Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 10 decembrie 2014 de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 10 decembrie 2014  de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 10 decembrie 2014 de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniul de aplicare

    ART. 1
    Prezenta metodologie de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi (denumită în continuare metodologie) stabileşte:
    a) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi;
    b) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;
    c) modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
    d) modul de calcul al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi.
    ART. 2
    (1) Prezenta metodologie se aplică:
    a) operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi;
    b) producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care au calitatea de deţinători de certificate verzi;
    c) consumatorilor industriali electro-intensivi, care sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;
    d) operatorului de transport şi de sistem;
    e) operatorului pieţei de certificate verzi.
    (2) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 3
    (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:
    a) an de analiză - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi operatorii economici menţionaţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile aferente acestora;
    b) certificate verzi aflate pe piaţa de certificate verzi - certificatele verzi valabile pe piaţa de certificate verzi şi certificatele verzi expirate în contul furnizorului şi care pot fi utilizate la cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi; certificatele verzi expirate în contul furnizorului nu pot face obiectul unei alte tranzacţii;
    c) certificat verde "consumat" - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu astfel de obligaţie;
    d) certificat verde emis - certificatul verde emis de operatorul de transport şi de sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile, în vederea tranzacţionării pe piaţa de certificate verzi;
    e) certificat verde recuperat - certificatul verde care a fost amânat de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2^1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este eliberat pentru tranzacţionare în condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi - cota de achiziţie de certificate verzi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză, bazată pe valori realizate, care se publică pe site-ul www.anre.ro până la data de 1 martie a anului următor celui de analiză şi pentru care se aplică penalităţi în caz de neîndeplinire;
    g) cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - ponderea maximă a energiei electrice produse din surse regenerabile (din care se scade energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW) în consumul final brut de energie electrică şi care este susţinută prin sistemul de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul propriu tehnologic de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum şi consumul propriu tehnologic din reţeaua de transport şi distribuţie, excluzând producţia de energie electrică produsă în centrale electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior, la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;
    i) consum final de energie electrică - suma consumurilor de energie electrică realizate de consumatorii finali de energie electrică din România;
    j) consum final exceptat de energie electrică - cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii electro-intensivi care este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările ulterioare;
    k) factor de capacitate - raportul dintre energia electrică produsă în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala ar funcţiona la puterea instalată toată perioada analizată, exprimat în procente;
    l) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi - orice operator economic care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    NOTĂ:
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii operatori economici au obligaţie de achiziţie de certificate verzi:
    - furnizorul de energie electrică pentru energia electrică achiziţionată pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii;
    - producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică;
    - producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic.
    m) producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator economic, persoană fizică sau juridică, care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care este acreditat prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi sau preţ reglementat;
    n) sistem de promovare - sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de certificate verzi sau prin tarif reglementat, instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) CFBEE - consum final brut de energie electrică, exprimat în MWh;
    c) CFEE - consum final de energie electrică, exprimat în MWh;
    d) CFEE(exceptat) - consum final exceptat de energie electrică, exprimat în MWh;
    e) CFEE(i) - consum final de energie electrică realizat de operatorul economic i, exprimat în MWh;
    f) CV - certificat verde;
    g) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, exprimat în MWh;
    h) FC(j) - factor de capacitate, pe tip de tehnologie j, exprimat în %;
    i) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) HG 495/2014 - Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;
    k) NCV(i nec) - numărul de CV necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, în anul de analiză;
    l) NCV(i) - numărul de CV achiziţionate de operatorul economic i, în anul de analiză;
    m) NCV(i, neachiz) - numărul de CV neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV în anul de analiză;
    n) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    o) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi;
    p) P(i) - putere electrică instalată a centralei/grupului de producere E-SRE, exprimată în MW;
    q) SEN - sistemul electroenergetic naţional;
    r) SRE - surse regenerabile de energie;
    s) S(i, t) - suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV neachiziţionate în anul de analiză t;
    t) S(t) - suma bănească rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t;
    u) c(cv estimate,t) - cota estimată de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;
    v) c(cv t) - cota de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;
    w) c^1(cv,t) - cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, având în vedere încadrarea în cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în CV/MWh;
    x) c(ESRE,t)- cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în %;
    y) p(CV,t) - preţul mediu estimat al CV în anul t pe piaţa centralizată a CV, exprimat în lei/CV;
    z) I(CV,t) - impactul mediu ponderat estimat al CV în factura consumatorului final de energie electrică, în anul t, exprimat în lei/MWh;
    aa) t - anul de analiză;
    bb) t-1 - anul în care se estimează cota de CV pentru anul t;
    cc) t+1 - anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.

