Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 1 noiembrie 2018 de evaluare a studiilor universitare de doctorat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 1 noiembrie 2018  de evaluare a studiilor universitare de doctorat    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 1 noiembrie 2018 de evaluare a studiilor universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 14 noiembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Organizare
    (1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, conform prevederilor art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programele de studii universitare de doctorat, organizate de şcolile doctorale, se desfăşoară sub coordonarea conducătorilor de doctorat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Şcolile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de cercetare-dezvoltare. Universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza autorizării provizorii, a acreditării, respectiv a evaluării periodice, conform art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, de sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi a cercetării, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul IOSUD funcţionează Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD, iar la nivelul fiecărei şcoli doctorale funcţionează Consiliul Şcolii Doctorale, denumit în continuare CSD. Aceste structuri funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului studiilor universitare de doctorat.
    (5) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare, conform art. 158 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de studii doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în privinţa autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de învăţământ superior, constituindu-se în IOSUD, pentru a organiza programe universitare de doctorat, conform art. 158 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Evaluarea studiilor doctorale
    (1) Evaluarea programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, în scopul acreditării sau menţinerii acreditării.
    (2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale din cadrul aceluiaşi IOSUD, evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.

    ART. 3
    Etapele evaluării studiilor doctorale
    Conform prevederilor alin. (4) al art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii acreditării, după caz, implică, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:
    a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul IOSUD;
    b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.


    ART. 4
    Entităţi care realizează evaluarea studiilor doctorale
    (1) Procesul de evaluare prevăzut la art. 2 se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii din străinătate, înscrisă în EQAR, denumită în cele ce urmează Agenţia.
    (2) În activitatea de evaluare a şcolilor doctorale, Agenţia cooptează studenţi şi experţi internaţionali.
    (3) În activitatea de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat, Agenţia cooptează studenţi.

    CAP. II
    Evaluarea periodică în vederea menţinerii acreditării
    ART. 5
    Evaluarea periodică
    (1) Fiecare şcoală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD în vederea menţinerii acreditării.
    (2) Evaluarea periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, din 5 în 5 ani, de către Agenţie, pe bază de contract.

    ART. 6
    Etapele evaluării domeniilor de studii universitare de doctorat
    (1) IOSUD realizează un raport de evaluare internă şi solicită Agenţiei evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, până la data de 15 februarie 2019.
    (2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile elaborate în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.
    (3) Consiliul Agenţiei validează raportul experţilor prin verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii şi a sistemului de criterii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.
    (4) În cazul constatării respectării standardelor şi criteriilor de calitate, Agenţia propune Ministerului Educaţiei Naţionale menţinerea acreditării pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.

    ART. 7
    Consecinţele nerespectării standardelor de calitate pentru domeniile de studii universitare de doctorat
    (1) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate, în cadrul procesului de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea informează Ministerul Educaţiei Naţionale, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD.
    (2) În termen de un an de la avertizarea prevăzută la alin. (1), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară; în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (1) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (3) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (2) nerespectarea standardelor de calitate, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta selecţie de noi studenţi doctoranzi.
    (4) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.

    ART. 8
    Etapele evaluării şcolilor doctorale
    (1) În vederea menţinerii acreditării şcolilor doctorale, IOSUD, în structura căreia sunt organizate şcolile doctorale, realizează un raport de evaluare internă, pe baza elementelor prevăzute de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către o Agenţie.
    (2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.
    (3) Consiliul Agenţiei validează raportul experţilor prin verificarea respectării prezentei metodologii şi a sistemului de criterii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.
    (4) Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei Naţionale menţinerea sau retragerea acreditării şcolii doctorale evaluate.

    ART. 9
    Evaluarea periodică în condiţiile Legii nr. 100/2018
    (1) În vederea menţinerii acreditării şcolilor doctorale, prevăzută de Legea nr. 100/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, fiecare IOSUD are obligaţia de a realiza câte un raport de evaluare internă pentru fiecare şcoală doctorală şi pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 2 alin. (2), şi solicită evaluarea externă de către Agenţie, până la data de 15 februarie 2019.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 6, evaluarea şcolilor doctorale se realizează în paralel şi concomitent cu evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat.
    (3) Agenţia numeşte comisii de experţi, care analizează rapoartele de evaluare internă prevăzute la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriile rapoarte de evaluare.
    (4) Consiliul Agenţiei validează rapoartele experţilor prin verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii şi a sistemului de criterii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.
    (5) Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei Naţionale menţinerea sau retragerea acreditării şcolilor doctorale, precum şi menţinerea sau retragerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat, evaluate în condiţiile alin. (1).

