Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017 privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017  privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017 privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017

──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 5.061 din 26 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773 din 29 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie-cadru reglementează cadrul general în vederea asigurării omologării mijloacelor de învăţământ de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

    ART. 2
    În sensul prezentei metodologii-cadru se definesc următorii termeni după cum urmează:
    a) mijloacele de învăţământ sunt un ansamblu de resurse materiale şi instrumente didactice complementare, produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative ale procesului de învăţământ. Având un anumit potenţial pedagogic şi funcţii specifice, acestea facilitează dobândirea competenţelor specifice de către elevi;
    b) omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar reprezintă confirmarea îndeplinirii criteriilor necesare dobândirii de către preşcolari şi elevi a competenţelor specifice conform programelor şcolare aprobate de MEN.


    ART. 3
    Omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează prin decizia secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, în conformitate cu art. 94 alin. (2) lit. i) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Prezenta metodologie-cadru reglementează:
    a) categoriile de mijloace de învăţământ pentru care se solicită obţinerea omologării în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    b) comisiile de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar şi atribuţiile acestora;
    c) criteriile pedagogice necesare pentru obţinerea omologării în vederea utilizării mijloacelor de învăţământ în sistemul de învăţământ preuniversitar.


    ART. 5
    (1) Solicitantul omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant autorizat, furnizor autorizat sau alte instituţii recunoscute care au ca obiect de activitate învăţământul/educaţia/formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti în domeniul în care se solicită omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar.
    (2) Pentru obţinerea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar, prevăzută la alin. (1), solicitanţii completează formularul din anexa nr. 2, care se depune la Registratura MEN.

    CAP. II
    Categorii de mijloace de învăţământ. Generalităţi
    ART. 6
    Mijloacele de învăţământ pentru care se poate solicita omologarea în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar sunt clasificate în următoarele categorii:
    a) materiale grafice: planşe, portrete, tablouri/postere, atlase, hărţi, globuri pământeşti;
    b) materiale audiovizuale: CD-uri, DVD-uri care cuprind înregistrări sonore, filme didactice, jocuri didactice;
    c) programe informatice educaţionale: interactive de predare-învăţare-evaluare, de simulare, jocuri educative, platforme de învăţare de tip e-learning;
    d) aparate, truse de laborator, echipamente, incluziuni şi preparate microscopice;
    e) jocuri şi jucării didactice;
    f) mobilier şcolar;
    g) echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă.


    ART. 7
    (1) Pentru omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar este necesar ca acestea să vizeze formarea la elevi a competenţelor generale şi a celor specifice, să corespundă cerinţelor programelor şcolare pentru curriculumul naţional obligatoriu şi pentru curriculumul opţional şi standardelor de realizare a fiecărui tip de mijloc de învăţământ în parte.
    (2) Pentru omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar este necesar ca acestea să respecte cerinţele esenţiale referitoare la protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului, potrivit actelor normative în vigoare.

    ART. 8
    (1) Pentru categoriile de mijloace de învăţământ reglementate prin această metodologie-cadru, conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale poate fi atestată prin:
    a) declaraţia de conformitate întocmită de producător;
    b) rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare sau de organisme de certificare alese de producător, conform procedurilor de evaluare;
    c) marcajul de conformitate (Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015);
    d) instrucţiuni, ghiduri de utilizare (după caz).

    (2) Pentru obţinerea omologării în vederea utilizării în sistemul de învăţământ preuniversitar, în cazul aparatelor/ truselor de laborator/echipamentelor, mobilierului şcolar şi echipamentelor, instalaţiilor şi aparaturii sportive, dosarul va cuprinde, după caz, şi alte documente:
    a) fişa de prezentare a prototipului/modelului (mobilier, aparate, echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă);
    b) principalele elemente/desene ale documentaţiei de execuţie prototip/model referitoare la construcţia şi funcţionalitatea prototipului/modelului (echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă);
    c) referat de experimentare (echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă şi aparate);
    d) avizul Ministerului Sănătăţii (mobilier şcolar, jucării didactice);
    e) avizul federaţiei sportive de specialitate (echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă).


    ART. 9
    Pentru evaluarea materialelor grafice, audiovizuale şi a programelor informatice educaţionale se va utiliza anexa nr. 1.

    ART. 10
    Fiecărui mijloc de învăţământ pentru care se solicită omologarea în vederea utilizării în sistemul de învăţământ preuniversitar i se va atribui un titlu (denumire), conform datelor de identificare ale mijlocului de învăţământ, prevăzute în anexa nr. 3.

