Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 februarie 2017  privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 14 februarie 2017 privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017

──────────
    Aprobată de Hotărârea nr. 8 din 14 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 17 martie 2017.
──────────

    ART. 1
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică în vederea soluţionării cererilor de acces la activitatea profesională în România, înaintate de:
    a) asistenţii medicali generalişti şi moaşele, formaţi în profesie în celelalte state membre, care nu întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaşterea automată a calificării, în vederea exercitării profesiei în România, precum şi
    b) asistenţii medicali titulari ai unui titlu de calificare de asistent medical specializat/tehnician medical, eliberat de un alt stat membru, care doresc să exercite profesia în România.

    (2) Aplicarea prevederilor prezentei metodologii se face cu respectarea celorlalte cerinţe prevăzute de lege pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical şi sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1).

    ART. 2
     În sensul prezentei metodologii:
    a) în cadrul sintagmei "accesul parţial la activitatea profesională", prin denumirea "activitate profesională" se înţelege, după caz, activitatea profesională de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical şi desemnează totalitatea activităţilor de îngrijiri de sănătate, care în baza normelor în vigoare alcătuiesc profesia, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical;
    b) prin acordarea "accesului parţial la activitatea profesională" persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se înţelege autorizarea acestora să exercite în România numai una sau un cumul de activităţi de îngrijiri de sănătate. Acestea pot aparţine profesiei corespondente celei pentru care profesioniştii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au dobândit titlul de calificare eliberat de un alt stat membru sau, în cazul în care în România nu se regăseşte o profesie corespondentă, acestea pot aparţine profesiei care include domeniul de activitate al profesiei atestate prin respectivul titlu de calificare.


    ART. 3
    (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România acordă acces parţial la activitatea profesională asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali prevăzuţi la art. 1 alin. (1), numai în situaţia în care aceştia întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt calificaţi pe deplin pentru a exercita în statul membru de origine activitatea profesională pentru care solicită acces parţial în România;
    b) diferenţele dintre activitatea profesională exercitată legal în statul membru de origine şi cea exercitată în condiţiile legii în România impun parcurgerea întregului program de educaţie şi formare prevăzut de normele în vigoare în vederea acordării accesului deplin la exercitarea acesteia în România;
    c) activitatea, respectiv cumulul de activităţi de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parţial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical pot fi separate în mod obiectiv de celelalte activităţi care aparţin profesiei în cauză;
    d) activitatea, respectiv cumulul de activităţi de îngrijiri de sănătate prevăzute la lit. c) pot fi exercitate în mod autonom în statul membru de origine.

    (2) Accesul parţial la activitatea profesională de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical se acordă de la caz la caz la cererea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).

    ART. 4
    (1) Activitatea sau cumulul de activităţi de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parţial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical se exercită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) în regim temporar/ocazional sau în regim de stabilire pe teritoriul României.
    (2) Solicitările de exercitare a activităţilor prevăzute la alin. (1) se soluţionează de către Departamentul de recunoaştere a calificărilor profesionale din cadrul Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România cu respectarea dispoziţiilor şi a termenelor prevăzute pentru fiecare regim de exercitare, de către Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cererea adresată Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România solicitantul va preciza regimul de exercitare a activităţilor de îngrijiri de sănătate prevăzute la alin. (1), precum şi toate datele de contact.

    ART. 5
    (1) Soluţionarea cererilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se face în baza următoarelor documente aflate în termen de valabilitate la data depunerii:
    a) copie după documentele care atestă una din cerinţele de cetăţenie, filiaţie, convieţuire sau rezidentă prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) copia documentelor de schimbare a numelui, după caz;
    c) copia titlului de calificare;
    d) un certificat eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine prin care se atestă nivelul educaţional al calificării raportat la prevederile art. 11 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale;
    e) documente eliberate de unitatea de învăţământ emitentă a titlului de calificare din care rezultă durata totală a formării profesionale, materiile, numărul de ore de instruire şi de stagii practice efectuate şi, după caz, numărul de credite transferabile (ECTS), precum şi competenţele profesionale însuşite;
    f) documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine din care rezultă descrierea activităţilor de îngrijiri de sănătate care alcătuiesc profesia pentru care a fost eliberat titlul de calificare, precum şi caracterul autonom de exercitare a acestora;
    g) documente care atestă educaţia medicală continuă însuşită de solicitant;
    h) documente din care rezultă experienţa profesională a solicitantului, eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine;
    i) documente de onorabilitate profesională privind absenţa suspendărilor şi culpelor profesionale eliberate;
    j) un certificat de sănătate fizică şi psihică de medicul în evidenţa căruia figurează;
    k) documente din care rezultă asigurarea pentru greşeli profesionale valabilă pe teritoriul României, în cazul solicitărilor de exercitare a activităţilor de îngrijiri de sănătate în regim de stabilire.

    (2) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară/ocazională de activităţi de îngrijiri de sănătate, acesta va depune în completare:
    a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care acesta beneficiază în statul membru de origine, declaraţie care înlocuieşte documente prevăzute la alin. (1) lit. k), precum şi
    b) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-k) se însoţesc de traduceri legalizate în limba română.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) au termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

    ART. 6
     Stabilirea activităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se face prin analiza comparativă a calificării şi a competenţelor profesionale însuşite de solicitant în cursul formării şi a experienţei profesionale, în raport cu unităţile tehnice specializate cuprinse în standardul de pregătire profesională şi cu activităţile precizate de standardul ocupaţional, prevăzute de normele în vigoare pentru profesia în cauză.