    ART. 10
    Consecinţele retragerii acreditării şcolilor doctorale
    (1) În cazul retragerii acreditării unei şcoli doctorale, IOSUD şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi, în cadrul respectivei şcoli doctorale, conform prevederilor art. 158 şi ale art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) O şcoală doctorală care şi-a pierdut acreditarea în condiţiile prevăzute de art. 9 poate să se acrediteze, după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform prevederilor art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Evaluarea în vederea acreditării
    ART. 11
    Evaluarea în vederea înfiinţării într-o IOSUD a unui nou domeniu de doctorat, domeniu deja înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare
    (1) Pentru înfiinţarea la nivelul IOSUD a unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, domeniu care este deja înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, evaluarea se declanşează la solicitarea IOSUD interesat - pe bază de raport de evaluare internă - adresată Agenţiei.
    (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată:
    a) direct pentru acreditare, atunci când IOSUD solicitant îndeplineşte condiţiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru autorizarea de funcţionare provizorie, atunci când IOSUD solicitantă nu îndeplineşte condiţiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prevederile alin. (2) şi (3) ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă în urma procesului de evaluare Agenţia constată, prin raportul de evaluare externă, respectarea standardelor de calitate, propune Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz, acordarea acreditării sau autorizării.

    ART. 12
    Evaluarea în vederea înfiinţării într-un IOSUD a unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare
    (1) Pentru a se solicita evaluarea unui domeniu de studii universitare de doctorat care nu este înscris, în prezent, în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, IOSUD interesată are obligaţia de a solicita, în prealabil, înscrierea şi înregistrarea calificării aferente în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (RNCIS), gestionat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).
    (2) După înscrierea în nomenclator, prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 13
    Evaluarea de domeniu de studii universitare de doctorat, cu recunoaşterea calităţii de IOSUD
    (1) În vederea recunoaşterii de către Ministerul Educaţiei Naţionale a calităţii de IOSUD, orice universitate poate solicita Agenţiei evaluarea în vederea acreditării unui domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, şi pentru autorizarea şcolii doctorale, în care se vor organiza programele de studii universitare de doctorat aferente respectivului domeniu de studii.
    (2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), universitatea solicitantă are obligaţia de a realiza un dosar de evaluare internă şi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să deţină contracte individuale de muncă, cu cel puţin 3 conducători de doctorat, care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;
    b) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să demonstreze capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi existenţa procedurilor şi structurilor de management al calităţii, conform standardelor de calitate cuprinse în anexele nr. 2 şi 3 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.

    (3) Prevederile alin. (2) şi (3) ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul constatării respectării standardelor de calitate, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei Naţionale acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat şi autorizarea de funcţionare provizorie pentru şcoala doctorală.
    (5) Pe baza acreditării domeniului de studii universitare de doctorat şi autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, universitatea dobândeşte calitatea de IOSUD.
    (6) Ministerul Educaţiei Naţionale recunoaşte, prin hotărâre a Guvernului, calitatea de IOSUD pentru universitatea prevăzută la alin. (4).
    (7) Şcolile doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu organizează examenele de finalizare a studiilor doctorale cu o comisie din care face parte conducătorul de doctorat, iar ceilalţi membri ai comisiei sunt conducători de doctorat din alte IOSUD acreditate.

    ART. 14
    Evaluarea în vederea acreditării şcolilor doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu
    (1) Şcolile doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu conform art. 13 au obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării în termen de 1 an de la absolvirea primei promoţii de doctori.
    (2) IOSUD în care sunt organizate şcoli doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu realizează în vederea acreditării acestora un raport de evaluare internă, pe baza elementelor prevăzute de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (3) Prevederile alin. (2) şi (3) ale art. 8 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă AGENŢIA care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea standardelor şi criteriilor de calitate aferente acreditării, propune Ministerului Educaţiei Naţionale acreditarea şcolii doctorale evaluate;
    b) neîndeplinirea standardelor şi criteriilor de calitate aferente acreditării, propune Ministerului Educaţiei Naţionale neacreditarea şcolii doctorale evaluate şi avertizarea IOSUD.

    (5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a depune un nou dosar de acreditare în termen de 1 an de la comunicarea neacreditării sub sancţiunea intrării în lichidare.
    (6) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea prevăzută la alin. (5) constată neîndeplinirea standardelor şi criteriilor de calitate aferente acreditării, propune Ministerului Educaţiei Naţionale neacreditarea şcolii doctorale evaluate. În acest caz, IOSUD şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) O instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat care nu şi-a acreditat şcoala doctorală în condiţiile prezentului articol pierde calitatea de şcoală doctorală autorizată provizoriu şi, după caz, de IOSUD şi poate să depună un nou dosar pentru autorizarea de funcţionare provizorie, după cel puţin 3 ani de la pierderea acestei calităţi, în urma reluării procesului de evaluare, conform prevederilor art. 13.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016