    CAP. III
    Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar
    ART. 11
    Ministerul Educaţiei Naţionale organizează comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar.

    ART. 12
    (1) În cadrul procesului de omologare a mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar îşi desfăşoară activitatea comisiile de asigurare a omologării pe niveluri de învăţământ/discipline/domenii de pregătire/activităţi educative.
    (2) Comisiile de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar sunt constituite din următoarele categorii de personal: inspectori şi specialişti din Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, de la inspectoratele şcolare, precum şi din cadre didactice care fac parte din comisiile naţionale de specialitate sau alte cadre didactice cu experienţă în domeniu, recomandate de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    ART. 13
    Comisiile de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ sunt constituite prin decizia secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.

    ART. 14
    (1) Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar are următoarea componenţă:
    a) preşedinte: reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale;
    b) vicepreşedinte: reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale;
    c) 3 membri: cadre didactice care fac parte din comisiile naţionale de specialitate, cadre didactice şi/sau inspectori de specialitate din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi/sau inspectoratele şcolare judeţene;
    d) secretar: reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale.

    (2) În cazul în care mijloacele de învăţământ sunt elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, cei trei membri ai comisiei de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.
    (3) Membrii comisiei de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar semnează un angajament, prevăzut în anexa nr. 4, prin care declară că nu se află în conflict de interese şi nici în incompatibilitate cu statutul de membru.

    ART. 15
    (1) Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:
    a) elaborează procedura de lucru a comisiei;
    b) evaluează solicitările de omologare a mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    c) întocmeşte documentaţia de omologare în vederea utilizării mijloacelor de învăţământ în sistemul de învăţământ;
    d) transmite rezoluţia către solicitant.

    (2) Cadrele didactice care fac parte din comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar se selectează în baza unei proceduri elaborate de MEN.

    ART. 16
    Membrii comisiilor de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar primesc, prin secretarul comisiei, adeverinţe care specifică participarea şi îndeplinirea atribuţiilor în cadrul comisiei.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    Modalitatea de utilizare a mijloacelor de învăţământ omologate de către unităţile de învăţământ preuniversitar şi folosirea lor în procesul instructiv-educativ se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    ART. 18
    (1) Omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în unităţile de învăţământ preuniversitar îşi încetează efectele, după caz, la momentul completării/revizuirii/ modificării curriculumului naţional corespunzător.
    (2) Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează o procedură prin care se stabilesc modalitatea de omologare a mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar şi calendarul activităţilor. Înaintarea solicitărilor şi verificarea criteriilor de conformitate a mijloacelor de învăţământ în scopul utilizării acestora în învăţământul preuniversitar se vor realiza pe tot parcursul anului şcolar.

    ART. 19
    Prevederile prezentei metodologii-cadru se duc la îndeplinire de către direcţiile generale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile aflate în subordine sau coordonare.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

    ANEXA 1

    la metodologia-cadru
    CRITERII DE CONFORMITATE
    ale mijloacelor de învăţământ
    (materiale grafice, audiovizuale şi programe informatice educaţionale)

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┐
    │ CRITERII DE CONFORMITATE │ Conform/│ │
    │ │Neconform│ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │1. Mijlocul de învăţământ are caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: │ │ │
    │respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, │ │ │
    │etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare │ │ │
    │sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenţă la o│ │ │
    │categorie defavorizată. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │2. Mijlocul de învăţământ conţine informaţii care nu aduc atingere │ │ │
    │identităţii şi valorilor naţionale, nu conţine elemente rasiste, xenofobe│ │ │
    │sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │3. Utilizarea mijloacelor de învăţământ facilitează activităţile │ │ │
    │desfăşurate de profesor şi elevi pentru dezvoltarea/dobândirea/formarea │ │ │
    │competenţelor prevăzute de programa şcolară, permiţând înţelegerea/ │ │ │
    │consolidarea/recapitularea/aprofundarea/extinderea conţinuturilor. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │4. Respectă corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor, în acord cu │ │ │
    │programa/curriculumul, precum şi formularea clară, completă şi corectă a │ │ │
    │cerinţelor activităţilor propuse. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │5. Permite formarea de deprinderi şi abilităţi corespunzătoare nivelului │ │ │
    │de învăţământ/activităţilor educative/domeniului de pregătire în care se │ │ │
    │află elevii/preşcolarii. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │6. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul │ │ │
    │critic şi flexibil. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │7. Conţine teme care să permită transferul competenţelor în contexte din │ │ │
    │viaţa cotidiană. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │8. Materialul documentar şi materialul grafic sunt variate şi atractive. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │9. Modul de exprimare este corect şi coerent şi se raportează la │ │ │
    │specificul disciplinei/disciplinelor ariilor curriculare. │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┤
    │10. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor şi │ │ │
    │exigenţelor didactice ale disciplinei/disciplinelor ariilor curriculare. │ │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┘


    NOTĂ:
    Pentru ca un mijloc de învăţământ să fie omologat în vederea utilizării lui în sistemul de învăţământ preuniversitar este necesar să îndeplinească minimum 9 criterii de conformitate.


