Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 ianuarie 2022  de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 11 ianuarie 2022 de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 38 din 13 ianuarie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 26 din 11 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 13 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, denumită în continuare metodologie, reglementează modalitatea de completare şi transmitere către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, a informaţiilor cu privire la implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care sunt stabilite funcţii publice, în condiţiile prevăzute la art. 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Colectarea internă a informaţiilor cu privire la implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se realizează în condiţiile prevăzute la art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici.

    ART. 3
    (1) Transmiterea către Agenţie a informaţiilor cu privire la implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se realizează de către funcţionarii publici desemnaţi consilieri de etică din autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii, după cum urmează:
    a) prin completarea formatului de raportare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare format de raportare prevăzut în anexa nr. 1;
    b) prin completarea formatului de raportare privind implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare format de raportare prevăzut în anexa nr. 2.

    (2) Completarea şi transmiterea informaţiilor cuprinse în formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează în format online, în condiţiile prezentei metodologii, în aplicaţia informatică administrată de Agenţie.
    (3) Pe pagina de internet a Agenţiei, www.anfp.gov.ro, la secţiunea „Colaborări instituţionale“, subsecţiunea „Consilier de etică“, sunt postate formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care sunt puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice, în format online, prin intermediul portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, sub formă de linkuri.
    (4) Responsabilii cu gestiunea portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici din compartimentul de resurse umane din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice transmit consilierului de etică, pe adresa de e-mail a acestuia, linkurile prevăzute la alin. (3).

    ART. 4
    (1) Completarea şi transmiterea către Agenţie a informaţiilor cuprinse în formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se desfăşoară între 1 ianuarie şi 25 februarie a fiecărui an, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior raportării.
    (2) Informaţiile cuprinse în formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se referă la perioada de timp aferentă anului pentru care se realizează transmiterea informaţiilor cu privire la respectarea normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi la implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
    (3) Formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt disponibile pentru completare şi transmitere de către consilierul de etică din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice către Agenţie, în format online, numai în perioada de raportare prevăzută la alin. (1).

    ART. 5
    (1) Consilierul de etică din cadrul instituţiei prefectului din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti completează şi transmite informaţiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al instituţiei prefectului şi pentru secretarii generali ai comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul respectiv şi în mod corespunzător pentru cei ai sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (2) Consilierul de etică din cadrul Agenţiei completează şi transmite informaţiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 pentru funcţionarii publici din cadrul Agenţiei, pentru înalţii funcţionari publici, pentru secretarii generali ai judeţelor şi secretarul general al municipiului Bucureşti.

    ART. 6
    (1) Formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr prestabilit de tabele şi rubrici.
    (2) Formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 conţin, în format online, îndrumări metodologice privind modul de completare şi transmitere a acestora.

    CAP. II
    Modalitatea de completare şi transmitere a informaţiilor cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 1
    ART. 7
    (1) Formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 1 cuprinde tabelul nr. I „Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică“ şi tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“.
    (2) Tabelul nr. I „Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică“ cuprinde informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică.
    (3) Tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/ standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde informaţii cu privire la implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

    ART. 8
    Tabelul nr. I „Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică“ cuprinde informaţii cu privire la autoritatea sau instituţia publică, precum şi cu privire la consilierul de etică din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care realizează raportarea, după cum urmează:
    a) numele şi prenumele consilierului de etică;
    b) data numirii consilierului de etică;
    c) compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea consilierul de etică;
    d) numărul de telefon la care poate fi contactat consilierul de etică;
    e) adresa de e-mail la care consilierul de etică poate primi corespondenţa referitoare la activitatea de raportare;
    f) categoria din care face parte autoritatea sau instituţia publică, respectiv din administraţia publică centrală, administraţia publică teritorială sau administraţia publică locală;
    g) judeţul din care face parte autoritatea sau instituţia publică; la alegerea judeţului se deschide o listă cu autorităţile sau instituţiile publice care fac parte din judeţul respectiv, precum şi codurile unice de identificare ale acestora, ordonate alfabetic, pentru facilitarea identificării.


    ART. 9
    Tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/ standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde:
    a) rubrica nr. 0 „Număr funcţionari publici încadraţi în autoritatea sau instituţia publică“;
    b) rubrica nr. 1 „Număr sesiuni de informare“;
    c) rubricile nr. 2 şi 3 „Număr funcţionari publici care au participat la sesiuni de informare“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 12;
    d) rubrica nr. 4 „Număr programe de formare şi perfecţionare profesională urmate de consilierul de etică“;
    e) rubrica nr. 5 „Denumirea programelor de formare şi perfecţionare profesională urmate de consilierul de etică“;
    f) rubricile nr. 6 şi 7 „Număr funcţionari publici care au adresat solicitări scrise pentru consiliere etică“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 15;
    g) rubricile nr. 8 şi 9 „Număr funcţionari publici care au primit solicitare scrisă din partea consilierului de etică pentru consiliere etică“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 16;
    h) rubricile nr. 10 şi 11 „Număr funcţionari publici care au beneficiat de consiliere etică“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 17;
    i) rubricile nr. 12 şi 13 „Număr şedinţe de consiliere etică pentru funcţionarii publici“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 18;
    j) rubricile nr. 14 şi 15 „Număr speţe care au constituit obiectul consilierii etice pentru funcţionarii publici“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 19;
    k) rubrica nr. 16 „Obiectul consilierii etice“;
    l) rubrica nr. 17 „Număr recomandări ale consilierului de etică cu privire la modalitatea de acţiune a funcţionarului public pentru respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită“;
    m) rubrica nr. 18 „Recomandările consilierului de etică“;
    n) rubrica nr. 19 „Număr sesizări ale consilierului de etică la organele de urmărire penală“;
    o) rubrica nr. 20 „Aspectele sesizate organelor de urmărire penală“;
    p) rubrica nr. 21 „Cauzele nerespectării principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/ standardelor de conduită“;
    q) rubrica nr. 22 „Consecinţele nerespectării principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită“;
    r) rubrica nr. 23 „Număr analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici“;
    s) rubrica nr. 24 „Măsuri propuse de consilierul de etică pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor“;
    t) rubrica nr. 25 „Număr practici sau proceduri instituţionale care pot conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici“;
    u) rubrica nr. 26 „Descrierea pe scurt a practicii sau procedurii instituţionale“;
    v) rubrica nr. 27 „Număr sesizări şi reclamaţii analizate de consilierul de etică, formulate de cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii“;
    w) rubrica nr. 28 „Recomandări cu caracter general formulate de către consilierul de etică“;
    x) rubrica nr. 29 „Număr chestionare aplicate cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu publicul sau opinia acestora cu privire la calitatea serviciilor oferite“;
    y) rubrica nr. 30 „Măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită“.


