Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 august 2019  privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 29 august 2019 privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 735 din 9 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 516 din 29 august 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 9 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Consideraţii generale
    ART. 1
    Demersurile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate sub formă de voluntariat de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate, sunt parte a demersurilor de reintegrare socială.

    ART. 2
    (1) Voluntariatul este activitatea de interes public, desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora sau al societăţii, organizată de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.
    (2) Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia, cercetarea, protecţia mediului, asistenţa socială, religia, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.

    ART. 3
    (1) În unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi pot desfăşura activitatea două tipuri de voluntari:
    a) persoane fizice care desfăşoară activităţi pe baza unui contract de voluntariat încheiat nemijlocit cu unitatea de detenţie;
    b) persoane fizice, membre sau colaboratoare ale unor organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de voluntariat pe baza unui contract de voluntariat cu o persoană juridică, denumită organizaţie gazdă, care a încheiat un protocol de colaborare cu unitatea de detenţie.

    (2) Este obligatorie încheierea contractelor de voluntariat între persoanele fizice şi unitatea de detenţie drept convenţii individuale cu titlu gratuit.

    ART. 4
    (1) În sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară exclusiv activităţi de voluntariat circumscrise domeniilor ce au ca finalitate creşterea şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi domeniului asistenţei religioase.
    (2) Activităţile de asistenţă religioasă se desfăşoară în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.000/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, accesul furnizorilor de asistenţă religioasă în unităţile penitenciare neputând fi condiţionat de semnarea contractelor de voluntariat. La cererea furnizorului de asistenţă religioasă sau prin comun acord pot fi încheiate contracte de voluntariat în vederea acordării asistenţei religioase.

    ART. 5
    Activităţile de voluntariat, în sistemul administraţiei penitenciare, se fundamentează pe următoarele principii:
    a) participarea, ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
    b) implicarea motivată şi dinamică a voluntarilor în activităţile din unităţile de detenţie;
    c) desfăşurarea voluntariatului, cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;
    d) participarea persoanelor private de libertate la activităţile desfăşurate de către voluntari pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără niciun fel de discriminare;
    e) selecţia beneficiarilor fără niciun fel de discriminare, pe temei de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA sau alte temeiuri;
    f) desfăşurarea activităţilor cu respectarea cadrului normativ execuţional penal şi a condiţiilor de siguranţă a deţinerii.


    ART. 6
    Unităţile de detenţie pot întreprinde demersuri în vederea atragerii de voluntari care să desfăşoare activităţile necesare pentru acoperirea nevoilor identificate la nivelul populaţiei carcerale.

    ART. 7
    (1) În situaţia în care, la nivelul unităţilor de detenţie, sunt înregistrate solicitări scrise privind desfăşurarea unor activităţi de voluntariat, acestea se soluţionează în termenul legal prevăzut pentru petiţii.
    (2) În situaţia refuzului privind accesul sau, după caz, a desfăşurării activităţii, răspunsul unităţii este motivat şi scris.

    CAP. II
    Recrutarea şi selecţia voluntarilor
    ART. 8
     În vederea recrutării şi/sau selecţiei voluntarilor se au în vedere următoarele aspecte:
    a) nevoile educative şi de asistenţă psihologică şi socială, aşa cum rezultă din Analiza anuală a nevoilor de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, document întocmit anual de către coordonatorul sectorului reintegrare socială de la nivelul unităţii de deţinere;
    b) gradul de acoperire al necesarului de resurse umane şi materiale ce trebuie implicate în activităţile de reintegrare socială.


    ART. 9
    În vederea informării societăţii civile cu privire la domeniile în care se pot desfăşura activităţi de voluntariat, respectiv a tipurilor de specialişti de care unităţile de detenţie au nevoie, se întreprind demersurile ce se impun, în colaborare cu purtătorul de cuvânt, în vederea popularizării acestor informaţii.

    ART. 10
    (1) Coordonatorul sectorului reintegrare socială identifică, centralizează şi actualizează, periodic, potenţialele instituţii/organizaţii care pot furniza voluntari.
    (2) În limita posibilităţilor, se pot adresa solicitări şi entităţilor promotoare de voluntariat.

