Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 12 mai 2006 privind finanţarea în cursul anului 2006 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 12 mai 2006  privind finanţarea în cursul anului 2006 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 12 mai 2006 privind finanţarea în cursul anului 2006 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural

EMITENT: Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 448 din 24 mai 2006
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 205 din 12 mai 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 mai 2006.
──────────
    ART. 1
    Alocarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 145/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ART. 2
    Sumele prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005 pot fi alocate şi pe bază de proiecte, exclusiv în condiţiile şi pentru destinaţiile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 145/2006.

    ART. 3
    Principiile conform cărora se realizează alocarea, pe bază de proiecte, a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005 sunt următoarele:
    a) legalitatea, respectiv asigurarea condiţiilor pentru respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 145/2006, precum şi a tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în materie;
    b) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a beneficia, în condiţiile legii, de alocarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005;
    c) eficacitatea utilizării sumelor, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru alocarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005;
    d) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea metodologiei privind alocarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005;
    e) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor pentru alocarea, pe bază de proiecte, a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale;
    f) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate nu poate beneficia de alocarea din sumele prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005, prin mai multe contracte de finanţare;
    g) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii alocării din sumele prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005 pentru o activitate care a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
    h) cofinanţarea, în sensul că orice alocare din sumele prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005 trebuie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.


    ART. 4
    (1) Proiectele elaborate de iniţiator conform cererii de finanţare tip prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie se depun sau se trimit prin poştă la Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, cu cel puţin 20 de zile înainte de data începerii proiectului.
    (2) Documentaţia va include şi actele de constituire/înfiinţare şi identificare ale iniţiatorului, respectiv statutul, hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul normativ de înfiinţare, după caz, codul fiscal, codul IBAN, contul şi banca la care acesta este deschis.
    (3) Toate copiile vor fi certificate prin semnătură şi ştampilă şi vor purta menţiunea "conform cu originalul".

    ART. 5
    (1) La analizarea proiectelor se vor avea în vedere următoarele criterii generale:
    1. durata proiectului. Durata de desfăşurare a proiectelor trebuie să se încadreze în anul bugetar 2006 şi termenul de finalizare nu trebuie să depăşească data de 10 decembrie;
    2. legătura cu domeniul de activitate. Din conţinutul proiectului trebuie să rezulte încadrarea acestuia în categoriile de proiecte şi acţiuni prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 145/2006;
    3. cofinanţarea. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale finanţează parţial cheltuielile ocazionate de derularea proiectelor şi programelor primite spre finanţare, ţinând cont de dimensiunea cofinanţării din partea altor parteneri;
    4. bugetul. Una dintre cele mai importante componente urmărite este bugetul proiectului. Acesta trebuie să conţină distinct o descriere detaliată a tipurilor de activităţi pentru care se solicită finanţarea, a cheltuielilor, precum şi date referitoare la finanţarea asigurată de alţi parteneri.

    (2) Pentru fiecare dintre categoriile de proiecte şi acţiuni prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 145/2006, în funcţie de particularităţile acestora, se pot stabili şi criterii specifice de analiză.

    ART. 6
    În vederea analizei şi evaluării proiectelor elaborate de iniţiatori şi depuse conform art. 4, se constituie la nivelul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale o comisie de jurizare a cărei componenţă se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale.

    ART. 7
    (1) Comisia de jurizare se întruneşte la propunerea secretarului tehnic al acesteia, ori de câte ori este necesar. Dacă preşedintele comisiei de jurizare nu este prezent, acesta poate desemna un înlocuitor din rândul membrilor.
    (2) Proiectele vor fi transmise de secretarul tehnic preşedintelui care, prin consultare cu ceilalţi membri ai comisiei de jurizare, decide asupra finanţării proiectelor şi desemnează coordonatorul de proiect.
    (3) Documentaţia proiectelor propuse spre finanţare se repartizează coordonatorilor de proiect.