    ART. 10
    Rubrica nr. 0 „Număr funcţionari publici încadraţi în autoritatea sau instituţia publică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total de funcţionari publici încadraţi în autoritatea sau instituţia publică la finalul anului pentru care se realizează raportarea, pe baza informaţiilor şi datelor comunicate de compartimentul de resurse umane.

    ART. 11
    Rubrica nr. 1 „Număr sesiuni de informare“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al sesiunilor de informare organizate de către consilierul de etică cu privire la normele/standardele de conduită, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă.

    ART. 12
    Rubricile nr. 2 şi 3 „Număr funcţionari publici care au participat la sesiuni de informare“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprind numărul total de funcţionari publici care au participat la sesiuni de informare organizate de consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere şi înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 13
    Rubrica nr. 4 „Număr programe de formare şi perfecţionare profesională urmate de consilierul de etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al programelor de formare şi perfecţionare profesională la care a participat consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

    ART. 14
    Rubrica nr. 5 „Denumirea programelor de formare şi perfecţionare profesională urmate de consilierul de etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde denumirea programelor de formare şi perfecţionare profesională la care a participat consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

    ART. 15
    Rubricile nr. 6 şi 7 „Număr funcţionari publici care au adresat solicitări scrise pentru consiliere etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprind numărul total al funcţionarilor publici care au adresat solicitări scrise consilierului de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării activităţii de consiliere etică, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere şi înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 16
    Rubricile nr. 8 şi 9 „Număr funcţionari publici care au primit solicitare scrisă din partea consilierului de etică pentru consiliere etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprind numărul total al funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice cărora consilierul de etică le-a transmis solicitări scrise pentru consiliere etică, la iniţiativa acestuia, atunci când din conduita funcţionarului public rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere şi înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 17
    Rubricile nr. 10 şi 11 „Număr funcţionari publici care au beneficiat de consiliere etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprind numărul total al funcţionarilor publici cărora consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice le-a acordat consiliere etică în ceea ce priveşte respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi normelor/standardelor de conduită, defalcat pe funcţionari publici de conducere şi înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 18
    Rubricile nr. 12 şi 13 „Număr şedinţe de consiliere etică pentru funcţionarii publici“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprind numărul total al şedinţelor de consiliere etică realizate de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere şi înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 19
    Rubricile nr. 14 şi 15 „Număr speţe care au constituit obiectul consilierii etice pentru funcţionarii publici“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprind numărul situaţiilor în care solicitările funcţionarilor publici au avut ca obiect consilierea în ceea ce priveşte respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi normelor/standardelor de conduită, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere şi înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 20
    Rubrica nr. 16 „Obiectul consilierii etice“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde următoarele categorii predefinite:
    a) principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici prevăzute la art. 368 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) îndatoririle funcţionarilor publici prevăzute la art. 431, 437-439, 442, 445 şi 450 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) normele/standardele de conduită a funcţionarilor publici prevăzute la art. 430, 432-436, 440, 441, 443, 444 şi 446-449 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) alte norme juridice încălcate, cu indicarea textului sau textelor legale încălcate, respectiv a articolului, alineatului şi a actului normativ încălcat;
    e) niciuna dintre categoriile predefinite, prevăzute la lit. a)-d).


    ART. 21
    Rubrica nr. 17 „Număr recomandări ale consilierului de etică cu privire la modalitatea de acţiune a funcţionarului public pentru respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/ standardelor de conduită“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al recomandărilor verbale sau scrise formulate de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în cadrul şedinţelor de consiliere etică cu privire la modalitatea de acţiune ulterioară a funcţionarului public pentru respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită.

    ART. 22
    Rubrica nr. 18 „Recomandările consilierului de etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/ standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde descrierea recomandărilor verbale sau scrise formulate de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice privind modalitatea de acţiune a funcţionarului public pentru respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită, în cadrul şedinţelor de consiliere etică.

    ART. 23
    Rubrica nr. 19 „Număr sesizări ale consilierului de etică la organele de urmărire penală“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al sesizărilor transmise de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organelor de urmărire penală, în situaţia în care aspectele semnalate de funcţionarul public în cadrul şedinţelor de consiliere etică pot constitui o faptă penală.

    ART. 24
    Rubrica nr. 20 „Aspectele sesizate organelor de urmărire penală“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde descrierea aspectelor identificate de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care pot constitui o faptă penală ca urmare a şedinţelor de consiliere etică şi care sunt transmise organelor de urmărire penală.

    ART. 25
    Rubrica nr. 21 „Cauzele nerespectării principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi normelor/standardelor de conduită“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde informaţii referitoare la împrejurările care au favorizat sau au determinat funcţionarul public să încalce dispoziţiile legale referitoare la principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi normele/standardele de conduită a funcţionarilor publici.

    ART. 26
    Rubrica nr. 22 „Consecinţele nerespectării principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi normelor/standardelor de conduită“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde informaţii referitoare la efectele juridice produse ca urmare a nerespectării de către funcţionarii publici a principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici.

    ART. 27
    Rubrica nr. 23 „Număr analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al analizelor consilierului de etică cu privire la identificarea, în îndeplinirea atribuţiilor acestuia, a cauzelor, riscurilor şi vulnerabilităţilor care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici şi care ar putea determina o încălcare a principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către aceştia.