    ANEXA 2

    la metodologia-cadru
    SOLICITARE
    de omologare a mijlocului de învăţământ
    în vederea utilizării în sistemul de învăţământ preuniversitar

        Subsemnatul(a), ........, legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ...... nr. ....,
        în calitate de ......... al ................................., cu sediul în
        ...........................................................................
        ..........................., vă solicit omologarea mijlocului de învăţământ
        (mijloacelor de învăţământ) în vederea utilizării în sistemul de învăţământ
        preuniversitar cu titlul/titlurile:
        ...........................................................................
        ...........................................................................
        ...........................................................................
        Menţionez că documentele propuse spre omologare respectă curriculumul
        naţional în vigoare în conformitate cu prevederile legale.

               Data Semnătura
        ................... .......................


    ANEXA 3

    la metodologia-cadru
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale mijlocului de învăţământ

        1. Denumirea mijlocului de învăţământ*1) ..................................
        2. Tipul*2)................................................................
        3. Forma de prezentare*3) .................................................
        4. Programe şcolare suport*4) .............................................
        5. Discipline la care poate fi aplicat*5) .................................
        6. Aria curriculară*6) ....................................................
        7. Clasele la care poate fi aplicat/Nivelul de vârstă*7) ..................
        8. Grupul-ţintă la care poate fi aplicat*8) ...............................
        9. Autorii şi editura/producătorul/comerciantul*9) ........................
        Pentru aparate, truse de laborator şi echipamente se va completa cu
        următoarele poziţii:
        10. Lista experimentelor care se realizează cu aparatul, trusa sau
        echipamentul respectiv*10) ................................................
        11. Principalele caracteristici ale mijlocului de învăţământ*11)
        ...........................................................................

                   Data Semnătura
            .................. ......................


──────────
    *1) Se va preciza titlul mijlocului de învăţământ.
    *2) Se va preciza categoria din care face parte mijlocul de învăţământ.
    *3) Se vor preciza suportul fizic al mijlocului de învăţământ (hârtie, CD, DVD etc.) şi stadiul de realizare a mijlocului de învăţământ (machetă, prototip sau produs finit).
    *4) Se va/vor preciza programa sau programele-suport (în vigoare) care au stat la baza elaborării şi realizării mijlocului de învăţământ.
    *5) Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor la care poate fi folosit mijlocul de învăţământ.
    *6) Se va/vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat.
    *7) Se va preciza nivelul clasei/claselor sau vârsta copiilor din învăţământul preşcolar.
    *8) Se vor face precizările referitoare la grupul-ţintă, deoarece un mijloc de învăţământ poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-ţintă cum ar fi: preşcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstraţii efectuate de profesor).
    *9) Se vor preciza numele autorilor şi editurii/producătorului/comerciantului.
    *10) Cerinţele pedagogice care rezultă din utilizarea mijlocului/mijloacelor de învăţământ pentru a facilita dezvoltarea/dobândirea/formarea competenţelor generale şi specifice prevăzute de programa şcolară în vigoare.
    *11) Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale materialului didactic.
──────────

    ANEXA 4

    la metodologia-cadru
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a), …...............................................…., domiciliat(ă) în ...................................……, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ….. nr. ….., eliberat(ă) de …............................… la data de ..................….., codul numeric personal ….........................., număr de telefon ..........................., în calitate de membru al Comisiei de asigurare a omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar, denumită în continuare Comisie,
    declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind omologarea mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN).
    Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.061/2017, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate ale mijloacelor de învăţământ.
    Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat cunoştinţă de faptul că sunt obligat(ă) să păstrez confidenţialitatea lucrărilor Comisiei până în momentul în care sunt făcute publice de către MEN.
    Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii/producătorului/furnizorului a/al cărui mijloc de învăţământ este evaluat de Comisie şi nici dintre autorii/producătorii mijlocului de învăţământ propus.
    Declar că NU am participat la activităţi în vederea elaborării/proiectării/editării mijlocului de învăţământ analizat, în calitate de referent ştiinţific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conţinut ştiinţific.
    În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din Codul penal. Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura şi gravitatea faptei.
    Data
    ….........…….
    Semnătura
    ..................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016