Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 1 aprilie 2019 de stabilire a ocolului silvic nominalizat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 1 aprilie 2019  de stabilire a ocolului silvic nominalizat    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 1 aprilie 2019 de stabilire a ocolului silvic nominalizat

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 16 aprilie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 530 din 1 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 16 aprilie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileşte procedura de nominalizare a ocolului silvic în scopul asigurării serviciilor silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice.
    (2) Pentru asigurarea serviciilor silvice ale fondului forestier de maximum 30 ha de pe raza administrativ-teritorială a unei comune, a unui oraş sau municipiu se nominalizează unul sau mai multe ocoale silvice, astfel cum sunt prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Nominalizarea ocolului silvic care asigură serviciile silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice se face cu respectarea principiului teritorialităţii.
    (2) Ocoalele silvice nominalizate potrivit alin. (1) pot efectua prestaţii silvice în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, la cererea proprietarului, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru suprafeţele de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care au constituit un ocol silvic de regim, ocolul silvic respectiv se consideră nominalizat.

    ART. 3
    (1) În vederea nominalizării, gărzile forestiere convoacă ocoalele silvice care administrează sau au încheiate contracte de servicii silvice sau care deţin suprafeţele de fond forestier pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.
    (2) Pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care există încheiate contracte de administrare/servicii silvice valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii sau care au fost luate în calcul la constituirea unui ocol silvic, ocolul silvic care asigură administrarea/prestările de servicii silvice respective se consideră ocol silvic nominalizat.
    (3) Pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care nu există contracte de administrare/servicii silvice, nominalizarea ocolului/ocoalelor silvice se face în baza următoarelor criterii:
    a) existenţa unui acord între ocoalele silvice cu privire la asigurarea administrării sau a serviciilor silvice pentru întreg fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, aflat pe raza administrativă a unei comune, a unui oraş sau municipiu;
    b) numărul cel mai mare de contracte de administrare/servicii silvice încheiate cu deţinătorii de suprafeţe de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice dintr-un/dintr-o bazin/bazinet/trup de pădure/sat/unitate administrativ-teritorială, la nivelul unui ocol silvic;
    c) suprafaţa cea mai mare de fond forestier rezultată din însumarea suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice dintr-un/dintr-o bazin/bazinet/sat/unitate administrativ-teritorială, pentru care se asigură administrarea/serviciile silvice de către un ocol silvic; la nivelul unui trup de pădure se nominalizează un singur ocol silvic;
    d) distanţa dintre limita suprafeţei de fond forestier căreia trebuie să i se asigure administrarea sau serviciile silvice şi limita suprafeţei fondului forestier pentru care ocolul silvic asigură în prezent administrarea/serviciile silvice.

    (4) În situaţia în care după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (3) nu a fost nominalizat niciun ocol silvic, garda forestieră va nominaliza pentru suprafaţa respectivă ocolul silvic care a predat terenul forestier cu ocazia punerii în posesie.
    (5) La nominalizarea ocolului silvic/ocoalelor silvice se iau în considerare criteriile în ordinea prevăzută la alin. (3).
    (6) Nominalizarea ocoalelor silvice se face prin decizie a conducătorului gărzii forestiere, la nivel de bazin/bazinet/trup de pădure/sat/unitate administrativ-teritorială, la solicitarea deţinătorului sau ca urmare a analizei făcute la nivelul gărzii forestiere.
    (7) În situaţia în care după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (3) şi (4) niciun ocol silvic nu a putut să fie nominalizat, garda forestieră stabileşte ocolul silvic nominalizat.
    (8) Suprafeţele predate prin protocol de predare-primire către comisiile locale, pentru care a fost operată scoaterea lor din amenajamentele silvice, iar predarea efectivă nu a fost făcută către proprietari, vor fi preluate în fondul forestier naţional de către ocolul silvic de stat care a predat aceste suprafeţe sau de către ocolul silvic de stat desemnat de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului ori de unităţile din structura acestuia.
    (9) Proprietarii de fond forestier pot solicita contra cost asigurarea serviciilor silvice unui ocol silvic, altul decât cel nominalizat, cu respectarea principiului teritorialităţii, prevăzut de art. 16 alin. (1)-(3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie realizarea lucrărilor tehnice silvice se face contra cost, pe bază de contract.

    ART. 4
    Modelul deciziei de nominalizare a ocolului silvic/ocoalelor silvice care asigură serviciile silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 5
    (1) Deciziile de nominalizare prevăzute de prezenta metodologie se emit în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Deciziile de nominalizare a ocoalelor silvice în vederea preluării în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, emise anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, rămân valabile până la data emiterii deciziilor de nominalizare în condiţiile prezentei metodologii.
    (3) Prin decizia de nominalizare se acordă şi dreptul ocolului silvic nominalizat să utilizeze dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală pentru executarea controlului de fond/evaluare a pagubelor şi marcarea cioatelor provenite de la tăierile ilegale de arbori.
    (4) Notificările de preluare în pază comunicate până la data intrării în vigoare a noilor decizii de nominalizare se vor aplica dacă respectă nominalizarea făcută în baza prezentei metodologii.

    ANEXA 1

    la metodologie
     - model -
    Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
    ...........................................
    Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice
    centrale care răspunde de silvicultură ........................
    DECIZIE
    de nominalizare a ocolului/ocoalelor silvic/silvice care asigură serviciile silvice pentru fondul forestier
    de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale ................
    Nr. .......................... din ..........................
    Având în vedere:
    - Adresa .........................., înregistrată la Garda Forestieră ............... cu nr. ........................;
    – Protocolul nr. ........................., încheiat între ................... şi ............................;
    – Protocolul nr. ........................., încheiat între ................... şi ............................;
    – Protocolul nr. ........................., încheiat între ................... şi ............................,

    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2018, şi ale Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 530/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat şi a Procedurii de preluare în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice,
    în temeiul art. 16 alin. (4), (5) şi (10), art. 68 alin. (3) şi art. 97 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, cu modificările ulterioare,
    inspectorul-şef al Gărzii forestiere ................................ emite următoarea decizie:
    ART. 1
    (1) Se nominalizează Ocolul Silvic ..................................... pentru asigurarea serviciilor silvice ale suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale ........................................, amplasate în:
    a) bazinul ....................................................................................................;
    b) bazinetul ...................................................................................................;
    c) trupul de pădure .................................................................................................................;
    d) localitatea ..................................................................................................;
    e) unitatea administrativ-teritorială ............................................................................................

    (...)
    (n*) Se nominalizează Ocolul Silvic ..................................... pentru asigurarea serviciilor silvice ale suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale........................................, amplasate în:
    * Se nominalizează, după caz, ocolul silvic/ocoalele silvice care asigură serviciile silvice pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.
    a) bazinul ....................................................................................................;
    b) bazinetul ...................................................................................................;
    c) trupul de pădure .................................................................................................................;
    d) localitatea ..................................................................................................;
    e) unitatea administrativ-teritorială ............................................................................................


    ART. 2
    Ocolul silvic/Ocoalele silvice nominalizat/nominalizate potrivit art. 1 efectuează prestaţiile silvice în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier existentă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Ocolul silvic/Ocoalele silvice nominalizat/nominalizate are/au dreptul să utilizeze dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală pentru executarea controlului de fond în fondul forestier menţionat la art. 1.

    ART. 4
    Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi cu respectarea termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Prezenta decizie va fi comunicată prin grija Serviciului financiar-contabil, juridic şi administrativ din cadrul Gărzii Forestiere .............. .

    Inspector-şef,
    ...........................
    Viza Compartimentului juridic
    ...........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016