    ART. 28
    (1) Rubrica nr. 24 „Măsuri propuse de consilierul de etică pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde măsurile propuse de către consilierul de etică pentru a preveni încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către funcţionarii publici.
    (2) Măsurile propuse de către consilierul de etică pentru a preveni încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către funcţionarii publici pot să aibă la bază următoarele:
    a) analize prealabile ale cadrului instituţional şi organizaţional intern, precum şi asupra modului în care cadrul instituţional şi organizaţional intern şi extern autorităţii sau instituţiei publice poate influenţa conduita funcţionarilor publici;
    b) previzionarea şi evaluarea riscurilor care pot apărea în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice;
    c) identificarea domeniilor de activitate sau a activităţilor cu risc ridicat de expunere la vulnerabilităţi care ar putea conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici sau la fapte penale;
    d) identificarea factorilor care generează vulnerabilităţi sau care favorizează încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici;
    e) studierea comportamentelor, atitudinilor sau vulnerabilităţilor atât la nivelul funcţionarilor publici, cât şi la nivelul autorităţii sau instituţiei publice, care pot conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici;
    f) măsuri manageriale şi administrative menite să contribuie la îmbunătăţirea climatului de lucru;
    g) identificarea şi implementarea măsurilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot apărea în activitate şi care pot conduce la încălcarea normelor legale;
    h) identificarea şi implementarea măsurilor de limitare a intervenţiei factorilor care generează vulnerabilităţi şi apariţia situaţiilor cu potenţial impact negativ asupra conduitei funcţionarilor publici.

    (3) Măsurile propuse de către consilierul de etică pentru a preveni încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice trebuie să fie specifice, adaptate situaţiilor care pot conduce la nerespectarea principiilor şi a normelor/standardelor de conduită şi să aibă un caracter preventiv.
    (4) Măsurile propuse de către consilierul de etică pentru a preveni încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pot viza:
    a) acţiuni de conştientizare a funcţionarilor publici asupra riscurilor încălcării principiilor şi a normelor/standardelor de conduită;
    b) acţiuni de informare, educare şi modificare a comportamentelor şi atitudinilor funcţionarilor publici;
    c) alte măsuri care sunt identificate şi considerate adecvate la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de încălcare a principiilor şi a normelor/ standardelor de conduită.

    (5) Măsurile propuse de către consilierul de etică pentru a preveni încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice prevăzute la alin. (4) nu sunt limitative.
    (6) Autorităţile şi instituţiile publice pot identifica şi implementa şi alte măsuri pentru a preveni încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, care sunt considerate adecvate domeniului de competenţă.

    ART. 29
    Rubrica nr. 25 „Număr practici sau proceduri instituţionale care pot conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/ standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al practicilor sau procedurilor instituţionale identificate de către consilierul de etică în îndeplinirea atribuţiilor care pot conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici.

    ART. 30
    Rubrica nr. 26 „Descrierea pe scurt a practicii sau procedurii instituţionale“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde practicile sau procedurile instituţionale identificate de către consilierul de etică în îndeplinirea atribuţiilor care pot conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită în activitatea acestora.

    ART. 31
    Rubrica nr. 27 „Număr sesizări şi reclamaţii analizate de consilierul de etică, formulate de cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor care au fost formulate de cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice, cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii.

    ART. 32
    Rubrica nr. 28 „Recomandări cu caracter general formulate de către consilierul de etică“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde recomandările cu caracter general formulate de către consilierul de etică în urma analizării aspectelor prezentate în sesizările şi reclamaţiile formulate de către cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice, cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii.

    ART. 33
    Rubrica nr. 29 „Număr chestionare aplicate cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii sau opinia acestora cu privire la calitatea serviciilor oferite“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde numărul total al chestionarelor aplicate cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice de către consilierul de etică.

    ART. 34
    Rubrica nr. 30 „Măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită“ din tabelul nr. II „Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice“ cuprinde măsurile implementate la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici.

    ART. 35
    Informaţiile prevăzute la art. 11-34 se sintetizează de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pe baza rezultatelor activităţilor desfăşurate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 454 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi a analizei rapoartelor comisiei de disciplină, constituită în condiţiile legii.

    CAP. III
    Modalitatea de completare şi transmitere a informaţiilor cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2
    ART. 36
    (1) Formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde tabelul nr. I „Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică“ tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ şi tabelul nr. III „Modalitatea de finalizare a procedurilor administrativ-disciplinare“, care cuprinde tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“, tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ şi tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“.
    (2) Tabelul nr. I „Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică“ cuprinde informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică.
    (3) Tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde informaţii cu privire la numărul de funcţionari publici încadraţi în autoritatea sau instituţia publică, numărul de sesizări înregistrate la comisia de disciplină care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea, categoriile de persoane care au sesizat comisia de disciplină, obiectul sesizărilor, normele juridice încălcate, precum şi cu privire la evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic.
    (4) Tabelul nr. III „Modalitatea de finalizare a procedurilor administrativ-disciplinare“ cuprinde informaţii cu privire la modalitatea de finalizare a procedurilor administrativ-disciplinare, respectiv durata cercetării administrative şi modul de finalizare a procedurii administrativ-disciplinare, numărul şi tipul de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare şi modalitatea de soluţionare a cauzelor de către organele de urmărire penală şi instanţele de judecată.

    ART. 37
    Tabelul nr. I „Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică şi consilierul de etică“ cuprinde informaţiile prevăzute la art. 8.

    ART. 38
    Tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde:
    a) rubrica nr. 0 „Număr funcţionari publici încadraţi în autoritatea sau instituţia publică“;
    b) rubrica nr. 1 „Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină anterior anului pentru care se realizează raportarea şi care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea“;
    c) rubrica nr. 2 „Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea şi care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea“;
    d) rubricile nr. 3 şi 4 „Număr funcţionari publici pentru care au fost soluţionate sesizările înregistrate la comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea“;
    e) rubrica nr. 5 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice“;
    f) rubrica nr. 6 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către conducătorul compartimentului în care este încadrat funcţionarul public“;
    g) rubrica nr. 7 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către alţi funcţionari publici sau alte categorii de personal din autoritatea sau instituţia publică“;
    h) rubrica nr. 8 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice“;
    i) rubrica nr. 9 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către avertizorul în interes public“;
    j) rubrica nr. 10 „Obiectul sesizării“;
    k) rubrica nr. 11 „Norme juridice încălcate“;
    l) rubrica nr. 12 „Evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic“.