    CAP. II
    Stabilirea cotei obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare pentru anul următor

    ART. 5
    (1) ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la data de 30 iunie a anului t-1, asupra nivelului cotei obligatorii de E-SRE în anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în procente, în funcţie de următoarele:
    a) gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie, prevăzut în Raportul de progres al României elaborat de ministerul de resort, exprimat în procente;
    b) impactul mediu estimat al CV în factura consumatorului final de energie electrică, exprimat în lei/MWh.
    (2) Cota obligatorie de E-SRE în anul t care beneficiază de sistemul de promovare se calculează cu următoarea formulă:

                 ESRE(t, CAP)
    C(ESRE,t) = ─────────────
                  CFBEE(t)

    unde:
    ESRE(t, CAP) = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare prin CV;
    CFBEE(t) = consumul final brut de energie electrică estimat pentru anul t, având în vedere tendinţele de evoluţie pentru anul t-1 publicate de Institutul Naţional de Statistică.

    ART. 6
    (1) ANRE verifică gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie, din ultimul Raport de progres al României elaborat de ministerul de resort:
    a) în situaţia în care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are cel puţin valoarea stabilită în traiectoria orientativă pentru anul respectiv, conform anexei 1 la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, atunci impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică în anul t se menţine constant la nivelul celui estimat în luna iunie a anului t-1 pentru anul t-1;
    b) în situaţia în care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are valoarea mai mică decât cea stabilită în traiectoria orientativă pentru anul respectiv, atunci impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică în anul t va fi majorat faţă de cel considerat pentru anul t-1 cu raportul dintre diferenţa dintre ponderea de energie din surse regenerabile stabilită în traiectoria orientativă şi cea realizată şi ponderea de energie din surse regenerabile stabilită în traiectoria orientativă. Valoarea impactului mediu al CV în anul t+1 se determină prin majorarea impactului mediu al CV estimat în luna iunie a anului t pentru anul t cu acelaşi raport, până la publicarea unui nou raport de progres al României.
    (2) Se calculează cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare, ESRE(t,CAP), în condiţiile alin. (1), utilizând următoarea formulă:

                       I(CV, t) x CFEE(t)
    ESRE(t, CAP) = ─────────────────────────
                    NCV(emisie, t)
                    ────────────── x p(CV,t)
                       ESRE(t)


    unde:
    I(CV,t) - impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică, în anul t, calculat conform alin. (1);
    ESRE(t)= cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t în centrale E-SRE acreditate pentru sistemul de promovare, calculat conform art. 7;
    NCV(emise,t) = numărul total de CV estimate a fi emise în anul t aferente ESREt, calculat conform art. 8;
    p(CV,t) = preţul mediu ponderat estimat al CV în anul t-1 pentru anul t pe piaţa centralizată a CV, având în vedere raportul dintre cererea şi oferta de CV estimat pentru anul t;
    CFEE(t) = consumul final de energie electrică estimat pentru anul t, având în vedere tendinţele de evoluţie pentru anul t-1 publicate de Institutul Naţional de Statistică.
    (3) Impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie electrică în luna iunie a anului t-1 pentru anul t-1 se calculează ca fiind produsul dintre cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t-1 şi publicată pe site-ul ANRE şi preţul mediu estimat al CV în anul t-1 pe piaţa centralizată de CV, având în vedere raportul dintre cererea şi oferta de CV estimat pentru anul t-1.

    CAP. III
    Stabilirea cotei estimate de achiziţie de CV pentru anul următor

    SECŢIUNEA 1
    Determinarea cotei estimate de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t (c(cv estimat,t) )

    SUBSECŢIUNEA 1
    Determinarea cantităţii de energie electrică estimată a se produce în anul t din surse regenerabile de energie (ESRE(t)) care beneficiază de sistemul de promovare

