Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 31 mai 2021  de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 31 mai 2021 de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 579 din 8 iunie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.864 din 31 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 8 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016 privind aprobarea Statutului elevului şi reglementează modalitatea de acordare a feedbackului din partea elevilor către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

    ART. 2
    (1) În contextul prezentei metodologii, feedbackul reprezintă colectarea de informaţii despre reacţiile elevilor la procesul de predare-învăţare-evaluare şi despre relaţia elev-profesor. Feedbackul nu reprezintă judecăţi de valoare, dar este specific activităţii didactice, fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătăţirea actului educaţional.
    (2) Scopul colectării feedbackului este creşterea calităţii procesului educaţional şi a rezultatelor acestuia, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educaţional incluziv şi de calitate, centrat pe elev.
    (3) Feedbackul acordat permite aprecierea de către cadrele didactice a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrării practicilor de la clasă, astfel încât să răspundă optim nevoilor de învăţare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.

    ART. 3
    Feedbackul se acordă prin intermediul unei fişe de feedback, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fişa prevăzută în anexă poate fi completată cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicită feedbackul sau de către conducerea unităţii de învăţământ.

    ART. 4
    (1) Feedbackul, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se acordă la sfârşitul fiecărui semestru, după încheierea situaţiei şcolare. Cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar şi pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente.
    (2) Feedbackul se colectează în mod obligatoriu şi exclusiv de la elevii înscrişi în clasele din învăţământul gimnazial, profesional şi liceal.

    ART. 5
    (1) Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate.
    (2) Feedbackul este anonim şi acordarea acestuia este opţională.
    (3) Feedbackul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învăţare-evaluare, fără a se raporta la activităţile extracurriculare şi extraşcolare derulate de către cadrul didactic.

    ART. 6
    În baza principiilor descentralizării, calităţii, echităţii, relevanţei, centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului la opinie al elevilor, ca beneficiari direcţi ai sistemului de învăţământ, menţionate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare unitate de învăţământ reglementează, prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, modalităţile de valorificare a rezultatelor obţinute prin colectarea de la elevi a feedbackului semestrial, ţinând cont de rolul acestui proces, stipulat la art. 2.

    CAP. II
    Procedura de colectare a feedbackului semestrial
    ART. 7
    Fiecare profesor diriginte notifică elevii şi directorul unităţii de învăţământ cu privire la ziua/zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă, potrivit art. 4 din prezenta metodologie.

    ART. 8
    Elevii completează formularele de feedback, fie în format online, folosind dispozitivele proprii sau echipamente puse la dispoziţie de către unitatea de învăţământ, fie în format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziţie de către unitatea de învăţământ.

    ART. 9
    (1) Fişele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează şi transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 (zece) zile de la colectare, respectând confidenţialitatea şi caracterul anonim al acestora.
    (2) Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat, dacă soluţia tehnologică aleasă permite acest lucru în condiţii de garantare a confidenţialităţii şi anonimatului. În cazul în care aceste condiţii nu sunt garantate, se aplică prevederile alin. (1).

    CAP. III
    Analiza rezultatelor
    ART. 10
    Cadrul didactic analizează rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate din procesarea automată a răspunsurilor.

    ART. 11
    La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei, în vederea înţelegerii, corectării şi îmbunătăţirii aspectelor problematice semnalate de elevi şi a promovării aspectelor pozitive identificate.

    ART. 12
    (1) Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă şi redactează un raport general pe clasă/formaţiune de studiu care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consiliul clasei, constituit în baza prevederilor art. 57 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cadrele didactice au acces doar la raportul general pe clasă/formaţiune de studiu la care predau.
    (3) În vederea identificării unor modalităţi de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional şi a relaţiilor dintre părţile implicate, la nivel de unitate de învăţământ, directorul unităţii poate solicita corpului profesoral rezultatele procesului de analiză a feedbackului, în limita prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii. Este interzisă solicitarea selectivă, adresată doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 13
    Este interzisă constrângerea sau sancţionarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât şi în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceştia.

    ART. 14
    Consiliul Naţional al Elevilor, prin structurile sale, şi conducerea unităţilor de învăţământ monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.

    ART. 15
    Orice elev poate sesiza nereguli apărute în cadrul procesului de colectare a feedbackului semestrial fie consiliilor elevilor, conform procedurilor proprii, fie conducerii unităţii de învăţământ.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Fişă de feedback semestrial
    Sunteţi invitaţi să oferiţi feedback cu privire la activitatea de la clasă. Este recomandat ca feedbackul să fie obiectiv, limbajul decent, iar opiniile exprimate să fie justificate. Această fişă este anonimă şi poate fi completată electronic sau în format tipărit.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Sunt în │(dropdown clase sau se │
│clasa... │completează manual) │
└──────────┴───────────────────────────┘


    Cadrul didactic căruia îi acorzi feedback predă disciplina: ............................
    Numele cadrului didactic care predă disciplina selectată: .............................
    În ce măsură eşti de acord cu următoarele afirmaţii despre activitatea de la clasă?
    (1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură.)

┌────┬───────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┐
│Nr. │În ce măsură eşti de │ │ │ │ │ │
│crt.│acord cu afirmaţia de │1│2│3│4│5│
│ │mai jos? │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1. │Profesorul explică clar│ │ │ │ │ │
│ │materia. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Profesorul îmi explică │ │ │ │ │ │
│2. │moduri în care să învăţ│ │ │ │ │ │
│ │mai eficient. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3. │Sarcinile de lucru la │ │ │ │ │ │
│ │clasă sunt interesante.│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Profesorul încurajează │ │ │ │ │ │
│4. │participarea tuturor │ │ │ │ │ │
│ │elevilor în cadrul │ │ │ │ │ │
│ │orelor. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5. │Profesorul încurajează │ │ │ │ │ │
│ │cooperarea între elevi.│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Mă simt motivat să │ │ │ │ │ │
│6. │particip la această │ │ │ │ │ │
│ │disciplină. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│7. │Profesorul foloseşte │ │ │ │ │ │
│ │tehnologia digitală. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Profesorul explică │ │ │ │ │ │
│8. │modul în care eşti │ │ │ │ │ │
│ │evaluat şi criteriile │ │ │ │ │ │
│ │de evaluare. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Profesorul încurajează │ │ │ │ │ │
│9. │competitivitatea între │ │ │ │ │ │
│ │elevi. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Elevii sunt încurajaţi │ │ │ │ │ │
│10. │să îşi exprime ideile │ │ │ │ │ │
│ │şi opiniile. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│11. │Atmosfera este plăcută │ │ │ │ │ │
│ │în cadrul orelor. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Mă simt în siguranţă şi│ │ │ │ │ │
│12. │confortabil la această │ │ │ │ │ │
│ │oră. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Profesorul ia în │ │ │ │ │ │
│13. │considerare şi respectă│ │ │ │ │ │
│ │Statutul elevului. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Ritmul de parcurgere a │ │ │ │ │ │
│14. │materiei este potrivit │ │ │ │ │ │
│ │pentru mine. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Profesorul este │ │ │ │ │ │
│15. │interesat de starea mea│ │ │ │ │ │
│ │de bine. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Fac efort mare acasă │ │ │ │ │ │
│16. │pentru rezultate bune │ │ │ │ │ │
│ │la această disciplină. │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┘


    Mi-aş dori ca la această disciplină să … .
    Dacă ar fi să-i spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta?
    ...............................................................................................................................................................................................
    În acest semestru, am fost prezent la:

┌────────┬────────┬────────┬────────────┐
│25% din │50% din │75% din │Peste 90% │
│ore │ore │ore │din ore │
├────────┼────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴────────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016