    ART. 39
    Rubrica nr. 0 „Număr funcţionari publici încadraţi în autoritatea sau instituţia publică“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total de funcţionari publici la finalul anului pentru care se realizează raportarea cu privire la implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, pe baza informaţiilor şi datelor comunicate de compartimentul de resurse umane.

    ART. 40
    Rubrica nr. 1 „Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină anterior anului pentru care se realizează raportarea şi care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total al sesizărilor înregistrate la comisia de disciplină anterior anului pentru care se realizează transmiterea informaţiilor cu privire la implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice şi care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 41
    Rubrica nr. 2 „Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea şi care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total al sesizărilor înregistrate la comisia de disciplină în anul pentru care se realizează transmiterea informaţiilor cu privire la implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice şi care au fost soluţionate în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 42
    (1) Rubricile nr. 3 şi 4 „Număr funcţionari publici pentru care au fost soluţionate sesizările înregistrate la comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprind numărul de funcţionari publici, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie, împotriva cărora au fost formulate una sau mai multe sesizări la comisia de disciplină, al căror obiect a vizat nerespectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici, îndatoririlor funcţionarilor publici şi normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, în situaţia în care în anul pentru care se face raportarea a fost întrunită una dintre următoarele condiţii:
    a) procedura de cercetare administrativă s-a finalizat, iar comisia de disciplină a întocmit un raport cu privire la sesizarea în cauză prin care a propus una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) comisia de disciplină a clasat sesizarea, potrivit prevederilor art. 21 lit. b), art. 29 alin. (1) şi art. 49 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) au existat indicii că fapta săvârşită de către funcţionarul public poate angaja răspunderea penală şi comisia de disciplină a luat măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de urmărire penală;
    d) comisia de disciplină a sesizat autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, pentru abaterea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea verificării şi soluţionării.

    (2) În situaţia în care mai multe sesizări cu acelaşi obiect au fost îndreptate împotriva aceluiaşi funcţionar public, se menţionează un singur funcţionar public, iar în situaţia în care împotriva aceluiaşi funcţionar public sunt îndreptate mai multe sesizări cu obiecte diferite, se raportează separat şi se înregistrează câte un funcţionar public pentru fiecare sesizare.

    ART. 43
    Rubrica nr. 5 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total de funcţionari publici împotriva cărora au fost formulate sesizări de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Se menţionează numărul de funcţionari publici pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 44
    Rubrica nr. 6 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către conducătorul compartimentului în care este încadrat funcţionarul public“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total de funcţionari publici pentru care au fost formulate sesizări de către conducătorul compartimentului în care funcţionarul public este încadrat. Se menţionează numărul de funcţionari publici pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 45
    Rubrica nr. 7 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către alţi funcţionari publici sau alte categorii de personal din autoritatea sau instituţia publică“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total de funcţionari publici împotriva cărora au fost formulate sesizări de către funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi la art. 43 şi 44, sau de către alte categorii de personal din autoritatea sau instituţia publică. Se menţionează numărul de funcţionari publici pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 46
    Rubrica nr. 8 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total de funcţionari publici împotriva cărora au fost formulate sesizări de către cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice. Se menţionează numărul de funcţionari publici pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 47
    Rubrica nr. 9 „Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de către avertizorul în interesul public“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde numărul total de funcţionari publici împotriva cărora au fost formulate sesizări de către avertizorul în interes public, astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. Se menţionează numărul de funcţionari publici pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 48
    (1) Datele cuprinse în rubricile nr. 3 şi 4 din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ trebuie să fie egale cu cele cuprinse în rubricile nr. 5-9 din acelaşi tabel.
    (2) Datele cuprinse în rubricile nr. 3 şi 4 din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ trebuie să fie egale cu cele din rubricile nr. 15-30 din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“.

    ART. 49
    (1) Rubrica nr. 10 „Obiectul sesizării“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde următoarele categorii predefinite:
    a) abaterile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) alte fapte sesizate, cu indicarea principalelor motive care au stat la baza sesizării comisiei de disciplină, altele decât cele prevăzute la art. 492 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) niciuna dintre categoriile predefinite, prevăzute la lit. a) şi b).

    (2) Datele şi informaţiile sunt sintetizate de către consilierul de etică pe baza rapoartelor întocmite de comisia de disciplină, constituită în condiţiile legii.

    ART. 50
    Rubrica nr. 11 „Norme juridice încălcate“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde categoriile predefinite prevăzute la art. 20.

    ART. 51
    Rubrica nr. 12 „Evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic“ din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“ cuprinde descrierea cazurilor în care s-au exercitat presiuni ale factorului politic asupra funcţionarului public.

    ART. 52
    (1) Tabelul nr. III „Modalitatea de finalizare a procedurilor administrativ-disciplinare“ cuprinde numărul sesizărilor pentru care a fost aplicată funcţionarilor publici o sancţiune disciplinară sau, după caz, numărul sesizărilor clasate de către comisia de disciplină, numărul sesizărilor transmise organelor de urmărire penală, respectiv numărul sesizărilor transmise Agenţiei Naţionale de Integritate în cursul anului pentru care se realizează raportarea.
    (2) Tabelul nr. III „Modalitatea de finalizare a procedurilor administrativ-disciplinare“ cuprinde tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“, tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ şi tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“.

    ART. 53
    Tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprinde:
    a) rubricile nr. 13 şi 14 „Număr de sesizări înregistrate la comisia de disciplină corespunzător duratei cercetării administrative“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1);
    b) rubrica nr. 15 „Număr funcţionari publici în cazul cărora s-a clasat sesizarea“;
    c) rubrica nr. 16 „Număr sesizări ale comisiei de disciplină transmise la Agenţia Naţională de Integritate“;
    d) rubricile nr. 17 şi 18 „Număr cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 58;
    e) rubricile nr. 19 şi 20 „Număr mustrări scrise propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 59;
    f) rubricile nr. 21 şi 22 „Număr diminuări salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 60;
    g) rubricile nr. 23 şi 24 „Număr diminuări salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 61;
    h) rubricile nr. 25 şi 26 „Număr suspendări ale dreptului de promovare pe o perioadă de la 1 la 3 ani propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 62;
    i) rubricile nr. 27 şi 28 „Număr retrogradări într-o funcţie publică de nivel inferior pe o perioadă de până la un an propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 63;
    j) rubricile nr. 29 şi 30 „Număr destituiri din funcţia publică propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 64.