    ART. 7
    (1) ANRE calculează, în prima decadă a lunii decembrie a fiecărui an t-1, cantitatea de ESRE estimată a se produce în anul t (ESRE(t)) şi care beneficiază de sistemul de promovare, în funcţie de următoarele date de intrare:
    a) puterea electrică instalată în grupurile/centralele electrice existente în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi, j(existent);
    b) puterea electrică instalată în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi, j(nou);
    c) factorii de capacitate utilizaţi la autorizarea sistemului de promovare, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, FC(j).
    (2) La determinarea cantităţii de ESRE estimată a se produce în anul t nu se ia în considerare energia electrică produsă în centralele hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
    (3) Pentru grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, la estimarea energiei electrice produse de acestea se va ţine seama şi de momentul punerii în funcţiune a grupurilor/centralelor electrice respective.
    (4) Pentru o estimare cât mai corectă a cantităţii de ESRE ce urmează să se producă în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, ANRE va utiliza informaţiile din autorizaţiile de înfiinţare valabile emise de ANRE, cu punere în funcţiune în anul t şi ţinând seama de evoluţia punerilor în funcţiune în anul t-1.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Determinarea numărului total de CV estimate a fi emise în anul t (NCV(emise, t))

    ART. 8
    Numărul total de CV estimate în anul t-1 a fi emise pentru anul t, (NCV(emise, t)), se determină ca suma dintre numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele existente, numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele electrice noi cu punere în funcţiune pe parcursul anului t şi numărul CV recuperate în anul t.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Determinarea consumului final de energie electrică estimat pentru anul t (CFEE(t))

    ART. 9
    Consumul final de energie electrică estimat în anul t-1 pentru anul t, CFEE(t), se determină pe baza consumului final de energie electrică estimat pentru anul t utilizat la rularea POWRSYM şi evidenţiat în procesul tehnologic de funcţionare a SEN.

    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Stabilirea cotei estimate de achiziţie de CV pentru anul t (c(cv estimat, t))

    ART. 10
    (1) Cota estimată de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t se calculează ca fiind raportul dintre numărul total de CV estimate a fi emise în anul t şi consumul final de energie electrică estimat diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru aceeaşi perioadă:

                           NCV(emisie, t)
    c(CV(estimat),t) = ────────────────────────── [CV/MWh],
                       CFEE(t) - CFEE(exceptat,t)


    unde:
    CFEE(exceptat), reprezintă consumul final exceptat estimat în anul t-1 pentru anul t, comunicat de Ministerul Economiei.
    (2) Consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t prevăzut la alin. (1) se determină având în vedere acordurile de exceptare emise în anul t-1, precum şi cele avute în vedere a fi emise în cursul anului t, luându-se în considerare următoarea regulă:
    a) acordurile de exceptare pentru jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t se emit la 1 ianuarie a anului t;
    b) acordurile de exceptare pentru jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t se emit la data de 1 iulie a anului t.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea încadrării energiei electrice estimată a se produce din surse regenerabile în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii

    ART. 11
    Cotele anuale obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare pentru perioada 2015-2020 sunt calculate conform art. 5 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4^2) din Lege.
    ART. 12
    (1) Se compară cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, calculată conform art. 7 alin. (1), cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)), calculată conform art. 6 alin. (2).
    (2) Dacă E-SRE estimată este mai mică decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)) sau egală cu aceasta, cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, c^1(CV, estimat, t), este egală cu cea calculată conform art. 10 alin. (1).
    (3) Dacă E-SRE estimată este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)), se va ajusta cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, după cum urmează:
    a) se calculează raportul R(t) dintre E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)) şi E-SRE estimată a se produce în anul t:

             ESRE(t, CAP)
    R(t) = ───────────────
                ESRE(t)

    b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV estimate a se emite în anul t (NCV(emise, t)), calculat la art. 8:

    NCV^1(emisie,t) = R(t) x NCV(emise, t)

    c) se calculează cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de noul număr estimat de CV a fi emise:

                              NCV^1(emise,t)
    c^1(CV,estimat,t) = ──────────────────────── [CV/MWh]
                        CFEE(t)-CFEE(exceptat,t)


    ART. 13
    (1) În prima decadă a lunii decembrie a anului t1, ANRE va publica pe site-ul propriu, pentru anul t, cota anuală estimată de achiziţie de CV, determinată conform art. 10 alin. (1) sau art. 12 alin. (3) lit. c).
    (2) Cota de achiziţie de CV estimată în anul t-1 pentru anul t şi publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată semestrial în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% faţă de cota menţionată.
    (3) Modificarea cotei de achiziţie de CV prevăzută la alin. (2) se realizează în condiţiile art. 10 alin. (2), având în vedere acordurile de exceptare emise în anul t până la data modificării cotei estimate de CV pentru anul t.
    (4) Pentru anul 2015, prima modificare a cotei estimate de achiziţie de CV publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) se realizează după primul trimestru al anului 2015.