    ART. 8
    Coordonatorul de proiect are următoarele atribuţii:
    - întocmeşte nota de fundamentare a proiectului, pe care o transmite spre avizare Serviciului economic, administrativ şi resurse umane şi Compartimentului juridic;
    – completează propunerea de angajare a unei cheltuieli;
    – înaintează spre semnare secretarului de stat nota de fundamentare şi propunerea de angajare a unei cheltuieli;
    – înaintează ordonatorului de credite, spre aprobare, întreaga documentaţie;
    – urmăreşte circuitul documentaţiei până la obţinerea tuturor vizelor necesare şi a aprobării acesteia (nota de fundamentare, propunere de angajare a unei cheltuieli);
    – comunică iniţiatorului de proiect suma aprobată pentru finanţare, precum şi destinaţia acesteia;
    – întocmeşte contractul de finanţare, pe care îl semnează în calitate de responsabil de contract, şi completează angajamentul bugetar;
    – urmăreşte contractul până la perfectarea acestuia;
    – primeşte de la iniţiator documentele justificative pentru cheltuielile ocazionate de desfăşurarea proiectului, pe care le verifică, iar pe exemplarul original al facturii atestă că bunurile furnizate au fost recepţionate, lucrările au fost executate şi serviciile au fost prestate corespunzător, prin sintagma: "confirmat realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor";
    – înaintează spre avizare directorului general, pentru "Bun de plată", factura, însoţită de documentele justificative şi de formularul "Ordonanţarea la plată".


    ART. 9
    (1) Proiectele a căror documentaţie este incompletă nu sunt eligibile.
    (2) Pentru proiectele propuse spre aprobare cu observaţii, comisia de jurizare poate stabili termene până la care iniţiatorii au obligaţia să răspundă observaţiilor formulate. Documentaţia acestor proiecte se înmânează coordonatorilor de proiect desemnaţi, care informează iniţiatorii asupra observaţiilor şi termenelor stabilite de comisia de jurizare. Neîncadrarea în aceste termene atrage respingerea proiectelor în cauză. Despre această situaţie coordonatorul de proiect îl informează pe secretarul tehnic al comisiei de jurizare, căruia îi predă întreaga documentaţie a proiectului. Pentru proiectele ale căror observaţii se clarifică în termenul stabilit, coordonatorii de proiect au aceleaşi sarcini ca cele prevăzute la art. 8.

    ART. 10
    Secretarul tehnic le comunică în scris iniţiatorilor decizia de respingere, în cel mult 5 zile de la adoptarea acesteia de către comisia de jurizare.

    ART. 11
    (1) Pentru realizarea proiectelor a căror finanţare a fost aprobată de comisia de jurizare se va încheia un contract de finanţare între Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi iniţiator.
    (2) Toate documentele legate de încheierea, derularea şi finalizarea proiectelor vor purta număr de înregistrare, vor fi semnate şi ştampilate de către emitent.

    ART. 12
    Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din sumele prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 379/2005 sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 145/2006, respectiv: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, trataţii, reprezentare, taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, comunicaţii telefonice, premii, onorarii, burse, consultanţă, achiziţii de bunuri, închiriere, editare, tipărire, difuzare, realizare de sondaje de opinii şi studii, traduceri şi alte servicii, operaţiuni de multiplicare, printare multimedia, materiale promoţionale, abonamente, chirie şi alte servicii.

    ART. 13
    (1) Regulile de finanţare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (2) În baza documentaţiilor aprobate de ordonatorul de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate pentru programele, proiectele şi acţiunile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 145/2006, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 145/2006. Pentru aceste avansuri, beneficiarii vor prezenta, până la data de 10 decembrie 2006, documente justificative cu privire la utilizarea acestora.

    ANEXA 1

    la metodologie
        Către,
        AGENŢIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE
                                  CERERE DE FINANŢARE
        În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 145/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, respectiv a punctului _________ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 145/2006,
    1. ..........................................................................
    (datele de identificare ale solicitantului)*);

    2. .........................................................................
    (denumirea proiectului/acţiunii pentru care se solicită finanţarea);

    3. Obiective:
    .............................................................................
    .............................................................................

    4. Grupuri ţintă/Beneficiari:
    .............................................................................

    5. Data proiectului:
    .............................................................................

    6. ..........................................................................
    (suma solicitată, în RON)

    7. Scurtă descriere a proiectului ...........................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................