    ART. 54
    Rubricile nr. 13 şi 14 „Număr de sesizări înregistrate la comisia de disciplină corespunzător duratei cercetării administrative“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind două perioade prestabilite, respectiv perioada cuprinsă între „0-6 luni“, cu încadrarea în termenele maxime prevăzute la art. 492 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi „termen legal depăşit, care este mai mare de 6 luni“, cu indicarea pentru fiecare perioadă selectată a numărului cazurilor care îi corespund.

    ART. 55
    Datele cuprinse în rubricile nr. 13 şi 14 din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ trebuie să fie egale cu cele din rubricile nr. 1 şi 2 din tabelul nr. II „Capacitatea de sesizare“.

    ART. 56
    Rubrica nr. 15 „Număr funcţionari publici în cazul cărora s-a clasat sesizarea“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprinde numărul total al cazurilor în care comisia de disciplină a clasat, în condiţiile legii, sesizările în anul pentru care se realizează raportarea.

    ART. 57
    Rubrica nr. 16 „Număr sesizări ale comisiei de disciplină transmise la Agenţia Naţională de Integritate“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprinde numărul total al sesizărilor transmise în anul pentru care se realizează raportarea autorităţii responsabile cu asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, pentru abaterea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea verificării şi soluţionării, potrivit art. 21 lit. c) din anexa nr. 7 la acelaşi act normativ.

    ART. 58
    Rubricile nr. 17 şi 18 „Număr cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul de cazuri în care fapta a fost sesizată ca infracţiune sau pentru care au existat indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate angaja răspunderea penală, iar comisia de disciplină a luat măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de urmărire penală, în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 59
    Rubricile nr. 19 şi 20 „Număr mustrări scrise propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse de către comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 60
    Rubricile nr. 21 şi 22 „Număr diminuări salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse de către comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 61
    Rubricile nr. 23 şi 24 „Număr diminuări salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse de către comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 62
    Rubricile nr. 25 şi 26 „Număr suspendări ale dreptului de promovare pe o perioadă de la 1 la 3 ani propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse de către comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 63
    Rubricile nr. 27 şi 28 „Număr retrogradări într-o funcţie publică de nivel inferior pe o perioadă de până la un an propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse de către comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 64
    Rubricile nr. 29 şi 30 „Număr destituiri din funcţia publică propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse de către comisia de disciplină în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 65
    (1) Tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprinde numărul şi tipul sancţiunilor disciplinare aplicate de persoana care are competenţa legală de aplicare a sancţiunilor disciplinare potrivit legii în anul pentru care se realizează raportarea.
    (2) Tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprinde:
    a) rubrica nr. 31 „Motivele aplicării unei sancţiuni disciplinare diferite, respectiv motivele neaplicării sancţiunilor disciplinare propuse de către comisia de disciplină“;
    b) rubricile nr. 32 şi 33 „Număr mustrări scrise aplicate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 67;
    c) rubricile nr. 34 şi 35 „Număr diminuări salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni aplicate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 68;
    d) rubricile nr. 36 şi 37 „Număr diminuări salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an aplicate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 69;
    e) rubricile nr. 38 şi 39 „Număr suspendări ale dreptului de promovare pe o perioadă de la 1 la 3 ani aplicate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 70;
    f) rubricile nr. 40 şi 41 „Număr retrogradări într-o funcţie publică de nivel inferior pe o perioadă de până la un an aplicate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 71;
    g) rubricile nr. 42 şi 43 „Număr destituiri din funcţia publică aplicate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 72;
    h) rubricile nr. 44 şi 45 „Număr destituiri din funcţia publică în situaţia de incompatibilitate“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 74;
    i) rubricile nr. 46 şi 47 „Număr mustrări scrise aplicate direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 75;
    j) rubricile nr. 48 şi 49 „Număr funcţionari publici în cazul cărora nu au fost aplicate sancţiunile disciplinare propuse de către comisia de disciplină“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 76.


    ART. 66
    Rubrica nr. 31 „Motivele aplicării unei sancţiuni disciplinare diferite, respectiv motivele neaplicării sancţiunilor disciplinare propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprinde enumerarea motivelor care au determinat persoana care are competenţa legală de aplicare să dispună aplicarea altei sancţiuni disciplinare decât cea propusă de către comisia de disciplină sau, după caz, să nu dispună aplicarea acestora.

    ART. 67
    Rubricile nr. 32 şi 33 „Număr mustrări scrise aplicate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost aplicate în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 68
    Rubricile nr. 34 şi 35 „Număr diminuări salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni aplicate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost aplicate în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 69
    Rubricile nr. 36 şi 37 „Număr diminuări salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an aplicate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost aplicate în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 70
    Rubricile nr. 38 şi 39 „Număr suspendări ale dreptului de promovare pe o perioadă de la 1 la 3 ani aplicate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost aplicate în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 71
    Rubricile nr. 40 şi 41 „Număr retrogradări într-o funcţie publică de nivel inferior pe o perioadă de până la un an aplicate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost aplicate în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 72
    Rubricile nr. 42 şi 43 „Număr destituiri din funcţia publică aplicate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul sancţiunilor disciplinare de acest fel care au fost aplicate în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 73
    Datele cuprinse în rubricile nr. 32-43 din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ trebuie să fie mai mici sau egale cu datele cuprinse în rubricile nr. 19-30 din tabelul nr. III.1 „Durată şi mod de finalizare“.