    CAP. IV
    Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză

    SECŢIUNEA 1
    Determinarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (c(CV, t))

    SUBSECŢIUNEA 1
    Determinarea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în anul de analiză t (ESRE(t)) şi care a beneficiat de sistemul de promovare

    ART. 14
    În prima decadă a lunii februarie a anului t+1 următor celui de analiză t se determină, pe baza realizărilor, cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t, (ESRE(t)), şi care a beneficiat de sistemul de promovare atât prin CV, cât şi prin preţ reglementat.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Determinarea numărului total de CV luate în considerare pentru calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV, pentru anul de analiză t (NCV(t))

    ART. 15
    Calculul numărului de CV emise pentru anul de analiză, (NCV emise, t), se face ca sumă între:
    a) numărul de CV emise pentru tranzacţionare în anul t de OTS producătorilor de E-SRE acreditaţi, inclusiv cele recuperate în anul t, (NCV(emise, j, t)), pe tip de tehnologie j;
    b) numărul de CV virtuale emise pe tip de tehnologie j (NCV(virtuale, j, t)), care reprezintă numărul de CV ce ar rezulta din energia electrică din surse regenerabile vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii. La stabilirea NCV(virtuale, j, t) se ţine seama de numărul de CV/MWh din deciziile de acreditare pentru preţ reglementat pe tip de tehnologie j.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Determinarea consumului final de energie electrică realizat în anul de analiză (CFEE(t))

    ART. 16
    La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t vor fi luate în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:
    a) energia electrică utilizată de furnizorul de energie electrică pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea locurilor de consum proprii;
    b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
    c) energia electrică vândută de un producător de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivului producător.

    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de analiză t

    ART. 17
    Cota de achiziţie de CV realizată în anul de analiză t se calculează ca fiind raportul dintre numărul de CV emise calculat conform art. 15 şi consumul final de energie electrică realizat, diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică pentru aceeaşi perioadă, exprimată în CV/MWh.

                  NCV(t)
    c(CV,t) = ────────────────────────── [CV/MWh]
              CFEE(t) - CFEE(exceptat,t)


    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii

    ART. 18
    (1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESRE(t)), calculată conform art. 14, cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)), calculată conform art. 6 alin. (2).
    (2) Dacă (E-SRE(t)) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)), cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul t, c^1(CV, t), este egală cu cea calculată conform art. 17.
    (3) Dacă (E-SRE(t)) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE(t, CAP)), cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul t, c^1(CV, t), se calculează după cum urmează:
    a) se calculează raportul R(t) dintre E-SRE(t, CAP) şi E-SRE(t) produsă în anul de analiză t:

          ESRE(t,CAP)
    R(t)= ───────────
           ESRE(t)


    b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru calculul cotei de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCV(t)), calculat conform art. 15:
    NCV^1(t) = R(t) x NCV(t)
    c) se calculează cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în funcţie de numărul de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE:

                        NCV^1(t)
    c^1(CV,t) = ─────────────────────── [CV/MWh]
                CFEE(t)-CFEE(exceptat,t)


    ART. 19
    (1) Până la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform art. 18 alin. (2) sau (3), după caz.
    (2) Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii economici pentru anul de analiză t se realizează în funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV prevăzută la alin. (1).
    (3) În termen de trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
    ART. 20
    În situaţia în care, ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în condiţiile art. 19 alin. (1), se identifică o eroare în calculul cotei respective determinată de ANRE, aceasta ia următoarele măsuri:
    a) în cazul în care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la art. 19 alin. (3), eroarea respectivă este corectată la momentul identificării acesteia;
    b) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, pot fi vândute sau, după caz, utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1;
    c) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul creşterii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data 31 martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot achiziţiona CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de data intrării în vigoare a ordinului de modificare;
    d) orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t după data de 31 martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1.