    ART. 11
    Pentru realizarea activităţii de selecţie se parcurg, în ordine, următoarele etape:
    a) centralizarea documentelor, în funcţie de tipul de activitate derulată: Curriculum Vitae format Europass, portofoliu de activitate, scrisoare de recomandare, scrisoare de intenţie, copie carte/buletin de identitate, copie diplomă de studii, după caz, atestat de liberă practică într-un anumit domeniu de activitate;
    b) verificarea documentelor şi a datelor de identificare, conform procedurilor specifice;
    c) susţinerea interviului;
    d) comunicarea scrisă a rezultatului activităţii de selecţie şi, după caz, planificarea etapei de instruire.


    ART. 12
    (1) În scopul selecţionării voluntarilor se au în vedere, în mod cumulativ, următoarele criterii:
    a) existenţa unor competenţe certificate, corespunzătoare domeniului de activitate în care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    b) motivaţia intrinsecă pentru desfăşurarea activităţii;
    c) corespondenţa între propunerile de colaborare venite din partea persoanelor fizice şi nevoile unităţii de detenţie.

    (2) Nu este permisă desfăşurarea activităţilor de voluntariat pentru persoanele care:
    a) au introdus sau au încercat să introducă în locul de deţinere obiecte interzise;
    b) se află în relaţie de soţ/soţie, concubin/concubină şi rude de gradul I şi II cu persoanele private de libertate din cadrul unităţii de detenţie;
    c) vizitează persoanele private de libertate din cadrul unităţii de detenţie;
    d) au executat o pedeapsă privativă de libertate şi sunt liberate condiţionat, aflate în termenul de supraveghere;
    e) au iniţiat cauze împotriva unităţii de detenţie în care solicită să desfăşoare activitatea de voluntariat;
    f) prin activitatea desfăşurată provoacă conflicte sau aduc atingere siguranţei locului de deţinere.

    (3) Voluntarii care solicită accesul în unitatea de detenţie pentru desfăşurarea activităţilor completează, odată cu solicitarea de acces, o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu se află în nicio situaţie de incompatibilitate privind criteriile menţionate la alin. (2) lit. a)-e).

    ART. 13
    (1) Voluntarii selecţionaţi în vederea desfăşurării activităţilor sunt instruiţi cu privire la cadrul normativ execuţional penal, Regulamentul de ordine interioară al unităţii, specificul populaţiei carcerale şi modalităţi dezirabile de interacţiune cu deţinuţii.
    (2) Organizaţiile/Asociaţiile/Instituţiile asigură instruirea persoanelor cu care au încheiat contracte de voluntariat şi întocmesc, în două exemplare, angajamentele individuale de desfăşurare a activităţilor, în condiţiile specifice ale unităţii de detenţie potrivit anexei nr. 1, aspect ce va fi consemnat în conţinutul protocolului de colaborare.
    (3) Persoanele fizice selecţionate ca voluntari, care se adresează direct administraţiei penitenciarului, sunt instruite la nivelul unităţii de detenţie, în condiţiile art. 209 din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi semnează angajamentele individuale, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie, la finalul instruirii.

    ART. 14
    (1) După finalizarea etapei de instruire, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) care au parcurs etapa de selecţie semnează contracte de voluntariat, potrivit anexei nr. 3, cu unitatea de detenţie.
    (2) Şeful serviciului educaţie sau şeful serviciului asistenţă psihosocială verifică existenţa contractelor de voluntariat, încheiate între organizaţia gazdă care solicită încheierea protocolului de colaborare şi voluntari, conform anexei nr. 3.

    ART. 15
    (1) În interiorul unităţii de deţinere, toţi voluntarii poartă un ecuson pentru identificare.
    (2) Administraţia locului de deţinere se îngrijeşte de confecţionarea ecusonului, după modelul şi specificaţiile din anexa nr. 4, iar pozele sunt puse la dispoziţie de către voluntari.
    (3) Ecusoanele voluntarilor se păstrează la sectorul vizită sau în post control acces şi se înmânează la începutul fiecărei activităţi.
    (4) La finalizarea colaborării în cadrul activităţilor de voluntariat, ecusoanele se distrug în baza unui proces-verbal, semnat de către un reprezentant al unităţii de detenţie şi voluntar.