    8. Anexăm prezentei următoarele documente:
    .............................................................................
    (în mod obligatoriu va cuprinde şi documentele prevăzute la art. 4 alin. 2 din Metodologie).

    Semnătură
    (şi ştampilă în cazul persoanelor juridice)
        *) se va menţiona şi dacă asociaţia sau fundaţia este de utilitate publică

    ANEXA 2

    la metodologie
    Reguli de finanţare

┌───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ │DOCUMENTE │
│ │ │JUSTIFICATIVE │
│ │ │ALE │
│ │DOCUMENTE │CHELTUIELILOR │
│TIPUL DE │ÎNSOŢITOARE │EFECTUATE, ÎN │
│CHELTUIALĂ │ALE │VEDEREA │
│ │CERERII DE │DECONTĂRII │
│ │FINANŢARE │(vor fi │
│ │ │transmise la │
│ │ │încheierea │
│ │ │acţiunii) │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Factura │
│ │ │originală emisă│
│ │ │de iniţiator │
│ │ │către │
│ │ │finanţator, │
│ │ │copia │
│ │ │contractului de│
│ │ │prestare │
│ │ │servicii │
│ │ │încheiat cu │
│ │ │prestatorul, │
│ │Lista │copia facturii │
│ │persoanelor │şi a diagramei │
│ │beneficiare, │de cazare, │
│Cazare │cereri de │ambele emise de│
│ │oferte (minim│prestator │
│ │3), │către iniţiator│
│ │oferte. │(beneficiarul │
│ │ │serviciilor), │
│ │ │copii care vor │
│ │ │conţine │
│ │ │menţiunea │
│ │ │"conform cu │
│ │ │originalul" │
│ │ │precum şi │
│ │ │semnătura şi │
│ │ │ştampila │
│ │ │iniţiatorului, │
│ │ │în original. │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Factura │
│ │ │originală emisă│
│ │ │de iniţiator │
│ │ │către │
│ │ │finanţator, │
│ │ │copia │
│ │ │contractului de│
│ │ │prestare │
│ │ │servicii │
│ │ │încheiat cu │
│ │ │prestatorul, │
│ │ │copia facturii │
│ │ │emisă de către │
│ │ │prestator către│
│ │ │iniţiator, │
│ │ │copia meniului │
│ │ │zilnic/persoană│
│ │Lista │semnat şi │
│ │persoanelor │ştampilat de │
│ │beneficiare, │prestator │
│Masă, │cereri de │(copiile vor │
│trataţii │oferte (minim│conţine │
│ │3), │menţiunea │
│ │oferte. │"conform cu │
│ │ │originalul" │
│ │ │precum şi │
│ │ │semnătura şi │
│ │ │ştampila │
│ │ │iniţiatorului, │
│ │ │în original); │
│ │ │lista │
│ │ │participanţilor│
│ │ │la manifestare │
│ │ │(beneficiari ai│
│ │ │serviciilor de │
│ │ │masă), în │
│ │ │original, │
│ │ │întocmită de │
│ │ │iniţiator, cu │
│ │ │semnătura şi │
│ │ │ştampila │
│ │ │acestuia. │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Biletele de │
│ │ │călătorie, │
│ │ │tabel │
│ │ │centralizator │
│ │ │semnat şi │
│ │Costul │ştampilat de │
│Transport │estimat al │iniţiator, care│
│SNCFR cls. │biletelor │să cuprindă │
│a II-a │(menţionat │nume şi │
│ │în buget) │prenume, ruta, │
│ │ │seria, şi │
│ │ │numărul │
│ │ │biletului, │
│ │ │data, preţul │
│ │ │biletului │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Documentaţie │Proces verbal │
│ │în condiţiile│încheiat cu │
│ │prevăzute de │ocazia │
│ │O.G. │concursului de │
│ │nr. 60/2001 │oferte, │
│ │privind │invitaţiile de │
│ │achiziţiile │participare la │
│ │publice, │concursul de │
│ │aprobată cu │oferte, factura│
│ │modificări │originală emisă│
│ │şi completări│de iniţiator │
│ │prin │către │
│ │Legea nr. 212│finanţator, │
