOCALITATEA __________________
    (ACTUAL PERMANENT RESIDENCE/ (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE)
    DOMICILE PERMANENT ACTUEL)

    10. PROFESIA ___________________________ LOCUL DE MUNCĂ _____________________________
    (PROFESSION/PROFESSION) (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL)

    11. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)
        ┌──┐
        │ │ STUDII (STUDIES)
        └──┘

    I. Education Backgroud
    1. Secondary education
    Name and Location of the Secondary School ......................................
    Date of Admission/Date of Completion ...........................................
    Type of Certificate issued .....................................................

    II. Studies applied in Romania/University/Language of instruction
    a) pre-university, in the grade ................................................
    b) undergraduate, in the branch ................................................
    c) postgraduate - master, in the branch ........................................
                    - specialization, in the branch ................................
                    - doctorate, in the speciality .................................

    III. Proficiency in the languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor)
    Language Writing Speaking
    Romanian .......................................................................
    ................................................................................

    IV. Statement by the applicant
    I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules,
    regulations and norms, as well as those for social life.
    I have taken note of the fact that school fees may be subject to change during the years
    of study and must be payed, in free currency, in advance for a period of at least 10 month
    for full time courses and at least 3 months for part time courses.
    I am aware that any untrue information will lead to my disqualification.

    V. Annex (authenticated translations of the respective documents in a language widely spread
    internationally)
    1. Photocopy or authenticated copy of the certificate of studies;
    2. Authenticated copy of the birth certificate;
    3. Authenticated copy of the passport;
    4. Medical cartificate;
    5. The list of result of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies
    applicants and for those wishing to continue begun in other countries.

    On my arrival in Romania I should submit the original documents.

    Date ..................... Signature .....................

                        ┌──────────────────────────────┐
                        │ REZERVATĂ AUTORITĂŢILOR │
 ───────────────────────┤ OBSERVAŢII ├───────────────────────
 ───────────────────────┤ (OBSERVATION) ├───────────────────────
     AUTHORITY ONLY └──────────────────────────────┘ RESERVE AUTORITES    ANEXA 3a

    ANTETUL UNIVERSITĂŢII
                                          Nr. ........ from ............ 20...


                              LETTER OF ACCEPTANCE

    This is to certify that the study documents of Mr./Ms. ................................... from ............................. born at ................... entitle him/her to study in Romania in the field of Preparatory year for.../undergraduate studies/master degree/postgraduate studies/Ph. D., beginning with the academic year .........../.......... The academic year starts October 1st.
    The monthly fee is ............... Euro and must be paid, in free currency, in advance for a period of 9 (nine) months in the count no. ........................... at ............... bank.
    It might be subject to eventual changes.
    Any other expenses (board, lodging, etc.) are to be covered personally. Please note that you need to prove at the entry in Romania that you have at least 2500 USD.
    This approval is valid only on condition that, at arrival, the following documents are submitted:
    - original of the final certificate of studies. Those who apply for Ph. D. studies or for recognition of partial studies have to annex authorized copies of the correspondent curricula and syllabuses, as well;
    - authorized translation of the final certificate of studies certified by a Romanian Embassy;
    - certificate of birth (authorized translation);
    - medical certificate;
    - passport having the specific visa for studies in Romania.
    The enrolment is possible at the .......................... UNIVERSITY until 20..... October 1st.
    If you will not realize the enrolment to study latest in term of 30 days since your arrival in Romania, the amount of fees paid in advance will be used to cover the expenses for your return in the home country.

              Rector, Head of International Department Office,
       .................... .........................


    ANEXA 3b

    ANTETUL UNIVERSITĂŢII
                                        No. ............ du .......... 20....


                             LETTRE D'ACCEPTATION

    La presente certifie que les documents de M./Mme. ............... de ..............., ne le ..............., lui permet d'etudier dans la Roumanie, dans le domaine Annee preparatoire/licence/master/post universitaire/Ph. D. a partir de l'annee universitaire ......./...... L'annee universitaire commence le 1er Octobre.
    Le frais de scolarite est .......... Euro/mois et doit etre paye, en monnaie librement convertible, en avance pour une periode de 9 (neuf) mois, dans le compte no .......................... Il peut souffrir des changements.
    Toute autre depense (nourriture, logement, etc.) est supportee personnellement. Il faut prendre en consideration qu'au moment de votre entree dans la Roumanie vous devez prouver avoir au moins 2500 USD.
    Cette approbation est valable seulement a condition qu'a l'arrivee les suivants documents soient soumis:
    - l'originel du dernier certificat d'etudes. Ceux qui appliquent pour des etudes doctorales ou pour la reconnaissance des etudes partielles doivent ajouter aussi des copies autorisees du programme d'etudes correspondent;
    - traduction autorisee du dernier certificat d'etudes, certifiee par une Ambassade Roumaine;
    - acte de naissance (traduction autorisee);
    - certificat medical;
    - passeport avec le visa d'etudes dans la Roumanie.
    L'inscription est possible a L'UNIVERSITE ................, jusqu'au 1er Octobre 20.....
    Si l'inscription aux etudes n'est pas realisee dans 30 jours de l'entree dans la Roumanie, le frais paye en avance sera utilise pour couvrir les charges de votre retour dans le pays natal.


           Recteur, Directeur des Relations Internationales,
       .............. ............................

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016