    ART. 74
    Rubricile nr. 44 şi 45 „Număr destituiri din funcţia publică în situaţia de incompatibilitate“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul funcţionarilor publici cărora le-a fost aplicată sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 520 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 75
    Rubricile nr. 46 şi 47 „Număr mustrări scrise aplicate direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul funcţionarilor publici cărora le-a fost aplicată sancţiunea disciplinară potrivit art. 493 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în anul pentru care se realizează raportarea, defalcat pe categorii de funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 76
    Rubricile nr. 48 şi 49 „Număr funcţionari publici în cazul cărora nu au fost aplicate sancţiunile disciplinare propuse de către comisia de disciplină“ din tabelul nr. III.2 „Număr şi tip de sancţiuni aplicate de către persoana care are competenţa legală de aplicare“ cuprind numărul funcţionarilor publici pentru care persoana care are competenţa legală de aplicare a sancţiunilor disciplinare potrivit legii nu a dispus aplicarea sancţiunii disciplinare propuse de către comisia de disciplină, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 77
    Tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde:
    a) rubrica nr. 50 „Număr cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă“;
    b) rubrica nr. 51 „Fapte sesizate ca infracţiuni şi încadrarea juridică a infracţiunii pentru care s-a dispus condamnarea penală“;
    c) rubrica nr. 52 „Alte decizii“;
    d) rubricile nr. 53 şi 54 „Număr sancţiuni disciplinare care au fost aplicate funcţionarilor publici şi care au fost contestate în instanţa de judecată“, detaliate în condiţiile prevăzute la art. 81;
    e) rubrica nr. 55 „Număr hotărâri pronunţate de instanţa de judecată prin care s-a menţinut sancţiunea disciplinară iniţială“;
    f) rubrica nr. 56 „Număr hotărâri pronunţate de instanţa de judecată prin care instanţa de judecată a dispus aplicarea altei sancţiuni disciplinare decât cea iniţială“;
    g) rubrica nr. 57 „Număr hotărâri pronunţate de instanţa de judecată prin care instanţa de judecată a anulat sancţiunea disciplinară dispusă iniţial“.


    ART. 78
    Rubrica nr. 50 „Număr cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde informaţiile referitoare la cazurile respective, astfel cum rezultă pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în anul pentru care se realizează raportarea cu privire la procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici.

    ART. 79
    Rubrica nr. 51 „Fapte sesizate ca infracţiuni şi încadrarea juridică a infracţiunii pentru care s-a dispus condamnarea penală“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde pe scurt fapta sesizată, care este considerată că întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală, articolul din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în hotărârea judecătorească definitivă de condamnare, precum şi pedeapsa penală aplicată care se regăseşte în dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

    ART. 80
    Rubrica nr. 52 „Alte decizii“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde măsurile dispuse de instanţele de judecată, altele decât cele dispuse potrivit prevederilor art. 79.

    ART. 81
    Rubricile nr. 53 şi 54 „Număr sancţiuni disciplinare care au fost aplicate funcţionarilor publici şi care au fost contestate în instanţa de judecată“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprind numărul de sancţiuni disciplinare care au fost contestate în instanţa de judecată şi pentru care instanţa de judecată a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă în perioada pentru care se realizează raportarea, defalcat pe funcţionari publici de conducere sau înalţi funcţionari publici, după caz, respectiv funcţionari publici de execuţie.

    ART. 82
    Rubrica nr. 55 „Număr hotărâri pronunţate de instanţa de judecată prin care s-a menţinut sancţiunea disciplinară iniţială“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde numărul de hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de instanţa de judecată în perioada pentru care se realizează raportarea, prin care instanţa de judecată a menţinut sancţiunea disciplinară iniţială.

    ART. 83
    Rubrica nr. 56 „Număr hotărâri pronunţate de instanţa de judecată prin care instanţa de judecată a dispus aplicarea altei sancţiuni disciplinare decât cea iniţială“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde numărul de hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de instanţa de judecată în perioada pentru care se realizează raportarea, prin care instanţa de judecată a dispus aplicarea altei sancţiuni disciplinare decât cea iniţială.