    CAP. V
    Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză

    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV, pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de analiză t (NCV(i nec,t))

    ART. 21
    Numărul total de CV disponibile pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t este egal cu numărul de CV aflate pe piaţa de CV şi care pot fi utilizate la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV.
    ART. 22
    (1) Numărul total de CV de pe piaţa de CV care trebuie să se afle în contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCV(nec, t)) se determină ca produsul dintre:
    a) cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t [art. 18 alin. (2) sau (3)]; şi
    b) energia electrică furnizată consumatorilor finali/consumată în anul de analiză (consumul final de energie electrică rezultat, conform art. 16) diminuată cu consumul final exceptat de energie electrică:
    NCV(nec,t) = c^1(CV,t) x (CFEE(t)-CFEE(exceptat,t))
    (2) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV i trebuie să le deţină, aferent anului de analiză (NCV(i nec, t)), se determină astfel:
    NCV(i,nec,t) = c^1(CV,t) x (CFEE(i,t)-CFEE(exceptat,t))
    unde:
    c^1(CV, t) = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, şi
    CFEE(i,t) = energia electrică vândută clienţilor finali/utilizată pentru consumul propriu, altul decât CPT-ul de operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh;
    CFEE(i, exceptat, t) = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh.
    (3) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea numărului de CV neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCV(i, neachiz,t))

    ART. 23
    (1) La stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorul economic i se iau în calcul următoarele:
    a) numărul de CV din contul operatorului economic i care pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV;
    b) numărul de CV virtuale aferente cantităţii de E-SRE vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, în anul de analiză t, şi care nu beneficiază de CV (NCV(i, virtual, t));
    c) numărul de CV rezervate, în cazul în care producătorul ESRE are şi obligaţie de achiziţie de CV.
    (2) Numărul de CV virtuale (NCV(i, virtual, t)) pe care le deţine un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV se determină înmulţind cantitatea de E-SRE din sursa de tip j vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, cu numărul de CV aferent acelui tip de sursă, dacă ar fi beneficiat de CV, prevăzut în deciziile de acreditare pentru preţ reglementat.
    ART. 24
    (1) Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV care deţine un număr NCV(i, t) de CV:
    a) şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCV(i, t) ≥ NCV(i, nec, t)
    b) nu şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCV(i, t) < NCV(i, nec, t).
    (2) Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV (NCV(i, t)) este mai mic decât NCV(i nec, t), atunci acesta va trebui să plătească la Administraţia Fondului pentru Mediu suma S(i, t) aferentă CV neachiziţionate, astfel:

    NCV(i,neachiz,t) = NCV(i,nec,t) - NCV(i,t) [lei]
    S(i,t) = NCV(i,neachiz,t) x p(t),

    unde:
    p(t) = contravaloarea CV neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 110 \'c7/CV neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului t şi indexată conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Lege.
    (3) Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV depinde de:
    a) valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV impusă;
    b) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV;
    c) contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV,
    şi se calculează cu relaţia următoare:

           n
    S(t) = Σ S(i,t) [lei],
           i=1


    unde:
    n = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV în anul de analiză t.
    ART. 25
    (1) Până la data de 7 aprilie a fiecărui an, pentru anul de analiză t, ANRE stabileşte şi publică pe site-ul propriu lista cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia.
    (2) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (1) se primesc în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării acesteia pe site-ul ANRE. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare.
    (3) După expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor prevăzut la alin. (2), până la data de 15 aprilie a anului t+1, ANRE stabileşte prin decizie lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat.
    (4) Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi în lista de la alin. (3).
    ART. 26
    (1) Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 25 alin. (3) plătesc contravaloarea CV neachiziţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor emise de Administraţia Fondului pentru Mediu în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Lege, în contul deschis în acest scop de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) transmit la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la ANRE copii de pe ordinele de plată, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Raportările operatorilor economici pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, inclusiv a gradului de realizare a ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică

