Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 11 decembrie 2015 de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 decembrie 2015  de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 11 decembrie 2015 de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015

    CAP. I
    Dispoziţii generale privind distribuirea şi stingerea

    1. În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, plata obligaţiilor fiscale prevăzute de ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ce reglementează impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii fiscale.
    2. Obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, reglementate de ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1, se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se virează în contul 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.
    3. Obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, reglementate de ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1, se plătesc în contul unic de disponibil 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.
    4. Sumele plătite de către contribuabili în contul unic de disponibil 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" se distribuie de către organul fiscal competent distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, cu excepţiile prevăzute la pct. 15-26.
    5. Cu excepţiile prevăzute la pct. 15-26, sumele plătite pentru bugetul de stat în contul unic, precum şi sumele distribuite pe bugete potrivit pct. 4 se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:
    a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;
    b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
    c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).
    6. În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevăzute la pct. 5, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.
    7. După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură fiscală, şi înştiinţează contribuabilul, cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, despre modul în care s-a efectuat stingerea.
    8. În situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere, în conturile unice prevăzute la pct. 2 şi 3, mai rămân sume nedistribuite, se procedează astfel:
    a) în cazul în care suma rămasă nedistribuită a fost plătită în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" la sfârşitul lunii, diferenţa rămâne înregistrată în acest cont;
    b) în cazul în care suma rămasă nedistribuită a fost plătită în contul unic de disponibil 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", aceasta se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire".
    9. Distribuirea sumelor înregistrate potrivit prevederilor pct. 4 şi 5 se efectuează la data înregistrării de obligaţii fiscale faţă de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor plătite în conturile unice stabilite prin prezenta metodologie, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 8 lit. b).
    10. În primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata obligaţiilor fiscale, organul fiscal competent constată, din oficiu, compensarea sumei plătite în plus în contul unic după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere, astfel:
    a) sumele rămase nedistribuite în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" sting prin compensare obligaţiile fiscale neachitate datorate aceluiaşi buget şi care nu se plătesc în contul unic, urmând ca diferenţa rămasă să stingă prin compensare obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional;
    b) sumele rămase nedistribuite în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" sting prin compensare obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", urmând ca eventualele diferenţe să stingă prin compensare obligaţiile neachitate la bugetul de stat, altele decât cele care se plătesc în acest cont.
    11. Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art. 167 din Codul de procedură fiscală, dacă legea nu prevede altfel.
    12. Constatarea compensării din oficiu se efectuează pe baza formularului "Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale". Decizia se comunică contribuabilului în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.
    13. Sumele reprezentând obligaţii fiscale existente în conturile 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire", după data constatării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute la art. 167 din Codul de procedură fiscală, se restituie la cerere, în condiţiile prevăzute de art. 168 alin. (1) şi (8) din acelaşi act normativ.
    14. Prevederile pct. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" şi "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" după data de 1 a lunii următoare celei în care există obligaţia declarării, potrivit legii. După depunerea declaraţiilor, organul fiscal competent procedează la distribuirea şi stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz, cu excepţia situaţiei în care, până la data depunerii declaraţiilor, sumele plătite în contul unic nu au stins alte obligaţii.

    CAP. II
    Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic şi beneficiază de înlesniri la plată şi stingerea obligaţiilor datorate de aceştia
    15. (1) Pentru beneficiarii de eşalonări la plată, ratele de eşalonare la plată sau obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată se sting în funcţie de termenul maxim în care acestea se împlinesc. Prin sintagma termen maxim se înţelege termenul suplimentar de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la reglementarea acordării înlesnirilor la plată.
    (2) În cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată aprobate prin acte administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare, şi efectuează plăţi în contul unic, distribuirea şi stingerea se efectuează pe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată. În sintagma "obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată" sunt incluse şi ratele de eşalonare.
    (3) În cazul în care există obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeaşi dată, pentru aceste obligaţii, distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond, distribuirea se face în următoarea ordine:
    a) impozitele cu reţinere la sursă, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;
    b) celelalte obligaţii fiscale principale, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;
    c) obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) si b), în ordinea vechimii acestora.
    (4) Stingerea obligaţiilor fiscale se face în următoarea ordine:
    a) obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii acestora;
    b) obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.
    16. În cazul în care suma achitată/aprobată la rambursare este mai mare decât cuantumul obligaţiilor al căror termen maxim a fost împlinit până la data plăţii/aprobării rambursării, se sting celelalte obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, iar ulterior ratele viitoare din eşalonarea la plată, în limita sumei achitate/aprobate la rambursare.
    17. În situaţia în care suma achitată în contul unui buget şi/sau impozit, taxă, după caz, este mai mare decât obligaţiile fiscale datorate respectivului buget şi/sau impozit, taxă, după caz (toate obligaţiile fiscale eşalonate şi obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată), diferenţa rezultată stinge obligaţiile datorate în contul celorlalte bugete, cu respectarea regulii prevăzute la pct. 15 şi 16.
    18. Obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, altele decât cele care se plătesc în contul unic, se achită de către debitori distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, iar stingerea obligaţiilor fiscale datorate se efectuează în ordinea împlinirii termenului maxim.
    19. În cazul existenţei unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, se procedează astfel:
    a) dacă există decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobată la rambursare, stingerea se efectuează în limita sumei aprobate şi în ordinea prevăzută la pct. 15 şi 16;
    b) dacă decontul cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cererile de restituire sunt în curs de soluţionare, se marchează obligaţiile de plată ce pot face obiectul compensării în limita sumei solicitate la rambursare/restituire în ordinea prevăzută la pct. 15 şi 16;
    c) creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului, stabilite prin decizie de restituire, vor fi cesionate după stingerea ratelor din graficul de plată a obligaţiilor fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea la plată.
    20. În situaţia în care se sting anticipat, parţial sau total, din oficiu sau ca urmare a notificării contribuabilului, obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.
    21. Prezenta procedură se aplică, în mod corespunzător, indiferent dacă plata se efectuează în contul unic sau distinct, în conturi de venituri bugetare corespunzătoare.