    ART. 84
    Rubrica nr. 57 „Număr hotărâri pronunţate de instanţa de judecată prin care instanţa de judecată a anulat sancţiunea disciplinară dispusă iniţial“ din tabelul nr. III.3 „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată“ cuprinde numărul de hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de instanţa de judecată în perioada pentru care se realizează raportarea, prin care instanţa de judecată a dispus anularea sancţiunii disciplinare dispuse iniţial.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 85
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Formatul de raportare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale
    a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│I. INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA SAU │
│INSTITUŢIA PUBLICĂ ŞI CONSILIERUL DE │
│ETICĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │ │
│consilierului │ │
│de etică │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data numirii │ │
│consilierului │ │
│de etică │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Compartimentul│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Nr. telefon │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│E-mail │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Categoria din │a) administraţia │
│care face │publică centrală; b) │
│parte │administraţia publică │
│autoritatea │teritorială; c) │
│sau instituţia│administraţia publică │
│publică │locală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Judeţul │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A │
│FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A NORMELOR/STANDARDELOR DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR │
│PUBLICI ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Număr funcţionari │ │ │ │
│ │ │Număr funcţionari │ │ │Număr funcţionari │publici care au │Număr funcţionari │Număr şedinţe de │Număr speţe care au │
│Număr │ │publici care au │Număr │Denumirea │publici care au │primit solicitare │publici care au │consiliere etică │constituit obiectul │
│funcţionari│ │participat la │programe de │programelor │adresat solicitări │scrisă din partea │beneficiat de │pentru funcţionarii │consilierii etice │
│publici │Număr │sesiuni de informare│formare şi │de formare şi│scrise pentru │consilierului de │consiliere etică │publici │pentru funcţionarii │
│încadraţi │sesiuni │ │perfecţionare│perfecţionare│consiliere etică │etică pentru │ │ │publici │
│în │de │ │profesională │profesională │ │consiliere etică │ │ │ │
│autoritatea│informare├───────────┬────────┤urmate de │urmate de ├───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┤
│sau │ │de │ │consilierul │consilierul │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │
│instituţia │ │conducere │de │de etică │de etică │conducere │de │conducere │de │conducere │de │conducere │de │conducere │de │
│publică │ │şi înalţi │execuţie│ │ │şi înalţi │execuţie│şi înalţi │execuţie│şi înalţi │execuţie│şi înalţi │execuţie│şi înalţi │execuţie│
│ │ │funcţionari│ │ │ │funcţionari│ │funcţionari│ │funcţionari│ │funcţionari│ │funcţionari│ │
│ │ │publici │ │ │ │publici │ │publici │ │publici │ │publici │ │publici │ │
├───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
└───────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┤
│Obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consilierii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│a) principiile│Număr │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile │recomandări │ │ │ │ │ │ │ │
│conduitei │ale │ │ │ │ │ │ │ │
│profesionale a│consilierului │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarilor│de etică cu │ │ │ │Cauzele │Consecinţele │ │ │
│publici; │privire la │ │ │ │nerespectării │nerespectării │ │ │
│b) │modalitatea de│ │Număr │ │principiilor │principiilor │Număr analize │Măsuri propuse de │
│îndatoririle │acţiune a │ │sesizări ale │Aspectele│aplicabile │aplicabile │privind cauzele, │consilierul de │
│funcţionarilor│funcţionarului│Recomandările│consilierului│sesizate │conduitei │conduitei │riscurile şi │etică pentru │
│publici; │public pentru │consilierului│de etică la │organelor│profesionale a│profesionale a│vulnerabilităţile│înlăturarea │
│c) normele/ │respectarea │de etică │organele de │de │funcţionarilor│funcţionarilor│care se manifestă│cauzelor, │
│standardele de│principiilor │ │urmărire │urmărire │publici şi a │publici şi a │în activitatea │diminuarea │
│conduită a │aplicabile │ │penală │penală │normelor/ │normelor/ │funcţionarilor │riscurilor şi a │
│funcţionarilor│conduitei │ │ │ │standardelor │standardelor │publici │vulnerabilităţilor│
│publici; │profesionale a│ │ │ │de conduită │de conduită │ │ │
│d) alte norme │funcţionarilor│ │ │ │ │ │ │ │
│juridice │publici şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│încălcate; │normelor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│e) niciuna │standardelor │ │ │ │ │ │ │ │
│dintre │de conduită │ │ │ │ │ │ │ │
│categoriile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│predefinite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lit. a)-d) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
└──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Număr │ │
│ │ │Număr sesizări│ │chestionare │ │
│ │ │şi reclamaţii │ │aplicate │ │
│Număr practici│ │analizate de │ │cetăţenilor şi│Măsuri adoptate│
│sau proceduri │ │consilierul de│ │beneficiarilor│pentru │
│instituţionale│ │etică, │ │direcţi ai │înlăturarea │
│care pot │ │formulate de │ │activităţii │cauzelor sau │
│conduce la │ │cetăţeni şi │ │autorităţii │circumstanţelor│
│încălcarea │ │ceilalţi │Recomandări│sau │care au │
│principiilor │Descrierea pe │beneficiari ai│cu caracter│instituţiei │favorizat │
│aplicabile │scurt a │activităţii │general │publice cu │încălcarea │
│conduitei │practicii sau │autorităţii │formulate │privire la │principiilor │
│profesionale a│procedurii │sau │de către │comportamentul│aplicabile │
│funcţionarilor│instituţionale│instituţiei │consilierul│personalului │conduitei │
│publici şi a │ │publice cu │de etică │care asigură │profesionale a │
│normelor/ │ │privire la │ │relaţia │funcţionarilor │
│standardelor │ │comportamentul│ │directă cu │publici şi │
│de conduită în│ │personalului │ │publicul sau │normelor/ │
│activitatea │ │care asigură │ │opinia │standardelor de│
│funcţionarilor│ │relaţia │ │acestora cu │conduită │
│publici │ │directă cu │ │privire la │ │
│ │ │cetăţenii │ │calitatea │ │
│ │ │ │ │serviciilor │ │
│ │ │ │ │oferite │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│25 │26 │27 │28 │29 │30 │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

    la metodologie
    Formatul de raportare privind implementarea procedurilor administrativ-disciplinare
    aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