│ │/2002, cu │copia facturii │
│ │modificările │prestatorului │
│ │şi │de servicii, │
│ │completările │copia │
│ │ulterioare, │contractului de│
│ │şi │prestări de │
│ │a H.G. nr. │servicii │
│Transport cu │461/2001 │încheiat cu │
│autocar, │privind │prestatorul, │
│microbuz sau │Normele de │copia foii de │
│avion │aplicare a │parcurs sau a │
│ │O.G. nr. 60/ │biletelor de │
│ │2001, │avion (copiile │
│ │(invitaţie de│vor conţine │
│ │participare, │menţiunea │
│ │proces │"conform cu │
│ │verbal │originalul", │
│ │încheiat cu │precum şi │
│ │ocazia │semnătura şi │
│ │concursului │ştampila │
│ │pentru │iniţiatorului │
│ │achiziţie şi │în original); │
│ │anexă la │lista │
│ │acesta, │persoanelor │
│ │hotărârea │beneficiare ale│
│ │comisiei de │serviciului de │
│ │evaluare a │transport │
│ │ofertelor); │ştampilată şi │
│ │lista │semnată de │
│ │persoanelor │iniţiator │
│ │transportate.│ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Bilete, │
│ │ │chitanţe sau │
│ │ │copii ale │
│ │ │acestora după │
│ │ │caz, cu │
│ │ │menţiunea │
│ │ │"conform cu │
│ │ │originalul" │
│ │ │semnate şi │
│ │Costul │ştampilate, │
│Taxe (de │estimat al │tabel │
│participare, │taxelor │centralizator │
│de vizitare, │(menţionat în│semnat şi │
│poştale) │buget) │ştampilat de │
│ │ │iniţiator, care│
│ │ │să cuprindă │
│ │ │nume şi │
│ │ │prenumele, │
│ │ │seria şi │
│ │ │numărul │
│ │ │biletului/ │
│ │ │chitanţei, │
│ │ │data, preţul │
│ │ │biletului │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Lista nominală │
│ │ │a premiaţilor, │
│ │Lista │lista │
│ │premiaţilor, │obiectelor │
│Premii în │lista şi │acordate ca │
│obiecte │valoarea │premiu şi │
│ │acestora │valoarea │
│ │(menţionată │acestora, │
│ │în buget) │semnate şi │
│ │ │ştampilate de │
│ │ │iniţiator. │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Documentaţie │ │
│ │în condiţiile│ │
│ │prevăzute de │ │
│ │O.G. │ │
│ │nr. 60/2001 │ │
│ │privind │Proces verbal │
│ │achiziţiile │încheiat cu │
│ │publice, │ocazia │
│ │aprobată cu │concursului de │
│ │modificări │oferte, │
│ │şi completări│invitaţiile de │
│ │prin │participare la │
│ │Legea nr. 212│concursul de │
│ │/2002, cu │oferte, copia │
│ │modificările │facturii │
│ │şi │furnizorului de│
│ │completările │bunuri, copia │
│ │ulterioare, │contractului de│
│ │şi │achiziţii de │
│ │a H.G. nr. │bunuri încheiat│
│Achiziţii │461/2001 │cu furnizorul, │
│de bunuri │privind │copia │
│ │Normele de │procesului │
│ │aplicare a │verbal de │
│ │O.G. │recepţie a │
│ │nr. 60/2001, │bunurilor │
│ │(invitaţie │(copiile vor │
│ │de │conţine │
│ │participare, │menţiunea │
│ │proces │"conform cu │
│ │verbal │originalul", │
│ │încheiat cu │precum şi │
│ │ocazia │semnătura şi │
│ │concursului │ştampila │
│ │pentru │iniţiatorului │
│ │achiziţie şi │în original); │
│ │anexă la │ │
│ │acesta, │ │
│ │hotărârea │ │
│ │comisiei de │ │
│ │evaluare a │ │
│ │ofertelor); │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Documentaţie │ │
│ │în condiţiile│Proces verbal │
│ │prevăzute de │încheiat cu │
│ │O.G. │ocazia │
│ │nr. 60/2001 │concursului de │
│ │privind │oferte, │
