Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 14 noiembrie 2017 de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 noiembrie 2017  de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 14 noiembrie 2017 de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 922 din 23 noiembrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 106 din 14 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 922 din 23 noiembrie 2017.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare, realizate în tehnologie emergentă, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) lit. e), în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă.
    (2) O instalaţie de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă este exceptată de la aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare conform prevederilor art. 66 alin. (1) din acest regulament.

    ART. 2
    Prezenta metodologie se aplică de către:
    a) operatorii de reţea relevanţi, la racordarea la reţeaua electrică a unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă şi la monitorizarea capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă, racordate la reţeaua electrică;
    b) fabricanţii unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă;
    c) gestionarii unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă;
    d) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru retragerea încadrării unităţilor generatoare din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă.


    ART. 3
    Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (CE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, denumit în continuare Regulament;
    b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015.


    ART. 4
    (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    – TE - tehnologie emergentă;
    – SEN - sistemul electroenergetic naţional;
    – OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    – OD - operatorul de distribuţie concesionar;
    – ORR - operatorul de reţea relevant.

    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) gestionar al unei instalaţii de producere a energiei electrice
    - persoană fizică sau juridică care deţine o instalaţie de producere a energiei electrice racordată la reţeaua electrică;

    b) operator de reţea relevant
    - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie, la a cărui reţea este sau urmează a fi racordată o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare;

    c) nivel maxim al capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă
    - nivelul maxim al sumei puterilor instalate ale motoarelor Stirling ale unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă racordate la reţea care pot beneficia de statutul de tehnologie emergentă într-un stat membru, determinat în conformitate cu prevederile Regulamentului; pentru România acest nivel este de 9,49 MW;

    d) unitate generatoare
    - un grup generator sincron sau un modul generator;

    e) unitate generatoare realizată în tehnologie emergentă
    - unitate generatoare, a cărei tehnologie este încadrată ca tehnologie emergentă, conform unei decizii emise de ANRE.
    ANRE a aprobat încadrarea ca tehnologie emergentă a tehnologiei utilizate de următoarele unităţi generatoare:
    1) microcentralele cu cogenerare tip eVita 25s şi eVita 28c, produse de firma Remeha BV, care utilizează motoare Stirling de 1 kW, cu funcţionare pe principiul pistonului liber cu generator liniar, produse de firma Microgen Engine Corporation;
    2) microcentralele cu cogenerare tip Pellematic Smart_e ST16 (1 kW), produse de Ӧkofen Forschungs-und Entwiclungs GES.m.b.h, care utilizează motoare Stirling de 1 kW, cu funcţionare pe principiul pistonului liber cu generator liniar, produse de firma Microgen Engine Corporation;    f) zonă sincronă
    - o zonă formată din sisteme electroenergetice interconectate sincron care aparţin unor state membre, operate de operatorii de transport şi de sistem din acele state membre; în UE există zonele sincrone: Europa Continentală („CE“), Regatul Unit („GB“), Irlanda-Irlanda de Nord („IRE“) şi Europa de Nord („NE“), precum şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite "zona baltică".


    (3) Definiţiile de la alin. (2) se completează cu definiţiile actelor normative prevăzute la art. 3.

    ART. 5
    Unităţile generatoare realizate în TE, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e), beneficiază de statutul de TE dacă se racordează la reţeaua electrică:
    a) până la atingerea nivelului maxim pentru România al capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare care beneficiază de statutul de TE, prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c); sau
    b) până la emiterea deciziei de retragere a încadrării acestora din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2).


    ART. 6
    (1) Situaţia actualizată a vânzărilor în România de unităţi generatoare realizate în TE se transmite la ANRE de către fiecare fabricant, la data de 15 a lunii care urmează perioadei de raportare, care este de două luni.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) conţine numărul cumulat de unităţi generatoare realizate în TE vândute în România în perioada de raportare şi capacitatea maximă cumulată a acestora.
    (3) Prima perioadă de raportare se referă la lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2017 şi data primei raportări conform prevederilor prezentei metodologii este data de 15 decembrie 2017.

    ART. 7
    (1) ANRE transmite la ACER situaţia actualizată a vânzărilor în România a unităţilor generatoare realizate în TE.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se transmite în ultima zi lucrătoare a lunii următoare perioadei de raportare pentru care fabricanţii transmit situaţia vânzărilor de unităţi generatoare realizate în TE, prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (3).

    ART. 8
    În termen de două zile lucrătoare de la data punerii sub tensiune a unei unităţi generatoare realizate în TE, gestionarul acesteia are obligaţia de a transmite la ORR următoarele informaţii:
    a) tipul unităţii generatoare realizate în TE;
    b) data punerii sub tensiune (ziua, luna, anul);
    c) puterea instalată exprimată în kW a motorului Stirling al unităţii generatoare realizate în TE;
    d) datele de identificare a locului de producere şi datele de contact ale gestionarului unităţii.