    CAP. III
    Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa

    22. Sumele reprezentând obligaţii fiscale plătite de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa se distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei ordini de stingere:
    a) obligaţii fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii;
    b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora;
    c) obligaţii fiscale născute anterior datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;
    d) alte obligaţii fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).
    23. În situaţia în care sumele achitate de către contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" sunt în cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentând obligaţii fiscale datorate, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite pe tipuri de obligaţii în ordinea prevăzută la pct. 22, în funcţie de starea contribuabilului (insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment).
    24. În situaţia în care contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa efectuează o plată în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" în cuantum mai mare decât cel al obligaţiilor fiscale care se plătesc în acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite pe tipuri de obligaţii în ordinea prevăzută la pct. 22, în funcţie de starea contribuabilului (insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment), ulterior aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 10-13.
    25. Sumele achitate de către contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" se distribuie de către organul fiscal competent potrivit pct. 22, cu respectarea prevederilor pct. 23, care se aplică în mod corespunzător.
    26. În cazul existenţei unui decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenţei, prin excepţie de la pct. 22, ordinea de stingere este următoarea:
    a) suma aprobată la rambursare se compensează cu obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei;
    b) suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se compensează cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

    CAP. IV
    Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită şi stingerea obligaţiilor fiscale datorate de către aceştia

    27. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul unic după data la care, potrivit legii, a fost comunicată somaţia, organul fiscal competent procedează la distribuirea sumelor plătite şi stingerea creanţelor fiscale potrivit prevederilor cap. I.
    28. Dispoziţiile pct. 27 se aplică în mod corespunzător şi în cazul operării compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.
    29. În cazul înfiinţării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terţii popriţi şi instituţiile bancare virează aceste sume în contul de disponibil 50.67.02 "Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor", deschis pe codul de identificare fiscală al debitorului, indicat în adresa de înfiinţare a popririi de către organul fiscal competent.
    30. Sumele încasate în contul prevăzut la pct. 29 se distribuie în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.
    31. În cazul în care după efectuarea distribuirii potrivit pct. 30 mai rămân sume încasate în contul prevăzut la pct. 29, acestea se restituie din oficiu în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării.
    32. În situaţia în care debitorul înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante, altele decât cele pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi/popririlor, acestea se sting prin compensare cu sumele rămase nedistribuite din contul prevăzut la pct. 29, cu încadrarea în termenul menţionat la pct. 31, dispoziţiile art. 163 şi 165 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
    33. În cazul în care, din eroare, instituţiile de credit virează organului fiscal sume reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte, sumele respective se restituie la cererea instituţiei de credit sau a contribuabilului/plătitorului, chiar dacă acesta înregistrează obligaţii restante.
    34.1. În cazul în care sediile secundare ale debitorului persoană juridică înregistrează în evidenţa fiscală obligaţii restante, se va genera poprire asupra conturilor contribuabilului/plătitorului persoană juridică care le-a înfiinţat, potrivit legii.
    34.2. În adresa de înfiinţare a popririi se va menţiona contul 50.67.02 "Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor", deschis pe codul de identificare fiscală al sediului secundar.
    34.3. Adresele de înfiinţare a popririi se vor genera pe fiecare sediu secundar, iar adresa de înştiinţare a popririi se va comunica la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat, potrivit legii, aceste prevederi aplicându-se în mod corespunzător şi în situaţia comunicării somaţiei şi a titlului executoriu.

                        ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016