┌──────────────────────────────────────┐
│I. INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA SAU │
│INSTITUŢIA PUBLICĂ ŞI CONSILIERUL DE │
│ETICĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │ │
│consilierului │ │
│de etică │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data numirii │ │
│consilierului │ │
│de etică │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Compartimentul│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Nr. telefon │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│E-mail │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Categoria din │a) administraţia │
│care face │publică centrală; b) │
│parte │administraţia publică │
│autoritatea │teritorială; c) │
│sau instituţia│administraţia publică │
│publică │locală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Judeţul │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. CAPACITATEA DE SESIZARE │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────┬────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Număr funcţionari │ │ │ │ │
│ │ │ │publici pentru care │ │ │ │ │
│ │ │ │au fost soluţionate │ │ │ │ │
│ │ │ │sesizările │ │ │ │ │
│ │ │ │înregistrate la │Număr funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de │Obiectul │Norme juridice│ │
│ │ │ │comisia de │disciplină de către: │sesizării: │încălcate: │ │
│ │ │ │disciplină în anul │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru care se │ │ │ │ │
│ │Număr │Număr │realizează │ │ │ │ │
│ │sesizări │sesizări │raportarea │ │ │ │ │
│ │înregistrate│înregistrate├───────────┬────────┼────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┼────────────┼──────────────┤ │
│ │la comisia │la comisia │ │ │ │ │ │ │ │a) abaterile│ │ │
│ │de │de │ │ │ │ │ │ │ │disciplinare│a) principiile│ │
│Număr │disciplină │disciplină │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la│aplicabile │Evidenţierea │
│funcţionari│anterior │în anul │ │ │ │ │ │ │ │art. 492 │conduitei │cazurilor în │
│publici │anului │pentru care │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) │profesionale a│care │
│încadraţi │pentru care │se │ │ │ │ │ │ │ │din │funcţionarilor│funcţionarilor│
│în │se │realizează │ │ │ │ │ │ │ │Ordonanţa de│publici; b) │publici li s-a│
│autoritatea│realizează │raportarea │ │ │ │ │alţi │ │ │urgenţă a │îndatoririle │cerut să │
│sau │raportarea │şi care au │ │ │ │ │funcţionari│cetăţeni şi│ │Guvernului │funcţionarilor│acţioneze sub │
│instituţia │şi care au │fost │de │ │ │conducătorul │publici sau│ceilalţi │ │nr. 57/2019,│publici; c) │presiunea │
│publică │fost │soluţionate │conducere │ │conducătorul│compartimentului│alte │beneficiari│ │cu │normele/ │factorului │
│ │soluţionate │în anul │sau înalţi │de │autorităţii │în care este │categorii │ai │avertizorul│modificările│standardele de│politic │
│ │în anul │pentru care │funcţionari│execuţie│sau │încadrat │de personal│activităţii│în interes │şi │conduită a │ │
│ │pentru care │se │publici, │ │instituţiei │funcţionarul │din │autorităţii│public │completările│funcţionarilor│ │
│ │se │realizează │după caz │ │publice │public │autoritatea│sau │ │ulterioare; │publici; d) │ │
│ │realizează │raportarea │ │ │ │ │sau │instituţiei│ │b) alte │alte norme │ │
│ │raportarea │ │ │ │ │ │instituţia │publice │ │fapte │juridice │ │
│ │ │ │ │ │ │ │publică │ │ │sesizate; c)│încălcate; e) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │niciuna │niciuna dintre│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dintre │categoriile │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │categoriile │predefinite, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │predefinite,│prevăzute la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la│lit. a)-d) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lit. a) şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b) │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
└───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. MODALITATEA DE FINALIZARE A PROCEDURILOR ADMINISTRATIV-DISCIPLINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III.1. DURATĂ ŞI MOD DE FINALIZARE │
├───────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│Număr de │ │ │ │ │Număr diminuări │Număr diminuări │Număr suspendări ale│Număr retrogradări │ │
│sesizări la │ │ │ │ │salariale cu 5-20% │salariale cu 10-15% │dreptului de │într-o funcţie │Număr destituiri din│
│comisia de │ │Număr │Număr cazuri în care│Număr mustrări │pe o perioadă de │pe o perioadă de │promovare pe o │publică de nivel │funcţia publică │
│disciplină │ │sesizări │au fost sesizate │scrise propuse de │până la 3 luni │până la un an │perioadă de la unu │inferior pe o │propuse de către │
│corespunzător │Număr │ale │organele de urmărire│către comisia de │propuse de către │propuse de către │la 3 ani propuse de │perioadă de până la │comisia de │
│duratei │funcţionari│comisiei de│penală │disciplină │comisia de │comisia de │către comisia de │un an propuse de │disciplină │
│cercetării │publici în │disciplină │ │ │disciplină │disciplină │disciplină │către comisia de │ │
│administrative:│cazul │transmise │ │ │ │ │ │disciplină │ │
├────┬──────────┤cărora s-a │la Agenţia ├───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┤
│ │termen │clasat │Naţională │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │
│ │legal │sesizarea │de │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │
│0-6 │depăşit, │ │Integritate│sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │
│luni│care este │ │ │funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│
│ │mai mare │ │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │
│ │de 6 luni │ │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┤
│13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III.2. NUMĂR ŞI TIP DE SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE DE CĂTRE PERSOANA CARE │
│ARE COMPETENŢA LEGALĂ DE APLICARE │
├────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│Motivele │ │ │ │ │ │ │ │ │Număr funcţionari │
│aplicării │ │Număr diminuări │Număr diminuări │Număr suspendări ale│Număr retrogradări │ │ │Număr mustrări │publici în cazul │
│unei │ │salariale cu 5-20% │salariale cu 10-15% │dreptului de │într-o funcţie │Număr destituiri din│Număr destituiri din│scrise aplicate │cărora nu au fost │
│sancţiuni │Număr mustrări │pe o perioadă de │pe o perioadă de │promovare pe o │publică de nivel │funcţia publică │funcţia publică în │direct de către │aplicate sancţiunile│
│disciplinare│scrise aplicate │până la 3 luni │până la un an │perioadă de la unu │inferior pe o │aplicate │situaţia de │conducătorul │disciplinare propuse│
│diferite, │ │aplicate │aplicate │la 3 ani aplicate │perioadă de până la │ │incompatibilitate │autorităţii sau │de către comisia de │
│respectiv │ │ │ │ │un an aplicate │ │ │instituţiei publice │disciplină │
│motivele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neaplicării ├───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┼───────────┬────────┤
│sancţiunilor│de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │de │ │
│disciplinare│conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │conducere │ │
│propuse de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │sau înalţi │de │
│către │funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│funcţionari│execuţie│
│comisia de │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │publici, │ │
│disciplină │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │după caz │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┤
│31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │38 │39 │40 │41 │42 │43 │44 │45 │46 │47 │48 │49 │
└────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III.3. ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI INSTANŢELE DE JUDECATĂ │
├──────────────┬────────────┬───────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Număr sancţiuni │ │
│ │ │ │disciplinare care au│ │
│ │ │ │fost aplicate │Număr hotărâri pronunţate de instanţa │
│ │Fapte │ │funcţionarilor │de judecată │
│ │sesizate ca │ │publici şi care au │ │
│Număr cazuri │infracţiuni │ │fost contestate în │ │
│în care s-a │şi │ │instanţa de judecată│ │
│dispus │încadrarea │ ├───────────┬────────┼────────────┬────────────┬────────────┤
│condamnarea │juridică a │Alte │ │ │ │prin care │ │
│penală prin │infracţiunii│decizii│ │ │ │instanţa de │prin care │
│hotărâre │pentru care │ │de │ │prin care │judecată a │instanţa de │
│judecătorească│s-a dispus │ │conducere │ │s-a menţinut│dispus │judecată a │
│definitivă │condamnarea │ │sau înalţi │de │sancţiunea │aplicarea │anulat │
│ │penală │ │funcţionari│execuţie│disciplinară│altei │sancţiunea │
│ │ │ │publici, │ │iniţială │sancţiuni │disciplinară│
│ │ │ │după caz │ │ │disciplinare│dispusă │
│ │ │ │ │ │ │decât cea │iniţial │
│ │ │ │ │ │ │iniţială │ │
├──────────────┼────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│50 │51 │52 │53 │54 │55 │56 │57 │
└──────────────┴────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016