    ART. 7
    (1) Analiza comparativă prevăzută la art. 6 se efectuează de către Comisia naţională de recunoaştere a calificărilor profesionale din cadrul Departamentului de recunoaştere a calificărilor profesionale al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    (2) Ca urmare a analizei efectuate, comisia prevăzută la alin. (1) întocmeşte un proces-verbal privind diferenţele majore de formare care nu permit autorizarea deplină în profesie a solicitantului, unităţile tehnice specializate din formarea însuşită de acesta care pot fi recunoscute precum şi activitatea, respectiv activităţile de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parţial la activitatea profesională respectivă.

    ART. 8
     În baza procesului-verbal menţionat la art. 7 alin. (2), Departamentul de recunoaştere a calificărilor profesionale al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România propune acordarea accesului parţial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precizând activitatea, respectiv cumulul de activităţi de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parţial, titlul profesional cu care solicitantul va exercita aceste activităţi şi, după caz, unităţile sanitare în care acesta urmează să desfăşoare respectivele activităţi de îngrijiri de sănătate.

    ART. 9
     Propunerea de acordare a accesului parţial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, se aprobă de către preşedintele Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România şi se comunică filialei pe a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară în care solicitantul va desfăşura activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1), în regim temporar/ocazional, sau filialei pe a cărei rază teritorială solicitantul domiciliază, în cazul în care acesta va exercita respectivele activităţi în regim de stabilire pe teritoriul României.

    ART. 10
     Activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) se exercită cu titlul profesional din statul membru de origine, tradus în limba română, şi cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de normele în vigoare, după caz, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali formaţi în România şi autorizaţi să exercite respectivele activităţi de îngrijiri de sănătate.

    ART. 11
     Înscrierea în organizaţia profesională în vederea dobândirii calităţii de membru a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, beneficiari ai accesului parţial la activitatea profesională în urma aplicării prevederilor prezentei metodologii, se face la Biroul executiv al Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de lege în acest sens.

    ART. 12
    (1) Avizarea anuală a certificatului de membru dobândit de beneficiarii de acces parţial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical se face de către structura de specialitate a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care are în atribuţii înscrierea membrilor, precum şi controlul şi supravegherea exercitării profesiilor în cauză.
    (2) Structura de specialitate menţionată la alin. (1) întocmeşte, în baza aplicaţiei internet elaborate în acest scop, evidenţa asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au dobândit acces parţial la activitatea profesională în România. Evidenţa va cuprinde în mod distinct, pentru fiecare profesionist în parte, activităţile de îngrijiri de sănătate pentru care se emite aviz anual sau aviz de exercitare în regim temporar/ocazional şi va face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, la finalizarea procesului de reactualizare a acestuia.

    ART. 13
    (1) Modelul certificatului de membru şi modelul avizului anual eliberat asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au dobândit acces parţial la activitatea profesională în România sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Formatul special al avizului anual pentru autorizarea exercitării activităţilor de îngrijiri de sănătate care dau acces parţial la profesie va cuprinde denumirea activităţii de îngrijiri de sănătate sau, după caz, lista denumirilor respectivelor activităţi de îngrijiri de sănătate care fac obiectul autorizării.

    ART. 14
     Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au dobândit în România acces parţial la activitatea profesională au obligaţia să informeze beneficiarul, în mod clar, cu privire la domeniul de îngrijiri de sănătate în care aceştia furnizează servicii.

    ART. 15
     Cererea de acces parţial, după caz, la activitatea profesională de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical poate fi respinsă dacă refuzul se justifică prin motive imperative de interes general, recunoscute ca atare în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.


    ANEXA nr. 1
la metodologie

 (a se vedea imaginea asociată)

     CERTIFICAT DE MEMBRU
     cu acces parţial la activitatea profesională
     Nr. ............../data...............

    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, constatând îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege, acordă domnului/doamnei ............, cetăţean .............., titular/ă al/a Diplomei/Certificatului .........................., seria ..... nr. ..........., eliberată/eliberat la data de .................. la ........................ (oraşul)/ ......................... (statul membru de eliberare), asistent medical generalist/moaşă/asistent medical ........, calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
     Titularul/Titulara a dobândit în România acces parţial la activitatea profesională de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical şi este autorizat/ă să practice activităţile de îngrijiri de sănătate prevăzute în avizul anual, cu respectarea normelor în vigoare.

     Titularul/Titulara a depus jurământul profesional.

     Data înscrierii în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ..................

     Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
     ........................................................................................................

     NOTĂ:
     Exercitarea pe teritoriul României a activităţilor de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parţial la activitatea profesională de ......... se face în baza prezentului certificat, însoţit de avizul anual.


    ANEXA nr. 2
la metodologie

 (a se vedea imaginea asociată)

     Nr. ......../data ..........

     AVIZ ANUAL
     pentru autorizarea exercitării activităţilor
     de îngrijiri de sănătate care
     dau acces parţial la profesie

     Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizează Certificatul de membru cu acces parţial la profesia de ................ nr. ....., eliberat în data de.............., domnului/doamnei .................., cetăţean .................., asistent medical generalist/moaşă/asistent medical .........
     Avizul este valabil pentru perioada ................................................................................
     Pe perioada de valabilitate a avizului domnul/doamna ..............................., asistent medical generalist/moaşă/asistent medical ............ este autorizată să exercite în România, .....(denumirea activităţii de îngrijiri de sănătate/următoarele activităţi de îngrijiri de sănătate).......:
    – ..............................................................
    – ..............................................................
    – ..............................................................

     Nr. poliţei de asigurare/......................./data de eliberare/Societatea ...........;
     Nr. de credite ...........................................
     Sancţiuni ..................................................

     Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
     .......................................................................................................


     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016