    CAP. III
    Desfăşurarea activităţilor
    ART. 16
    (1) Coordonatorul sectorului reintegrare socială întreprinde demersurile necesare încheierii protocolului de colaborare între unitatea de detenţie şi persoana juridică furnizoare de activităţi de voluntariat sau, după caz, a contractelor individuale de voluntariat.
    (2) Coordonatorul sectorului reintegrare socială de la nivelul unităţii are obligaţia de a planifica şi organiza, cel puţin cu frecvenţă anuală, o întâlnire cu instituţii/organizaţii care pot furniza voluntari sau, după caz, cu entităţi promotoare de voluntariat.

    ART. 17
    (1) Activităţile desfăşurate de voluntari sunt planificate de către coordonatorul sectorului reintegrare socială.
    (2) Planificarea activităţilor desfăşurate de voluntari este complementară celorlalte documente de planificare a activităţilor de reintegrare socială şi va ţine cont de resursele umane şi materiale de la nivelul fiecărei unităţi de detenţie.

    ART. 18
    Pentru întocmirea documentelor de planificare se respectă cadrul procedural general aplicabil activităţilor de reintegrare socială.

    ART. 19
    Voluntarii pot desfăşura, în unităţile de detenţie, activităţi sub forma demersurilor structurate şi semistructurate, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

    ART. 20
    (1) Pentru fiecare voluntar se stabileşte tipul de activitate ce urmează să se desfăşoare, după care coordonatorul sectorului reintegrare socială analizează care sunt documentele ce trebuie întocmite atât de personalul din unitatea de detenţie care coordonează activitatea, cât şi de către voluntar.
    (2) Voluntarul întocmeşte, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017, Mapa programului/proiectului de activitate ce va conţine documente legate de activitatea sa.

    ART. 21
    (1) Coordonatorul sectorului reintegrare socială desemnează unul sau mai mulţi reprezentanţi din cadrul serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială care să asigure coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii voluntarului.
    (2) Responsabilii desemnaţi întocmesc Mapa voluntarului ce va conţine documente de organizare şi monitorizare a activităţii acestuia: contractul de voluntariat, copie de pe angajament, fişa de monitorizare a activităţii, conform anexei nr. 5, şi raportul de activitate, conform anexei nr. 6.

    ART. 22
    Responsabilii desemnaţi, în baza documentelor întocmite pentru desfăşurarea programului/activităţii, vor consemna datele în aplicaţia informatică.

    ART. 23
    În vederea recompensării persoanelor private de libertate, în funcţie de rezultatele obţinute prin participarea la programe şi activităţi de reintegrare socială derulate de către voluntar, se alocă credite de către responsabilul desemnat în urma introducerii datelor în aplicaţia informatică, conform cadrului normativ aflat în vigoare.

    ART. 24
    (1) Aprobarea de acces pentru voluntari este acordată, în scris, de către directorul unităţii de detenţie, după obţinerea cumulativă a avizelor din partea directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, lucrătorului de prevenire a criminalităţii şi terorismului şi a coordonatorului sectorului reintegrare socială.
    (2) Solicitarea de acces formulată în scris este însoţită de tabelul nominal cu persoanele care vor desfăşura activităţi specifice în unitatea de detenţie şi se înaintează directorului fiecărei unităţi. Tabelul nominal cuprinde informaţii privind numele, prenumele, respectiv seria şi numărul actului de identitate.

    ART. 25
    La sosirea în unitatea de detenţie, după efectuarea controlului specific, prezentarea documentului de identitate şi înmânarea ecusonului, voluntarul va fi însoţit de către o persoană desemnată de către directorul unităţii până la locul de desfăşurare al activităţii.

    ART. 26
    Supravegherea activităţilor derulate de către voluntar se va efectua în funcţie de tipul regimului de executare al persoanelor private de libertate ce alcătuiesc grupul-ţintă.

    ART. 27
    De la intrarea în incinta unităţii de detenţie, pe tot parcursul derulării activităţilor, voluntarii au obligaţia de a purta, în mod vizibil, ecusonul de identificare.

    ART. 28
    Pe parcursul derulării contractului de voluntariat, activitatea este monitorizată, periodic, sub forma fişei de monitorizare, iar la finalul acestuia se întocmeşte o fişă de evaluare a activităţii, ce va fi pusă la dispoziţia voluntarului sau a furnizorului de voluntariat, în copie.