    ART. 27
    În vederea elaborării de către ANRE a rapoartelor prevăzute la art. 20 din Lege, producătorii de E-SRE, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari ai sistemului de promovare a ESRE, transmit la ANRE, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), pentru centralele/grupurile electrice pe care le deţin, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs, informaţiile referitoare la producţiile lunare de energie electrică din surse regenerabile pentru anul anterior t, conform machetei prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 28
    (1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), în formatul specificat în macheta prevăzută în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
    (2) Informaţiile conţinute în macheta prevăzută în anexa nr. 2.1 se transmit anual de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, până la data de 31 ianuarie a anului t+1, următor anului de analiză t, şi se referă:
    a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziţionată pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, precum şi la energia electrică exceptată conform prevederilor legale în vigoare;
    b) în cazul producătorilor de energie electrică, la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, respectiv la alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al centralei de producere energie electrică, cu precizarea consumului de energie electrică exceptat.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (2), furnizorii de energie electrică transmit şi cantitatea de E-SRE achiziţionată lunar pentru anul de analiză prin contracte încheiate la preţ reglementat, în condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, inclusiv tipul sursei de producere a acestei energii, pentru ca CV virtuale aferente acestei energii electrice să fie recunoscute în realizarea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t, conform machetei prevăzute în anexa nr. 2.2.
    (4) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot face corecţii la datele transmise conform machetei prevăzute în anexa nr. 2.1, respectiv anexa nr. 2.2, în cel mult 20 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2). După această dată, comunicările de corectare pot fi luate în considerare doar pentru anul următor.
    (5) În cazul în care comunicările de corectare în sensul diminuării cantităţii de energie electrică raportate conform alin. (1) şi (2) se transmit după termenul prevăzut la alin. (4) şi nu pot fi soluţionate conform alin. (4), acestea pot fi luate în considerare de către ANRE numai dacă acestea nu afectează cota obligatorie de achiziţie de CV calculată conform art. 18 alin. (2) sau (3), după caz, şi sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză.
    (6) Consumatorii industriali electro-intensivi prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c) transmit la ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
    (7) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise pentru tranzacţionare în anul de analiză pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) OPCV transmite anual la ANRE, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1 pentru anul de analiză t, situaţia contului de CV pentru fiecare participant la piaţa de CV, conform registrului de CV, conform machetei prevăzute în anexele nr. 3.1 şi 3.2.
    (9) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător în cel de cumpărător, în perioada cuprinsă între 31 martie a anului t+1 şi data deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, pentru care se face dovada plăţii acestora, sunt luate în considerare la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t.
    ART. 29
    (1) Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, de OTS şi de OPCV, conform art. 28 alin. (2), (3), (5), (7), (8) şi (9), constituie baza de calcul pentru determinarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii, respectiv pentru stabilirea sumelor de bani datorate în cazul neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, pentru anul de analiză.
    (2) În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, se constată că există operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t/anii anteriori care nu au transmis datele aferente anului de analiză încheiat/anilor anteriori sau au transmis date incomplete, ANRE va stabili prin decizie obligaţia de plată a CV neachiziţionate în anul de analiză încheiat/în anii anteriori, care va fi comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea facturării acestora.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 30
    În vederea stabilirii consumului final exceptat de energie electrică estimat în anul t-1 pentru anul t, ANRE solicită Ministerului Economiei, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electro-intensivi, să comunice în cursul lunii noiembrie a anului t-1 cantitatea de energie electrică exceptată estimată pentru anul t.
    ART. 31
    Dacă până la data de 10 decembrie a anului în curs nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Guvernului referitoare la cota de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor, atunci ANRE publică pe site-ul propriu cota estimată de achiziţie de CV pentru anul următor la nivelul celei estimate pentru anul în curs.
    ART. 32
    OPCV înregistrează în registrul de CV "CV consumat" fiecărui CV care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV. CV consumate sunt anulate din Registrul certificatelor verzi.
    ART. 33
    (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza deciziei prevăzute la art. 25 alin. (3), operatorii economici nu transmit ordinele de plată, ANRE aplică sancţiunile legale în vigoare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a achitare a contravalorii CV neachiziţionate pentru anul de analiză t, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care ANRE constată neprezentarea datelor de către furnizorii de energie electrică, conform celor solicitate în prezenta metodologie, devin aplicabile prevederile art. 93 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    ART. 34
    Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    -------
la metodologie
--------------

    Anul t:
    Producătorul de energie electrică:

           E-SRE produsă în grupurile/centralele electrice în anul t

 ┌───────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────┬──────────────────┐
 │ Luna │Centrala/Grupul│Puterea │Operatorul │Energie electrică │
 │ │ *) │electrică│de reţea**)│produsă şi livrată│
 │ │ │instalată│ │în reţea şi/sau la│
 │ │ │ [MW] │ │consumatori în │
 │ │ │ │ │anul t din │
 │ │ │ │ │grup/centrală │
 │ │ │ │ │[MWh] │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Ianuarie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Februarie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Martie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Aprilie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Mai │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Iunie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Iulie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │August │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Septembrie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Octombrie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Noiembrie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Decembrie │ │ │ │ │
 ├───────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────┴──────────────────┤
 │ TOTAL an t │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Se va completa cu grupurile din centrala electrică.
    **) Se va completa cu denumirea operatorului de reţea la care sunt racordate instalaţiile de producere E-SRE.
──────────

    NOTĂ:
    Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.