│ │achiziţiile │invitaţiile de │
│ │publice, │participare la │
│ │aprobată cu │concursul de │
│ │modificări │oferte, │
│ │şi completări│factura │
│ │prin │originală emisă│
│ │Legea 212/ │de iniţiator │
│ │2002, cu │către │
│ │modificările │finanţator, │
│ │şi │copia facturii │
│ │completările │furnizorului de│
│ │ulterioare, │bunuri, copia │
│Închiriere, │şi │contractului │
│editare, │a H.G. nr. │de prestări de │
│tipărire, │461/2001 │servicii │
│difuzare, │privind │încheiat cu │
│multiplicare, │Normele de │prestatorul, │
│traduceri │aplicare a │copia │
│ │O.G. │procesului │
│ │nr. 60/2001, │verbal de │
│ │(invitaţie │recepţie a │
│ │de │materialelor, │
│ │participare, │conform │
│ │proces │strategiei de │
│ │verbal │repartizare │
│ │încheiat cu │(copiile vor │
│ │ocazia │conţine │
│ │concursului │menţiunea │
│ │pentru │"conform cu │
│ │achiziţie şi │originalul", │
│ │anexă la │precum şi │
│ │acesta, │semnătura şi │
│ │hotărârea │ştampila │
│ │comisiei de │iniţiatorului │
│ │evaluare a │în original); │
│ │ofertelor); │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Factura │
│ │ │originală emisă│
│ │ │de iniţiator │
│ │ │către │
│ │ │finanţator, │
│ │ │copia │
│ │ │contractului de│
│ │ │prestare │
│ │ │servicii │
│ │ │încheiat cu │
│ │ │prestatorul, │
│Achiziţii de │Lista │copia facturii │
│servicii │persoanelor │pentru │
│specializate │beneficiare, │serviciile │
│de organizare │cereri de │prestate, │
│a expoziţiilor,│oferte (minim│ambele emise de│
│festivalurilor,│3), │prestator către│
│spectacolelor │oferte │iniţiator │
│etc. │ │(beneficiarul │
│ │ │serviciilor), │
│ │ │copii care vor │
│ │ │conţine │
│ │ │menţiunea │
│ │ │"conform cu │
│ │ │originalul" │
│ │ │precum şi │
│ │ │semnătura şi │
│ │ │ştampila │
│ │ │iniţiatorului, │
│ │ │în original. │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Documentaţie │ │
│ │în condiţiile│Proces verbal │
│ │prevăzute de │încheiat cu │
│ │O.G. │ocazia │
│ │nr. 60/2001 │concursului de │
│ │privind │oferte, │
│ │achiziţiile │invitaţiile de │
│ │publice, │participare la │
│ │aprobată cu │concursul de │
│ │modificări │oferte, factura│
│ │şi completări│originală emisă│
│ │prin │de iniţiator │
│ │Legea nr. 212│către │
│ │/2002, cu │finanţator, │
│ │modificările │copia facturii │
│ │şi │furnizorului de│
│ │completările │bunuri, copia │
│ │ulterioare, │contractului de│
│Realizare de │şi │prestări de │
│sondaje de │a H.G. nr. │servicii │
│opinie, │461/2001 │încheiat cu │
│studii şi │privind │prestatorul, │
│cercetări │Normele de │copia │
│ │aplicare a │procesului │
│ │O.G. nr. │verbal de │
│ │60/2001, │recepţie a │
│ │(invitaţie de│materialelor, │
│ │participare, │conform │
│ │proces │strategiei de │
│ │verbal │repartizare │
│ │încheiat cu │(copiile vor │
│ │ocazia │conţine │
│ │concursului │menţiunea │
│ │pentru │"conform cu │
│ │achiziţie şi │originalul", │
│ │anexă la │precum şi │
│ │acesta, │semnătura şi │
│ │hotărârea │ştampila │
│ │comisiei de │iniţiatorului │
│ │evaluare a │în original); │
│ │ofertelor); │ │
└───────────────┴─────────────┴───────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016