    ART. 29
    (1) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, administraţia unităţii de detenţie, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat, conform anexei nr. 7, care să ateste perioada, conţinutul şi rezultatele activităţii desfăşurate.
    (2) Activitatea desfăşurată în unitatea de detenţie poate fi considerată experienţă profesională şi/sau în specialitate, conform prevederilor legale care reglementează activitatea de voluntariat în România.
    (3) La solicitarea persoanei se poate elibera o scrisoare de recomandare.
    (4) În funcţie de portofoliul de activitate al furnizorului de voluntariat şi al rezultatelor obţinute pe perioada derulării contractului de voluntariat se pot identifica şi alte modalităţi de evidenţiere şi promovare a acestora.

    ART. 30
    Încă de la începutul activităţii, voluntarii sunt informaţi de către responsabilul desemnat cu coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii voluntarului, asupra faptului că activitatea le va fi monitorizată, în scopul prevenirii şi eliminării eventualelor obstacole sau disfuncţionalităţi.

    ART. 31
    Pe întreaga perioadă de derulare a contractului de voluntariat acesta poate fi suspendat sau, după caz, denunţat, în situaţii temeinic justificate.

    ART. 32
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Exemplar nr. .....
    ANGAJAMENT INDIVIDUAL
    de desfăşurare a activităţilor
    Subsemnatul, .................., domiciliat în ........................, legitimat cu C.I./B.I. seria ...... nr. ........., având CNP ............................, în calitate de voluntar la unitatea ..............................., în cadrul programului/proiectului ........................................., cu durata de ............, declar că am fost instruit de către ................................................ (organizaţia/asociaţia/instituţia) cu privire la respectarea regulamentului de ordine interioară şi a prevederilor legislative în vigoare. Astfel, înţeleg şi accept că:
    1. la sosirea în unitate este obligatorie prezentarea documentelor de identificare în scopul verificării acestora;
    2. accesul în locurile de deţinere este strict limitat;
    3. accesul în locul de deţinere se face numai pe la postul de control, special amenajat în acest sens, iar persoanele care intră în locul de deţinere şi bagajele acestora sunt supuse controlului antiterorist şi de specialitate;
    4. persoanele care au primit aprobare de acces sunt obligate să depună la postul de control bagajele, telefoanele mobile şi obiectele care nu au legătură cu serviciul sau cu scopul intrării în locul de deţinere, într-un spaţiu anume destinat, care să asigure integritatea acestora;
    5. este interzisă:
    - introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool în unitatea de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, cunoscând faptul că acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;
    – introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate, în unitatea de detenţie, cunoscând faptul că acestea constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
    – introducerea în penitenciar a băuturilor alcoolice şi accesul cu armament, muniţie ori substanţe stupefiante, toxice sau explozive în locurile de deţinere, cu excepţia situaţiilor prevăzute în planurile de pază şi apărare ale locurilor de deţinere ori prin alte ordine şi instrucţiuni scrise ale ministrului justiţiei sau decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    – intrarea în sectorul de deţinere cu serviete, pachete sau alte bagaje, dispozitive de stocare (stick-uri de memorie, cd-uri, dvd-uri). Se va permite accesul doar cu minimul de obiecte necesare îndeplinirii sarcinilor propuse;
    – accesul cu aparate de filmat, de fotografiat, telefoane mobile, componente şi accesorii ale acestora ori alte dispozitive care au funcţii de înregistrare/redare/transmitere date, în afară de cazurile în care există aprobarea directorului locului de deţinere în acest sens;