    ANEXA 2.1
    ---------
la metodologie
--------------

    Anul de analiză t:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică destinată consumului propriu şi/sau utilizată pentru vânzare la consumatorii finali în anul de analiză t


 ┌────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
 │ Luna │ Furnizor de energie electrică │ Producător de energie electrică │
 ├────────────┼───────────┬──────────────┬──────────┼──────────────┬───────────────┬──────────┤
 │ │Energie │Energia │Energie │Energie │Energie │Energie │
 │ │electrică │electrică │electrică │electrică │electrică │electrică │
 │ │pentru │vândută │exceptată │pentru │pentru │exceptată │
 │ │consumul │consumatorilor│în anul de│alimentarea │consumatori │în anul de│
 │ │final al │finali în anul│analiză t │consumatorilor│finali proprii,│analiză t │
 │ │acestuia în│de analiză t │ │racordaţi prin│alţii decât CPT│ │
 │ │anul de │ │ │linii directe │în anul de │ │
 │ │analiză t │ │ │de centrala │analiză t │ │
 │ │ │ │ │electrică în │ │ │
 │ │ │ │ │anul de │ │ │
 │ │ │ │ │analiză t │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │ │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Ianuarie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Februarie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Martie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Aprilie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Mai │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Iunie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Iulie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │August │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Septembrie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Octombrie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Noiembrie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Decembrie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Total an t │ │ │ │ │ │ │
 └────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.


    ANEXA 2.2
    ---------
la metodologie
--------------

    Anul de analiză t:
    Furnizor de energie electrică:

    Energia electrică achiziţionată la preţ reglementat, în condiţiile legii, pe tip de tehnologie SRE, pentru anul de analiză t

    Denumire producător E-SRE:
    Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de acreditare nr. ......./data .........

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ Luna │ Nr. contract │ Tip SRE │ E-SRE │
 │ │ │ │ achiziţionată │
 │ │ │ │ [MWh] │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Ianuarie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Februarie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Martie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Aprilie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Mai │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Iunie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Iulie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │August │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Septembrie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Octombrie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Noiembrie │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Decembrie │ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


    NOTĂ:
    Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.


    ANEXA 3.1
    ---------
la metodologie
--------------

       Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe
     piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru anul de analiză t

──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea reprezentând tabelul pentru situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru anul de analiză t, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 909 din 15 decembrie 2014, la pagina 30. (a se vedea imaginea asociată)
──────────

    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1.
    2. - coloana 2 reprezintă numărul de CV valabile la 31 martie anul t din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului t-1;
    - coloana 16 reprezintă numărul de CV valabile la data de 31 martie anul t+1 după ce au fost scăzute CV consumate pentru îndeplinirea cotei anului t. Această coloană va deveni coloana 2 în tabelul pentru cota anului t+1;
    - în cazul în care numărul de CV necesar a fi consumate pentru cota anului t-1 corectat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei conform prevederilor art. 20 din metodologie este diferit de numărul de CV consumate pentru cota anului t-1 în coloana 2, diferenţa se trece în coloana 8 astfel:
    - dacă numărul de CV necesar a fi consumate pentru cota anului t-1 corectat este mai mare decât numărul de CV consumate pentru cota anului t-1 în coloana 2, diferenţa se trece cu semnul "+";
    - dacă numărul de CV necesar a fi consumate pentru cota anului t-1 corectat este mai mic decât numărul de CV consumate pentru cota anului t-1 în coloana 2, diferenţa se trece cu semnul "-".


    ANEXA 3.2.
    ----------
la metodologie
--------------

                   Situaţia CV tranzacţionate de producătorii
                  de E-SRE pe piaţa de CV în anul de analiză t
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea reprezentând tabelul pentru situaţia CV tranzacţionate de producătorii de E-SRE pe piaţa de CV în anul de analiză t, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 15 decembrie 2014, la pagina 31. (a se vedea imaginea asociată)
──────────

    NOTĂ:
    Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016