    ART. 9
    (1) În termen de două zile lucrătoare de la data informării prevăzute la art. 8, ORR are obligaţia de a transmite la OTS sau OD, după caz, informaţiile prevăzute la art. 8 lit. a), b) şi c).
    (2) OD transmite la OTS în termenul prevăzut la alin. (1) informaţiile referitoare la unităţile generatoare realizate în TE racordate la reţeaua electrică a ORR din zona sa de concesiune.

    ART. 10
    (1) OTS verifică capacitatea maximă cumulată a unităţilor generatoare realizate în TE racordate la reţeaua electrică la nivelul SEN, comparativ cu nivelul maxim al capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare care beneficiază de statutul de TE, prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c).
    (2) OTS comunică OD capacitatea maximă cumulată a unităţilor generatoare realizate în TE racordate la reţeaua electrică la nivelul SEN, iar aceştia o transmit la ORR din zona lor de concesiune.

    ART. 11
    (1) OTS transmite la ANRE datele primite de la OD, în mod centralizat, respectiv:
    a) capacitatea maximă cumulată a unităţilor generatoare realizate în TE racordate la reţeaua electrică la nivelul SEN în perioada de raportare, pentru fiecare tip de unitate generatoare realizată în TE, exprimată în kW;
    b) capacitatea maximă cumulată a tuturor unităţilor generatoare realizate în TE, racordate la reţeaua electrică la nivelul SEN până la finalul perioadei de raportare, exprimată în kW.

    (2) Termenele şi perioadele de raportare sunt cele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (3).

    ART. 12
    (1) OTS informează în termen de o zi lucrătoare ANRE şi toţi OD despre atingerea nivelului maxim pentru România al capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare realizate în TE care beneficiază de statutul de TE, prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c), constatată în urma verificării prevăzute la art. 10.
    (2) ANRE informează în termen de o zi lucrătoare fabricanţii unităţilor generatoare realizate în TE cu privire la situaţia prevăzută la alin. (1).

    ART. 13
    În termen de 10 zile de la primirea datelor de la OTS, conform prevederilor art. 11, ANRE publică pe pagina proprie de internet, o dată la două luni:
    a) capacitatea maximă cumulată a vânzărilor în România de unităţi generatoare realizate în TE;
    b) capacitatea maximă cumulată a unităţilor generatoare realizate în TE, racordate la reţeaua electrică la nivelul SEN;
    c) nivelul maxim pentru România al capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare care beneficiază de statutul de TE.


    ART. 14
    (1) ANRE retrage încadrarea unităţilor generatoare realizate în TE racordate la reţeaua electrică din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE în cazul în care capacitatea maximă cumulată a unităţilor generatoare realizate în TE, racordate la reţeaua electrică la nivelul SEN, comunicată de OTS potrivit prevederilor art. 12, depăşeşte nivelul maxim pentru România al capacităţii maxime cumulate a unităţilor generatoare care beneficiază de statutul de TE, respectiv valoarea de 9,49 MW.
    (2) ANRE poate decide retragerea încadrării unităţilor generatoare realizate în TE racordate la reţeaua electrică din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care situaţia prezentată de fabricantul unităţilor generatoare, conform prevederilor art. 6, se dovedeşte a fi incorectă de două ori consecutiv;
    b) în cazul în care fabricantul efectuează vânzări în perioada de raportare prevăzută la art. 6, pe care nu le raportează la ANRE;
    c) în cazul în care funcţionarea unităţilor generatoare realizate în TE, racordate la o zonă de reţea electrică, afectează parametrii normali de funcţionare a acelei zone, justificat prin documente transmise de ORR la ANRE.

    (3) ANRE informează ACER despre intenţia de retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în TE din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 15
    (1) ANRE poate decide împreună cu toate autorităţile de reglementare din zona sincronă Europa Continentală să retragă în mod coordonat încadrarea unităţilor generatoare realizate în TE din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE pentru cazurile prevăzute la art. 14 alin. (2).
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), ANRE şi autorităţile de reglementare din zona sincronă Europa Continentală pot solicita ACER un aviz prealabil referitor la retragerea încadrării unităţilor generatoare realizate în TE din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE.
    (3) Decizia coordonată a autorităţilor de reglementare din zona sincronă ia în considerare avizul emis de către ACER.

    ART. 16
    Decizia de retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în TE din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de TE se publică de ANRE pe pagina proprie de internet.

    ART. 17
    (1) Unităţile generatoare realizate în TE beneficiază de statutul de TE de la data racordării la reţeaua electrică până la data retragerii prevăzute la art. 14.
    (2) Unităţile generatoare realizate în TE care au beneficiat de statutul de TE în conformitate cu prevederile alin. (1), sunt considerate ulterior datei retragerii prevăzute la art. 14 ca fiind unităţi generatoare existente, care intră sub incidenţa prevederilor art. 70 alin. (4) din Regulament.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016