    6. accesul în unitatea de detenţie se efectuează cu predarea, pe perioada şederii în unitate, a actului cu care se face dovada identităţii, voluntarul având obligativitatea de a purta, la vedere, pe întreaga perioadă a vizitei, ecusonul personalizat, transmiterea sau înstrăinarea acestuia în perioada activităţii fiind interzisă. La ieşirea din unitate, voluntarul va solicita, personal, actul de identitate prezentat;
    7. accesul în penitenciar se va face numai însoţit de către un funcţionar public numit de administraţia locului de deţinere şi numai la locul pentru care s-a primit aprobarea. Pe durata şederii în penitenciar este obligatorie respectarea regulilor de ordine interioară stabilite de către administraţia locului de deţinere;
    8. în timpul desfăşurării activităţii de voluntariat în penitenciar nu se permite transmiterea sau primirea de obiecte la/de la persoanele private de libertate. Transmiterea acestora se va face, conform legii, numai după verificarea prin sectorul „VIZITE“;
    9. accesul în vederea desfăşurării activităţilor specifice se realizează în timpul orelor de program stabilite şi aprobate de directorul unităţii;
    10. activităţile şi programele socioeducative se vor desfăşura cu persoanele private de libertate sub îndrumarea specialiştilor din cadrul Sectorului de educaţie şi asistenţă psihosocială şi în spaţiile anume destinate;
    11. nu se permite persoanelor private de libertate să desfăşoare alte activităţi în timpul derulării programelor;
    12. despre solicitările persoanelor private de libertate cu care voluntarii vin în contact şi despre orice problemă apărută în relaţionarea cu acestea se informează personalul;
    13. voluntarii care desfăşoară activităţi cu persoanele private de libertate sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu care operează;
    14. voluntarii, prin acţiunile lor, nu trebuie să discrediteze instituţia penitenciară;
    15. voluntarilor le este interzis să furnizeze persoanelor condamnate informaţii despre angajaţii penitenciarului ori alte informaţii de natură să aducă atingere siguranţei locului de deţinere şi legalităţii executării pedepsei.

    În acest sens, mă angajez să respect normele legale şi regulamentele legate de instituţie şi funcţionarea unităţii în general şi, în particular, în domeniul siguranţei, precum şi regulile specifice ale programului/domeniului ............................, activităţii ................................. şi de relaţionare internă şi externă cu terţe persoane.
    Înţeleg şi accept că încălcarea regulilor şi normelor ce mi-au fost prezentate în cadrul instruirii conduce la rezilierea contractului de voluntariat şi, după caz, sesizarea organelor de cercetare penală.
    În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul desfăşurării activităţii de voluntariat de către unitatea penitenciară, în condiţiile legii voluntariatului.
    Organizaţia/Asociaţia/Instituţia furnizoare de voluntariat,
    ...............................................................................................
    Reprezentant organizaţie/asociaţie/instituţie furnizoare de voluntariat
    Nume ....................... Prenume ...............................................
    Semnătură .............................................................................
    Data ........................................
    Localitatea .............................
    Semnătura voluntarului,
    .........................................

    ANEXA 2

    la metodologie
    Exemplar nr. .....
    ANGAJAMENT INDIVIDUAL
    pentru voluntar persoană fizică
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în ........................., legitimat cu C.I./B.I. seria .... nr. ........., având CNP ......................., în calitate de voluntar la unitatea ........................., în cadrul programului/proiectului ............................., cu durata de ..........., declar că am fost instruit de către .......................................... (unitatea de detenţie) cu privire la respectarea regulamentului de ordine interioară şi a prevederilor legislative în vigoare. Astfel, înţeleg şi accept că:
    1. la sosirea în unitate este obligatorie prezentarea documentelor de identificare în scopul verificării acestora;
    2. accesul în locurile de deţinere este strict limitat;
    3. accesul în locul de deţinere se face numai pe la postul de control, special amenajat în acest sens, iar persoanele care intră în locul de deţinere şi bagajele acestora sunt supuse controlului antiterorist şi de specialitate;
    4. persoanele care au primit aprobare de acces sunt obligate să depună la postul de control bagajele, telefoanele mobile şi obiectele care nu au legătură cu serviciul sau cu scopul intrării în locul de deţinere, într-un spaţiu anume destinat, care să asigure integritatea acestora;
    5. este interzisă:
    - introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool în unitatea de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, cunoscând faptul că acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;
    – introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate, în unitatea de detenţie, cunoscând faptul că acestea constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
    – introducerea în penitenciar a băuturilor alcoolice şi accesul cu armament, muniţie ori substanţe stupefiante, toxice sau explozive în locurile de deţinere, cu excepţia situaţiilor prevăzute în planurile de pază şi apărare ale locurilor de deţinere ori prin alte ordine şi instrucţiuni scrise ale ministrului justiţiei sau decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    – intrarea în sectorul de deţinere cu serviete, pachete sau alte bagaje, dispozitive de stocare (stick-uri de memorie, cd-uri, dvd-uri). Se va permite accesul doar cu minimul de obiecte necesare îndeplinirii sarcinilor propuse;
    – accesul cu aparate de filmat, de fotografiat, telefoane mobile, componente şi accesorii ale acestora ori alte dispozitive care au funcţii de înregistrare/redare/transmitere date, în afară de cazurile în care există aprobarea directorului locului de deţinere în acest sens;

