Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 31 august 2020  de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 31 august 2020 de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 875 din 25 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.460 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 875 din 25 septembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat şi particular.

    ART. 2
    Înscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru elevii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat şi particular se desfăşoară în perioada 1-31 mai.

    ART. 3
    Atestatul de competenţă lingvistică este actul de studii prin care se confirmă pregătirea profesională de specialitate dobândită de absolvenţii unităţilor de învăţământ liceal, cursuri de zi. Acesta li se eliberează absolvenţilor claselor menţionate la art. 1 care au promovat probele de specialitate prevăzute la art. 8.

    ART. 4
    (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat şi particular pot susţine probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen.
    (2) Candidaţii din învăţământul de stat şi particular susţin probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică într-un centru de examen organizat astfel:
    a) pentru unităţile de învăţământ acreditate, în unitatea respectivă;
    b) pentru unităţile de învăţământ autorizate, înfiinţate conform legii, într-un centru de examen aparţinând învăţământului de stat, stabilit de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB).

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de fiecare inspectorat şcolar. La stabilirea cuantumului taxelor se iau în calcul toate cheltuielile per candidat.

    ART. 5
    Examenul prevăzut la art. 1 se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ liceal la care sunt înscrişi elevii, cu respectarea prevederilor art. 4 din prezenta metodologie.

    ART. 6
    (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat şi particular acreditat se constituie, prin decizie internă, Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea probelor din cadrul examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar alcătuită din:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ (fără drept de evaluare/examinare şi notare);
    b) secretar - responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea de învăţământ respectivă (fără drept de evaluare/examinare şi notare);
    c) membri examinatori/evaluatori - profesori de specialitate, de regulă din aceeaşi unitate de învăţământ în care învaţă elevii, cu drept de examinare/evaluare şi notare. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a normelor sanitare legal prevăzute.

    (2) În vederea organizării şi desfăşurării probelor din cadrul examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar, comisia prevăzută la alin. (1) îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează şi răspunde de desfăşurarea probelor din cadrul examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar;
    b) stabileşte graficul de desfăşurare a probelor;
    c) centralizează şi gestionează proiectele depuse la secretariatul unităţii de învăţământ de către elevii care se înscriu pentru susţinerea probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar;
    d) elaborează subiectele şi baremele de evaluare şi notarea aferente pentru proba scrisă prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. c), conform programei şcolare în vigoare;
    e) organizează subcomisiile formate din câte 2 membri examinatori/evaluatori pentru examinarea candidaţilor şi evaluarea şi notarea proiectelor acestora;
    f) afişează rezultatele probelor la finalizarea etapei de examinare/evaluare. Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor sunt: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, judeţul de provenienţă/municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ de provenienţă şi rezultatul obţinut la probe. Aceste informaţii se afişează în format letric şi electronic la nivelul unităţii de învăţământ, fiind menţinute timp de o lună;
    g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor pe perioada evaluării portofoliilor şi, ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.

    (3) Fiecare unitate de învăţământ liceal îşi elaborează propria procedură de organizare şi desfăşurare a probelor din cadrul examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, în baza prevederilor prezentei metodologii.

    ART. 7
    (1) Înscrierea candidaţilor pentru obţinerea atestatului se face la secretariatul unităţii de învăţământ la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidaţilor din seriile anterioare), în prima săptămână a lunii mai.
    (2) Pentru înscrierea în vederea obţinerii atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:
    a) să fi efectuat practica pedagogică la limba modernă la care solicită atestarea;
    b) să aibă media generală minimum 8 (opt) la limba modernă studiată pe parcursul ciclului liceal pentru care solicită atestarea.

    (3) La momentul înscrierii, în funcţie de profilul absolvit, elevii depun la secretariatul unităţii de învăţământ lucrările prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b), semnate.

    ART. 8
    (1) Pentru candidaţii din clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru candidaţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică constau în:
    a) elaborarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură şi civilizaţie (aleasă până la sfârşitul semestrului I şi pregătită sub îndrumarea profesorului de limbă modernă de la clasă), care să reflecte una dintre temele din programa şcolară de cultură şi civilizaţie stabilite de catedra de specialitate din unitatea de învăţământ liceal;
    b) prezentarea orală a proiectului. Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăşi un timp de maximum 30 de minute pentru fiecare candidat.

    (2) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu profil pedagogic, probele pentru obţinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne constau în:
    a) susţinerea lecţiei la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar la limba modernă pentru care se solicită atestarea;
    b) prezentarea proiectului didactic în baza căruia a fost susţinută lecţia prevăzută la lit. a);
    c) susţinerea unei probe scrise, la limba modernă la care se solicită atestarea, cu durata de 60 de minute.


    ART. 9
    (1) Probele sunt evaluate separat, de către 2 profesori evaluatori - membri ai comisiei/subcomisiei.
    (2) Fiecare profesor evaluator va acorda câte un punctaj cuprins între 10 şi 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare prezentate în anexa nr. 2 la ordin. Diferenţa dintre punctajele acordate la proba scrisă de către cei 2 profesori evaluatori nu poate depăşi 10 puncte.

    ART. 10
    (1) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei provenind de la clasele cu predare în limbile minorităţilor, media finală pentru evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, note care se obţin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.
    (2) Media minimă pentru promovarea examenului şi obţinerea atestatului de competenţă lingvistică este 7 (şapte).

    ART. 11
    (1) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare profesor evaluator pentru:
    a) proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea lecţiei;
    b) competenţa de comunicare orală în limba modernă, evaluată atât pe parcursul desfăşurării lecţiei, cât şi în timpul susţinerii proiectului didactic;
    c) nota obţinută la proba scrisă.

    (2) Media minimă pentru promovarea probelor şi obţinerea atestatului de competenţă lingvistică este 8 (opt).

    ART. 12
    Nu se admit contestaţii la niciuna dintre probe.

    ART. 13
    Atestatul de competenţă lingvistică se eliberează de secretariatul unităţii de învăţământ liceal în care au fost susţinute probele, după absolvirea de către candidaţi a clasei a XII-a.

    ART. 14
    Eliberarea atestatului de competenţă lingvistică nu este condiţionată de promovarea examenului naţional de bacalaureat.

    ART. 15
    Documentele aferente susţinerii probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru candidaţii provenind de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi pentru cei provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, inclusiv proiectele elevilor, se arhivează conform prevederilor legale în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016