    6. accesul în unitatea de detenţie se efectuează cu predarea, pe perioada şederii în unitate, a actului cu care se face dovada identităţii, voluntarul având obligativitatea de a purta, la vedere, pe întreaga perioadă a vizitei, ecusonul personalizat, transmiterea sau înstrăinarea acestuia în perioada activităţii fiind interzisă. La ieşirea din unitate, voluntarul va solicita, personal, actul de identitate prezentat;
    7. accesul în penitenciar se va face numai însoţit de către un funcţionar public numit de administraţia locului de deţinere şi numai la locul pentru care s-a primit aprobarea. Pe durata şederii în penitenciar este obligatorie respectarea regulilor de ordine interioară stabilite de către administraţia locului de deţinere;
    8. în timpul desfăşurării activităţii de voluntariat în penitenciar nu se permite transmiterea sau primirea de obiecte la/de la persoanele private de libertate. Transmiterea acestora se va face, conform legii, numai după verificarea prin sectorul „VIZITE“;
    9. accesul în vederea desfăşurării activităţilor specifice se realizează în timpul orelor de program stabilite şi aprobate de directorul unităţii;
    10. activităţile şi programele socioeducative se vor desfăşura cu persoanele private de libertate sub îndrumarea specialiştilor din cadrul sectorului de educaţie şi asistenţă psihosocială şi în spaţiile anume destinate;
    11. nu se permite persoanelor private de libertate să desfăşoare alte activităţi în timpul derulării programelor;
    12. despre solicitările persoanelor private de libertate cu care voluntarii vin în contact şi despre orice problemă apărută în relaţionarea cu acestea se informează personalul;
    13. voluntarii care desfăşoară activităţi cu persoanele private de libertate sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu care operează;
    14. voluntarii, prin acţiunile lor, nu trebuie să discrediteze instituţia penitenciară;
    15. voluntarilor le este interzis să furnizeze persoanelor condamnate informaţii despre angajaţii penitenciarului ori alte informaţii de natură să aducă atingere siguranţei locului de deţinere şi legalităţii executării pedepsei.

    În acest sens, mă angajez să respect normele legale şi regulamentele legate de instituţie şi funcţionarea unităţii în general şi, în particular, în domeniul siguranţei, precum şi regulile specifice ale programului/domeniului ........................, activităţii ............................... şi de relaţionare internă şi externă cu terţe persoane.
    Înţeleg şi accept că încălcarea regulilor şi normelor ce mi-au fost prezentate în cadrul instruirii conduce la rezilierea contractului de voluntariat şi, după caz, sesizarea organelor de cercetare penală.
    În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul desfăşurării activităţii de voluntariat de către unitatea penitenciară, în condiţiile legii voluntariatului.
    Unitatea de detenţie,
    ..........................................................................
    Lucrătorul de penitenciar care a instruit voluntarul,
    Gradul .............. Numele .......................... Prenumele .....................
    Semnătura ...........................................................................
    Data ........................................
    Semnătura voluntarului,
    .........................................

    ANEXA 3

    la metodologie
    CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT
    Între Penitenciarul .......................... reprezentat de director ......................., organizaţia .........................., reprezentată de ......................., şi/sau de voluntarul ......................, cu cartea de identitate seria ...... nr. .........., se stabileşte prezentul contract, cu termenii şi prevederile următoare:

    PRIMA PARTE
    (Obiectivul)
    Prezentul contract are ca obiectiv reglementarea relaţiilor între instituţiile semnatare şi voluntar, precum şi definirea naturii, cadrului şi duratei activităţii voluntarului care se va desfăşura în Penitenciarul .............................. .

    A DOUA PARTE
    (Cadrul, natura şi durata activităţii)
    1. Participarea voluntarului se încadrează în programul/proiectul ........................ în Penitenciarul ........................., în mod particular în aria de activitate/programul/ domeniul ..........................., tipul activităţii fiind ..............., şi se concretizează în realizarea următoarelor sarcini:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    2. Activitatea în care se încadrează începe în data de ...................... şi durează o perioadă de ........................, putând fi extinsă ......................... (sau deja este în derulare şi durează o perioadă nedeterminată de timp, pentru situaţiile în care este repartizat activităţilor periodice, cu derulare continuă).
    3. Activitatea voluntarilor începe în data de ....................., cu o durată şi/sau o frecvenţă (zilnică, săptămânală, bilunar), în perioada .................., reînnoidu-se automat, dacă niciuna din părţi nu va denunţa anterior cu o perioadă de timp minimă de .................... .
    4. Voluntarul, cu suficient timp înainte, pentru a nu prejudicia desfăşurarea activităţii, va putea solicita oricărei instituţii modificarea duratei sau perioadei de prestare a activităţii sale, în funcţie de creşterea sau diminuarea disponibilităţii, a orarului zilnic sau săptămânal.
    5. Entităţile împreună, în special, prin intermediul Monitorului Voluntarilor din Penitenciarul ........................................ şi al reprezentantului (atunci când este cazul) instituţiei care desfăşoară activitatea de voluntariat, asigură modificările şi ajustările ce decurg din cele prezentate mai sus, pe care le comunică, în timp util, atât voluntarului, altor persoane şi personalului tehnic, cât şi grupurilor de deţinuţi direct implicaţi în activitatea voluntarului.

    A TREIA PARTE
    Angajamentul face parte integrantă din prezentul contract şi se va completa corespunzător anexei nr. 1 sau 2 la Metodologia privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile, cu persoanele private de libertate, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 516/2019.
    Directorul penitenciarului,
    ..............................................
    Organizaţia furnizoare de voluntariat/Voluntarul
    ...........................................................

    ANEXA 4

    la metodologie
    MODEL
    pentru ecusonul de voluntar*)
    *) Modelul ecusonului de voluntar este reprodus în facsimil.
    Ecusonul, în formă de dreptunghi, va avea următoarele dimensiuni:
    1. Lungime = 12 cm;
    2. Lăţime = 7,5 cm.

    Va avea în partea dreaptă, sus, aplicată o fotografie a voluntarului, color, tip buletin (dimensiuni: 3 X 4 cm) care, după aplicare, va purta ştampila şi semnătura directorului unităţii de detenţie în care îşi va derula activitatea voluntarul, aplicată peste fotografie.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Ecusonul are valabilitate într-o singură unitate de detenţie, cea în care voluntarul îşi desfăşoară activitatea.
    La finalizarea colaborării în cadrul activităţilor de voluntariat, ecusoanele se distrug în baza unui proces-verbal, semnat de către un reprezentant al unităţii de detenţie şi voluntar.

    ANEXA 5

    la metodologie
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ..................................................
    FIŞĂ
    de monitorizare periodică a activităţii voluntarului
    Domnul/Doamna: ............................., în calitate de voluntar, desfăşoară activitatea/ programul ...................................................., în conformitate cu Contractul de voluntariat nr. ........... din ..................... .
    Menţionăm că activitatea a fost monitorizată periodic, în zilele de (ziua şi luna) .............................., anul .............., sens în care am constatat următoarele: ....................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    Monitor,
    (Lucrător de penitenciare desemnat)
    Gradul ....................... Numele ...................... Prenumele ............................
    Semnătura ..................................................
    Data întocmirii fişei: .............................................

    ANEXA 6

    la metodologie
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ..................................................
    Coordonatorul sectorului reintegrare socială
    Gradul ........... Numele ................ Prenumele ................
    Semnătura ...................................................
    Data: .............................................
    RAPORT
    de activitate a voluntarului
    Domnul/Doamna: ..............................., în calitate de voluntar, a desfăşurat activitatea/ programul ............................................... .
    Menţionăm că, atât ca urmare a monitorizării periodice, cât şi a rezultatelor obţinute, activitatea voluntarului a respectat/nu a respectat Contractul de voluntariat nr. ....... din ............
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    context în care apreciem activitatea desfăşurată ca fiind ...................................... şi propunem continuarea/încetarea activităţii.

    Evaluator,
    (Lucrător de penitenciare desemnat)
    Gradul ................... Numele ...................... Prenumele ............................
    Semnătura ..................................................
    Data evaluării: .............................................
    Voluntar,
    Semnătura: ..........................
    Data: ....................................

    ANEXA 7

    la metodologie
    *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016